Sunteți pe pagina 1din 3
2) magconstanta@yahoo.c Drea LUE PICS ron eo een Teca Ci a Cee an ee eae EIEN #2 MAGAZIN DE FILATELIE, CARTOFILIE $1 NUMISMATICA FIVE RevisTA DE INFORMARE, DOCUMENTARE SI STUDI DE FLATELI CARTOFILI 51 NUMISMATICA VALERIMAVRAMESCU - REDACTOR SEF ADU CORNESCU, VICTOR CODREANU ‘MINA! BOGDAN, OANA CORNESCU GABRIEL OCTAVIAN NICOLAE Tedicia AF “TOMS Vase Aandi a 6 cs ROSNCNIOONNNSTNNO BRN SRR EEK AGHETAEA REVS AFOSTREALRTA&VALERU AVRAMESCU TABU CORSE GHANCA REVISE ESTE REALIZATA DE An RADU CORNESCU comanda oficiala?! Curiozitatea, si nu zic comicul situatiei, consta si in faptul cd pantograful Fig.6 Fig.7 Fig.8 Fig.9 trebuia si realizeze pentru proba elvetiana un diametru mai mic, unde amanuntele sunt confuze si aga se face cd in loc de ,fata la izvor", gisim in catalogul lui Divo , fata cu lumanarea! Avand atat probele cét si matritele in mana, garantez pentru descrierea din catalogul Schaffer-Stambuliu. La matrite remareati ci numarul de inventar a fost schimbat prin frezare!! MISIUNE iNDEPLINITA! Colectionarii, indiferent de domeniul abordat, transforma colectiile lor intr-o lume a viselor proprii, a meditatiei, linistii si m satisfactici oferite de acumularea pieselor, studierea lor si clasarea dupa propriile idei si gusturi. Privita prin prisma rolului civic al pasiunii, colectionarea devine insi, si o fapti de sociale. Rezulta cu ugurinti si rolul de ,,muzeograf amator” al colectionarului, depozitar al unei surse documentare utild colectivitatii careia ii aparfine. Obiectele supravietuiesc doar daca cineva are griji de ele, daca le conserva fizic dar si ca imagine, daci cineva evidentiazi valoarea lor istoricd si sideste in semeni sentimentul de pretuire a valorilor trecutului, Caliuzit de aceast convingere am colectionat. timp de cateva decenii un numar impresionant de carti postale ilustrind imagini surprinse in Bacau, Slinic-Moldova, Targu-Ocna si alte localititi ale judefului ‘Bacdu incepand cu finele secolului al XIX lea. Ilustratele au fost prezentate la numeroase expozitii de cartofilie si reactiile de apreciere din partea vizitatorilor m-au determinat si amplific efortul de prezentare prin tehnici editoriale sau cai expozitionale neconventionale. fn aceasti conjuctura, intenfia de a oferi imaginile pentru ilustrarea naratiunilor unor lucrari monografice realizate de remarcabili oameni Ing. Mihai CEUCA - Bacau de litere bicuani a devenit un ideal. Prima lucrare care a folosit pentru ilustrare carfile postale de epoct din colectia mea a fost monografia Biblioteca public’ Bactu centenar 19031993.” ed.1993. Colectivul de autori coordonat de doamna Marilena Donea a ilustrat istoria oragului cu numeroase ilustrate si inifiativa sa a fost bine primiti de cititori. Imaginile vederilor au fost folosite apoi pentru ilustrarea urmétoarelor lucrari: Istoria municipiului Bacdu autor Eugen Sendrea , ed.1 2007 si ed.tI 2012, Istoria Universitatii din Bacdu, Eugen Sendrea 2009, Din istoria orasului Bacéu 1900-1930, prof. Alin Popa si Bacdul in tranzitia de la sat la oras din perioada 1864. 