Sunteți pe pagina 1din 116

A.

E f'ldTIJ A

ROMANE oe ACTIUNE s1 PASIUNE

FREDERIC VAL

''

.,-; '!

"1'
: .J

.. ,

ti.\:' i: .
(::'.;
'

- ..

..._

' '

. ;. ' -. '! .- ... '


- :!

- .

:c I.

{-:-:!:;:

.- -
; :.:
:
.;
. .. ;.

'
...

;:..'..

;:

'

.-,.

\
'r

,;;_

..

. . "J
"' .. .
....

..

AVENTURA"
1 ma ne
d e a c t i u ne i pas i u

REDERIC

ne

VALADE

EGIN A
V

NEVAZUILOR
Traducere de

TEODOR CREEANU

E D I T U R A

A D E V E R U L"

S. A.

CALENDARUL CITITORII
---- -

LA 15 ALE FIECARE! LU

citim colecia de

8 LE I

AVENTURA ;:::
i mr

:::!:u::

TAINA FARULUI INDOLII


-

-----

LA 1 ALE FIECREI L

citim colecia de

15 LI

ROMANELE CAPTIVA
'" vinzare:

CONTESA CAGLI03TRD

Ur ,,..torul :

MIREASA FLCRII

19.

Catalogul tuturor

se afl la sfritul

vlnzare.

voi urnelor i

oricrui
.

vCJ

EDERIC

VALADE

GINA NEVZUILOR
Traducere de TEODOR CREEANU

1.
GHITARISTUL.

> dou trei luni petrecute la Rio-de


:o, luai hotrrea s urc spre isvoarele
anului, strbtnd ara.
Rio fusesem

srtuit s

iau un

n va duce confortabil la Para.

vapor

arm d e ci, Manuel Esquisitos, secre


meu i cu m i ne i ajunserm insf r1 p sptmni i s p t mn i , la Para.
tractiile nu prea sunt numeroase la
aa c dup cincisprezece zile nu
lveam dect un singur gnd: s plec
1ai curnd din oraul acesta. Dar cnd
10trrea, alt belea: nu prea tiam
s m duc. M sftuii cu Manuel
sitos.
3

Dar mai nti s facem prczcnli'uil,


Sunt francez, mai mult chiar: Pa
M numesc Edgard D up arc i sunl
notar.
Iodat ce-mi terminai studiile, inel'
cl toresc, cutreernd lume a condus
de cap riciile fanteziei mele, fr 1
plan stabilit, numai i numai din pi
de a vizita ri noi i de a nth
puri noi.
In China, l a colul unei str due d
king.fcui cunotiin cu M a n u e l Esq
Atacat de trei, patru haimanale, bi:
fusese trn tit l a pmnt, j efuit i p
supra druit cu o lovi t u r de cu\it
p ie p t, care era s-i pun capt zilele
A fi p u tut s m d u c numai dup
tor i s transport p e accsl nenorocii
talul cel mai a propiat, d a r fa!a lui
ple d n favoarea lui : avui presim ir
p u tea s-mi fie de folos; l transpor1
dar la hotelul me u, i-l ngri j ii.
Se vi nd ec destul de repede,cci r:
mai puin grav dect p rea la pri:
dere, i dup cteva zil e edea n
cnta, ca s se distreze, din tr'o mi
tar p e care a greso rii soco tiser in
fure i p e care o ridicasem oda t c
- Ei, l n trebai eu, Cum te simti
- Foarte bine, Senor ! mi rf1spl
i da c doreti- sunt gata s te p
dup ce-i voi fi mulumit pentru
tea d-tale.
- Ca s te duci unde ?
Fcu un gest vag.
- Habar n ' am ! rspunse el. E u
cu care nu mi-am btut cap ul ni

Dre p t cluz mi servete ntmplarea i,


pn l a pan i a mea d e deunzi, i-a nde
plinit misi unea.
Incep utul acesta mi strni interesul i
trezi n mine, din ca pul locul ui, simpatie
pentru acest bi a t nostim. Imi sp use c
era S p aniol, de p rin mprej uri mile oraului
Huesca, fi u l unui fierar, care se nsurase
cu o iganc i c pribegise prin tr'o mul
ime de ri cti gnd u-i pinea cu aj ulo
rul ghitarei l ui. Vizitase Frana , Germa nia,
I talia, Greci a, apoi ,gsind de l u cru p e bor
dul unui vapor ce pleca s p re lndii, rence
puse vagabondaj ul, aj ungnd nsf rit l a
Peking.
- A vrea s-i fac o p rop unere, i s p u
sei eu cnd fu vinde cat : s rmi l a min e .
A fi m ulumit s am u n se rvitor b u n .
C u vn t u l acesta n u-i plcu. Rnisem mn
dria l ui de Spaniol.
Incrunt din sprnC"ene.
- Mai bine zis, reluai eu, de cineva care
s-mi fac a cele ai servicii ca u n servitor,
dar cruia i-a da titl ul de secretar.
Trs turile lui Man uel se l umin ar.
Ei, ce zici ? n t rebai eu.
- Z u, Senor, rspunse ghit, ristul, mai
bine n i ci c se po ate I
Ne nvoirm p e dt i asta v explic
dece o p tsprezece luni mai t rziu era m la
Para, n tovria acestui fiu de iganc,
n ale c rui vin e curgea sn gele ma mei sale.
Era harnic, cu raj os, se descu rca u or, n
t r' un cuvnt un aj u tor nep reuit pt>ntru un
cl tor p asion at ca min e, cci b igui a vre-o
dous prezece limbi, ceeace-i permitea s se
fac inteles peste tot.
5

I .a Pa ra, mi veni toan a

s fac o plim
p rin meleagu rile cursul ui sup erior al
Amazo nului, nu mit i Mara non, o regi u n e
p(' c a re nc din tL_erete doream s ' o vi
zi lez.
Ii comunicai i n ten i a mea lui M a n uel Es
([llisitos, care nu fcu uici o obiecie.
Nu degeaba era el fiu de iganc. Avea
n snge instinctul vagabondaj ului i d a c
l-a fi anun at seara c plecm a dou a zi
din Para, p e j os, ca s mergem l a New
York, dealungul rmului oce anul ui, asta
i- ar fi prut fo arte firesc. 11 nsrcinai s
aran j eze totul pentru cl torie.
A p a tra zi eram pe bordul unui vapor,
ce m e rgea p n la Iquitos, i navi g a m n
susul Amazonului, ct de iute ngd uia fora
mainei.
- ine mult drumul ? ntrebai eu p e c
pitan .
- D ac totul merge bine, mi rspunse
el , vom fi l a lquitos p este cincisprezece
zile.
Fui curios s tiu dece naviga ia ofici al
se opri a l a lquitos, n loc s continue pn
la B a ranca i l a Borj a.
- S ' a r putea merge i acolo, mi explic
Martinez, i p n nu de mult, aa se fcea.
Vorbesc d e Borj a. Ct despre Baranca, e
altceva. Nu-i un ora, ni ci mcar un sat,
nu-i dect o exploatare industriul . Va p oare
mici din Iqui tos pleac s duc acolo me
ri n d e , tofe, o gr mad de lucru ri i aduc
dcacolo cauciuc, piei i al te mrfu ri.
- i l a Borj a nu m erg ? ntrebai eu,
Martinez cltin din cap.
La Borj a nu, zise el.
ha

Chipul i se po s o m or aa de tare , nc t
presi m tii o chestie u r t . . .
i e r a o chesti.2 ur t de tot.
- Nu se merge la Borj a, rel u cpita
nul, p e ntr u c l a Bor j a n u mai exist nimic.
Se in st,a laser acolo oame n i cumsecade, br
ba i, femei, co pi i , vreo sut. Se l u c ra ho t
rt, construiser case, cultivaser p m nt u ri ;
fc user o stati une de p es c u i t. Promite a s
devie un co lti o r mbelugat, u n o r el fru
mos. Des i gu r , n i ci la Para, i nici ch i ar l a
Iqui to s, nu s e t i a ce s e n tm pl a acolo, In
tr'o zi sose te la Borj a u n "a por. N i m e ni .
O t cere de morm nt. D e a rc . Caut Bor
j a . Nu se mai vede Borj a . Nicio c aban .
Intr'o n o a p te, Indienii Huambisas iei se r
din p d urile l or, i a doua zi de di m i n e a
totul era jefuit, masa c r at. Se isprvise cu
Barj a.
- i nimeni n'a n c erc a t s-i pedepseasc
pe ac e ti H u am bi sa s ? n tr ebai e u .
C pitanul m privi c u un aer surprins.
- S-i p e de p se a s c ?
spuse el. Cum asta ?
Ar fi putut fi tri m ii m po t r i va slbatecilor
dou-trei sute de soldai. Dac s ' a r ma i fi
ntors vreunul, acela ar fi t rebuit s aib
un noroc ex traordinar. In dien ii ar fi l u a t- o
din loc, tiind prea b i n e c p du re a o s-i
descotoroseasc de d uman i . Pe s lbate ci
p d urea - i apr. De oa meni te po i apra
dar de p du r e ba. B:muesc c n'ai de gnd
s te aventurezi acol o ?
- I at o ideie , l a sigu r ai eu, care n u
mi-a venit n c .
- i c el m a i bine ar f i nici s nu- i vin!
inchei Martinez.
Inc de copil m ncpnam s fac
7

tocmai ceeeace voiau ceilalfi s m mpie


dice s fac ...
Aa c sfa tul cupri ns n cuvi ntele c pita
nului Martinez, dep a r te d e a d e p rta g n
d ul s m a venturez n p d urea A mazo n u
l ui, dimpo tri v, mi <l du dori na a c e a s t a .
F r ndoial c ' a f i n eles c asta era a
proape o nebunie, d a c u n inciden t nep re
vzut n' ar fi avu t ca u rm a re s m mp ing
pe aceast ca l e p rimej d ioas.
Acest i n cident m ate p t a la Iqu itos u n d e
aj unserm, sp re m a r e a satisfaci e a l u i Ma r
tin ez, exact dup cinci sp rezece zil e del a
plecarea noastr cli n Pa ra.
2.
AP AH I'f IA

UNUI RO COVAN.

D espre Iquitos poi spune, fr team c-l


brfeti, c nu e cine tie ce mare lucru de

cap u l lui.
- In orice caz, observ Manuel , n u de
porci se d uce lips n inu tul acesta !
Observaia era j ust. \'e d e a i l a Iqui tos,
mai m ulti porci dect oameni . Rmtoarele
astea umbla u ncoace i ncolo linitite, ca
la ele acas, fr s se sin chiseas. de tre
c tori.
- Senor, spuse Manuel Esquisi tos cl ti
nnd uimit din ca p, dup prerea mea,
Iquitos este p aradisul po rcilor.
- D ar pentruce sunt atfia porci aici 1
ntre bai e u pe c pitanul Martinez.
- Asta cam mir,e dre pt, n primul mo
ment p e noii venii, a <lmise cpittmul, dar
8

pn 'n patruzeci i opt de ore v vei fi


obin uit cu ei i vei fi chi ar mulu mi i s
vedei p e toi a ce ti p orci pli mbnd u-se n
j u rul d v.. F r d e ei n'ar m a i f i de tr i t l a
Iqu i tos. Ae rul a r f i otr v i t d e p u toare. Gn
dii- v c ntr'un a semenea loc nu se pre a
tie ce e s te un can a l . Oam enii nici nu-i dau
mcar osten eala sfi a run ce l t urile n Mara
non . Le d e p u n n st rad.
- A ! ne l e g ! spusei e u . Porcii sunt aici
nsrcinai cu se rvici u l salu briti:iii p u blice.
- Exact! rsp unse Martinez. Al tfel ciuma
ar isbucni imedi a t la h1uitos, cum s'a n
tmplat acum vreo cin cisprezece ani cn d
g u v ern atorul d e atunci f u rsturnat de u n
porc. Infuriat, ddu ord i n ca to a te animale l e
gsite p e strzi s fie ucise i mica ga rn i
zoa n d e aici fu ns rci n a t cu acest masa
cru , p e care-l ndeplini cu mult p l cere,
cci carnea victimelor era pra da lor. Dar
d u p opt zile n u mai p u teai s circul i n
lquitos nici cu nasul astupat ; se declar o
epidemi e care ucise o groaz de oameni,
nce p n d chiar cu guverna torul. Autoritile
se gr bir deci s se ren toa rc la sistemul
porcilor. Mul umi t acestora se respir aici
un aer curat.
Vzui c Manuel Esquisitos era s izbuc
n e asc n rs. Avea i de ce, aerul cura t din
lq uitos se compun e a din tr'o mulime de
miresme" varia te.
M izbise un cuvnt spus de Martinez.
Dece se a fl la lquitos o garnizoan ? l n
trebai exprimndu-mi presu p u nerea c poate
treb uia s apere oraul contra a tacurilor
indienilor.
- O, mi rspunse cpitanul. Slbate cii
9

sunt destul de detepi i de prudeni c a s


nu ri te s a t a c e o lo calitate unde ar avea
d e aface cu vreo dou - trei sute de br
bai bine narmai i ho t ri. . . Nu vorbesc
dect de locui torii de ras alb ... Dinspre
p artea a sta, nimic de tem ut. . . Iquitos n u-i
ameninat de soarta Borj ei. D ar sunt i a l ii . ..
Fr nicio osteneal o s vedei c lep
d turi l e soci e t ii miun pe aici . . . O s
sp u nei c de a ceti a se gsesc pretu ti n d e n i . . .
D e a cord . . . Numai c n inuturi aa d e de
p rta te ca aceasta, r ufctorii trebue ob
servai mai ndea proape dect aiurea.
Deoarece aj u n serm la hotel ul lui Antonio
Maraj a, p e care mi-l recomandase Martinez,
n u mai con ti n u ar m discui a .
Se scurser dou zil e , dup ca re Ma n uel
i cu mine ne ui tar m n e dumerii u n ul l a
a l tul. A ceiai ntrebare tre cuse p riu gndul
amndorura.
- Tare a vrea s tiu, spusei eu, dece
am venit aici. Ai vreo ideic ce-am p utea
face, Manuel?
Secretarul meu cEt ti n din c a p .
- Nici pomeneal, D a r nici nu-mi fac
grij i, Senor.
Dece ?
- Pentruc asta nu m p rivete pe mine.
M'am angaj at ca s v urmez. At ta tot.
- E d re p t, aprobai eu. Totu m plictisea
logica lui Manuel Esquisitos.
Rmsei tcut.
Eram tare p l ictisit i nu tiam ce holrre
s i au.
Bucuros a fi pornit-o la drum ca s urc
spre no rd, n direcia Quito. l n caz u l acesta,
cel mai bine a r fi fost s'o iau pe valea ru

10

l ui Na p o, dup ce a fi fcut rost d e o a


lup bun . Cl toria p rin i n uturi necunos
cute, merita osten e ala s ' o fac, i nu mi-ar
fi fost greu s gsesc un mic grup de i ndi
vizi care m'ar fi nsoit cu drag inim.
Ideea aceasta mi p ru interesan t i c zui
ntr'o visare at t de ad nc , nct Manuel
Esquisitos, ca s nu m stin gh ereasc, se
duse de se aez n curtea hote l ului , un de,
la umbra unui cop a c u ria, n cepu s cnte
din ghi tar . In da t se strnser n j urul l u i
o droaie de p u ra dei indieni goi-golui.
In timp ce secretarul meu i fermeca au
ditorul i n digen, ncntat sr1 a11dr1 Adevrata
Pa/orn, d up care aveam motive bin e nte
meiate s ti u c ave a s urmeze cstudiantina
i mandolinata. e u mi urmam visarea.
D i n ce n ce mai mul t m cucere a ace ast
i deie, care trezea n mine toa te instinctel e
mele a venturoase.
Intr'a devr, a cea s t cl tori e n'avea nimic
b a n al . Cpta un aspect din cele mai inte
resante, cci imensele regiun i pe care tre
buia s le strbat, pot fi socotite ntre cele
mai p uin cun oscute de p e glob. Nu se ti e
a pro a p e ni mic des pre e l e . N u avem dect
indica ii foa rte vagi asu pra populai ilor sl
b atece ce locu csc prin aceste p u sti e ti i
dintre care u n ii sunt antropo fa gi. Nu se cu
nosc mai multe am n unte nici despre dife
ritel e rase de anim a l e ce t resc p e a colo,
ni ci despre esen a pdurilor milenare ce se
nti n d p e o su p rafa <le opt ori mai mare
dect a Franei.
Aceste a erau gnduri l e m e l e cn d, n
mica sal n care eram si n gur, in tr u n
vlj gan nalt, un fel de u r i a rocovan, m11

brcat cu haine de p i el e i cu un fel de


ci sme ce-i aj ungeau p n la ge n u n chi i care
se ndre p t spre mine.
- Iertai-m c v d e r anj ez , Senor mi
spuse el, dar dac a vei nevoie de u n dul
gher bun, de un p d u rar voi nic, de un v
ntor ce nu - i greete n i ciodat inta, de un
b rbat care nelt-ge limba Indienilor i dac
n'a i angaj at nc pe nimeni, eu , James Hid
l e ton v st au la d i spo z i ie.
Eram cam u l uit. James Hi<lleton l u aceas
t uluia l drept ezita re.
- P utei
lua i n fo rmai asupra mea con
tin u el. Nu-mi p as de loc de asta. To at
l umea, dela Para pn l a Iq u itos , v va
spune c n u vei gsi p e a l t ul mai bun dect
mine p e n tru e x p e diia dv.
- C are expe diie? ntrebai cu din ce n
ce mai uimit.
I ndi v idul r o c ovan i cu cismc mari nce
p u s r d .
- O ! Se nor, mi r spunse el, asta n u mai
e nici u n miste r ! Toat l umea de aici tie
c vrei s gsii c o moara Incailor.
3.
SPRE NECUNOSCUT.

tiu c nu trebuie s te miri de n imic,


p rinci piu de care m'am si li t n totd e a u n a s
nu m n dep rtez, d a r n m p rej ur rile de
mai sus, cre d c omul cel mai st p n pe
sine ar fi rmas nlemn i t de mira re. Cine
oare se a pucase s-i nire l ui Hi<ll eton ast
fel de bazaconii ?
12

Abia mai trziu ddui de ch e ia enigmei


Era o g l um a c pitanului M a rtinez, c a r e)
l a o ntrebare a hotelierulu i meu, gsise cu
haz s rs p und c o pornisem la drum ca
s descopr comoara Incailor.
Sunt cteva sute de a ni, de cnd e c utat
aceast fairn oa s comoar i de tot a t tea
sute d e ani ea n ' a pu tut fi gsit . Se tie c
atunci cnd au venit S p aniolii n Peru, a u
fost orbii de bog i a st p n ilor rii, care
aveau aur din belu g . A u ru l se gsea p re
tutindeni. In case, pare-se, obiectele cele
mai des n trebuin ate, cele mai obinuite ,
erau de aur.
S paniolii n'au p utu t niciodat afla de unde
p r oven ea aceast enorm cantitate de aur.
i cum e i firesc, se crei o legen d.
Spunea aceast l egend c , n adncuril e
f r sfri t ale acestei pd uri care mrgi
nete Maranonul, i care n c urc s p re Nord,
pe o distan foarte mare , s'ar g si o regi
une ntins, unde n'ai avea dect s te a pleci
ca s culegi pietricele form a te din aurul cel
mai curat.
Cu timpul, n Peru, l a Equator i chiar
n Brasilia, toat lumea fu convins de e
xistena acestei comori a Incailor dar deo
potriv de con v in s fu c-o s mai treac
inel\ mult vreme p n cnd o s fie des
coperit, cci e pzit de pd ure.
S p trunzi n p d u r e nu e prea greu.
In schimb, sun t multe anse s nu mai
iei niciodat din ea.
Incerc rile multo r exploratori ndrznei
au dat gre pn acum, dar dac n'au re
uit s a e sco p ere comoara, nu nseam n c
13

un altul mai norocos, mai favorizat de m


p rejurri, n'o s p u n m n a p e e a .
Trebuie s mrturisesc c e u p erson a l nu
prea cre deam n e x i stena ei...
A fi p u tut con vinge pe Hi dleton c se
neal n privina i n teniilor mele, dar n'o
fcui.
La urm a urmelor, fie c exista, fie c n u
o comoar a In cailor, l u cru d e c a r e n fon d
p u in mi p sa, treb u i a s resping ocazia ce
mi se o ferea de a m a v n t a ntr'o a ven tu
r att de ciudat ?
la t dece, n loc sr1-l a sigur p e J ames
Hi dle ton c fusese r u i nform a t i c nici
n u m'a m g n d it l a co moara I n cailor, m
mrgi n i i s - i rspund n doi p e ri .
- M ntreb, spusei eu, cine a p u tu t s
v sp u n aa ceva ?
- O! spuse Hidl eton, sta nu-i un secret,
Senor, toat lumea vorbete despre asta la
Iqui tos .
. - Al a d evrat ! m mi rai eu. Toat lumea
vorbete ? i ce se cre de ? O s am sau nu
norocul s reuesc ?
James Hidl elon i mngie barba roca t.
- De ! spuse el. Douz e ci n a i n tea dv. a u
greit inta. Al douzeci i u n ulea poate re
ui. i a poi, dac ncepi prin a-i spu n e c
n'o s reue ti, atunci nu mai faci n iciodat
nimic.
Raionamentul era b un. Dar n treve d e a m
vag, gre utile unei e xpediii l a c a r e nici
nu m gndisem vTOdat i p e n t ru c a re d e ci
n u e ram p regti t. Eram t o t u tenta t.. .
Imi ddeam ns seama c ave a m s fac
un salt n necunoscu t i poate c nu a fi
u

riscat, dac amorul prop r iu n'a r fi vorbit


mai t a r e dec t judeca ta sn toas .
- Ade vrul, S e no r , contin u James Hid
l eton, e c l u mea g n dete c n ultimul
mome nt o s v luai p ici oar e le n spina r e ,
n e s i mtin d p re a tare nevo i a s v r iscai
pielea nlr'o as tfel de afacere. De d e p arte,
ai ntotdeaun a mai mult curaj. C n d eti
gata, c u raj ul se topete .
Asta mi fcu efe ctul unei lovi turi de
b i ci.,. i amoru l propriu s e re vol t i o l u
naintea j u<le61 i i .
- C e i c e spu n asta, James Hidlcton, stri
gai e u , n u m cunosc i ar fa ce mai bine
s- i in gura! Ii nchipui cred, adogai
eu, c n'am venit dela Rio la Para i dela
Para la Iquitos, c rn d du p mine toate
bagaj ele, ca s m ntorc nainte de a fi
strb tut marea p du r e.
- i de a fi desco p erit comoara Incailor !
n tre rup se Hidle to n.
"
- E cl ar , r sp u n sei eu, c dac o desco
\)r, n'am s fiu prost s-i dau cu piciorul.
Pent r uc se spune c pdu r ea e de netrecut,
vreau s ar t c n u-i a devrat i d a c
vrei s faci p arte din expeditie, n'ai dect
s s p ui u n singur cuvnt.
- Da, ob s er v u riaul rocovan, l-am i
spus d i n a i n te, deoa rece am venit s v ofer
serviciile mel e, Senor ...
Ii tiai vo r b a.
- Imi placi i condiiile d-tale vor fi i
al e m ele .
J ames Hidleton pru ncntat i ne strn
s e rm clduros minile.
i astfel, dup ce cedasem fan teziei ve
nind la I q u i to s , unde n'aveam nimic de f15

cut, o lun mai trziu m avntai ntr'o


aventur ale crei c o n seci n e mi era cu
ne pu tin s l e msor.
11 fc ui pe Hi dlcton organiza torul i eful
e x pe diiei n oas tre, care cuprindea, dac so
cotesc i pe M a n u e l i pe mine, vreo zece
oameni, u n vapor ma re i dou brci uoare.
Nici nu ne p u tem g ndi s o lum p e uscat. ..
S n a intezi p r in pdure e o trud a p roape
s u p rao m eneasc
Ai mpotriv-i natura .
Treb uie s te fereti d e fi a rele slba tece ,
i mai e u n duman nevzut, slba tecul, a
crui p rezen nici n'o bihrn eti, care te spi
oneaz n encetat i care , cnd se cre de mai
tare, n o s oviasc s nti n d o cu rs
oamenilor albi, dela care n'a a v ut n ici o
b u c urie.
Navigai a pe fl uviu n sus es te aadar ca
l e a cea mai bun.
Eti l a a dpost d e su r p ri z e i de atacuri
neateptate. I i cruti oboseala mersului p e
j os. N u eti nevoit s-i tai drumul cu to po
rul n mn. Deal tfel, ni m ic nu te mpiedic
s t e opreti unde vrei i s fa c i recu noa
teri mai mici sau mai mari pe maluri.
De p risos s v mai s p u n c eram cu toii
bine narm a i ; la fel i Manuel Esquisi tos,
care a ve a n pl us i nedesp rita lui ghi tar.
Manuel, i spusei eu n ajunul plecrii,
cpitanul Martinez va fi aici p este p a tru ,
cinci zile.
Manuel nu p rice p u ce voiam s sp un.
- Eti libe r, u rmai e u , s te n torci cu
el la Para, d ac i face pl cere a . Nu n umai
c-i ,oi plti ce-i dato rez, p rietene, dar ii
voi da i costul c l t o rie i tale pn la orice
post european vei alege.
.

