Sunteți pe pagina 1din 28

ASOCIATIA GRUP LOCAL

DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00

PROCEDURA OPERAIONAL DE
RECRUTARE I SELECIE PERSONAL

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA I APROBAREA


PROCEDURII OPERAIONALE

Nr.
crt.

0
1.1.

Elemente
privind
responsabilii/
operaiunea
1
Elaborat

1.2.

Verificat

3
Coordonator
Evaluare
Manager

1.3.

Avizat

Preedinte

1.4.

Propus
aprobare

1.5

Aprobat

spre

Numele i
prenumele

Funcia

Director
Direcia
Monitorizare
POP
i Programare
Director General
DG AM POP

Data

Semntura

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

2. LISTA CUPRINZND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZ PROCEDURA


OPERAIONAL
Nr.
crt.
3.1

Scopul
difuzrii
Aplicare

3.2

Eviden

3.3

Informare

Exemplar
nr.

Compartiment

Funcia

MT
FLAG
Dobrogea Sud
FLAG
Dobrogea Sud

Coordonator
comunicare

FLAG
Dobrogea Sud

Nume i
prenume

Data
primirii

Semntura

Coordonator
Programare
si Raportare
Coordonator
Evaluare

3. LISTA CUPRINZND COMPARTIMENTELE LA CARE SE DIFUZEAZ PROCEDURA


OPERAIONAL

Nr.
crt.
3.1

Scopul
difuzrii
Aplicare

3.2

Eviden

3.3

Informare

Exempla
r nr.

Compartiment
MT
FLAG
Dobrogea Sud
FLAG
Dobrogea Sud
FLAG
Dobrogea Sud

Funcia
Coordonator
comunicare
Coordonator
Programare
si Raportare
Coordonator
Evaluare

Data
primirii

Semntura

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAIONALE

Aceast procedur descrie procesul de recrutare i selecie personal i este utilizat de


experii implicai n activitatea de recrutare i selecie personal din cadrul FLAG Dobrogea
Sud Compartimentul Management Tehnic.
Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de recrutare
i selecie a personalului vizndu-se angajarea unor persoane competente, ca premis a
absorbiei eficiente a fondurilor Uniunii Europene.
Procedura operaional sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare
i/sau control, iar pe manager n luarea deciziei. Procedura operaional cuprinde informaii
i descrieri ale etapelor prin care este desfurat procesul de recrutare i selecie, astfel
nct auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control i pot
ndeplini obiectivele.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAIONALE


RECRUTARE I SELECIE DE PERSONAL

6. DOCUMENTE DE REFERIN (REGLEMENTRI) APLICABILE


ACTIVITII PROCEDURALE
6.1 Reglementri Comunitare

Regulamentul CE nr. 1198/2006 privind Fondul Europen pentru Pescuit cu


modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul CE nr. 498/2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru
punerea n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind
Fondul European pentru Pescuit cu modificrile i completrile ulterioare;
FEP VADEMECUM Nota nr. C nr. 3812/22.08.2007;

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Decizia nr. 6664/2007 a Comisiei privind aprobarea Programului Operaional


pentru Pescuit 2007-2013 (POP 2007-2013) modifiMT prin Decizia Comisiei
nr. 7917/2010.

6.2 Legislaie naional

Codul muncii / Legea nr. 53/2003 republicat

Ordonan de urgen a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor


comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare
agricol, Fondul european agricol de dezvoltare rural i Fondul european
pentru pescuit i a fondurilor aloMTe de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile aloMTe de la Comunitatea European i a fondurilor
aloMTe de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a
datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a
programului de control, inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbiei
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural, Fondul
european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricol, prin
preluarea riscului de creditare de ctre fondurile de garantare, cu modificrile
i completrile ulterioare;
Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar
a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul de
convergen, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in
subordinea acestuia cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 392/2009 privind
aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul
Programului Operaional pentru Pescuit 2007 2013, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de
implementare a msurilor cofinanate din Fondul European pentru Pescuit prin
Programul Operaional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 348/2010 de
stabilire a atribuiilor Direciei Generale Pescuit - Autoritatea de Management
pentru Programul Operaional pentru Pescuit, cu modificrile ulterioare.

