Sunteți pe pagina 1din 24

1.

Numarul legaturilor de hidrogen dintre


catenele unei portiuni de ADN dublu catenar cu
secventa A-G-C-T-C- este:
-T-C-G-A-G
a) 5
b) 7
c) 10
d) 11
e) 13
2. Molecula de ADN consta din doua catene
polinucleotidice. Aceste catene:
a) Sunt antiparalele
b) Contin portiuni anticodon
c) Se leaga una de alta prin legaturi fosfodiesterice
d) Sunt hidrolizate la temperaturi crescute
e) Sunt stabilizate prin legaturi de hidrogen
intracatenare
3. Bazele azotate din molecula ADN sunt
derivati structurali de:
a) Purina si pteridina
b) Pirimidina si indol
c) Adenina si timina
d) Purina si pirimidina
e) Guanina si citozina
4. ARNm:
a) Contine baze minore
b) Contine informatia necesara pentru biosinteza
proteinelor
c) Exista in 20 de forme, cate unul pentru fiecare
aminoacid
d) Are raportul U/A = 1
e) Este de fapt catena codificatoare a ADN
5. In legatura cu ARNt este corecta afirmatia:
a) Este un polinucleozid
b) Contine la capatul 5 o secventa anticodon
c) Este prelucrat posttranscriptional prin excizia
intronilor
d) Nu este un produs al transcrierii ADN
e) Este o molecula circulara dublu helicata
6. Care dintre enunturile referitoare la
structura tridimensionala a moleculeor de ADN
este adevarat?
a) Intotdeauna secventa de baze azotate de-al
lungul lantului polinucleotidic poseda
o simetrie dubla de rotatie, existand un ax de
simetrie situat central;
b) Planurile determinate de ciclurile bazelor
azotate sunt dispuse perpendicular pe
axa helixului;

c) Adenina face intotdeauna pereche cu citozina


iar guanina cu timina;
d) Cele doua lanturi complementare sunt dispuse
in acelasi sens (3-5);
e) Bazele azotate sunt dispuse inspre exteriorul
molecule dublu catenare.
7. Afirmatiile corecte legate de guanozina sunt:
a) Contine o legatura N9-glicozidica
b) Contine grupari amino libere
c) In structura ADN dublu catenar poate forma 3
legaturi de hidrogen cu timidina
d) In structura ADN dublu catenar poate forma 3
legaturi de hidrogen cu
adenina
e) Contine o legatura N1-glicozidica
8. Afirmatiile corecte cu privire la ARNt sunt:
a) Este un polinucleozid bicatenar
b) Contine la capatul 3 secventa CCA
c) Are doua zone dublu catenare
d) Transporta aminoacizii activati la ribozomi
e) Are un mare numar de baze azotate minore in
componenta
9. Legarea bazei azotate de pentoza (riboza sau
deoxiriboza) in nucleozide se face:
a) Intre atomul N9 al pirimidinei si atomul C1 al
pentozei
b) Intre atomul N1 al purinei si atomul C1 al
pentozei
c) Intre atomul N9 al purinei si atomul C1 al
pentozei
d) Intre atomul N1 al pirimidinei si atomul C1 al
pentozei
e) Intre atomul N7 al purinei si atomul C1 al
pentozei
10. In moleculele dublu catenare de ADN:
a) Bazele adiacente sunt dispuse la distante de 20
de-a lungul spiralei
b) Bazele purinice si pirimidinice sunt dispuse
spre interiorul helixului
c) Planurile determinate de nucleele bazelor
azotate sunt paralele cu axa
helixului
d) Adenina face intotdeauna pereche cu timina
e) Guanina face intotdeauna pereche cu uracilul
11. Denaturarea moleculelor de ADN
reprezinta:
a) Un fenomen reversibil
b) Ruperea legaturilor de hidrogen dintre perechile
de baze complementare din
cadrul aceleiasi catene
1

c) Un fenomen care se petrece brusc, atunci cand


se atinge o temperatura
anume
d) Un fenomen datorat efectului de stivuire al
heterociclurilor bazelor azotate
e) Despiralarea celor doua catene complementare
12. Diferentele dintre unitatile constituiente ale
moleculelor de ARN si cele ale moleculelor de
ADN constau in:
a) Inlocuirea uracilului cu timina in ARN
b) Inlocuirea deoxiribozei cu riboza in ARN
c) Inlocuirea guanozinei cu citozina in ARN
d) Inlocuirea timinei cu uracilul in ARN
e) Unirea unitatilor nucleotidice prin punti
fosfodieste 3-5 in ARN
13. Despre moleculele de ARNm sunt corecte
urmatoarele afirmatii:
a) Sunt foarte heterogene, diferind considerabil ca
masa moleculara
b) Sunt foarte heterogene, diferind considerabil ca
lungime a catenei
c) Sunt foarte heterogene, compozitia in baze
azotate diferind considerabil
d) Sunt foarte heterogene, secventele anticodon
diferind de la o molecula la alta
e) Sunt foarte heterogene, compozitia in pentoze
diferind considerabil
14. ARNr :
a) Constituie componenta majora a ribozomilor
b) Are rol catalitic in sinteza proteinelor
c) Are rol structural in sinteza proteinelor
d) Are o secventa anticodon la capetele 5
e) Are o secventa anticodon la capetele 3'
15. Secventa nucleotidica 5-A-G-T-C-C-G-AA-3 este complementara cu:
a) 5-U-C-A-G-G-C-U-U-3
b) 3-U-C-A-G-G-C-U-U-5
c) 5-T-C-A-G-G-C-T-T-3
d) 3-T-C-A-G-G-C-T-T-5
e) 5-U-C-A-C-C-G-U-U-3
16. In legatura cu structura ADN, sunt corecte
enunturile:
a) Un fragment al dublului helix este redat
simplificat prin:
5-A-T-G-C-3
3-T-A-C-G-5
b) In ADN, indiferent de sursa din care provine,
rapoartele G/C si C/T sunt
unitare

c) In ADN, indiferent de sursa din care provine,


rapoartele A/T si G/C sunt
unitare
d) In dublul helix numarul perechilor de baze pe o
catena este limitat steric
e) Catenele sunt dispuse antiparalel (in sensuri
diferite)
17. Denaturarea termica a ADN:
a) Rupe legaturile de hidrogen intercatenare
b) Se produce la temperatura mai mare atunci cand
compozitia in G si C este
mai mare
c) Se produce la temperatura mai mare atunci cand
compozitia in A si T este
mai mare
d) Nu rupe legaturile de hidrogen intercatenare
e) Indeparteaza gruparile fosfat din scheletul
pentozo-fosfat al moleculelor
18. In legatura cu structura de dublu helix a
ADN, afirmatiile corecte sunt:
a) Resturile fosfat sunt proiectate spre exterior si
sunt incarcate negativ
b) Guanina formeaza 3 legaturi de hidrogen cu
citozina
c) Adenina formeaza 2 legaturi de hidrogen cu
uracilul
d) Adenina formeaza 3 legaturi de hidrogen cu
timina
e) Guanina formeaza 2 legaturi de hidrogen cu
citozina
19. Afirmatiile corecte in legatura cu uracilul
sunt:
a) Se gaseste in structura ARNt
b) Este 2,4-dihidroxi-pirimidina
c) Are o grupare 5-metil
d) Se gaseste in structura ADN
e) Este 2-amino-6-hidroxipurina
20. ARNm:
a) Constituie matrita pentru sinteza proteinelor
b) Transporta aminoacizii activati la ribozomi
c) Are molecule monocatenare liniare
d) Are o secventa leader care nu este tradusa in
capatul 3
e) Agrega cu molecule lipidice si proteice
constituind ribozomi
21. Functiile pe care ARNt le indeplineste in
procesul biosintezei proteinelor sunt:
a) Cataliza formarii legaturii peptidice
b) Transportul aminoacizilor activati a ribozomi
sub forma de complexe ARNtaminoacil
2

c) Adaptarea aminoacizilr transportati in dreptul


codonului de pe ARNm care-l
specifica
d) Reflecta compozitia in baze a genei transcrise
e) Este imlicat in fenomenele de reglaj genetic la
eucariote
22. Moleculele dublu catenare de ADN:
a) Au rapoarte unitare A/T si G/C
b) Au aceleasi dimensuni in toate organismele
c) Sunt circulare
d) Au aceeasi componenta in baze azotate in toate
organismele
e) Sunt supuse unor suprainfasurari, generand
superhelixuri
23. Despre moleculele de ARN sunt corecte
afirmatiile:
a) Pot adopta structuri mono sau bicatenare
b) Au structuri dublu helix, la fel ca si moleculele
ADN
c) Bazele complementare se gasesc in raport unitar
d) In regiunile cu structura in ac de par adenina
face pereche cu uracilul iar
guanina cu citozina
e) In celula se intalnesc mai multe tipuri de ARN
24. Cu privire la ADN sunt corecte afirmatiile:
a) La procariote ADN mitocondrial este circular;
b) Molecula ADN poate adopta configuratii de
tipul A si Z;
c) Moleculele ADN provenite din celulele
bacteriene sunt circulare;
d) Temperatura de denaturare este mai mare in
cazul moleculelor bogate in adenina
si timina;
e) Cele doua catene complementare denaturate se
reasociaza spontan la scaderea
temperaturii.
25. ARN de transport:
a) Transporta aminoacizii activati la ribozomi;
b) Are molecule heterogene, cu mase moleculare
diferite in functie de aminoacidul
pe care il transporta;
c) Contine un procent de baze azotate
complementare mult mai ridicat decat ARNr;
d) Contine un procent de baze azotate
complementare mult mai ridicat decat ARNm;
e) Moleculele ARNt din celulele eucariote sunt
mai stabile decat cele din celulele
procariote.
26. Dintre aminoacizii proteinogeni face parte:
a) Desmozina;

b) Alanina;
c) Izodesmozina;
d) Glutationul;
e) Acidul levulinic.
27. Afirmatia incorecta in legatura cu serina
este:
a) Are pH-ul izoelectric in zona pH-ului neutru
b) Are un singur atom de carbon asimetric
c) Este un aminoacid care cedeaza grupari cu un
atom de carbon pentru acidul
tetrahidrofolic
d) Este un aminoacid esential
e) Radicalul sau lateral poate forma legaturi de
hidrogen in moleculelele proteice
28. Afirmatia incorecta in legatura cu arginina
este:
a) Are pH-ul izoelectric in domeniul bazic
b) Are in structura un rest guanidil
c) Are un singur atom de carbon asimetric
d) in forma hidroxilata intra in structura
colagenului
e) este aminoacid polar, incarcat pozitiv la pH
fiziologic
29. Referitor la lizina este corecta afirmatia:
a) are in structura ei doi atomi de carbon asimetrici
b) este un aminoacid neesential
c) prin prelucrare post traductionala poate forma
hidroxilizina
d) intr-o solutie cu pH=8 are doua sarcini negative
e) intr-o solutie cu pH=4 migreaza la anod
30. Care dintre afirmatiile de mai jos este
incorecta in legatura cu ionizarea aminoacizilor
in sloutie?
a) In solutie cu pH mai mare decat pH-ul
izoelectric aminoacizii sunt anioni
b) In solutie cu pH mai mic decat pH-ul lor
izoelectric aminoacizii migreaza in camp
electric spre anod
c) La pH-ul izoelectric aminoacizii nu migreaza in
camp electric
d) Un aminoacid cu capacitate de tamponare la
pH-ul fiziologic este histidina
e) Acidul glutamic are pH-ul izoelectric in
domeniul acid
31. Aminoacizii proteinogeni:
a) Se mai numesc si aminoacizi esentiali;
b) Sunt in numar de 20;
c) Sunt aminoacizi;
d) Sunt molecule hidrofobe;
e) Sunt codificati de codul genetic.
3