'

16

Manuel m ntreru pse cu un gest. . .

- Ce ru

concediezi?

am f c u t , Senor ? Pentru ce m

- N1ci pomene a l de concediere, ii expli


cai eu. O ne cam riscm piel e a i, de.
Manuel Esquisi tos motenise dela m a m a
sa u n ten de i g a n , cceacc nu-l mp i e dec
s de vi e foarte palid ..
- i m soco teti a t t de l a . S eno r , strig
el plin de mnie, ncf1 t s con simt s t e p
rsesc tocmai cnd, dup cum s p u i , i ri ti
via a. M u l umesc pentru accastf1 dovad de
s ti m ! Credeam c dupf1 doi a n i , de cnd
suntem mpre un mf1 cunoti m a i bine.
Vocea l u i Manuel tremura <le m n i e i de
durere. I n el esei c a d usesem o j i gnire
cru d a cestui tovar credincios. Din feri
cire p u t e a m s-mi re p a r cu uu rin gre
eal a. Ii n tinsei mfrna.
- Iart-m ! spu s e i c u . Plecm mine.
,

4.

UNDE VINE VORBA DE U N FLU VIU


M ISTERIOS.
Navigam p e a flu entul Napo n sus.
Astfel m sftuise James Hidl e ton, iar eu
ii a dopta sem fr o vi re p rerea.
- Avantajul lui N a p o fa d e alte ruri,
mi e xplic Hi dl eton, e c el ne va con d u ce
foarte d e parte dela vest spre no rd-est, n
direci a Quito, u n de n orice caz treb uie s
a j ungem n loc s cob o rm pn l a Para,
la m ii d e kil ome tri. Desigu r c n u vo m
urca din capul locului a t t de dep arte, l,

17

Snd n u r ma noastr, dac exist, comoa r a


Inca ilor. Vom l u a-o la stn ga, deal u n gul
unui oa recare fl uviu Yasu n i , dac n ' ave i
nimic mpotriv. Ct despre m i n e , nu vd
dece mi-ar fi team s me rg p e- acolo.
Vorbel e a cestea m mi ra r . La p ri vi r ea
mea ntreb toare, James Hidleton cl tin
din ca p.
- Ci rcul o mu l i m e de p o v e ti ciudate
despre el. Se susine c d u ce n i n u turi
unde ntlneti fiare de o l b tcie extraor
dinar i pe care nu le g seti niceri ai u
rea. Se mai susine c pd ure a nu p ermi te
tre cerea nimnui, cu toa t e c exist dru m uri
t a i n ice, aa de bine ascunse, nct nici un
alb nu l e - a r putea desc(ipcr i .
- Atunci, remarcai e u , <l e u n de se poat e
ti c exist ?
- Nu m 'ntre b a mai mul t dccfit tiu s - i
spun, mi r spu n se James. Eu repet do a r
cee a ce s' a s p u s de douzeci de o ri n fa
- m i . Se mai zice c i I n d i e nii veuii din
alte p r i ar fi tot aa de n epu tinc i o i s
g seas c aceste drumuri ca i albii. Insfr
it, se m ai sp une c p e ma l u rile r ul u i Ya
sun i ar locui o a m e ni a p ar in nd unei rase
necu noscute.
Toate acestea m interesau. Nu era deloc
imposibil ca sp usele l ui James Hidleton s
fie adevrate.
- Am cunoscut un om, rel u el, un Irl an
d ez, un oarecare Mac Irton, care pretind ea
c a navig a t pe Ya suni ti mp de s p t mni
de zile, pe o barc p r oas t . Spune a c a
descoperi t u n fel de case care n u se a m n
c u colibele In d i eni lor i care n u e r a u locui te.
S fie a tt e v r a t ? Acest Mac lrton a fost n18

buit de un anaconda, un arp e lung de


douzeci de metri i n stare s n b u e un
om. Nepri cop si t u l sta de Irl andez era u n
bei van d a r n u obin uia s mi n t . Imi vin e
aada r s cred c e m ul t adevr n cele ce
se sp une despre fl u vi u l Yas u n i , de c a re In
dieni i se tern a t t de mult, ncflt n i ci unul
din ei n'a r veni c u noi dac'ar ti c a vem
de gn d s n avigm dealun gul l u i . Iz vorul
lui trebuie s fie la jum tatea drumului n
tre izvorul l ui Napo i al Postazei. Dac se
g sete p e a colo vreo regiune bogat n aur,
Yasuni duce la sigur n inima ei.
James se nveseli.
- Sunt ns ca i dv Scnor D uparc . . . Nu
cre d n comoara I n c a ilor.
- Atun ci, re ma rcai cu, desigur di nu vezi
ros tul e x p e d i iei.
- O ! rsp unse tovarul me u , trebuie s
faci c t e ceva pe pi"imnt i o m i c p l i m
b are n'a prins r u nim nui.
Coborrm pe Maranon fr s ntlnim
nimic int e resant i a j u nserm l a San-Juan,
l a gura l u i Na p o, u n de a vur m plcerea
s l nt l n i m p e c pi ta n u l Martinez, care
foarte uimit de c e vedea, m ntreb ce
a ve8m de gnd.
- Bnuesc, s p use el l a ntmplare, c nu
v ducei s c u t a i cauci u c ?
- D e c a u ci uc mi arde ? rspunsei e u r
znd. Sunt n c utarea unui l u cru mult mai
de soi. Nu ghiceti ?
- Zu c nu, m rturisi Martinez.
- Uimi tor ! r spunsei eu. D a r ghicisei
to tu.
- Eu ? excl a m cp i t a nul.
-

19

- Ei d a, d-ta n'ai spus lui Anlonio Ma


raj a c am de gnd s p orn esc, s dcscoper
com oara Incailor ?
Martinez boldi nite ochi enormi.
- Era n umai o glum, Senor Du p a rc !
stri g el .
- Glum sau b a, spusei e u serios, ideia
mi-a prut interesant i am adop ta t-o .
- Ei drcia d racului ! spuse necj i t acest
om cumsecade. Frumoas ispra v am f c u t
cu gl uma mea. Iart-m, St>nor Dup arc. Dar
adevrul e c nici nu exist comoara Inca
ilor l
Aruncai cpitanului Martinez o privire
rece.
- De unde tii ? l n t rebai cu.
Sigu rana ntrebrei melc l ls cu gura
csca t .
i d e al tfel ce mi-ar f i p u tu t rspunde ?
5.

OMUL DEPE PLUTA .


Una tiu sigur, c nu duceam deloc lips
de nari n inuturile astea bl estema te ! Ne
pln gem de-ai notri i n u am d eloc de
gnd s m fac a voca tul lor, d ar ce sunt
ei pe lng fraii lor din ml atinile i fl u
viile A mazonului ! Acetia se n alt n masse
enorme, roiind n vrtej e i se arunc cu
fre nezie asu p ra nen o rocitelor de victime,
incap abile de a p rare. Gnditi fr ndoial
c... fac din na r armsar, dar v a sigur
c nu e nici un pic de exngera re n ceeace
v spun. I-am simtit pe pielea mea i . cnd
20

m g ndesc la asta, m apuc o poft ne


bun s m scarpin pn la snge.
Exp editi a noastr avea un a devrat carac
ter intern a ion a l .
C u p rindea mai n t i u n Francez, pe s ub
semn atul, un S p a n iol n persoana lui Manuel
Esquisitos, un American din Nord, James
Hidle ton ; noi stia form a m p artea intelec
tual a cetei.
Restul fusese recrutat d e James : u n Boli
vian , doi Chilien i , doi ind ivizi c rora nu
le-am afl a t nici oda t naional ita tea d a r
care s e i n fo rmar n el initii d a c n'aveam
cumva de gnd s n e'n dr<'plm spre Guyana
Francez. i trei in dige n i din Inqui tos, c a re
n u erau nici albi, nici Indieni.
In total unsprezece oa meni a ctivi i ho
tri. Ct despre al doisprezecelea, era un
Chinez.
Acesta era buctar d e meseri e i , graie
lui, mncam aproa p e pl cut.
Am mai spus c l sasem n grij a l u i Ja
mes Hidleton s recruteze personalul expe
diiei.
- Eti sigur de oameni d-tale ? ntrebai eu.
- C a de mine insu- mi ! m asigu r el.
- Chiar i de acetia ? insista i e u, fc n d
c u ochiul nspre cei d o i indivizi, c rora n u
le fcea plcere o plimba re spre coasta
Guyanei Franceze. (se tie c a col o sunt
dep ortai ocnaii francezi).
- Tot att c t i de ceilal i ! r sp uns e
James.
Vzu c mai rmsese n min tea mea o
u rm de n doial.
- inei seama, Senor, sp use el, c n u
21

suntem l a s p oved anie. Im p or t a n t e s fim


si guri c'o s fim bine serv ii . i de asta s
nici n u te'n do eti.
Nu voi p o v e sti p rim ele zil e ale c l toriei
pe Napo, p e n t r u c au fost n ite zile foarte
b an ale.
P e ct p os ib il n e ineam d e rm ; curen
t ul , n e fi i n d acolo a t t de p utern ic ca la mij
loc, p e rmi t e a folosirea v slc>l or, p e care l e
nlocuiam c u p r j ini de nd a t ce a p a cur
gea ma i repede.
Intlni rm un mic v a p ora , al cru i cp i
tan ne n t reb n co t ro me r g em .
James Hidl eton, ca re avea o i m aginaie
bogat, i l inform c eram un savant fran
cez, nsrc in a t <le g u vernul rii mele cu o
m isiune n Peru i Equ a to r.
P r et u tinden i su b s oa r e te ' n t l ncti cu oa
men i crora l e p l a ce s par bine informai .
- Ah! ti u ! spuse cpitanul vap oraului.
Am auzit de dv ..
In zilele urmtoare zrirm p atru-cinci
brci cu I nd ien i. Cele mai m u lte ne evi t ar
Un a singur se a p ro p ie d e noi. Pe bord erau
cinci Indigeni, despre c are J ames mi spuse
c fceau p a r t e din tribul Yamposl ucru c e
m uimi, cci a ce t i slba teci locu esc de
obicei n in u t uri situ a te l a nordul l ui Napo.
Dece ve neau e i de aa de dep arte i unde
se d uceau ?
James i ntreb despre toate astea n
quichna, p e c ar e o v or bea. p e r fec t, i pe c are
o neleg toi Indien ii, c h ia r i cei care n'o
v o r bes c n mo d c uren t.
R spunsurile lor fur evasive.
Mi - a mintesc c n se ar a acestei zile am
22

gsit de cuviin s dau repaos ntregului


p e rsonal
Abia d dusem acest ordin i atenia n e fu
a tras de ceva ce pl u te a i se rotia p e Napo
i pe c a re curentul l d ucea di re ct sp re noi.
Nu era o barc ... Nu e ra u nici o ngr
m di re de trunch iuri de cop a ci, c c i a tunci
s'ar fi desp rtit unul de altul...
- Aduce o plut ! mi ddui cu cu p rerea.
James Hi dleton avea nite ochi foarte b uni.
- D a ! spu se el, c o plut !
Dar n d at exclam .
- D a ! e o pl ut i s m b a t D umnezeu
dar nu e ceva pe e a .
Hidleton nu se'ne l a .
Dova d a o a v u r m c u cf1lcva minu te m a i
trziu, c n d pluta se ciocni de b ar ca noas
tr i o p ri r m .
In tr'a devr, e ra ceva p e ea ...
i acest ceva era u n om ale cr u i brae
i picioare erau s trns legate i care p r e a
.

mort.

6.

ZIS-A D OMNUL.
Mult ateptata a v en tur venise
De z leg ar m p e acest nenorocit, a c rui
stare era extrem de ja ln i c i care p rea
c nici nu m ai resp i r .
Din corpul lui c o m pl e ct gol se nfru pta
ser milioane de n ari i era n c aco p e
rit d e aceste insecte ble s tem a te. Ineptur i l e
fuseser n veni n a te d e aria soarel ui i
cele m ai multe suprau tare. Nu-i p u teai
.

23

st pni o nfiorare gndindu-te la su feri n


ele ce trebue c l e'n<lurase n enorocitul <le
c nd fusese rstigni t p e plut, pn clipa
cnd leinase covrit de p re a crncen
durere.
- E mort ! decl ar Manuel Esquisitos.
A a socot i cu ! a prob Hidleton. Aadar, c el mai s impl u l ucru ar fi s-i a r u n
cm corpul n a p .. .
- Nu c umva ! l n tr e r u pse i e u . D a c acesta
e mort s-l ngropm, nu s-l a runcm n
ru ca pe un st rv de cfti ne.
James nl din umeri.
I se p re a c p e n tru un cadavru e acPl a
l ucru dac e dat p rad c rocodililor sau n
gropat n p m nt ca a po i su fie desc ope rit
i sfi at de fi a rele pchlrii.
C u toate acestea nu spuse nimic mpotri
v, ba chiar fu cel dinUli care puse mna
s r i d i ce om ul depe plut i si"'1-l t r a n sp orte
n ba rca noa str de unde ne f u mai uor
s-l a d u cem pe rm.
-

Acolo-i splarm rnile, foarte numeroase.


i tocmai cnd terminarm cu a c e ste p ri me
ngrijiri, observarm o v ag tresrire a pie

lei lui: tria.


Nesimtire a n ca re se afl a , dur mult.
D a r d u p c e l splarm i l unserm bine
c u ulei i dup c e i mai t u rn arm pe g t o
d uc de ral"hiu, l ein ul lui se tran sform
p ui n cte puin n so m n .
Omul e r a, vdit, salvat.
- Acum ce ne facem cu el? m'ntreb
Man u e l .
- N'avem niciun m i j l o c s ne c otorosim
de el, rsp unsei eu. O s l inem p e lng
-

noi.
24

- Hm ! spuse Hidleton strmbndu-se ne


multumit, nu to tdeauna se mpac mi la d us
prea dep a rte cu p rud ena. Nu tim nimic
despre cete anul acesta i n ici dece navi
gheaz n tr'un mod aa de n eobinuit. Se
p rea poate s fie un om foa rte cumsecade
da r p o a te i s fie un tlh a r i j um tate.
Zmbii, examin nd nf iarea celui p e
care-l salvasem d e l a cca mai grozav dintre
mori : d u p faa lui, ai fi j urat c era un
predicator englez .
- N u p re a are acrul, rspunsei eu. tiu
bine, J a mes, c o amenii nu trcbue j udecai
dup nfi a re, d a r n amhdc. cazuri, ce
risdi. m ? E singu r i noi sun tem doisprezece.
Vede a m l' Hidlcton nu e ra con vi ns . Chi
pul lui r m sese nau rat. 'fineam ilc a p rat
s tiu cauza ngri j orrii lui.
- Iat, d ac-i aa, Seno r, mi e x p l i c
u ri a ul rocovan, chestia asta nu-mi prea
p are lim p e d e .
- D ece, obie ctai e u , trcbue d impotriv c
n reali tate e foarte simpl : Prere a m e a e
c omul aresta, care-mi p a re s fie Englez,
a fost f cut p rizoni e r de Indieni i a cetia . . .
- Te ntreru p , S('nor ! sp use Hidl elon. Pe
un a l b In dienii l-a r fi put u t uc:i de, nti
pentruc e alb i n al d o i l e a rnd ca s-l
jefuiasc, dar nu i- a r fi dat osteneal s
constr u i asc o plut ca s -l rstigne asc
p e el d e a su pra i s-i d e a d rumul p e Napo .
S'ar fi mulum i t s-l lase p rad j a gu arilor.
Avea drepta te dar dreptatea asta m cam
umplu de nelinite.
- Prerea mea, con tinu James, e c ni
te albi a u fcut isprava asta, i nite albi
25

care se poart aa nu pot fi dcc t n i te tl


h a ri.
Presupunerea tovar ului m e u nu era
deloc de di s p re u i t
- Om vedea, r s puns e i eu, d a r nu v d
ce- a1 f a ce bandiii d e c a re vorbeti, p ri n
melea g urile a ceste a unde destul d e rar se'n
tlnesc cl tori ce p o t fi asasinai.
- De, Senor ! ripost James, nu eti nici
p rimul nici ulti mul care vre a s descopere
comoara I n c a il o r !
La asta n u mai exi sta niciun r spun s .
No a ptea ne-o petrecurm p e l oc ul a cesta,
unde focul p e care-l a p r i n s er m inea la
dist a n a n i malele p ri mej dioase i gonia
ntructva narii.
P u in nainte d e a se crpa de zma, n e
cunoscutul se zvrcoli p e culcuul lui i rosti
deslui t un cuvnt care ne fcu s tresrim
uimi ti:
'
- Yasuni ! spuse el.
Yasuni ! Era numele misteriosului ru l a
care ne propu n e a m s aj ungem, rul de
care Indieni i vorbesc numai cu team i n
oa pt i care duce, zice-se, spr1 regiunile
neexplora te de u nde-i scoteau Incaii extra
ordinarele lor bogii .
De unde putea el cunoa te rul Yasuni ?
In orice caz aveam s tiu, i asta de cum
necunoscutul avea s fie n stare s ne
spun povestea lui.
Abi a dup amiaza, cnd pluteam d e mult
pe ru n sus, ncep u s-i rec a p e te ntru
ctva cuno tina, d eschiznd i nchiznd
ochii, n timp ce - ci u dat - mna lui
d re a pt se ridica i se ls.a fr ncetare,
.

26

- S vedei c 'nce p e s ne ie o p redic,


spuse rznd Mauuel Esqui sitos.
C e va mai trziu edeam lng omul depe
plut , cuge t n d l a ace ast aventur pl i n
d e mister i conte mpl nd cursu l m a j e st u os
a l Napoul ui i m rtia p d urii ce s e n tin
d e a pe ambel e mal uri, cnd d e o d a t fui
smuls din vi sare a mea de u n suspin p relun g
a l necun oscutului .
M privea n t r'un chip ciu dat, apoi n
ce pu s dea d i n mn cum am mai spus,
dar nu vorbi, dei prea c vrea s spun
ceva.
11 ntrebai p e e nglezee cine era, d e unde
vene a, ce i se 'n tmplase.
N u rspunse. tiam totui c nu e mut.
Incercai a t unci o experien! . . .
- Yas uni ! i spusei eu.
A u zind numel e rului, necun ocutul tre
sri violent, se schimb brusc la fat; ex
presia lui, din indiferent deveni ndure
ra t, n tim p ce pri vire a i se umplu de n e
linite i te am.
- Edi th ! m urmur el ncetior.
i din n ou ciu<lcitul p ersonagiu se nchise
ntr'un mutism nc p n a t d i n care nu mai
iei, primi n d hrana ce i se ddea, artn
du-se recunosc tor pentru grij a ce i-o p ur
tam , dar n ersp uuzfmd la niciuna din ntre
brile noastre.
Y as uni ! Edith !
Un nume de ru. Un nume d e femeie . . .
C e mis ter mperechiase a ceste dou nume
n gura acestui om ? Z a darnic n e munceam
min t e a s ghicim.
In tr'o sear ncep u s d e a din mna
27

d r e a p t d e sus n jos , c a i cum ar fi vrut


s scandeze un d iscurs rosti t n sin e a lui.
Trei cuvin te c ir din gura l ui:
- Zis-a Domnul ...
Mai d e p arte n u merse iar noi nu afl arm
ce z isese Domnul...
7.
ADPOSTURILE DIN PDURE.