6.3 Alte documente

Programul Operaional pentru Pescuit 2007-2013;


Strategia de dezvoltare a zonei pescreti Dobrogea Sud;
Regulamentul de Organizare i Funcionare a FLAG Dobrogea Sud;
Organigrama FLAG DOBROGEA SUD;
Fie post FLAG DOBROGEA SUD;

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Contract de finanare nerambursabil nr.175/04.12.2012;


Instruciuni ale DGP AMPOP.

7. DEFINIII I ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAI N PROCEDURA


OPERAIONAL
7.1 Definiii ale termenilor utilizai n procedura operaional
Nr.
crt.

Termenul

Definiia

Msur

Una din prioritile strategiei de dezvoltare a unei zone


pescreti, cuprinznd un grup de operaiuni legate ntre ele i
care au obiective msurabile specifice.

Cerere de
finanare

Formular completat de ctre solicitant, n vederea obinerii


finanrii prin POP 2007-2013.

Contract de
finanare

Act juridic ncheiat ntre DGP AMPOP i solicitant prin care se


aprob finanarea unui proiect n cadrul POP 2007 2013.

Cost Eficien

Raport ntre valoarea cheltuielilor propuse i rezultatele


ateptate. Este unul dintre criteriile de evaluare a investiiilor,
pentru asigurarea unei bune utilizri a fondurilor.

Conformitate
administrativ

Verificarea depunerii tuturor documentelor solicitate, odat cu


cererea de finanare.

Criterii de
eligibilitate a
proiectului

Condiii obligatorii pe care trebuie s le ndeplineasc un


proiect pentru a avea dreptul de a fi finanat. n cazul
proiectelor de investiii sau de dezvoltare local, eligibilitatea
este o precondiie pentru finanare, ulterior fiind apliMTe criterii
de evaluare tehnic i financiar pentru aprobarea finanrii
proiectului.

Criteriu de
evaluare

Principiu pe baza cruia se realizeaz evaluarea proiectului.

Durata de
implementare a

Perioada cuprins ntre data semnrii contractului de finanare


i data depunerii ultimei cereri de plat prevzute n cadrul

n plus fa de criteriile de eligibilitate pot fi aplicate criterii


pentru aprecierea calitii tehnice i financiare a proiectelor. De
ex.: relevana, claritatea metodologiei propuse, fezabilitatea
soluiei tehnice, capacitate de management, etc..

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

Nr.
crt.

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Termenul
proiectului

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Definiia
proiectului, dat care nu poate depi 30 septembrie 2015.
Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie s le
ndeplineasc pentru a se califica pentru finanare din POP
2007-2013. E o condiie necesar, dar nu i suficient,
intervenind de asemenea criteriile de evaluare tehnic i
financiar i criteriile de selecie.

Eligibilitate

10

Evaluarea tehnic
i financiar

Procesul prin care o propunere de proiect este examinat cu


ajutorul unui instrument/gril de evaluare i apreciat cu un
punctaj de ctre fiecare evaluator, conform unor criterii
specifice pentru a se stabili dac poate fi selectat sau nu
pentru a primi finanare.

11

Fezabilitate

Caracterul realizabil al unor inte.

12

Fondul European
pentru Pescuit

Instrument de finanare pentru sectorul pescresc, conform


prioritilor stabilite la nivelul UE pentru perioada 2007 2013.

13

Fonduri publice

Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul


trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituiilor publice
finanate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe
acordate Romniei sau instituiilor publice i credite externe
contractate sau garantate de stat ori de autoriti ale
administraiei publice locale, precum i mprumuturi interne
contractate de autoriti ale administraiei publice locale.

14

Metodologie

Modalitatea de abordare i desfurare a activitilor propuse


prin proiect, precum i utilizarea de instrumente personalizate
n funcie de nevoile identificate ale fiecrui grup int, n
concordan cu cerinele de implementare ale proiectului.

15

Pist de audit

Traseul de urmrire a unei tranzacii din momentul iniierii pn


n momentul n care se raporteaz rezultatele finale reprezentnd trasabilitatea documentelor/operaiunilor.

16

Prestatorul de
servicii de
evaluare extern
independent

Furnizorul de servicii selectat a participa la procesul de


evaluare tehnic i financiar.

17

Programul
Operaional pentru
Pescuit

Document unic elaborat de Romnia i aprobat de ctre


Comisia European, cuprinznd un ansamblu coerent de axe
prioritare de realizat cu ajutorul FEP.