32. In legatura cu -alanina si -alanina sunt


corecte afirmatiile:
a) Ambele au configuratii absolute D si L
b) In structura proteinelor intra numai -alanina
c) In structura proteinelor intra numai -alanina
d) Ambele au pH izoelectric mai mare decat 8,5
e) Ambele au acelasi numar de atomi de carbon
33. Aminoacizii histidina si triptofan au
caraceristicile comune:
a) Sunt aminoacizi cu radicali laterali heterociclici
b) Au cate trei atomi de azot in molecule
c) Apar frecvent in colagen in forme hidroxilate
d) Sunt aminoacizi proteinogeni
e) Sunt -aminoacizi
34. Treonina:
a) Apare frecvent in structura colagenului
b) Are un singur atom de carbon asimetric
c) Este un aminoacid esential
d) Are in structura un rest guanidil
e) Are in radicalul lateral o grupare hidroxil
35. Aminoacizii prolina si triptofan au
caracteristici comune:
a) Au cate doi atomi de azot in molecula
b) Contin cate o functiune aminica primara
c) Sunt aminoacizi cu nuclee heterociclice
d) Au cate o grupare hidroxil in moleculele lor
e) Sunt -aminoacizi
36. Arginina:
a) Are pH izoelectric in domeniu bazic
b) Are in structura un radical guanidil
c) Are doi atomi de carbon asimetric
d) Este aminoacid semiesential
e) Este un aminoacid proteinogen
37. Referitor la acidul glutamic sunt corecte
afirmatiile:
a) Este un aminoacid esential
b) Intr-o solutie cu pH=7 migreaza spre catod
c) Intr-o solutie cu pH=11 are doua sarcini
negative
d) In glutation participa la formarea legaturii
peptidice prin gruparea carboxil din
pozitia
e) In proteinele naturale participa la formarea
legaturii peptidice cu ambele grupari
carboxil
38. Dintre urmatorii aminoacizi sunt esentiali:
a) Glicocolul
b) Lizina
c) Valina
d) Acidul glutamic

e) Prolina
39. Au pH-ul izoelectric situat in domeniul
bazic urmatorii aminoacizi:
a) Lizina
b) Arginina
c) Acidul aspartic
d) Acidul glutamic
e) Glicocolul
40. Aminoacizii proteinogeni:
a) Sunt substante lichide
b) Sunt substante solide
c) Sunt foarte solubili in solventi nepolari
d) Au molecule cu momente de dipol foarte mari
e) Nu se dizolva in apa
41. Aminoacizii neproteinogeni:
a) Au rol de substante tampon in organism
b) Impiedica sinteza proteinelor din aminoacizi
proteinogeni
c) Deriva din cei proteinogeni in urma unor
procesari post-translationale
d) Se intalnesc in colagen si elastina
e) Constituie precursori sau intermediari
metabolici, antibiotice, neurotransmitatori
42. Referitor la structura legaturilor peptidice
este corecta afirmatia:
a) In proteine adopta o configuratie cis;
b) Legatura dintre atomul de carbon si atomul de
carbon din gruparea carbonil are
lungime corespunzatoare dublei legaturi;
c) Este o legatura puternic incarcata energetic;
d) Este o legatura de tip amidic;
e) Atomul de carbon si cel de azot implicati in
legatura se pot roti liber.
43. Afirmatia incorecta referitoare la legatura
peptidica este:
a) Se formeaza prin condensarea gruparilor COOH si -NH2 ce apartin unor
molecule de -aminoacizi
b) Are atomii O,C,N implicati in legaturi partial
duble
c) In proteine adopta de regula configuratia trans
d) Se poate angaja doar intr-o singura legatura de
hidrogen cu alte legaturi
peptidice intra- sau intermoleculare
e) Prezinta coplanaritate pentru cei patru atomi
constituienti
44. Ocitocina:
a) Este un hormon hipotalamic
b) Este un oligopeptid cu rol hipotensiv
4

c) Este un hormon care induce contractia


muschiului uterin in timpul travaliului
d) Este un agent redox intracelular
45. Vasopresina:
a) Este un hormon neurohipofizar
b) Este un peptid format din 51 resturi de
aminoacizi
c) Este un hormon hipoglicemiant
d) Se izoleaza din Bacillus lewis
e) Este un hormon hipotalamic
46. Consecinta a faptului ca legatura peptidica
are caracter partial de dubla legatura este:
a) Restrangerea numarului de conformatii posibile
pentru un lant polipeptidic
b) Reducerea cu o treime a numarului de legaturi
in care atomii implicati se pot
roti liber in jurul legaturii
c) Generarea unui schelet de legaturi covalente
simple care poate suferi
modificari conformationale continue datorate
miscarii termice
d) Generarea unei conformatii putin stabile a
lantului polipeptidic
e) Generarea unor compusi poliamidici
47. Peptidele:
a) Sunt combinatii de tip amidic rezultate prin
condensarea a doua sau mai multe
molecule de aminoacizi
b) Pot fi formate prin hidroliza partiala a lanturilor
proteice lungi
c) Sunt combinatii de tip amidic rezultate prin
condensarea a cel putin doua sute
de molecule de aminoacizi
d) Pot fi proteice sau neproteice
e) Sunt numai neproteice
48. In legatura cu glutationul sunt corecte
afirmatiile:
a) Este produsul principal de hidroliza a
proteinelor
b) Contine in structura o grupare tiol provenita de
la cisteina
c) Este un decapeptid
d) Forma redusa este -glutamil-cisteinil-glicina
e) Este un hormon hipotensiv
49. Afirmatiile corecte referitoare la legatura
peptidica din proteine sunt:
a) Se formeaza, de regula, prin interactiunea
gruparilor carboxil si amino de la
atomii de carbon ai aminoacizilor constituienti
b) Are un caracter partial de dubla legatura

c) In peptidele naturale, fata de planul legaturii ,


C adopta fie configuratia cis
fie trans
d) Gruparile CO- si NH- dintr-o legatura
peptidica nu pot angaja legaturi de
hidrogen cu gruparea NH- sau CO- din alta
legatura peptidica
e) Este o legatura de tip ionic
50. In legatura cu glutationul sunt corecte
afirmatiile:
a) Este produsul principal al hidrolizei proteice;
b) Este un agent redox intracelular;
c) Este alanil-histidina;
d) Este glutamil-cisteinil-glicina;
e) Este un tripeptid.
51. Afirmatiile corecte referitoare la legatura
peptidica din proteine sunt:
a) Are un caracter partial de dubla legatura;
b) Fata de planul legaturii , C adopta fie
configuratia cis, fie trans;
c) Gruparile CO- si NH- dintr-o legatura
peptidica nu pot angaja legaturi de
hidrogen cu gruparea NH- sau CO- din alta
legatura peptidica;
d) Are un grad inalt de stabilitate;
e) Este o legatura de tip ionic.
52. Afirmatia incorecta cu privire la glutation
este:
a) Este un agent redox
b) Este un tripeptid
c) Are functie hormonala
d) Are in structura acid aspartic
e) Are in structura o legatura peptidica realizata cu
o grupare - COOH
53. Peptidele neproteice difera de peptidele
proteice prin faptul ca au in structura:
a) Aminoacizi neesentiali
b) aminoacizi
c) legaturi peptidice
d) L- aminoacizi
e) D- aminoacizi
54. In legatura cu structura hemoglobinei nu
este corecta afirmatia:
a) Este un tetramer format din doua tipuri de
subunitati;
b) Legatura hem-proteina se realizeaza prin
coordinarea histidina-proximala-Fe2+;
c) Protomerii sunt asociati prin legaturi disulfidice;
d) La legarea moleculelor de oxigen de catre
hemoglobina se produc modificari
5

conformationale;
e) Protomerii au structuri tridimensionale similare
cu ale mioglobinei.
55. Afirmatia incorecta in legatura cu structura
primara a proteinelor este:
a) Legaturile constituente sunt legaturi fizice
b) Legaturile constiuiente sunt de tip covalent
c) Reprezinta secventa aminoacizilor din catena
polipeptidica
d) Este expresia mesajului genetic inscris in ADN
e) Constituie structura de baza a proteinei
56. In cadrul structurii tertiare a proteinelor
sunt posibile interactiuni intre radicalii laterali
ai aminoacizilor:
a) Gly-Lys
b) Ser-Val
c) Gly-Asp
d) Ser-Ser
e) Ala-Glu
57. Structura cuaternara de tip tetrameric este
caracteristica:
a) Mioglobinei
b) Imunoglobulinei G
c) Albuminei serice
d) Colagenului
e) Insulinei
58. In legatura cu protoporfirina IX este
incorecta afirmatia:
a) Este un ciclu tetrapirolic
b) Are patru substituienti metil
c) Are doi substituienti vinil
d) Are patru substituienti propionat
e) Prin complexarea Fe formeaza hemul
59. Afirmatia corecta referitoare la colagen
este:
a) Colagenul contine in structura sa desmozina si
izodesmozina
b) Colagenul este o proteina extracelulara
c) In secventa lanturilor polipeptidice nu apare
aminoacidul prolina
d) Catenele sale polipeptidice sunt foarte flexibile
datorita hidroxi-prolinei
e) Are o structura globulara
60. Structura secundara a proteinelor
desemneaza:
a) Organizarea spatiala a catenelor polipeptidice,
generata si stabilizata in principal
prin interactii necovalente
b) Succesiunea legarii aminoacizilor in lantul
polipeptidic

c) Structura repetitiva de tip foaie pliata sau


rasucire
d) Raporturile dintre segmentele helix si
structura , modul de impachetare a
lantului polipeptidic
e) Aranjamentul spatial al subunitatilor unei
molecule proteice polimere
61. Structura cuaternara a proteinelor:
a) Este o caracteristica a tuturor moleculelor
proteice
b) Se refera la modalitatea de pliere ordonata a
lanturilor polipeptidice
c) Este proprie moleculei de colagen
d) Este un nivel structural caracteristic pentru
enzimele allosterice
e) Este un nivel structural caracteristic pentru
proteinele cu hem
62. Despre albumina serica este corecta
afirmatia:
a) Are functia de anticoagulant
b) Are rol in recunoasterea si transportul
substantelor non-self
c) Are masa moleculara de 69 kDa si pH-ul
izoelectric= 7,4
d) Este o proteina dimera
e) Scindeaza fibrinogenul la fibrina
63. Mioglobina este:
a) O proteina dimera
b) O proteina tetramera
c) O proteina plasmatica
d) O proteina transportoare de oxigen
e) O proteina cu nucleu corinic
64. Despre imunoglobuline este corecta
afirmatia:
a) Sunt proteine cu rol structural
b) Sunt proteine cu rol de transportori al diferitelor
substante in sange
c) Sunt proteine cu rol in recunoasterea si legarea
cu structuri straine de cele ale
organismului
d) Sunt proteine fibrilare
e) Sunt cromoproteine
65. Fixarea nucleului hem in moleculele
hemoglobinei si mioglobinei se face:
a) Prin legaturi covalente
b) Prin interactiuni hidrofobe
c) Prin legarea coordinativa a ionului Fe
d) Prin punti disulfidice
e) Prin interactiuni dipol-dipol
6

