Sunteți pe pagina 1din 34

Basarabia-Bucovina.

Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

MARTIRII BASARABIEI. Ioan Pelivan, ucis de ocupan?ii bol?evici ai


Romniei pentru c? a nf?ptuit Unirea (1 aprilie 1876 - 25 ianuarie 1954).
FOTOGRAFII INEDITE, DOCUMENTE CNSAS ?I C?R?I PDF
25 ianuarie 2015. n urm? cu 61 de ani, ntr-o celul? sordid? ?i supra-aglomerat? din nchisoarea ungureasc? Sighet, murea, m?cinat de boli,
b?t?i ?i inani?ie, la 78 de ani, un adev?rat martir al Basarabiei ?i unul dintre cei mai mari eroi necunoscu?i ai Romniei: Ioan Gheorghe Pelivan.
C?r?ile de istorie ale bie?ilor copii de azi uit? s?-l consemneze. Wikipedia e zgrcit?, ?i ea, cu biografia marelui romn. Ioan (Ion) Pelivan: opt
rnduri ?i-att. Ni se aminte?te c? s-a n?scut la data de 1 aprilie 1876 n satul R?zeni (pe atunci jude?ul L?pu?na, acum raionul Ialoveni) ?i c? a
fost un militant de vaz? al mi?c?rii de eliberare na?ional? din Basarabia, om politic, publicist, ap?r?tor ?i promotor al limbii romne, animator al
vie?ii culturale. A absolvit Seminarul Teologic din Chi?in?u (1898) ?i Universitatea din Dorpat, Facultatea de Drept (1903). A fost o personalitate
politic? important? ?i a dus o activitate febril? mpotriva rusific?rii Basarabiei de c?tre imperiul ?arist. A fost loc?iitor de judec?tor al ora?ului B?l?i
?i creatorul primei grup?ri na?ionale din acest ora?, iar mai trziu a fost de?inut politic. S-a stins din via?? n nchisoarea Sighet la 25 ianuarie
1954. Datorit? activit??ii sale, jude?ul B?l?i a fost primul jude? din Basarabia care n 1918 s-a pronun?at pentru Unirea Basarabiei cu Romnia,
ne mai spune Wikipedia. Doar att? Infim, fa?? de via??, activitatea, opera ?i jertfa cutremur?toare ?i continu? a militantului pentru Romnia
Mare! Nici m?car faptul c? a fost primul ministru de Externe al Basarabiei ?i apoi ministru al Justi?iei n Guvernul Romniei nu se aminte?te.
Un erou uitat
Nici anul trecut, cnd s-au mplinit 60 de ani de la uciderea sa, nici anul acesta, din p?cate, nici una din autorit??ile Romniei de azi, sau m?car
ale Republicii Moldova, nu s-au obosit s?-i omagieze via?a ?i moartea martiric?. Poate doar n satul s?u natal, la b??tina din R?zeni, unde a mai
fost omagiat ?i n 2009 (info) sau n 2012 (audio), cnd liceul local a primit numele marelui patriot. R?zeni are o semnifica?ie istoric? aparte,
care a dat poporului personalit??i de anvergur?: Elena Alistrar - unica femeie din Sfatul ??rii, Ion Incule? intelectual, care a condus cu
demnitate mai multe func?ii publice n cadrul Statului Unitar Romn ?i s? nu uit?m de Ion Pelivan, marele na?ionalist ?i patriot romn. Om de
referin?? n ntreaga istorie a Unirii Basarabiei cu Romnia. Aceste trei personalit??i confer? o importan?? special? comunei R?zeni. Ave?i
onoarea de a studia n acest liceu, care poart? numele unui m?re? om al istoriei, afirma Ion Constantin, doctor n istorie, la acel moment
aniversar.
Nici autorit??ile de la Bucure?ti nu exceleaz? n omagierea martirului: chiar dac? peste numai cteva luni, n noaptea de 5 spre 6 mai, se vor
mplini 65 de ani de la arestarea sa, urmat? de aruncarea familiei sale n strad?, nici pna acum nu exist? vreo plac? comemorativ? pe fosta sa
casa din strada Ion Luca Caragiale, la nr. 7 (view), unde acum ?i desf??oar? activitatea o Cas? de licita?ii.
Portalul Basarabia-Bucovina.Info, al?turi de istorici ?i cercet?tori ai Academiei Romne ?i ai Republicii Moldova, cu sus?inerea CNSAS ?i a
Arhivelor Na?ionale de la Bucure?ti ?i Chi?in?u, ?i propune, pn? la aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, s? redea ct este posibil din
aceast? istorie neagr?, nc? ascuns? printre dosare pr?fuite ?i, de multe ori, r?t?cite deliberat. nso?im acest demers memorialistic cu un num?r
important de fotografii de epoc? ?i reproduceri ale unor documente, inclusiv ale Securit??ii, pe care, n cazul de fa??, le public?m n baza
materialului nostru.
MARTIRII BASARABIEI, este doar unul dintre proiectele dedicate de comitetul nostru ad-hoc Centenarului Marii Uniri. Am nceput primul nostru
episod cu un material al istoricului basarabean Mihai Ta?c?, apreciat cu peste 600 de trimiteri n spa?iul re?elei Facebook: Eroii necunoscu?i ai
Romniei ?i soarta lor martiric?: senatori ?i deputa?i ai Basarabiei, militan?i pentru statul na?ional-unitar romn, deporta?i n Gulagul sovietic.
Continu?m azi cu prezentarea tragediei lui Ioan Pelivan, ucis de aceia?i ocupan?i sovietici, dar pe teritoriul Romniei, n cadrul opera?iunii
NKVD de decapitare a elitelor politice ?i na?ionaliste ncepute prin arest?rile din "noaptea demnitarilor", la care ne vom referi mai jos, gra?ie
studiilor ?i documentele oferite cu generozitate de istoricii Ion Constantin, Ion Negrei ?i Gheorghe Negru. Astfel, n baza materialului nostru ve?i
putea desc?rca dou? lucr?ri excep?ionale despre via?a ?i moartea martirului pentru Basarabia, nsumnd n total peste 1000 de pagini. Sper?m
ca astfel, m?car prin noi - "Noi prin noi", dup? cum era dictonul Societ??ii "Carpa?ii" a lui Eminescu, marele lupt?tor pentru cauza romneasc? ?i
unirea tuturor romnilor n hotarele "Daciei Mari" -, cele opt rnduri de pe Wikipedia s? se mai nmul?easc?, spre luminarea celor mici ?i celor
mari, celor buni ?i celor r?i. Dar mai mult dect att, sper?m ca genera?iile de ieri ?i de azi, vitregite de istoria real?, s? afle, m?car acum, despre
obolul de snge adus Marii Uniri, nainte dar ?i, iat?, dup? s?vr?irea ei, cnd sovieticii au dovedit c? exterminarea este metoda de ac?iune
mpotriva tuturor celor care le stau n cale. A meritat jertfa? Cu siguran??, da. Dac? nu pentru noi, care n-am reu?it n 25 de ani de libertate
declarat? s? realiz?m ce au f?cut marii artizani ai Unirii sub ocupa?ia a dou? imperii, m?car pentru genera?iile viitoare.
"P?rintele na?ionalismului din Basarabia"
"P?rintele na?ionalismului din Basarabia" ?i "un reper de con?tiin?? na?ional? ca ?i via?a lui tr?it? cu demnitate". A?a l consider? istoricul
basarabean Iurie Colesnic, autorul seriei de volume "Basarabia necunoscut?". ntr-un articol comemorativ din ziarul "Timpul" de la Chi?in?u,
Iurie Colesnic red? cteva fragmente dintr-o lucrare tip?rit? n 1941 la Bucure?ti la Tipografia ziarului "Universul", "Basarabia de sub obl?duirea
ruseasc?", devenit? o raritate bibliografic? dup? ocupa?ia sovietic?, din care reproducem ?i noi: "Hidra pseudo-democratic?, cosmopolit? ?i
interna?ional?, a reu?it u?or s? p?trund?, s? troneze ?i s? dicteze n altarul vie?ii noastre publice... Din cauza aceasta, n nv???mnt,
administra?ie ?i chiar n parlament, nu au putut intra cei mai buni, cei mai vrednici ?i cei mai preg?ti?i, ci adeseori indivizi, cari nu au avut ?i n-au
absolut nimic comun nici cu trecutul nostru, nici cu interesele ?i n?zuin?ele noastre na?ionale? Dar presa str?in? ?i nstr?inat?? Nu a fost ?i ea,
n opera ei de destr?mare a solidarit??ii noastre na?ionale ?i de ponegrire a tuturor nf?ptuitorilor Unirii, nu a fost ea oare ncurajat? ?i de ai
no?tri?... Am avut n Basarabia s?pt?mna de cur??enie ?i deparazitare. Cnd va veni oare termenul ?i pentru s?pt?mna de desrusificare?.
O ntrebare valabil? ?i azi.
"A vorbi despre Ion Pelivan este sinonim cu a vorbi despre Basarabia. Via?a lui Ion Pelivan, soarta lui, se contope?te cu via?a ?i cu soarta
ns??i a Basarabiei", spunea profesorul Nitreanu P. Nicolae, la catafalcul lui Ioan Pelivan, ale c?rui oseminte fuseser? aduse din cimitirul
s?racilor de la Sighet n cel al M?n?stirii Cernica, pentru a fi ngropate al?turi de mormntul mitropolitului Gurie Grosu. Se ntmpla ntr-o