Nu trecu mul t pn s ne dm sea ma c


acest nefericit pe care-l n \olisem p e ct p u
tusem d e bine e ra c ompl e ct n ebun, cee a ce
noi p resupu nem c era urmarea t ra t amen
tului b a rbar p e care-l ndurase i l a ca re,
struia James Hidleton s s uspc, nu de In
d i eni fusese supus.
Dar atu nci, d e cine ? Trebuia atunci s
admitem ipolf z a c pitanului - cci nl
asem pe A m e ricanul meu la gra dul a cesta
ceeace-i f cuse plcere - t rebu i a deci, s
admitem prez e na c to r va ban di i n mij lo
cul singurtilor n ca re ne a vcnturase
rm ?
In ac e st e ri exotice totul e cu p uti n ;
d a r cine e rau aceti tic lo i i de unde ve
neau ?
La aceast n t rebare, James Hidleton rs
pundea nt i a rt n d s p re no r d .
- A s t a nu poate veni dec t de colo. Pe
acolo se scurg nvi n ii venicilo r revo l u ii,
derbedei care nu se tem nici de D u mne z e u
nici de dracul, i m a i puin n c de oameni.
Dar tot nu-i cre deam n s tare de a s eme ne a
,

mrvii.
28

In orice caz, fa p tul c n enoroci tul ros


tete a desea numele rului Yasuni, arat c
mi sterioasa d ram a crei victi m a fost ,
trebue s se fi desfu ra t p e mal u rile lui.
- Cred c ai d re p tate, Senor, a p rob J a
m es. i sper chi ar c n curnd vom ti ci ne
e a cest om i cine sunt cei c e l-au maltra
tat, cci, cu viteza cu care nai n t m n u
mai a vem mul t p n s i n tr m n Yasuni.
i ntr' a dev r, ne a p rop i a m repede de
gu ra r ului, c c i fusesem fa voriz a i p n
atunci de o vreme mi n u n a t . Asta ne um.
plea pe toi de m u l umire.
Numai Man uel Esqu isitos nu mp rtea
o p timismul general. Cn<l to tul m e rge p re a
bine, spunea e l , e b i n e s t f' a te p i l a cele
mai mari nenorociri. A ce ast stare su fle
teasc se traducea prin melancoli a ariil or
cntate de el din ghi tar,
Instrumen tul acesta cucerise p e cl ergy
man ( a a l botez a s e Hidl cton pe enigmati
cul nost ru tovar de drum) .
D e n dat ce Manu e l Esquisi tos i lua
ghi t a r a i nce p e a s-i ci upeasc coardele,
el de vene a atent, cl ti n a din ca p in tactul
muzicei i n curnd rostea cteva cuvin te,
totdeauna acel ea i.
Yasuni... Edith ... Zis-a Domnul ..."
Trebue s a daog c n u n e era ctui de
p u in o povar, cci ore i zile 'ntregi st
tea ghemuit n col io rul lui, agit n d mna
lui dre a p t de sus n j os i de j os n sus i
p rnd c i n e un discurs. Asta pe James
Hidle t o n l a muz a .
- Bun I spunea el . Clergymanul nostru
iar i povestete isto rio a ra .
Insfrit zrirm l a stnga noastr faimo29

sul ru Y a s u n i , c a r e a ve a s n e du c n
r e gi u n i l e cele m a i mis terioase a l e marei p
d u ri a A m a z o n u l ui.
H i d l c ton mi vo r bi s e mult d e s pre Yasu n i .
Trecuse de mai multe o ri n v i a a l u i p ri n
fa a gurii a ces tui ru d a r nu na v i g a s e nicio
d a t p e el. ti a to t ui ce se vorb e a despre
e l . Numai l a auzul n u me l ui l u i, I n d i e n i i
tre mura u ; i repetau n o apt e poveti p e
c a re , a uz i ndu-le, i s e ri d i ca p rul mciuc
n cap i , d u p care, p e Yas u ni, d e p a rte de
isvo are, a colo u n de d e ve n e a u n r u ma re,
exista o ar n care nimeni nu pu tea p
tru nde cci era a p r a t de f p turi nev
z ute.

- De geni i nici pomen e a l , S e n or, sp u n e a


ns J a m es. C e l m u l t o sem i n p e i n d i a n i
nici a s t a n u e dov e d i t . C t d e s p re a cest
nume d e Y a s u ni, e l u a t din limba quichna
i nseamn ru mare.
Cu toate aceste a , dela un mal la altul n u
m s o ar n i c e ri mai mult de treizeci d e
m et ri i naintezi c a i n t r' o alee p l i n de li
nite printre uriae m a s i v e de ve rdea ce
se unesc p e dea s u p r a r u l ui, formnd o mi
nunat bo l t verde. Mii de p s ri cu ari p e l e
admi rabil col o rate i legiuni d e mai m u e
zbur d a u p rin frunzi. N u puteam sp une c
p u team d uce lips de vnat.
Nu tiam ncotro ne ndreptam. Speram
ns c la urma u r m e l or , undeva tot aveam
s aj u ngem.
Ne mira ns fa ptul c nu zream nici
cea mai mic u rm de existen t a vreu nor
oameni, nici chi ar cnd poposeam p e mal
n cte un lumini.
30

Nicio u rm de p 1 c10r omenesc, m c10 c


ra re p ri n tre lia n e, i n i ceri vreun a d post
locu it, vreo vatr p il rsit.
Ni ci cle rgymanul nostru nu p rea s re
cu n oasc l ocu r ile.
Nu v p u tei n ch i pui ce senzaie ci u d at
nce pi s ai, cnd a i c p t a t n c red i n a re a
c et i cel dinti o m care calci p e nite me
l e a gu r i unde n a tu ra i- a p strat intact vi r
ginitate a pri mitiv.
E un curios amestec de bucurie i de
team.
I n a douazecea zi de navigare stteam n
picioare cu puca ' n mn l a p rora marei
n o a s t r e b rci , e x plorn d cu privirea rmul,
cnd deodat zrii un animal marc, ca re ,
mi r a t de a p ariia noastr, se oprise s n e
pri v e asc.
Aceast cu riozi tate i fu fatal .
Trsei, l n i m e r ii, e l n cerc s fug dar
se p o ticni , czu i r m a se n emicat.
Nu e ra o p ra d de dispreui t ; imed i a t tra
serm la mal i sri i pe u s c a t , u rmat de
J a mes Hidl e ton, d e Manuel Esquisitos i d e
unul d i n oamenii d i n I qui tos.
T a pirul, dei rni t mortal, mai avea n el
un rest d e v i a . C n d n e vzu ap r opiindu
ne, se ri di c i n ce rc s fu g dar n u a
j u n s e d e p a r t e . 1 1 gsirm n tr' u n fel de l u
mini. s trbtut d e un pria cu ap a l im
pe<le .
Dar cnd intrarm n ace a st poian ,
scoaserm cu toii deodat o e x cl a m aie de
uimire .
Lng p r u fuseser construite din frunze
de p a lmi e r ni te a d p osturi i alturi de
ele mai fum e gau nc resturile unui foc.
31

8.
O F U G N E A TEPTAT .

Ne p rivir m o c l i p ncremenii,
D esco pe ri n a aceasta era turbur toare i
deschidea n fa ta n o a s t r p e r sp ecti v e p e
care c u zece min u te n a inte ni ci n u l e b
nuiam.
Contrar prerii generale a d mise, n regiu
nile s u p erioare ale fl uviul ui Y a s uni exista u
oameni.
Dar ce fel de oameni ? D i n cc ras erau
oamen i i aces t i a?
A v e a m ce a de temut d i n p a r t e a lor ?
Aceste n t r ebri , c a re e r a fi resc s se n asc
n mi n tea mea, f r mntau i p e J a mes Hidl e
ton i pe B enito ( Beni to era omul o rigin ar
din I qui t os, care de b ar case o d a t cu noi pe
r m ) .
Se a p ropia r de a d postu ri , l e examina r
cu a teni e i-i vzui p rivindu-se ntr'un mo d
ciudat.
I n mirarea ] or intra p ar'c i u n a l t sen
timent i chi p u ri l e lor d e v enis er grave.
- Ce e? i n treb ai eu.
- Ceva ci u d at, Senor, mi explic James
n timp c e Beni t o d dea a p robativ din cap
l a f i e care cuvnt al l u i, a c e ste a d posturi,
care nu se construesc dect p e c t eva ore,
u neori pentru a p e t r ece o noapte n ele, n 'au
fost f c ut e de I ndieni !

T r es rii .
Credei ? exclamai eu.

32

- Pot s i j ur ! afirm Ameri canul. i


Beni to i eu am fost siguri de asta dela pri
ma arunctur de ochi. Asta se cunoate
dup o mulime de mruniuri pe care d-ta
nu le-ai p utea observa .
D e altfel, Indienilor, extrem de prudeni ,
i care prevd d inaint e toate primej diile
p osibile, nu le-ar fi t recut niciod at p rin
minte s aprind un foc att de aproap e de
ru, cu riscul s atrag atenia celor care-l
urc sau l scoboar.
Zmbii. Hidleton ghici dece.
- D-ta i zici, Senor, c p e Yasuni sunt
rari cltorii. Rari dar pot totui s existe,
dovad pre 1,ena noastr aici. Cre de-m, S e
nor, aici au fost nite albi care, d up p
rerea mea. nu pot fi dect nite miei, nite
miei primej dioi . Al tfel n ' a r fi fugit la a
pro piere a noastr . Ar fi fost fericii s ne
vad.
American ul i roti privirea primprej ur.
- Probabil c nu sunt prea dep arte, n
chei el. D ar ar t rebui s pierdem mult
vreme ca s pornim n cutarea lor, ntr'un
asemenea loc.
De j ur mprej ur p durea, cu o nfiare
de nep truns.
Stteam tustrei, dui pe gn duri, ngri
j orai.
Deodat furm smuli din gnd urile noas
tre d e o excl amaie a lui Man uel Esquisitos.
Ne ntoarserm i-l vzurm, cu faa schi
monosit de groaz i tremurnd din tot
corpu
Am uitat sau , mai exact . n'am avut p ri
lej ul s spun p n acum, c secretarul
_

33

meu - s-i lsm acest titlu care-i mgu


lete vanitatea - avea curaj ct s mai dea
i la alii, de altfel ca cei mai muli dintre
conaionalii lui.
Din tot acest curaj ns, nu mai rmnea
nici urm cnd se afl a n faa unui p ian
j en .
Abia se inea s n ' o ia l a sntoasa.
E, dar, uor de nchipuit prin ce spaim
grozav trecu, cnd zri deodat, ieind
dintr'un zid de cactui, un p ianj en enorm,
un adevrat monstru, cu ghiarele lungi i
negre, cu corpul rocat, larg ct o farfurie,
i care se ndrepta ncetior spre el.
Nu tiu exact cum s'o fi numin d acest
animal nsp imnttor, dar Benito, care se
repezi la el i-l z drobi cu o lovitur de pat
de puc, ne spuse c acest pianj en omora
i mnca p sri i l a marginea satelor ataca
cu succes chiar i ortniile.
Pe de alt p arte muctura lui p oate fi
mortal i chiar Benito ne povesti c unul
din camarazii lui din tineree, mucat de un
astfel de pianj en, nu p utuse fi salvat cu
toate ngrij irile date l a timp .
D u p ce se mai risipi emoia strnit
de acest incident, l ntrebai pe James ce
credea s facem.
- S ncercm s descoperim pe albii
care se ascundeau n pdure ? Sau mai bine
s-i lsm n voia so artei ?
- Amintete-i, Senor, spuse deodat c
pitanul", ce i-am spus cnd cu clergyma
nul. ineam mori c nu Indienii rstigni
ser pe bietul om p e pluta pe care l-am
gsit.
34

- i crezi, l ntrerupsei eu, c asta au


fcut-o in divizii care au fugit de-aici ?
James ddu afirmativ din cap.
- La urma urmelor, murmurai eu, ceeace
spui d-ta nu-i deloc cu neputin I i dac-i
pe-aa, cel mai cu cap ar fi s ne continum
cltoria .
. , - Asta e i p rerea mea, Senor I aprob
James.
Manuel i cu mine lsarm pe cpitan i
pe Benito s j upoaie i s taie n buci
tapirul, iar noi ne duserm s le trimetem
aj u toare p entru transportul crnii.
Nu era nc un sfert de ceas de cnd ne
ntoarserm l a barca noastr, cnd se p e
trecu un fap t d e necrezut, l a care nimic nu
ne fcuse s ne atep tm i care avea s
dea expediiei noastre un caracter cu to
tul nou.
Cnd plecasem noi, clergymanul edea,
dup obiceiul ce-l luase de cnd navigasem
pe Yasuni n sus, la prora brcii, i nu-i
ntrerupea discursul lui in terior dect cnd
era furat de zborul p srilor, de zbengue
lile maimuelor sau de p etii ce notau n
apa limpede.
In ziua aceea era tot la locul lui obinuit,
dar buzele lui nu se micau, mna lui r
mnea imobil i nici p srile, nici maimu
ele i nici petii multicolori nu-i atrgeau
atenia. In locul lor privea p durea ...
Fcea impresia c ar fi voit s-i sfrede
leasc cu privirea adncurile.
D eodat se ridic, veni lng mine i m
apuc de bra, strngndu-mi-I cu putere.
- Yasuni l spuse el.
- Yasuni ! repetai eu, artnd rul.
35

El ntinse mna nspre p dure.


- Edith ! spuse el iar.
- Edith ! repe tai eu.
In acela timp, artai ca i el p durea.
Atu nci se ntmpl ceva uluitor... Clergyma
nul izbucni n rs, apoi aruncndu-se, cu o
spri n teneal uimitoare p e deasupra bordu
lui brcii, o lu l a goan strignd i gesti
culnd : - Edith ! Edith !
Buimcit d e iueala cu care se petrecuse
aceast scen, n ' avui timp s-l rein p e sr
m anul nebun dar,dup trei clipe, m repezii
n urma l ui, ncercnd s-l aj ung.
Abia pusei pidorul p e p mnt c cler
gymanul i dispru.
La strigtel e lui, J ames Hidl e ton i tova
rii l ui, netii n d ce se ntmpl a se i b
n uind un atac, p rsir tapi rul i sosir n
fug iar oamenii rmai pc va por coborr
i ei pe uscat.
Se strnser cu toii n j urul meu iar eu
l e explicai ce se ntmplase i cum fugise
cle rgymanul.
Numai James Hidleton, flegmatic ca un
American, nu mp rti uimirea general.
- N'o s aj ung de parte ! spuse el lini
tit. i dac nu se ntoarce de bun voie,
atu nci erpii i j aguarii ne vor face servi
viul s nu mai auzim niciodat de el.
- O ! p rotestai eu, doar nu-i nchipui
James Hidleton, c'o s-l las pe nenorocitul
sta s dea buzna spre o moarte fioroas,
fr s fi ncercat s-l scap I

.J{J

9.

O URMA MISTERIOASA.
Cuvintele mele l fcur s roeasc de
gluma ce o fcuse, cci nici el gn dea aa.
- A devrat, spuse el, nu-l p u tem p rsi
aa pe clergyman. Nu-i el de vin c l-au
p rsit minile. Mai ales c departe n'o s
p oat aj unge. Numai cu aj utorul minilor,
n'o s-i poat croi d rum p rin p dure.
Ne ntrebam cum <le nu fusese clergyma
nul nevoit s se opreasc dup p rima sut
de metri.
- lnsoete-m, James ! l rugai eu.
- La ordinul d-tale, Senor l rspunse Americanul.
Nu m adresasem i lui Manuel Esquisi
tos dar nici nu era nevoie, cci acest se
cretar model tia c locul lui era totdeauna
alturi de mine.
- Totui, adog cpitanul, chiar p entru
o expediie att de simpl n'o s fim prea
muli ase ini.
Acest exces de p ruden , l a un om ca Ja
mes Hidleton, mi prea exagerat.
- Vom rmnea noi trei, dac ii numai
dect, relu el, dar nu uita, Senor, c p
durea e locuit d e indivizi destul de deo
chiai. Dovad adposturile.
Minu tele se scugeau . . . Nu era timp de stat
la discui e...
- Bine I declarai eu, o s ne nsoeasc
i Benito.
Aveam, dealtminteri, convingerea c vom
gsi foarte repede pe fugar.

37

Plecarm, naintnd foarte anevoie printre


arbori, prin vlmagul de liane, ocolind
p ect cu putin enormele masive de cactui
cu epi l ungi, care ntrec orice reele de
srm ghimpat.
Uneori, James Hidleton i Benito trebuiau
s nlture cu lovituri de secure obstaco
lele p rin care ne era p este p utin s tre
cem.
Nu nelegeam cum putuse clergymanul,
care n'avea nici cea mai mic unealt ca
s-i croiasc un drum, s cap ete un astfel
de avans fa de noi.
""'."""" Cine tie prin ce ungher o fi czut !
mormi cpitanul. Pe ct mi pare, Senor,
ne pierdem timpul i ne ostenim de geaba.
- S mai naintm ! rspunsei eu. Dac
peste un sf ert de or, nu vom fi gsit nimic,
o s ne napoim.
Ne urmarm deci greaua noastr explo
rare, care dura de mai bine de o or, dar
nainte de termenul p e care-l hotrsem,
furm oprii de un cot al rului, al crui
curs era foarte ntortochiat.
N'avurm ncotro i fcurm halt.
Era de nenchipuit ca nenorocitul s fi
aj uns p n aici.
D ezamgii, ntristai, rmaserm nemi
cai, fr s ne putem hotr s p rsim
locul acesta, mica plaj de nisip rou care
mrginea pe Yasuni pe o lun gime de a
proape cincizeci de metri, pe cnd p e malul
opus se ridica un perete stncos de apte
opt metri nlime.
Nu puteam presupune c clergymanul n
cercase s strbat nnot rul. Totui explo
rarm plaj a i deodat Benito, care se cam
38

ndeprtase de grupul nostru, scoase un stri


gt i ne fcu semn s venim.
Pe nisip p escop erise urme de pai...
D ar u n lucru ne cam punea la ncurc
tur : p aii acetia veneau dinspre ru i,
cu toate cercetrile noastre , nu izbutirm s
mai gsim i al ii care s se f i ndreptat
spre Yasuni.
Nu se p utea totu a dmite c omul acesta ,
a crui existen ne fusese desvluit de
ctre urmele de p ai p e nisip , venise din ap I
J ames Hidleton se a plecase spre pmnt...
Cnd se ridic, trsturile lui exprimau
uimire.
- tii, Senor, mi zise el, n'ar fi ctu
de p u in surprinztor ca piciorul acesta s
fie al unei femei.
- Crezi ? l ntrebai eu.
- C pitanul are dreptate I afirm Benito.
Da repet el, cpitanul are drep tate. E urm a
unui picior de femeie.
- D ar atunci, exclamai eu, femeia aceast
trebuie c nu e departe.
Benito cl tin din cap.
- Tocmai aci te neli, Senor, mi zise
el . Urma aceasta n u e proasp t. Trebuie
s fie veche de cteva zile, de o sptmn,
poate de dou. Dac ar fi de azi, nisipul
s'ar frma sub degete. Vezi ns c rezist.
Pricina e umezeal nop ilor i cldura soa
relui , ziua. Asta a ntrit n tipritura, care
va rmne vizibil atta vreme ct nu va
ploua sau nu se va revrsa rul.
- D-ta ce crezi, Hidleton ? ntrebai eu.
- Eu cred, rspunse el, c Benito nu se
neal .
- Dac-i p e aa, observai eu, e inutil s
39

cutm s gasnn p e femeia aceasta. N'o s ' o


gsim, dup cum n'am dat nici de urma
clergymanului. Dar iat , ntr'o singur zi
dou fapte destul de ciudate. Descoperirea
adposturilor ne-a dat de veste c prin me
leagurile acestea se'nvrtesc nite albi i
acum gsim urma trecerii unei Indiene, cci
nu poate fi vorba dect de o In dian.
Timp ul se scurgea... Trebuia s plecm
dac nu voiam s riscm s ne petrecem
noaptea n p dure ...
Ne gsir m oamenii cam nelinitii, i
asta pen tru dou motive .
In primul rnd, li se p ruse c lipsa noas
tr se p relungete mai mult dec t se cuvenea
i ncepuser s se ntrebe dac nu cumva
ni se ntmplase vreo nenorocire .
Pe de alt parte, n dou rnduri, ceva
ce p rea un semnal, ca o chemare, rsunase
la o mic dep rtare, cnd pe malul drept,
cnd p e malul stng al rului.
Cu siguran c n u era strigtul unei fiare
salbatece ...
Nu nsemna asta c semn alul acesta, che
marea aceasta, p rovenea dela fiine ome
neti ?
Lucrul p rea n endoios i ne ndemn, p e
James Hidleton i p e mine, s lum p entru
la noapte diferite m suri de prevedere, la
care nu recurserm n nopile trecute.
Hotrrm, n deosebi, c doi dintre noi
vor veghi a, cu rndul , la capetele marei
noastre brci, aa n ct s poat da la timp
alarma , n caz c s'ar p ro duce un incident
anormal.
Firete c nu mai fu vorb a de cobort p e
uscat. Pe ap eram la adpost d e u n atac
w

40

p rin surprindere i atacurile nea teptate nu


ntotdeauna ai timpul s le respingi.
La drep tul vorbind, nu eram prea turbu
rai, cci doisprezece oameni, bine narmai,
nu prea au a se teme de mare lucru. C u
toate aste a n noaptea ceea dormii ru.
Eram necj it de disp ariia clergymanului,
caJe, poate c i czuse sub ghiarele unui
j aguar.
Eram preocupat de chesti a a d posturilor
i de convingerea pc care mi- o fcusem, n
urma spuselor lui J a mes H i d l e ton i a lui
Benito, c oamenii albi, care nu puteau fi
dect nite tlhari, se a flau ascuni n p
durea dealungul dl rPia pluteam . . .
Insf rit m inea tre az maicuseam mis
terul acestor pai d e femeie, nti prii a dnc
n nisip i care veneau dinspre ru,
Cum se fcea c ecau din ru ?
Incotro mergeau ?