66. Afirmatiile incorecte in legatura cu


structura primara a proteinelor sunt:
a) Este asigurata numai prin legaturi de hidrogen;
b) Este expresia mesajului genetic din molecula
ADN;
c) Este o insusire structurala a tuturor proteinelor;
d) Este asigurata numai de legaturi covalente;
e) Se distruge prin denaturare.
67. Afirmatiile corecte referitoare la structura
cuaternara a proteinelor sunt:
a) Este un nivel structural propriu moleculei de
mioglobina;
b) Este un nivel structural propriu moleculei de
hemoglobina;
c) Se realizeaza pe baza interactiunilor
necovalente;
d) Se realizeaza prin asocierea intre protomeri;
e) Nu se distruge prin denaturare.
68. Afirmatiile incorecte referitoare la structura
pliata (foaie pliata) a proteinelor sunt:
a) Se intalneste exclusiv in hemoglobina
b) In acest model structural lantul polipeptidic este
foarte compact pliat
c) Este stabilizata prin legaturi de hidrogen
realizate intre grupari NH si CO situate pe
lanturi invecinate
d) Lanturile polipeptidice adiacente pot fi dispuse
numai paralel
e) Lanturile polipeptidice adiacente pot fi dispuse
numai paralel
69. Afirmatiile incorecte referitoare la structura
helix a proteinelor sunt:
a) Este alcatuit din mai multe lanturi polipeptidice
dispuse paralel
b) Este un mod foarte compact de pliere a lantului
polipetidic
c) Aminoacizii care favorizeaza aceasta structura
sunt: Ala, Leu, Phe, Tyr, Trp, Cys,
Met, His, Asn, Gln, Val
d) Aminoacizii care favorizeaza aceasta structura
sunt: Ser, Ile, Thr, Glu, Asp, Lys,
Arg, Gly
e) Dintre aminoacizii care favorizeaza aceasta
structura face parte Pro
70. In legatura cu structura proteinelor sunt
corecte afirmatiile:
a) In structura cuaternara protomerii sunt asociati
prin legaturi slabe
b) Prezenta hidroxiprolinei impiedica formarea
structurii secundare de tip helix

c) In structura tertiara un rest de lizina poate forma


o legatura ionica cu un rest de
acid aspartic
d) Structura secundara se mai numeste si structura
covalenta
e) Fiecare proteina are propriile sale nivele
structurale, diferite de ale celorlalte
71. In cadrul structurii tertiare a proteinelor
sunt posibile interactiile:
a) Ile-Ile
b) Glu-Lys
c) Ser-Thr
d) Asp-Gly
e) Asn-Glu
72. Structura tertiara a proteinelor:
a) Este o insusire structurala specifica moleculei
de mioglobina
b) Se realizeaza prin legaturi de hidrogen, ionice,
hidrofobe si prin punti tioeter
c) Se mai numeste si structura coordinativa
d) Se mai numeste si structura covalenta
e) Este destabilizata de prezenta glicinei
73. Afirmatiile corecte referitoare la nucleul
hem sunt:
a) Hemul din hemoglobina este un derivat
substituit al porfirinei, complexat cu Fe2+
b) Este prezent ca grupare prostetica la toate
hemoproteinele
c) Numai hemoglobina are drept grupare prostetica
hemul
d) In mioglobina hemul este intodeauna complexat
cu Fe3+
e) Are culoare galbena-portocalie in stare oxidata
74. In legatura cu hemoglobina sunt corecte
afirmatiile:
a) In formele functionale, ionul Fe are starea de
oxidare II+
b) Este o proteina monomera
c) Este o proteina polimera
d) Este un trasportor de oxigen
e) Este localizata mai ales in tesutul muscular
75. Care dintre afirmatiile de mai jos sunt
corecte in legatura cu imunoglobulinele?
a) Situsul de legare al antigenului se afla la
capetele N-terminale ale lanturilor H si L
b) Situsurile de legare ale antigenului se gasesc la
capetele C-terminale ale lanturilor
H si L
c) Numai lanturile H au situsuri de legare ale
antigenelor
7

d) Imunoglobulinele G sunt structuri tetramere


e) Sunt proteine cu hem
76. Afirmatiile corecte in legatura cu
fibrinogenul sunt:
a) Se gaseste in plasma sanguina
b) Este sintetizat de ficat
c) Este o proteina monomera
d) Are rol in procesul de coagulare al sangelui
e) Este o proteina hexamera
77. In legatura cu colagenul sunt corecte
afirmatiile:
a) Secventa de aminoacizi din lantul polipeptidic
este de tip Gly-X-Y
b) Contine cantitati insemnate de prolina si
hidroxiprolina
c) Este o proteina plasmatica
d) Este o prteina din membrana eritrocitelor
e) Are o structura secundara tip helix
78. Care dintre afirmatiile de mai jos in
legatura cu proteinele plasmatice sunt corecte?
a) Una din functiile albuminei serice este de a
transporta diverse componente
plasmatice
b) Fibrinogenul este o proteina tetramera
c) Imunoglobulinele G sunt proteine cu structura
cuaternara
d) Segmentele N-terminale din lanturile A si B
ale fibrinogenului cuprind fragmente
oligoglucidice legate N-glicozidic
e) Imunoglobulinele au in molecule radicali
polivinil
79. Care din urmatorele afirmatii sunt corecte?
a) Hemoglobina A are o structura tetramera de tip
H 2 L2
b) Imunoglobulinele G au structuri tetramere 2
2
c) La pH fiziologic molecula de fibrinogen este
incarcata negativ
d) Lanturile H ale imunoglobulinelor se asociaza
intre ele prin punti disulfidice
e) Hidroxilarea resturilor de prolina din colagen se
face posttraductional
80. Hemoglobina S se caracterizeaza prin:
a) Are atomul Fe in stare de oxidare III+
b) Are doar o singura grupare hem
c) Are intre 2 si 4 grupari ionizate pozitiv, expuse
pe fata exterioara a
moleculei in plus fata de hemoglobina A
d) In forma neoxigenata este foatre solubila in apa

e) Apare la persoanele bolnave de anemie


falciforma
81. In legatura cu ferul din hemoglobina sunt
adevarate afirmatiile:
a) In hemoglobina neoxigenata Fe2+ se afla in
afara planului protoporfirinei IX
b) In hemoglobina oxigenata Fe2+ se afla in afara
planului protoporfirinei IX
c) In hemoglobina neoxigenata Fe2+ este
pentacoordinat
d) In hemoglobina neoxigenata Fe2+ este legat de
histidina distala
e) Pentru ca molecula sa fie biologic functionala,
ferul se poate afla fie in starea de
oxidare II+, fie in starea de oxidare III+
82. Intre moleculele de mioglobina si cele de
hemoglobina exista urmatoarele asemanari:
a) Ambele sunt molecule transportoare de oxigen
b) In starea functionala ambele au ferul in stare de
oxidare III+
c) Gruparea hem este situata intr-o crevasa definita
de structura tridimensionala a
lanturilor polipeptidice
d) Secventa lantului polipeptidic al mioglobinei si
cele ale lanturilor polipeptidice ale
hemiglobinei prezinta un mare grad de asemanare
e) Hemoglobina este un tetramer de mioglobina
83. Care din urmatoarele caracteristici deosebeste
enzimele de catalizatorii anorganici?
a) Intervin doar in reactiile posibile din punct de
vedere termodinamic;
b) Au capacitatea de autoreglare;
c) Nu modifica echilibrele chimice la care conduc
reactiile reversibile;
d) Scad energia de activare a procesului;
e) Maresc viteza de reactie.
84. Enzimele se aseamana cu catalizatorii
anorganici prin:
a) Scaderea energiei de activare a reactantilor
b) Natura proteica
c) Eficienta lor catalitica
d) Capacitatea de autoreglare
e) Nici o varianta corecta
85. Centrul catalitic activ al unei enzime:
a) Este regiunea care fixeaza substratul si contine
gruparile catalitice
b) Este regiunea care ocupa cea mai mare parte din
volumul total al enzimei
c) Fixeaza substratele prin legaturi covalente
8

d) Are structura identica in toate moleculele cu


activitate enzimatica
e) Nu este intalnit in toate moleculele enzimatice
f) Are caracter hidrofil
86. Coenzimele reprezinta:
a) Heteroproteinele cu activitate catalitica
b) Ioni metalici coordinati de enzime
c) Partea proteica a unei enzime
d) Componentele neproteice de natura organica
legate foarte slab de apoenzima
e) Cofactorii enzimatici
87. Cofactorii enzimatici desemneaza:
a) Totalitatea compusilor neproteici din structura
enzimelor
b) Totalitatea compusilor proteici din structura
enzimelor
c) Gruparile active din centrii catalitici ai
enzimelor
d) Gruparile partial active din centrii catalitici ai
enzimelor
e) Coenzimele care transfera hidrogen
88. Specificitatea de reactie a unei enzime
desemneaza:
a) Faptul ca o enzima micsoreaza energia de
activare a procesului
b) Faptul ca enzima mareste viteza de reactie cu
cateva grade
c) Faptul ca fiecare enzima catalizeaza un tip
particular de reactie
d) Aria restransa de actiune a enzimelor
e) Faptul ca o enzima poate actiona numai la un
anumit pH
89. Referitor la reglarea activitatii enzimatice prin
fosforilare este corecta afirmatia:
a) Reprezinta un mod de reglare particular pentru
enzimele denumite protein-kinaze;
b) Reprezinta un mod de reglare particular pentru
enzimele denumite protein-fosfataze;
c) Constituie un mod de control al activitatii
enzimelor si proteinelor;
d) Are loc foarte lent (ore);
e) Prin introducerea in molecula a gruparii fosfat
se induce clivarea sa.
90. Fata de catalizatorii chimic obisnuiti,
enzimele:
a) In general,realizeaza procesul catalitic la
temperaturi mai inalte
b) In general, realizeaza procesul catalitic in
conditii mult mai blande

