Sunteți pe pagina 1din 3

Intocmirea Raportului de evaluare

Pentru partea I a raportului, Standardul SEV 101, Termeni de referinta ai evaluarii specifica
sectiunile acesteia, in vederea uniformizarii raportarii catre clientii evaluarilor. Totodata, evaluatorul se va
conforma si celor mentionate in SEV 103, Raportare.
Pentru a face o evaluare compatibila cu standardele de evaluare, este obligatoriu, de asemenea, ca
evaluatorii s respecte Codul de etica.

Intocmirea Raportului de evaluare


Partea 1
Termeni de referinta ai evaluarii

Datele de identificare ale societatii


Numele firmei: ..
Sediul firmei (adresa, telefon, fax): Bucuresti,str.
Cod fiscal : R
Numarul si data inregistrari la Oficiul Registrului Comertului : J../../
Forma juridica de constituire : .
Tipul activitati potrivit obiectului de activitate :
Activitate principala : Cod CAEN .. : Fabricarea articole ..
a. Scurt istoric
Societatea a fost infiintata in . avand ca obiect de activitate .(descrierea,
pe scurt, a activitatii)
b. Modul de constituire al capitalului
Capitalul social este privat/de stat, in valoare de de lei impartit in de actiuni ;
actionariatul fiind compus din - persoana fizica/juridica, conform actului constitutiv al
societatii.
Numele actionarului/asociatului

Ponderea detinuta din capitalul social

Beneficiarul evaluarii:

Evaluator: .........................Adresa:.
(persoana - Expert Evaluator de intreprinderi, Membru ANEVAR, Legitimatie nr. ..)
Scopul Evaluarii:
(scopul).

Stabilirea valorii de piata a societatii ..., in vederea

Definirea tipului de valoare si conformitatea cu standardele de evaluare:

Valoare de pia suma estimat pentru care un activ sau


o datorie ar putea fi schimbat() la data evalurii, ntre un
cumprtor hotrt i un vnztor hotrt, ntr-o tranzacie
neprtinitoare, dup un marketing adecvat i n care prile au
acionat fiecare n cunotin de cauz, prudent i fr
constrngere. (SEV 100 Cadrul general).

Evaluarea este realizata in conformitate cu


Standardele de evaluare in vigoare, SEV 100, SEV 101,
SEV 102, SEV 103, alaturi de care, tinand seama de
activele de evaluat, se adauga SEV 200 ntreprinderi i
participaii la ntreprinderi

Data Evaluarii
Data Raportului
Rezultatul evaluarii

Prin stabilirea valorii de piata a societatii


valoarea estimata este de RON.

Documentare, Natura si sursa informatiilor,Ipoteze si conditii limitative


Ex.: Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la opiniile
exprimate in prezentul raport de evaluare.
Pe parcursul elaborarii prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare
urmatoarele ipoteze si conditii limitative:
Se presupune de catre evaluator ca nu exista conditii ascunse sau
neevidentiate ale proprietatii, care ar face ca proprietatea sa valoreze mai
mult sau mai putin, neasumandu-se nici o raspundere pentru astfel de conditii
Se presupune ca toate datele si informatiile sunt autentice si corecte.
Se presupune de catre evaluator ca proprietatea este detinuta cu
responsabilitate si ca se aplica un management competent al acesteia.
Evaluatorul, prin natura evaluarii, nu va fi solicitat sa ofere consultata
ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in legatura cu proprietatea in
cauza decat daca au fost facute initial aranjamente in aceasta privinta.
Prezentul raport de evaluare nu va putea fi inclus in intregime sau partial in
documente, circulare sau declaratii, nici publicat sau mentionat in alt fel, fara

acordul scris al evaluatorului si respectiv al clientului acestuia, cu precizarea


expresa a formei si a contextului in care ar urma sa apara.
Posesia acestui raport sau a unei copii nu confera dreptul de publicare.
Nici una dintre partile raportului nu vor fi difuzate public prin reclama, relatii
publice, stiri, agentii de vanzare sau alte cai mediatice, fara acordul scris si
aprobarea evaluatorului
Ipoteze speciale: la stabilirea valorii juste a titlurilor financiare a fost
considerat costul de achizitie al acestora, in absenta unor alte informatii
furnizate de client pentru aplicarea altor metode de evaluare.

Conformitate cu standardele

Ex.:

Evaluatorul declara ca nu are nici un interes prezent sau viitor asupra


proprietatii evaluate
Prin prezenta lucrare certificam ca toate datele si informatiile
prezentate in raport sunt corecte si adevarate si au fost verificate in
limita posibilitatilor evaluatorului
Opiniile, analizele si concluziile prezentate in cadrul lucrarii sunt
personale, limitate de ipotezele considerate si conditiile limitative
specifice, nefiind influentate de vreun factor generat de obligatii
materiale sau morale
Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu Codul Etic al
profesiei de evaluator si cu Standardele de Evaluare in vigoare la data
raportarii

Prezentul raport de evaluare a fost elaborat de urmatorul colectiv :


o ..
o ..
o ..
Datele, informatiile si continutul prezentului raport fiind confidentiale, nu vor putea fi
copiate in parte sau in totalitate si nu vor putea fi transmise unor terti fara acordul
scris si prealabil al evaluatorului

Autentificari,
stampila(e)
semnaturi ale tuturor membrilor echipei de evaluare