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

Nr.
crt.

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Termenul

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Definiia

18

Proiect

O serie de activiti economice indivizibile cu obiective stabilite,


concepute pentru a produce un rezultat specific ntr-o perioad
de timp dat.

19

Relevana
proiectului

Msura n care obiectivele proiectului corespund obiectivelor


POP 2007 2013, politicilor naionale i europene actuale,
precum i problemelor reale, nevoilor i prioritilor grupurilor
int i a beneficiarilor crora proiectul li se adreseaz.

20

Selecie

Procesul n urma cruia se decid proiectele propuse spre


finanare. Procesul cuprinde mai multe etape premergtoare:
verificarea conformitii administrative, a eligibilitii, evaluarea
tehnic i financiar.

21

Solicitant

Persoan fizic/juridic care solicit finanare nerambursabil


din FEP.

22

Sustenabilitate

Capacitatea unui proiect de a permite transferarea rezultatelor


la diferite niveluri (sectorial, regional, local, instituional) pentru
a asigura continuarea, valorificarea i integrarea rezultatelor
dup finalizarea proiectului i ncetarea asistenei financiare.

23.

Proiect major

Proiect a carui valoare a finantarii nerambursabile este mai


mare de 300.000 Euro.

7.2 Abrevieri
Nr.
crt.

Prescurtarea

Termenul prescurtat

FLAG
DOBROGEA
SUD

Asociatia Grup Local Dobrogea Sud

MT

Management Tehnic

CE

Comisia European

CEV

Comisia de evaluare

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

Nr.
crt.

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Prescurtarea

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Termenul prescurtat

CR POP

Compartiment regional POP

CSC

Comisia de soluionare a contestaiilor

DGP AMPOP

Direcia General Pescuit - Autoritatea de Management


pentru POP

FEP

Fondul European pentru Pescuit

10

MADR

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

11

MFP

Ministerul Finanelor Publice

12

POP

Programul Operaional pentru Pescuit 2007-2013

13

UE

Uniunea European

14

AG

Adunare Generala

15

CC

16

Strategie

17

POVES

Coordonator comunicare
Strategia de dezvoltare a zonei piscicole.
Procedura Operational de Verificare, Evaluare i Selecie a
Proiectelor

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAIONALE


8.1 Context
FLAG Dobrogea Sud trebuie s se asigure c recrutarea i selectarea personalului este
efectuat cu respectarea principiului transparenei, n baza unui set de criterii elaborate n
concordan cu obiectivele i specificul POP 2007-2013 si ale Strategiei de dezvoltare
durabila a zonei pescreti Dobrogea Sud, cu reglementrile naionale i comunitare.
Selecia candidailor se face pe baz de interviu. Procesul de recrutare i selecie a
candidailor este organizat de ctre Preedintele FLAG Dobrogea Sud i Managerul
General. Acetia vor efectua procedura de recrutare iar selecia candidailor va fi
realizat de ctre Managerul general al FLAG Dobrogea Sud.
Generaliti

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Organigrama este folosit ca document ce confirm structura organizatiei ASOCIAIA


GRUP LOCAL DOBROGEA SUD, unde fiecare poziie va fi specificat cu titlul poziiei,
precum i relaiile ierarhice care exist ntre aceasta i alte poziii din cadrul organizaiei.
Not: Informaiile despre stadiile angajrii de personal nu apar n organigram.
Fia Postului este un document folosit pentru a preciza ndatoririle, responsabilitile,
cerintele de performan i nivelul de autoritate corespunztor fiecrei poziii din cadrul
ASOCIAIEI GRUP LOCAL DOBROGEA SUD.

ntocmire i Aprobare
Se ntocmete o organigram general a ASOCIAIEI GRUP LOCAL DOBROGEA SUD, n
care se va specifica: poziia i titlul poziiei din cadrul organizaiei.
Responsabilul cu Resursele Umane pregtete organigrama pe baza informaiilor obinute
de la efii de departamente i le nainteaz efului de departament, i Directoratul pentru
aprobare.
Identificare, Control i Distribuie
Organigrama aprobat este emis ca document controlat i va fi distribuit de ctre
departamentul Control Documente din cadrul organizaiei, conform listei de distribuie
precizate de conducere.

