Sunteți pe pagina 1din 58

SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012

31 DECEMBRIE 2013

SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA Situatii Financiare Individuale Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2013 31 decembrie 2013

CUPRINS

Raportul anual al administratorului

2 - 14

Declaratia Consiliului de Administratie

15

Raportul auditorului financiar

16-17

Situatia rezultatului global

18

Situatia pozitiei financiare

19

Situatia modificarii capitalurilor proprii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013

20

Situatia fluxurilor de numerar pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013

21

Note la situatiile financiare

22 – 57

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

RAPORT ANUAL AL ADMINISTRATORULUI PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2013

Denumirea entitatii emitente: SC ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5 Numarul de telefon: 021 424 34 56, fax: 021 423 39 32 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO10042631 Numar de ordine in Registrul ComertuluiJ40/8540/1997 Capital social subscris si varsat 6.250.000 lei

Cadrul legal privind intocmirea situatiilor financiare anuale

S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 268A sector 5, este societate pe actiuni si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii 31/1991 a societatilor comerciale republicata cu modificarile ulterioare.

Capitalul social al Societatii este integral privat.

Incepand cu anul 2012 Societatea intocmeste situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aprobate prin OMFP nr. 1286/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene, Societatea ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. indeplineste conditiile prevazute la pct.12 din reglementarile respective si trebuie sa intocmeasca situatii anuale consolidate. De asemenea, in conformitate cu OMFP nr. 1121/2006 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, Societatea indeplineste conditiile prevazute de Art. 1, punctul 3 si trebuie sa intocmeasca situatii financiare consolidate in conformitate cu IFRS.

1.

Analiza activitatii societatii comerciale

1.1

Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

a)

Prezentarea companiei

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este o filiala a companiei ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A., care este un grup industrial de nivel european implicat in industria de extrudare a aluminiului.

ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. este unul din liderii europeni in materie de extrudare aluminiu, avand unitati de productie foarte avansate din punct de vedere tehnologic, fiind una din fabricile de varf care se ocupa cu sisteme de profile din aluminiu pentru constructii, acoperind toate tipurile de aplicatii cunoscute în acest domeniu.

b) Filialele companiei

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. detine 100% din capitalul social al ALUMIL EXTRUSION S.R.L. cu sediul in Filipestii de Padure, sat Ditesti nr. 927, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/866/1999 si are codul unic de inregistrare nr. 12402281, capital social participatie integrala a ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. in valoare totala de 50.000 USD, echivalentul a 82.500 RON.

ALUMIL EXTRUSON S.R.L. a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova la data de 09 noiembrie 1999 cu nr. J29/866/1999, cod unic de inregistrare 12402281, atribut fiscal R, sub denumirea S.C. ALUMIL EXTRUSION S.R.L ca o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, cu durata de functionare nelimitata, infiintata si functionand in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale. Societatea a fost infiintata in luna noiembrie 1999 de catre dl. Michail Sotiriou in calitate de asociat unic. Capitalul societatii la data infiintarii a fost de 82.500 RON echivalentul a 50.000 USD, divizat in 1.000 parti sociale indivizibile si nominative in valoare de 82,50 RON fiecare. La data de

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

04 octombrie 2001 dl. Michail Sotiriou a cesionat 70% din partile sociale detinute la S.C. ALUMIL

EXTRUSION S.R.L. catre societatea elena ALUMIL MILONAS – ALUMINIUM INDUSTRY S.A. GRECIA structura capitalului social in urma acestei cesiuni prezentandu-se astfel: 300 parti sociale dl. Michail Sotiriou adica 30% din capitalul social echivalentul a 24.750 RON si 700 parti sociale societatea elena ALUMIL MILONAS – ALUMINIUM INDUSTRY S.A. GRECIA, adica 70% din capitalul social, echivalentul

a 57.750 RON. In luna octombrie anul 2005 atat dl. Michail Sotiriou cat si ALUMIL MILONAS –

ALUMINIUM INDUSTRY S.A. GRECIA au cesionat toate partile sociale detinute la S.C. ALUMIL EXTRUSION S.R.L. catre societatea ALUMIL ROM INDUSTRY S.R.L., aceasta societate devenind din 26 octombrie 2005 asociat unic al ALUMIL EXTRUSION S.R.L., iar capitalul social este de 82.500 RON, echivalentul a 50.000 USD, format din 1000 parti sociale cu o valoare nominala de 82,50 RON fiecare.

c) Activitati principale

Alumil Rom Industry SA produce si comercializeaza o gama variata de sisteme de profile din aluminiu (sisteme glisante, batante, de compartimentare), accesorii aferente acestor sisteme, masini-unelte si scule specializate utilizate in tamplaria din aluminiu, usi de interior si panouri ornamentale din aluminiu. Principalele activitati ale Alumil Rom Industry SA sunt cele de productie ale profilelor de aluminiu, mai exact procesarea profilelor prin montarea barierei termice si vopsire în camp electrostatic, cat si comercializarea unei largi game de profile, accesorii, panouri compozite (J-Bond), folii policarbonat etc.

Activitatea de procesare

S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., a derulat, începând cu data de 18.05.2011, proiectul “Investiție eco eficienta și inovativă într-o fabrică modernă de prelucrare a aluminiului“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”. Obiectivul proiectului a fost creșterea productivității societății, prin crearea unei unități moderne, eco-eficiente de producere și prelucrare a profilelor de aluminiu.

Proiectul, implementat in localitatea Filipestii de Padure, sat Minieri nr. 149, Jud. Prahova,a fost finalizat

in iulie 2013, și a avut ca rezultat construirea unei hale de producție de 8.835 mp și achiziționarea de 11

echipamente performante de ultimă generație, fiind create peste 45 de noi locuri de muncă.

Astfel, in afara instalatiei de vopsire orizontala pusa in functiune in 2002, ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a pus in functiune o noua instalatie moderna de:

vopsire orizontala cu doua cabine de vopsire automata, capabila sa vopseasca profile din aluminiu in toata gama de culori RAL. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. vopseste aproximativ 1.450 de tipuri de profile din aluminiu in circa 200 de nuante RAL;

vopsire imitatie de lemn, cu o tehnologie bazata pe film pretiparit, pentru decorarea profilelor, panourilor si accesorilor de aluminiu utilizand film pre-imprimat prin metoda de sublimare;

productie bariera termica cu o capacitate de 150 profile/ora

De asemenea, instalatia este prevazuta cu echipamente pentru aplicarea unor benzi autocolante pe profilele din aluminiu, cu scopul protejarii suprafetelor vopsite.

O pondere mica in procesul de productie o are curbarea profilelor, operatie ce se desfasoara exclusiv la

cererea clientilor.

Linia de procesare (vopsire) este compusa din:

Linie (bai) de tratare chimica pentru rezistenta la coroziunea filiforma cu statie de epurare a apelor reziduale;

Linia de pregatire cadre;

Instalatia de vopsire in camp electrostatic;

Cuptor de polimerizare;

Instalatia de vopsire imitatie de lemn;

Linia de productie bariera termica;

Linia de ambalare profile.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Facilitatile de productie si de depozitare sunt dotate cu:

instalatie apa potabila, rezervoare apa potabila si apa demineralizata;

instalatie apa deionizata;

statie epurare (reducere-oxidare, neutralizare, floculare, decantare, filtru presa);

retea canalizare menajera si pluviala proprie;

centrala termica proprie (combustibil: gaze naturale);

compresoare aer;

hidrofor;

post trafo 10/0.4 KV.

De asemenea spatiul de productie este dotat si cu un atelier utilat cu masina de debitat aluminiu, cantar electronic cu platforma – 2.000 kg, analizor de metale portabil (METALSCAN) si motostivuitor.

Echipamentele si utilajele din cadrul spatiului de productie Bucuresti, au fost achizitionate in perioada 2001 – 2002, valoarea totala fiind de aproximativ 4,31 milioane RON, iar cele din cadrul spatiului de productie Filipestii de Padure, au fost achizitionate in anul 2013, valoarea totala fiind de aproximativ 7,60 milioane RON.

d)

Produse

Alumil Rom Industry ofera o gama foarte variata de profile si accesorii din aluminiu cat si utilaje pentru procesarea profilelor de aluminiu.

Principalele categorii de produse ale Alumil Rom Industry sunt:

- Profile aluminiu

- Accesorii pentru profile din aluminiu

- J-Bond / Panouri ornamentale de exterior

- Policarbonat

- Profile din PVC

- Sisteme automate Geze

- Usi de interior Interno.

Profilele de aluminiu se grupeaza pe urmatoarele categorii de sisteme:

I. Sisteme ferestre batante

a) Fara rupere termica (cu 3, 4, 5, 6 compartimente): M940 Mini, M9300 Perfect, M9400 Softline, M15000 Prestige

b) Cu rupere termica: M9650 Alutherm Light, M11000 Alutherm Plus, M11500 Alutherm Super Plus, M11600 Alutherm Extra, M20000 Apollo Alutherm, M23000 Forestal

II. Sisteme ferestre glisante

a) Glisante fara rupere termica: M900 Aero, M9000 Slide, M12000 Premier, M14000 DeLuxe, M14500 DeLuxe Light

b) Glisante cu rupere termica: S200 Exclusive Alutherm, S300 DeLuxe Alutherm, M300 Falcon

Alutherm, S400 Premier Alutherm.

III. Sisteme pereti cortina Seriile M1 Solar Standard, M2 Solar Linear, M3(T) Solar Semistructural, M4(T) Solar Structural, M5 Solar ECO, M6 Solar Standard Plus, M50 Solar Standard Light

IV. Sisteme speciale Sistemele speciale sunt in principal sisteme pentru compartimentare interioara (P100 Office), sisteme de protectie solara (M5600 Solar Protection), luminatoare (M9850 Skylight, M10800 Skylight Alutherm), sisteme de protectie impotriva insectelor.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

e) Managementul calitatii si certificari

Compania importa profile de aluminiu nevopsite de la compania mama din Grecia si beneficiaza implicit de certificarile de calitate obtinute de aceasta în Grecia. Astfel, profilele de aluminiu sunt certificate începand din anul 2000 cu Certificatul de Managementul Calitatii EN ISO 9001:1994 iar din septembrie 2003 cu EN ISO 9001:2000.

De asemenea, ALUMIL ROM INDUSTRY detine certificatele de Management al Calitatii SR EN ISO 9001:2008, de Management al Mediului SR EN ISO 14001:2005 si certificatul OHSAS 18001:2008 prin intermediul organismului de certificare TÜV NORD CERT. Certificatele TÜV sunt emise de organismul de certificare german DEUTSCHER AKKREDITIERUNGS RAT care confera recunoasterea internationala a certificarilor TÜV NORD CERT.

In Romania, sistemele de profile din aluminiu sunt vopsite în conformitate cu standardele de calitate ale GSB International si Qualicoat. GSB este organizatia internationala specializata în furnizarea certificatelor de calitate in domeniul proceselor de vopsire, ALUMIL ROM INDUSTRY avand licenta pentru vopsire GSB Standard nr.113.

De asemenea din 2008 ALUMIL ROM INDUSTRY detine si certificatul Qualicoat emis de catre Comitetul de Certificare al Aluminium Association of Greece.