1 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

duminic?, la 4 aprilie 1976, cu aprobarea celor mai nalte autorit??i ale regimului. Cu cteva zile mai nainte, la 1 aprilie, se mpliniser? o sut? de
ani de la na?terea marelui lupt?tor na?ional. La renhumarea r?m?i?elor p?mnte?ti ale lui Ioan Pelivan a fost oficiat? o slujb? de pomenire, de
c?tre 12 preo?i, cu un cor reputat, n prezen?a unei mari mul?imi, majoritatea fiind basarabeni dar ?i transnistreni, ni se spune ntr-un studiu
cuprins n volumul "Ioan Pelivan - Parinte al Mi?c?rii de Eliberare Na?ional? din Basarabia", realizat de istoricii Ion Constantin, Ion Negrei
?i Gheorghe Negru.
Potrivit unei note a Securit??ii, din 14 aprilie 1976, una dintre coroanele puse atunci la mormnt, avnd inscrip?ia Din partea prietenilor
transnistreni, ar fi dat na?tere la un protest al unei ambasade, care s?a sesizat de con?inutul inscrip?iei. Era vorba, evident, despre
ambasada U.R.S.S., suntem informa?i n studiul citat.
Armele ruse?ti: Panslavismul, panortodoxismul ?i pancomunismul
Orict ar p?rea de straniu pentru orice cititor intoxicat cu materialele de istorie rescris? specifice "post-comunismului", b?trnul profesor
pensionar Nicolae Nitreanu, care a l?sat Arhivelor Na?ionale ?i o impresionant? colec?ie de documente, de?i ?tia c? nmormntarea este
monitorizat? att de Securitate ct ?i de KGB, ca s? nu mai vorbim de oamenii Partidului (sec?iile Militar? ?i de Propagand? ?i Agita?ie ale CC al
PCR), a sus?inut n discursul s?u comemorativ o adev?rat? lec?ie de geopolitic? ?i istorie na?ional?, cu referire direct? la agresorul sovietic.
Red?m cteva extrase, preluate din lucrarea de anvergur? "Ioan Pelivan - Istoric al Mi?c?rii de Eliberare Na?ional? din Basarabia", care
apar?ine acelora?i istorici numi?i mai sus.
"Aceste tendin?e ruse?ti [de agresiune], fa?? de na?iunea romn?, n principal se pot rezuma la trei instrumente de realizat:
1. panslavismul;
2. panortodoxismul, ?i n sfr?it,
3. pancomunismul, ca cel mai eficaciu.
Ru?ii ?i d?deau bine seama c?, prin folosirea acestor trei instrumente sau metode de subjugare a popoarelor neruse, Rusia nu va putea fi tras?
la r?spundere de agresiuni de c?tre forurile de justi?ie interna?ional?, c?, chipurile ar tulbura ordinea n lume, ?i ar nc?lca anumite tratate ?i
conven?ii interna?ionale.
Rusia a folosit ?i folose?te aceste trei instrumente de oprimare asupra noroadelor neruse n mod simultan: dac? nu reu?e?te s?-?i
ajung? scopul cu unul dintre aceste instrumente n mod automat l pune n practic? pe cel de al doilea, ?i dac? nici acesta nu d? rezultatele
a?teptate, e pus n aplicare cel de al treilea instrument, care este n ultim? instan??, cel hot?rtor, care poate veni cu sanc?iuni. Dovezi...? Nu
cred c? mai trebuiesc aduse, fiindc? sunt prea cunoscute." Analiza profesorului continu? ?i o pute?i citi integral n volumul amintit, pe care l
pute?i desc?rca de la Basarabia-Bucovina.Info. Mai inform?m c? pe lng? faptul c? aceste cuvinte au fost rostite celor aduna?i la manifestarea
de la Cernica, toate alocu?iunile, dintre care mai public?m cteva citate mai jos, au fost adunate de profesorul Nitreanu n lucrarea intitulat?
"Ion Gh. Pelivan tribun al Basarabiei", ap?rut? n mai multe volume ?i publicat? n Bucure?tiul anului 1983. Sublinem aceasta pentru cei
care nc? mai vnd castravetele murat cu "Romnia - cal troian" al Rusiei. Pozi?ia anti-sovietic? ?i anti-ruseasc? a autorit??ilor regimului de la
Bucure?ti r?zbate cu claritate din mesajele cuprinse ?i n aceast? carte.
nchisorile lui Ioan Pelivan: din Siberia la Sighet
Continu?m cu discursul profesorului Nitreanu: "Pentru ideie na?ional? a militat Ion Pelivan: el a avut de luptat greu mpotriva vr?jma?ilor
neamului romnesc, ndurnd rigorile nchisorilor de la Dorpat Jurievo ?i Wenden, din Estonia, unde se afla ca student la Universitatea din
Dorpat, precum ?i rigorile nchisorii Butrki din Moscova, ca ?i exilul din regiunile nordice ale Rusiei: la Arhanghelsk ?i la Viatka, n mijlocul unor
popula?ii str?ine ?i curioase, cum erau: zrenii ?i samoezii. Dar ?i acolo, n acele condi?iuni climatice extrem de grele, n ?ara ghe?urilor ve?nice,
Ion Pelivan nu a ncetat s? cread? c? ac?iunea lui ?i a tovar??ilor lui este dreapt?, c? el trebuie s? supravie?uiasc?, s? se preg?teasc? pentru
ziua cea mare, pe care o a?tepta. (...)
Aducerea lui Ion Pelivan aici, la M?n?stirea Cernica, al?turi de colegii lui de lupt? pe t?rm na?ional ?i cultural, ndrept??e?te recuno?tin?a
pentru acela ce a fost lupt?torul ?i marele patriot romn basarabean Ion Pelivan. Dumnezeu s??l odihneasc? n pace pe eroul ?i martirul
nostru Ion Pelivan! Recuno?tin?a neamului l va nconjura ntotdeauna!"
Trebuie amintit ?i c? la aniversarea a 100 de ani de la anexarea Basarabiei, din 1812, deci n 1912, Ioan Pelivan, pe atunci judec?tor n cadrul
Imperiului Rus, a arborat n mod demonstrativ tricolorul romnesc cu doliu, ceea ce i-a adus automat demiterea din func?ie ?i alte represalii pe
plan local.
Ion V?lu??, fost deputat n Sfatul ??rii al Basarabiei, la aceea?i ceremonie funerar?, nu s-a sfiit s? aminteasc? ?i pedeapsa nedreapt? primit? de
la bol?evicii din Romnia, care i-a ?i adus moartea marelui patriot: "Dar soarta crud? a h?r?zit un sfr?it tragic, din punct de vedere moral.
Patriotul integru Ion Pelivan a murit nevinovat n nchisoarea ??rii sale, pentru binele ?i fericirea c?reia s-a zbuciumat toat? via?a. Numai un
letopise? talentat, cu o pan? shakespearian?, va putea descrie profunzimea dramei suflete?ti ?i ultimele clipe de adnc? mhnire ?i decep?ie,
g?sind ca un bun cre?tin ce era, o singur? mngiere n cuvintele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care n timpul calvarului pricinuit de turma
nebunit? de instiga?iile fariseilor vndu?i ?i perfizi, se ruga prin: Doamne iart?-i, c? nu-?i dau seama ce fac!. naltul apostolat ?i calvarul lui Ion
Pelivan i dau dreptul s? fie cinstit ?i pomenit al?turi de ceilal?i martiri ai neamului, sacrifica?i pentru f?urirea unit??ii na?ionale. Dat fiind, c? nu
exist? f?ptur? omeneasc? f?r? de p?cat, s? ne rug?m pentru odihna sufletului lui Ion Pelivan n pace ?i iertarea gre?elilor lui Ion Pelivan
s?vr?ite n via?? cu voie sau f?r? voie. DUMNEZEU S??L IERTE!", ncheia emo?ionantul discurs citit la 4 aprilie 1976, la catafalcul
osemintelor, nainte de renhumarea lor n cimitirul Cernica.

2 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

Martirii Basarabiei ridica?i n "Noaptea demnitarilor"


