Sunteți pe pagina 1din 1
DIRECTIA EXECUTIVA JURIDICA, CONTROL SI RESURSE UMANE DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA DIRECTIA DEPARTAMENTULl DIRECTIA
DIRECTIA EXECUTIVA JURIDICA, CONTROL SI RESURSE UMANE

DIRECTIA EXECUTIVA JURIDICA, CONTROL SI RESURSE UMANE

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA DIRECTIA DEPARTAMENTULl DIRECTIA ANALIZA SI RESURSE JURIDICA SI CONTROL COMUNICARE UMANE REGLEMENTARI
DIRECTIA
DIRECTIA
DEPARTAMENTULl
DIRECTIA
ANALIZA SI
RESURSE
JURIDICA SI
CONTROL
COMUNICARE
UMANE
REGLEMENTARI
Serviciul
Analiza si
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
Politica
Tarifara
Biroul
Biroul
Management
DEPARTAMENTUL
ASISTENTA
Politica
Resurse
JURIDICA si
Tarifara
Umane
DEPARTAMENTUL
INSPECTORATUL
GENERAL al CNPR
REGLEMENTARI
Compartiment
Dispersie
Biroul
DEPARTAMENTUL
Analiza
JURIDIC,
Inspectorat
Politici
LITIGII si
General
Resurse
DISPERSIA
Biroul
Umane si
TERITORIALA
Comunicare
Organizare
si Relatii
Interna
DEPARTAMENTUL
Publice
CONTROL
DEPARTAMENTUL
JURIDIC,
Biroul
Consilieri
RELATII
Perfectionare
Dispersie
INSTITUTIONALE
Director
Profesionala
Teritoriala
General
si Pregatire
Continua
Biroul
Biroul
ACCP si PIC
Reclamatii
Dispersie
Teritoriala
Serviciul
Dispersie
CFG
Teritoriala
Serviciul
Dispersie
Prevenire,
Teritoriala
Protectie si
PSI
Dispersie
Teritoriala

