Sunteți pe pagina 1din 14

Viaţa întreagă

pare prea
scurtă celor ce
fac binele, dar
pentru cei ce
fac rău o
singură noapte
înseamnă un
timp nesfârşit.
(Lucian)
Piatra de încercare a caracterului omenesc este
timpul. (Menander)
Dacă timpul pentru alţii înseamnă bani, pentru noi are un preţ
incalculabil. (Goce Delcev)
De cele mai multe ori remediul unui lucru neplăcut este amânarea.
(Somadeva)
Oricare ar fi durata
timpului, ştiinţa
întrebuinţării lui îl va
face lung. (Seneca)
Îţi petreci cea mai mare parte a vieţii făcând ce nu trebuie, iar o bună
parte a ei, nefăcând nimic, toată viaţa te-ai preocupat de cu totul
altceva decât ceea ce ar fi trebuit. (Seneca)
Care ţi-e datoria? Cerinţa zilei. Pentru a atinge ţintele cele mai înalte
şi cele mai grele ale vieţii, trebuie să te apropii de ele prin împlinirea
scrupuloasă a sarcinii tale cotidiene. (Goethe)
Oamenii care nu
au niciodată timp
lucrează cel mai
puţin. –
împrăştierea este
duşmana acţiunii.
(Lichtenberg)
Nu este lucru înţelept să spui: “voi trăi”;
viaţa de mâine este prea târzie – trăieşte
azi. (Martialis)
Pierderea de timp este cea mai ireparabilă şi tocmai ea este aceea care
pricinuieşte cea mai puţină nelinişte. (Oxenstierna)
Împrejurarea este foarte importantă în acţiunile omeneşti, astfel încât
ceea ce ar fi cel mai bine de făcut acum, mâine (din cauza schimbării
timpului) ar fi poate zadarnic şi rău. (Oxenstierna)
Mereu ne gândim cum vom trăi şi niciodată nu trăim în prezent. (Manilius)
Când îţi propui un scop, timpul, în loc să crească, scade. (Rivarol)
O singură clipă poate schimba totul.
(Wieland)