Actualizare i Revizuire
O versiune electronic a organigramelor va fi actualizat permanent de ctre responsabilul
de Resurse Umane, astfel nct s reflecte situaia curent a organizaiei ASOCIAIA
GRUP LOCAL DOBROGEA SUD.

Descrierea modalitii de ntocmire a fiei postului

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Fia Postului reprezint documentul care definete responsabilitile, cerinele de


performan i cerinele de comunicare pentru o poziie din cadrul ASOCIAIEI GRUP
LOCAL DOBROGEA SUD .
Responsabilul de Resurse Umane va rspunde de:
Pstrarea documentelor pentru personalul din cadrul ASOCIAIEI GRUP LOCAL
DOBROGEA SUD;
Ocuparea posturilor n urmare a solicitrilor fcute de efii de departamente;
Pregatirea i meninerea organigramei la zi, pe baza informaiilor transmise de efii de
departamente;
Predarea organigramei aprobate departamentului Control Documente pentru distribuie si
pstrare;
Meninerea unei versiuni electronice actualizate a organigramei, care s reflecte situatia
curent a organizaiei;
Punerea la dispozitia tuturor angajatilor societii a organigramei, n versiune electronic
actualizat;

ORGANIGRAMA
Responsabilul de Resurse
Umane produce
organigrama cu titlurile
poziiilor

Responsabilul cu Resurse
Umane supune spre
aprobare organigrama
Conducerii ASOCIAIEI
GRUP LOCAL DOBROGEA
SUD

Angajarea
personalului

Departamentul Resurse Umane


actualizeaz permanent versiunea
electronic a organigramelor

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Fia Postului
Managerul General va ntocmi Fiele Posturilor pentru poziiile din organigrama.

Modul de elaborare a fiei postului

FUNCIE:
RAPORTEAZ: (CUI SE SUBORDONEAZ DIRECT):
RESPONSABILITI:
CERINE MINIME PRIVIND PREGTIREA PROFESIONAL I EXPERIENE:
Procesul recrutrii noului personal
Angajarea personalului n cadrul ASOCIAIEI GRUP LOCAL DOBROGEA SUD se va face
n concordan cu organigrama i bugetul aprobat. Ocuparea unei poziii n cadrul asociaiei
se va face prin interviu.
Ficare ef de departament trebuie s determine necesarul de personal pentru buna
desfurare a activitii i pentru acoperirea tuturor activitilor care se desfoar n cadrul
acelui departament. Aceste hotrri se iau mpreun cu managerul general respectiv, care
mpreun cu efii de departamente semneaz pe cererea de solicitare angajare de nou
personal. Semnatarii acestei cereri i asum rspunderea pentru numrul de persoane
pentru care semneaz pentru a fi nou angajai n departament. Dac pe parcurs se
desfoar activiti care necesit mai mult personal n departamentul respectiv, se face o

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

nou cerere ctre departamentul resurse umane, creia i se anexeaz fiele posturilor
pentru poziiile pe care se fac noi angajri (dac sunt poziii noi este necesar modificarea
organigramei pentru a aprea poziia nou i pentru a le arta candidailor care ajung n
faza interviului cum este plasat poziia respectiv n cadrul departamentului, cui raporteaz
direct i cine decide i are drept de semntur n cadrul departamentului respectiv.

Anunarea Interviurilor
Departamentul Resurse Umane va ntiina departamentele implicate asupra datei nceperii
interviurilor, folosind formularul curent.

Preselecia
Responsabilul cu Resurse Umane va verifica dosarele candidailor i-i va seleciona pe cei
care se ncadreaz n cerinele postului. Apoi dosarele selecionate sunt naintate efului de
departament care a fcut solicitarea de personal pentru ca acesta s le poat studia i tria
n funcie de studii i experien profesional pentru a-l ajuta n formularea ntrebrilor la
interviu. Acesta mpreun cu managerul general care a solicitat noua poziie deschis n
organigram vor pregti o serie de ntrebri pentru a pune n valoare cerinele postului
respectiv i a solicita candidailor s le mparteasc experienele lor anterioare cu privire
la similare postului solicitat sau aptitudini care s demonstreze capabilitatea solicitanilor de
a ndeplini respectivele sarcini din fia postului.

