Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE CONCEDIU FARA PLATA

Subsemnatul/a, , angajat/a al/a in functia de


., va rog sa-mi aprobati efectuarea unui numar de .. zile de concediu
fara plata in perioada ...

Data

Angajat,
.........................................

Sef direct,
.........................................

Formular disponibil pe www.smartree.com