10.
O AMENINTARE MUT.
Dimineaa eram in aceea dispoziie,
Imi p rea interesant s caut s luminez
misterul acestui picior de femeie ntip rit
n nisip. Da, fr doar i poate, o Indian.
Cel p uin presupunerea asta p rea cea
mai logic .
D a r , p e d e alt parte, gndeam i la nu
mele acela, pe care-l rostea att de a desea
clergyman ul i p e care-l repeta cu atta pu
tere n momentul n care, ntr'o violent
criz de nebunie, se repezise spre p dure.
41

Edith I s fi fost numele unei fpturi ima


gin are ?
S fi fost al unei moarte, a crei pierdere
s fi zdruncin a t minile bietului om ?
Dar dac era al unei femei n via , a
aceleia ale crei urme l e gsise Benito p e
plaj a c e a mic ?
Chestiunile acestea m preocupau p n
ntr'atta, c aproape uitasem de a devrata
int a expediiei mele.
Pot s v ncredinez c faimosul tezaur
al Incailor era l a o mie de leghe de min
tea mea.
Cnd ne reluarm n avigarea, l p revenii
pe James Hidleton de intenia mea de a
aborda n locul unde aj unseserm n aj un .
i , mpotriva ateptrilor mele, el nu s e a
rt defel surprins.
Dimpotriv, zmbi amuzat.
11 ntrebai de ce.
- O ! mi rspunse el, e simplu, Senor !
Am fost sigur c povestea cu piciorul cela
de femeie o s te frmnte, o s i mbol
deasc curiozitatea, i c o s vrei s n
cerci s afli mai mult.
- Nu te-ai nelat , Hidleton ! mrturisii
eu. D ar d-ta ce crezi despre ast a ?
Americanul nu ovi.
- Exact acela lucru ca i d-ta ! zise el . Se
afirm c nite Indieni de ras necunocut,
se ascund n aceast p arte a p durii. Cre
zusem c asta nu e dect o poveste, dar
acum sunt sigur. Femeia aceasta, ai crei
p ai i-am vzut n nisip, nu e singur p e
lume, c u siguran . Trebuie c ap arine a
celui trib misterios. N'ar fi ru s izbutim
4'2

s p unem mna p e oamenii acetia. Drept


e c ne vom abate astfel din drumul nostru.
- D ac se poate spune c urmezi un
drum, l ntrerupsei eu, atunci cnd mergi
la ntmplare.
- E drep t ! aprob cpitanul. Dealtmin
teri nimic nu dovedete c drumul p e care-l
vom lua, nu va fi tocmai cel bun. La urma
urmelor, dac exist un tezaur al Incailor,
slbatecii n cutarea crora vom porni, se
prea poate s fie chiar p aznicii ei.
ldeia aceasta ne f cu s rdem.
Din p ricina cotiturilor rului ne trebui
timp mult ca s aj ungem la plaj a cea mic,
pe care o recunoscurm fr greutate.
Toi p aii notri din aj un se zreau foarte
desluit, ceeace ne ng duia s constatm
c nu ne nelasem i c nu luam o plaj
drept alta, ceeace n'ar fi fost chiar cu neputin.
D ar ntip ritura piciorului femeii nu mai
exista !
Acolo unde-l descoperise Benito i mai
departe , n fiecare loc unde o gsisem iar,
cu cteva ore nainte, nisipul era netezit
deabinelea.
Era uimitor.
- Ce zici tu de asta, Benito ? ntreb
James.
Metisul nu rsp unse .
Aplecat spre p mnt, se ndrept pn l a
locul unde plaj a fcea loc p durii, apoi
fcu cale ntoars, urc din nou, cobor o
a doua oar i rmase cufundat n tcere
timp de un minut.
- Zic, rspunse nsfrit Benito, c tre
buie s fie p e-aici o band de ticloi de

43

indieni (trebue s tii c el nsui era me


tis) , dar nite Indieni care nu seamn cu
ceilal i i care treb uie c in s rmie as
cuni. Temndu-se s nu fle tr dai de n
tip riturile p ailor, le-au ters. Deci, eri, nu
se aflau departe de noi i ne supravegheau.
Cine tie dac nu ne supraveghiaz i acum.
Instinctiv privirm n j urul nostru. Nu
vzur m nimic. Nu se misca o frunz . A
veai impresia c te a fli ntr'o pustietate.
D ar , cu toate acestea. presupunerea l ui Be
nito nu era absurd.
Aa c, dei niciunul din noi nu era fri
cos, aveam totui cu toii o senzaie nepl
cut.
- Ce facem ? ntrebai p e James.
- C e-ai s doreti, Senor, mi rspunse
el. Alegerea nu-i grea I Sau pornim drep t
naintea noastr, sau n e urmm drumul pe
Y asu ni n sus.
Personal, dorina mea era s o pornim n
cercetare dar, fa de tovarii mei, aveam
o rspundere i nu-mi era ngduit s-i an
trenez, nu mai ca s-mi fac o toa n, ntr' o
aventur care ar fi p utut deveni pericu
loas.
Hidleton nelese ce se petrecea n mine.
- Dac o lum drept nainte, rel u el,
vom da din nou de ru. S a dmitem c
asta cere cteva ore, i chiar ziua n treag,
cci nu se poate umbla repede prin desiul
sta. In drum, riscm s facem descoperiri
interesante. E un lucru ispititor. La captul
cltoriei ne vom regsi barca i vom exa
mina acunci ce vom face mine.
Prop unerea era cuminte. O adoptai.
Barca avea s mearg p e Yasuni n sus
44

pana m momentul n care noi aveam s'o


strigm depe mal. Avnd n vedere putere a
curentului, care devenise m a i r ap i d, ea n'a
vea s n e aj ung dect trziu. Drumul nos
tru nu era lesnicios dar aveam a v anta j ul
de a nainta n linie dreapt.
Ca i n aj un, era m patru Hidleton, Ma
nuel, Benito i eu, bine narmai, bine apro
vizionai cu cartue, p u rt nd asupr-ne cu
ite solid e i ncrca i cu cutii de conserve.
Atrsei atenia cpitanului c, pen tru un
drum de apte op t ore, duceam provizi i de
parc'am fi tre bui t s rmnem o sptmn
fr a n e ntoarce l a cartierul nostru ge
neral.
- Senor, mi rspunse doctoral James
Hidleton, mai bine mai mult dect prea pu
in. Belugul n'a stricat niciodat nimnui.
In schimb, lui Manuel Esquisitos i spuse :
- C t despre d-ta, nimic nu te m pied e c
s lai p e bord unca pe care o pori n
spinare i care e o povar inutil .
Manuel l trsni cu pri v ire a .
- Afl , l spuse el acru, c o ghitar
nu-i o unc. Altfel ai vorbi de ea dac ' ai
ti s c n i Dar sta-i un lucru care nu-1
la ndemna orii cui
Currnai schimbul lor de cuvinte.
Nu n e mai rmne a dect s plecm.
- Pornim ! coman dai eu. Benito mergea
n ainte . Eu l urmam. Manue l venea n urma
mea iar James Hi dle ton forma ariergarda.
Primele clipe fu r anevoioase dar, deo
da t , Benito scoase o e x clamaie i se op ri
loculu i
- O crrue ! zise el.
Aa i e r a ! E drept c trebuia s ai nite
.

45

ochi tare ageri s'o distingi, ochi de Indian.:


James, Manuel i eu n'am fi fost n stare
s descoperim crruia aceasta aproape in
vizibil, pe care trebuie c o urmase, cu
puin timp nainte, femeia al crei picior
rmsese ntip rit n nisip .
- Nu e o p rere I declar Benito. C r
ruia exist i o vei putea deslui i d-v ..
ndat.
Sub p aii notri, se desen o crrue n
gust, alergnd pe un muchi des i tare,
pe care nu rmnea nici o ntipritur.
Eram tot n necunoscut... D ar acum eram
prevenii c n dosul acestui necunoscut se
aflau o ameni ... Reluarm mersul cu inima
btnd, cu urechile ciulite, cu ochiul l a
p nd, gata la toate surprizele . . .
Nu umblam dect de cteva clipe.
Pentru a doua oar, Benito se opri brusc.
- O ! o ! exclam el, iat-ne prevenii i
amenina i !
Vorbind astfel, ne art o sgeat mpln
ta t n mij locul crruii.
Avertisment ul era limp ede.
Ne era oprit s mergem mai dep arte .
. Altminteri, dac'am fi trec u t dincolo, viaa
ne-ar fi fost n primej die.
11.

SOMN INTRERUPT.
Nu ne avntaserm ntr' o astfel de aven
tur ca s dm napoi n faa unei amenin
ri, fie ea chiar serioas.
Trecurm deci de sgeat, lsnd-o acolo
46

unde fusese nfipt i umblarm vreo or


fr s vedem umbr de p rimej die.
Nu naintam repede, cci urma disprea
uneori i numai cu mult trud o reg
seam apoi , puin mai departe.
Am fi fost nevoii s renunm. din capul
locului, fr de Benito, care era nzestrat cu
o ndemnare neobinuit i cu un fler mi
nunat.
Pista devenise deodat mult mai l arg i
mai neted i ncepusem s ndj duim c
ea ne va duce curnd la vreo tabr, l a
vreun sat, cnd, spre marea noastr surprin
derel disp ru brusc.
Inainte, la dreapta i l a stnga noastr,
drumul era barat de masse enorme de cactui
de o nlime extraordinar, printre care
era cu neputin s-i faci drum, fr s m
nueti cu putere securea.
Ce rost avea crruia dac se nfund a
fr s d uc niceri ? Asta miroase a cap
can .
- Pare-mi-se,drag Benito, observ James
Hidleton, mngindu-i barba, c am czut
ntr'o capcan . Vezi, asta n'ai prevzut , b
iete ! C el mai hun lucru ce-l avem de fcut
ar fi , s ne ntoarcem. Aici, dac slbatecii
ne sunt ostili, ei pot, fr ca mcar s se-a
rate, se ne omoare ca p e nite iepuri.
- Dac asta le-a fost intenia, rspunse
Benito, lucru ce l-am p utea crede dup a
meninarea cu sgeata, a tunci nu aveau ne
voie s atepte sosirea noastr aici. Am czut
ntr' o curs, cpitane, dar o s ne descurcm
uor, cci, dup cum ai spus, n'avem dect
s ne ntoarcem. Ineleg totul. La nceput
pista era bun, apoi nceteaz s mai fie,
47

devenind o p st fal, menit s rtceasc


de d u manul alb sau rou. M'am lsat tras
pe sfoar. Mare n tdiu mai sunt.
Srmanul Benito i frngea minile.
- Nu-i mare nenorocire I a sigurai eu. La
urma urmei, n'am pierdut dec t puin timp .
Sunt de p rerea lui Benito, continuai eu,
adresnd u-m lui J ames, i cred c dac
Indienii ar fi vrut s ne distru g, n'am fi
avut de atep tat mult dovad a acestei inten
ii. S ne ntoarcem,
Fcurm cale ' ntoars, hotri s ne na
poiem dadt va fi nevoie pn la fluviu,
pentruca s ne ndrep tm apoi p e alt cale,
dar n u fu nevoie s mergem att de departe.
Beni to i n e a s rep are ceeace nume a el o
gre eal i care nu e r a de fa p t gree al.
Mergea deci, cu n asul n j os, ca un cine
de vntoare, e xplornd pm ntul, sfrede
lind cu privire a desiul negru, oprindu-se,
pornind din nou, dedndu-se la un manej
curios, care m interesa cu att mai mult
cu ct mi ddeam seama c nu j uca o
comedie.
Deodat, el exclam :
Ateptai-m !
i , fr un cuvnt mai mult, el disp ru,
pornind-o printre copaci, mrcini i liane.
Rmaserm mpietrii de uimi re n faa
acestei dispariii brute a lui Benito, ntre
bn du-ne ce lucru o fi vzut, care s-l fi
hotrt s ne prseasc n aa chip, f r
s-i mai dea osteneala s ne lmu reasc.
- Atep tai- m ! ne sp use el. N'aveam alt
ceva de fcut. Locul era de altfel potrivit
pentru ate p tare. Era un lumini vast, cir-

48

cul ar, i p d urea. forma n j ur un cerc


de nep truns.
Avanta j ul nostru era c nu puteam fi
atacai fr ca adversarul s ias la i veal ;
m ai ales c n cazul de fa nu era vorba
dect de nite slbateci care, evident c nu
puteau fi narm a i dect cu arme p rimitive.
Situaia ne asigura o superioritate sdrobi
toare.
Ne ntinserm p e iarb i ne narmarm
cu rbdare .
D eodat , o hoard de maimue mp nzi
copacii din j ur.
Zrindu-ne, sttur mai nti tcute dar,
linitite de nemicarea noastr, se dedar l a
j ocurile i gimbul curile lor obinuite, care
ntotdeauna, chiar cnd a siti la ele de mai
multe ori pe zi, i ofer un spectacol din
cele mai mbucurtoare.
Asta inu ca l a vreo or .
Apoi , unul din aceste animale scoase u n
strigt ascuit, care trebuia s aib vreun
neles deosebit, cci toi camarazii lui, n
cetndu-i exerciiile, rmaser nemicai i
ateni. Un al doilea ip t...
Era desigur un ordin i,ct ai clipi, toat
banda i lu tlpia .
- Hm ! spuse Hidleton, iat ceva ce nu
pare semn bun !
Simeam i eu la fel. Ct despre Manuel
Esquisitos, care era foarte fatalist, el p stra
n toate mprej urrile un calm des vrit.
In cazul de fa, s'ar fi emoionat ntr'a
devr degeaba, deoarece avurm ndat ex
plicaia fugii grbite a hoardei de m aimue.
O p ricinuise apropierea lui Benito.
- Ei bine ? strigai eu.
4

49

- Bine ! Senor, mi rsp unse el, am reg


si t una din urme, cci trebuie s fie mai
multe. Dar nu cred s'o putem urma pe asta,
care trebuie s duc la locul unde am fost
eri. Nu am putea regsi barca, luntrile i
oamenii notri. E limp ede c , dac vrei
to tu.
- Nu ! ntrerupsei eu. Ar fi o prostie. Cine
tie dac n'am fcut o greeal , cutnd s
regsesc p e aceast femeie care venea din
ru fr s p ar c s'ar fi dus ncolo. Mi-ar
fi plcut s'o vd. Deasemeni mi-ar fi plcut
s-l regsesc p e b trnul nostru clergyman.
Trebuie s renun m l a asta. Nu crezi i
d-ta aa, James Hidleton ?
- O ! eu ! mi rspunse uriaul rou, odat
ce m'am pus la ordinele d- tale, Senor ...
- E un motiv n plus, ntrerupsei eu, ca
ordinele mele s fie bine cumpnite .
Prin urma re, ne orientarm cu aj utorul
unei mici busole , de care nu m despream
niciodat, ndreptndu-ne spre nord-vest,
drum ce trebuia s ne duc la unul din cotu
rile lui Yasuni, unde am fi ateptat flotila
noastr, care avea consemnul s n avigheze
pn n noapte i nu mai mult.
Nu ma i era dep arte noaptea, cnd aj un
serm la ru.
Ndj duisem s zrim b arca cea mare.
Furm dezamgii... Yasuni era pustiu. i
deoarece cdea ntunericul, nu mai puteam
ndj dui s vedem sosind i restul expedi
diiei noastre.
Acestea fiind mprej urrile, nu ne rm
nea altceva de fcut dec t s ne aranj m
s petrecem noaptea n locul acesta, cu risog

eul, ce-i drept, s fim atacai de narii


care formau un nor deasupra mlatinilor.
Pentruca s ne aprm de nari i cu
scopul s ndep rtm fiarele slbatece, aprin
serm un foc. In j urul acestuia, lund situ
aia pe ct de stoic cu puin, mncarm
fr grab , examinn d ce aveam d e fcut
a doua zi.
Hotrrm s ateptm barca i s con
tinum s plutim , cum fcusem i pn
atunci, dealungul rului. Era hotrrea dic
tat de nelepciune. Stturm de vorb des
tul de trziu ... Apoi, simindu-ne somnoroi,
ne lungirm pe nisip i nu mult dup aceea
nchiserm ochii.
D ar nu dormeam nici de o or , cnd fu
rm trezii, toi p atru, de un tmblu n
pimnttor.
12.

CATASTROFA !
Nu ! nu exist alt cuvnt. ..
Era nsp imnttor i timp de cinci-ase
minute furm realmente ngrozii.
In viaa mea n'am auzit o cacofonie aa
de oribil, nici chiar n slile de concert
unde se cnt muzic modern .
Prea c s'au desln uit deodat toi de
monii infernului, ai p mntului i ai ceru
rilor.
Nici o expresie nu ar putea da o ideie
despre urletele, sbieretele, scrnetele, che
mrile stridente, n care p reau s se ames
tece din cnd n cnd i rgetele fiarelor sl51

batece. Ineleserm c acest sgomot infernal


se datora numeroilor slbateci ascuni n
p dure , nu dep arte de noi.
Se p regteau s ne atace, dup ce au
ncercat s ne demo ralizeze ?
P u team p resupune asta dar nu ei:a deloc
probabil i nici n u intra n obiceiurile In
dienilor, care dn du-i toat osteneal a s nu
lase s li se ghice asc p rezena, se bazeaz
pe surpriz .
Aa procedeaz ei ntotde auna .
Numai p e calea asta reuiser , nfricoe
torii Hu ambisas . s distrug , ntr' o n o ap te,
colonia Borj a.
Slbatecii de pe cursul sup erior al lui
Yasuni nu p rocedau la fel .
Erau oare dintr'alt ras ?
In orice caz, ateptam plini de hotrre
atacul lor, n timp ce hrmlaia fcut de
ei cretea mereu.
Pn la urm ne deprinserm totu cu ea.
- M rturisesc, Senor, mi spuse rznd
James Hidleton, c nu m atep tam la o
asemenea trezire din somn. Turbate mai
sunt i lighioanele astea ! Vreau s cred,
Manuel Esquisitos , c al tfel se obinuete n
tara
d-tale s se cnte cuiva o serenad !
'
Rezultatul acestei glume fu uluitor.
Nu tiu nici azi cum de-i tr znise aa ceva
prin cap dar . n loc s rspund America
nului, secretarul meu i lu ghitara i , cu
cel mai desvrit calm, ca i cum ar fi
fost n deplin siguran, ncepu s cnte
primele msuri din Mando/inata.
Era tocmai ntr ' un moment cnd sgomotul
se mai potolise.
In mij locul acestei nopi senine, n aerul
52

acesta curat, n tcere mrea a naturii,


sunetele se nlau cu o claritate uimitoare.
Se auziau desigur de foarte dep arte i
slbatecii nu p uteau pierde nici o not din
celebra fan tezie a lui Paladilhe.
- Ai neb unit, Man u el I strigai eu.
Aceast exclamaie nu-l turbur ctu de
pu in pe ghitari st.
Continua
s cnte i trebuie s mrturisesc c niciodat nu fcuse s vibreze , cu
mai mult suflet, coardele ghitarei lui.
i - de necrezut - cum v'am mai sp us,
rezultatul fu uluitor.
Slbatecii, care auzeau , desigur, p entru
prima o ar n viaa lor sunet de ghitar,
p strar cea mai a dnc tcere.
Rmseser fr doar i poate ncremeni i,
p truni d e admiraie, creznd fr'ndoial
n p rezena unei armonioase i misterioase
diviniti.
Manuel nu se opri la mij locul drumului.
Dup Mandol in ata u rm A de vrata Palo
ma, apoi fu rndul Serenadei lui Toselli,
apoi nu mai tiu ce urm, i n'a ndrzni
s afirm c n drcitul muzi cant nu i-a ter
minat concertul cu serenada burlesc a
Celor doi Orbi.

C nd obosi de atta cntat i i trecu


ghitara p e umr, crezurm c slbatecii vor
rencepe s strige i s urle.
N u se ntmpl ns nimic. Pn'n zori
nu mai fu tu rburat tcerea pd urii.
Manuel Esquisitos triumfa .
- N' aveam dreptate s spun, Senor, mi a
trase el atenia, c numai s ti s cni i
poi face n pace ocolul p mntului cu o ghi
tar p e um r ?
53

Exagera . Dar era sigur c, n cazul aces


ta, ghitara lui Manuel Esquisitos avusese un
efect miraculos. D a toram acestui biat c
teva ore de odihn desvrit, ore n timp ul
crora furm totu ameninai de cea mai
mare primej die .
Trezindu-n e, zrirm , la zece pai de noi,
mai multe sgei, n totul asemntoare cu
cea din aj un, nfip te n nisip i formnd un
semicerc n j urul lagrului nostru.
- Drace I spuse Hidle ton, ce noroc c
aceste sgei, care sunt poate otrvite, au
fost aruncate prea aproap e .
Benito se i dusese s examineze sge ile.
Fcu un semn de negare.
- Nu ! nu ! spuse el. Cnd arunc Indie
nii o sgeat, i aj ung in ta. Cu mna au
fost nfip te sgeil e astea n nisi p .
Eram c u toii c a m nencrez tori, D ar cnd
Beni to ne art intip riturile de p ai ce ve
neau dinspre p dure i se ntorceau ntr'a
colo, trebui s recunoatem c avea dreptate
i c, fusese ct p' aci s fim i noi mcel
rii n timp ce dormeam.
Un lucru reeea ns limp ede din acest
incident. ..
Misterioii locuitori ai p durii nu ne vo
iau rul . . . Ne interziceau ns s ptrundem
n ara lor, ceeace ne arta c aceti slba
teci tiau c n ' au s se atepte la nimic bun
dela albi.
inurm sfat. Ce ave am de fcut ?
Nu era cel mai cuminte s ateptm sosi
rea brcii noastre ?
Asta fu soluia la care ne oprirm. Dar
se scurse toat dimineaa fr s apar barc a.
Aceast ntrziere era ciudat.
5,

Eram att de convini de nevoia de a fi


n legtur cu p artea p rincipal a expedi
iei, nc t furm de p rere c,deoarece barca
nu venea la noi, trebuie noi s mergem n
spre ea, inn d , pe ct deaproap e ne va fi
posibil , malul lui Yasuni.
Eram gata s'o pornim la drum cnd , p e
ru , se ivi o luntre, o luntre pe care o recu
noscurm : era a noastr.
Pe lun tre era un singur om, unul din cei
doi vlj gani, care nu se hotrser s ne nso
easc dect dup afirmarea mea ca tegoric
c scopul meu nu era s m ndrept spre
Guyana Francez.
Bnuirm c se p rodusese o avarie l a bar
ca cea mare i c omul acesta venise s ne
anune.
Era ns cu totul altceva !
In seara din aj un, n timp ce cinci d in
cei op t oameni, n a cror grij era barca,
erau pe uscat, dezarmai i crez ndu-se n
siguran, fuseser atacai de o band de
miei ce niser din pdure.
Lupta nu fusese lung. lndat fur de
p artea noastr doi mori. Cei trei supravie
uitori, nebunii , n loc s ncerce s aj un
g l a b arc fugiser n p dure iar tlharii
p useser stp nire pe b arc, mrginindu-se
deocamdat s lege sdravn pe o amenii r
mai pe bord.
- Am reuit s m eliberez, ne explic
fugarul, i am venit n ntmpinarea voastr
ca s v dau de tire despre nenorocirea
asta.
Nenorocire era puin spus ... Era o a dev
rat catastrof . . .
Ne afl am p_ierdui n mij locul unei singu55

rti nemrginite,l a sute i sute kilometri d e


orice inut locuit, cu p u ine munitii i c u
provizii doar p entru cteva zile I Nimic mai
ru nu ni se putea ntmpla .
Fuga ml vslise toat noaptea, n n dej dea
s ne ntlneasc . i n cep use s se team
c nu va reui, cnd avu nsfrit bucuria
s ne zreasc.
Examinarm cu rceal situaia i czu
rm de acord c n'ar folosi l a n imic s'o
p ornim n cu tarea brcii noastre.
Mieii care puseser stpnire pe ea nu
n e ateptau .
- Senor, mi spuse James Hidle ton, vrei
s -mi auzi prerea ?
- Nici nu vre au al t c ev a I rspunsei eu.
- Ei bine I d ec l a r Americanul, avem o
singur a n s s ieim cu faa curat din
afa cerea a sta, s ncerc m s ne nvoim cu
aceti Indieni care nu vor s mergem la ei.
- Fie I accep tai eu. La urma urmei, ce
riscm ?
- S fim omori l rspunse flegmatic
uriaul rocat. Dar mai bine s fii ucis d e
un om dect, incap abil s te ap eri din ca
uza foamei, s riti s'o sfreti de viu intre
dinii unui j aguar I

