Sunteți pe pagina 1din 5

Academia de Studii Economice din Moldova

REFERAT
Marketing in domeniul turistic

A efectuat: studenta Matasa Mihaela,grupa MKL-101


A verificat: profesorul Saharnean Lilia

Chisinau,2010

IMPORTANTA ECONOMICA SI SOCIALA A


TURISMULUI
Turismul prezint trsturile uniu domeniu disintct de activitate constituinduse,aa cum apreciaya unii autori,ntr-o ramur a economiei naionale ,ramura
care,prin specificul sau ,se integreaza in sectorul tertiar.Este o ramura de
interferenta datorita complexitatii legaturilor ce se dezvolta intre turism si
celelalte ramuri ale economiei.
Turismul reprezinta un factor de crestere,de diversificare a economiei
nationale prin efectele pe care le antreneaza;este integrat in economia nationala
pentru ca bunurile si serviciile folosite in consumul turistic sunt produse in cea
mai mare parte in interiorul tarii si nu sint importate.Consumatorul este
obligat sa se deplaseze,de aceea turismul este considerat a fi o activitate
economica fixa ,o ramura deconsecinta intrucit apeleaza la numeroase ramuri
din economie pentru a-si asigura baza materiala si pentru a-si construi produsul
pe care il comercializeaza .Efectele induse ale turismului depasesc la rindul
lor sectorul tertiar ,extinzinduse in industrie,agricultura,tansporturi,etc.Orice
investitie din sectorul turistic antreneaza miscari ale veniturilor create de-a
lungul circulitului,astfel spus, primul val de cheltuieli realizat pentru cresterea
investitiilor este urmat de un al doilea val,iar procesul se va relua determinind
o crestere a productiei ce se propaga in industrie si alte ramuri ale economiei
nationale.
Turismul fiind o activitate agregata, componentele acestuia apartinind unor
ramuri diferite .
Relatia dintre noua investitie si cresterea productiei si a veniturilor este
masurata in turism cu ajutorul multiplicatorului turistic.
Concluzia la care au ajuns specialistii care sau ocupat de cuantificarea
schimbarilor pe care le genereaza turismul in cadrul economiei este aceea ca
incasarile din turism genereaza venituri suplimentare in diverse ramuri ale
economiei ,cel putin in tarile industrializate. OMT indica faptul ca,pe plan
mondial , la ora actuala un angajat din noua depinde de activitatea turistica.

Marketing-mix,instrument de realizarea politicii de marketing


Materializarea strategiei de piata si promovarea unei politici globale de
marketing presupune identificarea unui sir de actiuni si antrenarea unor factori
de natura materiala ,financiara astfel incit sa se ajunga la un ansamblu coerent
de actiuni menite sa maximizeze eforturile de marketing.
Firma isi poate indeplini obiectivele prin valorificarea a 2 categorii de
factori:
-endogeni-resursele pe care le are la dispozitie;
-exogeni-presiunea determinate de mediul extern,de piata.
Resursele firmei pot fi utilizate in diverse combinatii,si de aceea a aparut
necesitatea adoptarii si folosirii unui concept acela de marketing-mix,termen
care exprima cantitatea si natura factorilor controlabili pe care firma ii
utilizeaza la un moment dat.
Notiunea complexa marketing-mix este in acelasi timp:
O stare trebuie sa evidentieze obiectivele,strategia si mijloacele
folosite si,mai precis,variabilele care le foloseste pentru asi spori
vinzarile;
Un obiectiv-cautarea unui optim prin alegerea celor mai potrivite
mijloace;
O problema-cum poate fi gasita cea mai buna combinatie intre factorii
endogeni,problema capitala a marketingului-mix.
Marketingul-mix poate fi definit si ca aptitudine de a alege , a combina
si a stabili structura factorilor endogeni care vor permite atingerea
obiectivelor fixate pentru o anumite perioada de timp cu minimum de
eforturi materiale.
Mixul de marketing priveste modul cum sint antrenate resursele
firmei,propotiile in care ele vor intra in efortul global al firmei pentru ase
ajunge le efectele dorite, instrumentele pe care firma le foloseste in contactele
cu piata.
Marketin-mix inseamna combinarea intr-un tot unitar, coerent ,sub forma
unor programe , a elemntelor politicii de produs, de pret ,de distributie si de
promovare in functie resursele interne si mediul extern.
Termenul de Marketin-mix a fost creat de prof. Neil H. Borden de la univ.
Harvard inca din anii 50.DE dezvoltarea acestui concept se leaga si numele
altor specialisti, printer care E.J.Mk Carthy,Michel de Chollet s.a.

