Sunteți pe pagina 1din 10

Steel Connection Design

http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PUNEREA-IN-LUCRARE-APREVEDERI COMUNE
BETONULUI74835.php

PUNEREA IN LUCRARE
A BETONULUI PREGATIREA
TURNARII BETONULUI
Constructii

PUNEREA IN LUCRARE A BETONULUI


Punerea in opera a betonului cuprinde ansamblul
operatiilor tehnologice care asigura realizarea elem.de ctii din beton conform cu forma , dimensiunile si
conditiile de calitate prevazute in proiect.Cuprinde
urmatoarele faze de lucrari : pregatirea turnarii betonului
,
turnarea
betonului(introducerea
lui
in
cofraje),compactarea
betonului
si
nivelarea(finisarea)suprafetelor libereale betonului.

TUTUROR
CONSTRUCTIILOR
INSTALAREA programului
Robot Millennium
Design of RC Structure
Elements
Design of RC Bars
Se cere proiectarea unui pod
dalat din beton armat care sa
satisfaca urmatoarele cerinte
APLICATIE PODURI
SOLUTIA RIGIPS PENTRU
PROTECTIA TERMICA
PERFECTA SE NUMESTE
RIGITHERM
Unitati de masura pentru
lungime - Multiplii si
submultiplii metrului
Calculul armaturii pentru placa
din beton armat in domeniul
plastic

Turnarea consta in introducerea si raspandirea


betonului in interiorul spatiului cofrat a.i. acestra sa fie umplut in intregime.
PREGATIREA TURNARII BETONULUI
Consta in executarea unor verificari si luarea tuturor masurilor necesare in vederea
asigurarii turnarii betonului fara intreruperi neprevazute si in conditii care sa garanteze obtinerea
calitatii stabilite.
PRINCIPALELE VERIFICARI
1)Terenul de fundare sa corespunda prevederilor din proiect(verificarea se face de
proiectantul geotehnician) ;
2)Dimensiunile in plan si cotele de nivel ale sapaturilor sa corespunda cu cele din
proiect ;
3)Existenta stratului intermediar de beton de egalizare de min 5 cm grosime in cazul
fundatiilor din beton armat ;

http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PUNEREA-IN-LUCRARE-ABETONULUI74835.php

4)Corespondenta cotelor cofrajelor ,ata in plan cat si ca nivel ,cu cele din proiect ;
5)Orizotalitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor ;
6)Verticalitatea cofrajelor stalpilor si diafragmelor si corespondenta acestora in raport cu
elementele nivelurilor inferioare ;
7)Existenta masurilor pt.mentinerea formei cofrajelor si asigurarea etanseitatii lor ;
8)Rezistenta si stabilirea elementelor de sustinere ;
9)Realizarea armarii conform detaliilor din proiect , solidarizarea armaturii si asigurarea
acoperirii cu beton ;
10)Existenta conform proiectului a pieselor ce raman inglobate in beton .
OPERATIILE OBLIGATORII CARE SE VOR EXECUTA
1)Curatirea cofrajului si armaturilor ;
2)Suprafata betonului turnat anterior si intarit de la rostul de turnare se va trata
corespunzator inainte de reluarea turnarii ;
3)Curatirea resturilor de mortar de pe suprafetele de zidarie ;
4)Cofrajele de lemn ,betonul vechi si zidariile vor fi bine udate cu apa de mai multe ori ;
5)Daca se constata rosturi intre panourile de cofraj sau intre scandurile fetei cofrante , ele
vor fi astupate ;
MASURI CE SE VOR LUA IN VEDEREA UNEI BUNE DESFASURARI A
TURNARII
1)asigurarea apei necesare udarii suprafetelor care vor veni in contact cu betonul proaspat
si curatirii mijloacelor de transport a betonului ;
2)Asigurarea energiei electrice necesara transportului betonului si compactarii lui ;
3)Asigurarea cailor de transport pt.muncitori ;
4)Asigurarea utilajelor si dispozitivelor pt.transportul turnarea si compactarea betonului ;
5)Asigurarea fortei de munca necesare transportului , turnarii si compactarii betonului .

http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PUNEREA-IN-LUCRARE-ABETONULUI74835.php

