Sunteți pe pagina 1din 17

Pers Forma Forma negativă Forma

afirmativă interogativă
I sg Eu citesc Eu nu citesc Eu citesc?
II sg Tu citeşti Tu nu citeşti Tu citeşti?
III sg M El citeşte El nu citeşte Citeşte el?
III sg F Ea citeşte Ea nu citeşte Citeşte ea?
I pl Noi citim Noi nu citim Citim noi?
II pl Voi citiţi Voi nu citiţi Citiţi voi?
III pl M Ei citesc Ei nu citesc Citesc ei?
III pl F Ele citesc Ele nu citesc Citesc ele?
Pers Forma Forma negativă Forma
afirmativă interogativă
I sg Eu citeam Eu nu citeam Eu citeam?
II sg Tu citeai Tu nu citeai Tu citeai?
III sg M El citea El nu citea Citea el?
III sg F Ea citea Ea nu citea Citea ea?
I pl Noi citeam Noi nu citeam Citeam noi?
II pl Voi citeaţi Voi nu citeaţi Citeaţi voi?
III pl M Ei citeau Ei nu citeau Citeau ei?
III pl F Ele citeau Ele nu citeau Citeau ele?
Pers Forma Forma negativă Forma
afirmativă interogativă
I sg Eu am citit Eu nu am citit Eu am citit?
II sg Tu ai citit Tu nu ai citit Tu ai citit?
III sg M El a citit El nu a citit A citit el?
III sg F Ea a citit Ea nu a citit A citit ea?
I pl Noi am citit Noi nu am citit Am citit noi?
II pl Voi ati citit Voi nu ati citit Ati citit voi?
III pl M Ei au citit Ei nu au citit Au citit ei?
III pl F Ele au citit Ele nu au citit Au citit ele?
Pers Forma Forma negativă Forma
afirmativă interogativă
I sg Eu citii Eu nu citii Eu citii?
II sg Tu citişi Tu nu citişi Tu citişi?
III sg M El citi El nu citi Citi el?
III sg F Ea citi Ea nu citi Citi ea?
I pl Noi citirăm Noi nu citirăm Citirăm noi?
II pl Voi citirăţi Voi nu citirăţi Citirăţi voi?
III pl M Ei citiră Ei nu citiră Citiră ei?
III pl F Ele citiră Ele nu citiră Citiră ele?
Pers Forma Forma negativă Forma
afirmativă interogativă
I sg Eu citisem Eu nu citisem Eu citisem
II sg Tu citisesi Tu nu citisesi Tu citisesi
III sg M El citisesi El nu citise Citise el
III sg F Ea citise Ea nu citise Citise ea
I pl Noi citiserăm Noi nu citiserăm Citiserăm noi
II pl Voi citiserăţi Voi nu citiserăţi Citiserăţi voi
III pl M Ei citiseră Ei nu citiseră Citiseră ei
III pl F Ele citiseră Ele nu citiseră Citiseră ele
Pers Forma Forma negativă Forma
afirmativă interogativă
I sg Eu voi citi Eu nu voi citi Eu voi citi?
II sg Tu vei citi Tu nu vei citi Tu vei citi?
III sg M El va citi El nu va citi Va citi el?
III sg F Ea va citi Ea nu va citi Va citi ea?
I pl Noi vom citi Noi nu vom citi Vom citi noi?
II pl Voi veti citi Voi nu veti citi Veti citi voi?
III pl M Ei vor citi Ei nu vor citi Vor citi ei?
III pl F Ele vor citi Ele nu vor citi Vor citi ele?
Pers Forma Forma negativă Forma
afirmativă interogativă
I sg Eu voi fi citit Eu nu voi fi citit Eu voi ficitit?
II sg Tu vei fi citit Tu nu vei fi citit Tu vei fi citit?
III sgM El va fi citit El nu va fi citit Va fi citit el?
III sg F Ea va fi citit Ea nu va fi citit Va fi citit ea?
I pl Noi vom fi citit Noi nu vom fi citit Vom fi citit noi?
II pl Voi veti fi citit Voi nu veti fi citit Veti fi citit voi?
III pl M Ei vor fi citit Ei nu vor fi citit Vor fi citit ei?
III pl F Ele vor fi citit Ele nu vor fi citit Vor fi citit ele?
Grupează următoarele verbe, în tabelul de
mai jos, ţinând cont de desfăşurarea acţiunii
fiecăruia: lucrez, am citit, voi lucra, aş merge, ai
începe, să vin, să ştii, să înţelegi, lucrează!,
desenează!, ascultă!.
Acţiune Acţiune Acţiune Îndemn/
sigură posibilă/ dorită poruncă
îndoielnică