1938, tot prof. Alin Popa ed. 2010, Sala de asteptare - monografia girii Bacau, Florin Filioreanu_, ed.I 2005 si ed.lI’ 2009, Enciclopedia judejului Bacau, Emilian Drehuti (coord) ed.I 2006 si ed.1I 2008, ‘Memoria vie a Bacdului, album-foto realizat de Mihai Ceuci, Doina Cmeciu si Madalina Manolache in anul 2011. in orasul TarguOcna, reputatul istoric al Vaii Trotusului, profesorul Comeliu Stoica este autorul cAtorva lucrari monografice de excepyie. Dupa cum au mentionat criticii literari, valoarea documentari a fost amplificati de efectul special dat narafiunii volumelor de imaginile bine impanate in text, imagini pastrate datorita cirfilor postale ilustrate reproduse. Istoria ilustrati a oragului Targu-Ocna, ed. 2009 este 0 impletire de documente de arhiva cu adevarate documente fotografice, carfile postale. O monumental Enciclopedie - Valea Trotusului, de peste 700 de pagini cuprinzénd si peste 0 2006 si 2008 datorité cererii crescute de pe piaté, provocate de premierea lucrarii de Academia Roman’. Monografia Bicentenar Costache Negri prezinti viafa si activitatea unuia dintre fauritorii statului modem roman, Monografia cladirii primariei Tg. Ocna, miareaff opera arhitecturald, a fost prezentata in cartea Centenarul Palatului administrativ, ed. 2012. Apogeul utilizarii ilustratelor ca documente istorice a fost atins de ultimile daua albume ilustrate realizate de profesorul Comeliu Stoica: Targul anilor romantici un secol de istorie ilustrata a orasului Targu-Ocna ed. 2013 si Valea Trotusului de odinioard in cArfi postale ilustrate 1899 1939, ed. 2014. Este imposibil s& nu fie remarcat si faptul ci rolul de documente istorice al c&rjilor postale a fost perfect evidentiat de calitatea ridicata a reproducerior realizate si puse in pagina de editura Magic Print din Onesti. Parfumul de epoci emanat de cirtile postale ilustrate, oferit in doze mici prin intermediul albumelor si al monografiilor ilustrate poate fi amplificat printr-o metodi mai putin uzitaté dar, cu siguranta, de mare fect vizual: reproducerile de mari dimensiuni. Merit& toate aprecierile si recunostinta acei intreprinzitori dispusi 4 cheltuiasci sume, pentru ei nesemnificative, in scopul realizarii unor adevarate expozifii, ocazionale sau permanente, cu reproduceri de mari dimensiuni, Primaria municipiului Bactu expune cu regularitate reproduceri de cativa metri pitrati ale ilustratelor vechi in locatiil actiunilor cuprinse in programele dedicat zilelor orasului. Impactul asupra vizitatorilo de orice varsti este remarcabil si constitui motiv de meditafie asupra istoriei urbei lor. b anul 2013, primaria oragului Targu-Ocna fructificat ideea realizarii fotocopiilor de mar dimensiuni pentru expunerea lor in expoziti dedicati zilelor oragului pentru ca apoi tablourile si-si géseascd permanenta gizduir pe culoarele gi in sdlile cladirii centenare Primiriei, spre deliciul cetitenilor aflati ci probleme pe la administratic. Colectivu profesoral al Liceului ,.Ferdinand” din Bacdu imbratisat la rindu-i sugestia folosirii i scopuri didactice a imaginilor mirite al cArfilor postale cu tematica familia Regal” 5 expozitia permanent’ montati pe unul dintr culoarele intens circulate ale cladirii liceului devenit punct de interes permanent pentn liceeni. La Universitatea ,,Vasile Alecsandri din Bacau, clipele de visare provocate de stilu retro sunt perpetuate de o impozant& expoziti: permanent care sti in calea oricarui studen trecator pe culoarul principal al clidirii. toate aceste actiuni expozifionale inedite an avut bucuria dea fi putut contribui cu imaginil ilustratelor de epoca, imagini pe care le-am pu la dispozitia distinsilor sustinitori indirecfi a cartofiliei cu tot devotamentul meu pentn cauza disiparii cét mai largi a_,martorilor istoriei locale printre concetateni, Nu cred si existe pentru un colectionar cartofil, mulfumin mai mare ca recompensa pentru efortul di gisire si de conservare a ilustratelor, deci incununarea acestui efort cu satisfactia utilitati publice. Doar astfel, misiunea colectionarulu in societate poate fi considerati indeplinita!