"Martirii Basarabiei vor fi ?i martirii neamului romnesc. Ion Pelivan a fost unul din cei mai mari lupt?tori pentru Unirea Basarabiei. El este
marele martir al Basarabiei; este un martir al neamului romnesc. S??i fie pomenirea n veci!", afirma tot atunci Grigore Filip Lupu, profesor,
citat n volumul amintit, "Ion Gh. Pelivan tribun al Basarabiei", lucrare ngrijit? de profesorul Nicolae P. Nitreanu, vol. I. Scrieri, Bucure?ti,
1983. Pentru a n?elege mai bine cadrul opera?iunii de exterminare a elitelor romne?ti de c?tre ocupantul sovietic, red?m din studiul introductiv
al volumului "Ioan Pelivan - Parinte al Mi?c?rii de Eliberare Na?ional? din Basarabia", realizat de istoricii Ion Constantin, Ion Negrei ?i
Gheorghe Negru:
"Printr?o singur? opera?iune de amploare, preg?tit? ?i desf??urat? minu?ios, cu concursul direct al Partidului Comunist din Romnia aflat la
putere, n noaptea de 5 spre 6 mai 1950, organele de securitate, dirijate din umbr? de consilierii sovietici, au arestat cca 90 de persoane,
calificate, n limbajul oficial (politic) de moment, ca fo?ti mini?tri ?i nal?i func?ionari de stat n guvernele burgheze ale Romniei, activi?ti
importan?i ai partidelor reac?ionare. Conform prevederilor Decretului nr. 6/1950, emis de Prezidiul Marii Adun?ri Na?ionale la 14 ianuarie 1950,
n unit??ile de munc? recent nfiin?ate urmau a fi ncadra?i to?i acei care prin faptele ?i manifest?rile lor, direct sau indirect, primejduiesc sau
ncearc? s? primejduiasc? regimul de democra?ie popular?, ngreuneaz? sau ncearc? s? ngreuneze construirea socialismului n Republica
Popular? Romnia, precum ?i acei care n acela?i mod def?imeaz? puterea de stat sau organele sale, dac? aceste fapte nu constituie sau nu
pot constitui prin analogie infrac?iuni1 (1 Claudiu Seca?iu, Noaptea demnitarilor. Contribu?ii privind distrugerea elitei politice romne?ti, n
Analele Sighet, Nr. 6: Anul 1948 institu?ionalizarea comunismului, Funda?ia Academia Civic?, Bucure?ti, 1998, p. 899). De?i decretul se
referea la activit??ile curente ale eventualilor delincven?i, n realitate, el a fost aplicat pentru pedepsirea activit??ilor fo?tilor demnitari,
conferindu?i?se astfel un caracter retroactiv.
Printre cei aresta?i n noaptea demnitarilor au fost ?i oameni politici originari din Basarabia, care au participat nemijlocit la Unirea,
n 1918, a provinciei dintre Prut ?i Nistru cu Romnia, iar mai apoi, au jucat un rol de seam? n istoria ??rii. Men?ion?m n acest sens,
pe Pantelimon Halippa publicist ?i om politic, vicepre?edinte (1917) ?i pre?edinte (1918) al Sfatului ??rii, ministru al Basarabiei n mai multe
guverne (1919?1927), ministru al Lucr?rilor Publice ?i Comunica?iilor (1927, 1929?1930), ministru al Muncii, S?n?t??ii ?i Ocrotirii Sociale (1930),
ministru de stat (1932, 1933), deputat ?i senator (1918?1934), membru?corespondent al Academiei Romne; pe Ioan Pelivan, deputat n Sfatul
??rii de la Chi?in?u (1917?1918), director general (ministru) de Externe n cele dou? guverne ale Republicii Democratice Moldovene?ti
(1917?1918), ministru al Justi?iei (1919?1920), delegat al Romniei la Conferin?a de Pace de la Paris (1919?1920), deputat ?i senator; pe
Daniel Ciugureanu, deputat n Sfatul ??rii (1917?1918), pre?edinte al Consiliului de Mini?tri al Republicii Democratice Moldovene?ti (1918),
ministru al Basarabiei n cteva guverne ale Romniei, deputat ?i senator; pe general de Corp de Armat? Ioan R??canu, comandant de brigad?
n lupta de la M?r??e?ti, ministru de R?zboi (1918?1921), ministru de stat (1927, 1931?1932), deputat ?i senator, primar de Bucure?ti
(1942?1944). n cadrul aceleia?i opera?iuni, urma s? fie re?inut ?i Anton Crihan, la fel fost deputat n Sfatul ??rii (1917?1918), ministru al
Agriculturii n guvernul Republicii Democratice Moldovene?ti (1918). Grupul de agen?i venit s??l aresteze nu l?a fost g?sit la domiciliul indicat.
Precaut din fire, la acea dat?, Anton Crihan, reu?ise s? p?r?seasc? Romnia. Pentru aceste personalit??i oamenii?simbol ai Basarabiei
interbelice idealul unit??ii na?ionale n cadrul statului na?ional romn a fost scopul suprem al vie?ii ?i a activit??ii lor.
Uci?i pe capete
Dintre politicienii basarabeni aresta?i n noaptea demnitarilor, cu siguran?? la comanda organelor represive sovietice, doar
Pantelimon Halippa a supravie?uit regimului de deten?ie, ceilal?i trei Ioan Pelivan, Ioan R??canu ?i Daniel Ciugureanu ?i?au g?sit
tragicul sfr?it n nchisoarea de la Sighet. De fapt, ultimul a murit chiar a doua zi dup? arest, n timp ce era transportat spre
penitenciar.
Pentru a se da o not? de legalitate formal? m?surilor ce urmau a fi ntreprinse, n ajunul arest?rii, la 5 mai 1950, Direc?iunea General? a
Securit??ii Poporului trimitea o adres? c?tre Parchetul Tribunalului Militar Regional II Bucure?ti, prin care se solicita aprobarea efectu?rii unei
perchezi?ii domiciliare numitului Pelivan Ioan din Bucure?ti, str. Caragiale, Corp A, Nr. 7, Ap. 2, unde suntem informa?i c? se g?sesc materiale
ce intrereseaz? ordinea ?i securitatea poporului2 (Arh. C.N.S.A.S., dosar P 11121, f. 5). Organele de Securitate au ntocmit apoi un proces
verbal n care se ar?ta c? o echip? de agen?i s?a deplasat la fa?a locului, unde am g?sit prezent pe Dl. Pelivan Ioan, dup? ce i?am pus n
vedere calitatea ?i scopul vizitei noastre, am procedat la perchezi?ionarea locuin?ei, rezultatul fiind pozitiv. S?au ridicat c?r?i, mai multe noti?e ?i
ni?te acte arse3 (Arh. C.N.S.A.S., dosar P 11121, f. 6).
Perchezi?ionarea locuin?ei, urmat? de arestarea lui Ioan Pelivan, au avut loc n noaptea de 5 spre 6 mai 1950. n acele momente, n
casa din Bucure?ti, str. I.L. Caragiale nr. 7, se mai aflau so?ia Maria Pelivan ?i Nadia Perju?Mardale, fiica adoptiv? a lui Ioan Pelivan, n?scut? n
1919, care ?i aminte?te: ... la ora 3. 00, au venit de la securitate s??l caute pe Ioan Pelivan. Casa n care locuiau era veche, avea u?a de sticl?
?i cu gratii. B?teau n geam a?a de tare c? u?a bubuia de lovituri. Ne?am uitat prin geamul u?ii ?i am v?zut trei civili cu pistoale. T?ticul era treaz.
Mi?a dat dou? dosare s? le ascund. Le?am ticsit dup? caloriferul de lng? geam. Dup? aceea m?am dus s? deschid u?a. Vizitatorii nocturni
au intrat. Au spus c? au ordin de perchezi?ionare. Cnd securi?tii se aflau nc? n cas?, lui Ioan Pelivan i s?a f?cut r?u, fiind nevoit s? se a?eze
ntr?un fotoliu. mplinise deja vrsta de 74 de ani. Eu m?am apropiat de el. A cerut un ceai. M?am dus s? fac ceai. Un securist a urmat dup?
mine ca s? vad? ce pun n can?. I?am dat ceaiul. P?rea foarte tulburat. Era deja n etate, avea vrsta de 74 de ani ?i era cam bolnav. Securi?tii
au spus familiei c? trebuie s? mearg? s? dea o declara?ie, dup? care ac?iune va reveni4 (4 Eugenia Danu, "Am?nunte mai pu?in cunoscute
despre via?a unui basarabean cunoscut" n ziarul ?ara, Chi?in?u, 14 aprilie 2000, p. 6.). De atunci, ns?, nimeni din familie nu l?a mai v?zut ?i
foarte pu?ini au ?tiut unde cu adev?rat s?a aflat marele patriot, care a fost soarta lui de dup? arest.
E u?or de presupus c? arestul nu a fost ceva nea?teptat pentru Ioan Pelivan. Urm?rind evolu?ia evenimentelor ce se desf??urau n
Romnia ?i n lume n aceea perioad?, vechiul ?i experimentatul lupt?tor na?ional era con?tient c? noile autorit??i aservite sovieticilor nu?l vor
cru?a.
Modul cum s?a desf??urat opera?ia de ridicare abuziv? a fo?tilor demnitari este descris de istoricul Ion Nistor, unul dintre pu?inii
supravie?uitori ai nchisorii de la Sighet ?i care o anumit? perioad? de timp a stat n aceea?i celul? cu Ioan Pelivan: n noaptea de 5 spre 6 mai