13.
O DES COPERIRE ULUITOARE.
Lucrasem dup ca p riciu, lucru de neertat,
p e ntruc, spre a-mi satisface ca priciile, mi
primej duisem nu numai existena mea dar
nc i pe a oamenilor care erau cu mine.
56

Simeam asta i nu-mi era deloc uoar


inima.
Ceea ce mi se p rea a dmirabil, era c , n
faa catastrofei de care fuseser m lovii,
nici unul dintre noi nu murmurase nici cel
mai mic repro, nu dduse dovad nici de
cea mai mic nemul umire.
R mnnd si ngur cu James Hidleton, i
mp rt ii gnduril e mele.
- La urma urmelor, ce ai avea s-i re
proezi Senor, mi spuse el . Asta ar fi putut
s ni se ntmple tot aa de bine ori decte
ori am cobort p e uscat, s ne procurm
prin vnat alimente proaspete.
Nu eram convins.
- Cnd porneti ntr'o exp ediie ca a noas
tr, continu Americanul, trebuie s te a
tepi la orice, deoarece nu poi prevedea
totul. Cine ar fi putut oare presupun e , ca
la atta dep rta re de orice ora i chiar de
orice sat, s se gseasc n p d ure o band
de rufctori albi ; aceiai, sunt sigur, care
l-au adus pe srmanul clergyman n h al ul
n care l-am gsit.
Observai a nu era lipsit de j ustee.
- D e unde oare vin ticloii tia ? l n
trebai pe Hidleton.
- Asta-i o ntre bare, spuse el, la ca re-mi
vine foarte greu s rs p und n mod sigur.
Ce-mi p are mai probabil e c 1 aceti mize
rabili au cobo rt d i n spre Equ ator. Rsvrtii
nfr n i, con t raban diti la f rontie re, hoi de
cai amenin a i de treang, h ruii, au l uat
hotrrea s'o porneasc spre Maranon, tiin d
c nu se cer acte tuturor aventurie rilor ce
aj ung p rin regiunea Anzilor. Ct despre mi57

eii care au pus stpnire p e barca noastr,


nimic nu ne spune c n'o s-i regsim.
11 rugai pe American s se explice.
- N'am spus, mi atrase el atenia, c o
s-i gsim sigur dar numai c l ucrul nu
este imposibil.
Vorbirm astfel cteva minute , nainte de
a o porni la drum, dup ce vom fi discu
tat itinerariul ce-l vom urma.
Fiecare i sp usese p rerea.
P-r erea mea era s coborm napoi spre
Napo. Drumul era lung i e drept c nu
aveam prea mul te p rovizii, dar n j urul
nostru se gsea vnat din belug.
Propunerea mea fu combtut de Hid
leton.
- Nu tii, Senor, ce nseamn o astfel
de cl torie. Am aj unge la Napo nu nainte
de o lun i Dumnezeu tie n ce stare I P
rerea mea e c am face mai bine s ncer
cm s ne apropiem de In dienii din ara
asta. Am obine del a ei probabil un aj u tor
folositor, dac nu ar fi dect dou trei plute
n schimbul a nu tiu ce fleac. Asta ne-ar
crua osteneala s le construim noi.
Nu-mi displ cu propunerea lui James . . .
F r de voie, m gndeam l a misterioasa
Edith . . .
Ea exista i , ca s'o regseasc p e ea rup
sese l a fug nenorocitul clergyman, devenind
astfel prima cauz a nenoroci rilor noastre.
Fr de nicio osteneal deci, p r sii pro
p unerea mea ca s'o adop t pe cea a cpita'
nului.
Chestiunea aceasta era aranj at, tocmai
voiam s plecm cnd furm oprii n loc
de un strigt al lui Manuel Esquisitos care,
58

n loc s se frmnte i el al turi de noi


ce hot rre s lum, gsise cu cale s fac
o baie de picioare n ru i tocmai n a
p ropiere de p artea mltinoas.
Clcase ns p e ceva moale care se mi
case i se svrcolise n ap.
- Un monstru I un monsru ! strigase el
srind n lturi.
Alergarm ntr'acolo.
- E desigur un aligator, Manuel ! strig
James. Iei de acolo, biatule, dac nu vrei
s-i scoat btturile i odat cu ele i pi
ciorul .
Manuel Esquisitos nu atep tase sfatul A
mericanului.
Eise pe nisip i nu-i era deloc mndr
nfiarea.
Ne uitarm.
Nu se vedea nimic.
D ac animalul . p e care-l izbise Sp aniolul
cu piciorul, ar fi fost un aligator, ar fi tre
buit s-l vedem micndu-se.
D eci nu era un ali gator.
Benito explor ndat prin mprej urimi
i . artndu-ne o brazd a dnc sp at n
ml, ne spuse c animalul ascuns n mla
tin nu era altceva dect cea mai nfrico
toare dintre reptilele Amazonului, temutul

Anaconda.

Nu era de glumit cu arp el e sta !


Anaconda poate s aj ung la douzeci de
metri lungime i grosimea lui este p ropor
ional cu lungimea. Cu toate c faee p arte
din aceia familie cu boa, '' se deosebete
totu de el p rin fap tul c e n ntregime
negru, pe cnd boa este mp estriat.
Pe de alt p arte, p_e cnd boa este o rep59

til numai de uscat, anaconda triete tot


timpul n ap. Nu iese dect ca s'o porneasc
n cutarea vreunei p rzi, de cele mai multe
ori o ciu t p e care reuete s'o n ghit n
ntregime, afar de cap, cum s'a putut con
stata omornd u-l i fcndu-i-se o tietur
n corp . Ace asta p are de necrezut cn d te
gndeti c gtul acestui arpe uria face
impresia c n 'ar putea trece prin el dect
un animal <le mrim e a iep urelui ; i ,cu toate
acestea, este ct se poate de exact.
Ceeace-i mai curios, e c , anaconda, d u p
o vn toare ruit, se ntoarce n ap,
unde-i pl ace s locuiasc, i abia de mai
nce arc s se ap ere cnd e atacat de In
dienii narmai numai cu lnci uoare. In
dienii nu mai pot dup carnea lui, care-i
ntr'a devr excelent.
N u tiu d ac acela cruia i turburase
Manuel di gestia s'ar fi l sat cu p l cere o#
morit dar, grbii cum eram s'o pornim la
drum, ni ci n u ne ddurm osteneala s ne
ncre dinm.
Merserm mai nti l a ntmplare, cu
tnd o urm p e care n'o gsirm, convini
tot u, du p cele ntmplate noaptea trecut ,
c ea trebuia s existe.
Pierdusem sperana s'o mai gsim, cnd
Benito, c a r e devenise ghidul nostru, scoase
o excl amaie de bucurie.
Zrise pete de snge la rd cina unui cop ac.
Unul dintre slbatecii, crora le datoram
bachanala ntrerupt de ghitara lui Manuel
Esquisitos, se rnise fie de o piatr, fi e de
un spin sau de o frunz tioas, i dint r'o
neglij en, neobi nui t la Indieni, i poate
p entruc se grbise s-i aj ung tovarii,
60

nu avusese griJ a s tearg dra snge


rnd lsat n trecerea lui.
Aceast nebgare de seam avu p entru
noi urmri de cea mai mare importan.
Deocamdat ne ddu cura j .
Continu arm s nain tm i . cin ci minute
mai trziu, apru o pist vizibil chiar p en
tru ochi n eexperime ntai.
Ea ne conduse dep arte.
Deodat deveni un drum sau , cel puin ,o
crare l arg de p mnt format dintr'un ni
sip roiatic, n care se vedeau urme nume
roase de p ai.
Am vorbit desp r e o crare ... Era o alee
foarte dreapt, ce mergea ntre doi p erei
de ve r dea, doi p erei formai din cactui
cu ghimpi ascuii ...
Chiar dac, de dou zil e n'am fi cptat
sigurana c p d urea e locuit de o popu
l a ie misterioas, aa cum sp unea i legenda,
dovada cea mai minunat ar fi fost exis
tena acestei alei; opera mnei omeneti.
Important era s tim unde ducea ace ast
misterioas alee .
Cotin d l a dreapta ne-am fi apropiat de
Yasuni.
Cotirm l a stnga.
Umblarm astfel ceva mai mult de o or
fr s auzim nimic, fr s zrim o umbr
omeneasc . . .
Totu aceste urme de pai, care deveneau
mai nume 1 oase p e msur ce naintam, nu
p roveneau dela fantome I
B rusc al eia se termin . . . i , la picioarele
noastre, ntr'o vale larg i verde, zrirm,
neputndu-ne crede ochilor, un sat i p
m nturi cultivate
.

61

14 .

O DESCOPERIRE A LUI BENITO .


Aceast pist dreapt, bine trasat i
de o l rgime de vreo p a tru metri, pe care
o urmasem, nu putea s fi fost fcut dect
de mna omului, cu scopul s sta bile asc o
comunicaie direct ntre sat i ru.
Erau vreo dousprezece case i.de j ur m
prej ur, cum am mai spus a dineauri, un
sp aiu larg, cultivat.
Nu izbuteam s ne stpnim surprinde
rea n faa a ceeace a p ruse att de brusc
naintea ochilor notri.
- Prerea mea este, Senor, mi spuse
Manuel Esquisitos, c am descoperit un fel
de p aradis pmntesc, n care viaa nu e
lipsit de farmec.
- Nimic nu te mpiedic s rmi aici,
dac aa-i zice inima I rspunsei eu rznd.
Dar cnd o s vezi lucrurile mai deaproape,
o s-i schimbi poate sentimentele. In a
tep tare, s ne relum drumul i s ncer
cm s facem cunotin cu locuitorii inu
tului.
- S te vd numai s'ncerci, Senor I spuse
') a"'es Hidleton .
- i dece nu ? ntrebai eu.
- Pentruc dac d-ta voeti s le faci
cunotina, slbatecii nu in deloc s te cu
noasc i , dup cum vezi, satul e pustiu.
Intr'adevr, nu se zrea nimeni pe lng
case.
- Ar trebui deci, observai eu, ca Indienii
s fi fost ntiinai de apropierea noastr !
62

- Ei, Senor, rspunse Americanul, Be


nito ar putea s v asigure c , decnd am
aj uns pe cursul superior al lui Yasuni, a
ceti slbateci nu .i-au mai luat ochii depe
noi. N'au ncetat o cli p s n e spioneze.
Adu-i aminte de sgeata care ne avertiza
s nu mai naintm i de cele de care eram
nconj urai , cnd ne-am trezit. Nu se poate
s fi uitat zarva nfricotoare creia i-a
pus cap t, prietenul nostru Manuel, cu bles
temata lui ghitar, a crei sunete mi calc
p e nervi.
- Asta-i o mare nenorocire ! i btu j oc
Manuel Esquisitos. Din fericire , nu toat lu
mea are nervi ca ai d-tale, cpitane. Do
vad c slbatecii au fost fermecai...
- Sau nsp imntai I ntrerupse James.
Rezultatul a fost ns acela. Oricum ) satul
e p ustiu. Pn'n cinci minute ai s fi ncre
dinat de asta, Senor.
Americanul avea dreptate.
Dup ce strbturm cmpurile de gulii
i de igname i frumoasele plantaii de ba
nanieri i aj unserm l a locuine, nicio fiin
omeneasc nu iei n ntmpinare a noastr.
Toat populaia fugise.
Vizitarm p e rnd aproape toate colibele.
Semnau toate ntre ele.
Fiecare era compus dintr'o singur od aie,
lung de vreo doisprezece metri p e p atru
lime. lnuntru se aflau mai multe vetre,
vase de pmnt, topoare de piatr, sarba
cane, lncii, provizii, ciorchine de banane
atrnate de grinzi dar nicieri nicio mobil,
nicio rogoj in, nimic altceva dect pmntul
gol. Ne mir mai cu seam curenia des
vrit ce domnea peste tot.
63

Intr'una din vetre, gsirm crbuni nc


ap rini, ceeace dove d e a c gazdele nu fugi
ser cu mult nain te.
D escoperirea acestui sat fgduia un avan
taj deloc nensemn at i anume c nu vom
fi n neplcuta sit uaie de a trebui s mnem
p este n oapte n mij lo cul p durii, avnd de
vecini fiare primej dio ase, p rad narilor,
expui atacurilor tcute ale desgusttor-il or
vampiri.
D ealtfel nimic nu ne limita timpul ct
aveam s rmnem n acest sat ciudat. Nu
eram grbi i. . .
i aveam cel m a i mare in teres s facem
nsfrit cunotina cu misterioii in digeni. . .
N umai c e i n u p r e a p r e a u s a r d de
aceia dorin.
Panici din fire, se mrginiser numai
s'ncerce s ne intimideze, n ereuin d i b
nuind c n 'o s ne eternizm n satul lor,
luaser hotrrea s-l p rseasc i s se
duc s atepte n p dure plecarea noastr.
C utar m mij locul p rin care s le inspi
rm ncre dere; nu ne veni ns n minte
nimic.
In orice caz, cel puin pentru curiozitatea
noastr, un punct era ctigat.
Deacum ncolo, secretul l ui Yasuni nu mai
exista pentru noi. In aceste regiuni neexplo
rate exista o popul aie.
Dar cont rar celor povesti te de Cocamai,
Antipoi, Zap aroi, Huambiserai, Yamboi
i de celelalte trib uri slbatece depe Ama
zon, aceast populaie , de pe malurile rului
misterios, nu era alctuit din stafii mon
str uoase i genii ale rul ui.
64:

Aveam de aface cu oameni in carne i


oase . Rmnea de vzut exact ce fel de
oameni erau.
Agricultori, prevztori , s tabili, n p rivina
asta nu mai nc pea nicio ndoial ... Cum
dealtfel e uor de presu pus, asta ne aa
cu att mai mult dorina d e a-i cunoate,
dar zadarnic nmulirm chemril e noastre .
Nici un rspuns.
James Hidleton propuse o ncercare, dela
care m str duii ct putui s-i abat gndul,
dar p e care inu n rup tul capului s'o aduc
l a ndeplinire, n ciuda primej diei n care
se avnta.
Singur, cu o ramur verde n mini, des
p uindu-se n mod vdit de orice arm, ne
p rsi i porni spre p dure, n care se a
dnci cu hotrre.
- M'ntorc p este o or ! ne spuse el . In
timpul sta nu micai i ferii-v s por
nii n cutare a mea. Ai provoca moartea
mea sigur.
Nu cred ca vreo or din viaa mea - i
mi s'a mai ntmplat s p etrec ceasuri grele
- s se fi scurs att d e ncet.
Trecu totu i ea i nelinitea noastr
crescu i mai mult, cnd vzurm c Hid
leton tot nu se'ntorcea.
C u toate recomandaiil e lui, n u aveam
noi datoria s'o pornim n aj utorul lui ?
Asta i voiam s facem, cnd il vzurm
reaprnd calm i zmbitor, tot cu crengua
lui verde n mn . Alergai spre el.
- Ei, ce se aud e ? l ntrebai eu.
- Bi n e ! Senor, mi rspunse el. Pdurea
foiete de slbateci. A putea s j ur. Dar
n u vor s se arate . Sunt convins c ei m
5

65

priveau cu zecil e n timp ce e u nu vedea m


p e niciunul . lmi vine s cred c'o s trebuie
s plecm fr s le fi p utut vorbi.
- Ciudat situaie, murm urai eu.
- Cu a devrat ci udat, aprob Hidleton.
Aa cum e , i are i ea , totu , meritele ei.
C u aj utorul securilor i celorlalte unelte ,ce
se gsesc din belug n locuinele acestor
Indieni, uor ne va fi s construim dou
luntri solide, cu care s plutim n j os p e
Yasuni, cci cred c nu m nel, Senor,
a dog ugub cpitanul, p resup unnd c
nu m a i avei deloc poft s v continuai
drumul pn l a gsirea comorii Incailor ?
Drept orice rsp uns m mrginii s rd,
ridicnd din umeri .
Tocmai atunci l vz urm p e Benito ve
nind n fug spre noi. 'finea ceva n mn.
- Uitai-v, Senor, uitai-v ! strig el , a
p ropiindu-se de noi. Uitai-v ce a m gsit !
Tinea n mn o crtulie . . . i aceast cr
ulie , ciud at de mic, e ra o biblie, tip rit
in englezete cu litere microscopice.

15.
O UMB R IN NO APTE .
D escoperirea acestei cri ntr'un sat in
dian, n mij locul p durii Amazonului, dep
ea tot ce putea min tea mea s-i n chipuie .
Rmsei mpietrit de uimire.
Dar, n acela timp , mi strecur n suflet
presimiri ciudate, nc nel murite,
- Unde ai gsit carte a ? l ntrebai eu p e
metis.
66

Imi art o cas mai deprtat. n care


nu intra sem nc.
- Colo n untru ! mi rspunse el. i am
mai gsit ceva ! Plutim n mare mister, Se
nor ! Venii cu mine i o s v ncredinai
cu ochii dv..
.
Oricine i poate nchipui ce curiozitate
strnir n noi cuvin te lui Benito.
Ne ndrep tarm deci spre coliba n care
descop erise mica biblie, i care nu se deo
sebea p rin nimic de celelalte.
Intrarm i furm ndat surprini ct de
deosebit era interiorul ei de ceeace vzusem
n celelelte locuine . i cel dinti lucru care
n e btu l a ochi, era c . n loc de o singur
odaie, acolo erau dou.
Prima, cea prin care se trecea, semn a
c u toate celel alte p e care l e vizitasem, dar
rmaserm uluiti cnd intrarm n a doua,
care era nchis de o u adevrat i n u
d e o simpl p erdea de frunze de p almier.
In zid fusese tiat si o fereastr. Existau
i cteva mobile p rimitive fabricate ,de bun
seam, de slbateci.
Pn i dou scaune se gseau acolo i o
podea acoperea p mntul.
Insfrit, n tr'un col, s zria un culcu
fcut din muchi i aternut cu blni, p rin
tre care se p utea u admira dou mree piei
de j aguar.
Ct despre p ersoana, creia i ap arinea
aceast locuin de o somptuozitate nemai
pomenit p ri n meleagurile acestea , n p ri
vina ei nu mai ncpea ndoial . . .
Era o femeie !
i cine n'ar fi ghicit ndat asta, cn<l,pe
o msu <l e lng fereastr, se vedea o
07

mic oglinj ioar i, lng ea, un colier de


p erle albe !
Luai ogli n d a i o examinai.
Provenea del a un mare ma gazin p arisian !
Rerneia sau fata, care tria n tovria
slbatecilor dela izvoarele Amazonului , era
deci o Europ ean i, foarte probabil, o E n
glezoaic.
lndat se fcu lumin n mintea mea . . .
Aceast necunoscut se numea Edith. . . i
e r a fiica nenorocitului clergyman p e care-l
culesesem pe Napo i care trebuie c pie
rise sub ghiarele i ntre dinii fiarelor sl
batece.
D ece-mi veni ideia c aceast Edith . . .
Cci nu ncpea nicio n doial, Edith s e
numea . ..
Pentruce, s p u n , decisesem c era fiica i
nu soia clergyma n ului !
A fi l a mare ncurctur dac' a trebui
s'o explic dar convingerea mea fusese sta
bilit d i n p rimul moment ; i tot att de re
p ede, imagin aia mea, care lucra ca o ma
in, i plsmui un portret delicios al a cestei
Edith , portretul fermectoarei fpturi p e
care mi-era sortit s'o iubesc cndva.
Inc de mult vreme era ntip rit n
inima mea imaginea acestei fete i deale dar
n viaa real n 'o nt lnisem nc.
Imi era oare scris s'o vd aprnd n
mprej urri att d e extraordinare, aproape
ireale, n plin slbtcie, n mij locul aces
tor triburi de ras necunoscut ?
In timpul acesta, tovarii mei examinau
obiectele nconj urtoare.
- Nu v atingei d e nimic ! Nu deranj ai
nimic ! le recomandai eu.
68

inui s tiu n ce loc gsise Benito mic a


Biblie.
- Aici ! mi spuse el. Lng oglin d .
- Bine ! spusei eu.
i p usei cartea l a locul ei.
- Trebuie, explicai eu zmbind, ca aceea
creia i aparine aceast oglind, colierul
i Biblia, s neleag , atunci cnd s'o n
toarce, c nu suntem nite hoi.
Ziua trecea i trebuia s facem pregti
rile p entru noapte. Eram convini c n'a
ve m a ne teme c'o s fim atacai de Ne
vzui", cum botezasem noi p e slbateci.
-Oar p rudena poruncea totui unele msuri
de prevedere.
Hotrrm ca, p e rnd , doi din noi s ve
gheze , n timp ce ceil ali dormeau. i fiecare
schimb al grzii s dureze dou ore.
- Ne-am putea culca aici , chiar n colib a asta, spuse J ames Hidleton.
- D ac nu ii cu tot dinadinsul la asta,
c pitane, a p refera s n e alegem ntr'alt
p a rte cartierul general.
- C um i face plcere ! mi rspunse el .
U n culcu ne p utem aranj a uor.oriunde.
Aa rmase hotrt i aleserm casa cea
mai apropiat de cea n care fcusem des
coperiri aa de importante.
Pn l a sfritul serii nu se mai ntmpl
nim ic d eosebit.
Prima p ar te a nop tii trecu . deascmcni , n
cea mai desvrit linite.
Cnd mi veni mie rndul de gard, era
ora unu dimineaa.
Hidleton ncercase s m conving c, n
.calitatea mea de ef a l expediiei, nu mi

69

se potrive a de loc rolul de sentinel dar i


rsp unsei c fiecare din noi avea acelea.
datorii f a de toi, spusei c n'aveam n e
voie de nimeni cu mine i c Benito m
v schimba l a momentul stabil it.
i iat-m, aadar, sin gur n mij locul nopii,..
aezat p e o piatr mare, cu carabin a ntre
picioare.
Impresiile mele erau ciudate . . .
M simeam turburat d a r nu-mi e r a fric
Nu-mi era fric d a r altceva e s veghezi
n calmul dulce al unei cmpii din Fran a,.
dect n mij locul misterului, n ate p tarea
p ri mej diei, cnd tii c oameni necunoscui
sunt ascuni n pre a j m i pot, n fie ce
clip , s dea nval , rcn i n d slbatec un
strigt d e rzboi sau de moa rte .
Fr s vrei, n ervii sunt p u in ncorda i.
i apoi, n u puteam s nu m gn desc la
aceast tnr fa t, l a aceast Edith.
A fi vrut s'o cunosc, s'o vd, s-i vor
b esc, s aflu del a ea n urma crei intm
plri miraculoase se a fl a ea n ara asta,
p rintre slbateci, p entruce venise ncoace i
dece mai rmnea aci.
Cte cuvinte, attea enigme p e care min
tea mea se trudea neobosit s le rezolve.
Nimic nu-mi turbura visarea.
Noaptea era de o limp ezime admirabil .
nenumrate stele strluceau p e cer. Luna
nu se vedea, totu ntunericul nu era de n e
p truns i distingeam p erfect l a vreo trei
zeci de metri de mine, casa din care inva
zia noastr alungase pe a ceea care era pen
tru mine Edith ...
Nu izbuteam s-mi desprind ochii dela.
casa asta.
..