1.1.1 Elemente de evaluare generala pentru anul 2013

 

Indicatori

UM

2013

2012

a)

Profit net

RON

559.578

2.949.177

b)

Cifra de afaceri

RON

71.164.470

68.511.169

c)

Exporturi

RON

3.563.680

2.573.845

d)

Numerar si echivalente de numerar

RON

32.728.119

28.875.737

1.1.2 Capacitatea de depozitare

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. dispune de o suprafata totala de depozitare de 39.000 de metri patrati. Situatia capacitatilor de depozitare ale Societatii reiese din urmatoarea situatie:

 

Suprafata

Suprafata

Total

 

Locatia

(mp)

teren (mp)

(mp)

Tip

1 Alba Iulia

767,00

0,00

767,00

Inchiriat

2 Bacau

288,00

10,00

298,00

Inchiriat

3 Baia Mare

424,00

0,00

424,00

Inchiriat

4 Bistrita

500,00

0,00

500,00

Inchiriat

5 Brasov

994,14

637,90

1.632,04

Proprietate

6 Bucuresti

9.617,02

12.667,98

22.285,00

Proprietate

7 Cluj

2.044,00

1.974,00

4.018,00

Proprietate

8 Constanta

309,00

0,00

309,00

Inchiriat

9 Craiova

310,00

0,00

310,00

Inchiriat

10 Focsani

500,00

0,00

500,00

Inchiriat

11 Galati

619,74

0,00

619,74

Proprietate

12 Iasi

349,00

0,00

349,00

Inchiriat

13 Pitesti

320,00

0,00

320,00

Inchiriat

14 Ploiesti

540,00

0,00

540,00

Inchiriat

15 Sibiu

408,00

0,00

408,00

Inchiriat

16 Slatina

500,00

0,00

500,00

Inchiriat

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

 

Suprafata

Suprafata

Total

 

Locatia

(mp)

teren (mp)

(mp)

Tip

17 Tg Mures

460,00

0,00

460,00

Inchiriat

18 Timisoara

1.326,00

6.799,00

8.125,00

Proprietate

19 Filipestii de Padure

8.836,00

41.167,00

50.003,00

Proprietate

20 Filipestii de Padure

9.840,00

9.262,00

19.102,00

Proprietate

 

TOTAL

38.951,90

72.537,88

111.489,78

a) Produse noi introduse in 2013

Alumil Rom Industry este preocupata in mod continuu de satisfactia clientilor, iar raspunsul la nevoile mereu in schimbare, se concretizeaza in dezvoltarea de noi solutii tehnice pentru imbunatatirea calitatii, confortului si sigurantei. Sistemele se proiecteaza, se dezvolta si se testateaza in cadrul Departamentului de Cercetare & Dezvoltare al grupului Alumil din Grecia si apoi se certifica de catre institutii de certificare recunoscute international, cum ar fi IFT ROSENHEIM din Germania.

international, cum ar fi IFT ROSENHEIM din Germania. In ultimii ani, Alumil Rom Industry a introdus

In ultimii ani, Alumil Rom Industry a introdus pe piata din Romania o serie de sisteme noi, cum ar fi:

1. M 50 HI SOLAR STANDARD – sistem de perete cortina cu rupere de punte termica, cu un coeficient de transfer termic superior, certificat de IFT Rosenheim;

2. M65 ELEMENT – sistem de perete cortina de tip element, cu eficienta ridicata la montaj

3. M 11600 ALUTHERM EXTRA – sistem batant cu rupere de punte termica premium;

4. S450 FALCON ALUTHERM LIGHT – sistem glisant cu rupere de punte termica, varianta economica;

5. M8800 WINDOWS SILLS – sistem de glafuri din aluminiu;

In anul 2013 s-a continuat promovarea sistemelor mentionate mai sus si s-au adaugat in portofoliu noi grupe de produse:

1. S80 HI – sistem de tamplarie batanta capabil sa acopere tipologiile cu cercevea ascunsa si WINDOWWALL asigurand o excelente isolare térmica de pana la 1.5W/m2K ceea ce il plaseaza in topul sistemelor cu rupere de punte térmica

2. S650 PHOS - sistem glisant special in cadrul caruia profilele de toc si cercevea sunt ascunse in pereti, pardoseala si tavan pentru a crea o senzatie de apropiere máxima fata de mediul natural

3. S700 Supreme - sistem liftant glisant de ultima generatie care combina implementarea elementelor de design modern, minimalist cu asigurarea unei excelente izolari termice

4. M85 Element - sistem de perete cortina de tip modular, ce permite realizarea variantei structurale.

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare

Principalul furnizor al Alumil Rom Industry SA este Alumil Aluminium Industry S.A Grecia atat pentru profile procesate cat si pentru cele neprocesate. Avantajele competitive ale companiei constau în oferirea de produse cu o calitate, design si functionalitate de cel mai inalt nivel, precum si în faptul ca are acces la preturi de achizitie avantajoase datorita relatiei cu compania mama din Grecia.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Pretul profilelor din aluminiu este puternic influentat de pretul aluminiului pe piata internationala, mai precis la Bursa de Metale din Londra (London Metal Exchange). Spre finalul anului 2012 pretul aluminiului se situa in jurul valorii de 1.900 USD/tona. In prima parte a anului 2013 acesta a crescut pana spre pragul de 2.000 USD/tona, pentru ca incepand cu luna aprilie sa evolueze stabil in jurul valorii de 1.800 USD/tona. Spre finalul anului cotatia internationala a aluminiului se situa la aprox. 1.850 USD/tona.

Evolutia pretului aluminiului la Bursa din Londra Ian-Dec 2013

pretului aluminiului la Bursa din Londra Ian-Dec 2013 Sursa: www.lme.com Alti furnizori importanti ai Alumil Rom

Sursa: www.lme.com

Alti furnizori importanti ai Alumil Rom Industry sunt: Akzo Nobel Power Coating si Neokem pentru furnizarea de pudra poliesterica, Polifilm Gmbh pentru folia protectoare profile, precum si diversi furnizori interni pentru substante chimice folosite la pentru tratarea profilelor de aluminiu. În relatia cu principalul furnizor, Alumil Aluminium Industry din Grecia, Societatea beneficiaza de avantajul unor preturi competitive stabilite printr-un contract cadru.

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vanzarilor si perspectivele pe termen lung

Datele financiare pentru anul 2013 indica o cifra de afaceri realizata de 71.164.470 RON, inregistrand o crestere de 3.87% fata de anul 2012.

Calitatea produselor, apropierea fata de client si posibilitatea de a livra rapid profile vopsite, sunt factorii care au dus la mentinerii pozitiei de lider pe piata in conditiile unui an dificil.

 

2013

2012

Vanzari (RON)

71.164.470

68.511.169

Variatie fata de anul precedent

3.87%

 

Sursa: Raportari Management Alumil situatii financiare

In anul 2013 aproximativ 95% din cifra de afaceri a fost realizata pe piata interna, doar 5% reprezentand exporturi catre Alumil Industry SRL din Republica Moldova, catre compania mama, Alumil Aluminium Industry SA din Grecia, si alte societati.

b) Descrierea situatiei concurentiale si a cotei de piata

Piaţa profilelor pentru tâmplaria cu geam termoizolant din Romania este dominată de profilele confecţionate din PVC (~ 70% din valoare) şi cele din aluminiu (peste 25%), conform studiilor de piata

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

realizate in ultimii ani. Celelalte tipuri de profile (lemn, oţel si aluminiu cu lemn) înregistrează ponderi nesemnificative în totalul achiziţiilor cumulând aproximativ 1% din piaţă.

Desi se estimeaza ca volumul total al pietei tamplariei termoizolante a scazut cu 5-8% in 2013 fata de nivelul anului 2012, in cursul anului 2013 Alumil Rom Industry si-a mentinut si chiar consolidat pozitia de lider de piata cu o cota estimata de aproximativ 35%.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative fata de un singur client sau fata de un grup de clienti

Numarul total de clienti s-a situat in ultimii ani în intervalul 3.000-4.000, acestia fiind în principal firme de tamplarie din aluminiu si PVC. În anul 2012, primii 10 clienti aveau o pondere de 17,7 % din total vanzari, pondere ce a crescut in 2013, primii zece clienti reprezentand aproximativ 32,1 % din total vanzari. Aceasta crestere se datoreaza livrarilor de sisteme fotovoltaice catre dezvoltatorul unui parc fotovoltaic, reprezentand aproximativ 14% din cifra de afaceri. Exceptand acest proiect de mari dimensiuni finalizat si incasat in cursul anului 2013, ponderea primilor 10 clienti este de aprox. 17,9%, foarte aproape de procentul inregistrat in anul anterior, neexistand o dependenta semnificativa fata de un client sau grup de clienti.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

Datorita cresterii activitatii Companiei din ultimii ani, aceasta s-a reflectat în cresterea numarului angajatilor in perioada 2003-2008, atat a celor implicati în productie cat si a celor implicati în vanzari. In 2013, datorita inaugurarii noii capacitati de productie de la Filipestii de Padure, numarul mediu de salariati a crescut la 170 in 2013, comparativ cu 167 in 2012.

Daca in decembrie 2012 numarul angajatilor era de 175, in decembrie 2013 numarul angajatilor fiind tot

175.

Evolutia numarului mediu de salariati:

 

2013

2012

Numar mediu de personal

170

167

Procent de modificare in cursul perioadei

1.8%

 

Sursa: Raportari pentru Management, situatii consolidate.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

Potrivit prevederilor OUG nr. 195/2005, coroborate cu cele ale Ordinului nr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului al ministrului mediului si gospodaririi apelor [1] („Ordinul nr. 876/2004”), activitatea de tratare si acoperire a metalelor desfasurata de Companie, ca activitate cu impact semnificativ asupra mediului, se poate realiza numai în baza autorizatiei integrate de mediu.

Alumil Rom Industry SA detine autorizatia de mediu nr. 43 emisa la 15.11.2006 si revizuita periodic de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti conform legislatiei in vigoare.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Majoritatea activitatilor de cercetare dezvoltare se desfasoara la nivelul grupului, in cadrul departamentului specializat al companiei mama din Grecia. In cadrul operatiunilor din Romania exista un

[1] Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 30/12/2005.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

departament de cercetare-dezvoltare si unul de suport tehnic pentru proiectele realizate cu profile Alumil. Aceste departamente isi desfasoara activitatea in stransa legatura cu departamentul de cercetare dezvoltare de la nivelul grupului, echipele lucrand impreuna pentru dezvoltarea de noi serii de profile si imbunatatirea celor existente, pentru a raspunde cerintelor clientilor.

1.1.8 Evaluarea activitatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. privind managementul riscului

Expunerea Societatii fata de:

i)

Riscul de pret - Alumil Rom Industry SA are o politica comerciala flexibila putandu-se adapta eventualelor fluctuatii de preturi, cu atat mai mult cu cat fluctuatiile pretului aluminiului la nivel international afecteaza deopotriva toti participantii la piata. Faptul ca Alumil Rom face parte dintr- un grup cu o mare putere de achizitie si prelucrare de aluminiu pe piata internationala constituie un avantaj in acest sens.

ii)

Riscul de dobanda – Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in

principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are contractate. La sfarsitul anului 2013 soldul creditelor pe termen scurt contractate de companie a fost

7.880.396

RON (2012: 5.985.469 RON), iar a creditelor pe termen lung 5.949.665 RON (2012:

3.027.069

RON). Avand un grad de indatorare scazut, riscul de dobanda este de asemenea la un

nivel redus.

iii)

Riscul de credit - Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o reducere a riscului aparitiei unor creante neincasabile.

iv)

Riscul de lichiditate / cash-flow - O mare parte din vanzarile companiei presupun incasari in numerar sau creditarea clientilor pe o perioada de la cateva zile la cateva saptamani. Acestea, impreuna cu creditele pentru capital circulant asigura nevoile curente de lichiditati ale Societatii. In cursul anului 2013 si 2012 creditele pentru capital circulant au fost foarte putin utilizate, Societatea fiind in postura de a-si finanta activitatile prin fonduri proprii. In aceste conditii Societatea se confrunta cu un risc de lichiditate extrem de redus.

1.1.9

Elemente de perspectiva privind activitatea ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Alumil Rom Industry SA produce si ofera potentialilor clienti din Romania profile de aluminiu la standarde internationale, cu calitati fizice si mecanice excelente, asigurand totodata asistenta si consultanta în legatura cu toate aspectele tehnice ale produselor.

Obiectivele principale ale Alumil Rom Industry SA sunt de a se mentine lider de piata în domeniul productiei si comercializarii profilelor de aluminiu din Romania si de a se concentra atat pe oferirea de produse inovatoare, certificate international, cat si din punct de vedere comercial pe imbunatatirea si extinderea retelei comerciale. Cresterea cotei de piata si imbunatatirea profitabilitatii sunt obiectivele anilor urmatori. Pe langa profilele de aluminiu, compania ofera o gama larga de produse din domeniu cum ar fi panouri ornamentale de exterior, placi de policarbonat, sisteme de protectie solara, usi de interior, paneluri ornamentale si accesorii, un obiectiv important fiind cresterea cotei de piata pe segmentele mai sus mentionate. Toate aceste obiective se bazeaza pe viziunea Alumil Rom Industry SA si a companiei mama din Grecia de a se mentine lider pe pietele din sud-estul Europei si de a se extinde pe alte piete.

