Sunteți pe pagina 1din 3

{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\froman\fcharset0 Times New

Roman;}{\f1\fnil\fcharset0 ;}{\f2\fnil\fcharset2 Symbol;}}


{\*\generator Msftedit 5.41.15.1507;}\viewkind4\uc1\pard\sb100\sa100\f0\fs24
Centura fotonic\u259?\line\line publicat la 18 Iunie 2004 \line\line de Marian
Apostol (AIM)\line\line\line\b Centura fotonic\u259?\b0 \line\line Acest fenomen
a fost descoperit \'een 1962, deci cu mai mult de 40 ani \'een urm\u259?. Cu toate
acestea, informa\u355?iile nu au fost f\u259?cute publice dec\'e2t cu mult mai
t\'e2rziu, \u351?i numai unui num\u259?r mic de oameni. \line\line Centura
fotonic\u259? \u351?i radia\u355?ia aferent\u259? au un impact mult mai mare
dec\'e2t ne-am putea imagina. Din punct de vedere \u351?tiin\u355?ific, este vorba
de mi\u351?carea de rota\u355?ie a sistemului nostru solar (\'eempreun\u259? deci
cu toate planetele sale) \'een jurul soarelui central al galaxiei, numit Alcyone
(\'een constela\u355?ia Pleiadelor). O rota\u355?ie complet\u259? se
realizeaz\u259? \'een 25.860 ani. \'centregul nostru sistem solar, \'eempreuna
deci cu P\u259?m\'e2ntul \u351?i Luna, trebuie s\u259? treac\u259? de dou\u259?
ori, \'een timpul unei rota\u355?ii complete, prin aceast\u259? centur\u259? de
fotoni. Distan\u355?a de timp \'eentre cele dou\u259? momente este de 10.500 ani,
perioad\u259? \'een care \'centunericul este cov\'e2r\u351?itor. \line\line
Dup\u259? ace\u351?ti 10.500 ani urmeaz\u259? intrarea \'een centura fotonic\u259?
ce dureaza 2.000 ani, si este o perioad\u259? de cre\u351?tere spiritual\u259?
pentru \'eentreg sistemul planetar. \line\line Urm\u259?toarea \'eentrebare este:
"Ce leg\u259?tur\u259? exist\u259? \'eentre centura fotonica \u351?i
spiritualitate?". At\'e2t radia\u355?ia aferent\u259? c\'e2t \u351?i centura \'een
sine sunt vehicule ale transform\u259?rii \u351?i transmuta\u355?iei necesare unui
ciclu evolutiv. Pe m\u259?sur\u259? ce \'eenaint\u259?m \'een centura
fotonic\u259?, trebuie s\u259? ne punem \'een armonie cu vibra\u355?iile ei,
altfel risc\u259?m s\u259? r\u259?m\'e2nem \'een a treia dimensiune. Dac\u259?
refuz\u259?m s\u259? evolu\u259?m, va trebui s\u259? nu ne pl\'e2ngem c\u259?
r\u259?m\'e2nem a\u351?a cum suntem. Bine\'een\u355?eles c\u259? unii dintre
noi \'eenva\u355?\u259? mai greu dec\'e2t al\u355?ii... \line\line\b Efectele
centurii fotonice\b0 \line\line Pe m\u259?sur\u259? ce sistemul nostru solar va
continua s\u259? avanseze tot mai mult \'een centura fotonic\u259?, vor apare tot
mai clare urm\u259?toarele efecte: \par
\pard{\pntext\f2\'B7\tab}{\*\pn\pnlvlblt\pnf2\pnindent360{\pntxtb\'B7}}\fi-
360\li720\sb100\sa100 Centura fotonic\u259? \u351?i radia\u355?ia din centrul
galaxiei noastre sunt adevarate vehicule de transformare. Aici este sursa
radiant\u259? a energiei Christice, o energie a compasiunii \u351?i iubirii. Prin
aceste vehicule spirituale, dac\u259? le vom folosi, avem \u351?ansa s\u259? ne
dep\u259?\u351?im limit\u259?rile la care am fost supu\u351?i. Totu\u351?i,
alegerea ne apar\u355?ine \'een totalitate. Liberul arbitru va prevala. \par
{\pntext\f2\'B7\tab}Multiple evenimente astronomice (eclipse, tranzite, etc) vor
determina o preg\u259?tire subtil\u259?, nev\u259?zut1a dar eficient\u259? a
fiin\u355?elor de pe acest\u259? planet\u259?. Astfel, probleme legate de egoism,
rela\u355?ii interumane dar \u351?i materialismul actual vor fi exacerbate.
