Sunteți pe pagina 1din 20

DATE INI IALE (mii $)

a) Investi ii fixe - total


9000
Terenuri
500
Cldiri
3000
Echipamente (incluznd cheltuieli de prim dotare: 300)
3000
Mijloace de transport (nlocuirea lor se face n anul 8)
2500
b) Fond de rulment
4.000
c) Alte active curente
400
d) Surse de finan are - total
13.400
Pasive curente
400
Credit furnizor (condi ii: rambursarea creditului se face pe
4.000
perioada de 5 ani n trane egale la o rat a dobnzii r1 = 6%)
Credit bancar (utilizat pentru acoperirea a 75% din fondul de
2.000
rulment, rata dobnzii r2 = 8%, perioada de gra ie 2 ani)
Capital social
7.000
e) Venituri din vnzri (3.000.000 unit i 4,1$)
12.300
f) Costul de produc ie n anul 8: variabile 6.500 i fixe 3.280,
din care amortizarea (liniar) = 900, calculat conform perioadei de
amortizare: cldiri 30 ani, echipamente 10 ani, mijloace de
transport 5 ani. Pentru o detaliere complet, vezi tabelul 10-3/1
g) Perioada de execu ie (construc ie)
2 ani
h) Impozit pe profit
50%
Scutire de impozit pe profit in primii 5 ani de exploatare
i) Dividende (calculate din capitalul subscris)
4%

Anul
1
2
3
4 - 10

j) Tabelul produc iei


Capacitatea deVenitul anual din
Costul de
produc ie (%)
vnzri
produc ie anual
55
4.059
18.000
75
7.380
19.000
80
9.840
19.670
100
12.300
20.400

20.400

Anul
(0)
1
2
3
4
5
Total
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)

Graficul rambursrilor la creditul


furnizor
(cazul amortismentelor egale)
Suma
Dobnda
Amortismentul
(1)
(2)
(3)
4.000
240
800
3.200
192
800
2.400
144
800
1.600
96
800
800
48
800
720
4.000

Anuitatea
(4)
1.040
992
944
896
848
4.720

= Anul de plat (rambursarea ncepe din anul 1 de exploatare)


= Suma rmas de rambursat = Valoarea din anul anterior - Amortismentul
= Suma rmas de rambursat r1
= Partea din credit rambursat anual = Valoare credit : Nr. ani rambursare
= Suma de plat total anual = Dobnda + Amortismentul

Graficul rambursrilor la creditul bancar


(perioada de graie
2 ani
;
rambursarea:
40% anul 3, 30% anul4, 30% anul5)
Anul
Suma
Dobinda
Amortisment Anuitate
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
2.000
160
0
160
2
2.000
160
0
160
3
2.000
160
800
960
4
1.200
96
600
696
5
600
48
600
648
Total
624
2.000 2.624
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)

= Anul de plat (rambursarea ncepe din anul 3 de exploatare)


= Suma rmas de rambursat = Valoarea din anul anterior - Amortismentul
= Suma rmas de rambursat r2
= Partea din credit rambursat anual = Valoare credit : Procent de rambursare
= Suma de plat total anual = Dobnda + Amortismentul

Tabelul 10.1.1- Costuri de investiii fixe iniiale


(Totalurile se vor nscrie n tabelul 10.6.1)

Nr.
crt.

Categoria de investiii

1. Terenuri
2. Pregtirea i amenajarea
amplasamentului
3. Structuri i lucrri
de construcii civile
a) Cldiri i lucrri
de construcii civile
b) Instalaii auxiliare i servicii
4. Active necorporale
5. Instalaii, maini i echipamente
Costul total
al investiiilor fixe ini

Moned Moned
strin
local
(mii$)
(mii$)

Total
costuri
(mii$)
500

2.000

3.300
iale

3.500

2.300 5.800

Tabelul 10.1.2 - Costuri de investiii fixe iniiale, repartizate pe ani


(Valorile se vor nscrie n tabelul10.6.2)

Perioada

Anul
Moned
(mii$)