Pentru atingerea obiectivelor in urmatorii ani, Alumil Rom Industry SA se va concentra pe cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor, o promptitudine sporita în onorarea comenzilor si diminuarea timpilor de livrare. Aceste elemente strategice au constituit o prioritate in ultimii ani, urmand ca prin imbunatatirea proceselor existente in anii urmatori sa obtinem noi rezultate in aceste directii. O etapa importanta in acest sens este investitia de la Filipestii de Padure, o investitie de nivel european cu echipamente de o eficienta ridicata finalizata in iulie 2013.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Un factor important al succesului Alumil Rom Industry SA il reprezinta experienta de mai bine de 30 de ani a companiei mama din Grecia în domeniul extrudarii aluminiului, cercetarii si dezvoltarii continue de noi produse si tehnologii, precum si prezenta dinamica pe pietele internationale. Alumil este recunoscut în Europa ca unul dintre cei mai importanti furnizori de sisteme de profile pentru toate aplicatiile arhitecturale cunoscute (usi, ferestre, fatade, luminatoare, compartimentari interioare), proiectate, dezvoltate si testate de catre Departamentul de Dezvoltare-Cercetare al companiei si certificate de catre institutul international IFT Rosenheim din Germania, autoritate mondiala in domeniu.

Terenuri si cladiri

In ceea ce priveste bunurile imobile din patrimoniul Alumil Rom Industry SA, acestea reprezinta terenuri situate în intravilanul localitatilor dar si în extravilanul acestora, precum si de constructii, parte din acestea asigurand realizarea obiectului de activitate al companiei.

Alumil Rom Industry detine imobilul din Bucuresti în care îsi desfasoara activitatea (situat în Calea Rahovei nr. 286A, sector 5) impreuna cu terenul aferent în suprafata totala de 14.816 m.p., care au fost achizitionate in ianuarie 1998. Ulterior, alipit de aceasta locatie, Compania a mai achizitionat in octombrie 2001 un imobil compus din diverse constructii, cu o suprafata construita la sol de 856,5 m.p. si terenul aferent în suprafata totala de 6.949 m.p. Suplimentar imobilelor din Bucuresti, Compania mai detine terenul de 50.000 de mp aflat in Filipestii de Padure achizitionat in 2008 de la subsidiara S.C. Alumil Extrusion S.R.L., terenul de 19.102 mp achizitionat la Filipestii de Padure in 2009, precum si imobile cu titlu de proprietate, în Cluj, Baia Mare, Timis, Brasov si Galati, care sunt utilizate in general ca spatii de depozitare in activitatea de distributie a produselor sale.

In decembrie 2010 Alumil Rom Industry S.A a achizitionat la Filipestii de Padure o hala cu o suprafata construita de 2.955,86 mp si terenul aferent acesteia de 11.996 mp.

In iulie 2013 a fost finalizata constructia noii Hale de productie si depozitare din cadrul proiectului derulat prin POSCCE, in suprafata de 8.835 mp, situata in Filipestii de Padure sat Minieri.

Utilaje si instalatii

Tabelul urmator prezinta situatia utilajelor, instalatiilor si a altor active importante ale Societatii. Cel mai important bun mobil al Societatii este instalatia de vopsire pusa in functiune in 2013. La cele prezentate se adauga diverse alte masini si utilaje de mai mica valoare.

     

Valoare de

achizitie

Categorie

Descriere

Data achizitiei

(RON)

Utilaj

INSTALATIE DE VOPSIRE ELECTROSTATICA POSCCE 154271

25-Jun-2013

2,251,811.20

Utilaj

LINIE DE PRODUCTIE BARIERE TERMICE POSCCE 154271/18.05.2011

10-Jul-2013

1,485,683.25

Utilaj

INSTALATIE DE VOPS ELECTROS.PT IMITATIE LEMN POSCCE 154271

25-Jun-2013

1,015,542.00

Utilaj

STATIE EPURARE FILIPESTI POSCCE

   

154271/18.05.2011

12-Jul-2013

744,702.84

Utilaj

SISTEM AUTOMAT DE TRATARE A APEI PRIN FILTRARE SI DEMINERALIZARE

10-Dec-2013

383,689.77

Utilaj

SISTEM AUTOMAT DE DEPOZITARE PE RAFTURI POSCCE 154271/18.05.2011

15-Jul-2013

342,885.53

Utilaj

POD RULANT MONOGRINDA POSCCE

   

154271/18.05.2011

1-Jun-2013

308,270.00

Utilaj

POD RULANT MONOGRINDA POSCCE

   

154271/18.05.2011

1-Jun-2013

308,270.00

Utilaj

UTILAJ DE RIDICARE IN 4 DIRECTII/SERIE 21719 POSCCE 154271/18.05.2011

17-Jun-2013

221,090.53

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Utilaj

UTILAJ DE RIDICARE IN 4 DIRECTII/SERIE 21720 POSCCE 154271/18.05.2011

17-Jun-2013

221,090.52

Utilaj

SIST ELECTRIC SI PNEUMATIC PT INST DE VOPS ELECTROSTATICA POSCCE 154271

14-Jun-2013

126,464.01

Utilaj

SISTEM DE RIDICARE A PALETILOR/COSURILOR POSCCE 154271

10-Jul-2013

122,769.30

In anul 2013 s-a dat in folosinta Hala de productie si depozitare de la Filipestii de Padure (in cadrul proiectului POSCCE) in valoare de 12.518.061 RON s-au achizitionat echipamente in valoare de 7.030.668 RON (din care in cadrul proiectului POSCCE 6.508.167 RON), instalatii tehnice si mijloace de transport in valoare de 1.205.458 (din care in cadrul proiectului POSCCE 1.058.721 RON), mobilier si aparatura de birou in valoare de 53.821 RON si licente software (Microsoft Office, antivirus si alte softuri operationale) in valoare de 2.510 RON).

2. Piata valorilor mobiliare emise de societate

2.1 Pietele pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate

Actiunile societatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. se tranzactioneaza pe piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti la categoria a II –a , sectiunea Titluri de Capital, iar registrul actionarilor este administrat de Depozitarul Central SA Bucuresti.

2.2 Politica de dividende

Tabelul urmator prezinta situatia dividendelor platite de catre ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., pentru anul 2012 si a celor propuse de catre Consiliul de Administratie pentru anul 2013.

 

2013

2012

Rezultatul reportat

19.469.517

16.520.340

Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima data a IAS 29

6.458.159

6.458.159

Profit net

559.578

2.949.177

Dividende propuse

20.000.000

0

Grad de distribuire profit/rezultat reportat

75.5%

0.00%

Sursa: Compania.

* Pentru 2013 propunerea privind dividendele urmeaza a fi supusa aprobarii AGA din 28.04.2014.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

3. Conducerea societatii comerciale

3.1 Administratorii societatii

Componenta actuala a Consiliului de Administratie al Companiei este urmatoarea:

     

Data

Data expirarii

Nr.

Nume

Calitate

numirii

mandatului

1.

Michail Sotiriou

Presedinte CA/ Director General

16.04.2010

15.04.2014

2.

Evangelia Mylona

Vice Presedinte CA

16.04.2010

15.04.2014

3.

Konstantinos Akrivopoulos

Membru CA

16.04.2010

15.04.2014

4.

Dimitris Koutsoupias

Membru CA

16.04.2010

15.04.2014

5.

Georgios Doukidis

Membru CA

16.04.2010

15.04.2014

a)

Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori si o alta persoana

datorita careia a fost numit administrator

Doamna Evangelia Mylona este sora Domnului Georgios Mylonas, Presedintele Consiliului de Administratie al societatatii – mama ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. GRECIA.

b) Participarea administratorilor la capitalul S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

     

Nr. actiuni

% inainte

% dupa

Nr.

Nume

 

Calitate

 

detinute

de IPO

IPO

1.

Michail Sotiriou

Presedinte CA

 

7.485.150

29,94%

23,95%

2.

Evangelia Mylona

Vice Presedinte CA

 

5.000

0,02%

0,02%

3.

Konstantinos Akrivopoulos

 

Membru CA

 

-

-

 

-

4.

Dimitris Koutsoupias

Membru CA

 

-

-

 

-

5.

Georgios Doukidis

Membru CA

 

-

-

 

-

3.2

Membrii conducerii executive a S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

 

Executarea

operatiunilor

zilnice

ale

Companiei

este

incredintata

directorilor

executivi,

angajati

ai

Companiei:

 

(a)

Racareanu Mariean – Director Comercial

(b)

Balasca Ciprian – Director Financiar

(c)

Ionita Marius – Director Dezvoltare

c)

Participarea conducerii executive la capitalul societatii comerciale

Nr.

Nume

Calitate

Nr. actiuni

detinute

1.

Mariean Racareanu

Director Comercial

1.000

2.

Ciprian Balasca

Director Financiar

1.000

3.

Marius Ionita

Director Dezvoltare

600

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

3. Conducerea societatii comerciale (continuare)

3.3 Informatii privind relatiile cu partile afiliate, filialele si entitatile asociate

Detalii cu privire la societati inrudite si societati – fiica sunt urmatoarele:

 

Natura operatiilor

Tara de

Numele entitatii

cu Societatea

Origine

Alumil Extrusion SRL

Filiala a Societatii – Alumil Rom Industry (100%)

Romania

Alumil Aluminium Industry SA

Societatea – mama si principalul furnizor de semifabricate

Grecia

Alumil Industry SRL

Filiala a Societatii – mama, Alumil Mylonas (70%)

Moldova

Alumil Bulgaria Ltd.

Filiala a Societatii – mama, Alumil Mylonas (99,87%)

Bulgaria

G.A. Plastics

Filiala a Societatii – mama, Alumil Mylonas (50%)

Grecia

Alpro Vlasenica AD.

Filiala a Societatii – mama, Alumil Mylonas (61,37%)

Serbia

Alumil Srb

Filiala a Societatii – mama, Alumil Mylonas (89.99%)

Serbia

Alumil Albania SA

Filiala a Societatii – mama, Alumil Mylonas (99,27%)

Albania

Metron Automations S.A.

Filiala a societatii-mama in proportie de 66%

Grecia

Alumil Polska SRL

Filiala a societatii mama in proportie de 90 %

Polonia

Reprezinta de asemenea parti afiliate persoanele fizice prezentate la punctele 3.1 a, 3.1 b, si 3.2 c.

3.4 Controlul intern al Societatii cuprinde urmatoarele componente principale:

- O definire clara a responsabilitatilor;

- Proceduri de lucru;

- Difuzarea interna de informatii pertinente;

- Analiza principalelor riscuri si proceduri de gestionare a acestor riscuri;

- Activitati corespunzatoare de control , pentru fiecare proces

Controlul vizeaza aplicarea normelor si procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor operationale, securizarea activelor, separarea functiilor.

Controlul intern contabil si financiar este un element major al controlului intern si principalele elemente de formalizare a sa, se refera la:

- Existenta unui manual de politici contabile, precum si a procedurilor de aplicare a controalelor aferente;

- Cunoasterea evolutiei legislatiei contabile si fiscale;

- Efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile;

- Identificarea si tratarea corespunzatoare a anomaliilor;

- Adaptarea programelor informatice la nevoile entitatii;

- Asigurarea exactitatii si exhaustivitatii înregistrarilor contabile;

- Respectarea caracteristicilor calitative ale informatiilor cuprinse în situatiile financiare

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

4. Situatia financiar-contabila

Activul si pasivul in perioada 2012-2013

RON

   

2012

Elemente de bilant

2013

retratat*

Active imobilizate

39.565.433

28.700.774

Necorporale

20.860

21.220

Corporale

39.444.225

28.647.281

Financiare

100.348

32.273

Active circulante

67.319.839

66.571.320

Stocuri

14.568.252

12.645.602

Creante

20.023.468

25.049.981

Casa si conturi la banci

32.728.119

28.875.737

TOTAL ACTIV

106.885.272

95.272.094

Capitaluri proprii

69.995.972

69.436.394

Datorii pe termen lung

13.377.800

6.519.059

Datorii curente

23.511.500

19.316.641

TOTAL PASIV

106.885.272

95.272.094

Contul de profit si pierdere 2012-2013 RON

 

2013

 

2012

retratat*

Venituri din vanzari

71.164.470

 

68.511.169

Costul vanzarilor

(53.384.315)

 

(49.936.215)

Marja bruta

17.780.155

 

18.574.954

Alte venituri operationale

352.069

 

2.985.792

Cheltuieli de vanzare si distributie

(11.867.420)

 

(11.421.585)

Cheltuieli administrative

(5.095.419)

 

(6.754.202)

Profit operational

1.169.385

 

3.384.959

Venituri din dobanzi si asimilate

637.263

 

869.536

Cheltuieli cu dobanzile

(678.427)

 

(389.694)

Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar

(368.258)

 

(315.503)

Profit inainte de impozitare

759.963

 

3.549.298

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

(332.404)

 

(630.656)

Impozit pe profit amanat

132.019

 

30.535

Profitul net al anului

559.578

 

2.949.177

Castig pe actiune

0.0179

 

0.0944

* Anumite valori prezentate aici nu corespund situatiilor financiare din 2012 si reflecta ajustarile efectuate dupa cum este prezentat in detaliu in nota 7.