70

D eodat tresrii. . . Era oare o iluzie ? Eram


j ucria imaginaiei mel e ? Eram oare ntr'a
dev r treaz ?
Mi se p ruse c o umbr p trunsese n
cas .
A fi vrut s m asigur c nu m ne
lasem dar nu aveam dreptul s m depr
tez din p ost, s ncetez mcar o clip s
veghez asupra siguranei tovarilor mei.
Rmsei deci pe loc . p u in cam enervat ,
f r s-mi ndep rtez p rivirile de punctul
acel a.
Se scurser cteva minu te . . . Nu vedeam
n i m ic . . , Evident, gndii eu, am halucinaii ! "
E i bine ! nu, n'aveam halucinaii !
U mbra reap ru, eind din cas i nde
p r tndu-se spre p dure i . cum trebuia s
fac un mic n conj ur ca s nu treac p este
tere nurile cultivate, ceeace o apropie de
mine , p utui s m ncredinez c era umbra
une i femei.
Nu mai avui nici o ndoial. Cea care s e
ndeprta, ntorcndu-se n mij locul Nev
z uilor" era fiica clergymanului.
Cednd unei impulsiuni mai puternice de
ct voina mea, m repezii spre ea . . .
- Edith ! strigai eu.
Tnra fat se opri... p ru s ovie ... Fcu
o micare , ca p entru a se ntoarce dar din
deprtare se auzi un strigt bizar. La auzul
acestei chemri , e a i relu drumul.
- Edith ! strigai eu din nou n englezete,
nu-i fie fric ! Vino'ncoace ! Suntem oameni
cinstii ! N 'avei ce v teme de noi ! Ateap
t- m !
71

Incepui s alerg . . .
Dar atunci s e a u z i un a ] doilea stri gt i
tnra fat o lu la fug i disp ru n um-
bra pdurii.
16.
PLA N SU L P D U R I I

Era m d isp e rat.


In cli p a aceea a fi dat un regat s pot
vorbi cu tn r a fa t.
In aceste cteva clipe, vznd o c se o
prete, crezusem c'o s vin la mine s- mi
cear s'o ocrotesc, s'o smulg soartei ei ne
norocite.
Era doar o European.
C um putea e a r mne de bunvoie p rin
tre aceti slbateci ?
Fusese evident silit la a sta , atta timp
ct n'avea de sperat niciun aj utor, dar acum
nu mai era acela lucru.
Acum eram noi acolo, o mn de oameni
hotri, cap abili s'o aprm pn l a ul tima
suflare . Purtarea ei mi p rea deci de nen
eles. Mai mul t chiar, mi pricinuise o mare
m hnire, cee ace era destul de ciudat, dat
fiindc nu tiam nimic despre ace ast ne
cunoscut.
Un lucru m nedumerea.
Dece Edith profitase de ntuneric ca s
se furieze n aceast cas , n care locuia
de obiceiu ?
Era o ntrebare care , posibil c ar fi pu
tut fi rezolvat printr'o vizit atent n co72

lib , dar ca s fac aceast vizit trebuia s


atept lumina zilei.
Prad unei disperri subite, rmsesem
ca p ironit n locul unde aj unsesem.
Asta nu p utea s mai dureze . Trebuia s
m ntorc l a postul meu . . .
Fcui stnga'n p rej ur dar deodatr1 tresrii
puternic.
La mai p uin de douzeci d e p ai, deosebii
umbra unui brbat care nainta spre mine .
P rima mea micare , cu totul instinctiv,
fu s-mi p regtesc carabina.
O mul ghici.
- Hei ! Senor ! spuse el, p streaz-i gloan
el e p entru alt vnat dect mine !
Recunoscui vocea lui James Hidleton. Fru
moas isprav fusesem ct p e-aci s fac.
- Ce s'a ntmplat ? m ntreb el ap ro
piindu- se.
N u-mi ddu ns timp s-i rspund .
- Te-am auzit strignd,continu el. Mi-am
nchipuit c n e chemi n aj utor i m'am
repezit ncoace. C e este ? Ai zrit p e vreunul
din slbatecii stia ?
- Nu ! rspunsei eu. Slbatecii n'au ieit
din p dure. Am vzut totu p e cineva i
acest cineva, James, este fiica clergymanului.
Hidleton fu uluit.
- Nu-i rde de mine ! spuse el.
- Exact cum am onoarea s-i raportez !
afirmai eu. Am vzut-o, am strigat-o, s'a
oprit, am crezut c'o s vin spre mine d ar,
ascultnd de un ordin strigat de un Indian,
a luat-o la fug,
Uriaul rocovan nu credea dect ce vedea
.cu ochii lui.
73

Povestii cpitanului tot ce se ntmpl ase


- Convingerea mea este, repet, spusei eu
ncheind . c e vorba de fiica clergymanului
nostru, de aceast Edith, al crei nume l
rep eta el aa de des.
- A a se p are ! ap rob J ames. D ar ct
despre dovezi...
- Crezi, l ntrebai eu, c fata o s p re
fere s rmn ntre slbateci ?
Hidleton cl tin din cap .
- Asta n'ar fi deloc explicabil ! spuse eL
D ac-i Englezoaic, s'ar simi mai bine n
ara ei. Dar felul cum s'a purtat doved ete
c se prea poate ca e a s j udece altfel.
- E posibil, m mulumii eu s-i rspund
ca fata s aibe un motiv p e care nu-i cde
rea noastr s-l j udecm.
Aj unsesem lng casa unde ne stabilisem
cartierul general . . . V rni s-mi reiau postul
de gard .
A mericanul m o p ri.
- Nu, spuse el. Au trecut cele dou ore.
Ii iau c u locul. Du-te la culcare, Senor, i
nu visa p rea mult p e fiica clergymanului.
Urmai sfa tul lui James Hidleton .
11 urmai n sensul c nu visai nimic, p en
tru simplul motiv c nu reuii s nchid un
ochi. Ap ariia din timpul nopii mi st p
nea toate gndurile.
Dimineaa m dusei singur n c a sa E
dith-ei.
.Mi se p ru c totul era n a ceia stare ca
mai'nainte.
Atunci dece oare venise fata ?
Asta era nc o enigm.
Tocmai voiam s m retrag, cnd ochii
imi czur pe mica msu pe care se aflau
7

'glinj ioara i colierul de perle albe, i unde


pusesem la loc Biblia englezeasc, mrunt
tip rit, pe care o gsise B e n ito n aj un.
Oglin da i colierul erau tot acolo.
Doar Biblia disp ruse . Pricep ui. . .
Fusese uitat a c i d e tnra fat , n graba
unei plecri pripite . . .
D ar, fr s-i p ese de primej diile la care
se expunea, E dith voise s i- o reia .
E r a frumos, i asta mi fcu o prere
bun despre caracterul i vitej ia ei.
N'a fi vrut s'o mrturisesc nimnui i
totu era adevrat , c eram pur i simplu
p e cale s m ndrgostesc de fiica clergy
manului.
Prea absurd, recunosc.
Nimeni p e lume, ns, nu e l a adpost
de o asemenea absurditate.
A vrea s tiu cine ar ndrzni s susi
n con trariul.
Nici J ames Hidleton , nici e u , nu ne gn
dirm s facem mister fa de tovarii
notri, din faimoasa ntmplare din timpul
nopii, cci sunt unele situaii, i a noastr
.era una din acelea, cnd unii fa de alii
nu trebuie s aibe secrete.
Prerea unanim fu c slb atecii erau l a
o mic deprtare d a r c era mai bine s
nu ncercm s aj ungem la ei, cci de r[rn
it n'aveam s ruim, iar Nevzuii' ' i - a r
fi fcut o p rere greit despre inten ( i i lc
noastre, crezndu-le ruvoitoare.
Din contra, vznd c noi nu ncc rci"i m
s-i nelinitim i c nu le stricam c c a v e a u
ei mai scump pe pmnt, a d i C.-1 ogoarele
lor cultivate, poate c a ve a u s r1 d e v i e mai
ndrznei.

In felul acesta puteam sp era s-i vedem


p rsindu-i ascunziurile i ap ropiindu-se
de noi.
Pn atunci, hotrr m s ncepem con
struirea unor plute uoare, p e care s le
putem transporta fr prea mare greutate
pn la Y as uni.
Materialul necesar pentru aceast munc
nu lipsea, cci p durea era plin de copaci
potrivii. Vnatul era deasemeni din belug.
Omorrm o cprioar i mai mul te p sri.
C arnea acestora din urm semna la gust
cu cea de fazan i cu a celor mai delicate
prepelie din Frana i asta fu p entru noi
un adevrat regal.
Nu trebui deci s ne atingem de p rovi
ziil e noastre i , afar d e Lanane , care era
de sertul nostru, nu ne atingeam nici de re
colta indigenilor.
Avurm i lapte! D a, orict de necrezut
ar p rea asta, avurm un lapte excelent.
mulumit iscusinei lui Benito, care , arun
cndu-se la rdcina u n ui cop ac mare, de
culoare cafenie, fcu , n triunchiul lui neted
i lucios . o tietur pe unde se scurse un li
chid alb, p e care-l strnse cu grij e ntr'un vas.
- Asta- i lapte de cauciuc ? ntrebai eu.
- Nu, Senor, mi rspunse metisul . E
lapte adevrat, un lap te cum nici cea mai
bun dintre vaci n'ar putea s dea mai b un.
Am but adesea din el i v sftuesc s fa
cei la fel.
Benito avea dreptate i , atta timp ct
dur ederea noastr n acest sat din p
dure, p e care-l numirm Pappalacta, adic
satul cartofilor, ne tot nfrup tam din acest
delicios lichid.
76

La urma urmel or. se p o a t e tr.i destul de


bine p e v al e a de sus a Amazonului.
E preferabil ns si:i tri:iicti aiurea i a
min i dac'a su sine c n u mi s e ntmpl
s m i:i gn desc l a cl i p el e pl cute i linitite
p etrecu t e p e stra da Vin aigriers, u n d e- i avea
tatl meu biroul .
D e altfel, evenim e n t el e avur grij s nu-mi
l as e t im p prea mult p e n tru aduceri a minte.
In noaptea a doua p etrecut de noi l a
Papal l a cta, s e ntmpl ceva nemaipomenit.
Era a proape mi ezul nopi i cnd auzirm
u n vu e t ciuda t > ce venea dinspre p dure .
Da, era un vuet ciudat.
C eva care p rea u n pl ns e t lin i n entrerupt.
S u i a , cobora, suia din nou dureros i p
tru n z t or. Un e ori era c a un geamt.
Era de n e n chipuit tristeea nesfrit c e
o conin e a aceast j eluire mi sterio a s, care
u m p l e a v z duhul i n e strnge a ini mil e .

17.

L A LUMINA TORTELO R
Ascultam toi c u inima strns s' i ne <l
<leam seama c se ntmpl ceva de mare
nsemn tate.
Aceast j elanie nentrerupt, cu nuanele
ei, cu modula (iile-i biza re, ne d d e a i deia
morii i a doliului. Uneori c a se n treru
p e a. Dar n umai o cli p .
Rencepe a curnd, nti un murmur uor.
care amint e a tremu rul ahia p e r c e p tibil al
77

viorilor , l a nceputul u nu i puternic poem


muzical.
Ap oi, ncetul cu n cetul , i recpta pu
terea i izbucne a n to at mohorta-i mreie.
Era n tr'adevr frumos .
- Nu-i uimitor, ii atrsei eu lui Hidleton
atenia, c aceti slbateci , care i dau a
tta osteneal s n e ascund p rezena lor,
dup cum to t vedem de cnd suntem aici,
n noaptea asta ne ntii n eaz att de fi
despre p rezena lor ?
- In ap aren, da ! mi rspunse c pitanul.
Acest cuvnt m mir i nu ovii s i-o
sp un.
El e x plic :
- Aceti S lbateci, p e c a re noi 11 nu mim
Nevzuii, i care vor ntr'adevr s fie n e
vzui, nu in cu tot dinadinsul s ne as
cund p rezena lor, i cum ar putea ? Nu
ne aflm n satul lor ? Nu l e vedem locuin
ele ?Nu le admirm p erfeciunea semn
turilor ? D orina lor e s n u n e apropiem de
ei. Cine tie, poate c ne iau drept divini
ti rufctoare, pe care trebui e s le oco
leasc cu o rice pre. Trebue s nu uitm
c n' avem deaface cu slbateci deaceia o
binuii, care triesc nu dep arte de locuin
ele albilor, care s'au deprins s n e tot vad,
care vin s schimb e vnatul lor pe mrfu
rile pe care le doresc.
Ii repet, continu Hidleton, aici n'avem
deaface cu un trib a s em n tor cu acelea
cunoscute de noi . Trebuie s fie o ras deo
sebit, necunoscut nici ch iar de Indieni .
N u se tie nimic despre ei. i nici a c eti
slbate ci nu tiu nimic despre noi. E deci
78

na tural ca ei s fug la apropierea noastr !


Ct desp re firea lor, innd seam c'ar fi
putut s Re atace cu succes n timpul som
nului, sunt dispus s-i cred bl nzi i panici.
Dac ar fi semnat cu cei din tribul Huam
bisas, nici d-ta nici eu nu ne-am mai avea
azi ca petele pe u meri .
l n timp c e vorbea J ames, impresionanta
melopee se a uzea fr ntrerupere .
- Ai vreo idee, B e ni to , ntreb cpitanul ,
ce i-o fi gsit pe Nevzuii notri ?
- D eloc, rspunse metisul. Dar asta ar
putea s fie un bocet funebru. Slbatecii
i ngroap poate pe vreunul de-ai lor,
probabil vreun ef. D ac nu m nel , asta
o s ie toat noap tea.
Devenii deodat foarte curios.
- Tare mi-ar p l cea, spusei eu, s asist
la o astfel de ceremonie.
Rmsei uimit de rspunsul lui Benito.
- Asta nu depinde dect de d-ta, Senor
declar el.
Crezui c-i o glum . . ,
Me tisul ghici.
- Nu depinde dect de d-ta ! repet el.
Nu-i nici o primej die . . .
Se grbi s se corij eze.
- Nu vreau s spun, Senor, explic el
c te- a i da napoi n faa pri mej diei. Nu
mi-ar trece p rin min te s m 'ndoesc de cu
raj ul d-tale. Trebuie curaj ca s te aven
turezi n regiunile acestea, mai ales c de
aj uns, treac-mearg, dar p e urm ai nu
meroase anse s nu te mai ntorci.
- Cu toate astea, nici d-tale nu i-a fost
fric s ne nsoeti, observ a i eu .
7)

Metisul ridic din umeri.

- Ce n u face omul pentru ca s-i c


tige p inea ! spuse el.
- i, remarc Hidleton, din cte moduri
de a o ctiga exist , sta e unul din cele
mai interesante !
Urmeaz . Benito ! l rugai eu.
- Dac doreti s asiti l a ceremonia pe
care o celebreaz nevzuii, m asigur me
tisul, nimic mai uor. Slbatecii nu-i pot
nchipui c noi o s n e aventurm n p
dure, unde noaptea, mai mult chiar dect n
timpul zilei. toate avantaj ele sunt de p a rtea
lor. Pe dealt p arte nu exist n trib un
singur brbat care ar consimi s nu fie de
fa cnd se desfoar rituri funerare sau
vesele. Deci nicio supraveghere . S fim
numai cu bgare de seam i atunci ne pu
tem aprop i a ) ct vrem.
Ceeace se p etrecea n p dure trebuie c
era stranic de interesant i merita , desi
gur, osteneala s fie vut.
Cel mai mult m atrge a . ns , gndul l a
Edith. Tnra f a t e r a n mij locul slba
tecil or.
Ce fcea ea acolo ?
In ce msur era ea aproape de obiceiu
rile lor, de riturile lor ?
Dorina d e a arunca o lumin asupra mis
terului ce nvluia aceast tnr fiin, n
vinse scrup ulele pe care le-ar fi putut ri
dica j udecata.
- D-ta ce zici, c pitane ? ntrebai eu.
- Vom face cum vei crede d-ta ! mi rsp unse roco vanul. Nu m'ar supra s tiu
dece fac slbatecii atta tmb l u n noaptea
80

sta . i , dealfel, de m urit nu mori dect o


singur dat !
- i asta tot e prea mult ! observ pla
cid Manuel Esquisitos.
Ii interpretai cuvintele ca un semn al
dorinei lui de a nu lua p arte la aceast
aventur.
- Nimic nu te silete s ne urmezi ! i
spusei eu. Trebuie oricum ca unul din noi
s nu se mite de aici, ca s ne suprave
gheze b agaj ele.
Manuel fu j ignit.
Mndria caracteristic sngelui sp aniol se
revoi t n el.
- Asta e treaba lui Josep h ! rspunse el.
cu o nuant de amrciune . N ' am avut
niciodat o biceiul, Senor, s rmn n urm
cnd alii merg nainte, Merg cu voi.
- Ai face po ate mai bine, insinu James
Hidleton pe un ton ironic, s nu cari cu
d-ta instrum entuL
Americanului, dup cum s'a mai obser
vat, i plcea s glumeasc pe seama ghi
tarei lui Manuel Esquisitos, ceeace nu era
deloc p e placul secretarului meu .
- D u p cum Manuel Esquisitos, spuse
Spaniolul, are datoria s nsoeasc p r e t u
tindeni p e Senor Gerard, tot aa i ghi l a re i
lui Manuel Esquisitos nu-i e ngd u i t sl1 n
cetez e , mcar o clip , de a-i ntovi'i r \;i s l i'i
pnul .
- Afl c n'o s mit p rscasci'1 n i c i o
d at, nici chiar d u p mo a r t e a nw a , c i'1 c i o si
cer s fie ngro p a t ii a l t u ri e l e 1 1 1 i rn .
O pornirl1m l a d ru m . .
Benito mergea n a i n l l' . . .
.

Xl

Avea prudena, iretenia, isteimea Indienilor . . .


C a i e i , vedea n ntuneric . . .
C a i ei, merge a fr sgomot...
C luz mai bun, iscoad mai sigur ,
n'am fi putut gsi .
Ne ntelesesem ca noi s rm nem cu
vreo ci n'sprezece metri mai n urm i, dac
nu-l auzeam fluernd uor, s naintm
mereu.
D ac fluera , ne opream i ateptam s se
ntoarc ntre noi.
Dar Benito n'avu de dat nici un semn al
cci, dup cum prevzuse, Slba tecii nu mai
luaser precauiunea s[t p u n sen tinele, a
tt erau de convini c noi n ' o s ndr z
n im s ne avcnturi'm1 n p dure , n o a p tea .
Melopeea funebr con tin u a .
N umai c devenise m a i tcut, mai r e
inu t . , .
Probabil c d i n locul d e u n d e pornisem
noi, nu se mai auze a.
Noi o deslueam destul de bine, ca s ne
ndrumeze p e calea ce trebuia s'o urmm.
Merserm drept spre slbateci .
Deodat, fr s fi fluerat Benito se n
toarse spre noi.
- Am aj uns, spuse el n oapt. Apro
piai-v cu bgare de seam . O s vedei
ceva neobinuit. E ntr'a devr, cum v spu
neam, o ceremonie fun ebr.
Dou minute mai trziu , aveam n faa
ochilor un speotacol grandios, n slbtcia
lui primitiv.
Inchipuii-v un lumini ntins . . ,
In mij loc un fel de culcu funerar, fcut
82

din ramuri i ntins p e acest culcu un corp


omenesc.
In amndou pft rile , n picioare, cte un
Indian care inea n mn o tor ce ardea
sfrin d . . .
Chin cite l a pmfrnt, aproape n umbr,
femei care bteau din p alme i,cu glas sc
zut, cntau cuvin te d e n e nel e s, ntr'un ritm
ncet i melancolic ..
In faa cadavrului , s[tlha tccii, innd u-se de
mini, dansau n ritm.ul cfm tccului tovare
lor lor . . .
i, nsfri t . ngenunchiat l ng acela
cruia i se ddeau aceste ultime onoruri su
p reme, o form feminin, ntr'o atitudine
de rugciune .
Rmseserm mui i nemicai , p truni
de un respect instinctiv.
D eo dat,cei doi In dieni, p urttorii torelor,
le micar cu violen . . .
Izbucni o flacr puternic, o lumin vi e . . .
Lumina czu d i n plin p e faa mortului
i cu greu ne reinurm un strigt de uimire .. .
Recunoscurm mortul. . .
Era nefericitul clergyman !
.

18.
REGINA SALB ATECILOR.
lnelesei atunci dece nu se temuse Edith
se aventureze pn n satul pe ca re-l
ocupam noi , ca s -i reia mica ei Biblie.
Voise s pun tatlui ei, la cp tiul p a
tul u i lui de moarte, C artea Sfnt, crei a i
nchinase viaa.

83

111 "

1 "

1 : 1 1 1 1 t, cu

preul celor mai mari

111 11111 '""


1 1.
.1111
1,d I

I 11 pl.
p 1 11 1':1

1 :1 1 1 i'1 r a

n oa s t r

fat nu avea ce se tem e


dar e a n'avea de u n d e

1 1 .d : 1 .

N i 1 1 1 i c n u- i dove dea c noi n u suntem


1 1 i I miei, nite bandii, oameni cap abili

1 1 1 o rice . . .

C u toate acestea nu pregetase !