In urma efectuarii verificarilor si masurilor mentionate ,se va proceda la consemnarea


celor constatate intrun process verbal de lucrari ascunse , care va fi atasat cartii constructiei.
TURNAREA BETONULUI
REGULI GENERALE DE BETONARE
Betonarea va fi condusa de seful punctului de lucru , care va fi permanent la locul de
turnare .
1)Betonul se va turna in max 15 minute de la aducerea lui la obiect si se va tine cont ca
terminarea punerii lui in opera sa se realizeze inainte de inceperea prizei cimentului ;
2)La obiect betonul se va descarca in mijloace special amenajate (bene ,pompe
,jgheaburi) , fiind interzisa descarcarea lui direct pe pamant;
3)Daca betonul prezinta segregari se va efectua reamestecarea lui pe platforme special
amenajate fara a se adauga apa ;
4)Inaltimea de cadere libera sa nu fie mai mare de 1,5m ,trebuie evitata caderea directa a
betonului cu viteza mare in cofraj(pericolul segregarii exterioare) ,atat in cazul introducerii lui pe
partea superioara cat si in cazul introducerii laterale ;
5)descarcarea betonului pe suprafata elementului care se betoneaza se face in sens invers
celui in care se inainteaza cu betonarea ;
6)betonul se va raspandii uniform in straturi cu grosimea stabilita in fct de conditiile de
compactare(in cazul vibrarii 3050 cm) ,fiind interzisa folosirea
greblei si tragerea sau asvarlirea cu lopata la distante mai mari de 1,5 m(pt evitarea segregarii)

http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PUNEREA-IN-LUCRARE-ABETONULUI74835.php

7)turnarea se va face fara intreruperi.daca acestea nu pot fi evitate , se vor crea rosturi de
lucru ;
8)se va evita si corecta deformarea sau deplasarea armaturilor de la pozitia prevazuta ;
9)Se va asigura grosimea stratului de acoperire cu beton al armaturilor ;
10)Nu se vor produce socuri sau vibratii in armature care pot impiedica aderenta intre
beton si armature ;
11)In portiunile cu sectiuni mici sau cu armature dese se va urmarii umplerea corecta a
sectiunii prin indesarea laterala a betonului cu sipci si vergele ,concomitant cu vibrarea lui ;
12)Circulatia muncitorilor si utilajelor de transport
punti(podine)speciale care sa nu rezeme pe armature ;

se

va

face

numai

pe

13)In cazul unor deformari sau deplasari ale cofrajului aparute in timpul betonarii ,
aceasta trebuie intrerupta ,procedandu-se la inlaturarea defectiunii .
BETONAREA DIFERITELOR ELEMENTE DE CONSTRUCTIE
TURNAREA BETONULUI IN FUNDATII

http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PUNEREA-IN-LUCRARE-ABETONULUI74835.php

a)Fundatii din beton simplu


In acest caz betonul este vartos si de lucrabilitate L2.
Inainte de inceperea turnarii se sapa cei min 10 cm de pamant lasat nesapat pana se
ajunge la cota de fundare stabilita in proiect.Apoi se curata gropile de fundatie si
cofrajele.Cofrajele se uda cu 2..3 ore inainte de turnarea betonului.Se amenajeaza cai de acces pt
muncitori si mijloacele de transport .Atunci cand fundatiile se executa sub nivelul apelor
subterane , fie se iau masuri de evacuare su coborare a nivelului acestora , fie se aplica tehnologii
speciale de betonare .
Betonul se toarna in fundatii in straturi longitudinale cu grosimea de 1520 cm in cazul
compactarii manuale si de 30..40 cm cand compactarea se executa prin vibrare.
Daca pamantul este necoeziv si fundatiile nu se pot turna direct in santuri , corpul
fundatiei se executa (ca si soclurile)in cofraje.
Daca panourile de cofraj au inaltimea fundatiei,fata betonului din ultimul strat se
netezeste cu un dreptar rezemat pe colturile panourilor.daca panourile sunt mai inalte decat
fundatia ,dreptarul se reazema pe sipcide ghidare prinse la interior pe peretii cofrajului

b)Fundatii din beton armat


Inainte de inceperea turnarii se curata cofrajele ,armaturile si betonul simplu de
support.apoi se uda cofrajele si stratul de beton simplu.betonul folosit frecvent la realizarea
acestor elemente este plastic de lucrabilitate L3.Se va compacta prin vibrare sau prin indesare cu
vergelele metalice sau sipci de lemn si prin baterea cofrajului.Betonul trebuie turnat continuu pe
inaltimea sectiunii.In cazul fundatilor continui ,betonarea se va face in sens longitudinal ,iar daca
trebuie oprita se va face la un unghi de 90.
In cazul compactarii ardierelor ,aceasta se va face fara intrerupere.inaltimea de turnare nu
trebuie sa depaseasca 1 .