Presedinte Consiliu de Administratie Michail Sotiriou

Director Economic Ciprian Balasca

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. Declaratia Consiliului de Administratie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Declaratie a Consiliului de Administratie al Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY

Consiliul de Administratie al Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare anuale la data de 31 decembrie 2013.

Consiliul de Administratie al Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare anuale la data de 31 decembrie 2013, urmatoarele:

a) Situatiile Financiare anuale sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana;

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiile Financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate;

c) Situatiile Financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

d) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Director General

Sotiriou Michail

16
17

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

 

2013

2012

 

Note

Retratat*

Venituri din vanzari Reduceri comerciale acordate Venituri nete

22

71.412.767

68.675.086

(248.297)

(163.917)

71.164.470

68.511.169

Costul vanzarilor

23

(53.384.315)

(49.936.215)

Marja bruta

17.780.155

18.574.954

Alte venituri operationale Cheltuieli de vanzare si distributie Cheltuieli administrative Profit operational

22

352.069

2.985.792

24

(11.867.420)

(11.421.585)

25

(5.095.419)

(6.754.202)

1.169.385

3.384.959

Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzile Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar Profit inainte de impozitare

637.263

869.536

(678.427)

(389.694)

(368.258)

(315.503)

759.963

3.549.298

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent Impozit pe profit amanat

20

(332.404)

(630.656)

20

132.019

30.535

Profitul net al anului

559.578

2.949.177

Alte elemente ale rezultatului global

-

-

Rezultatul global al anului

559.578

2.949.177

Castig pe actiune

0.0179

0,0944

* Anumite valori prezentate aici nu corespund situatiilor financiare din 2012 si reflecta ajustarile efectuate dupa cum este prezentat in detaliu in nota 7.

Michail Sotiriou

Ciprian Balasca

Director General

Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

 

Note

2013

31 decembrie

01 ianuarie

 

2012

2012

Retratat

Retratat

Active imobilizate Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Actiuni detinute la entitatile afiliate Creante imobilizate Total active imobilizate

10

20.860

21.220

80.313

9

39.444.225

28.647.281

20.956.431

11

-

-

82.500

12

100.348

32.273

71.273

39.565.433

28.700.774

21.190.517

Active circulante Stocuri Creante Alte creante si cheltuieli efectuate in avans Numerar si echivalente de numerar Total active circulante

13

14.568.252

12.645.602

14.592.021

14

18.992.377

21.188.003

26.434.082

15

1.031.091

3.861.978

1.487.735

16

32.728.119

28.875.737

19.109.140

67.319.839

66.571.320

61.622.978

TOTAL ACTIVE

106.885.272

95.272.094

82.813.495

DATORII SI CAPITALURI PROPRII Capitaluri proprii Capital social Prime de emisiune Rezultat reportat Rezerve Total capitaluri proprii

17

10.337.676

10.337.676

10.337.676

26.693.396

26.693.396

26.693.396

26.487.254

25.927.676

22.978.499

6.477.646

6.477.646

6.477.646

69.995.972

69.436.394

66.487.217

Datorii pe termen lung Imprumuturi pe termen lung Provizioane Subventii pentru investitii Alte datorii pe termen lung Impozit pe profit amanat Total datorii pe termen lung

19

5.949.665

3.027.069

-

-

77.777

74.572

6.041.116

2.240.797

59.849

1.119.311

773.690

-

20

267.708

399.726

430.261

13.377.800

6.519.059

564.682

Datorii curente Furnizori si alte datorii Imprumuturi pe termen scurt Impozit pe profit curent de plata Total datorii curente

21

15.631.104

13.155.020

10.448.120

19

7.880.396

5.985.469

5.077.980

-

176.152

235.496

23.511.500

19.316.641

15.761.596

TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII

106.885.272

95.272.094

82.813.495

* Anumite valori prezentate aici nu corespund situatiilor financiare din 2012 si reflecta ajustarile efectuate dupa cum este prezentat in detaliu in nota 7.

Aceste situatii financiare impreuna cu notele explicative au fost aprobate de Consiliul de Administratie si semnate in numele acestuia la data de 27 martie 2014.

Michail Sotiriou

Ciprian Balasca

Director General

Director Financia

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

 

Capital

Prime de

Rezultat

Total

social

emisiune

Rezerve

reportat

capitaluri proprii

1

ianuarie 2012

10.337.676

26.693.396

6.477.646

21.470.676

64.979.394

Corectarea erorilor contabile (nota 7)

 

1.507.823

1.507.823

1

ianuarie 2012

 

Retratat*

10.337.676

26.693.396

6.477.646

22.978.499

66.487.217

Dividende distribuite Profitul anului 2012 Corectarea erorilor contabile (nota 7)

-

-

-

-

-

-

3.185.627

3.185.627

 

(236.450)

(236.450)

31

decembrie 2012

Retratat*

10.337.676

26.693.396

6.477.646

25.927.676

69.436.394

Dividende distribuite Profitul anului 2013

-

-

-

-

-

-

559.578

559.578

31

decembrie 2013

10.337.676

26.693.396

6.477.646

26.487.254

69.995.972

* Anumite valori prezentate aici nu corespund situatiilor financiare din 2012 si reflecta ajustarile efectuate dupa cum este prezentat in detaliu in nota 7.

Rezervele legale ale societatii, constituite conform prevederilor Legii Societatilor Comerciale, sunt in suma de 1.250.000 RON la data de 31 decembrie 2013 (31 decembrie 2012: 1.250.000 RON).

Rezerva legala este creata in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, conform careia 5% din profitul contabil anual este transferat in cadrul rezervelor legale pana cand soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societatii. Daca aceasta rezerva este utilizata integral sau partial pentru acoperirea pierderilor sau pentru distribuirea sub orice forma (precum emiterea de noi actiuni conform Legii Societatilor Comerciale), aceasta devine taxabila.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

 

2013

2012

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare Profit inainte de impozitare Ajustari pentru elemente monetare:

759.963

3.549.297

Cheltuieli cu amortizarea Constituiri/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri Constituiri/ (Reversari) alte provizioane, net Ajustari de depreciere imobilizari financiare

1.598.255

1.563.588

795.713

18.920

(77.777)

3.205

-

82.500

(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant

33,562

(479.973)

3.109.716

4.737.537

(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante (Cresteri) / Descresteri de stocuri (Cresteri) / Descresteri de furnizori si alte datorii Numerar net dupa modificarile capitalului circulant

4.602.314

2.971.802

(2.239.939)

1.866.534

2.821.705

3.480.592

8.293.796

13.056.465

Impozitul pe profit platit Dobanzi platite Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare

(630.858)

(690.000)

(670.825)

(389.563)

6.992.113

11.976.902

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii Achizitii de imobilizari corporale si necorporale Dobanzi incasate Subventii pentru investitii Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii

(12.394.838)

(9.195.345)

637.263

869.536

3.800.319

2.180.946

(7,957,256)

(6.144.863)

Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare Dividende platite Imprumuturi primite Rambursari de imprumuturi Numerarul net generat din activitatile de finantare

-

-

9.325.007

6.326.742

(4.507.482)

(2.392.184)

4.817.525

3.934.558

Crestere neta de numerar si echivalente de numerar

3.852.382

9.766.597

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei

28.875.737

19.109.140

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei

32.728.119

28.875.737

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

1. INFORMATII GENERALE

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este o firma romaneasca privata cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, Romania cu o retea nationala de distributie prin depozitele din Alba-Iulia, Bacau, Baia- Mare, Bistrita, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Focsani, Galati, Iasi, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Slatina, Targu-Mures, Timisoara. Alumil Rom Industry este o societate comerciala pe actiuni. Actiunile Societatii sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti incepand din luna mai 2007.

Societatea ALUMIL ROM INDUSTRY SA este membra a unui grup industrial multinational european implicat in industria extrudarii aluminiului. Parintele direct si ultim al Societatii este ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A., societate cu denumirea comerciala ALUMIL S.A., infiintata in 1988.

Obiectul principal de activitate al Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. comercializeaza profile de aluminiu si accesorii, echipamente pentru tamplarie din aluminiu, usi interioare si panouri de aluminiu.

Continuitatea activitatii Situatiile financiare au fost intocmite presupunand ca Societatea isi va continua activitatea fara modificari importante in viitorul previzibil.

2. MEDIUL OPERATIONAL

In ultimii ani Romania a inregistrat schimbari politice si economice substantiale. Romania este o piata in dezvoltare si nu poseda o infrastructura de afaceri bine dezvoltata, care exista in general in economiile de piata mature. Drept urmare, operatiunile desfasurate in Romania implica riscuri semnificative, care nu exista de obicei in cadrul economiilor dezvoltate. Instabilitatea reformelor de piata poate cauza schimbari impredictibile in infrastructura de afaceri de baza in care Societatea isi desfasoara in mod curent activitatea. Incertitudinile privind mediul politic, legislativ si fiscal, inclusiv potentiale schimbari adverse ale oricaruia din acesti factori pot afecta semnificativ abilitatea Societatii de a-si desfasura activitatea comerciala. Nu este posibila estimarea modificarilor ce pot apare sau efectul acestora asupra conditiilor financiare sau a rezultatelor operationale viitoare ale Societatii.

3. BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE

Situatiile financiare individuale ale Societatii au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si clarificarile ulterioare. Aceste prevederi corespund cerintelor Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS-uri), adoptate de catre Uniunea Europeana (UE), cu exceptia IAS 21 Efectele modificarii cursurilor de schimb valutar, în privinta monedei functionale. În scopul întocmirii acestor situatii financiare în conformitate cu cerintele legislative din Romania, moneda functionala a Societatii este considerata a fi RON („leu romanesc”).

Pentru toate perioadele de pana la și inclusiv anul încheiat la 31 decembrie 2011, Societatea a pregatit situatiile financiare în conformitate cu principiile contabile general acceptate locale (OMF 3055/2009, cu modificarile ulterioare ). Incepand cu anul încheiat la 31 decembrie 2012 Societatea intocmeste situatii financiare individuale în conformitate cu IFRS.

Situatiile financiare sunt prezentate in lei si toate valorile sunt rotunjite pana la cel mai apropiat leu, daca nu se specifica altfel. Situatiile financiare au fost intocmite pe baza costurilor istorice.

Societatea întocmeste din anul 2007 si situatii financiare consolidate conform IFRS adoptate de catre UE, care sunt disponibile pe website-ul Societatii www.alumil.ro.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

4. MODIFICARI ALE POLITICILOR CONTABILE SI INFORMATILOR DE FURNIZAT

Politicile contabile adoptate sunt consecvente cu cele din exercitiul financiar anterior, cu exceptia urmatoarelor standarde IFRS modificate, care au fost adoptate de Societate incepand cu data de 1 ianuarie 2013:

IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare (modificat) – prezentarea altor elemente ale

rezultatului global. IAS 19 Beneficiile angajatilor (revizuit)

IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat (modificat) – compensarea activelor

financiare si a datoriilor financiare IFRS 13 Evaluarea la valoarea justa

Imbunatatirile anuale ale IFRS - Ciclul 2009 -2011

Atunci cand se considera ca adoptarea standardului sau interpretarii va avea un impact asupra situatiilor financiare sau a performantei Societatii, impactul sau este descris mai jos:

IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare (modificat) - prezentarea altor elemente ale rezultatului global Modificarile aduse IAS 1 schimba gruparea elementelor prezentate in alte elemente ale rezultatului global. Elementele care ar putea fi reclasificate (sau "reciclate”) prin contul de profit sau pierdere intr- un moment viitor (de exemplu, castigul net din acoperirea impotriva riscurilor a unei investitii nete, diferente de curs valutar la conversia operatiunilor din strainatate, miscari nete in operatiunile de acoperire impotriva riscurilor fluxurilor de trezorerie sau pierdere sau castig net privind imobilizarile financiare disponibile in vederea vanzarii) vor fi prezentate separat de elementele care nu vor fi reclasificate niciodata (de exemplu, castiguri si pierderi actuariale privind planurile de beneficii determinate si reevaluarea terenurilor si cladirilor). Modificarea afecteaza doar prezentarea si nu are un impact asupra pozitiei financiare sau a performantei Societatii. Adoptarea acestor modificari nu are un impact semnificativ asupra situatiilor financiare ale Societatii.