3 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

1950 am fost trezit din somn de nevast??mea, care?mi vestea c? cineva bate la u??. Am s?rit din pat ?i ajungnd la u?? am ntrebat: Cine
bate? Mi s?a r?spuns: Poli?ia. Am deschis u?a ?i cinci agen?i de poli?ie intrar? n camera unde dormeau nepotul meu Vl?star ?i nepoata
mea Ileana. Nevast??mea ngrozit? nlemnise lng? patul meu. Unul din agen?ii poli?iei mi prezent? ordinul prin care eram chemat la prefectura
poli?iei pentru informa?ii, somndu?m? s? m? mbrac imediat ?i s??l urmez. Au urmat soma?iuni, mbr?cndu?m? n grab?. Nu mi s?a ng?duit
s? iau cu mine nimic, nici chiar r?mas?bun de la so?ia mea ?i de la nepo?i, care priveau cu groaz? ridicarea mea. Doi dintre agen?i m? luar?
ntre ei ?i m? conduser? afar?, spunndu?mi s? fiu om de n?eles ?i s? nu strig. Ie?ind din curtea casei, m? conduser? pn? n strada vecin?,
unde a?tepta o ma?in?. Am fost mpins n ma?in? ?i a?ezat ntre cei doi agen?i dintre care unul mi ordon? s??mi leg ochii. Am scos batista din
buzunar ?i m?am legat la ochi, ca s? nu v?d unde m? duc. n timpul cursei am b?nuit c? porneam n direc?ia poli?iei.
Ma?ina s?a oprit ns? la Ministerul de Interne. La intrare mi?au pus ochelari negri, ca s? nu v?d nimic, pn? ce o s? fiu introdus ntr?un
birou. Acolo mi?au luat ochelarii de la ochi ?i am v?zut un comisar la o mas?, care primi n tain? un scurt raport de la agen?ii ce ne nso?iser?,
dup? ce aceia?i vorbir? la telefon cu agen?ii r?ma?i n locuin?a mea pentru perchezi?ie.
R?mas singur cu comisarul, acesta mi lu? un scurt interogatoriu, uitndu?se ntr?un registru, pe care l avea pe mas?, nsemn? n registru
ceva ?i m? som? s? depun pe mas? portmoneul ce?l aveam la mine cu bancnota de o mie de lei; inele, stilou, ceasornic sau alte obiecte nu
aveam cu mine; mi?au ordonat s??mi desfac cravata ?i ?ireturile de la pantofi, pe care le?au luat n seam? ?i le?au trecut n registrul din fa?a
mea. Dup? mplinirea acestor triste formalit??i, a chemat un om de serviciu ?i m?a dat n seam?. Acesta mi aplic? ochelarii negri, mi spuse
s??mi ?in gura ?i m? conduse ntr?o sal? mare cu l?i?i de lemn mprejur. Eram primul sosit. Dup? mine ap?rur? n sal?, dup? scurte intervale,
to?i fo?tii mini?tri ?i subsecretari din guvernele burgheze, care se aflau n Bucure?ti, a?a c? odat? ce se f?cu ziua, sala era plin? de de?inu?i. i
cuno?team pe to?i, ne f?ceam semne, dar ne era interzis de gardienii care ne p?zeau de a schimba o vorb?. Al?turi se g?sea o a doua sal? plin?
de fo?tii nal?i demnitari militari ?i administrativi5 (5 Vezi: Ion Nistor, Note autobiografice. Amintiri din nchisoare, n Cugetul, Revist? de
istorie ?i cultur?, nr. 3 (35), 2007, p. 16).
B?trnul ?i ncercatul lupt?tor era pus la grea ncercare, nu era la prima sa ntrevedere cu a?a?zisele organe de drept, de fapt cu
organele represive. n ndelungata sa activitate (lupt?) pentru dezrobirea social? ?i na?ional? a avut nefericitul prilej s? cunoasc?, n cteva
rnduri, ospitalitatea temni?elor ?ariste. Pentru prima oar? a fost arestat nc? n anii de studen?ie, n februarie 1902, ?i ntemni?at la
nchisoarea din Dorpat, apoi transferat la cea din Wenden (ambele din Estonia), pentru organizarea P?mnteniei (asocia?iei) studen?ilor
basarabeni, care ?i f?ceau studiile universitare n aceast? localitate din inima Imperiului Rus, fiind nvinuit de delict mpotriva statului (art. 250,
Codul penal rus), manifestat prin organizarea unei societ??i ilegale ?i revolu?ionare, prin propaganda politic? cu scop de a distruge regimul legal
?i prin tendin?e de separatism moldovenesc 6 (6 Vezi: Alexandru I. Oatul, Amintiri despre P?mntenia basarabean? din Dorpat, loc. cit., p.
29?34; Pan Halippa, Amintiri de la Dorpat, loc. cit., p. 35; ambele materiale au fost reluate n Cugetul, Revist? de istorie ?i cultur?, 2005, nr. 2
(26), p. 3?6; Gheorghe Chicu, P?mntenia basarabean? din Dorpat (1900?1902), n Via?a Basarabiei, 1936, nr. 7?8, p. 109?127). Curtea de
Apel din Petrograd, neg?sind suficiente probe pentru darea n judecat?, a clasat dosarul. Dar stagiul de circa un an f?cut n temni?ele ?ariste