Perioada de execuie
(Investiia fix
1
MS ML

1.000 1.000
Costul total
al investiiilor fixe ini iale
1. Terenuri
2. Pregtirea i amenajarea
amplasamentului
3. Structuri i lucrri de
construcii civile
4. Active necorporale
5. Instalaii, maini i
echipamente

2
MS ML
2.000

Punerea n funciune i
Total
iniial) Exploatarea la ntreaga capacitate
(Investiia de inlocuire)
3
8
MS ML T
MS ML T
MS ML T

2.300 1.500

Not: MS = moned strin, ML = moned local, T = total


n acest tabel valoarea investiiei iniiale ce figureaz la tabelul
nlocuire efectuate n al 8-lea an.

3.800

2.500 2.500 5.000 3.300 8.300


500

2.000

5.800

10.1.1 este repartizat pe ani i este completat de investiiile de

Tabelul 10.2.1- Cheltuieli prealabile produciei


(Totalurile se vor nscrie n tabelele

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Categoria de cheltuieli de prim dotare


Studii preinvestiionale
Cercetri pregtitoare
Punerea n lucru a proiectului
Planificare detaliat, cereri de ofert
Supraveghere, coordonare, probe i cheltuieli destinate lucrrilor de
construcii civile, echipament, instalaii
Constituirea administraiei,
angajarea i calificarea personalului tehnic, administrativ i de execuie
Organizarea aprovizionrii
Organizarea comercializrii
Constituirea relaiilor de lucru
Cheltuieli preliminare i cheltuieli cu emisiunea de aciuni
TOTAL

10.6.1 i 10.7.1)

Moned strin
(mii$)

Moned local Costuri totale


(mii$)

(mii$)

100

200

300

Tabelul 10.2.2 - Cheltuieli prealabile produciei, repartizate pe ani


(insereaz n tabelurile
Perioada

Execuie

Anul
Moned

10-6/2 i 10-7/2)

1
(mii

$) MS ML

Total cheltuieli iniiale de prim dotare 40

Punere n funciune i exploatare


2

3
MS

60 100

Total

ML T MS ML T MS ML T MS ML T MS ML T MS ML T
50150 200

- -

- - 120 180 300

Tabelul 10.3.1 - Calculul preliminar al fondului de rulment


I. Necesarul minim al activului i pasivului circulant exprimat n nr. de zile de rotaie
a) Conturi debitoare (sume totale de ncasat)
b) Stocuri:
Materie prim local A
Materie prim local B
Materii prime importate
Piese de schimb
Producie neterminat
Produse finite
c) Lichiditi
d) Conturi creditoare (sume totale de pltit)

30 zile la costuri de producie minus amortizare i dobnzi

30 zile
14 zile
100 zile
180 zile
9 zile la costul de fabricaie
15 zile la costul de fabricaie plus cheltuieli generale de administraie
15 zile, vezi calculele distincte la tabelul 10.3.2
30 zile pentru materii prime i servicii publice

II. Estimarea costurilor de producie anuale


IV)

(Totalurile se vor nscrie n tabelul 10.3.2, linia


(mii $)

Perioada
Anul
Capacitatea

Execuie Punere n funciune Exploatare la ntreaga capacitate


1
2
3
4
5
6
7
8
de producie
0
0
55%
75%
80%100% 100% 100%

Materii prime:
Materie prim A
Materie prim B
Materie prim de import
Fora de munc
Servicii publice
Reparaii
ntreinere - piese de schimb
Cheltuieli generale de fabricaie
Costuri de fabricaie
Cheltuieli generale de administraie
Cheltuieli de vnzare
Cheltuieli de distribuie
Costuri de exploatare*
Costuri financiare (dobnzi)
Amortizare
Cheltuieli totale de producie

* Valorile se vor nscrie n tabelele

900
100
500

1.000 1.000
300
400
1.000 1.600
1100 1.000
400
300
900
900
400
600
220
300
20
1.100 1.000
300
5.220 5.300 5.320
2.500 1.500 1.000
2.500 4.500 5.000
1.000 4.000 5.000
11.220 15.300 16.320
400
352
304
900
900
900
11.620
15.652