IAS 19 Beneficiile angajatilor (revizuit) IAS 19 initiaza mai multe modificari privind contabilizarea planurilor de pensii cu beneficii determinate, inclusiv castigurile si pierderile actuariale, care sunt acum recunoscute in cadrul alor elemente ale rezultatului global si sunt excluse permanent din contul de profit si pierdere; randamentul preconizat al activelor planului care nu mai este recunoscut in contul de profit si pierdere ci, in schimb, exista cerinta de a recunoaste dobanzile aferente datoriilor (creantelor) din beneficiile determinate nete in contul de profit si pierdere, calculata folosind rata de actualizare utilizata pentru a evalua obligatia privind beneficiile determinate. Beneficiile perioadelor corespunzatoare de serviciu, care nu sunt irevocabile, sunt acum recunoscute in contul de profit si pierdere la cel mai devreme:

dintre data la care apare modificarea, sau data la care sunt recunoscute costurile de restructurare sau cele de reziliere aferente. Alte modificari includ noile informatii descriptive, precum analiza de senzitivitate (cantitativa). Adoptarea acestor modificari nu are un impact semnificativ asupra situatiilor financiare ale Societatii.

IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat (modificat) – compensarea activelor financiare si a datoriilor financiare Aceste modificari prevad ca o entitate sa prezinte informatii despre drepturile de compensare si angajamentele aferente acestora (de ex.: contracte de garantie). Acestea vor furniza utilizatorilor informatii care sunt utile pentru evaluarea efectului acordurilor de compensare asupra pozitiei financiare a unei entitati. Noile informatii de prezentat sunt prevazute pentru toate instrumentele financiare recunoscute si care sunt compensate, conform cerintelor „IAS 32 Instrumente financiare:

prezentare”. Informatiile prezentate se aplica si pentru instrumentele financiare recunoscute care sunt compensate in baza unui acord-cadru de compensare aflat in vigoare sau a unui contract similar, indiferent daca sunt sau nu compensate conform cerintelor IAS 32. Adoptarea acestor modificari nu are un impact semnificativ asupra situatiilor financiare ale Societatii.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

4. MODIFICARI ALE POLITICILOR CONTABILE SI INFORMATILOR DE FURNIZAT (CONTINUARE)

IFRS 13 Evaluarea la valoarea justa IFRS 13 stabileste o singura sursa de indrumare conform standardelor IFRS pentru toate evaluarile efectuate la valoarea justa. IFRS 13 nu modifica situatiile in care o entitate trebuie sa utilizeze valoarea justa, ci ofera indrumari asupra modului in care trebuie evaluata valoarea justa in conformitate cu IFRS, atunci cand aceasta (valoarea justa) este ceruta sau este permisa. Aplicarea IFRS 13 nu a afectat semnificativ evaluarile la valoarea justa efectuate de Societate in perioadele anterioare. IFRS 13 prevede, de asemenea, furnizarea unor informatii specifice cu privire la valoarea justa, dintre care unele inlocuiesc cerintele de descriere a informatiilor existente in alte standarde, inclusiv in IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat. Adoptarea acestor modificari nu are un impact semnificativ asupra situatiilor financiare ale Societatii.

IASB a emis Imbunatatirile anuale ale IFRS - Ciclul 2009 -2011, care contine modificari ale standardelor sale si Baza pentru concluzii aferenta. Proiectul privind imbunatatirile anuale furnizeaza un mecanism pentru modificarea necesara, dar nu urgenta, a IFRS. Aceste imbunatatiri nu au un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare: Aceasta imbunatatire clarifica diferenta dintre informatiile comparative suplimentare voluntare si informatiile comparative minime solicitate. In general, perioada comparativa minima solicitata este perioada anterioara. IAS 16 Imobilizari corporale: Aceasta imbunatatire clarifica faptul ca piesele de schimb semnificative si echipamentele de intretinere care indeplinesc definitia imobilizarilor corporale nu reprezinta stocuri. IAS 32 Instrumente financiare, prezentare: Aceasta imbunatatire clarifica faptul ca impozitul pe profit care rezulta din sumele distribuite actionarilor este introdus in contabilitate conform IAS 12 Impozitul pe profit. IAS 34 Raportarea financiară interimară: Modificarea aliniaza cerintele cu privire la prezentarea informatiilor despre totalul activelor segmentelor cu totalul datoriilor segmentelor in cadrul situatiilor financiare interimare. Aceasta clarificare asigura si faptul ca informatiile interimare prezentate sunt aliniate informatiilor anuale prezentate.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

5. STANDARDE EMISE, DAR CARE NU SUNT INCA IN VIGOARE SI NU AU FOST ADOPTATE DE TIMPURIU

IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie (revizuit) Standardul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2014.Drept consecinta a noilor standarde IFRS 11 - Asocieri in participatie si IFRS 12 - Prezentarea de informatii privind interesele in alte entitati, IAS 28 - Investitii in entitatile asociate a fost redenumit IAS 28 - Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie si descrie aplicarea metodei punerii in echivalenta pentru investitiile in asocierile in participatie, suplimentar fata de investitiile in entitatile asociate. Aceasta modificare nu va avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

IAS 32 Instrumente financiare: prezentare (modificat) – compensarea activelor financiare si a datoriilor financiare Modificarea intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2014. Aceste modificari clarifica intelesul sintagmei „are in prezent un drept de compensare executoriu din punct de vedere legal”. Modificarile clarifica, de asemenea, aplicarea criteriilor de compensare din IAS 32 asupra sistemelor de decontare (precum sistemele casei centrale de compensatie) care aplica mecanisme de decontare bruta care nu sunt simultane. Aceasta modificare nu va avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

IFRS 9 Instrumente financiare: clasificare si evaluare si modificarile ulterioare efectuate asupra IFRS 9 si IFRS 7 – Data obligatorie a intrarii in vigoare si prezentarea informatiilor privind tranzitia; Contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor si modificarile IFRS 9, IFRS 7 si IAS 39 IFRS 9, asa cum a fost emis, reflecta prima etapa a activitatii IASB de inlocuire a IAS 39 si se aplica clasificarii si evaluarii activelor financiare si a datoriilor financiare dupa cum sunt definite de IAS 39. Adoptarea primei etape a IFRS 9 va avea un efect asupra clasificarii si evaluarii activelor financiare, dar nu va avea efect asupra clasificarii si evaluarii datoriilor financiare. In etapele ulterioare, IASB va aborda contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor si deprecierea activelor financiare. Pachetul ulterior de modificari emis in noiembrie 2013 initiaza cerinte contabile suplimentare pentru instrumentele financiare. Aceste modificari a) introduc o revizuire semnificativa a contabilitatii de acoperire impotriva riscurilor, care le va permite entitatilor sa isi prezinte mai bine in situatiile financiare activitatile de managementul riscurilor; b) permit ca modificarile pentru abordarea aspectului denumit „credit propriu” care erau deja incluse in IFRS 9 Instrumente financiare sa fie aplicate izolat, fara a fi necesara modificarea altor modalitati de contabilizare a instrumentelor financiare; si c) elimina data de 1 ianuarie 2015 ca data obligatorie de intrare in vigoare a IFRS 9, pentru a furniza suficient timp celor care intocmesc situatiile financiare sa efectueze tranzitia la noile cerinte. Acest standard si modificarile ulterioare nu au fost inca adoptate de UE. Societatea va cuantifica efectul in corelatie cu celelalte etape, cand va fi emis standardul final, incluzand toate etapele.

IFRS 10 Situatiile financiare consolidate, IAS 27 Situatii financiare individuale Noul standard intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2014. IFRS 10 inlocuieste portiunea din IAS 27 Situatiile financiare consolidate si individuale care abordeaza contabilitatea pentru situatiile financiare consolidate. Acesta abordeaza, de asemenea, aspectele incluse in SIC-12 Consolidare – Entitati cu scop special.

IFRS 10 stabileste un singur model de control care se aplica tuturor entitatilor, inclusiv entitatilor cu scop special. Modificarile introduse de IFRS 10 vor cere conducerii sa exercite rationamente semnificative pentru a determina care entitati sunt controlate si trebuie, asadar, consolidate de catre o entitate-mama, in comparatie cu cerintele IAS 27. Noul standard nu va avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

IFRS 11 Asocieri in participatie Noul standard intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2014. IFRS 11 inlocuieste IAS 31 Interese in asocierile in participatie si SIC-13 Entitati controlate in comun - Contributii nemonetare ale asociatilor. IFRS 11 elimina optiunea contabilizarii entitatilor controlate in

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

5. STANDARDE EMISE, DAR CARE NU SUNT INCA IN VIGOARE SI NU AU FOST ADOPTATE DE TIMPURIU (CONTINUARE)

comun (ECC), aplicand consolidarea proportionala. In schimb, ECC care indeplinesc definitia unei asocieri in participatie trebuie contabilizate prin metoda punerii in echivalenta. Noul standard nu va avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

IFRS 12 Prezentarea de informatii privind interesele in alte entitati Noul standard intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2014. IFRS 12 include toate informatiile de furnizat prevazute anterior in IAS 27 cu privire la situatiile financiare consolidate, precum si toate celelalte informatii de furnizat prevazute anterior in IAS 31 si IAS 28. Informatiile se refera la investitiile unei entitati in filiale, asocieri in participatie, asociati si entitati structurate. De asemenea, sunt prevazute noi informatii de furnizat. Noul standard are doar efecte asupra furnizarii informatiilor.

Indrumare privind trecerea la IFRS (modificari ale IFRS 10, IFRS 11 si IFRS 12) Indrumarea intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2014. IASB a emis modificari ale IFRS 10 Situatiile financiare consolidate, IFRS 11 Asocieri in participatie si IFRS 12 Prezentarea relatiilor cu alte entitati. Modificarile schimba indrumarile privind trecerea la IFRS pentru a furniza scutiri suplimentare de la aplicarea retroactiva completa. Data aplicarii initiale este definita in IFRS 10 drept „inceputul perioadei anuale de raportare in care IFRS 10 este aplicat pentru prima data”. Evaluarea existentei controlului se efectueaza la „data aplicarii initiale” si nu la inceputul perioadei comparative. In cazul in care evaluarea controlului are rezultate diferite conform IFRS 10 si IAS 27/SIC-12, trebuie determinate ajustari retroactive. Totusi, daca evaluarea controlului are aceleasi rezultate, nu este necesara aplicarea retroactiva. Daca se prezinta mai mult de o perioada comparativa, se acorda scutiri suplimentare, prevazand retratarea unei singure perioade. Din aceleasi motive, IASB a modificat, de asemenea, IFRS 11 Asocieri in participatie si IFRS 12 Prezentarea relatiilor cu alte entitati, pentru a include prevederi privind scutiri la trecerea la aplicarea IFRS. Aceasta indrumare nu va avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

Entitati de investitii (modificari la IFRS 10, IFRS 12 si IAS 27) Interpretarea intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2014. Modificarea se aplica pentru un anumit tip de activitate care se califica drept entitati de investitii. IASB utilizeaza termenul „entitate de investitii” pentru a se referi la o entitate al carei obiect de activitate este de a efectua investitii cu scopul exclusiv de obtine randament din aprecierea capitalului, venituri din investii sau ambele situatii. De asemenea, o entitate de investitii trebuie sa evalueze performanta investitiilor sale pe baza valorii juste. Astfel de entitati ar putea sa includa organizatii cu capital privat, organizatii cu capital de risc, fonduri de pensii, fonduri suverane de investitii si alte fonduri de investitii. Conform cerintelor IFRS 10 Situatiile financiare consolidate, entitatile raportoare trebuiau sa-si consolideze toate entitatile in care au investit si pe care le controleaza (respectiv, toate filialele). Modificarea referitoare la entitatile de investitii prevede o exceptie de la cerintele de consolidare prevazute in IFRS 10 si solicita entitatilor de investitii sa evalueze anumite filiale la valoarea justa prin profit sau pierdere in loc sa le consolideze. Modificarea prevede si cerintele de prezentare a informatiilor privind entitatile de investitii. Aceste modificari nu vor avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