c) Au posibilitatea de a cupla reactii exergonice cu


reactii endergonice
d) Au capacitatea de autoreglare a activitatii
catalitice
e) Sunt hidrosolubile
91. Specificitatea de substrat a unei enzime:
a) Consta in dimensiunea ariei de actiune a
enzimei asupra moleculelor de substrat
b) Poate fi absoluta daca enzima catalizeaza un
anumit tip de reactie la un singur
substrat
c) Este o caracteristica specifica tuturor
catalizatorilor
d) Poate fi stereospecificitate daca enzima
catalizeaza acelasi tip de reactie la un
numar relativ redus de substrate
e) Poate fi larga daca enzima catalizeaza acelasi
tip de reactie la un numar foarte
mare de substrate
92. Actiunea unui catalizator enzimatic:
a) Se traduce prin cresterea energiei de activare a
reactiei asupra careia intervine
b) Asigura o viteza mai mare de reactie fata de
viteza reactiei necatalizate
c) Consta in reducerea energiei de activare a
reactiei asupra careia intervine
d) Are loc numai pentru procesele exoterme
e) Are loc pentru procesele care nu se pot
desfasura in absenta catalizatorului
93. Trasaturi comune ale centrelor catalitice
enzimatice sunt:
a) Ocupa o portiune relativ mica din volumul total
al unei enzime
b) Fixeaza substratele prin legaturi puternice
c) Sunt structuri tridimensionale formate din
grupari care fac parte din zone diferite
ale lantului polipeptidic
d) Sunt situate in crevase de pe suprafata
moleculei
e) Sunt structuri rigide de pe suprafata moleculei
94. In general, activitatea enzimatica:
a) Creste direct proportional cu temperatura
b) Scade direct proportional cu temperatura
c) Scade brusc cand se depaseste temperatura
optima
d) Este dependenta de pH
e) Este independenta de pH
95. Complexele multienzimatice:
a) Sunt formate din enzime care catalizeaza reactii
individuale ale aceleiasi cai
9

metabolice asociate in agregate multimoleculare;


b) Sunt forme moleculare diferite care catalizeaza
aceiasi reactie;
c) Contin mai multe enzime asociate prin legaturi
slabe;
d) Prezinta avantajul ca asigura in ansamblu o
viteza mult mai mare de transformare a
substratului;
e) Prezinta avantajul ca asigura o viteza de
conversie diferentiata a substratului, in
functie de necesitatile tesutului specific.
96. Referitor la activarea-inactivarea enzimelor
prin fosforilare-defosforilare sunt corecte
afirmatiile:
a) Resturile de aminoacizi care sunt esterificate cu
acid fosforic sunt alanina, glicina
sau serina
b) Reactiile catalizate de protein kinaze sunt
reactii defosforilare
c) Donorul gruparilor fosfat este AMP
d) Hidroliza gruparii fosfat este catalizata de
protein fosfataze
e) Fosforilarea enzimelor produce deseori efecte
de amplificare a semnalului
97. Complexele multienzimatice:
a) Cuprind mai multe enzime asociate prin legaturi
slabe
b) Realizeaza o transformare secventiala a
moleculei de substrat, pana la obtinerea
produsului final
c) Cuprind mai multe izoenzime catalizand aceiasi
reactie
d) Asigura in ansamblu o viteza mai mare de
transformare a substratului
e) Sunt specifice fiecarui tip de tesuturi si
codificate de gene diferite
98. Izoenzimele:
a) Sunt asociatii de enzime catalizand secvente de
reactii
b) Sunt proteine cu structura cuaternara
c) Catalizeaza aceiasi reactie cu viteze diferite
d) Se intalnesc exclusiv in ficat
e) Au avantajul ca moleculele de substrat sunt mai
exact potrivite pe situsul catalitic
activ
99. Proteine care pot deveni enzime active prin
clivaj molecular sunt:
a) Fibrinogenul
b) Pepsinogenul
c) Tripsina

d) Elastaza
e) Procarboxipeptidaza
100. Activarea enzimelor prin clivaj molecular
presupune:
a) Desprinderea din structura a unor lanturi
polipeptidice sau a unui aminoacid
b) O transformare ireversibila a moleculei
c) O transformare reversibila a moleculei
d) Esterificarea unui radical seril de pe lantul
polipeptidic al enzimei
e) Fixarea covalenta a unui activator enzimatic
101. Reglarea prin fosforilare a activitatii
enzimatice are ca avantaje:
a) Posibilitatea modularii vitezei de reactie prin
modificarea timpului de fosforilaredefosforilare
b) Posibilitatea amplificarii unor semnale
c) Posibilitatea transformarii ireversibile a
moleculei
d) Posibilitatea de a proteja proteinele
organismului de actiunea proteazelor digestive
e) Posibilitatea fixarii gruparii fosfat pe un radical
seril, treonilsau tirozil
102. Fosforilarea proteinelor:
a) Constituie un mod de reglarea a activitatii lor
enzimatice
b) Este realizata de enzime numite protein kinaze
c) Este realizata de enzime numite protein
fosfataze
d) Este un mecanism ireversibil de modulare
enzimatica
e) Introduce in molecula proteinei doua sarcini
negative
103. Sunt modalitati de reglare a activitatii
enzimatice:
a) Clivajul molecular
b) Inhibitia ireversibila
c) Fosforilarea enzimelor
d) Existenta unor izoenzime specifice anumitor
tesuturi
e) Modularea allosterica
104. Enzimele au fost clasificate conform
comisiei de enzimologie:
a) In clase, subclase si sub-subclase
b) Dupa tipul de reactie catalizata
c) In sase clase
d) In sapte clase
e) Dupa substratul pe care il transforma
105. Referitor la tiamina este incorecta
afirmatia:
a) Are in structura ei un atom de azot cuaternar;
10

b) Este coenzima sub forma unui derivat


difosforilat notat TPP;
c) Coenzima sa faciliteaza decarboxilarea acidului
piruvic;
d) Coenzima sa faciliteaza decarboxilarea
aminoacizilor;
e) In structura sa intra un heterociclu tiazolic.
106. Deficitul de tiamina genereaza:
a) Pelagra;
b) Scorbutul;
c) Xeroftalmia;
d) Beri-beri;
e) Osteomalacia.
107. Care dintre coenzimele enumerate nu au in
structura lor resturi fosfat?
a) FMN
b) Acid tetrahidrofolic (THFA)
c) NAD+
d) FAD
e) Coenzima A
108. Intr-o dieta lipsita complet de fructe si
legume in stare cruda devine deficeinta
vitamina:
a) Biotina
b) Cobalamina
c) Acidul ascorbic
d) Nicotinamida
e) Piridoxina
109. Referitor la vitamina B6 si coenzimele
corespunzatoare sunt corecte afirmatiile:
a) Are in structura un ciclu pirimidinic substituit
b) In piridoxal fosfat gruparea hidroxil fenolica
este fosforilata
c) Piridoxal fosfatul si piridoxaminfosfatul sunt
coenzime ale transaminazelor
d) Piridoxal fosfatul este coenzima in reactiile de
transfer ale gruparilor
monocarbonate
e) Sunt coenzime ale unor oxidoreductaze
110. Care dintre vitaminele de mai jos poate
deveni deficitara la o persoana exclusiv
carnivora:
a) Vitamina C
b) Tiamina
c) Nicotinamida
d) Cobalamina
e) Acidul pantotenic
111. Referitor la biotina este incorecta
afirmatia:
a) Are structura derivata din nucleul imidazol

b) Constituie coenzima pentru transaminaze


c) Avidina impiedica absorbita sa
d) Dintre substratele enzimelor avand coenzima
biotina face parte lactatul
e) Deficitul de biotina nu poate fi provocat prin
deprivare alimentara
112. Referitor la vitaminele hidrosolubile este
corecta afirmatia:
a) Toate sunt structuri termolabile
b) Nici una nu se stocheaza in organism
c) Sunt molecule de dimensiuni mari, organizate
pe mai multe nivele structurale
d) Sunt molecule organice
e) Sunt molecule anorganice
113. Gruparea prostetica a rodopsinei este:
a) Opsina;
b) 11-trans retinalul;
c) 11-cis retinalul;
d) 11-cis retinolul;
e) 11-trans retinolul.
114. Caracteristica structurala a vitaminei K
este:
a) Contine un nucleu naftochinonic
b) Contine o catena laterala saturata
c) Contine grupari hirdoxil metilate
d) Contine o grupare carboxil
e) Contine o grupare etil fixata de nucleul
antrachinonic
115. Pentru prevenirea rahitismului este
necesara administrarea:
a) Colecalciferolului
b) Ionilor Ca
c) Vitaminei E
d) Vitaminei C
e) Ionilor Mg
116. Acidul retinoic:
a) Este un produs de metabolizare al colesterolului
b) Favorizeaza cresterea si diferentierea tesuturilor
epiteliale
c) Are functia de transportor de potential reducator
d) Se leaga de opsina si formeaza rodopsina
e) Intervine in procesele de coagulare
117. Despre - tocoferol sunt adevarate
urmatoarele afirmatii:
a) Are functia primara de antioxidant
b) Deficienta sa este frecvent intalnita la adulti
c) Se gaseste in concentratii mari in zaharul rafinat
d) Creste absorbtia Mg in intestinul subtire
e) La cresterea concentratiei de acizi grasi saturati
in dieta, creste si necesarul
11

de tocoferol
118. Vitamina D:
a) Creste absorbtia Ca in lumenul intestinal
b) Este necesara in dieta numai daca persoana se
expune intens si prelungit la
soare
c) Forma sa activa este 1, 24, 25trihidroxicolecalciferolul
d) Are efecte opuse parathormonului
e) Intervine in procesele de coagulare
119. Vitamina K:
a) Joaca un rol esential in prevenirea trombozelor
b) Creste timpul de coagulare la noii-nascuti cu
hemofilie
c) Este sintetizata de toate organismele animalelor
superioare, exceptand
organismul uman
d) Cea mai frecventa cauza a deficitului este
absenta factorului intrinsec
e) Este sintetizata de bacteriile intestinale
120. Deficienta prelungita de vitamina D
conduce la:
a) Cresterea concentratiei de Ca in sange
b) Xeroftalmie
c) Cresterea densitatii maduvei osoase
d) Deficeinte ale metabolismului osos
e) Scaderea capacitatii antioxidante a plasmei
sanguine
121. Vitamina A:
a) Se poate sintetiza in organism din -carotenul
din aport alimentar
b) Nu este o vitamina adevarata, deoarece forma
sa activa, rodopsina se
sintetizeaza in organism
c) Provoaca prin deficienta osteomalacia la adulti
d) Este sintetizata de bacteriile microflorei
saprofite intestinale
e) Creste secretia de calcitonina
122. Vitamina E:
a) Protejeaza tesuturile supuse unei presiuni
partiale scazute de oxigen
b) Face parte din sistemul glutation peroxidazei
c) Reduce cerintele de seleniu ale organismului
d) Este un compus cu nucleu naftochinonic
e) Este un compus cu nucleu pteridil
123. Coenzimele ce nu au in structura lor
resturi fosfat sunt:
a) Biotina;
b) NADH+, H+;
c) Acidul tetrahidrofolic;