10.8.3, 10.13 i 10.14

2.000
600
2.000
500
400
500
1.500
7.000
15.000
4.500
500
400
20.400
192
900
16.624

2.000
600
2.000
1.000
400
500
1.500
7.000
15.000
4.500
500
400
20.400
96
900
20.592

2.000
600
2.000
1.000 1.000
400
500
1.500
7.000
15.000
4.500
500
400
20.400
900
20.49620.400

Tabelul 10.3.2 Calculul fondului de rulment necesar

(se nscriu valorile liniei III.A, anul


I.D in tabelul
10.10)

Element
I. Active circulante
A. Conturi debitoare
B. Stocuri
a) Materii prime
Materie prim local A
Materie prim local B
Materii prime importate
b) Piese de schimb
c) Producie neterminat
d) Produse finite
C. Lichiditi (vezi V)
D. Total active circulante
II. Pasive circulante
A. Conturi creditoare
III. Fond de rulment
A. Fond de rulment net
B. Creterea fondului de rulment
Element
IV. Cheltuieli totale de producie
minus: Materii prime
Servicii publice
Amortizare
V. Lichiditi necesare

6 in tabelul

10.6.1; valorile liniei III.B n tabelul 10.6.2 i valorile liniei

X
Y
Sume necesare (mii$)
Nr. zile Viteza de rotaiePunere in funciune
Exploatare
de rotaie
(nr.rot./an)
3
4
5
6
7
8
30

12

30
14
100
180
9
15
15
-

12

Y
15
-

612

640

1.700 1.700 1.700

12
75 83.33 83.33 166,66 166,66 166,66
24
4.16
12.5 16.66
25
25
25
3,6 138.88 277.77 444.44 555.55 555.55 555.55
2
110
150
10
750
750
750
40 130.5 132.2
133
375
375
375
24 321.66 283.33 263.33 812.5 812.5 812.5
24 492.5 698 742.66 995.5
991.5 987.5
- 1772.7 2249.13 2333.42 5380.215380.21 5380.21

30

500

24
-

158.33 216.66

325

416.66 416.66 416.66

1614.37 2032.47 2008.42 4963,55 4963,55 4963,55


- 418.1 -24.05 2955.13
3
4
5
6
7
8
11.620 15.652 16.624 20.592 20.496 20.400
1500
2300 3000 4600 4600 4600
400 300
900 400
400
400
900
900
900
900
900
900
8.820 12.152 11.824 14.692 14.596 14.500
492.5 69
742.66 995.5
991.5 987.5

Not: Viteza de rotaie (nr.rot./an) este calculat pe baza necesarului minim al activului i pasivului circulant.
Viteza de rotaie = 360 zile /n (unde n = nr. zile de acoperire minim). Valorile costurilor din tab.10.3.1
pentru fiecare poziie a activului i a pasivului circulant este mprit apoi prin coeficienii respectivi ai
vitezei de rotaie, rezultatul fiind nscris la tab. 10.3.2.

Tabelul 10.4
Luna
pli
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Total

Salarii Materii prime brute


Total
-

- Estimarea plilor(mii $)
Alte materiale
-

Plata taxelor i impozitului pe profit Alte


-

Tabelul 10.5
Luna
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Total

$)
ncasri
2.500
1340
840
1080

5260
8100
10060
29180

5.680
3.160
2.100
840
1.800
780
680
940
3.280
2.840
3.060
4.020
29.180

- Estimarea ncasrilor i plilor lunare (mii


Pli
5.680
3160
2100
840
1800
780
680
940
3280
2840
3060
4020
29180

Deficit
3.180
1820
1260

Surplus

240
1800
780
680
940
3280

13740

2420
5040
6040
13740

Deficit cumulat
3.180
5.000
6.260
6.020
7.820
8.600
9.280
10.220
13.500
11.080
6.040
-

minim

maxim

Tabelul 10.6.1 - Costuri de investiii iniiale totale


(valorile se nscriu n tabelul 10.6.2)

Nr.
crt.