IAS 36 Deprecierea activelor (modificat) – informatii de furnizat privind valoarea recuperabila a activelor de alta natura decat cele financiare Aceasta modificare intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2014. Aceste modificari indeparteaza consecintele nedorite ale IFRS 13 asupra informatiilor de furnizat mentionate in IAS 36. De asemenea, aceste modificari prevad prezentarea valorilor recuperabile ale activelor sau a unitatilor generatoare de numerar pentru care s-au recunoscut ori s-au reversat pierderi din depreciere in cursul perioadei. Aceasta modificare nu va avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

5. STANDARDE EMISE, DAR CARE NU SUNT INCA IN VIGOARE SI NU AU FOST ADOPTATE DE TIMPURIU (CONTINUARE)

IAS 39 Instrumente financiare (modificat): recunoastere si evaluare – novarea instrumentelor financiare derivate si continuarea utilizarii contabilitatii de acoperire impotriva riscurilor Aceasta modificare intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2014. Conform modificarii, nu ar fi necesar sa se renunte la utilizarea contabilitatii de acoperire impotriva riscurilor, daca s-a novat un instrument financiar derivat acoperit impotriva riscurilor, daca se indeplinesc anumite criterii. IASB a efectuat o modificare a IAS 39 cu domeniu de aplicare redus pentru a permite continuarea utilizarii contabilitatii de acoperire impotriva riscurilor in anumite imprejurari in care contrapartida la un instrument de acoperire se modifica pentru a obtine compensarea acelui instrument. Aceasta modificare nu va avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

IAS 19 Planurile de beneficii determinate (modificat): contributiile angajatilor Modificarea intra in vigoare incepand de la 1 iulie 2014. Modificarea se aplica contributiilor din partea

angajatilor sau tertilor in cadrul planurilor de beneficii determinate. Obiectivul modificarii este acela de

a simplifica operatiunile contabile privind contributiile care sunt independente de vechimea in munca

a angajatilor, de exemplu, contributiile angajatilor care sunt calculate conform unui procent fix din salariu. Aceasta modificare nu a fost inca adoptata de UE. Aceasta modificare nu va avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

Interpretarea IFRIC 21: Impozitare Interpretarea intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2014. Comitetul de interpretare a standardelor a fost solicitat sa analizeze modul in care o entitate ar trebui sa contabilizeze datoriile astfel incat sa plateasca impozitele impuse de autoritati, altele decat impozitul pe profit, in cadrul situatiilor sale financiare. Aceasta interpretare reprezinta o interpretare a IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente. IAS 37 stabileste criteriile pentru recunoasterea unei datorii, unul dintre acestea impunand ca o entitate sa aiba o obligatie actuala rezultata dintr-unu eveniment trecut (cunoscut ca eveniment care obliga). Interpretarea clarifica faptul ca un eveniment care obliga si care da nastere unei datorii privind plata unui impozit, este acea activitate prevazuta in legislatia relevanta, care determina plata unui impozit. Aceasta interpretare nu a fost inca adoptata de UE. Aceasta interpretare nu va avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

IASB a emis Imbunatatirile Anuale ale IFRS – Ciclul 2010 – 2012, care reprezinta o colectie de modificari ale IFRS. Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 iulie 2014. Aceste imbunatatiri anuale nu au fost inca adoptate de UE. Acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

IFRS 2 Plata pe baza de actiuni : Aceasta imbunatatire modifica definitia „conditiei de intrare in drepturi” si a „conditiei de piata” si adauga definitii pentru „conditia de performanta” si „conditia de servicii” (care, anterior, erau incluse in definitia „conditiilor de intrare in drepturi”). IFRS 3 Combinari de intreprinderi: Aceasta imbunatatire clarifica faptul ca o contraprestatie contingenta intr-o achizitie de intreprinderi care nu este clasificata drept capitaluri proprii, este evaluata ulterior la valoarea justa prin profit sau pierdere indiferent daca intra sau nu in domeniul de aplicare al IFRS 9 Instrumente financiare.

IFRS 8 Segmente de activitate: Aceasta imbunatatire prevede ca o entitate sa prezinte rationamentele emise de membrii cadrelor de conducere atunci cand acestia pun in aplicare criteriile de agregare pentru segmentele de activitate si clarifica faptul ca o entitate trebuie sa prezinte numai reconcilieri ale totalului activelor segmentelor raportabile cu activele entitatii daca activele segmentelor sunt raportate cu regularitate.

IFRS 13 Evaluarea la valoarea justa: Aceasta imbunatatire din cadrul Bazei pentru concluzii din IFRS 13 clarifica faptul ca, prin emiterea IFRS 13 si modificarea IFRS 9 si IAS 39, nu a fost eliminata posibilitatea evaluarii creantelor si datoriilor pe termen scurt care nu au o rata declarata a dobanzii la valoarea lor de facturare, fara actualizare, daca efectul neactualizarii nu este semnificativ.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

5. STANDARDE EMISE, DAR CARE NU SUNT INCA IN VIGOARE SI NU AU FOST ADOPTATE DE TIMPURIU (CONTINUARE)

IAS 16 Imobilizari corporale: Imbunatatirea clarifica faptul ca, la momentul reevaluarii unui

element de imobilizari corporale, valoarea contabila bruta este ajustata astfel incat sa corespunda valorii de reevaluare a valorii juste. IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate:Imbunatatirea clarifica faptul ca o

entitate care furnizeaza servicii de personal-cheie de conducere pentru entitatea care raporteaza sau pentru societatea-mama a entitatii care raporteaza este o parte afiliata a entitatii care raporteaza. IAS 38 Imobilizari necorporale:Imbunatatirea clarifica faptul ca, la momentul reevaluarii unei imobilizari necorporale, valoarea contabila bruta este ajustata astfel incat sa corespunda valorii de reevaluare a valorii juste.

IASB a emis Imbunatatirile Anuale ale IFRS – Ciclul 2011 – 2013, care reprezinta o colectie de modificari ale IFRS. Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 iulie 2014. Aceste imbunatatiri anuale nu au fost inca adoptate de UE. Acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau performantei Societatii.

IFRS 3 Combinari de intreprinderi: Aceasta imbunatatire clarifica faptul ca IFRS 3 exclude

din sfera sa de aplicare formarea unei asocieri in participatie in cadrul situatiilor financiare le asocierii in participatie in sine. IFRS 13 Evaluarea la valoarea justa: Aceasta imbunatatire clarifica faptul ca aria exceptiei privind portofoliul, astfel cum este definita la punctul 52 al IFRS 13, include toate contractele contabilizate conform ariei de aplicabilitate a IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare sau IFRS 9 Instrumente financiare, indiferent daca indeplinesc sau nu definitia activelor financiare si a datoriilor financiare conform definitiei din IAS 32 Instrumente financiare: prezentare.

IAS 40 Investitii imobiliare: Aceasta imbunatatire clarifica faptul ca, pentru a determina daca o anumita tranzactie indeplineste atat definitia unei combinari de intreprinderi conform definitiei din IFRS 3 Combinari de intreprinderi, cat si a unei investitii imobiliare conform definitiei din IAS 40 Investitii imobiliare, trebuie ca aplicarea celor doua standarde sa se realizeze independent unul de celalat.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

6. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE

Politicile contabile semnificative adoptate pentru intocmirea situatiilor financiare sunt urmatoarele:

a) Bazele contabilitatii si raportarii in economiile hiperinflationiste

Moneda de evaluare si raportare a Societatii este leul romanesc nou (“RON”). IAS 29, “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”, cere ca situatiile financiare ale societatilor care raporteaza in moneda unei economii hiperinflationiste sa fie intocmite in termeni de unitate monetara curenta la data bilantului si toate sumele trebuie retratate in aceleasi conditii. IAS 29 prevede ca raportarea rezultatului operational si a pozitiei financiare in moneda locala, fara retratarea aferenta inflatiei, este nefolositoare pentru ca banii isi pierd puterea de cumparare atat de repede, incat o comparatie intre valoarea tranzactiilor sau a altor evenimente care au loc in momente diferite, chiar si in cadrul aceleiasi perioade de raportare, este gresita. IAS 29 sugereaza ca o economie trebuie considerata hiperinflationista daca se indeplinesc anumite conditii, una dintre ele fiind aceea ca rata cumulativa a inflatiei pe o perioada de trei ani sa depaseasca 100%.

Pana la 31 decembrie 2003 s-au efectuat ajustari in vederea reflectarii aplicarii IAS 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”.

Aplicarea IAS 29 categoriilor specifice de tranzactii si solduri in cadrul situatiilor financiare este prezentata mai jos:

Active si pasive monetare Activele si pasivele monetare nu au fost reevaluate in vederea aplicarii IAS 29, deoarece acestea sunt deja exprimate in raport cu unitatea monetara curenta la data bilantului.

Active si pasive nemonetare si capitaluri proprii Toate activele si pasivele nemonetare, precum si toate componentele capitalurilor proprii au fost retratate aplicand indicele de inflatie din luna in care activele, pasivele sau componentele capitalurilor proprii au fost inregistrate initial in situatiile financiare (data achizitiei sau contribuirii) pana la 31 decembrie 2003.

b) Estimari si ipoteze

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS presupune ca management-ul sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, ale activelor si pasivelor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile raportate ale veniturilor si cheltuielilor inregistrate in cursul perioadei de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de aceste estimari. Estimarile sunt revizuite periodic si daca sunt necesare ajustari, acestea sunt raportate in contul de profit si pierdere al perioadei in care devin cunoscute.

Incertitudinile legate de aceste estimari si ipoteze pot determina ajustari semnificative in viitor ale valorilor prezentate in situatiile financiare.

In procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societatii, conducerea nu a facut estimari sau utilizat ipoteze semnificative, in afara de cele care implica estimari ale provizioanelor pentru creante si stocuri, care au efect semnificativ asupra valorilor din situatiile financiare.

c) Actiuni detinute la entitatile afiliate

Investitiile detinute in entitatile afiliate sunt prezentate in situatiile financiare individuale ale Societatii la cost minus eventualele pierderi de valoare. Dividendele de primit de la entitatile afiliate sunt recunoscute atunci cand este stabilit dreptul Societatii de a primi plata. Pierderile de valoare inregistrate sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

6. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE(continuare)

d) Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt evaluate la cost, ajustat pentru efectul hiperinflatiei pana la data de 31 decembrie 2003.

Costul initial al imobilizarilor corporale cuprinde costul de achizitie, inclusiv taxe vamale de import, taxe de achizitie nerecuperabile si orice alte costuri necesare aducerii activului in conditii de functionare si in locul in care se intentioneaza a se utiliza.

In vederea intocmirii situatiilor financiare consolidate ale Grupului din care Societatea face parte, la data aplicarii pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, 1 ianuarie 2003, Societatea a evaluat terenurile si cladirile in baza unei evaluari independente. Conform paragrafului D17 al Anexei D din IFRS 1, daca o societate-mama aplica pentru prima oara IFRS în situatiile financiare individuale la o data ulterioara aplicarii pentru prima oara a IFRS în situațiile financiare consolidate, ea trebuie sa evalueze activele si datoriile la aceleasi sume în ambele pachete de situatii financiare, cu exceptia ajustarilor inregistrate în vederea consolidarii.

Cheltuielile aparute dupa punerea in functiune a imobilizarilor corporale, cum ar fi reparatii si intretinere, sunt in mod normal inregistrate in situatia rezultatului global in perioada in care apar. In situatii in care poate fi clar demonstrat ca respectiva cheltuiala a generat cresterea beneficiilor economice viitoare ce se asteapta a fi obtinute prin utilizarea activului peste standardele de performanta estimate initial, cheltuiala se capitalizeaza ca un cost aditional al imobilizarii corporale.

Amortizarea se calculeaza pe baza metodei liniare, utilizandu-se duratele de viata economica estimate de management si considerate reprezentative din punctul de vedere al utilizarii de catre Societate a beneficiilor economice generate de active. Costurile ulterioare de imbunatatire sunt capitalizate si amortizate pe perioada de viata ramasa a activului. Nu se calculeaza amortizare pentru terenuri.

Duratele de viata estimate sunt dupa cum urmeaza:

Categorie

Cladiri si constructii speciale Echipamente si masini Autovehicule Mobila

Durata de viata (ani)

20 – 60 5 – 15 4 – 6 3 – 15

Duratele de viata estimate si metoda de amortizare sunt revizuite periodic pentru a se asigura ca acestea sunt in concordanta cu evolutia estimata a beneficiilor economice generate de imobilizarile corporale.