nu a trecut f?r? consecin?e pentru tn?rul lupt?tor pentru cauza moldoveneasc?. Revenit n Basarabia, la nceputul lui octombrie 1903, din nou
este arestat. De?inut cteva s?pt?mni n pu?c?ria din Chi?in?u, este exilat n nordul Rusiei. Trimis pe etap?, n drum, a trecut prin nchisorile
centrale ale Imperiului: la Kiev s?a hodinit o zi ?i o noapte, n nchisoarea Butrki din Moscova a stat 14 zile, nchisoarea din Iaroslav l?a
g?zduit o zi, cea din Vologda o s?pt?mn?, astfel, ajungnd la Arhanghelsk pe la jum?tatea lui decembrie, unde este ncarcerat vremelnic,
pentru ca peste o s?pt?mn? s? fie trimis la punctul cel mai nordic al guberniei, n ora?ul Mezen7 (7 Pan Halippa, Publicistic?, editor ?i studiu
introductiv de Iurie Colesnic, Funda?ia Cultural? Romn?, Bucure?ti, Editura Museum, Chi?in?u, 2001, p. 43?45). Acestea au fost, s? zicem
a?a metaforic, p?catele tinere?ii lui Ioan Pelivan, acum, la b?trne?e i era dat s? cunoasc? ?i nivelul de ospitalitate a nchisorii de acas?, s?
fac? diferen?a dintre statutul de ocna? n pu?c?riile ?ariste ?i cel de de?inut politic n pu?c?ria comunist? din propria ?ar?.ntr?o not? informativ?
ntocmit? de c?tre consilierii sovietici afla?i la Bucure?ti, imediat dup? opera?ia de arestare a fo?tilor demnitari romni, ?i expediat? ministrului
Securit??ii de la Moscova, referitor la Ioan Pelivan se men?iona: ntre 1941-1944, ministru al Justi?iei; l?a sprijinit activ pe Antonescu,
informa?ie, care, de?i nu corespundea adev?rului, avea semnifica?ia de adev?rat cap de acuzare8. Este important s? men?ion?m, c? spre
deosebire de mul?i lideri basarabeni, Ioan Pelivan, dup? ce ?i?a v?zut realizat visul, adic? Unirea Basarabiei cu Romnia, nu a mai desf??urat
activitate politic?. Dup? unele tentative de angajare n structurile politice na?ionale, se retrage din via?a politic?.
Familia, aruncat? n strad? cu patul si hainele
Dup? o lun? de la arestare, la fostul domiciliu a lui Ioan Pelivan din str. I.L. Caragiale nr. 7 din Bucure?ti, au venit c?iva securi?ti cu
un camion ?i au ntrebat?o pe cea care au g?sit?o n cas?: Sunte?i Maria Pelivan?, de parc? ace?tia nu ?tiau unde au venit ?i pe cine au n
fa??. La primirea r?spunsului afirmativ, oaspe?ii nepofti?i i?au declarat: Ave?i dispozi?ia s? v? muta?i de aici. Ave?i voie s? lua?i patul ?i
lucrurile de mbr?cat. Att. V? mut?m n alt? parte (Ziarul ?ara, 14 aprilie 2000; citat dup? Valeriu Pelivan, Ion Gheorghe Pelivan, n
Vatra ve?niciei R?zeni. Carte de familie de neam r?z?nean (1484?2003), Chi?in?u, 2003, p. 109)
Regimul de exterminare din nchisoare avea ?i alte componente. Din cauza subnutri?iei, Ioan Pelivan ca ?i mul?i al?i de?inu?i s?a
mboln?vit, medicul refuznd s??i dea tratament. La solicit?rile de tratament a de?inu?ilor, medicul impostor al nchisorii obi?nuia s? spun?:
Medicamentele sunt inutile, s? l?s?m natura s? lucreze. Boala l?a chinuit pn? n ultimele clipe ale vie?ii (Nu?u Ro?ca, nchisoarea elitei
romne?ti. Compendiu, Sighetu Marma?iei, 2006, p. 22). Pe lng? celelalte chinuri, njosiri, foame etc. de?inu?ii mai erau b?tu?i frecvent de
personalul nchisorii. B?taia se aplica pentru orice motiv, pentru cea mai elementar? b?nuial?. Supravie?uitorii Ilie Laz?r ?i Constantin Tomescu
au relatat cazuri de aplicare a b?t?ii fa?? de Ioan Pelivan (23 Ibidem, op. cit., p. 27).
n nchisoarea de la Sighet, Ioan Pelivan a stat, n diferite perioade de timp, n mai multe celule ?i n diferite componen?e. Din amintirile
lui Ion Nistor putem reconstitui dou? celule ?i trei colective din care a f?cut parte: 1. cu o oarecare probabilitate, celula nr. 18 (cu dou? ferestre),
de la parter, cu colectivul format la momentul intern?rii (mai 1950), din 9 persoane, ?i p?strat pn? n octombrie 1950; 2. aceea?i celul?, dar
ntr?un format extins, constituit n octombrie 1950, prin v?rsarea n celula nr. 18 a celor din celula nr. 13, cu un num?r total de 16 persoane ?i
3. celula spa?ioas? de la etajul nti, cu trei ferestre spre curtea cu planta?ii a nchisorii, cu componen?a pu?in modificat? a colectivului
anterior, n care s?a aflat din prim?vara anului 1952 pn? la moartea sa, ntmplat? la 25 ianuarie 1954.

