Sunteți pe pagina 1din 3

BRD Groupe Socit Gnrale S.A.

Sumar trimestrial al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si cheltuielilor

BRD Groupe Socit Gnrale S.A.


SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
(Sume in mii lei)
30 iunie 2012
ACTIVE
Disponibilitati
Creante asupra Bancii Centrale
Creante asupra institutiilor financiare
Instrumente financiare derivate si
titluri de tranzactie
Credite brute
Depreciere credite
Credite si avansuri acordate clientelei
Investitii financiare disponibile pentru
vanzare
Investitii in asociati si subsidiare
Imobilizari corporale
Fondul comercial
Imobilizari necorporale
Alte active
Total active

DATORII SI CAPITALURI PROPRII


Depozite interbancare
Depozitele clientelei
Imprumuturi atrase
Imprumut subordonat
Instrumente financiare derivate
Datoria cu impozitul amanat
Alte datorii
Total datorii
Capital social
Rezerve privind activele disponibile
pentru vanzare
Rezerve privind planul de pensii
Rezultat reportat
Total capitaluri proprii
Total datorii si capitaluri proprii

30 septembrie 2012
(Neauditat)

31 decembrie 2012

31 martie 2013
(Neauditat)

30 iunie 2013

592,502
7,855,188
384,959

623,663
7,238,997
435,908

990,281
8,392,575
368,030

536,460
6,865,773
712,250

621,616
6,151,742
1,078,693

401,103
35,213,782
(3,053,199)
32,160,583

345,937
36,231,112
(3,432,645)
32,798,467

535,915
35,389,905
(3,912,276)
31,477,629

453,415
34,965,997
(4,192,112)
30,773,885

588,674
34,849,700
(4,453,967)
30,395,733

4,661,526
157,577
1,115,923
50,130
78,646
332,181
47,790,318

4,458,769
157,577
1,091,912
50,130
74,917
330,790
47,607,067

4,549,005
157,577
1,066,941
50,130
76,262
259,714
47,924,059

4,445,624
157,577
1,043,089
50,130
74,266
220,084
45,332,552

4,668,380
157,460
1,015,343
50,130
79,003
159,649
44,966,423

2,554,332
32,966,703
4,902,178
898,995
164,050
152,435
303,901
41,942,594

3,560,873
31,662,910
4,998,429
909,497
183,501
153,816
295,386
41,764,412

4,215,258
31,892,477
4,791,283
892,071
164,385
106,975
354,528
42,416,977

1,781,768
32,538,951
3,907,116
884,928
136,950
118,055
415,804
39,783,571

1,117,536
33,256,870
3,423,176
896,086
147,016
128,486
436,090
39,405,260

2,515,622

2,515,622

2,515,622

2,515,622

2,515,622

15,149
3,316,953

36,666
3,290,367

58,536
(16,250)
2,949,174

85,417
(16,250)
2,964,192

46,984
(16,250)
3,014,807

5,847,724
47,790,318

5,842,655
47,607,067

5,507,082
47,924,059

5,548,981
45,332,552

5,561,163
44,966,423

Rata fondurilor proprii de nivel 1(*)

14.43%

13.61%

14.04%

14.27%

Indicator de solvabilitate (*)

14.43%

13.61%

14.04%

14.27%

13.79%
13.79%

Raport credit neperformante

18.22%

20.15%

21.29%

22.22%

22.23%

Rata de acoperire a creditelor


neperformante

47.56%

47.02%

51.93%

53.95%

57.50%

(*) Rata fondurilor proprii de nivel 1 si indicatorul de solvabilitate calculate conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la fiecare data de raportare

BRD Groupe Socit Gnrale S.A.


SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
(Sume in mii lei)
9 luni
6 luni
incheiate la
incheiate la
30
30 iunie
septembrie
2012
2012

Anul
incheiat la
31
decembrie
2012

(Neauditat)
Venituri din dobanzi si similare
Cheltuieli cu dobanzile si similare

1,576,682
(643,737)

Venituri nete din dobanzi

932,945

Venituri din comisioane, net


Castiguri din diferente de curs
Castiguri/ (Pierderi) din instrumente financiare derivate si titluri
de tranzactie
Castiguri din asociati
Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor
Alte venituri
Total alte venituri
Rezultat operational
Cheltuieli cu personalul
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor
Alte cheltuieli operationale
Total cheltuieli operationale

6 luni
incheiate la
30 iunie
2013

(Neauditat)
3,062,078
(1,206,235)

687,981
(254,557)

1,345,169
(493,485)

1,398,485

1,855,843

433,424

851,684

376,487

572,080

773,459

181,444

366,431

168,780

312,031

325,415

31,268

139,791

(16,013)
572
(34,242)
4,075
123,172

(66,034)
4,771
(51,363)
11,600
211,005

16,373
4,771
(68,503)
3,399
281,455

57,502
(17,984)
1,376
72,162

36,295
1,476
(39,492)
4,298
142,369

1,432,605

2,330,982
(932,497)

3 luni
incheiate la
31 martie
2013

2,181,571

2,910,757

687,030

(316,035)
(76,120)
(279,566)
(671,721)

(472,609)
(114,609)
(417,762)
(1,004,980)

(635,903)
(156,088)
(559,697)
(1,351,688)

(154,036)
(33,922)
(126,167)
(314,125)

(304,890)
(68,832)
(238,535)
(612,257)

(714,721)

(1,162,112)

(1,937,418)

(350,492)

(659,214)

(378,349)

22,413

89,012

Costul net al riscului


Profit brut (inainte de impozitul pe profit)

46,163

14,478

(Cheltuiala)/ Venit din impozit pe profit amanat


Total impozit pe profit

(6,808)
(6,808)

(4,091)
(4,091)

Profitul (pierderea) exercitiului financiar

39,354

10,388

C/I

47%

46%

47,173
47,173
(331,176)
46%

(9,091)
(9,091)
13,322
46%

1,360,484

(26,843)
(26,843)
62,169
45%