d) FAD;
e) Coenzima A
124. Afirmatiile incorecte referitoare la
vitamina C sunt:
a) Produce prin carenta scorbutul;
b) Se depoziteaza in tesutul adipos si in derm;
c) Este biosintetizata numai in organismul
primatelor;
d) Este un agent oxidant puternic;
e) Este un donor de potential reducator.
125. Referitor la vitamina B12 sunt incorecte
afirmatiile:
a) Este absorbita in intestin sub forma unui
complex cu o glicoproteina specifica;
b) Ca si in cazul celorlate vitamine hidrosolubile,
nu se depoziteaza in organism;
c) Se gaseste exclusiv in tesuturile vegetale;
d) Produce prin carenta anemia megalloblastica;
e) Contine un ion Ca chelatat intr-un nucleu
protoporfirinic.
126. Despre vitamina B6 sunt corecte
afirmatiile:
a) Are trei forme moleculare: piridoxalul,
piridoxina si piridoxamina;
b) Genereaza prin carenta pelagra;
c) Dintre sursele alimentare bogate in aceasta
vitamina fac parte: ficatul, avocado,
bananele, macrourile;
d) Terapia cu izoniazid induce deficit de vitamina
B6;
e) Se mai numeste tiamina.
127. Nu contin sulf:
a) Acidul folic
b) FMN
c) NAD+
d) Tiaminpirofosfatul (TPP)
e) Acidul nicotinic
128. Afirmatiile corecte referitoare la acidul
ascorbic sunt:
a) Este precursorul coenzimei A
b) Este necesar la transformarea prolinei in
hidroxiprolina
c) Este necesar la transformarea tirozinei in
epinefrina
d) Este un antioxidant pentru mediul lipofil al
celulei
e) Este necesar pentru sinteza acizilor biliari
129. Vitaminele ce trec in coenzime prin
fosforilare sunt:
a) Vitamina B1
12

b) Acidul folic
c) Vitamina B6
d) Biotina
e) Acidul ascorbic
130. Referitor la coenzimele FMN si FAD sunt
corecte afirmatiile:
a) FMN este esterul monofosforic al riboflavinei
b) In flavoproteine sunt legate slab de apoproteina
c) Atat FMN cat si FAD sunt coenzime pentru
unele oxidoreductaze
d) Ambele sunt forme active ale vitaminei B1
e) Realizeaza transferul de potential reducator pe
baza reducerii reversibile a
ciclului izoaloxazinic
131. Care dintre compusii de mai jos contin in
structura lor un nucleu piridinic?
a) Tiamina
b) Piridoxina
c) Acidul pteroil-glutamic
d) NAD+
e) FAD
132. Vitamina B12:
a) Contine in structura sa Cu+
b) Este transportata in sange de catre
transcobalamina
c) Este cofactor pentru reactii de decarboxilare
d) Absorbtia ei necesita o glicoproteina prezenta in
mod normal in mucoasa
gastrica
e) Nu poate fi depozitata in organism
133. Referitor la coenzimele derivate din
vitamina B2 sunt corecte afirmatiile:
a) Ambele au in structura lor heterociclul piridinic
b) Ambele sunt implicate in procese de
transaminare
c) Transfera potential reducator
d) Ambele coenzime au in structura lor nucleul
izoaloxazinic
e) Ambele sunt coenzime ale decarboxilazelor
134. Afirmatiile incorecte referitoare la acidul
ascorbic sunt:
a) Se poate depozita numai in hepatocite
b) In structura sa apar doua grupari enolice in
pozitiile C2 si C3
c) Inhiba formarea nitrozaminelor in timpul
digestiei
d) Participa in calitate de coenzima la
transformarea serinei in glicina
e) Sindromul de carenta se numeste scorbut

135. Referitor la vitamina B12 sunt incorecte


afirmatiile:
a) Este absorbita in intestin sub forma de complex
cu o glicoproteina secretata
de celulele mucoasei gastrice
b) Circula liber in plasma
c) Se stocheaza in tesutul adipos
d) Constituie coenzima pentru enzime catalizand
metilari
e) Constituie coenzima pentru reducerea
ribonucleotidelor la deoxiribonucleotide
136. Afirmatiile corecte in legatura cu acidul
pantotenic si coenzima A sunt:
a) Coenzima A este coenzima a unor reductaze
b) Gruparea SH activa din structura coenzimei A
provine de la un rest de
cisteina
c) Acidul pantotenic rezulta prin cuplarea acidului
pantoic cu alanina
d) Gruparea tiol din coenzima A are rolul de a lega
si transporta grupari acil
e) Deficitul de acid pantotenic se numeste scorbut
137. Au rolul de coenzime ale unor
oxidoreductaze:
a) NAD+
b) Piridoxina
c) Coenzima A
d) FMN
e) Cobalamina
138. Afirmatiile incorecte in legatura cu
coenzima NADH+, H+ sunt:
a) Are in structura un nucleu izoaloxazinic
b) Este coenzima pentru reactii de oxidoreducere
c) Este forma redusa a coenzimei
d) Este forma oxidata a coenzimei
e) Este una din formele active ale vitaminei PP
139. Referitor la FAD sunt corecte afirmatiile:
a) In structura ei este prezent un hetrociclu piridina
b) Provine din vitamina B6
c) Este fixata covalent de apoenzima in toate
enzimele a caror coenzima este
d) Participa la reactii de transfer de potential
reducator
e) Deficitul provoaca pelagra
140. Piridoxina, piridoxalul si piridoxamina
sunt:
a) Forme moleculare ale vitaminei B6
b) Structuri cu nucleu piridinic
c) Structuri cu nucleu pirimidinic
13

d) Coenzime in reactii de oxidoreducere cu


mecanism de tip ping-pong
e) Structuri cu atom de azot cuaternar
141. Despre vitamina D sunt corecte afirmatiile:
a) Se formeaza din 7 dehidrocolesterol prin
deschiderea ciclului B al nucleului
sterolic;
b) Se formeaza din ergosterol prin deschiderea
ciclului B al nucleului sterolic;
c) Este un prohormon steroid;
d) Este un agent antioxidant;
e) Produce prin carenta deficienta de vedere la
lumina crepusculara.
142. Vitamina K:
a) Actioneaza ca si cofactor al enzimei de
carboxilare a protrombinei;
b) Actioneaza ca si cofactor al enzimelor de
transaminare;
c) Este absorbita in organism in prezenta sarurilor
biliare;
d) Are structura naftochinonica;
e) Are structura antrachinonica.
143. Vitamina E:
a) Este un antioxidant cu structura lipofila;
b) Este un antioxidant cu structura hidrofila;
c) Se gaseste in uleiuri vegetale;
d) Se gaseste in germeni de grau;
e) Este un agent anticoagulant.
144. Indicai care afirmaii sunt incorecte:
a) Rodopsina este constituit din opsin i 11cisretinol;
b) Acidul retinoic particip la sinteza
glicoproteinelor;
c) Ergocalciferolul are ca i provitamin 7dehidrocolesterolul;
d) - Tocoferolul este 7,8 - dimetiltocolul;
e) Vitaminele K particip la carboxilarea resturilor
de Glu din protrombin.
145. Alegei afirmaiile corecte:
a) Tocolul conine n structur naftochinona;
b) Vitamina K2 este rspndit n vegetale;
c) Tocoferolii se depoziteaz n esutul adipos;
d) Menadiona este vitamina K3 de sintez;
e) Carotenii nu sunt compui poliizoprenici.
146. Care din compuii enumerai nu
reprezint provitamine ale vitaminelor D:
a) Ergosterolul;
b) 7-Dihidrocolesterolul;
c) Colecalciferolul;
d) 7-Dehidrocolesterolul;

e) 7-Hidroxicolesterolul.
147. Compusul sterolic care contine 27 atomi de
carbon, o grupare OH la C3 si duble legaturi la
C5 si C7 in ciclul B:
a) Este vitamina D3
b) Este ergosterolul
c) Este 7-dehidrocolesterolul
d) Este tocoferolul
e) Este vitamina D2
148. Carenta in vitamina A:
a) Se mai numeste si osteomalacie
b) Conduce la deficiente de vedere la lumina
crepusculara
c) Se intalneste la populatiile cu hrana saraca in
alimente de baza si in fructe si
legume crude
d) Conduce la cheratinizarea tesutului epitelial al
ochilor
e) Este asociata cu deficitul de coagulare al
sangelui
149. Hipervitaminoza A:
a) Nu se intalneste
b) Determina la copii o foarte mare fragilitate
osoasa
c) Determina dezvoltare anormala a fatului la
femeile gravide
d) Determina colorareategumentelor in galbenportocaliu
e) Determina deficiente ale sintezei colagenului
150. Deficitul de vitamina D:
a) Cauzeaza rahitismul la copii
b) Cauzeaza osteomalacia la copii
c) Influenteaza negativ balanta fosfo-calcica a
organismului
d) Poate fi impiedicat prin administrarea de untura
de peste
e) Poate conduce la orbire
151. Vitamina E:
a) Se mai numeste si 11-cis-retinal
b) Are efect anticoagulant
c) Este cel mai important antioxidant natural
d) Este concentrata in zonele bogate in lipide ale
celulei
e) Actioneaza sinergic cu sistemul glutation
peroxidzei
152. Deficitul de vitamina E:
a) Poate produce anemie la nou-nascuti
b) Se poate instala in cazul unei diete constituite
exclusiv din alimente congelate
sau fierte excesiv
14

c) Se manifesta prin hemoragii spontane


d) Se numeste anemie megaloblastica
e) Se intalneste numai la adulti
153. Vitamina K:
a) Are actiune de cofactor enzimatic
b) Are rol in mentinerea unora din factorii de
coagulare la concentratii normale
c) Este implicata in inhibarea reactiei de
carboxilare a radicalilor glutamila din
protrombina
d) Are efect antioxidant in membranele lipidice
e) Este sintetizata de bacteriile microflorei
intestinale
154. Deficitul de vitamina K:
a) Poate fi cauzat de administrarea de antibiotice
in doze mari
b) Poate fi cauzat de malabsorbtia lipidelor
c) Poate fi cauzat de dicumarolul in exces preluat
prin alimentatie
d) Nu se intalneste
e) Se mai numeste si xeroftalmie
155. Acizii biliari:
a) Sunt precursorii tuturor compusilor steroidici
din organism;
b) Au molecule cu caracter hidrofob;
c) Sunt steroizi C21;
d) Sunt componenti ai secretiei biliare;
e) Au rol in solubilizarea hormonilor.
156. carotenul:
a) Este un precursor al vitaminei A;
b) Se gaseste in tesuturile animala;
c) Se gaseste in tesuturile vegetala;
d) Este un antioxidant lipofil;
e) Este un antioxidant hidrofil.
157. Este acid gras esential:
a) Acidul palmitoleic
b) Acidul linoleic
c) Acidul oleic
d) Acidul stearic
e) Acidul colic
158. Urmatoarele caracteristici sunt specifice
glicerofosfolipidelor, cu exceptia:
a) Au o zona ionizata a moleculei
b) Au o zona nepolara a moleculei
c) Sunt constituienti ai membranelor
d) Reprezinta o forma de stocare a energiei in
tesutul adipos
e) Sunt lipide complexe