Vechile modele de negare a realit\u259?\u355?ii se vor dovedi ineficiente \u351?i
vor fi spulberate. Pref\u259?c\u259?toria \u351?i minciuna sunt pe moarte. \'cen
locul lor, iubirea \u351?i compasiunea vor umple \'eentreaga planet\u259?. \par
{\pntext\f2\'B7\tab}Mai multe evenimente majore vor avea loc la nivelul
planetei, \'een ceea ce prive\u351?te modul de g\'e2ndire \u351?i de ac\u355?iune,
\'een general. Toate acestea sunt menite s\u259? distrug\u259? vechile energii
tri-dimensionale dizarmonioase, inclusiv pe cele din tine \u351?i din mine.
Depinde de fiecare dac\u259? aceast\u259? purificare se va face brutal sau
treptat. Dac\u259? accept\u259?m sincer noile energii ale iubirii, sau,
dimpotriv\u259?, dac\u259? ne \'eenc\u259?p\u259?\u355?\'e2n\u259?m \'een modul
actual de via\u355?\u259?. \par
{\pntext\f2\'B7\tab}Pentru a fi preg\u259?ti\u355?i \'een leg\u259?tur\u259? cu
transformarea spa\u355?io-temporal\u259? ce vine, corpurile noastre fizice trebuie
s\u259? fie compatibile cu noua lume, astfel ca intrarea \'een con\u351?tiin\u355?
a Christic\u259? s\u259? fie u\u351?oar\u259?. Se a\u351?teapta ca lan\u355?ul ADN
(care are acum doua componente) s\u259? ajunga la 12 componente prin
rearanjarea \u351?i activarea anumitor gene neutilizate \'een prezent (numite, din
necunoa\u351?tere, gene de balast). Energia Christic\u259? ac\u355?ioneaz\u259? ca
un catalizator pentru aceste procese. Astfel, mul\u355?i oameni vor deveni
clarv\u259?z\u259?tori, telepa\u355?i, vindec\u259?tori, etc. A\u351?a cum a
prezis Iisus. Acum, mai mult dec\'e2t oric\'e2nd, trebuie s\u259? recunoa\u351?tem
Voin\u355?a Divin\u259? \u351?i s\u259? ac\u355?ion\u259?m aproape tot
timpul \'een concordan\u355?\u259? cu Aceasta. G\'e2ndurile noastre sunt energii
foarte puternice care trebuie controlate \u351?i direc\u355?ionate foarte
precis \'een scopuri benefice, divine. \par
{\pntext\f2\'B7\tab}Pe m\u259?sur\u259? ce con\u351?tiin\u355?a \u351?i corpul
nostru se transform\u259?, g\'e2ndul va deveni principala preocupare a zilei.
Astfel, g\'e2ndurile sunt mult mai reale dec\'e2t ac\u355?iunea: ceea ce
g\'e2nde\u351?ti, exact asta e\u351?ti. Datorit\u259? faptului c\u259?
aceast\u259? a patra dimensiune ce tocmai se na\u351?te este de esen\u355?\u259?
eteric\u259?, fiecare dintre noi va fi precum un ecran de televizor: toate
g\'e2ndurile noastre vor fi perfect vizibile pentru toata lumea! Nu ve\u355?i mai
putea ascunde l\u259?comia, pref\u259?c\u259?toria, la\u351?itatea, ura, pl\u259?
cerea sau tr\u259?darea. Ve\u355?i deveni ca o carte deschis\u259? dar
nescris\u259?, \'een paginile c\u259?reia apar litere \u351?i cuvinte instantaneu,
pe m\u259?sur\u259? ce g\'e2ndurile iau na\u351?tere, \u351?i oricine va putea
citi \'een aceast\u259? carte. G\'e2ndurile negative pot \u351?i
trebuie \'eenlocuite c\'e2t mai des \u351?i apoi chiar definitiv cu iubire,
sinceritate, lumin\u259? \u351?i iertare pentru a nu fi aruncat \'eenapoi \'een a
treia dimensiune care \'eentre timp va deveni aproape improprie vie\u355?ii. \par
{\pntext\f2\'B7\tab}\'centreaga noastr\u259? lume, \'eentregul nostru sistem de
valori bazat pe iluzie \u351?i polarizare se va pr\u259?bu\u351?i, astfel c\u259?
aceast\u259? cortin\u259? va c\u259?dea l\u259?s\'e2nd loc realit\u259?\u355?ii
a\u351?a cum este ea. Pentru \'eenceput unii dintre noi probabil vom fi
debusola\u355?i \u351?i neajutora\u355?i. De aceea trebuie \'eenc\u259? din acest
moment (da, chiar ACUM) s\u259? decidem dac\u259? renun\u355?\u259?m sau nu la
modul nostru de g\'e2ndire. \par
{\pntext\f2\'B7\tab}Sunt prev\u259?zute masive sc\u259?deri ale c\'e2mpului
magnetic \u351?i gravita\u355?ional ca \u351?i sc\u259?derea densit\u259?\u355?ii.