4 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

Anticamera mor?ii
Celula din nchisoare devenise o adev?rat? anticamer? a mor?ii. ntr?o singur? celul?, timp de doi ani, au murit 6 persoane. n afar? de
Ioan Pelivan, ?i?au g?sit tragicul sfr?it: Radu Portocal?, Dumitru Burileanu, Sebastian Bornemisa, Albert Popovici-Ta?c?, Mihail I. Racovi??.
Camarazii de suferin?? au fost singurii martori la moartea lui Ioan Pelivan, ntmplat? la 25 ianuarie 1954, la vrsta de 78 de ani. La
nchisoarea din Sighet moartea fiec?rui de?inut trebuia s? r?mn? o mare tain?. Despre decesul celor ncarcera?i se anun?a telefonic, printr?un
mesaj codificat: S?a stins becul nr..., doar Direc?ia General? a Penitenciarelor din Bucure?ti. Familiile nu erau anun?ate despre decesul
de?inu?ilor. Rnduiala de nmormntare se f?cea n cel mai mare secret. Mortul, mai nti, era dezbr?cat (zdren?ele lui trebuia s? le mbrace
alt de?inut), dup? care era aruncat ntr?o lad? din scnduri brute care se folosea la transportarea mor?ilor. Era a?teptat timpul cel mai potrivit, de
obicei, rnduiala respectiv? se f?cea sub acoperi?ul nop?ii. Mortul era transportat la cimitir cu o c?ru?? tras? de un cal, care f?cea parte din
gospod?ria nchisorii. Locul de nmormntare era la marginea Sighetului Marma?iei, aproape de c?tunul Cearda, la numai cteva zeci de metri
de grani?a cu Uniunea Sovietic?. Pe acest loc al nim?nui, care, oficial, nici nu avea statut de cimitir, se ngropau s?racii ora?ului, cei care
mureau la spital, la azilul de b?trni, la c?minul de deficien?i neuropsihici, care nu aveau pe nimeni care s??i ridice dup? deces. n groapa
preg?tit? din timp, se arunca trupul gol al fostului de?inut. Groparii, selecta?i din rndurile gardienilor analfabe?i ?i brutali, nu ?tiau altceva
dect c? transport? ?i ngroap? un bandit ordinar. Gardienii aruncau p?mnt peste el pn? la o nivelare aproximativ?. Dup? unele relat?ri, cei
care erau adu?i de la nchisoare nu erau ngropa?i n partea central? a cimitirului, ci pe la margini (Nu?u Ro?ca, Basarabia ?i ministrul ntregitor
Daniel Ciugureanu, Editura Prut Interna?ional, Chi?in?u, 2010, p. 181; Idem, nchisoarea elitei romne?ti... , p. 40?46).
Despre suferin?ele ndurate de Ioan Pelivan n nchisoare familia a aflat abia n 1962, cnd acas? la Maria Pelivan a venit profesorul
Constantin Tomescu, unul din pu?inii supravie?uitori ai nchisorii, care i?a spus doamnei c? la Sighet a stat ntr?o celul? cu Ioan Pelivan ?i i?a
povestit despre martirajul so?ului ei. Din cele relatate de tovar??ul de suferin??, nora Nadia a re?inut n memorie urm?toarele: Din cauza
frigului ?i a umezelii din nchisoare Ioan Pelivan avea dureri reumatice feroce. Temnicerii?bestii l jigneau, l scuipau, i tr?geau palme, ceea ce i
provoca o suferin?? moral? mai mare dect cea fizic?. Din cauza alimenta?iei proaste suferea de subnutri?ie. S?a stins nceti?or (la 25 ianuarie
1954). A fost scos noaptea ?i nmormntat la cimitirul nchisorii.
Men?ion?m c?, n ntreaga perioad? ct a fost nchis la Sighet, Ioan Pelivan nu a fost judecat ?i condamnat.
n arhiva Oficiului Stare Civil? a Prim?riei municipiului Sighetu Marma?iei s?a p?strat dou? registre n care au fost trecute numele a 51 de
oameni care au decedat n nchisoare: primul cuprinde actele de deces a 42 de persoane decedate ntre 5 mai 1950 ?i 25 mai 1954, al doilea
include actele a 9 de?inu?i deceda?i ntre 6 iunie 1954 ?i 9 februarie 1955. Toate actele au fost ntocmite mult mai trziu de la data deceselor:
cele din primul registru n ziua de 20 iulie 1957, cele din al doilea la 13 august 1957. Actul de moarte a lui Ioan Pelivan este nregistrat la 20
iulie 1957, la pozi?ia nr. 141 (decesele ntmplate n nchisoare au fost nregistrate de la num?rul 101 pn? la 151), certificatul de moarte are
seria Mc. nr. 370591, iar actul de verificare a mor?ii nr. 89 din 25 ianuarie 1954.