http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PUNEREA-IN-LUCRARE-ABETONULUI74835.php

Dupa turnare ,fata superioara a betonului se netezeste cu un dreptar,


TURNAREA BETONULUI IN STALPI
Inainte de incepera turnarii se va verifica daca betonul de la baza stalpilor a fost bine
spalat si nu exista impuritati.dupa aceea se poate permite fixarea capacului de vizitare de la baza
stalpului.
Betonarea trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor reguli :
-inaltimea de cadere libera a betonului nu va depasi 1 m ;
-betonarea se va face fara intreruperepe toata inaltimea stalpului ;
-turnarea se va face in straturi orizontale 30..50 cm.
In cazul stalpilor careau sectiunea mai mica de 30X30 cm si au armature la partea
superioara e de preferat sa se prevada in peretii laterali ai cofrajului , la distanta de 1 m ,ferestre
de turnare (b).betonul se compacteaza cu pervibratoare sau cu vibratoare de cofraj.(c)-se prezinta
pozitiile successive ale vibratoarelor de cofraj.
Atunci candse realizeaza compactarea cu ajutorul pervibratorului se va avea in vedere ca
distanta buteliei fata de cofraj trebuie sa fie de cel putin doua ori diametrul buteliei si cel mult
jumatate din raza ei de actiune.
TURNAREA BETONULUI IN DIAFRAGME
Betonarea diafragmelor se face cu respectarea
stalpilor.

acelorasi prevederi

ca la betonarea

Betonul se toarna in straturi longitudinale cu grosimea de 3050 cm compactate , de


preferat prin vibrare.La introducere betonul va fi dirijat cat mai vertical si spre centrul
cofrajului.In cazul diafragmelor cu grosimea de min 12 cm si inaltimea de max 3 m betonul se
poate turna direct pe la partea superioara utilizand bene cu furtun , burlane ,palnii sau pompa de
beton.In celelalt cazuri este nacasara prevederea unor ferestre de turnare.Se acorda atentie
deosebita zonelor cu armaturi dese unde pot aparea segregari.
TURNAREA BETONULUI IN PLACI GRINZI SI SCARI
Plaseele se betoneaza odata pe toata suprafata lor(placa ,grinzi,century) ,de preferat fata
intrerupari.se admite corectarea unui rost ,betonarea oprindu-se ;la 90(suprafata rostului
perpendiculara pe cofraj)

http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PUNEREA-IN-LUCRARE-ABETONULUI74835.php

Grinzile se toarna in straturi orizontale cu grosimea de 3050m si se compacteaza cu


pervibratorul.Placile se compacteaza cu vibratoare de suprafata(rigla vibratoare,placa
vibratoare).Turnarea betonului in placi si grinzi va incepe dupa 1..2 ore de la terminarea turnarii
stalpilor sau peretilor pe care reazema ,pt.a se asigura incheierea procesului de tasare a betonului
proaspat introdus in acestia.
Circulatia mucitorilor si a mijloacelor de transport se face pe podine de lucru.
La turnarea unei scari nu se admit rosturi de lucru ,betonarea incepand de la partea de jos
a ei.In rest se vor respecta aceleasi prevederi ca si in cazul turnarii placilor.
TURNAREA BETONULUI IN ARCE SI BOLTI
La betonarea arcelor si boltilor se foloseste un beton de consistenta vartoasa ,pt a nu
curge pe cifrajele inclinate.Atunci cand inclinarea este mai mare de 45 ,se prevad
contracofraje ,pt a se impiedica curgerea betonului.
Boltile la care deschiderea L este mai mica decat lungimea generatoarei G ,se betoneaza
pe fasii separate prin rosturi de lucru orientate perpendicular pe directia generatoarei.fiecare fasie
se betoneaza fara intreruperi incepand de la ambele margini(nasteri)catre centru(cheie)si
urmarind ca incarcarea cintrelor de sustinere a cofrajului sa fie simetrica.
Boltile la care deschiderea e mai mare decat generatoarea ,precum si arcele ,se betoneaza
pe sectoare separate prin rosturi de lucru orientate paralelcu generatoarea.betonarea se face
simultan la cate doua sectoare situate simetric fata de cheie.Atunci cand deschiderea e mai mica
de 15 m ,betonarea se poate face fara intrerupere in mod simetric ,incepand de la nastere la cheie.
O atentie deosebita se va da modului de ancorare al tirantilor in nasterea arcului