159. Toate afirmatiile in legatura cu


glicerofosfolipidelor
sunt
adevarate,
cu
exceptia:
a) Sunt compusi amfipatici
b) Sunt derivati ai acizilor fosfatidici
c) Sunt constituienti ai membranelor celulare
d) Contin un aminoalcool denumit sfingozina
e) Contin doua resturi de acid gras
160. Care dintre produsii de mai jos pot fi
obtinuti prin hidroliza totala a unui acilglicerol?
a) Serina
b) Colina
c) Lecitinele
d) Glicozil-ceramidele
e) Acizi grasi
161. Despre acizii grasi sunt incorecte
afirmatiile:
a) Se gasesc in lipidele naturale exclusiv sub
forma esterificata;
b) Se gasesc in lipidele naturale exclusiv sub
forma libera;
c) Au catene hidrocarbonate lineare sau ramificate
(cei intalniti in organismele animale);
d) Sunt esentiali, in sensul ca nu pot fi sintetizati
in organismul animalelor superioare;
e) Sunt acizi alifatici monocarboxilici cu catena
lunga.
162. In legatura cu acizii grasi nesaturati sunt
valabile afirmatiile:
a) Cei din structurile naturale au dublele legaturi in
configuratie cis
b) Contin duble legaturi conjugate
c) Au catene ramificate
d) Au numar par de atomi de carbon
e) Nu formeaza esteri cu glicerolul
163. In legatura cu triacilglicerolii sunt corecte
afirmatiile:
a) Sunt lipide de depozit
b) Au caracter amfipatic
c) Pot fi optic activi
d) In lipidele naturale toate gruparile hidroxil ale
glicerolului sunt esterificate cu
acelasi acid gras
e) Sunt lipide complexe
164. Acizii grasi nesaturati cu 18 atomi de
carbon sunt:
a) Acidul stearic
b) Acidul linoleic
c) Acidul palmitoleic
15

d) Acidul arahidonic
e) Acidul oleic
165. Acizii grasi nesaturati cu dubla legatura in
pozitia 12 sunt:
a) Acidul linoleic
b) Acidul arahidonic
c) Acidul oleic
d) Acidul linoleic
e) Acidul palmitic
166. Acizii grasi care nu pot fi sintetizati in
organismul uman sunt:
a) Acidul linoleic
b) Acidul linolenic
c) Acidul arahidonic
d) Acidul palmitic
e) Acidul palmitoleic
167. Afirmatiile false in legatura cu lecitinele
sunt:
a) Nu contin acizi grasi
b) Nu intra in structura membranelor celulare
c) Au structura amfipatica
d) Nu contin resturi glucidice
e) Contin o grupare fosfat
168.
Caracterisitici
specifice
glicerofosfolipidelor sunt:
a) Repezinta o forma majora de stocare a energiei
b) Sunt derivati ai ceramidelor
c) Contin o regiune polara
d) Au activitate optica
e) Contin glicerina
169. In legatura cu fosfatidil etanolaminele nu
sunt corecte:
a) Sunt sfingolipide
b) Se mai numesc si lecitine
c) Se mai numesc si cefaline
d) Sunt abundente in tesutul nervos
e) Au structuri amfipatice
170. Colesterolul:
a) Este un alcool nesaturat
b) Este un fenol
c) Se gaseste in uleiurile vegetale
d) Se gaseste esterificat cu acizi grasi in
membranele celulare
e) Este precursorul tuturor compusilor steroidici
din organism
171. Maltoza:
a) Este un diglucid alcatuit dintr-o molecula de
D-glucoza si una de D galactoza,
unite 14

b) Este un diglucid alcatuit dintr-o molecula de


D-manoza si una de D galactoza,
unite 14
c) Rezulta prin hidroliza celulozei
d) Este un diglucid alcatuit din doua molecule de
d glucoza unite prin legatura
14 glicozidica
e) Este o diglucida nereducatoare
172. Heparina:
a) Este o substanta cu actiune coagulanta
b) Este o substanta cu actiune anticoagulanta
c) Este localizata in cartilagii si articulatii
d) Este sintetizata numai de organismele
nevertebrate
e) Este un glicolipid
173. Pentru ca un monoglucid sa apartina seriei
stereochimice D, trebuie sa indeplineasca
urmatoarea conditie:
a) Sa fie obligatoriu o cetoza
b) Sa fie obligatoriu dextrogir
c) Sa fie obligatoriu un amomer
d) Sa aiba configuratia atomului decarbon
asimetric, situat cel mai departe de
gruparea carbonil, identica cu cea a carbonului
asimetric din gliceraldehida
dextrogira
e) Configuratia carbonului anomeric sa fie
obligatoriu identica cu cea a carbonului
asimetric din aldotrioza dextrogira
174. Zaharoza:
a) Este o diglucida reducatoare
b) Este o monoglucida
c) Este rezultata prin hidroliza amidonului
d) Este produsul de hidroliza al glicogenului
e) Este o diglucida nereducatoare
175. Lactoza este:
a) O aldohexoza;
b) Un diglucid reducator;
c) Un diglucid nereducator;
d) Hidrolizata in intestin de catre lactaza;
e) Poliglucidul de rezerva pentru ceula animala.
176. Glicogenul constituie:
a) Poliglucidul de rezerva din celula animala;
b) Poliglucidul de rezerva din celula vegetala;
c) Alcatuit din molecule de D glucoza unite prin
legaturi 1-4 glicozidice;
d) Alcatuit din molecule de D glucoza unite prin
legaturi 1-6 glicozidice;
e) Un polimer de D glucoza cu structura
ramificata.
16

177. Afirmatiile false sunt:


a) Glicogenul nu contine legaturi 14
glicozidice
b) Dermatan sulfatul este un proteoglican
c) Hialuronatul este un glicozaminoglican
d) Heparina este un compus cu actiune coagulanta
asupra serului
e) Amilopectina contine grupari 14 si 16
glicozidice
178. D Galactoza:
a) Este principalul monoglucid din sange si urina
b) Intra in structura lactozei
c) Este o cetoza
d) Este o pentoza
e) Este o hexoza
179. Afirmatiile adevarate atat pentru celobioza
cat si pentru lactoza sunt:
a) Contin o legatura glicozidica
b) Au caracter reducator
c) Constituie unitatea repetitiva a unui poliglucid
de structura
d) Constituie unitatea repetitiva a unui poliglucid
de rezerva
e) Sunt diglucide
180. Fructoza:
a) Este principalul monoglucid din sange
b) Intra in structura lactozei
c) Este o cetoza
d) Apartine seriei stereochimice L
e) Intra in structura zaharozei
181. Un hormon (H) cu receptor membranar
(R) specific induce modificari biochimice
intracelulare prin interactiunea directa a
complexului HR cu:
a) AMPc
b) Proteinkinaza
c) Calmodulina
d) Adenilat ciclaza
e) Proteinele G
182. Afirmatia falsa in legatura cu adenilat
ciclaza este:
a) Este situata pe fata interna a membranei
plasmatice
b) Transforma ATP in AMPc
c) Este un mesager secund hormonal
d) Este activata prin formarea anumitor complexe
hormon-receptor
e) Este componenta unui sistem efector hormonal
183. In legatura cu hormonii din grupul II este
adevarata afirmatia:

a) Au receptori specifici intracelulari


b) Prin cuplarea cu receptorul genereaza un
complex molecular care se fixeaza pe zone
specifice din ADN nuclear
c) Sunt liposolubili
d) Au mai multe tipuri de sisteme transductor
intracelulare
e) Actiunea lor se manifesta direct la nivelul
transcrierii informatiei
184. Receptorii hormonilor lipofili:
a) Sunt activati prin mesageri secunzi
b) Sunt enzime implicate in degradarea hormonilor
c) Sunt proteine care sufera modificari
conformationale prin legarea hormonilor, devenind
apte sa se fixeze pe anumite zone ADN
d) Au mai multe sisteme transductoare
intracelulare
e) Au ca mesageri secunzi GMPc
185. Proteinele G:
a) Sunt molecule proteice hexamere
b) Sunt situate pe fata externa a membranelor
plasmatice
c) Sunt proteine care cupleaza functional receptorii
hormonali de sistemele lor efectoare
d) Sunt proteine cu dublu rol: receptor si efector
hormonal
e) Sunt specifice pentru mecanismele de
transmitere a mesajului hormonal ale
hormonilor din grupul I
186. Dintre moleculele de mai jos este
sintetizata in cortexul suprarenalei:
a) Progesterona;
b) Testosterona;
c) Estradiolul;
d) Estrona;
e) Dehidroepiandrosterona.
187. Referitor la actiunea biologica a insulinei
este incorecta afirmatia:
a) Insulina este secretata de glanda tiroida;
b) Insulina este un hormon cu actiune antagonista
fata de glucagon;
c) Insulina este un hormon care induce
mitogeneza;
d) Insulina este un hormon hipoglicemiant;
e) Insulina domina faza anabolica a organismului.
188. Dintre hormonii sexuali feminini face
parte:
a) Androstenidona;
b) 17 Estradiolul;
c) Testosterona;
17

d) Cortisolul;
e) Adrenalina.
189. Afirmatia corecta cu privire la
progesterona este:
a) Este un hormon hipoglicemiant
b) Este un steroid C18
c) Este un steroid C19
d) Este un steroid C21
e) Are ca mesager secund inozitol fosfatul
190. Pancreasul endocrin este responsabil de
secretia:
a) Hormonului paratiroidian
b) Estrogenilor
c) Vasopresinei
d) Somatostatinei
e) Adrenalinei
191. Afirmatia incorecta privind hormonii
steroizi este:
a) Cortizolul suprima raspunsul imun si inflamator
b) Glucocorticoizii activeaza gluconeogeneza si au
efect hiperglicemiant
c) Sunt hormoni apartinand grupului II
d) Testosterona este sintetizata in celulele
interstitiale din testicule
e) Estrogenii au caracter slab acid
192. Aldosterona:
a) Este denumirea alternativa a hormonului
antidiuretic
b) Este o glicoproteina
c) Este produs de medula suprarenalei
d) Creste retentia de potasiu
e) Creste retentia de sodiu si apa la nivel renal
193. Afirmatia falsa despre cortisol este:
a) Este un steroid C21
b) Se sintetizeaza din colesterol in zona fasciculata
a cortexului suprarenalei
c) Are actiune imunosupresoare
d) Are actiune hiperglicemianta
e) Are ca mesager secund Ca2+
194. Afirmatiile corecte referitoare la hormonii
endocrini sunt:
a) Transmit mesajul lor in decurs de cateva
milisecunde;
b) Sunt vehiculati prin sange;
c) Secretia lor este controlata de axa hipotalamohipofizara;
d) Sunt molecule proteice cu structura cuaternara;
e) Se asociaza cu receptori specifici pentru a-si
transmite mesajul la nivel celular.
195. Hormoni cu receptor intracelular sunt:

a) Glucocorticoizii;
b) Catecolaminele;
c) Estrogenii;
d) Glucagonul;
e) Insulina.
196. Hormoni cu receptori membranari sunt:
a) Hormonul luteinizant;
b) Hormonul adenocorticotrop;
c) Calcitrolul;
d) Progestinele;
e) Ocitocina.
197. Dupa natura chimica hormonii pot fi:
a) Steroidici;
b) Polipeptidici;
c) Derivati de la tirozina;
d) Autocrini;
e) Endocrini.
198. Afirmatiile corecte in legatura cu actiunea
hormonilor liposolubili sunt:
a) Nu patrund in celule, interactionand doar cu
receptorii membranari
b) Legarea hormonului la receptor activeaza un
domeniu al receptorului ce devine apt sa
se fixeze pe anumite zone ale ADN nuclear
c) Proteinele G cupleaza receptorii acestor
hormoni cu sistemele generatoare de
mesageri intracelulari
d) Activarea cromatinei de catre complexul
hormon-receptor permite transcrierea ADN si
sinteza ARNm specifici
e) Au ca mesageri secunzi ionii Ca2+
199. In legatura cu hormonii din grupul II, se
aprecieaza ca:
a) Pot avea structura peptiica sau proteica
b) Receptorii lor specifici sunt situati pe
membrana plasmatica
c) Efectul in celula este realizat prin mesageri
secunzi
d) Partea hormonului circulant care nu a fost fixata
de receptor este recuperata de
glanda producatoare
e) Sunt in general hormoni paracrini
200. Afirmatiile corecte in legatura cu
mecanismul
de
actiune
al
hormonii
hidrosolubili:
a) Patrund prin membranele plasmatice
b) Medierea actiunii lor se face prin mesageri
secunzi
c) Legarea hormonului la receptor activeaza un
domeniu al receptorului care se leaga
18