La nchisoarea din Sighetu Marma?iei au murit ?i au fost aruncate n gropi anonime din Cimitirul s?racilor multe alte personalit??i
de vaz? ale Romniei interbelice. Men?ion?m aici pe Iuliu Maniu, unul din cei mai de vaz? oameni politici ?i de stat din istoria Romniei,
istoricul Gheorghe Br?tianu, omul politic Constantin Argetoianu ?i al?ii. n total, n Cimitirul S?racilor de la Cearda, ntre anii 1950 ?i 1955, au fost
ngropa?i n secret, noaptea, 62 de de?inu?i politici, mor?i n nchisoarea de la Sighet. Moartea unora din ei nici nu a fost nregistrat?.
Familia, prietenii ?i apropia?ii, dup? ce au aflat adev?rul despre moartea, locul ?i felul neomenesc cum a fost ngropat Ioan Pelivan, au
hot?rt s??i organizeze o nmormntare cre?tineasc? ?i cu onorurile ce le merita. Pentru o asemenea ntreprindere, fire?te, era necesar
acceptul organelor competente, lucru nu u?or de ob?inut. Rezolvarea acestei probleme ?i?au asumat?o prietenii de familie, ndeosebi Pan
Halippa, Constantin Tomescu, Elefterie Sinicliu ?i al?ii. Pan Halippa, ntr?o scrisoare din 12 octombrie 1968, i comunica lui Anton Crihan,
considerat reprezentantul basarabenilor din str?in?tate, faptul c? recent a tratat cu dna Pelivan problema aducerii de la Sighet a osemintelor
lui Ioan Pelivan ?i inten?ia de a le ngropa la cimitirul de la m?n?stirea Cernica din preajma Bucure?tilor, unde este nmormntat mitropolitul
Gurie (A.N.I.C., Fond Ioan Pelivan (1449), dosar 527, f. 1?1 bis. ?i Arh. C.N.S.A.S., Fond I 161960, vol. 7, f. 99).
"Cel mai curajos ?i ndrjit apostol al ideii de romnism", care "a r?mas curat ca un limpede cristal de diamant viu, ca s? continuie a
mpr??tia raze de lumin? ?i c?ldur? na?ional?", aprecia Ion Codreanu, un alt mare unionist romn. Moartea lui Ioan Pelivan n temni?ele
noastre ?i a altor martiri ?i eroi pentru cauza ntregirii neamului nu poate fi uitat? niciodat? ?i r?mne una din petele negre pe paginile scrise cu
snge ?i lacrimi ale istoriei neamului nostru, constata cu profund regret Pan Halippa n 1977.
Cum a salvat Ioan Pelivan Arhive ale Unirii pentru genera?iile Romniei de azi
Un alt episod interesant, care merit? adus ?i aici n aten?ia cititorilor no?tri este legat de modalitatea ingenioas? prin care Ioan Pelivan
a reu?it s? salveze o parte important? din Arhivele Unirii, foarte posibil ntr-o rela?ie conspirat? cu func?ionari romni ai Arhivelor
Na?ionale. Red?m n ncheiere ?i acest fragment din opera citat?:
"Analiza modului n care alte documente provenite de la Ioan Pelivan au ajuns, dup? cel de?al Doilea R?zboi Mondial, la Arhivele Statului relev?
aspecte contradictorii. Dintr?un raport al Direc?iei Generale a Arhivelor Statului, semnat de directorul general al institu?iei, generalul maior Gh.
Titileanu ?i purtnd data de 9 martie 1973, reiese c? fondul arhivistic compus din 1 211 documente (1 m.l.) din anii 1842?1945 a fost depus spre
p?strare la Arhivele Statului n 1946 de Ioan Pelivan. ntruct toate materialele privind Basarabia trebuiau, conform dispozi?iilor, trimise n
U.R.S.S., acest fond a fost nenregistrat ?i neinventariat pn? n 1965. Potrivit unei note a Securit??ii, din 12 aprilie 1973, rezult? c?, n anii
1949?1950, dndu??i seama c? va fi arestat, Ioan Pelivan a stat ascuns pe la rudele sale, purtnd cu el o valiz? cu documente. Cu pu?in nainte
de arestare s?a prezentat la Arhivele Statului, unde a predat documentele pe care le mai avea spre p?strare. Func?ionarul care le?a primit, nu
le?a luat n eviden??, l?sndu?le ntr?o camer? izolat?, fiind descoperite abia n anul 1973 ?i nregistrate. Cu prilejul evalu?rii efectuate de c?tre
Arhivele Statului, s?a hot?rt s? i se dea Mariei Pelivan, so?ia lui I. Pelivan, suma de 10. 000 lei, remunerare care tocmai s?ar fi aflat n curs de
realizare. Tot naintea arest?rii, Ioan Pelivan a dat unui avocat din jude?ul Olt, un pachet cu documente, cu indica?ia de a le preda unui bun