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

CURRICULUM VITAE
INFORMAII PERSONALE

Nume

(Nume, prenume)

Adres(e)

strada, numrul, cod potal, localitate, ara

Telefon(oane)

Fix:

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)
Data naterii

( ziua, luna, anul)

EXPERIENA PROFESIONAL
(Menionai pe rnd fiecare experien profesional relevant,
ncepnd cu cea mai recent dintre acestea)
Perioada (de la pn la)
Numele i adresa angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de
activitate
Funcia sau postul ocupat
Principalele
responsabiliti

activiti

EDUCAIE I FORMARE

Perioada (de la pn la)

Numele i tipul instituiei de


nvmnt i al organizaiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesional

( Descriei separat fiecare form de nvmnt i program de


formare profesional urmate, ncepnd cu cea mai recent)

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Domeniul studiat / aptitudini


ocupaionale
Tipul calificrii / diploma obinut
Nivelul de clasificarea formei de
instruire/ nvmnt n sistemul
naional sau internaional
APTITUDINI I COMPETENE
PERSONALE
dobndite n cursul vieii i carierei dar
care nu sunt recunoscute neaprat
printr-un certificat sau diplom

Limba(ile) matern(e)

Precizai limba(ile) matern(e) (dac este cazul specificai a doua


limb matern)

Limba(ile) strin(e) cunoscut(e)

(Enumerai limbile cunoscute i indicai nivelul: execlent, bine,


satisfctor)
Limba strin1

abilitatea de a citi

abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi

Aptitudini i competene artistice

(Facultativ )

Muzic, desen, literatur etc.


Aptitudini i competene i
sociale
Locuii i muncii cu alte persoane,
ntr-un mediu multicultural, ocupai
o poziie n care comunicarea este
important sau desfurai o
activitate n care munca de echip
este esenial. (de exemplul
cultur, sport etc.)

(Facultativ)

Limba strin2

Limba strin3

Etc.

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Aptitudini i competene
organizatorice
De exemplu coordonai sau
conducei activitatea altor
persoane, proiecte i gestionai
bugete; la locul de munc n aciuni
voluntare ( de exemplu n domenii
culturale sau sportive) sau la
domiciliu.
Aptitudini i competene tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maini etc.)

Permis(e) de conducere
Alte aptitudini i competene
Competene care nu au mai fost
menionate anterior
Informaii suplimentare

Anexe

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

(Descriei aceste aptitudini i indicai contextul n care le-ai


dobndit)

(Descriei aceste aptitudini i indicai contextul n care le-ai


dobndit)
(Facultativ - Menionai dac deinei un permis de conducere, anul
cnd l-ai dobndit i categoria)
(Descriei aceste aptitudini i indicai contextul n care le-ai
dobndit)
(Indicai alte informaii utile i care nu au fost menionate, de
exemplu: persoane de contact, referine etc.)
(Enumerai documentele anexate CV-ului, dac este cazul)

5.5.

Selecia personalului

Interviul
Selecia candidailor se va face de ctre o comisie format din minim doi membri.
Organizaia poate refuza candidaii care nu ndeplinesc condiia De ncredere, dar
Managerul General va face acceptarea final a candidailor pentru orice poziie.
Responsabilul cu Resursele Umane trebuie s organizeze interviul i s asigure condiiile
necesare desfurrii corespunztoare a examinrilor; pregtete dosarul concursului
format din: Fia Postului, Curriculum Vitae i lista cu membrii Comisiei de Examinare.

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

n urma interviului, Managerul General din organizaie va ntocmi un Raport de Selecie


pentru fiecare candidat examinat, folosind formularul curent, pe care l va nainta
Departamentului Resurse Umane. Raportul de Selecie informeaz care este candidatul
cel mai potrivit pentru poziia scoas la concurs.
n funcie i de recomandrile persoanlelor de contact pe care candidatul le-a trecut n CV-ul
su, comisia hotrte care este cel mai bun candidat pentru a fi ncadrat pe postul
respectiv.
Responsabilul cu Resurse Umane pregtete Raportul de Selecie al interviului, lista
candidailor intervievai precum i nominalizarea candidatului selectat i va obine
semnturile membrilor Comisiei de Examinare.

Confirmarea Angajrii
Angajarea personalui se va face de ctre responsabilul cu Resursele Umane la
recomandarea Managerului General pe baza formularului Nou Angajat. Responsabilul cu
Resursele Umane va ntocmi Fia de ncadrare pe care o va arhiva la dosarul de personal.
Departamentul Resurse Umane va stabili de comun acord cu candidatul selectat data
nceperii activitii la noul loc de munc, aceasta fiind comunicat managerului general.