Moned strin
(mii$)

Categoria de investiii

1. Costuri de investiii fixe iniiale


(din tabelul 10.1.1)
2. Cheltuieli de prim dotare
(din tabelul 10.2.1)
3. Fond de rulment (la capacitate maxim)
(din tabelul 10.3.2, anul 6, linia III.A)
Total

Moned local Total


(mii$)

(mii$)

3.500

2.300

5.800

100

200

300

4963.55 4963.55
3.500
7463,55 11063,55

Tabelul 10.6.2 - Costuri de investiii iniiale totale repartizate pe ani


(valorile se nscriu n tabelul 10.13, linia B.1)
Perioada

Execuie

Anul

Moned (mii $)

Punere n funciune
2

MS ML

MS ML

MS ML

1. Costul investiiilor fixe 1.000 2.000 3.000 2300 1500 3800


a) Investiii fixe iniiale 1.000 2.000 3.000 1.880 2.920 4.800
b) nlocuiri (tab. 10.1.2)
2. Cheltuieli de prim
dotare (tab. 10.2.2)
70 230 300 50 150 200
3. Creterea
fondului de rulment
(tab. 10.3.2, linia
III/A,B)*
Costul total
al investiiilor

Not:

ntreaga capacitate
5

MS ML

MS ML

- - - -

-2500 1.000
-1.000 1.000

- -

-230 230

-270 270

- 90 90

1.0702.2303.300 1.930 3.070 5.000


-1.4101.410-270 270
3.0008.300 11.300

* Cifre rotunjite

MS ML T MSMLT MSML T

-1.410 1.410

Total

2.880 5.920 8.800


2.880 4.920 7.800
-1.000 1.000
120 380

500

-2.000 2.000
90 90-230 230 -1.000 1.000

Tabelul 10.7.1 - Totalul activelor iniiale


(valorile se nscriu n tabelul 10.7.2)

Nr. crt.

Categoria de investiii

Din tabelul

1. Costul investiiilor fixe


2. Cheltuieli de prim dotare
3. Active circulante (la capacitatea maxim)
Total

10-1/1
10-2/1
10-3/2, anul 6, linia I.D

Moned strin
(mii $)
2.880
120
400
3.400

(mii $)
4.920
380
2.000
7.300

Moned local Total


(mii $)
7.800
500
2.400
10.700

Tabel 10.7.2 - Totalul activelor iniiale repartizate pe ani


(valorile se nscriu n tabelul

Perioada

Execuie

Anul
Moned

1
(mii $)

MS

Punere n funciune
2

ML T

10.8.3, linia B.1 i n tabelul 10.10)

MS

3
ML T

MS

4
ML T

ntreaga capacitate
5

MSML

6
T MSML T

1. Cost investiii fixe 1.000 2.000 3.000 1.880 2.920 4.800


- - - - - - - iniiale
a) Investiii fixe
1.000 2.000 3.000 1.880 2.920 4.800
- - - - - - - iniiale
b) nlocuiri
- - - - - - - - (tab. 10.1.2)
2. Cheltuieli
de prim dotare
70 230 300 50 150 200
- - - - - - - (tab. 10.2.2)
3. Creterea activului
circulant
- 180 1.4101.590 110 270 380 40 90 130 70 230300
(tab. 10.3.2, I.D)
Total active iniiale1.0702.230
3.300
1.930 3.0705.000 180 1410 1.590 110
1.0001.000
3.400
8.30011.700

Total

8
MS Ml

MS ML

TMS ML T

- 1.000 1.000

2.880 5.920 8.800

2.880 4.920 7.800

- 1.000 1.000

- 1.000 1.000

120 380

400 2.000 2.400

270

500

380 40 90 13070 230300-

Tabelul 10.8.1 - Sursele de finanare


(valorile se nscriu n tabelul 10.8.2)