E r a . desigur, o fat de mare valoare mo
ral, i eram ferici t de lau dele ce i le adu
c eam n inima mea.
Cntecele i dansurile funebre co ntinu a u .
i aceast ceremonie . p e care locul i con
diiile n care avea loc , o fceau att d e
emoionant , p rea c va mai d u ra nc.
mult.
Dup toate ap arenele i conform obiceiu
rilor celor mai multe din triburile indien e ,
e a n'avea s s e sfreasc p robabil dec t
odat cu ven irea zilei, cci pop o a rele pri
mitive, care au, fr'ndoial, simul pito
rescului, socot c ntunerecul e mai nimerit
pentru celebrare a riturilor mortuare,
Misterul nop ii se altur astfel misteru
lui morii.
Tcui, strni buluc, asistam la acest spe c
tacol, care , cum am mai spus , nu era lipsit
de mreie.
N'aveam ce ne teme c'o s fim descop e
rii i , d e altfel, cei ce fuseser p en tru noi
Ne vzuii dar care acum nu mai e rau, nu
se gndeau s mai exercite nici cea mai
mic supraveghere n j urul lor.
- Ce facem a cu m , Senor ? m n treb Ja
mes Hidleton, n oap t.
84

- N u tiu ! rspunsei eu. Dac'a fi sigur


c , artndu-ne, nu i-am turbura . . .
- Oh ! ntrerupse J ames Hidleton, nici s
nu te gndeti l a asta ! Ap ariia noastr n'ar
putea s aib dect un rezul tat. In dienii
sau s'ar arunca a s u p ra noastr , sa u ar lua-o
l a fu g. In primul caz, a vnd n vedere n u
mrul lor. am rmne locului. In c e alalt
altern ativ, n'am fi c u nimic mai naintai
dec t nainte .
- Te neli, d r agul meu J ames ! declarai
eu. Am putea, a d mi fr n d cca de a doua i po
tez a d-tale, c a re-mi p a r c de a l tf el sin g u r a
verosimil , s ' o l i b e r m p e aceast tfrn r fa t .
Americanul rse nfundat.
- D ece rzi ? ntrebai eu mirat.
- D e ! spuse James, numai p entruc fiica
clergymanului e tot att de puin p rizonier
ca d-ta i mine. Se bucur de o libertate
complect, cee ace-mi p are, ce-i drept, destul
de surprinztor, dar care nu poate fi p us
la ndoial. Dovad c e a a p u t u t s v i e n
sat n o a p t e a trecut i c totu nimic n ' a
silit-o s se ntoarc n p dure.
- Uii asta, Hidleton ! observai eu.
Cu mna i artai nslia.
- Ta ti ei era p e moarte, urmai eu, cum
vezi , a i murit ! Nu era locul ei l ng el ?
Ceeace vedeam mi explica dece, dup ce
ezitase la chemarea mea, dup ce se ar
tase ispitit s se ntoarc, Edith i conti
nuase drumul spre p dure. Era chemat de
cea mai sfnt dintre datorii .
J ames n u-mi rsp unse ...
D e bun seam c simise c aveam drep
tate.

85

- Aadar, insistai eu, gndeti c'am face


greal s ne artm ?
- Aa cred ! m asigur cpitanul.
- i eu l a fel ! adog Benito.
Hidleton b nui c nu eram mulumit...
i ntr'adevr c prudena lui m exaspera.
- i-a vorbi altfel, continu el, da c'am
avea vreun mij loc s-i facem p e aceti sl
bateci s neleag c nu l e suntem du
mani. Dar n'avem aceast posibilitate !
Om vedea ! spuse atunc ManuelEsquisitos.
Ii venise o inspiraie subit.
Amintindu-i efectul extaordinar ce-l pro
dusese asupra Indienilor sunetul instrumen
tului su, fr s-mi lase mcar timp s m
piedic aceast nebunie, el 1 1 ce p u s cnte .
C e cnta ?
Nu tiu . . .
Era o melodic dulce i trist.
Erau p l nse te i l acrimi n aceast muzic
ciud a t, i totdeodat ceva slbatec ...
Nicioda t ft p fm ft a l u n c i nu mai cntase Ma
nuel E s q u is i t o s la ghi tar aria asta ; i eram
foarte imp resion at.
C nd, dup cteva z i l e , l n trebai ce era
aceast melodie atft t d e mel ancolic i de
impresionant, el m i d d u o explicaie ne
ateptat.
- V'am mai povestit, Senor, mi spuse el,
c tatl meu s' a cstorit cu o iganc, din
care cauz se certase cu toat familia lui.
Eram nc copil, cnd mi-a murit mama.
Civa brbai i femei din neamul ei venir
s asiste la nmormntare i . la cimi tir, n
j urul mormntului, cntar un cntec , care
s'a transmis din generaie n generaie, dea-

86

lungul veacurilor. Cntecul acesta m'a fas


cin at. L-am prins ndat i niciodat nu
mi s'a mai ters din minte .
Cum am mai spus, explicaia era ci udat ...
Dar un lucru p u tusem constata dela nce
put : c ntre cn tecel e funerare ale Indie
nilor din p dure i melodia lui Manuel Es
quisitos, era o ci udati asemrur nre.
S fi avut o origin comun ?
Se putea oare p resupune d't n tre I n dienii
depe valea de sus a Amazon ului i iganii
p e care-i n tftlnim p c <l rumuri , n lumea n
treag 1 stt existe vreo nrudire ?
Stu diile mele personale nu-mi permi teau
s-mi dau vreo p rere asupra acestei inte
resante probleme ...
Cred ns c ar merita atenia savanilor
care i-au luat sarcina de a studia n aterea
i desvol tarea rasselor umane ...
i acum, mai ales c mi se p are c ceti
torul i-a cam pierdut rbdarea, s ne n
toarcem la povestea noastr,
Efe c tul p rodus asupra slbatecilor. nc
del a p rimele note ale ghitarei lui Manu el
Esquisitos, fu fulgertor.
Femeile ncetar s mai bat din palme
i s-i ngne bocetul.
Brbaii se oprir din dans.
C u toii rmaser mpietrii , ntr' o atitu
dine de extaz , i Manuel Esquisitos , vznd
asta, ca un om hotrt ce era, nu ezit . . .
Cntnd nainte, e l s e apropie <le p atul
mortuar iar noi l urmarm , riscnd totul.
Dar nu se ntmpl nimic.
Nu se isc nicio nvlmseal la vederea
noastr, nu ni se art nic i o dumnie i,
87

fr ca ei s fi fcut vreo micare . ca s n e


opreasc, strbturm grupurile de slbateci ,
ca s n e ap ropiem de p a tul de moarte al
srmanului clergyman, naintea cruia ne
nchin arm.
Tnra fat se ridic uimit . ..
M aflam fa n fa cu ea ; chipul ei era
lumin at de tore i pot s spun c rmsei
ncremenit de a dmiraie p rivind-o, cci fru
muse ea ei era o ncntare .
Era brun , cu ochi minunai, toate trs
turile ei erau desvrite i p aloarea feei ei,
i scotea nc mai mult n eviden expresia.
Ceeace i atrgea l a ea atenia, dela prima
privire, era aerul ei nemai p omenit n astfel
d e mprej urri, d e siguran i de linite.
Tnra European, pierdut n aceste pus
tieti nesfrite, l a mii i mii kilometri de
ara ei, n'ar fi putut s p ar mai calm n
vreun salon din Lon dra sau Paris i asta,
dei ea nu urmrea s fac impresie, str
nea a d miraie.
- Miss Edith, i spusei eu, i suntem
prieteni, gata s- i facem orice serviciu p e
care n i l-ai cere. C t despre aceti srmani
Indieni) i j ur c n'au ce se teme de noi.
Fiica clergymanului tresrise , auzin du-se
chemat pe nume . . .
Privirea ei exprima mirare d a r , c u toate
aceaste a , nu m ntreb nimic i. dup un
salut grav, ngenunchi din nou i-i relu
rugciunea ntrerupt o clip .
O are ce-avea s se'ntmple cnd Manuel
Esquisitos, oprindu-se din cntat, farmecul
se va fi rupt ?
N'avea s se produc o reaciune a aces
tor slbateci ? D ar nu se ntmpl nimic.
88

Ne ddurm la o parte, c u c::1pul desco

p e r i t n t r o a t i t u d i n e d e reculegere i , d u p
cteva minute d e o v i r e , I n dienii i Indi
encele i rel u a r c n te cele i dansul, cu gra
,

'

vitatea lor caracteristic, de care dau dova


d n toate faptele lor.
Probabil c era, dealtfel , pri ma dat cnd
fceau astfel de ono ruri funerare cuiva care
nu e r a din semi n t i a l or, lucru surprinz
t o r d a r ca re a v e a d o u c a u z e p e care l e a
fl a r m m a i trziu.
E ram n t r o epoc a a n u l u i c n d se lumi
neaz r1 devreme de z i .
In mai puin de dou o r e, se i v i r zorile . . .
Indat se f c u linite, corpul clcrgymanu
lni fu ridicat de p e p atul l u i d e ramu ri i
dep us p e p mnt ; abia atunci zrirm o
gro a p , spat l a mic deprtare, i i n care
fu cobort corpul bietului om care fusese
ctva timp to v ar u l nostru d e cl torie.
In genunch i a t lng tatl ei, Edith l s
rutase d e mai multe ori pe frunte, dnd
fru liber lacrimilor.
Tot tribul defil prin faa mortului.. .
Femeile, b rba t ii i chiar i copiii arun
car mici rmurele pe corpul rposatului.
Noi i imitarm.
D up aceea groapa fu umplut, p mntul
netezit, nivelat n u a chip , c' ar fi fost cu
nep utin s bnueti c o fp tur ome
neasc i doarme acolo somnul de v eci.
Era o msur de p revedere mpotriva a
nimalelor slbatece, n stare s <lesgroape
orice cadavru care nu era destul de aprat
de ele.
Cnd totul fu gata, ne ateptam s -i ve'

89

dem p e Indieni nfundndu-se n p dure i


gata s'o chem p e miss Edith s mearg
cu noi, dar se ntmpl ceva cu totul nea
teptat .
U n b trn, probabil eful tribului, naint
spre Edith, o salut de trei ori, apoi, lund-o
de mn, o duse nspre sat, urmat de res
tul populaiei i de noi.
O conduse pn la locui na p e care o o
cup a naintea sosirii noastre.
Acolo, toi trecur nclinndu-se prin faa
ei, p e cnd e a sttea n picioare , n pragul
casei.
Rspunse la salutu l tuturor.
Apoi dispru nuntru.
Eram copleii c u toii d e o uimire fr
margini .
i cum s nu f i fost aa ? Nu era oare n e
maipomenit ca o tnr European s fie
tratat ca suveran d e o populaie necunos
cut, pierdut n imensitatea p durii Ama
zonul ui ?
e ram

19.

NEBUNIA LUI ROBERT FERGUSON.


Puine a avea de spus despre Nevzui.
E un popor care, dei p are primiv, are
o brii care trebuie c se ascun d n vre
muri strvechi, iar nf iarea, fizionomia i
diferite obiceiuri ale lui amintesc vag ceeace
tiu despre vechii Incai .
Civilizaia acestora atinsese culmi de care
90

erau departe srmanii locuitori ai regi unilor

de pe valea de sus a lui Yasuni, ceeace d


de g n d i t c n timp u ri imemoriale. acetia

trebue s fi fost mpi ni n adncul p du


rilor d e viitoarele vic time ale nvlitorilor
Spanioli.
Trirm mai multe sptmni laolalt cu
ei i n' avurm niciodat dect s ne l u
d m cu purta rea lor fa de noi.
Mora v u rile lor erau blnde iar caracte
rul lor, ama bil i uneori chiar pre a fami
liar , dci cu greu scp am de curiozita
tea 1 01 .
Toa l e l ucrurile noastre erau p entru ei mo
tiv de uimire.
N e s p u s de mult n e amuzarm de mirarea
lor n fricoat cnd le d durm s a sculte
tic- tacul ceasurilor noastre i cn d . Manuel
Est1 u i s i t os l e explic c n u era ascuns nici
un geniu n aceste mici cutioare, cu aj u to
rul crora msurm mersul timpului.
Asta-i interes.
Fur ns speriai de armele noastre de foc.
Spuneam c Manuel Esquitos l e explicase.
pe ct se p ricepuse, ce era un ceas, i asta
ar p rea ciudat...
Dar dac v amintii analogia p e care o
remarcasem n tre cntecul Nevzu ilor i
melodia cntat de Manuel la ghitar .
Aceea constatare rmfm e a valabil i c u
p rivire l a limba iganilor, l i m b a l o r secret,
pe care n'o vorbesc dect ntre ei i p e care
servitorul meu o tia de minune, i limba
de care se servea u slbatecii din p dure.
Unele cuvinte sunt aproape identice .
i aa noii notri prieteni i fiul fieraru
lui din Huesca reuir s se neleag.
91

Slbate cii nu mai vzuser nicio da t o


puc . . .
Cum , afar d e a r c i sgeat, ei nu ntre
buinau dect sarbacane, credeau c i a
ces te tuburi de fier nu erau dect nite sar
bacan e de un fel sp ecial.
C n d Manuel le afirma c,cu a ceste arme,
se p utea omor un animal dela distan mare
i c hiar o p asre n sbor, nu-J crezur !
C n d ai d e aface cu Indienii , trebue s
evii chiar i cea mai m i c mi n ciun, a lt fel
pie r z i pentru totde auna ncre derea lor.
D ac le-ai spus deci ceva 1 ce li se p are
de necrezut, trebue s l e i dovedeti c e
adevrat.
Prin urmare, in tind u n s tol de p sri,
trsei,i dou din ele czur la picioarele mele .
. N'o s uit nicio dat efectul p e care-l pro
duse lo v itura mea . . .
Indi e nii s e aruncar l a p mnt i rma
ser aa , n emicai,
S'ar fi p u t u t crede c , n acela timp c u
cele dou psri pc care l e omorisem . . .
Tremu rau i sunt convins c , n acel mo
ment , ei m luau drept un vrj itor, capabil
s distrug cerul i p mntul.
Mare osteneal dep u se Manuel Esquisitos ,
p n reui s-i lini teasc i. mai cu seam,
s-i fac s n eleag ce era n fond vrj i
toria mea.
Ne ocupam n timpul acesta cu construi
rea l untrilor noastre.
Slbatecii s e oferir s ne dea pirogele
p e care le a v eau p e maluril e lui Yasuni, dar
aceste brci nu ne p uteau fi d e nici un folos.
C a s l e construiasc, b tinaii ntrebuin92

eaz un anumi t soi de p almi er, al c rui


trunchi este n aa fel format, nc t , n mai
puin de douzeci de minute . poi face din
el dou brci , de cte dou p ersoane, fie
care.
Arbo rele e ntfti tia t i despicat, apoi
e golit de mduva lui, ca re-i foarte moal e .
C a p e tele sunt ast u p a t e cu p mnt i . n ca
zuri urgente d ac , de p i l d , au de trecut o
ap ca s scape de un d uma n de temut,
aceast mic barc improvizat poate s a
duc un folos pre fios.
Nici n u trehuc s -i ceri mai mult.
D in cauza greutii ei, nu poate fi n
tre b uinaf l a distane mai lungi. Abia d e se
t in e deasupra ap e i din care cauz se um p l e
c u ap i s e scufund foarte uor.
Pentru ca s te poi servi de ele trebuie
toat dib ci a slbatecilor.
C t despre noi, n u ne era permis folosi
rea a cestor b rci p e care numai greutatea
hagaj el or noastre ar fi fost destul s le tri
rn e a t {1 ! <:1 fun dul lui Yasuni.
Lucram d eci l a construirea a dou plute ,
cu care aveam d e gnd s p arcurgem n
j os rul i s iJ. aj ungem l a Na po, unde am fi
avut poate norocul s ntlnim unul din va
pora ele de care am mai pomenit .
P rsirm p roectul de a descop eri comoa
ra Incailor .. ,
D in d o u moti v e :
Mai nti p entruc nu mai eram n stare
s continum o expediie de felul acesta.
i apoi - i aceasta era de fapt mo tivul
prin cip al - pentruc existena aurului n
aceste inuturi era mai mult dect ndoel
nic . . .
,

93

Dovada era faptul c a c e ti Indieni ai


p d u rii n u cunote a u aurul i uimirea lor
fu mare cnd le ar tai acest metal galben,
care le era cu totul necunoscut.
Socotirm aadar c tezaurul Incailor
p utea s i a loc prin tre legen del e cu via
lung d a r care , cu toat trinicia lor, nu
sunt dect nite l egende.
Aceasta era pre 1ea mea . . .
i a a credea i J ames Hidleton . . .
- A m fcut , totu , o cl torie frumoas !
spunea el ne turburat . ca de obicei . O cl
tori e, Senor, care n'a fost chiar pen tru toi ,
vreme pierdut .
Roii. . .
L-a f i trimis l a toi d racii, numai p en
tru c-mi ghicise tain a .
Eram ndrgostit nebunete de Edith Fer
guson.
Aa se nume a fermectoarea fiic a b
trnului clergyman, care, dndu-i curnd
seama c eram un om cun1secade, un om
n care se putea avea toat ncrederea, mi
istorisise povestea ei bizar.
Tatl ei, care avea o avere destul de mare,
fusese p astor n Angl i a, apoi , la rugmintea
soiei sale, o foarte drgu franuzoaic.cu
care se cstorise n timpul unei cltorii
la Paris, i care nu voise s triasc ntr'un
mic or el din Sussex 1 i p rsise p arohia.
Cstoria fusese fericit.
Cei doi soi se nelegeau de minune . . .
Fericire a lor aj unse la culme c u naterea
unei fetie.
D a r exist ceva mai ubred dect ferici
rea omeneasc ?
Moartea intr n casa lui Robert Fergu9i

son i i rpi soia, cnd Edith mplinea


unsprezece ani.
Nenorocitul brbat nu se mai consol de
aceast pierdere, cpt o s tare de spirit,
mrit nc de r e m u c r i s t r a nii.
I i nchipuia c nenoroci rea care-l lovise
era o pede aps cereasci'i , o p e d e a p s me ri
tat , fiinc renunase l a misiunea lui evan
ghelic. Asta fu pen t ru el o ideic fix i i
se nzri c , daci'i n u-:;; i va re para greeala,
fiica lui, scumpa l u i E d i l h , comoara lui, i
va fi i e a rf1 p i l .
Incetul cu n c e t u l, m a i n HU v a g d e tot,
a poi mai li m p e d e i , nsf r i t , n t r' u n m o d
imp erios, lu nat ere n m in te a l u i idcia c ,
p e n t ru a potoli mnia divin, treb u i a s s e
duc s rspndeasc cuvntul sfnt, acolo
unde nu aj unsese nc .
Treb uie s mai adaog c , des voltare a a
ces tei nebunii - cci l a Robert Ferguson e ra
ntr'adevr o nebunie - d urase mai mul i
ani, n ti m pul crora Edith devenise o fru
moas tnr f a t.
De u n de o a re aflase fostul p astor c pe
valea d e sus a Amazonului existau popoare
p e care nu l e vizitase nc niciun alb ?
Nu-i spuse nimic despre asta lui Edith
dar i anun,ntr'o zi,c a luat dou hotrri . .
Una, s mearg l a slbatecii depe Ama
zon i s-i nve e credin a lui Hristos.
A doua, s'o ncredineze, n timp u l absen
ei lui, unei rude b trne i bune.
Edith nici n u ncerc s combat prima
ideie a tatlui ei
li declar ns sus i tare c nelege s-l
urmeze, adognd c asta era datoria ei i
c nicio c o nsideraie de niciun fel nu-i va
.

95

putea abate gndul. Nu ced nici n rup tul


capului i , astfel , amndoi debarcar, ntr'o
zi, la Guayaquil, aj unser la Guaranda, apoi
l a Salines , de unde urcar p e ap la Ambato
i apoi pe cursul sup erior al l ui Yasuni .
lu drum, ntlnir tribu ri indiene care
mai fuseser vizitate de misionari i care
practicau un fel de catolicism dar nu erau
a cele a crora voia Robert Ferguson s l e
<lesvluie adevrul .
Se inform totu . . .
Afl astfel c nu mergea n cutarea unei
himere i asta, n ciud a dificultilor n
tmpinate n drum, i m re a nflcrarea.
L a nceput gsi cl uze.
D a r cn<l trebuir s p t rund n inutu
rile p c care l e strbate Yasuni, niciun In
dian nu vru s nsoeasc p e cl tori . . .
L e era fric <l e misteriosul r u . . .
S e spunea c malurile l u i erau locuite d e
o ameni feroci, sup ui e i nsui u nor genii
rufctoare.
S e mai spunea c,acei ce aj unge au pn'n
ara lor n u se mai ntorceau vii.
Asta n u-l opri p e Robert Ferguson. Fiica
lui i el, i urmar drumul, ncrcai cu
dou vali ze, fr s se ndeprteze de ma
luril e rului, dealungul cruia coborr vreo
cincisprezece zile fr s zreasc vreo fiin
omeneasc .
Fostul p stor era mereu surescitat i nu
s e gndea dect s aj ung mai departe.
Recita p agini ntregi din Biblic ca s-i fac
curaj .
Edith l urma n tcere . . .
L a c e b u n s f i ncercat s-i ntoarc p a ii ?
96

N imic n u 1 --a r fi p u tu t h o tr s renune


l a nebu nia n t rc p rim;[1 .
D a r, n tr' o scar , trc h u i st1 ce deze istovirii...
Pu terile l p t1 r si d1 . . .
Invins, c z u l a p mn t . . .
- S'a sfflri t . copilul meu ! n'o s mai
mergem mai departe. A ici m aj unge moar
tea . i t o t u , zis- a Domnul . . .
Glasul i se stinse,

Lein.

20.
O INTREBARE I U N RASPUNS
Edith veghi a mult vreme p e lng tatl
ei, p e care ncercase zadarnic s-l readuc
n simiri, dar n cele din urm o nvinse
oboseala i un somn greu puse stpnire
pe ea.
O chii i se nchiser .
Ii pierdu cunotina i czu ntr'o letargie
sor cu moartea. Presimind o mare p rimej
die e a n u se lsase dovedit fr lupt , de
aceast sl biciunea a firii ei .
Era o adevrat minune c n e norocitul
nebun i fiica lui scpaser de miile de
p rimej dii din p dure, de care le-ar fi fost
cu neputiin s se apere.
Arme n u aveau.
Robert Ferguson declarase c nu se cade
s[1 te n armezi cnd mergi s duci ntre
oameni cuvntul divin al blndeii i al iubi
rii de aproapele.
Dumnezeu o s ne apere I rspunsese elt
7

cnd Edith l ntrebase dac nu voia sa ia


c u el o carabin, care n'ar fi fost o povar
mare n plus.
- Animalele slbatice vor fugi de noi ,
oamenii ns vor veni nsp r e noi.
Era oare o profeie ?
Aa s'ar fi putut presupune deoarece , l a
trezirea ei, dup u n somn de mai multe ore,
Edith se vzu nconj urat d e mai m ul i sl
bateci, narmai cu lncii, care vegheau tcui
n j u rui celor doi strini.
Ea nu se speri cci slbatecii acetia
p reau p anici i mai cu seam curioi.
Unul dintre ei, un btrn, se nclin chiar
n faa ei, ducnd mna l a inim.
Gestul acesta era semnificativ .
Arat c aceti misterioi locuitori ai p
durii nu erau deloc nsufleii de in te n ii
dumnoase fa de aceti necunoscui cu faa
p alid, dintr'o ras a crei existen ei nici
n'o bnuiesc.
Edith ridic capul i-i p rivi tatl...
A s t a tot mai zcea ntins la p mnt, ca
n nesimire, d a r l e in u l lui fusese urmat d e
un somn aproap e letargic.
Tnra fat se scul i ncerc s-l tre
z e as c .
Za darnic-i era osteneal a i , n cele din
urm , o c u pri ns e teama ca srmanul om s
n u i dea sufletul acolo . . .
C u m s cear aj utorul slb atecilor ?
Nu fu ns nevoie.
Btrnul, despre care am vorbit mai sus,
spuse cteva cuvin te i tovarii si fcur
ndat, din ramuri i frunze, o targ ru di
mentar pe care-l culcar pe Robert Fer
guson.