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

PROCESUL DE ANGAJARE
Solicitantul - eful de
Department/Manager
general

Solicitare de personal
cu fis post ataat

Angajat nou

Preedintele Comisiei de
examinare

Aprobri:Comisia de
examinare Lista
candidailor

- Dosar medical

Resurse
Umane
Resurse Umane

Resurse
Umane

Solicitarea de personal
(verificat cu organigrama)
Fia de ncadrare

Aprobarea Solicitrii de
personal

Interviu
- eful departamentului ce a fcut
solicitarea de personal;
- Manager General

Confirmarea angajrii
Semnarea formelor de angajare

Nou angajatProcesul Verbal/


Raportul de Selecie + toate
documentele de interviu.

Resurse
Umane

Propunere
aComisiei
de
Interviu,
Lista

Resurse Umane

Conducerea
Asociaiei

Aprob Procesul Verbal/


Raportul de Selecie

Resurse
Umane

ndruma Noul angajat la


departmental unde a fost
selectat unde va semna Fia
postului i va primi o copie
dup Organigrama
asociaiei

Procesul Verbal/ Raportul


de Selecie al Interviului i
toate documentele

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

RAPORT DE INTERVIU
NUMELE APLICANTULUI______________________________________________
POSTUL SOLICITAT_______________________________________________
Criterii de evaluare
I.
Prima impresie
nfiare
Vocabular
Uurin n exprimare
Interesul artat
Altele
II.
Studii
Liceul
Studii superiare
Altele

Observaii
Comentarii:

Evaluare
Foarte bine 3 _______
Bine
2 _______
Satisfctor 1 _______
Insuficient
0 _______
TOTAL _________

Este informaia satisfctoare?

Foarte bine
Bine
Satisfctor
Insuficient

3 _______
2 _______
1 _______
0 _______

TOTAL _________
III.

IV.

EXPERIEN PROFESIONAL
Nivel de competen
Locuri de munc anteriare
Cunotine petru postul solicitat
Rezultate anteriare
Dificulti n activitatea
profesional
Planuri de viitor
Altele
APTITUDINI I CUNOTINE

Foarte bine
Bine
Satisfctor
Insuficient

3 _______
2 _______
1 _______
0 _______

TOTAL _________

Foarte bine

3 _______

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

Bine
Satisfctor
Insuficient

Cunotine dobndite n coal


Aptitudini tehnice notabile
Obinuit cu procedurile cerute,
instrumentaia, echipamentul
Altele
CUNOTINE DE LIMBA
ENGLEZ

V.

PORSP
00

2 _______
1 _______
0 _______

TOTAL _________
Foarte bine 3 _______
Bine
2 _______
Satisfctor 1 _______
Insuficient
0 _______
TOTAL _________

VI.

CRITERII SPECIALE
Simul responsabilitii
Iniiativ i autonomie
Comunicare
Adaptabilitate
Gndire (simul aprecierii)
Munc n echip
Conoaterea regulilor de
securitate

COMENTARII:

Foarte bine
Bine
Satisfctor
Insuficient

3 _______
2 _______
1 _______
0 _______

TOTAL _________
TOTAL GENERAL:
____________
SINTEZE I IMPRESII GENERALE

Impresia creat de candidat

Elemente care atest c ste un bun candidat


Caracteristici favorabile
Caracteristici
perfectibile

Caracteristici care l fac pe


candidat inacceptabil

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

SEMNTURA: _________________________________________
FUNCIA: ___________________________________________

DECIZIA

CRITERII TOTALE DE EVALUARE


Prima impresie:
_________________
Studii:
_________________
Experien profesional:
_________________
Aptitudini i cunotine:
_________________
Cunoaterea limbii engleze:
_________________

Punctaj
16 18

ACCEPTARE

13 15

INEM LEGTURA

8 12

LA LIMIT

0-7

RESPINS

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Criterii speciale:
_________________
TOTAL ___________________

HOTARRE:
Angajare
____________
Respingere
____________
DATA__________________

OBSERVAII SPECIALE
Este recomandat pentru postul_________________________
Altele_____________________________________________

ALTE OBSERVAII

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

FI DE NCADRARE

Domnul (a) _____________________________________ este ncadrat ()


de la data de ______________ n cadrul departamentului ___________n funcia
de _______________________________ pe poziia _________________din
organigrama ____________________ cu contract individual de munca pe
perioada nedeterminat / determinat.
ncadrarea se face pe o perioad de prob de:
zile calendaristice
pentru funciile de execuie
zile calendaristice
pentru funciile de conducere

La expirarea perioadei de prob eful direct va perfecta documentele pentru


definitivarea n funcie, respectiv de ncetare a contractului de munc.