ROSTURI DE LUCRU
POZITIA ROSTURILOR DE LUCRU

http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PUNEREA-IN-LUCRARE-ABETONULUI74835.php

Ideal ar fi ca betonarea sa se faca in mod continuu.Oprirea betonarii conduce la aparitia


unui rost de lucru care creaza zone de slaba rezistenta si impermeabilitate.
La constructiile importante (rezervoare ,buncare ,bolti ,elemente de mare deschidere ,
constructii massive) pozitia rosturilor de lucru precum si tratarea lor speciala sunt indicate prin
proiect.Atunci cand nu sunt prevazute in proiect , pozitia lor se va stabili de catre conducatorul
ethnic al lucrarii ,inainte de inceperea betonarii ,respectandu-se urmatoarele reguli :
1 la stalpi se admit rosturi numai la baza ,in cazuri exceptionale putandu0se prevedea
inca un rost la 3..5cm in partea de jos a grinzii sau placii ;
2 la grinzi ,se face in zona de moment minim ;
3 la placile armate pe o directie ,rostul se va lasa parallel cu armature de rezistenta ;
4 la placile armate pe doua directii ,se va lasa in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din l
min(l min=latura mica a placii)si va fi parallel cu armature de rezistenta
5 la planseele cu nervure ,cand betonarea se face in directia nervurilor , rostul se va face
in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea nervurilor (l n),iar cand betonarea se face
perpendicular pe directia nervurilor ,rostul se va face in zona cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din
deschiderea grinzii pricipale (l g) si aproximativ la sfertul deschiderii palcii (l p) ; este indicat sa
se evite creaea unui rost continuu , prin alternarea rosturilor intre diferite campuri , in pozitia 1/5
si respactiv 1/3 ;
6 la placile curbe subtiri nu se admit rosturi de lucru(betonarea se va face fara
intrerupere) ;
7 la bolti si arce se admit rosturi paralele cu generatoarea ,impartindu-se bolta sau arcul
in botari dispusi simetric fata de cheie ;
8 la boltile cu lungimi mari ,ele se pot face in plane transversala ,impartind bolta intr-o
serie de bolti mai inguste ;
9 la fundatiile de utilaje supuse la eforturi dinamice ,nu se admit rosturi de turnare.

http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PUNEREA-IN-LUCRARE-ABETONULUI74835.php

CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA ROSTURILOR DE LUCRU


1 suprafata rosturilor de lucru la stalpi , grinzi si arce , va fi perpendicularA PE AXA
ACESTOR ELEMENTE , IAR LA PLACI , BOLTI SI PERETI , perpendiculara pe suprafata
lor ;
2 suprafata betonului la rosturi se lasa cat mai rugoasa ;
3 durata maxima a intreruperilor de betonare nu trebuie sa depaseasca momentul de
incepere al prizei cimentului folosit ;
4 in cazul in care intreruperea de betonare este mai mare ,reluarea ei este indicat sa se
faca numai dupa ce betonul a atins o rezistenta la compresiune de minimum 12,5 daN/cm si cu
pregatirea corespunzatoare a suprafetei rostului de lucru dupa cum urmeaza :
-suprafata rostului va fi bine curatata(prin cioplire si frecare cu paria de sarma)

http://www.scrigroup.com/casa-masina/constructii/PUNEREA-IN-LUCRARE-ABETONULUI74835.php

-imediat inainte de turnarea betonului proaspat ,suprafata rostului va fi spalata abundant


cu apa si apoi acoperita cu un strat de mortar de ciment cu acelasi dozaj ca cel al betonului care
se toarna.