Nr.
crt.
Categoria de investiii
1. Promotori
a) Aciuni obinuite
b) Aciuni privilegiate
c) mprumuturi
d) Alte forme
Total
2. Asociai
a) Aciuni obinuite
b) Aciuni privilegiate
c) mprumuturi
d) Alte forme
Total
3. Instituii financiare internaionale
a) Aciuni obinuite
b) Aciuni privilegiate
c) Imprumuturi
d) Alte forme
Total
4. Statul
a) mprumuturi
b) Subvenii
Total
5. Bnci
6. Subscripii publice
7 Credite furnizor
8 Pasive circulante
TOTAL GENERAL

Moned local
(mii $)

Moned strinTotal
(mii $)

(mii $)

3.500
3.500

- 3.500
3.500

2.300
2.300

- 2.300
2.300

1.500

1.500

7300

3.000 3.000
400
400
3400 10700

Tabel 10.8.2 - Sursele de fonduri iniiale repartizate pe ani


(valorile se nscriu n tabelul

Perioada

Construire

An
Moned

10.8.3, linia A.1 i n tabelul 10.10)

(mii$)

Aciuni obinuite
Aciuni privilegiate
mprumuturi
Credit furnizor
Pasive circulante
Subvenii
Subscripii publice
Total

MSML
- 3.300 3.300
-

Pornire i exploatare maxim

3
MS ML

T MSML T MS

6
ML

MSML

T MSML TMS ML T

- 2.500 2.500

- -

- -

- 5.800 5.800

- 1.500 1.500
- 3.000
- 3.000

- -

- -

- 1.500 1.500
3.000
- 3.000
400
- 400

180

3.300
7.300

Total

3.300
10.700

3.000

- 180 110

- 110 40

- 40 70

- -

4.000

7.000

180 -

180 110 -

11040 - 40 70 - 70 3.400

Tabelul 10.8.3
planificarea financiar

- Tabelul fluxurilor de trezorerie (cash-flow) pentru


(mii$)

Perioada

Execuie Punere n funciune

Anul
Capacitatea de producie
A. Intrri n trezorerie

1
2
0
0
3.300
12.500
1. Total resurse financiare (tab. 10.8.2) 3.300 7.000
2. Venituri din vnzri (date iniiale)
-

B. Ieiri din trezorerie


1. Total active, inclusiv nlocuirile
(tab. 10.7.2)*
2. Costuri de exploatare
(tab. 10.12)**
3. Serviciul datoriei (a + b)
a) Dobnzi (total):
Credit furnizor
Credit bancar
b) Rambursri (total):
Credit furnizor
Credit bancar
4. Impozit pe profit (tab. 10.9)
5. Dividende (tab. 10.9)

3
4
55% 75%
7.000
12.500
180 110
6.875 9.375

Exploatare la capacitate maxim

5
6
7
8
9
10
11
12 Valoarea Total
80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% rmas
7.055
9.485 1.040 12.570
12.500
12.500 12.500 12.500
124.450
40
70
- 10.700
1.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
- 113.750

3.300
5.000
8.797
8.889 9.511 10.758
10.592
3.500
107.085
3.300 5.000 1.590 380 130 300
- 1.000
-

10.370
-

11.592 10.592 10.592 10.592


-

3.500

8.200

- 6.000 7.350 7.670 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

- 84.020

C. Sold de trezorerie (A

- B)

D. Soldul de trezorerie cumulat***

02.000

975
375
240
135
600
600
232
0

927 1.479 1.226 1.138


327 279 176
88
192 144
96
48
135 135
80
40
600 1 200 1 050 1 050
600 600 600 600
- 600 450 450
- 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360
232 232 232 232 232 232 232 232 232
2.000