Luat n eviden:
-

Manager general
_________________________________________________________

Serv. Financiar
________________________________________________________

Serviciul Resurse Umane,

PORSP
00
/

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

EVALURILE
O evaluare a activitii fiecrui angajat al ASOCIAIEI GRUP LOCAL DOBROGEA SUD se
va efectua dupa cum urmeaz:
Dupa perioada de proba (ntre 1-6 luni, perioada de proba mai mare de 30 de zile se
acord numai n cazul inceptorilor), folosind formularul curent, caz n care angajatul va fi
definitivat n funcie/confirmat pentru desfurarea unei activiti sau i va nceta
activitatea.
Formularele completate vor fi transmise departamentului Resurse Umane n timp util.
Pentru personalul din ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD, se va efectua o
apreciere anual asupra activitii fiecrui angajat, folosind formularul curent, dup cum
urmeaz:
 Fiecrui angajat i se va evalua cel puin o dat pe an randamentul, potenialul de a
avansa i planurile legate de cariera sa;
 Este responsabilitatea efului de departament de a se asigura c evalurile anuale
vor fi efectuate la timp;
 Fiecrui angajat i se va da prilejul s citeasc i s semneze formularul de evaluare
completat i s indice c s-a discutat cu el coninutul i c l-a neles.
 Angajatul va primi o copie a evalurii.
Evalurile fac parte din dosarul permanent al angajatului i vor fi trimise de eful
departamentului iniiator ctre Departamentul Resurse Umane, care va pstra originalul n
dosarul angajatului.
nregistrri
Departamentul Resurse Umane va pstra pentru fiecare angajat al ASOCIAIEI GRUP
LOCAL DOBROGEA SUD un dosar personal care va conine urmtoarele documente:

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

 Curriculum Vitae al angajatului


 Cerere de Personal
 Fia de ncadrare
 Fia Medical;
 Copii dup documentele de studii;
 Copie dup Cartea de Identitate;
 Fia Postului semnat;
 Documente i nregistrri referitoare la cursuri i calificri (n copie);
 Contractul Individual de Munc, cu toate modificrile acestuia (Acte Adiionale,
Informrile privind clauzele din Contractul Individual de Munc i drepturile ce
decurg din raporturile de munc conform Contractului Colectiv de Munc;
 Aprecieri anuale
 Corespondena cu privire la angajat;
 Fia de Lichidare n original, dac este cazul
 Decizii de avansare, sancionare, schimbarea locului de munc, etc.;
 Copie dupa referate, n caz de abateri.
Meninerea la zi a dosarelor Angajailor
Pentru a ine la zi dosarele complete ale angajailor, departamentul Resurse Umane
monitorizeaz permanent coninutul acestora i urgenteaz obinerea sau transferarea
informaiilor ce lipsesc.
Arhivare dosare personale
Dosarele de personal cu toate nregistrrile se pstreaz la Departamentul Resurse
Umane pe toat durata existenei organizaiei iar la cinci ani dup ce un angajat a semnat
fia de angajare se vor preda la arhiva administrativ a unitii.

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Evoluia i structura personalului


Datorit locului pe care l ocup factorul munc n activitatea economic, cunoaterea
aspectelor principale care caracterizeaz fora de munc a asociaiei, constituie un
important aspect n fundamentarea deciziilor economice.

Anunarea Interviurilor
Departamentul Resurse Umane va ntiina departamentele implicate asupra datei nceperii
interviurilor, folosind formularul curent.

Preselecia
Departamentul Resurse Umane va verifica dosarele candidailor i-i va seleciona pe cei
care se ncadreaz n cerinele postului. Apoi dosarele selecionate sunt naintate efului
de departament care a fcut solicitarea de personal pentru ca acesta s le poat studia i
tria n funcie de studii i experien profesional pentru a-l ajuta n formularea ntrebrilor
la interviu. Acesta mpreun cu supervizorul care a solicitat noua poziie deschis n
organigram vor pregti o serie de ntrebri pentru a pune n valoare cerinele postului
respectiv i a solicita candidailor s le mparteasc experienele lor anterioare cu privire
la similare postului solicitat sau aptitudini care s demonstreze capabilitatea solicitanilor de
a ndeplini respectivele sarcini din fia postului.