Pe m\u259?sur\u259? ce devenim mai u\u351?ori, limit\u259?rile impuse de materie
vor fi din ce \'een ce mai slabe p\'e2n\u259? vor dispare cu totul. Pe cer vor fi
vizibile adev\u259?rate spectacole de culori vii, inimaginabile \'een acest
moment, ca o auror\u259? foarte vie \u351?i luminoas\u259?. \par
\pard\sb100\sa100\line\b Concluzii\b0 \line\line M\u259?nu\u351?a a fost
aruncat\u259? iar mesajul este clar. \line\line\'cen aceste momente trebuie
s\u259? ne hot\u259?r\'e2m de care parte suntem: Lumina sau \'centunericul!
Vechiul mod de via\u355?\u259? trebuie s\u259? fie \'eenlocuit de o con\u351?
tiin\u355?\u259? vie, plin\u259? de compasiune \u351?i iubire. Transform\u259?rile
ce vin nu pot fi ocolite \u351?i nici oprite, ele sunt definitive. Acum avem
\u351?ansa s\u259? alegem decisiv. \line\par
Datorit\u259? faptului c\u259? articolele AIM sunt adesea copiate pe diverse
forumuri \u351?i apoi preluate de alte reviste \u351?i site-uri, f\u259?r\u259? a
specifica originea lor, v\u259? inform\u259?m c\u259? adresa acestui articol este
http://active.info.ms/?a=67 \u351?i este publicat la Active Information
Media.\line\line Str\u259?mo\u351?ii no\u351?tri de pe \'eentreaga planet\u259?
ne-au avertizat de mult despre aceste timpuri. Energiile transformatoare sunt deja
printre noi. Dizarmoniile din rela\u355?ii, guverne, \'eetiin\u355?\u259? \u351?i
religie se vor \'eente\u355?i astfel c\u259? procesul de purificare este evident
pentru toat\u259? lumea. Mai ales la nivel financiar se a\u351?teapt\u259? mari
catastrofe. \'centreg P\u259?m\'e2ntul se preg\u259?te\u351?te de marea Ascensiune
\'een a patra \u351?i apoi a cincea dimensiune. \line\line Mai mult, se va
ac\u355?iona conform zicalei "mul\u355?i chema\u355?i - pu\u355?ini ale\u351?i".
Numai cei care sunt preg\u259?ti\u355?i vor trece \'een a patra dimensiune.
E\u351?ti tu oare preg\u259?tit? Pentru a absolvi \u351?coala din acest\u259?
lume, regulile sunt simple: compasiune \u351?i iubire. Este singurul mod de a
ajunge \'een dimensiunea a patra. Trebuie s\u259? ne desp\u259?r\u355?im definitiv
de fric\u259? \u351?i orice sentimente negative care nu sunt decat hran\u259?
pentru for\u355?ele \'eentunericului \u351?i care vor s\u259? ne \u355?ina captivi
\'een continuare. \line\line Cooper\'e2nd \'een acest fel, avem cele mai mari
\u351?anse ca \u351?i corpurile noastre fizice, cur\u259?\u355?ite de energiile
negative ale urei, minciunii, la\u351?it\u259?\u355?ii, etc \u351?i transformate
de iubire \u351?i compasiune, s\u259? fie capabile s\u259? existe \'een a patra
dimensiune. \line\line\'cen anii ce vor urma vom descoperi cu uimire \u351?i
stupoare planurile cu care for\u355?ele negative ne-au \u355?inut sub control timp
de mai multe mii de ani. Vor fi date publicit\u259?\u355?ii realit\u259?\u355?i
aproape incredibile \u351?i se va vedea clar, odat\u259? pentru totdeauna, cine
este \'een Adevar \u351?i cine \'een Minciun\u259?. Guvernele locale \u351?i cel
mondial vor fi \'een incapacitate de a mai ascunde adev\u259?rul \u351?i nu vor
mai putea p\u259?c\u259?li oamenii. \u350?i ei, ca \u351?i fiecare dintre noi, vor
primi ceea ce au cerut. \line\line Compasiunea \u351?i iubirea, f\u259?r\u259? a
judeca pe ceilal\u355?i, \u351?i eliminarea fricii sunt cheile pentru a realiza
aceast\u259? Ascensiune. \line\par
\pard\f1\fs20\par
}
#