Sunteți pe pagina 1din 2

SEMINAR FINANTE 3

1.Sedauurmatoarele date:
Executiabugetului de stat-VENITURI
Ani
Anul 2010

Anul 2011

UM: Milioane lei


VENITURI
I VENITURI CURENTE, din care

82671.1

95903

a) Veniturifiscale

74546.1

88587.8

Impozitpe profit sicastiguri din capital

14454.2

15601.3

Impozitpevenit, din care

17852.3

18846.6

Cote sisume defalcate din impozitulpevenit

14327.2

14242

4.4

0.5

Impozitesitaxepebunurisiservicii

41222.1

53227.9

Taxa pevaloareaadaugata, din care

39246

47917.4

14982.8

13175.4

746.5

680

16212.4

17805.9

Impozitpecomertul exterior -taxevamale

574

673.6

Alteimpozitesitaxefiscale

44.1

22.5

Contributii de asigurari

395

215.4

Contributiileangajatorilor

220.9

188.4

Contributiileasiguratilor

174.1

27

b) Veniturinefiscale

8125

7315.2

Venituri din proprietate

5061

3795

Vanzari de bunurisiservicii

3064

3520.2

II VENITURI DIN CAPITAL

282.6

275.6

III OPERATIUNI FINANCIARE

6.2

1.1

Incasari din rambursareaimprumuturiloracordate

6.2

1.1

500.9

953.7

1967.5

Impozitesitaxepeproprietate

Sume defalcate din taxa pevaloareaadaugata


Alteimpozitesitaxegeneralepebunurisiservicii
Accize

IV SUBVENTII
V Sumeprimite de la UE / altidonatori in
contulplatilorefectuatesiprefinantari( Fondul de
DezvoltareRegionalasiFondul Social European), donatii etc.

Indicatorisuplimentari:
2010
PIB( mili.lei)
523693.3
populatie ( locuitori)
21462186
Rata anuala a inflatiei( an N fata de N-1)*
(2010-2009)6,09%
curs valutar lei/euro
4.21
*Anul2009 esteconsideratan de referinta( de baza) in calcululindicatorilor in termenireali.
Sa se calculeze:

2011
556708.4
21413815
(2011-2010)5,79%
4.24

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Veniturilepublicetotaleaferentecelordoiani de analiza, in termeninominalisireali,


precumsivariatiaabsolutasirelativa a volumuluiacestora;
Structuraeconomica a veniturilorpublice in 2010;
Structuraveniturilorpublicecurente in 2010;
Structuraveniturilorfiscale in 2010;
Variatiarelativa a veniturilor din TVA, exprimate in termenireali;
Pondereaveniturilorpublicefiscale in PIB pentruceidoianisivariatiaabsoluta a indicatorului;
Marimeaveniturilorfiscalepelocuitor in ceidoianisivariatiarelativa a indicatorului;
Elasticitateaveniturilorfiscale la PIB.