Mixul de marketing presupune un ansamblu de factori controlabili pe care


firma turistica ii poate folosi selectiv pentru a influenta consumatorii.El
implica integrarea tuturor informatiilor referitoare la fortele de pe piata care
ajuta la adaptarea politicii comerciale a firmei la conditiile pietii.Este un
complex de instrumente care actualizeaza strategiile .Aceste intrumente de
marketing turistik nu actioneaza separat,ci intr-o dependenta organica pe
principiul conceptului de sitem.Componentele mixului se interconditioneaza
pastrind un echilibru impus de strategia de marketing.Relatiile dintre
instrumentele de marketing sint complementare sau substituibile.Politica
produsului si politica de pret sint instrumente ale ofertei iar politica de
promovare si de distributie sint insrumentele ale activitatii de comercializare.
In domeniul mixului de marketing al serviciilor a fost pus in evidenta rolul ca
pe care il au resursele umane in ansamblul politicii de marketing,unii autori
propunind constituirea unei a 5 componente,politica de personal alaturi de
politica de produs,de pret,de promovare si de distributie.
Astazi zinte marketing trebuie se reprezinte combinatia ideal ape care trebuie
sa o oferi consumatorului pentru asi asiguracesul pe piata.In cadrul mixului au
fost incluse si relatiile integrateie cu clientii care ii pot transform ape acestia
in ssuporteri sau chiar avocati ai firmei.Referitor la relatiile integrate cu clientii
responsabilitatile specialistului de marketing sint :
-dezvoltarea planurilor de vinzare;
-identificarea cit mai corecta a asteptarilor clientilor si a segmmentului de
consumatori cel mai mare potential;
-asigurarea cu materiale promotionale;
-stabilirea standartelor in implimentare calitatii
-monitorizarea rezultatelor si stabilirea masurilor corrective.
Specialistii au sesizat,de asemenea,prezenta unor variabile inexistente in
celelelte domenii si anume:
Cadrul organizatoric.
Clientul considerat ca luind parte multor prestatii.
Combinatia elementelor componente ale mixului trebuie sa asigure
adaptarea posibilitatilor firmei la conditiile mediului extern,de aceea mixul
de marketing turistic trebuie sa fie flexibil iar ciomponentele lui sa fie
abordete atin strategic cit si tactic pentru a se putea asigura
operationalizarea strategiei de pita si prin aceasta coerenta politicii de
markeling a firmei.
In industria turismului,astazi se incearce tot mai mult sa se obtina o
tangibilizare adiverselor componente ale produselor turistice in scopul
eficentizarii, comercializarii produselor si serviciilor turistice.Aatfel

specialistii A.Morrison si D.Cwell au propus largirea variabilelor de


marketing respective cele 4 instrumente de marketing
mix(produs,prt,,distributie,promovare)cu alte 3 variabile respectiv:
-participaarea si oamenii care se refera la influienta assupra consumului
turistic determinate de personalul prestator de servicii turistice,de alti
consumatori;
-evidenta fizica a mediului ambiental reprezentata de arhitectura
cladirilor,designul,peiisajul,infatisarea personalului preastator;
-procesarea sau politica procesuala care se refera la segventele unei actiuni
turistice care trebuie derulte riguros,ordonat intro succesiun elogica pentru a
evita aglomerarea,nemultumirile solicitantilor
Ulterior sau mai alaturat si alte instrumente de marketing turistic respective:
-pachetul de servicii construit in strinsa legatura cu instrumentele clasice de
marketing(prt,distributie,promovare);
-pozitionarea care presupune combinarea celorlalte variabile de marketing
in raport de caracteristicile mediului pietei turistice astfel incit agentia de
turism sa primeze pe pita;
-partenerietul care implica coopererea agentilor economici din turism cu
partenerii de afaceri in scopul mentinerii pozitiilor dobindite pe piata si
pentru largire palletei de produse turistice
-publicul sau colectivitatea care include evarietatea relatiilor ce se stabilesc
intre agentii economii din turism,furnizorii de
servicii,consumatori,presa,organizatii neguvernamentale,asociatii
profesionale.