Sunteți pe pagina 1din 6

Patrulatere

Cercul

Patrulatere
Dreptunghi
Definition
Paralelogramul care are un unghi drept se numeste dreptunghi.
Fiind un caz particular de paralelogram sunt verificate toate
proprietatile acestuia si n plus:
Toate unghiurile dreptunghiului sunt unghiuri drepte.
Perimetrul dreptunghiului se calculeaz
a cu formula:
P = 2 (L + l )
L si l fiind lungimile laturilor dreptunghiului (lungime si latime).
Aria dreptunghiului se calculeaz
a
A=Ll
.
Elemente de geometrie-2

Patrulatere
Cercul

Patrulatere

Rombul
Definition
Paralelogramul care are are dou
a laturi al
aturate congruente se
numeste romb.
Fiind un caz particular de paralelogram sunt verificate toate
proprietatile acestuia si n plus:
1

Toate laturile rombului sunt egale.

Diagonalele rombului sunt perpendiculare.

Elemente de geometrie-2

Patrulatere
Cercul

Patrulatere

Notam cu l lungimea laturii unui romb.


Perimetrul rombului se calculeaz
a cu formula:
P = 4 l.
Pentru aria rombului se poate folosi formula ariei paralelogramului.
sau
Aria rombului este semiprodusul lungimii diagonalelor rombului.

Elemente de geometrie-2

Patrulatere
Cercul

Patrulatere
Patratul
Definition
Rombul cu un unghi drept se numeste p
atrat.
Rombul este dreptunghiul cu dou
a laturi al
aturate congruente.
Patratul are toate propriet
atile rombului si dreptunghiului.
Notam cu l lungimea laturii unui p
atrat.
Perimetrul patratului se calculeaz
a cu formula:
P = 4 l.
Aria patratului este:
A = l 2.
Elemente de geometrie-2

Patrulatere
Cercul

Patrulatere
Trapezul
Definition
Patrulaterul cu doua laturi paralele si dou
a neparalele se numeste
trapez.
Laturile paralele ale trapezului se numesc baze. Distanta dintre
baze este lungimea naltimii trapezului.
Aria trapezului este:
(B + b) h
A=
2
unde B si b sunt lungimea bazei mari si respectiv lungimea bazei
mici, iar h este lungimea n
altimii.
Elemente de geometrie-2

Patrulatere
Cercul

Cercul
Fie O un punct fix din plan si r un num
ar real pozitiv.
Definition
Multimea tuturor punctelor din plan situate la distanta r fata de
un punct fix O se numeste cerc.
Punctul fix O se numeste centrul cercului, iar numarul r se
numeste raza cercului.
Lungimea cercului se calculeaz
a:
L = 2r .
Aria cercului
A = r 2 .

Elemente de geometrie-2