INTEGRAREA NOILOR ANJAJAI N CADRUL FIRMEI

Primirea de ctre ASOCIAIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD a noului angajat


Cnd persoana se prezint la post, Departamentul Resurse Umane i va nmna acesteia o
copie dup organigrama departamentului.

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

Departamentul Resurse Umane va ndruma noul angajat spre locul su de munca unde
acesta va fi prezentat efului su ierarhic.
Ca etap a procesului de orientarea angajatului, acestuia i se va cere s ia la cunotin i
s

semneze

Fia

Postului.

Fia

Postului

semnat,

original

este

returnat

departamentului Resurse Umane, pentru pstrare i ndosariere. O copie a Fiei Post


semnate va fi pstrata de ctre secretara departamentului.
De integrarea noului angajat se ocup i departamentul de pregatire i relaii publice, care
va avea grij s primeasc de la noul angajat formularele completate de ctre acesta cu
procedurile pe care noul angajat trebuie s le lectureze pentru a se familiariza cu
activitatea asociaiei i n particular cu activitatea desfurat de departamentul respectiv.
Procedurile pe care angajatul trebuie s le lectureze n primele 30 de zile de la angajare
sunt aceleai ca pentru toi noii angajai ai societii. Apoi eful de departament indic
procedurile pe care acesta trebuie s le lectureze n funcie de titlul postului i de
activitatea pe care acesta trebuie s o desfoare n cadrul departamentului. n funcie de
cum este stipulat n contract dup perioada de prob eful de departament transmite catre
departamentul Resurse Umane hotrrea angajrii sau eliberrii din funcie a candidatului
selectat.
Un rol foarte important l are superiorul ierarhic direct care determin ce activitate trebuie
s desfoare noul angajat n primele sptmni i s-l ajute pe acesta s se integreze n
noul colectiv. Acesta trebuie s neleg care est rolul fiecrei persoane n cadrul
departamentului i care este legtura dintre el i ceilali angajai, interfaa dintre el i eful
de departament, director.
Superiorul ierarhic direct trebuie s aib grij ca noul angajat s fie bine primit de ceilali
angajai i i acestora s le fie prezentat noul coleg nc de la selectarea lui i trebuie s fie
bine determinate atribuiile acestuia. Astfel la numirea n funcie a noului angajat, acestuia i
se va arta noul spaiu n care i va desfura activiatatea. n prima sptmn trebuie s
stea lng ali angajai care s aib aceleai atribuii i s tie c atunci cnd are nevoie

ASOCIATIA GRUP LOCAL


DOBROGEA SUD

PROCEDURA OPERATIONALA DE RECRUTARE


I SELECIE PERSONAL

Cod document
Revizia
Pag.

PORSP
00
/

poate apela la eful direct. Comunicarea este foarte important n acest faz, att
comunicarea cu ceilali colegi ct i comunicarea cu eful direct.
eful de departament trebuie s-l ntmpine pe noul angajat i s-i ofere acestuia
ncrederea c oricnd ntmpin greuti sau are nelmuriri poate apeala cu ncredere la
sfaturile i experiena lui, pentru a trece mai uor peste perioada de acomodare.
Noului angajat trebuie s i se explice c i dup terminarea perioadei de prob, poate
apela oricnd la orice persoan din departament i dac aceasta este n msur s-i
furnizeze anumite informaii, atunci le va primi cu siguran.
Un mare rol n periada de integrare a noului personal l au instructajele de protecia muncii
i cel de prevenirea i stingerea incendiilor. Chiar n primele zile de la angajare acesta
trebuie s participe la o instruire efectuat de o persoan abilitat iar dup acest
prezentare trebuie s dea un test pentru a i se verifica cunotinele cu privire la prevenirea
i stingerea incendiilor i cele de securitate a muncii. Totodat, noului angajat i se aduc la
cunotin i sanciunile ce decurg din nerespectarea programului de lucru, precum i din
abaterile disciplinare i nendeplinirea sarcinilor de lucru.