-1.742

596

529

258 854 1.383 3.195 5.325 8.141 8.141

5.745
1.245
720
525
4.500
3.000
1.500
6.800
2.320

1.812 2.130 1.908 908


10.049

908 9089083.500 -

11.95713.865 17.365 17.365

NOT: * Neincluznd dobnda pe perioada de execuie


** Costurile de producie nu includ dobnzile la mprumuturi i amortizarea. Dobnda este inclus la linia B.3.a. La linia B.1 se vor
nscrie i cheltuielile de nlocuire prevzute, n locul amortizrii.
*** Soldul de trezorerie trebuie astfel programat nct toate nlocuirile necesare s poat fi acoperite ntr-un anumit an prin excedentul
acumulat. Acest element nu trebuie niciodat s devin negativ. Se va nscrie aceast linie la tabelul
10-10, linia A.1.
Valorile ieirilor din trezorerie au fost trecute cu semnul plus
(valori pozitive) pentru a putea efectua corect calculele la linia C.

Tabelul 10.9

- Situaia profiturilor/pierderilor *

(Se va nscrie coninutul liniei


linia
5;
cel din linia

4 n tabelul

10.8.3, linia

4; cel din linia6 n tabelul 10.8.3,

8 n tabelul 10.10, linia A.3 i/sau B.4)


(mii$)

Perioada
Anul
Capacitatea de producie

Execuie Punere n funciune Exploatare la capacitate maxim


1

12

55% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Venituri din vnzri

- 6.875 9.375 10.000 12.500 12.500 12.500

12.500

2. Costuri totale de exploatare

- 7.155 8.475 8.729 9.956 9.868 9.780

9.780

3. Profit brut sau impozabil (1 - 2)

-280

2.720

4. Impozit pe profit **

5. Profit net (3 - 4)

-280

6. Dividende (4% la capitalul social)

232

7. Profituri nedistribuite (5 - 6)

8. Profituri cumulate nedistribuite

918 1.271 2.544 2.632 2.720


-

- 1.360

1.360

918 1.271 2.544 2.632 1.360

1.360

232

232

232

232

232

232

-512

686 1.039 2.312 2.400 1.128

1.128

-512

174 1.213 3.525 5.925 7.053

11.565

Profit brut / Vnzri (%)

-4,0

9,8

12,7

20,3

20,3

21,8

21,8

Profit net / Vnzri (%)

-4,0

9,8

12,7

20,3

20,3

10,9

10,9

Profit net / Capital social (%)

-4,8

15,8

21,9

43,8

45,3

23,5

23,5

Rate financiare

NOT: *

Acest tabel poate fi folosit drept completare la tabelul


10.14, unde linia 4 (impozit pe profit) va fi nscris n
tabelul de cash-flow pentru un proiect beneficiind de o finanare extern.
** Scutire la plata impozitului pe profit pe perioada a
5 ani de exploatare.

Tabelul 10.10 - Bilanul previzional


(mii$)
Perioada

Execuie

Punere n

Exploatare la capacitate maxim

funciune
Anul
A. ACTIV (total)
16.640
1. Active circulante (total)

3.300
17.770

10.300

9.880

10

11

9.560 9.440 10.770

12

12.120 13.250 14.380 15.510

- 2.000 1.850 2.820 3.480 5.590 7.720 9.130 10.540 12.450 14.360 16.270

a) Soldul de trezorerie (tab. 10.8.3, linia D)

- 2.000 260 850 1.380 3.190 5.320 6.230 8.140 10.050 11.960 13.870

b) Activ circulant (tab. 10.3.2, linia I.D)

2. Active fixe (fr amortizare)

- 1.590 1.970 2.100 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 *2.400

3.300 8.300 7.520 6.740 5.960 5.180 4.400 4.620 3.840 3.060 2.280

1.500

Investiii fixe iniiale, nlocuire


i cheltuieli iniiale
3. Pierderi (tab. 10.9, linia 8)
B. PASIV (total)
16.640

3.300 8.300 7.520 6.740 5.960 5.180 4.400 4.620 3.840 3.060 2.280 **1.500
-

- 510

3.300
17.770

10.300

9.880

9.560 9.440 10.770

12.12013.250 14.380 15.510

1. Pasive circulante (tab. 10.8.2, linia 5)

400

400

400

400

400

400

400

2. Credite (total) (tab. 10.8.2, linia 3 i 4)

- 4.500 3.900 3.300 2.100 1.050

3.300 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800

5.800

3. Capital social (tab. 10.8.2, linia 1)


4. Rezerve (tab. 10.9, linia 8)
NOT:

- 180 290 330

- 170 1.210 3.520 5.920 7.050 8.180 9.310 10.440 11.570

* Valoarea rmas a fondului de rulment: 2.000 mii $.