98

Apoi b trnul fcu Edithei semn s-l nso


easc, i tot convoiul o porni la d rum iar
dup o or aj unse n satul n care, mult
mai trziu, am nemerit i noi, exploratorii
plecai n cutarea amgitoarei comori a
Incailor.
Se tia dej a n sat c aveau s vin doi
strini, un brbat i o fat, i o vie curio
. zita te nsufleea tribul, care le iei cu mic
i mare n ntmpinare.
Femeile se strnser n j urul Edithei...
Brbaii se ocupar mai cu seam de Ro
bert Ferguson, i umezir buzele cu cteva
picturi dintr'un lichid fermentat, obinut
p rintr'o distilare p rimitiv a unor plante
zemoase, i reuir s readuc pe fostul p as
tor englez n simiri.
Se ntmpl atunci ceva care umplu p e
slbateci de uimire . . .
Tatl Edithei s ri deodat n picioare i ,
micnd mna dreapt de sus n j os i de
j os n sus, ncepu s pronune cu putere un
discurs dup care cnt un cntec biseri
cesc.
Minunat fu efectul asupra slbaticilor,
care preau p truni de admiraie .
C ei doi strini fur obiectul ate n ii lo r b u
nilor Indieni, care l e d dur s neleag c
ospitalitatea l o r va ine ct de m u l t vor
voi ei.
Inc din p r im e l e zile, s i'i l h a tc c i i dovedir
cel mai ma rc respect fa \i't d e l a l i't l Edithei,
cci i d lt d u sc r sl' a m a cit n u 1 ra n toate
minclc, i resp e c t u l fa (ii dl' n e b u n i e ceva
f o a r t e o h i n u i l la I o n i c p o p o a rell' p ri mitive,
Ca re - i c rC' d p ri e te n i a i g l ' n i i l o r ne vzute.
Rob e r t F c rguson c i rc u l a n ce3 mai de99

svrit l i b e r t a t e , vorbin d, c n t n d , r u g n-
du-se i uneori disprea p e toat z i u a , fr
ca E d i t h s poat afl a dela el dece se de
p rta de sat.
Adevrul era c n e noroci t u l , hal u cinnd
i nchipuia mereu c va descop eri al i
slbateci ca s-i crestineze.
In timpul acesta E dith, c u prilej ul u n u i
evenim e n t p e trecu t n sat, i ctigase r e
c un o t i nn tribului.
Trei zile dup sosirea ei, trei copii czur
g rav b o l n a v i , victime ale unei epidem i i iz
b u cnit fr d e v e st e i , la gn dul c n u-i
pot vin deca i c azi-mine le vor m u ri n
brae, m a rn e l e i celelalte femei se pornir
pe plnsete i p e boce t e .
Edith, care se d usese s vad pe bolnavi,
i ddu seama c ei sufereau d e o fe br
puternic, p e care o combtu cu a j u to r ul
chininei , din care avusese grij s ia p ro
vizii ndestultoare n momentul plecrii.
Copiii fur salvai . . .
i , din clipa aceea, tnra fat f u privit
d e In dieni ca o Zeitate binefctoare.
Aceste ntmpl ri , nespus de interesante,
mi le istorisi ea nsi , a doua zi dup n
mormntarea tat lui ei.
- M obinuisem cu necontenitel e l ui dis
pariii , care nu se prelungeau niciodat pn
noaptea, urm ea. Intr'o sear, ins, nu se
mai ntoarse. La rugmin tea mea, Indienii.
pe care isbu tisem s-i fac s neleag ce
voiam, pornir n ct1.tarea lui dar nu-l g
sir. A doua zi b garm de seam c luase
Una din pirogi i coborse , de sigur, p e valea
lui Yasuni. Zdrobit de durere, m gndeam
c n'o s-l mai vd niciodat. i eram con,

1 00

vins c se necase, cnd, acum d o u zile,


mergnd dealungul unor urme ce ven eau
dinspre ru, indigenii gsir cad avrul lui.
N'avea nicio ran . Murise fr doar i poate
subit. Straniu de tot mi p ru ns c p urta
haine , care nu erau ale lui, i a cror stare
.arta c nu venia de dep arte.
Edith rmase p e gnduri.. . .
- sta-i un mister, murmur ea, p e care
nu reuesc s-l desleg.
- O ! rspunsei eu, e un mister, miss
Edith, care n'are nimic misterios !
Tnra fat m privi mirat.
- Cc vrei s spui cu asta ? ntreb ea.
Ai fi p utut s-i spun adevrul . ..
La ce bun ns s-i pricinuiesc o durere
att d e mare, spunndu-i la ce chinuri ngro
zitoare fusese supus srmanul clergyman d e
etre mieii , p e care, dup cum am aflat
mai trziu, voise s-i aduc p e calea cea
dreapt ?
- Nimic mai simplu ! i explicai eu. Pe
c nd urcam p e Yasuni, luai p e bord un
brbat p e j umtate gol, p e care-l descope
xisem rtcind dealungul malului. S -l p r
sim ar fi nsemnat s-l condamnm la moarte.
L-am luat cu noi i i-am dat mbrc-min te.
Nu e nevoe s v mai spun c ne-am d a t n
.dat seama c era nebun. Zadarnic n cer
carm s-i smulgem l muriri asup ra l u i i
a motivelor care-l aduseser n aceste pus
tieti. Nu obinurm nimic. Se m rg i n e a
s pronune numele d-tale i i a ti:i dccc am
putut . l a rndul meu, miss Ed i th siHi spun
p e n u m e , c n d ne-am n tfl l n i l n p (uJ n re .
- Cc i n lfnn pl a rc c i u d a l , s p u s e l f111 ra fat
mai g n d i l o a rP c k e ft l cu o d i p {t m a i nainte.

101

- Ciudat de tot i chiar minunat, adogai


eu. Dei nebun, tatl d-tale recunoate locul,.
fuge, iar noi, ncpnndu-ne, n ciuda
mprej u rrilor potrivnice, s-l gsim, aj un
gem aci i dm de d-ta. Nu gseti, miss.
Edith, c n ace ast nl n ui re de f apte se
simte o voin providenial ?
Edith roi pui n . .
Pru ncurcat . . . .
Privirea ei o ocoli p e a mea . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. .
ederea noastr l a Nevzui se p relungi
aproape p atru s ptmni .
D ar plutele erau nsfrit gata i trebuia
s ne gndim l a plecare. O are ce hotrre
avea s ia Edith ?
S rmn cu Indienii ?
I se va p rea poate o lips de resp ect
filial s plece de lng mormntul tatlui ei ?
D evenisem destul de prieteni, ca aceast
pri etenie s-mi permi t s ntreb pe tnra
fat, ce planuri avea,m ai ales c m'ndemna
l a asta i un motiv despre care mi p are
d e prisos s v vorbesc.
Edith nu ovi
- 'fin mult l a aceti srmani Indieni, mi
spuse ea, dar locul meu nu e n mij locul
lor. Chiar i tatl meu, d a c'ar putea s-mi
d e a un sfat din mormnt, mi-ar sp une c
datoria m cheam aiurea. Am familia n
Anglia i nu pot uita asta. Te-a ruga s
m conduci pn l a S an-Juan. D e acolo voi
lu a un vapor care s m d uc la Para, de
unde m voi ntoarce n Europa.
- Cum doreti, miss ! spusei eu.
D ac'a fi ndrznit s vorbesc pe leau,
.

1 02

rspunsul meu ar fi fost fr ndoial altul.


Nu ndrznii ns . . .
i desigur c aceast fermectoare fat
nu era s se arunce de gtul meu.
Luai o hotrre . . .
- Am s-i mrturisesc totul la San-Juan !
j urai eu. i atunci oi vedea ce-o s-mi rs
pund !

21.

COMOARA
Aj unserm la San-Juan dup o cltorie
fericit, favorizai i de o uoar cretere a
apelor lui Yasuni, ale lui Napo i ale celor
lalte ruri, care mriser p uterea curentu
lui tocmai ct s n'o fac p rimej dioas.
Imi fusese team de o mpotrivire a sl
baticilor l a pl ecarea noastr.
Convini c Edith avea puterea s-i vin
dece de boale, n'ave a u ei s vrea s'o reie '!
Era posibil i , n cazul acesta, n'am fi fost
n stare s le-o smulgem, dar temerile mel c
se dovedir zadarnice ; aceti srmani oa
meni, cu toate semnele de tristee, nu fi'i
cur nimic ca s reie p e fiica clergyman u
lui mpotriva voinei ei.
Cnd trecurm p e l ng mica plaj , und e
-observasem p e nisip urmele d e p ai de fe
meie, povestii lui miss Edith aceast ciu
dat ntmplare, ad ognd c n'am pu tu t
nelege niciodat cum de v e n e a a c t> a :-: t fe-
1 o::

meie dinspre ru, cu toate c mc1 o urm


nu art c mersese nti ncolo .
- Asta, spusei eu, a rmas p entru mine
un mister d e neptruns.
Edith izbucni n rs.
Felul n care o priveam o fcu s rd
i mai tare.
- C are-i cauza acestui acces de veselie
miss Edith, o ntrebai e u .
- Pur i simplu, p entruc misterul de ne
p truns e din cele mai uor de ptruns !
E aa de greu de nchipuit o tnr cu
rioas care, vrnd s cunoasc metodele de
p escuit ale Indienilor, coboar p e plut cu
mai muli dintre ei, i care , dup ctva
timp , dorind s se ntoarc n sat pe o po
tec pe care mai umblase, cere s fie lsat
p e mal ?
M b tui cu p alma p este frunte . . .
- C e prost mai sunt ! strigai e u , izbucnind
i eu n rs.
- Nu nseamn prostie s nu te fi gn
dit l a ceva ! observ Edith. In faa unui fapt
care p are extraordinar, te ncpnezi s
caui c t m a i dep arte , o explicaie p e care
n'o gseti i , pn la urm > rmi uimit,
ca d-ta acum, vznd ct e de simplu fap
tul p e care-l luasei drept mister.
Puin mai trziu trecurm pe lng locul
unde se produsese a tacul contra expe diiei
noastre ; poposirm acolo i omul , care sc
p ase cu fuga, n e explic la faa locului, cu
preciziuni, cum se ntmplaser lucrurile,
povestire care m fcu s dau din cap cu
mhnire.
104

N e gnde n m l a a cei dintre tovarii notri


care fuseser ucisi de b an diti.
M ntrebam . d asemeni, c e s fi devenit
-c eilali.
Nu mai aveam nicio s tirc del a ei.
Ct despre paguba iii a terial , oric t de
neplcu t ar fi fost, nu-i dde am mare im
portan.
Sub orice form s'ar nfia, o pagub
bneasc nu-i ceva mortal. E dre p t ns,
c mai ales p cn tru tovara noastr de drum,
cltoria p c barca cea mare ar fi fost mai
confortabil .
James Hidleton mi ghici gndul .
- A ducei-v aminte ce v'am spus ! mi
aminti el. Nimic nu dovedete c n'o s n e
mai gsim barca.
- Eti nc pnat n op timismul dtale,
cpitane ! m mulumii e u s-i rspund.
Opt zile mai trziu, cnd nu mai e ram
dect l a cteva mile de Napo, zrirm deo
dat, la o cotitur a lui Yasuni, o ba rc
mare , care plutea n susul apei.
Cu toii sco aserm acela s trigt. . .
Era barca noastr !
Convini c era nc n minile bandiilor
i c aceti mizerabili au s ne atace, ne
grbirm s p unem mna p e arme, gata s
ne ap rm.
D a r depe barc ni se fce a u semne .
F l uturau o b a tist d e p nz.
Incep urm s auzim chemri.
- Chinezul strig ! exclam deodat Ma
nuel Esquisitos.
Da ! Omul care sttea l a p rora brcii i
ne fcea semne, care ne striga tot mai tare,
105

nu era altul dect buctarul nostru chinez


i lng el vzurm pe un alt membru al
e x pediiei noastre.
Vzurm i patru cinci soldai n uniform .
- Ce-o fi nsemnnd i asta ?
C e se n tmplase ?
Doar Hidleton i Benito nu p reau uimii
- Nici n u m ndoiam, d eclar Americanul, c aceast ntmplare se va sfri
aa !
Nu v las s mai ateptai mult explicaia
acestui eveniment.
Unul din micile vaporae, care u rc p e
Napo la interv a l e d e s t u l de m ari, pn la
loc u l unde devine impracticabil p ent r u alte
nvi dect luntri l e Indienilor, se ntlni s e
cu b a r c a n o a s tr, i cpitanul lui, prieten
cu .J ames llidle ton) i care a s i s ta s e la pl e
care a noas t r, o r e cun os cu ime diat. Credea
c renunasedun la planurile noastre i c
ne ntorce am, i deaceea opri barca
Bandiii n u - l putur evita . . .
Incerca r s aj ung l a mal d a r o mane
vr greit i m potm o li n nite mlati n i ;
trei dintre ei ) care ncercar s noate , fur
ng h i i i de ali gatori . C eilal ti preferar s
se pre d e a , cu t o at e c n p ri v ina soartei
ce-i ate p t a nu ncpea nicio ndoial .
In aceste i n u t u ri nd e p r ta te u n d e j us
tiia nu-i poate ndeplini misiunea, unde nu
sunt cuno s c ute legile, j udeci i condamni
sin g u r n felul cel mai exp e ditiv, fr nicio
formalita t e .
A a c n m a i puin <le o or, dup mr
turia p ropriilor lor p rizonieri, ultimii b a n.

106

dii fur sp nzurai de ramurile copacilor


dimprej ur, iar puin mai trziu, aruncai n
ap, unde fur un adevrat osp pentru a
nimalele de prad.
Fotii notri tovari hotrir s urce din
nou pe Napo, apoi pe Yasuni, ca s ne vin
n aj utor, i cpitanul vaporului le mai ddu
civa dintre solda ii care se aflau . ca de
obiceiu , la bordu l su.
Consemnul era s mearg ct mai departe
cu p utin.
- O s-l r eg s i !i cu siguran pe J ames
Hidleton ! spusese p rietenul Americanului.
Iarba rea n u p ie r e , :;; i s t a -i un hooman c u
pielea groas.
Nici Jaguarii, nici slbatecii , nu-i vin l ui
de hac !
Dup cum se vede, nu se nelase.
Din acest moment, cltoria noastr p ana
l a San-Juan se petrecu n linite. Nu p en
tru mine, ns ! Pe msur ce ne apropiam
d e locul sta blestemat , unde trebuia s m
despart d e Edith, deveneam din ce n ce
mai nervos, mai agitat, lucru pe care l ve
deau bine J ames i Manuel . i de care p
reau s se amuze.
Insf rit debarcarm i ni se spuse c
prietenul nostru, cpitanul fartinez, trecuse
p e acolo de curnd, mergnd spre Iquitos,
de unde avea s s e ntoarc fr ntrzier e .
In aj unul zilei n care urma s sose asc,
a dunndu-mi tot curaj ul, m dusei n odaia
a celeia crei a ardeam de dorina s-i nchin
viaa mea.
- Ce doreti ? m ntreb ea.
107

Vzui c era niel p alid . . .


Iar voce a , alteori neobisnui
t de hotrt,
'
acum i tremura. . .
- Miss Edith, rspunsei eu, a vre a s-i
pun o ntrebare.
- C are ? spuse fermectoarea fptur.
- lat ! m hotri eu. Nu crezi i d-ta
c'ar fi pcat s lsm ca aceast ntlnire
minunat s rmn o simpl amintire
frumoas ? Nu crezi i d-ta c'a r fi pcat s
l sm s treac pe lng noi o fericire cu
atta zbucium cucerit ?
Edith nelese ce voiam s spun ...
i , fr s rspund nimic, se mul umi
s plece c a 1ml.
M apropiai de e a .
li l u a i mna.
Ea nu ncerc s m mpiedice.
- tii, continuai eu, prin cte primej dii
ai trecut pn s aj ungi la slbatecii, unde
p rea c i-e scris s rmi pe veci... tii
cum am aj uns i eu a colo . . . Eram desprii
unul de altul de o distan enorm i totu
ne-am ntlnit. . . i asta p entruca s ne des
p rim iar, Edith ? Pentru ca s te pierd p e
veci, odorul meu ?
Cu ochii nlcrmai, Edith se arunc n
braele mele.
i aa n e logodirm,
Cred c restul nu v intereseaz. Intoar
cerea noastr n E urop a, cstoria, fericirea
noastr tihnit, naterea unui biat, apoi a
u nei fetie, p e care Manuel Esquisitos i
propuse s-i nvee cndva s cnte la ghi
tar, toa te astea,care sunt viaa b anal, viaa
108

n c a re nu gseti nici aligatori, mc1 erpi


anaconda, nici p ianj e n i uriai, n i ci slba
teci, toate astea nu p rezint pen tru d-voa
st r niciun interes.
Via a a sta n u ne intereseaz dect pe noi.
Am vrut tot u i s v povestesc :: vent u ril e
p ri n c a re am t r e c ut din ziua cnd a m sosit
l a lqu ilos , fr s tiu ce cutam acolo.
Adic , d c fa p t, mi cutam norocul.
i a m gf1 sil mai mult - fericirea.
i v u r e z s'o n t f1lnii i dv. n cale !
SF'A RIT

109

Cerei cu toii

la 1 5

Decembrie

...

N U MRU L SPEC IAL de C RC I U N


al A VENTURll "

Taina Farului lndoliat


Pe fa ru l Tria g oz, izo l a t n de
corul s u m b ru a l unor st nci
venic b tute

de

fu rtu n i ,

flf e de dou sptmni


drap elul n egru v e s t i n d
moa r t e i d e s n d e i d e . Ma
re f u r i o a s respinge e roi
cele ncerc ri d e a p ropiere
a l e dri ilor
M a i tre,te oare

salvatori.

cer drag ? C e dra m

m i steri oas s e va f i petrecut ntre c e i t rei


nte m niai

de b u nvoe

cu

dulcea

de

p as iun e , nebunie

n fa r ?

l m preu n

Yvon n e , cititoru l ace stu i rom a n

rnd pe rnd de

'i

rupt,

t a l azuri le

zguduit

desn dejdii 'i

speranei.

La

15

Decembrie

TAINA FA RULUI
110

Lei
INDOL/A T
-

NOU!

Jf, . -1;

Detecti vul

invizibil "

si mpati ca

fi

Iui
maim uic
.lim - a u de rezolvat o te

ribil problem :
Frumoasa d n i lrvine,

. I \1

II 11
111

exlsten

bla

el

este

ea,

cu

du

m i steirloasi ,

,,PoanJenul

Alb"

v ictima a c e st u i a

sau

. o l e c i_
, ,R O MA N E L E CAPTIVA NTEU
1 5 Lei
La c h i otcari a l i brari.
--

11 11

C A TA L O G U L

:==
::::::
....

o
>
::::t

GI
I:
:a
"

o c
z
-+::
z

::::::

I:
:a

::::::
...

ftl

III
.:ii=

1ct
u
III

li.
III
....

<I:

<I:

ut

o.
*

GI

ut

z
ie

ut

li

...

III

li

.:ii=

<I:

A.

<I:

CI

COLECIEI

ROMANELE CAPTIV

AN E'

-- -

FLUVIUL DIAMANTELOR de E. Wallace ;


STA.P
UL FEMEILOR de A. Machard ;
CAZUL DRULUI DERUGA de R. Huch ;
FECIOR DE BANI GATA de Felix S altea ;
ZIDUL SOCOTELILOR de C. Riule ;
INSULA FERICIRD de Laurld s ,B rnun (Ct;
romanul supliment : FRUCTUL OPRI).
16. INGERUL ALBASTRU de Heinrich Mann ;
17. FEMEI REGI, CALAI de John Pl!tcliffe;
18. OMUL CU ARCANUL de Amo ..,lexander;
20. MORTELLI, romanul unui clovn; de Huli ;
21. FIARA CU APTE PIEI de P. A. Fernic.
22. JUR S'O UCID I de Frank R. Adams ;
23. SANGELE CARE STRIGA de Ed. Romazierec
24. NOUL ADAM de Noelle Roger.
25. COPILUL CU 2 MAME de M. BontempeW.
26. IMAGINEA FEMEII GOALE de M. , Leblanc
27. CAPTIVA de Raymond de RienzL
28. SUB TEROAREA SCANDALULUI R ichter
29. PRAPASTIA de Max Brand.
30. MAREA TAIN de J. D'Agraives.
31. RZBUNTORUL de Concordia Merrel.
32. LUPUL SINGURATIC de L. Vance.
33. AURUL ULTIMULUI STUART, de Dartola.
34. TRANSALTANTICUL TRAGIC de Shaw.
35. INFIE RAT I de Ludwig Kapeller.
36. AVENTURIERA de Jack London.
37. O FEMEIE INFE RNALA. de Ag. Christ: .
38. INVITAII MORTULUI de Alexandre GAte1
39. DUBLA
CRIM
DIN
FORTIFICA ILI
FRANEI de Pierre Nord.
40. ALARMA PESTE O CEAN de M. Leve:..
'1. SPIOAN IN SPANIA de Marthe Rich&:t.
42. IN SE RVICIUL RE GINEI, de A. Bope.
43. TRSNET INTRE 2 INIMI, Eisa Bud.
frl. O DRAMA SUB NAPOLEON de Conan DoyL
de W. Wilton
45. PIANJENUL ALB
'6. CONTESA DE CAGLIOSTRO de M. Leblanc
47. - PIRAII de A. T' Serste vens

3.
4.
7.
11.
H.
15.

La chiocarl, librari i n glrl.


Editlll'D.

,.A deverul"

S. A .

I"
IJ'

l
f

...

,,

, I

"'

Cereti volumele a J)rute

co1!:tia AV E N T U R . :
AMIRALUL NISIPURILOR
''

,,

r l e H. de PE:sl o u a n

CORABIA BLESTEMAT
CAUTTORH

DE

COMORI
d e J. EL lit !'.'l \:MO

SPNZU RATU L

dela RAN C H - li $' 2 7


d e M . d e M i> Ollin s

C I U-M

STACOJ I t
1le J

3 c

kL

ft n

.@I{, P R I Z I O N I E H I'

SU BM AR I NU LU I
SU.EMARIN
U 35"
). : o
PP.IZONliPii

rtlr.'."'"

,.., ...

....,

.....,

R z b i u l d g n m ri l P
hinei.
Pirateria s u b m a rit1 ! 1
Piept la p i e pt c u c r- tt

ctiile.

Edi /ura k leverui" .\. A .