5 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

patriot basarabean, pentru a le p?stra ?i folosi la nevoie. Acesta le?a nmnat lui Nistor Popescu, notar din Dr?g??ani?Vlcea, de la care, n
aprilie 1973, au fost preluate de organele de Securitate ?i predate la Arhivele Statului. n anul 1964, Maria Pelivan a predat, de asemenea,
unele documente ?i c?r?i r?mase de la so?ul s?u, Academiei R.S. Romnia ?i Institutului de Studii Istoice ?i Social?Politice de pe lng? C.C. al
P.C.R.
Demersurile privind arhiva lui Ioan Pelivan au fost ntreprinse n baza unui plan de m?suri ntocmit de Direc?ia a I?a a Securit??ii
(U.M. 0610), la 25 august 1972 ?i aprobat de ministrul de Interne Ion St?nescu, prin care se viza influen?area pozitiv? a unor frunta?i
transilv?neni, bucovineni sau basarabeni ori a succesorilor acestora de a preda arhivele personale Direc?iei Generale a Arhivelor Statului.
M?sura avea un caracter general, vizndu?i pe to?i fo?tii politicieni ?i oameni de cultur? care de?ineau documente de interes istoric, fiind
ntreprins? n conformitate cu noile reglement?ri privind fondul arhivistic na?ional. Pe lista persoanelor care trebuiau verificate ?i contactate n
cazul (ac?iunea) Istoricii, deschis (?) de c?tre Direc?ia a I?a a Securit??ii se afla, la pozi?ia 9 ?i Maria Pelivan, so?ia lui Ioan Pelivan.
Speciali?tii de la Arhivele Statului apreciau c? materialele documentare cuprinse n fondul I. Pelivan prezint? importan?? deosebit?
pentru cunoa?terea evenimentelor istorice din Basarabia la sfr?itul secolului al XIX?lea ?i secolul al XX?lea. ntre acestea se afl? rapoarte,
apeluri, referate, procese?verbale, circulare, declara?ii privind lupta pentru autonomia Basarabiei, organizarea ?i activitatea romnilor
basarabeni, activitatea Partidului Na?ional din Basarabia, unirea Basarabiei cu Romnia."
Vom continua, spre neuitarea, pn? la Centenarul Unirii, prezentarea cercet?rilor noastre asupra MARTIRILOR BASARABIEI.
Notele ?i lucr?rile citate le g?si?i, spre desc?rcare n format PDF, aici:
Ioan Pelivan Istoric al Miscarii de Eliberare Nationala din Basarabia
Ioan Pelivan Parinte al Miscarii de Eliberare Nationala din Basarabia

Mul?umim pentru fotografii Direc?iei Cercetare CNSAS, Arhivelor Na?ionale de la Bucure?ti ?i Chi?in?u ?i istoricilor Ion Constantin, Ion Negrei ?i
Gheorghe Negru
Sursa: Basarabia-Bucovina.Info

6 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

7 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

8 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

9 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

10 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

11 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

12 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

13 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

14 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

15 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

16 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

17 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

18 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

19 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

20 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

21 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

22 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

23 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

24 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

25 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

26 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

27 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

28 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

29 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

30 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

31 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

32 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

33 / 34

Basarabia-Bucovina.Info
Proiect interactiv de recuperare vizuala a spatiului istoric romanesc
http://basarabia-bucovina.info

Vizionati aici Albumele de Fotografii Basarabia-Bucovina.Info


Dati un Like Paginii de Facebook Basarabia-Bucovina.Info

34 / 34
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)