ORGANIGRAMA C.N. POSTA ROMANA S.A. In vigoare de la 1 octombrie 2014

Biroul CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Audit DIRECTOR GENERAL DIRECTIA EXECUTIVA STRATEGIE SI DEZVOLTARE DIRECTIA
Biroul
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Audit
DIRECTOR GENERAL
DIRECTIA EXECUTIVA
STRATEGIE SI DEZVOLTARE
DIRECTIA EXECUTIVA
OPERATIONALA
DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA
DEPARTAMENTUL
DIRECTIA
COMUNICATII SI IT
DIRECTIA
STRATEGIE, COOPERARE si
MANAGEMENT INTEGRAT
DIRECTIA
DIRECTIA
DEPARTAMENTUL
LOGISTICA
ACHIZITII SI
OPERATIUNI SI
RETEA
FRANCIZA
APROVIZIONARE
RELATII COMERCIALE
Serviciul
Compartimentul
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
Achizitii
Reglementare
DIRECTOR
DIRECTOR
si Autorizare
DEPARTAMENTUL
Serviciul
DEPARTAMENTUL
INVESTITII
DEPARTAMENTUL
Aprovizionare
DEPARTAMENTUL
DEPARTAMENTUL
Compartimentul
Serviciul
Administrare
OPERATIUNI
STRATEGIE SI
ADMINISTRARE
SUPORT TEHNIC
Management
Depozitul
Central de Materiale
Biroul
Serviciul
POSTALE
PROGRAME
RETEA
IT&C
Operatiuni
Baze de Date
Vanzari
Planificare
Franciza
Serviciul
Serviciul
Bucuresti
Si Dezvoltare
Biroul
Depozitul Central
Serviciul Centrul
Biroul
Retea
Investitii
Operatiuni
Compartimentul
de Marfuri,Timbre
si Efecte Postale
Proiectare
Zonal Bucuresti
Management
Biroul
Postale Business
Parteneriate in
Biroul
Aplicatii
Programe
Vanzari Est
Dispersie
Sistem Franciza
Normare
Informatice
Serviciul Centrul
Serviciul
Teritoriala
Biroul Aprovizionare
Operatiuni
Biroul
Zonal Brasov
DEPARTAMENTUL
DEPARTAMENTUL
Dispersie
Centrul Zonal
DEPARTAMENTUL
FONDURI
Postale Retail
Vanzari Vest
REGLEMENTARI
Compartiment
EUROPENE
Teritoriala
Bucuresti
FOND IMOBILIAR
SI PROCEDURI
si ADMINISTRATIV
Dezvoltare Retea
si Servicii IT&C
Serviciul Centrul
Zonal Cluj Napoca
Biroul
OPERATIONALE
Serviciul
Biroul Aprovizionare
Centrul Zonal Brasov
DEPARTAMENTUL
Implementare
Serviciul Centrul
Dispersie
SUPORT RETEA
Proiecte Fonduri
Zonal Craiova
Dispersie Teritoriala
Operatiuni Postale
Financiar Bancare
si de Asigurari
Vanzari Nord
Serviciul
Biroul
Reglementari si
Teritoriala
DEPARTAMENTUL
Biroul Aprovizionare
Europene
Vanzari Sud
Instructiuni
Centrul ZonalCluj
Serviciul
RETEA DE
Dispersie Teritoriala
Serviciul Centrul
de Lucru
Securitate
COMUNICATII
Compartiment
Serviciul
Grupe Operative
Biroul
Zonal Constanta
Serviciul Fluxuri
Postala
SI SECURITATE
Itinerarii
Biroul Aprovizionare
Centrul Zonal Craiova
Dezvoltare
Call Center
si Proceduri
Proiecte Fonduri
DEPARTAMENTUL
Serviciul Centrul
Operationale
Europene
Dispersie
OPERATIUNI
Dispersie
Zonal Iasi
Biroul Aprovizionare
Serviciul
Teritoriala
FINANCIARE
Teritoriala
Dispersie
Centrul Zonal
Comunicatii
Serviciul
Serviciul Centrul
DEPARTAMENTUL
Teritoriala
Cooperare
Serviciul
Constanta
DEPARTAMENTUL
Zonal Ploiesti
MANAGEMENT
Biroul
Serviciul Tranzite
TRANSPORT
Internationala
Operatiuni
CONTRACTE
DEPARTAMENTUL
Biroul Aprovizionare
Centrul Zonal Iasi
Securitatea
si Activitati
Financiare Business
Serviciul Centrul
SI LICITATII
TRAFIC POSTAL
Serviciul
Retelei
DEPARTAMENTUL
Dispecerat
Zonal Timisoara
INTERNATIONAL
Biroul
Exploatare si
Informatice
Grupe
MANAGEMENT
Biroul
Biroul Aprovizionare
Centrul Zonal Ploiesti
Operationale
Management
Monitorizare
INTEGRAT
Call Center
Contracte
Biroul Exploatare
Auto
7 CRTz
si PostFax
Serviciul
Postala
Brasov, Bucuresti,
Biroul
Biroul Aprovizionare
Biroul
Operatiuni
Internationala
Cluj Napoca,
Licitatii
Biroul Transport
Biroul Transport
Biroul
Centrul Zonal
Organizare
Financiare Retail
Craiova, Galati,
Bucuresti
Brasov
Gestiunea
Biroul Decontare
Timisoara
Procesuala
Iasi, Timisoara
Resurselor IT
Grupe
Internationala
DEPARTAMENTUL
GR
BV,CV,HG,MS,AB,SB
Operationale
MARKETING
DEPARTAMENTUL
Biroul Transport
Biroul Transport
Biroul de Schimb
International
OPTIMIZARE
Constanta
Cluj
OPERATIONALA
CT,TL,BR,BZ,GL,VR
CJ,BN,MM,SM,BH,SJ
Grupa operationala –
BSI Buc – Coresp, EMS
Biroul
Elaborare si
Biroul Transport
Biroul Transport
Biroul Actiuni
Monitorizare KPI
Iasi
Craiova
Grupa operationala –
BSI Buc – unitate aeropostala
Preventive si
Monitorizare
41 OJP +OPMB
SV,BT,IS,BC,NT,VS
VL,GJ,MH,DJ,OT
Biroul
Post
Monitorizare
Contractuala
Biroul Transport
Biroul Transport
Operationala
Grupa operationala –
BSI Buc – colete, expeditii
terestre,declaranti vamali
Ploiesti
Timisoara
Sucursala
Sucursala
Fabrica de Timbre
Servicii Express
CL,IL,PH,DB,AG,TR
HD,AR,CS,TM
Grupa operationala –
BSI Oradea