de situsurile acceptoare din cromatina nucleara


d) Pentru transductia informatiei in celula-tinta
utilizeaza proteinele G
e) Utilizeaza mai multe sisteme efector
intracelulare
201. Fosfatidil inozitol 4,5-bisfosfat:
a) Este mesager secund pentru hormonii legati de
receptorii adrenergici
b) Actioneaza asupra membranei reticululului
endoplasmatic determinand cresterea
concentratiei Ca2+ sarcoplasmatic
c) Este hidrolizat de fosfolipaza C in cadrul
sistemului efector al fosfolipazei C
d) Este sintetizat de adenilat ciclaza
e) Activeaza protein kinazele C
202. Hipotalamusul:
a) Sintetizeaza si secreta hormoni tropi de natura
polipeptidica
b) Secreta substante asemanatoare hormonilor,
numite factori inhibitori, care inhiba
eliberarea unor hormoni hipofizari
c) Sintetizeaza si secreta factori de eliberare, care
sunt vehiculati prin sange la hipofiza
anterioara
d) Secreta hormoni apartinand grupului I (lipofili)
e) Sintetizeaza proteine G pentru celelalte tesuturi
203. Hipofiza anterioara:
a) Secreta hormoni tropi
b) Secreta hormoni apartinand grupului II
(hidrofili)
c) Controleaza in mod direct sinteza calcitoninei si
catecolaminelor
d) Constituie tinta primara catre care este transmis
raspunsul la stimulul hormonal
e) Secreta ocitocina si vasopresina
204. Deosebirile dintre modalitatile de actiune
ale sistemului nervos si sistemului endocrin
sunt:
a) Mesajul este transmis rapid in cazul sistemului
endocrin si lent in cazul sistemului
nervos
b) Mesajul este transmis lent in cazul sistemului
endocrin si rapid in cazul sistemului
nervos
c) Numai sistemul endocrin opereaza cu ajutorul
moleculelor-semnal
d) Numai sistemul nervos opereaza cu ajutorul
moleculelor-semnal
e) Neuronii actioneaza la distante mici iar
hormonii actioneaza la distante mari

205. Nu sunt adevarate urmatoarele afirmatii,


referitoare la toti receptorii hormonali:
a) Cuprind un domeniu de recunoastere, care leaga
molecula de hormon
b) Cuprind un domeniu care asigura traducerea
semnalului biologic
c) Cuprind un domeniu transmembranar, de obicei
lipofil
d) Sunt molecule cu grupari glicozamino-glicanice
de tip proteoglicani
e) Sunt molecule proteice
206. Functiile reglatoare ale hormonilor se pot
referi la:
a) Modularea activitatii unei enzime
b) Modularea activitatii unei proteine contractile
c) Modificarea afinitatii unui anticorp pentru
antigenul sau specific
d) Modificarea informatiei genetice a celulei
e) Modularea permeabilitatii unui canal ionic
transmembranar
207. Hormonii apartinand grupului I:
a) Modifica selectiv transcriptia genetica
b) Moduleaza activitatea unei enzime
c) Au molecule capabile sa traverseze membrana
plasmatica
d) Au receptori membranari
e) Au receptori specifici cu structuri de acizi
nucleici
208. Selectai afirmaiile corecte n legtur cu
aldosteronul:
a) Este produs n zona fasciculat a
corticosuprarenalei;
b) Crete retenia de sodiu i ap la nivelul tubilor
renali;
c) Secreia este controlat de sistemul renin angiotensin;
d) Acioneaz prin intermediul sistemului
adenilatciclaz - cAMP;
e) Este sintetizat din colesterol avnd ca
intermediar androstendiona.
209. Testosteronul prezint urmtoarele
caracteristici:
a) Forma activ este 5--dihidrotestosteronul;
b) Este un derivat al pregnanului;
c) Acioneaz prin intermediul sistemului
adenilatciclaz-cAMP, activnd fosfolipaza A;
d) Se sintetizeaz din 7 hidroxicolesterol;
e) Secreia se afl sub controlul gonadotropinelor
hipofizare i a hormonului eliberator
hipotalamic (Gn-RH).
19

210. Care din hormonii enumerai prezint


efect hiperglicemiant:
a) Adrenalina i glucagonul;
b) Insulina;
c) Hormonii glucocorticoizi;
d) Hormonul somatotrop;
e) Hormonii estrogeni.
211. Referitor la catecolamine sunt incorecte
afirmatiile:
a) In structura adrenalinei exista un atom de azot
cuaternar;
b)
Adrenalina
este
sintetizata
de
medulosuprarenala;
c) Noradrenalina indeplineste functia de
neurotransmitator;
d)
Adrenalina
indeplineste
functia
de
neurotransmitator;
e) Secretia lor creste in timpul somnului.
212. Afirmatiile incorecte referitoare la efectele
insulinei si glucagonului asupra unor
metabolisme sunt:
a) Insulina favorizeaza depozitarea excesului
caloric sub forma de lipide;
b) Insulina inhiba mitogeneza;
c) Glucagonul inhiba gluconeogeneza hepatica;
d) Glucagonul favorizeaza depozitarea excesului
caloric sub forma de lipide;
e) Glucagonul este un hormon din grupul I.
213. Structura apartine:
a) Adrenalinei
b) Nor-adrenalinei
c) Unui hormon endocrin, care indeplineste si
functia de neurotransmitator la nivelul
terminatiilor adrenergice
d) Unui hormon secretat de glandele
corticosuprarenale
e) Unui hormon cu actiune hiperglicemianta
214. Glanda tiroida secreta:
a) Hormoni cu actiune somatotropa
b) Un hormon polipeptidic cu actiune
hipocalcemianta
c) Iodotironine
d) Hormoni cu structura sterolica
e) Hormoni tropi
215. Glandele paratiroide:
a) Secreta calcitonina
b) Secreta un hormon polipeptidic cu actiune
hipercalcemianta
c) Secreta calcitriol
d) Secreta PTH

e) Secreta un hormon apartinand grupului II,


avand ca mesager secund AMPc
216. Despre glandele medulosuprarenale sunt
adevarate:
a) Impreuna cu sistemul nervos parasimpatic si
simpatic alcatuiesc sistemul
neuroendocrin-simpatoadrenal
b) Secreta hormoni cu rol in adaptarea
organismului la stress
c) Secreta hormoni cu structura polipeptidica
d) Secreta hormoni avand ca actiune cresterea
consumului celular de oxigen si
amplificarea sintezei de ATP
e) Secreta hormoni avand ca actiune inhibitia
secretiei de insulina
217. Hormonii sexuali masculini:
a) Sunt sintetizati in celulele interstitiale din
testicule
b) Sunt steroizi C18
c) Sunt sintetizati de cortexul suprarenalei
d) Sunt sintetizati de medulosuprarenale
e) Sunt compusi liposolubili
218. Spre deosebire de hormonii estrogeni,
hormonii progestativi:
a) Sunt steroizi C21
b) Sunt steroizi C18
c) Stimuleaza dezvoltarea oaselor si musculaturii
scheletice
d) Sunt hormonii gestatiei deoarece pregatesc
ovulul pentru fecundatie si mentin
sarcina
e) Sunt hormoni ovarieni
219. Insulina:
a) Are structura steroidica
b) Are structura derivata din nucleul catecol
c) Este un hormon apartinand grupului II
d) Are actiune analoga factorilor de crestere
e) Este secretata de celulele B ale pancreasului
endocrin
220. Glucagonul:
a) Este un hormon din grupul II, avand ca mesager
secund AMPc
b) Este un hormon secretat de glanda tiroida
c) Are actiune hiperglicemianta
d) Este un hormon cu actiune antagonista insulinei
e) Este un hormon cu actiune sinergica insulinei
221. Spre deosebire de glucagon, insulina:
a) Este secretata de pancreasul endocrin
b) Este un hormon polipeptidic
c) Este un hormon hipoglicemiant
20

d) Are actiune similara hormonilor de crestere


e) Are ca mesager secund AMPc
222. Metabolismul este constituit din:
a) Reactii catabolice
b) Rectii anabolice
c) Reactii anabolice si reactii catabolice
d) Reactii exoterme si reactii endoterme
e) Nici o varianta corecta
223. Cuplarea a doua reactii in sistemul
biologic are loc frecvent prin:
a) Reactii redox
b) Reactii de dublu schimb
c) Intermediari comuni
d) Enzime
e) Vitamine
224. Moleculele stocatoare de energie sunt:
a) Compusi cu potential energetic ridicat
b) Proteine cu structura quaternara
c) Vitaminele hidrosolubile
d) Lipidele complexe
e) Pompele de ioni
225. In celulele hetrotrofe principalul compus
stocator de energie este:
a) AMP
b) ATP
c) Creatinina
d) GMP
e) NAD+
226. Fosfocreatina este:
a) Are rol de stocare a energiei chimice la nivelul
tesutului adipos
b) Are rol de stocare a energiei chimice la nivelul
tesutului hepatic
c) Are rol de stocare a energiei chimice la nivelul
tesutului muscular
d) Este un nucleotid
e) Are o energie de hidroliza mai mica decat AMP
227. Creatinfosfatul este:
a) Un fosfagen;
b) Rezervorul de grupari fosfat macroergice in
muschii scheletici ai vertebratelor;
c) Rezervorul de grupari fosfat macroergice in
spermatozoizi ;
d) Rezervorul de grupari fosfat in muschii
nevertebratelor;
e) Un compus cu energie libera standard de
hidroliza mai mare decat al ATP.
228. Reactiile chimice care alcatuiesc cele doua
laturi ale metabolismului sunt:

a) Reaciile exergonice, n general de


descompunere i oxidare a moleculelor
combustibil;
b) Reaciile de sintez a biomoleculelor, care se
produc cu consum de energie;
c) Reactiile catabolice;
d) Reactiile anabolice;
e) Reactiile cu generare de fluorescenta.
229. Scopurile majore pentru care sistemele
biologice consuma energie sunt:
a) Catabolizarea moleculelor combustibil
b) Sinteza biomoleculelor
c) Realizarea de lucru mecanic
d) Realizarea de medii hiperbare
e) Transportul activ al ionilor prin membrane
230. Molecula ATP:
a) Este stabilizata prin rezonanta
b) Este o structura foarte instabila
c) Contine o grupare trimetafosfat
d) Contine o grupare bimetafosfat
e) Are in structura un rest de adenina
231. Sunt compusi macroergici:
a) ATP
b) AMP
c) Arginin-fosfat
d) Creatin fosfat
e) Creatinina
232. Nu sunt compusi macroergici:
a) AMP
b) GTP
c) Glucozo-6 fosfat
d) CTP
e) UDP
233. Reactiile anabolice:
a) Sunt reactii care decurg cu consum de energie
b) Sunt reactii care se produc cu degajare de
energie
c) Sunt reactii prin care se sintetizeaza
biomolecule
d) Sunt reactii prin care se descompun
biomolecule
e) Fac parte din metabolismul celular
234. Reactiile catabolice:
a) Sunt reactii care decurg cu consum de energie
b) Sunt reactii care se produc cu degajare de
energie
c) Sunt reactii prin care se sintetizeaza
biomolecule
d) Sunt reactii prin care se descompun
biomolecule
21