** Valoarea rmas a activelor fixe: 1.500 mii $.

Tabelul 10.11
Nr.
crt.

Categoria de costuri

1. Materii prime i servicii directe


2. Fora de munc direct
3. Cheltuieli generale de fabricaie

- Costurile de producie totale n anul6


Moned strin
(mii $)

Moned local Total


(mii $)

(mii $)

2.300

2.950 5.250

1.250 1.250

250

1.350 1.600

3.1 Costul minii de lucru

3.2 Cheltuieli generale cu materialele

3.3 Alte cheltuieli generale de fabricaie

Costuri de fabricaie

2.550

5.550 8.100

4. Cheltuieli generale de administraie

500

500

4.1 Costul minii de lucru

4.2 Cheltuieli generale cu materialele

4.3 Alte cheltuieli generale de administraie

5. Cheltuieli de vnzare i distribuie

400

400

5.1 Costul minii de lucru

5.2 Alte cheltuieli

Costuri de exploatare

2.550

6. Cheltuieli financiare (dobnzi)

100

7. Amortizare
Costuri de producie totale

2.650

6.450 9.000
80

180

780

780

7.310 9.960

Tabelul 10.12 - Ealonarea costurilor de producie pe ani


(Vezi tabelul
10.9, linia
costul total de exploatare in tabelele

tabelul

Perioada

Punerea n funciune

Anul
Capacitatea de producie
Moned

10.3.1. Se va nscrie costul total de producie in


2 i
10.8.3, 10.13 i 10.14)

(mii

1. Materiale directe
2. Fora de munc direct

$)

Exploatarea la ntreaga capacitate

12

55%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

MS

ML T

MS

ML T

MS

ML T

MS

ML T

MS

ML T

MS

ML T

MS

MLT

1.265 1.615 2.830 1.785 2.160 3.945 1.840 2.360 4.200 2.300 2.950 5.250 2.300 2.950 5.250 2.300 2.950 5.250 2.300 2.950 2.550
- 690 690

- 940 940

- 1.000 1.000

- 1.250 1.250

- 1.250 1.250

- 1.250 1.250

- 1.250 1.250

3. Cheltuieli generale de
fabricaie
Costuri de fabricaie

250 1.350 1.600 250 1.350 1.600 250 1.350 1.600 250 1.350 1.600 250 1.350 1.600 250 1.350 1.600 250 1.350 1.600
1.5153.6555.170 2.035
5.5508.100
2.550

4.4506.485
5.5508.100

2.090

4.7106.8002.550

5.550

8.100 2.5505.5508.100 2.550

4. Cheltuieli de administraie

- 500 500

- 500 500

- 500 500

- 500 500

- 500 500

- 500 500

- 500 500

5. Cheltuieli de vnzare i

- 330 330

- 365 365

- 370 370

- 400 400

- 400 400

- 400 400

- 400 400

distribuie
Costuri de exploatare
6. Cheltuieli financiare
7. Amortizare
Costuri de producie
totale

1.5154.4856.000 2.035
6.4509.000
2.550

5.3157.350
6.4509.000

2.090

240 135 375 190 140 330 140 140 280 100
- 780 780

- 780 780

1.7555.4007.155 2.225
7.2309.780
2.550

- 780 780
6.2358.460
7.2309.780

80 180

- 780 780
2.230

5.5807.6702.550
50

40

90

- 780 780
6.5008.7302.650

6.450
-

9.000 2.5506.4509.000 2.550


-

- 780 780
7.310

- 780 780
9.960 2.6007.2709.870 2.550

Tabelul 10.13
- Tabelul fluxurilor de trezorerie(cash-flow) i calculul valorii
actualizate
n cazul unui proiect de investiii care nu beneficiaz de o finanare extern
(mii$)