Managementul Societatii evalueaza anual daca exista indicii ale deprecierii valorii nete a activelor. In cazul in care exista indicii, Societatea estimeaza valoarea recuperabila a activului si, daca este cazul, inregistreaza cheltuieli cu deprecierea pentru diferenta dintre valoarea recuperabila si valoarea contabila neta.

Imobilizarile corporale sunt eliminate din bilant in momentul iesirii activului din patrimoniu sau atunci cand nu se mai asteapta beneficii din utilizarea activului. Pierderile sau castigurile din casarea/vanzarea activelor imobilizate sunt recunoscute in situatia rezultatului global.

Costurile indatorarii care sunt atribuibile direct achizitiei, constructiei sau productiei unui activ care implica in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sale prestabilite sau in vederea vanzarii sunt capitalizate ca parte din costul acelui activ. Toate celelalte costuri ale indatorarii sunt trecute pe cheltuieli in perioada in care intervin. Costurile indatorarii reprezinta dobanzile si alte costuri suportate de o entitate pentru imprumutarea de fonduri.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

6. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE(continuare)

f) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt evaluate la cost, ajustat pentru efectul hiperinflatiei pana la data de 31 decembrie 2003, si sunt amortizate folosind metoda liniara pe o perioada de 3 – 5 ani.

g) Reducerea valorii activelor non-financiare

Conform IAS 36 Deprecierea activelor, valoarea imobilizarilor corporale si necorporale este revizuita anual pentru a identifica circumstantele care indica deprecierea acestora.

Ori de cate ori valoarea neta a activului depaseste valoarea sa recuperabila, se recunoaste pierderea de valoare in situatia rezultatului global pentru imobilizarile corporale si necorporale.

Valoarea recuperabila este cea mai mare dintre pretul net de vanzare al activului si valoarea de utilizare.

Pretul net de vanzare este valoarea ce poate fi obtinuta din vanzarea activului in cadrul unei tranzactii normale, iar valoarea de utilizare este valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de trezorerie estimate din continuarea utilizarii activului si din vanzarea acestuia la sfarsitul duratei de utilizare.

Valorile recuperabile sunt estimate pentru active individuale sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru unitati generatoare de fluxuri de trezorerie. Anularea pierderilor de valoare recunoscute in anii precedenti poate avea loc atunci cand exista indicii ca pierderea de valoare inregistrata pentru acel activ nu mai exista sau s-a diminuat, anularea se inregistreaza ca venit.

h) Active financiare

In conformitate cu IAS 39 “Instrumente Financiare: Recunoastere si Evaluare”, activele financiare ale Societatii se clasifica in urmatoarele categorii: pastrate pana la maturitate si imprumuturi si creante generate de Societate. Investitiile cu plati fixe sau determinabile si cu maturitate fixa, altele decat imprumuturi sau creante generate de Societate, se clasifica drept pastrate pana la maturitate.

Aceste active financiare sunt recunoscute initial la valoarea justa plus costuri de tranzactie direct atribuibile si sunt evaluate ulterior la cost amortizat pe baza metodei ratei de dobanda efectiva. Castigurile si pierderile sunt recunoscute in situatia rezultatului global atunci cand activele financiare sunt derecunoscute sau depreciate, ca si prin procesul de amortizare.

Derecunoasterea activelor financiare are loc daca drepturile de a primi fluxuri de numerar din activ au expirat sau Societatea a transferat drepturile de a primi fluxurile de numerar din activ (direct sau printr-un angajament „pass-through”).

Toate cumpararile si vanzarile normale de active financiare sunt recunoscute la data tranzactiei, adica data la care Societatea se angajeaza sa cumpere un activ. Cumpararile si vanzarile normale sunt cele care prevad livrarea activelor in termenele general acceptate prin reglementarile sau conventiile respectivei piete.

Societatea nu are active financiare la valoarea justa in contul de profit si pierdere sau active financiare disponibile pentru vanzare.

i) Datoriile financiare

In conformitate cu IAS 39 “Instrumente Financiare: Recunoastere si Evaluare”, datoriile financiare ale Societatii se clasifica in urmatoarele categorii: imprumuturi, datorii comerciale si alte datorii.

Aceste datorii financiare sunt recunoscute initial la valoarea justa, net de costurile de tranzactie direct atribuibile si sunt evaluate ulterior la cost amortizat pe baza metodei ratei de dobanda efective.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

6. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE(continuare)

Castigurile si pierderile sunt recunoscute in situatia rezultatului global la derecunoasterea datoriilor, ca si prin procesul de amortizare.

Derecunoasterea datoriilor financiare are loc daca obligatia este indeplinita, anulata sau expira.

Activele si datoriile financiare sunt compensate numai daca Societatea detine un drept aplicabil prin lege de a compensa si are intentia fie sa deconteze pe baza neta, fie sa realizeze activul si sa lichideze datoria simultan.

j) Leasing operational

Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in situatia rezultatului global, liniar pe perioada contractului de leasing.

k) Tranzactii in valuta

Moneda functionala si moneda de prezentare: situatiile financiare ale Societatii sunt pregatite utilizand moneda mediului economic in care opereaza. Moneda functionala si de prezentare a situatiilor financiare este leul (“RON”).

Tranzactiile in valuta sunt convertite in RON aplicand cursul de schimb de la data tranzactiei. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta sunt reevaluate in RON la cursul de schimb de la data bilantului. Pierderile si castigurile din diferente de curs valutar, realizate sau nerealizate, sunt inregistrate in situatia rezultatului global. Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR la 31 decembrie 2013 si 2012 sunt urmatoarele:

31 decembrie

31 decembrie

Valuta

2013

2012

RON/EUR

4.4847

4.4287

RON/USD

3.2551

3.3575

l) Stocuri

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre valoarea realizabila neta si costul de achizitie, folosindu-se metoda costului mediu ponderat.

Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat a se obtine in conditii normale, mai putin costurile de finalizare si costurile estimate necesare pentru efectuarea vanzarii. Daca este necesar, se inregistreaza reduceri de valoare pentru stocuri in exces, invechite sau deteriorate.

m) Creante

Creantele sunt initial inregistrate la valoarea justa a consideratiei de primit si ulterior se evalueaza la cost amortizat, dupa provizioanele pentru depreciere, estimate pe baza unor factori relevanti pentru colectibilitatea lor. Dovezile de depreciere cuprind indicii ca un debitor sau un grup de debitori întampina dificultati financiare semnificative, imposibilitate de plata sau nerespectarea datoriilor de plata, probabilitatea ca acestia vor intra în faliment sau alt proces de reorganizare financiara. Pierderile reale pot varia fata de estimarile curente.

n) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include banii din casierie si din conturile bancare. Echivalentele de numerar sunt investitii pe termen scurt, foarte lichide, care pot fi repede transformate intr-o suma de bani cunoscuta, avand perioada originala de maturitate de maximum trei luni si care au un risc nesemnificativ de modificare a valorii.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

6. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE(continuare)

o) Datorii

Datoriile sunt initial inregistrate la valoarea justa a consideratiei de platit si ulterior se evalueaza la cost amortizat, si includ sume de plata, facturate sau nu, pentru bunuri, lucrari si servicii.

p) Imprumuturi

Costurile legate de imprumuturi sunt inregistrate pe cheltuiala in perioada in care apar, cu exceptia cazului cand imprumuturile sunt aferente constructiei unor active care se califica pentru capitalizare.

Societatea isi clasifica imprumuturile pe termen scurt si pe termen lung, in functie de maturitatea specificata in contractul de credit.

Imprumuturile sunt initial recunoscute la valoarea tragerilor neta de costul tranzactiei. Ulterior, ele sunt reflectate la costul amortizat, utilizandu-se metoda ratei dobanzii efective, diferenta dintre valoarea tragerilor si valoarea de rambursat fiind recunoscuta in profitul net al perioadei pe toata durata imprumutului. Costul tranzactiei include comisioane si onorarii platite agentilor, brokerilor sau dealerilor.

q) Subventii guvernamentale

Subventiile guvernamentale sunt recunoscute atunci cand exista siguranta rezonabila ca subventia va fi primita si toate conditiile aferente vor fi indeplinite. Cand subventia se refera la un element de cheltuiala, aceasta este recunoscuta ca venit pe perioada necesara pentru corelarea, pe o baza sistematica, a subventiei cu costurile pe care trebuie sa le compenseze. Cand subventia se refera la un activ, aceasta este recunoscuta ca venit amanat si reluata la venituri in sume egale pe durata de viata preconizata a activului aferent.

Cand Societatea primeste subventii nemonetare, activul si subventia sunt inregistrate la valoarea bruta si valoarea nominala si sunt reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata preconizata si a ritmului de consumare a beneficiului aferent activului suport, in rate anuale egale. Cand creditele sau forme similare de asistenta sunt furnizate de guvern sau institutii similare la o rata a dobanzii inferioara ratei aplicabile pe piata, efectul acestei dobanzi favorabile este considerat subventie guvernamentala suplimentara.

r) Beneficii ale salariatilor

Beneficii pe termen scurt:

Beneficiile pe termen scurt ale salariatilor includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. Ele se recunosc ca o cheltuiala cand sunt prestate serviciile.

Beneficii post angajare – plan de pensii:

Atat Societatea, cat si salariatii sai au obligatia legala de a plati lunar contributii (incluse in contributiile la asigurarile sociale) la Fondul National de Pensii, administrat de Asigurarile Sociale ale Statului Roman si respectiv de fonduri de pensii private (incepand cu anul 2008). Drept urmare, Societatea nu are nici o obligatie legala sa plateasca in viitor alte sume in afara de aceste contributii aferente pensiilor. Daca Societatea inceteaza a mai angaja membri ai planului Asigurarilor Sociale ale Statului Roman, ea nu va avea nici o obligatie sa plateasca beneficiile obtinute de angajatii sai in anii precedenti. Contributiile Societatii la planul de pensii sunt inregistrate in situatia rezultatului global in anul la care se refera.

Beneficii compensatorii:

Asa cum este stipulat de legislatia romaneasca, Societatea plateste indemnizatii compensatorii in cazul reducerii fortei de munca, legata sau nu de o reorganizare. Cheltuielile cu aceste indemnizatii sunt recunoscute in momentul in care management-ul se decide sa adopte un plan care va determina plati viitoare de indemnizatii compensatorii si pana la data bilantului fie incepe sa implementeze planul de restructurare, fie comunica informatii despre planul de restructurare celor afectati de acesta, intr-o maniera suficient de clara pentru a se genera asteptari valide ca Societatii va realiza restructurarea.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

6. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE(continuare)

s) Impozit pe profit

Impozitul aplicat profitului sau pierderilor anului cuprinde impozitul curent si impozitul amanat. Activele si datoriile pentru impozitul pe profit curent pentru perioada curenta si cele anterioare sunt recunoscute la valoarea ce se asteapta sa fie rambursata de catre sau platita catre autoritatile fiscale.

Impozitul pe profit curent se calculeaza in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare in Romania si se bazeaza pe rezultatele raportate in situatia rezultatului global al Societatii intocmit in conformitate cu standardele locale de contabilitate, dupa ajustari facute in scopuri fiscale. Impozitul pe profit curent se aplica la profitul contabil, ajustat conform legislatiei fiscale, la o rata de 16% (2012: 16%). Pierderile fiscale se pot reporta pe o perioada de cinci ani pentru pierderile fiscale realizate pana la data de 31 decembrie 2008, si pe o perioada de sapte ani pentru pierderile fiscale realizate dupa aceasta data.

Impozitul pe profit amanat reflecta efectul fiscal al diferentelor temporare dintre valoarea contabila a activelor si pasivelor utilizata in scopul raportarii financiare si valorile fiscale utilizate in scopul calcularii impozitului pe profit curent. Impozitul pe profit amanat de recuperat sau de plata se determina utilizand rata de impozitare care se asteapta a fi aplicabila in anul in care diferentele temporare vor fi recuperate sau decontate. Evaluarea impozitului pe profit amanat de plata sau de recuperat reflecta consecintele fiscale care vor rezulta din modul in care Societatea se asteapta sa realizeze sau sa deconteze valoarea contabila a activelor si pasivelor sale la data bilantului.