e) Fac parte din metabolismul celular


235. Calea major de utilizare a glucozei pentru
furnizare de energie metabolic este:
a) Glicoliza
b) Citoliza
c) Ciclul acizilor tricarboxilici
d) Degradarea oxidative a acizilor grasi
e) Ciclul ureogenetic
236. Locul de desfurare al glicolizei la nivel
celular este:
a) citosolul
b) mitocondria
c) ribozomii
d) membrana plasmatica
e) peroxizomii
237. Enzimele glicolizei sunt localizate n:
a) membrana citoplasmatica
b) membrana interna mitocondriala
c) fraciunea solubil extra mitocondrial a celulei
(citosol)
d) ribozomi
e) reticulul endoplasmatic
238. Oxidarea glucozei n condiii aerobe
conduce la formarea a:
a) peste 38 molecule ATP
b) 2 molecule ATP
c) Intre 2 si 8 molecule de ATP
d) Nici o molecula de ATP
e) Peste 38 molecule UTP
239. n condiii de anaerobioz glicoliza
conduce la formarea a:
a) 24 molecule ATP
b) 2 molecule ATP
c) Peste 38 molecule ATP
d) Mai multe molecule de ATP decat in conditii de
aerobioza
e) 2 molecule UTP
240. Ciclul acizilor tricarboxilici (ciclul acidului
citric, ciclul Krebs) este:
a) O serie de reactii care decurg in citoplasma
b) O serie de reactii care decurg in ribozomi
c) O serie de reactii care decurg extracelular
d) O serie de reacii care decurg n matricea
mitocondrial
e) Nici o varianta corecta
241. Glicoliza poate funciona:
a) aerob, furnizndu-i produii ctre ciclul
acizilor tricarbolxilici i catena
respiratorie
b) anaerob, n lipsa complet a oxigenului

c) exclusiv aerob, furnizndu-i produii ctre


ciclul acizilor tricarbolxilici i
catena respiratorie
d) exclusiv anaerob, n lipsa complet a oxigenului
e) independent de cerintele energetic ale celulei
242. Dac mediul este preponderent anaerob:
a) are loc o reoxidare NADH format n reacia 6 a
glicolizei
b) piruvatul este redus la lactat sub aciunea lactat
dehidrogenazei
c) NADH format n reacia 6 a glicolizei este
trimis in ciclul acizilor tricarboxilici
d) Se formeaza prin oxidarea unui mol de glucoza
2 moli ATP
e) Se formeaza prin oxidarea unui mol de glucoza
38 moli ATP
243. n decursul reaciilor ciclului acizilor
tricarboxilici:
a) gruprile acetil activate din molecula de acetil
coenzim A elibereaz
potenial reductor (pereche proton, electron)
b) potenialul reductor generat conduce la sinteza
de ATP prin intrare n catena
respiratorie cuplat cu fosforilarea
c) se formeaza 2 molecule ATP in procesul
anaerob
d) se formeaza 2 molecule UTP in procesul
anaerob
e) are loc o reoxidare NADH format n reacia 6 a
glicolizei
244. Funcia major a ciclului acizilor
tricarboxilici este:
a) parte final a oxidrii glucidelor
b) parte finala a oxidarii acizilor nucleici
c) parte finala a oxidarii hemoglobinei
d) parte final a oxidrii lipidelor
e) parte final a oxidrii proteinelor
245. Ciclul acidului citric:
a) joac roluri n procesele catabolice
b) joac roluri n procesele anabolice
c) este un proces amfibolic
d) are loc in citosol
e) are loc in eritrocite
246. Toi intermediarii ciclului acizilor
tricarboxilici:
a) sunt precursori n gluconeogenez la nivelul
ficatului
b) sunt precursori n gluconeogenez la nivelul
rinichilor
c) sunt produsi cu grad de oxidare maxim
22

d) sunt derivati ai glucozei


e) sunt derivati ai acizilor grasi esentiali
247. Fructozo-1, 6 bis fosfatul este:
a) un intermediar al caii glicolizei
b) rezultatul fosforilarii fructozo 6 fosfatului in
calea glicolizei
c) substratul pentru enzima triozo fosfat izomeraza
in calea glicolizei
d) substratul pentru enzima fosfofructo kinaza in
calea glicolizei
e) un compus macroergic
248. Piruvatul este:
a) produsul final al caii glicolitice
b) compusul initial al caii glicolitice
c) un compus macroergic
d) rezultatul actiunii piruvat kinazei asupra
fosfoenolpiruvatului in calea glicolitica
e) hidrogenat la lactat in glicoliza finalizata
anaerob
249. Triacilglicerolii sunt depozite concentrate
de energie metabolic datorit faptului c:
a) sunt substane cu grad ridicat de saturare
b) sunt substante hidrofile
c) sunt substante higroscopice
d) sunt substante hidrosolubile
e) sunt substante care nu se sintetizeaza in
organism
250. Oxidarea complet a unui gram de acizi
grai conduce la o degajare de energie de:
a) 4 Kcal
b) 100 Kcal
c) 0,1 Kcal
d) 9 Kcal
e) 1000 Kcal
251. Acizii grai sunt molecule:
a) in stare mult mai oxidata decat glucidele
b) in stare de oxidare egala cu a glucidelor
c) hidrosolubile
d) n stare mult mai redus dect glucidele
e) cu molecule foarte mari
252. Triacilglicerolii au:
a) molecule nepolare
b) molecule puternic polarizate
c) molecule amfipatice
d) molecule foarte mari, de ordinul a 100 K Dal
e) molecule higroscopice
253. Triacilglicerolii sunt:
a) depozite mult mai scazute de energie decat
glucoza
b) substante fara rol energetic in organism

c) substante cu rol de compusi macroergici


d) substante cu rol in transportul oxigenului in
organism
e) depozite concentrate de energie metabolic
254. Absorbia acizilor grai liberi are loc:
a) prin mucoasa bucala
b) prin mucoasa gastrica
c) prin mucoasa enteral
d) corecte a) si b)
e) corecte b) si c)
255. Dup absorbie lipidele cltoresc n
torentul sanguin:
a) sub forma de molecule libere
b) sub forma solubilizata
c) sub forma de chilomicroni
d) sub forma de agregate cu adrenalina
e) nici o varianta corecta
256. Triacilglicerolii sunt:
a) depozite concentrate de energie metabolic
b) stocai n stare anhidr
c) molecule hidrofobe
d) molecule hidrofile
e) compusi lipidici
257. Triacilglicerolii sunt:
a) molecule nepolare
b) stocai n forme aproape complet anhidre
c) descompusi in acizi grasi si glicerol de catre
lipaze controlate hormonal
d) esterificati de catre lipaze controlate hormonal
e) dizolvati in apa de catre lipaze controlate
hormonal
258. Transportul lipidelor n torentul sanguin se
realizeaz n principal prin intermediul :
a) pseudomicronilor
b) lipoproteinelor cu densitate foarte sczut
(VLDL)
c) lipoproteinelor cu densitate sczut (LDL)
d) fosfoglucidelor cu densitate medie (FGM)
e) lipoproteinelor cu densitate mare (HDL)
259. Dintre lipidele care intra in compozitia
lipoproteinelor sanguine fac parte:
a) Numai lipide cu molecule hidrofobe
b) Numai lipide cu molecule hidrofile
c) Colesterolul
d) Triacil glicerolii
e) Fosfolipidele
260. Degradarea oxidativ a acizilor grai:
a) are loc in mitocondrie
b) genereaza FADH2 si NADH
c) are loc in citoplasma
23

d) realizeaza desprinderea secventiala de grupari


cu 2 atomi de carbon din
catena acizilor grasi
e) realizeaza desprinderea secventiala de grupari
cu 3 atomi de carbon din
catena acizilor grasi
261. Nivelul ridicat al colesterolului seric este
corelat cu incidena:
a) aterosclerozei
b) maladiilor coronariene
c) alergiilor
d) tuberculozei
e) afectiunilor renale
262. Metode de mbuntire a valorii
colesterolemiei prin dieta alimentar sunt:
a) utilizarea in alimentatie preponderent a
uleiurilor vegetale (floarea soarelui,
masline, rapita)
b) reducerea consumului de grasimi de origine
animala (unt, untura)
c) reducerea consumului de zahar
d) consumul de ulei de palmier
e) consumul de carne grasa de oaie
263. Factori considerai predispozani la
aterogenez sunt:
a) fumatul
b) sexul feminin
c) obezitatea
d) sedentarismul
e) inotul
264. Amoniacul rezultat n principal prin
dezaminarea aminoacizilor este:
a) o molecula combustibil preferata de tesutul
nervos
b) un intermediar in sinteza acizilor nucleici
c) o molecula stocatoare de energie
d) un toxic puternic pentru celula animal
e) un compus care se stocheaza in ficat
265. esuturile umane realizeaz nlturarea
amoniacului:
a) prin amidarea acidului glutamic, cu obinere de
glutamin
b) cu ajutorul ureazei
c) prin sinteza adeninei si a altor baze azotate
d) prin sinteza acidului uric
e) ca atare, in mod direct
266. Atunci cnd funcia hepatic este serios
compromis:
a) amoniacul se excreta in exces pe cale renala
b) amoniacul se metabolizeaza in acid uric

c) amoniacul se acumuleaz n snge i genereaz


semne clinice i simptome
morbide
d) amoniacul este transformat in uree la nivelul
eritrocitelor
e) nici o varianta corecta
267. Amoniacul eliberat este convertit n
hepatocite la uree:
a) printr-o verig metabolic denumit ciclul
ureogenetic
b) realizandu-se transformarea unui compus foarte
toxic intr-un compus netoxic
c) generandu-se un compus puternic hidrosolubil,
care se poate elimina usor din
organism
d) realizandu-se transformarea unui compus cu o
toxicitate medie intr-un
compus foarte toxic,care se elimina insa rapid
e) generandu-se un compus foarte liposolubil, care
se poate elimina usor din
organism
268. Hemul din diferitele hemoproteine:
a) se catabolizeaz printr-un mecanism unic
b) se catabolizeaz cu aceiasi viteza
c) se catabolizeaz prin mecanisme diferite, in
functie de proteina
d) se catabolizeaz cu viteze diferite n primele
etape
e) se excreta ca atare pe cale digestiva
269. Produsul de degradare al nucleului hem:
a) este bilirubina
b) este protoporfirina
c) se excreta prin fecale
d) se excreta pe cale pulmonara
e) se excreta prin urina
270. Nucleul hem este transformat in
biliverdina:
a) sub actiunea enzimei hemoxigenaza
b) sub actiunea enzimei bilivedin reductaza
c) sub actiunea oxigenului molecular
d) prin oxidarea NADPH
e) prin reducerea NADP

24