Punere n funciune
Perioada

Execuie

Anul
1
Capacitatea de producie 0
0
A. Intrri n trezorerie
1. Venituri din vnzri
0
(tab. 10.3.1)
B. Ieiri din trezorerie
(1+2+3)
1. Cheltuieli totale de
investiii
(tab. 10.6.2)
2. Costuri exploatare
(tab. 10.3.1)
3. Impozit pe profit
(tab. 10.9)
C. Cash-flow net

2
0

Exploatare la ntreaga capacitate


3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
55% 75% 80% 100% 100% 100% 100%100% 100%100%
0 6.875 9.375 10.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
0 6.875 9.375 10.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

3.300 5.000 7.410


3.300 5.000 1.410
-

- 6.000

(A-B) -3.300

D. Valoarea actualizat -2.868 -3.780


(la rata actualizare 15%)
E. Cash-flow net cumulat
(tab. 10.9)
NOT:

7.620 7.760 9.230 9.000 11.360 10.360 10.360 10.360 10.360


270

230

- 1.000

Total
- 113.750
- 113.750

3.500 98.620
3.500

7.350 7.670 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

-5.000 -535
-351

90

Valoarea
rmas

84.020
6.800

- 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360

1.755 2.240 3.270 3.500 1.140 2.140 2.140 2.140

1.002 1.113 1.413 1.312

370

608

528

458

398

-3.300 -8.300 -8.835 -7.080 -4.840 -1.570 1.930 3.070 5.210 7.350 9.490

* Valoarea rmas: Terenuri = 300; 2/3 din Cldiri = 1.200; Fond de rulment = 2.000.
** Scutire la plata impozitului pe profit pe perioada a 5 ani de exploatare.

7.800

2.140 3.500 15.130


567

771

11.630-15.130

Tabelul 10-14. Tabel cash-flow i calculul valorii


actualizate
n cazul unui proiect care beneficiaz de finanare
extern
Perioada

Construcie

Pornire

Exploatare la capacitate maxim

Valoarea Total
recupe-

An

10

11

12

rat n
ultimul

Nivel de producie
(din tabelul 3-3)

55%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

an

Costuri (mii USD)


A. Intrri n trezorerie
1. ncasri din vnzri
(din tabelul 3-1)

B. Ieiri din trezorerie

6875

9375

10000

(total) -3300

-2500

-6975

-8277

-975

-927

-1479

12500
-9149

12500

12500

12500

12500

12500

12500

-10226

-10138

-11360

-10360

-10360

-10360

113750

-10360 3500-99865

1. Costul total al investiiei


(investiie fixe)

-3300

-2500

a) Fondul capitalului social

-3300

-2500

-1226

-1138

b) Inlocuire maini (din tabelul 10-8/2)

3500

-9045

3500

-2300

-1000

-1000

c) Rambursri credite furnizor*

-600

-600

-600

-600

-600

d) Dobnzi pe credite furnizor

-240

-192

-144

-96

-48

-720

-600

-450

-450

-1500

-135

-135

-135

-80

-40

-525

-6000

-7350

-7670

-9000

-9000

e) Rambursri de credite bancare


f) Dobnzi bancare
2. Costuri de exploatare

-3000

-9000

-9000

-9000

-9000

-9000

-84020

-1360

-1360

-1360

-1360

-1360

-6800

2274

2362

1140

2140

2140

2140

2140

627

423

982

886

372

608

529

(din tabelul 10-3/1)


3. Impozite pe societi**
(din tabelul 10-9)
C. Cash-flow net
D. Valoare actualizat

(A-B) -3300
(rata actualizrii:

-2500
15%)

-100
-2868

-1098

851

-1890

* - In funcie de contract, plata dobnzilor ar putea ncepe n perioada de execuie

-66

3500 13885
458 398 567 1026

** - Scutire fiscal pn n al 7-lea an