Activele si datoriile din impozitul amanat sunt recunoscute indiferent de momentul in care este probabil ca diferentele temporare sa se realizeze. Activele si datoriile din impozitul amanat nu sunt actualizate. Activele din impozitul amanat sunt recunoscute in momentul in care este probabil ca vor exista in viitor suficiente profituri impozabile in raport cu care sa poata fi utilizat impozitul amanat. Datoriile din impozitul amanat sunt recunoscute pentru toate diferentele temporare impozabile.

t) Taxa pe valoarea adaugata (TVA)

Veniturile, cheltuielile, activele si datoriile sunt recunoscute la valoarea neta de TVA, cu exceptiile urmatoare:

In cazul in care TVA-ul aferent unei achizitii de bunuri sau servicii nu este recuperat de la autoritatea de impozitare, este recunoscut ca parte din costul de achizitie al bunului ori ca parte a cheltuielilor, dupa caz.

Creantele si datoriile care sunt declarate cu valoarea TVA inclus.

Suma neta a TVA de recuperat sau de plata, de la/catre autoritatea de impozitare este inclusa ca parte a creantelor sau datoriilor in bilant.

u) Recunoasterea veniturilor

Venitul este recunoscut atunci cand este probabil ca Societatea va obtine beneficii economice asociate cu tranzactia si cand valoarea venitului poate fi masurata credibil.

Vanzarile, care exclud taxele si discount-urile, sunt recunoscute cand are loc livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor si cand s-a realizat transferul riscurilor si beneficiilor legate de proprietatea bunurilor, de obicei la livrarea acestora.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute cand dobanda devine exigibila (folosindu-se rata efectiva a dobanzii, care este acea rata care egalizeaza fluxurile de numerar viitoare estimate pe durata de viata a instrumentului financiar cu valoarea contabila neta a activului financiar).

Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci cand se stabileste dreptul Societatii de a primi plata.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

6. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE(continuare)

v) Valoarea justa a instrumentelor financiare

Conducerea considera ca valorile juste ale instrumentelor financiare ale Societatii nu difera semnificativ de valorile lor contabile, datorita termenelor scurte de decontare, costurilor reduse de tranzactie si/sau ratei variabile de dobanda, care reflecta conditiile curente de piata.

w) Provizioane

Un provizion este recunoscut atunci cand, si numai atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca rezultat al unui eveniment trecut si daca este probabil (exista mai multe sanse de a se realiza decat de a nu se realiza) ca o iesire de resurse incorporand beneficii economice va fi necesara pentru decontarea obligatiei, si se poate face o estimare rezonabila a valorii obligatiei. Provizioanele sunt revizuite la incheierea fiecarui exercitiu financiar si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. Cand efectul valorii in timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului este valoarea actualizata a cheltuielilor necesare pentru decontarea obligatiei.

x) Datorii sau active contingente

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare. Ele sunt prezentate in note, cu exceptia situatiei in care posibilitatea unei iesiri de resurse incorporand beneficii economice este foarte mica.

Un activ contingent nu este recunoscut in situatiile financiare, ci prezentat in note atunci cand o intrare de beneficii economice este probabila.

y) Evenimente ulterioare

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, atat favorabile cat si nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru emitere.

Evenimentele ulterioare datei bilantului care furnizeaza informatii suplimentare despre pozitia Societatii la data bilantului sunt evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situatiilor financiare.

Evenimentele ulterioare datei bilantului care ofera indicatii despre conditiile aparute ulterior datei bilantului, nu conduc la ajustarea situatiilor financiare si sunt prezentate in note in cazul in cazul in care sunt semnificative.

z)

Parti afiliate

O

parte este considerata afiliata atunci cand prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau

oricare alt mod are puterea de a controla direct sau indirect sau de a influenta semnificativ cealalta parte.

Partile afiliate includ de asemenea persoane fizice cum ar fi principalii proprietari, management si membri

ai Consiliului de Administratie, precum si familiile acestora.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

7. RETRATAREA SOLDURILOR DE DESCHIDERE

Compania a retratat urmatoarele solduri de deschidere in situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2011 si 31 decembrie 2012 si in situatia rezultatului global pentru anul 2012:

 

Raportat

Corectie

Retratat

31

decembrie 2011

Rezultat reportat

b)

21.470.676

1.507.823

22.978.499

Impozit pe profit amanat

a)

1.938.084

(1.507.823)

430.261

31

decembrie 2012

Rezultat reportat

a)

24.656.303

1.271.373

25.927.676

Impozit pe profit amanat

a)

1.671.099

(1.271.373)

399.726

Exercitiul incheiat la

 

31

decembrie 2012

Impozit pe profit amanat

a)

266.985

(236.450)

30.535

a) Corectarea impozitului pe profit amanat

Societatea a corectat impozitul pe profit amanat raportat la 31 decembrie 2011 si 31 decembrie 2012, care initial a fost inregistrat la o valoare mai mare. Corectia s-a datorat uneri erori la calculul bazei impozabile a provizionului pentru clienti.

b) Corectiile descrise in nota a) de mai sus au avut ca efect corectarea rezultatului reportat la 31 decembrie 2011 si 31 decembrie 2012.

8. RAPORTAREA PE SEGMENTE

Alumil Rom Industry ofera o gama foarte variata de profile si accesorii din aluminiu cat si utilaje pentru procesarea profilelor de aluminiu. Societatea are un singur segment de activitate conform cerintelor IFRS

8.

Prezentarea valorica a vanzarilor pe principalele categorii de produse este urmatoarea:

Categorie produse

2013

2012

Profile Accesorii Paneluri compozite din aluminiu Policarbonat Sisteme fotovoltaice Sisteme pentru automatizari Deseuri, servicii si altele

39.758.149

45.042.617

15.456.185

18.382.725

2.672.360

3.523.574

26.056

91.754

9.861.205

-

1.009.699

609.188

2.380.816

861.311

TOTAL

71.164.470

68.511.169

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Structura valorica a vanzarilor pe piata interna, respectiv externa, este urmatoarea:

Piata

2013

2012

Interna

67.600.790

65.937.324

Externa

3.563.680

2.573.845

TOTAL

71.164.470

68.511.169

9.

IMOBILIZARI CORPORALE – NET

La 31 decembrie 2013 si 2012 imobilizarile corporale – net, sunt urmatoarele:

 
 

31 decembrie

31 decembrie

2013

2012

Terenuri si cladiri Echipamente si autovehicule Mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs

27.942.548

16.014.093

9.885.478

2.582.166

196.525

206.115

1.419.674

9.844.907

Total imobilizari corporale

39.444.225

28.647.281

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

9. IMOBILIZARI CORPORALE – NET (CONTINUARE)

Evolutia imobilizarilor corporale de la 31 decembrie 2011 la 31 decembrie 2013 este urmatoarea:

 

Terenuri si

Echipamente si

Avansuri si imobilizari corporale in curs

 

cladiri

Autovehicule

Mobilier

Total

Cost

01.01.2012

19.395.148

12.502.750

1.369.608

792.069

34.059.575

Intrari 2012

-

130.088

6.291

9.052.838

9.189.217

Iesiri 2012

-

(559.077)

-

-

(559.077)

Transferuri 2012

-

-

-

-

-

31.12.2012

19.395.148

12.073.761

1.375.899

9.844.907

42.689.715

Intrari 2013

-

637.466

47.051

11.698.257

12.382.774

Iesiri 2013

-

-

-

-

-

Transferuri 2013

12.518.061

7.598.659

6.770

(20.123.490)

-

31.12.2013

31.913.209

20.309.886

1.429.720

1.419.674

55.072.489

Amortizarea cumulata

01.01.2012

2.840.837

9.174.298

1.088.009

-

13.103.144

Cheltuiala anului 2012 Amortizare cumulata aferenta iesirilor 2012

540.218

876.374

81.775

-

1.498.367

-

(559.077)

-

-

(559.077)

31.12.2012

3.381.055

9.491.595

1.169.784

-

14.042.434

Cheltuiala anului 2013 Amortizare cumulata aferenta iesirilor 2013

589.606

932.813

63.411

-

1.585.830

-

-

-

-

-

31.12.2013

3.970.661

10.424.408

1.233.195

-

15.628.264

Valoare ramasa

31.12.2012

16.014.093

2.582.166

206.115

9.844.907

28.647.281

31.12.2013

27.942.548

9.885.478

196.525

1.419.674

39.444.225

La 31 decembrie 2013 Societatea nu are inregistrate mijloace fixe in baza contractelor de leasing financiar.

La data de 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012 Conducerea Societatii a verificat daca exista indicii ale deprecierii activelor si a concluzionat ca nu exista asemenea indicii, din surse externe sau interne. In ciuda crizei, Societatea a reusit sa isi mentina profitabilitatea si pozitia financiara solida.

Costurile indatorarii capitalizate

Societatea a semnat in mai 2011 contractul de finantare cu Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in cadrul programului „Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice”. Proiectul a avut o durata de implementare de 26 de luni, si a constat in construcția clădirii halei industriale și a corpului de birouri, precum si achizitia de utilaje si echipamente de ultima generatie. Principalele echipamente achizitionate prin proiect sunt: linie de producție profile cu bariera termica, instalație de vopsire electrostatică pentru imitație lemn, instalație de vopsire orizontală în câmp electrostatic, stație de epurare, sistem de alimentare și ridicare a paleților, poduri rulante, sistem automat de depozitare pe rafturi, etc. Proiectul s-a finalizat in iulie 2013, valoarea investitiei fara TVA la data de 31 decembrie 2013 fiind de 20.085.466 RON, din care finantare nerambursabila 5.963.721 RON. Constructia a fost partial finantata de un contract de finantare „Facilitate de investitii” incheiat in anul 2012 cu Millenium Bank. Finantarea nerambursabila a fost incasata astfel: prefinantarea in valoare de 2.087.302 lei a fost incasata in anul 2012, iar diferenta de 3.876.419 lei a fost incasata in anul 2013. Contractul de finantare a fost destinat exclusiv finantarii noii investitii. Valoarea cheltuielilor cu dobanda capitalizate in cursul anului 2013 este de 122.618 RON.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

10. IMOBILIZARI NECORPORALE – NET

La 31 decembrie 2013 si 2012 imobilizarile necorporale includ:

31 decembrie

31 decembrie

2013 2012

Software Avansuri si imobilizari necorporale in curs

20.860

21.220

-

-

Total imobilizari necorporale

20.860

21.220

Licentele software folosite de Societate sunt Oracle Standard, Windows XP si Bitdefender.

Evolutia imobilizarilor necorporale de-a lungul perioadei este urmatoarea:

Software

Alte imobilizari

necorporale

Total

Cost

01.01.2012

5.357.610

-

5.357.610

Intrari 2012

6.128

-

6.128

Iesiri 2012

-

-

-

Transferuri 2012

-

-

-

31.12.2012

5.363.738

-

5.363.738

Intrari 2013

2.510

9.555

12.065

Iesiri 2013

-

-

-

Transferuri 2013

-

-

-

31.12.2013

5.366.248

9.555

5.375.803

Amortizarea cumulata

01.01.2012

5.277.297

-

5.277.297

Cheltuiala anului 2012

65.221

-

65.221

Iesiri 2012

-

-

-

31.12.2012

5.342.518

-

5.342.518

Cheltuiala anului 2013 Iesiri 2013

12.425

-

12.425

-

-

-

31.12.2013

5.354.943

-

5.354.943

Valoare ramasa

31.12.2012

21.220

-

21.220

31.12.2013

11.305

9.555

20.860

In cursul anului au fost achizitionate licente software: Windows XP.

La data de 31 decembrie 2013 si 31 decembrie 2012 nu au fost identificate indicii cu privire la deprecierea imobilizarilor necorporale.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013 (toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

11. ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE

 

31

31

decembrie

decembrie

2013

2012

Actiuni detinute la entitatile afiliate Ajustari pentru depreciere

82.500

82.500

(82.500)

(82.500)

Total actiuni detinute la entitatile afiliate

-

-

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. detine 100% din capitalul social al ALUMIL EXTRUSION S.R.L. cu sediul in Filipestii de Padure, sat Ditesti nr. 927, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/866/1999 si are codul unic de inregistrare nr. 12402281, capital social participatie integrala a ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. in valoare totala de 50.000 USD, echivalentul a 82.500 RON.

12. CREANTE IMOBILIZATE

La 31 decembrie 2013 si 2012, creantele imobilizate sunt urmatoarele:

 

31

31

decembrie

decembrie