Sunteți pe pagina 1din 166

Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova

FORA DE MUNC N REPUBLICA MOLDOVA


OCUPARE I OMAJ

2014

Chiinu, 2014

CUPRINS:

I.OBIECTIVELEANCHETEI................................................................................................................ 7
II.ASPECTEMETODOLOGICE .......................................................................................................... 8
III.CONCEPTELEIDEFINIIILEDEBAZ ...................................................................................... 8
IV.EROAREADESONDAJAPRINCIPALILORESTIMATORI ...................................................... 17
V.SUMAR ........................................................................................................................................ 19
TABELE .............................................................................................................................................. 22
Tabelul1.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,total,
perioada20092013 ...........................................................................................................................23
Tabelul2.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,brbai,
perioada20092013 ...........................................................................................................................24
Tabelul3.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,femei,
perioada20092013 ...........................................................................................................................25
Tabelul4.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,urban,
perioada20092013 ...........................................................................................................................26
Tabelul5.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,rural,
perioada20092013 ...........................................................................................................................27
Tabelul6.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,pesexei
medii,nanul2013 .............................................................................................................................28
Tabelul7.Populaiade15aniipestedupparticiparealaactivitateaeconomic,pe
grupedevrst,sexeimedii,nanul2013 ..................................................................................29
Tabelul8.Populaiade15aniipestedupparticiparealaactivitateaeconomic,
niveluldeinstruire,pesexeimedii,nanul2013 .......................................................................32
Tabelul9.Populaiade15aniipestedupparticiparealaactivitateaeconomic,
stareacivil,pesexeimedii,nanul2013....................................................................................34
Tabelul10.Populaianvrstde2049anidupparticiparealaactivitatea
economic,numruldecopiidevrstprecolar,pesexeimedii,nanul2013 ................35
Tabelul11.Populaiaocupatdupstatutulprofesional,pegrupedevrst,sexei
medii,nanul2013 .............................................................................................................................36
Tabelul12.Populaiaocupatdupstatutulprofesional,niveluldeinstruire,sexei
medii,nanul2013 .............................................................................................................................38
Tabelul13.Populaiaocupatnvrstde2049anidupstatutulprofesional,
numruldecopiidevrstprecolar,sexeimedii,nanul2013 ...........................................40
Tabelul14.Populaiaocupatpegrupedevrst,peactivitieconomice,
sexeimedii,nanul2013 ................................................................................................................41
Tabelul15.Populaiaocupatdupniveluldeinstruire,peactivitieconomice,sexe
imedii,nanul2013 .........................................................................................................................43
Tabelul16.Populaiaocupatdupstatutulprofesional,peactivitieconomice,sexe
imedii,nanul2013 .........................................................................................................................45
2

Tabelul17.Populaiaocupatpeactivitieconomice,dupformadeproprietatea
unitii,sexeimedii,nanul2013..................................................................................................47
Tabelul18.Salariaipeactivitieconomice,dupmodalitateadeangajare,pesexei
medii,nanul2013 .............................................................................................................................48
Tabelul19.Populaiaocupatpegrupedevrst,grupedeocupaii,sexeimedii,n
anul2013 .............................................................................................................................................49
Tabelul20.Populaiaocupatdupniveluldeinstruire,pegrupedeocupaii,pesexe
imedii,nanul2013 .........................................................................................................................51
Tabelul21.Populaiaocupatnvrstde2049anipegrupedeocupaii,dup
numruldecopiidevrstprecolar,sexeimedii,nanul2013 ...........................................53
Tabelul22.Populaiaocupatpeactivitieconomice,grupedeocupaii,sexei
medii,nanul2013 .............................................................................................................................54
Tabelul23.Populaiaocupatpegrupedevrst,dupprogramuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,sexeimedii,nanul2013 .........................................................56
Tabelul24.Populaiaocupatnvrstde2049anidupprogramuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,numruldecopiidevrstprecolar,pesexeimedii,
nanul2013 .........................................................................................................................................57
Tabelul25.Populaiaocupatdupniveluldeinstruire,programuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,pesexeimedii,nanul2013....................................................58
Tabelul26.Populaiaocupatdupstatutulprofesional,programuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,pesexeimedii,nanul2013....................................................59
Tabelul27.Populaiaocupatpeactivitieconomice,dupprogramuldelucru,
durataefectivasptmniidelucru,sexeimedii,nanul2013 ............................................60
Tabelul28.Populaiaocupatpegrupedeocupaii,dupprogramuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,sexeimedii,nanul2013 .........................................................62
Tabelul29.Duratamedieasptmniidelucru,dupstatutulprofesional,activiti
economice,pesexeimedii,nanul2013 .....................................................................................64
Tabelul30.Duratamedieasptmniidelucrudupstatutulprofesional,pegrupede
ocupaii,pesexeimedii,nanul2013 ..........................................................................................66
Tabelul31.Persoaneocupatepegrupedevrst,dupmotivulpentrucareaulucrat
maipuinde40ore/spt.,sexeimedii,nanul2013 .................................................................68
Tabelul32.Persoaneocupatenvrstde2049anicareaulucratmaipuin
de40ore/spt.dupnumruldecopiidevrstprecolar,motivulpentrucareau
lucratmaipuinde40ore/spt.,pesexeimedii,nanul2013 ................................................70
Tabelul33.Persoaneocupatecareaulucratmaipuinde40ore/spt.dupnivelulde
instruire,dupmotivulpentrucareaulucratmaipuinde40ore/spt.,pesexei
medii,nanul2013 .............................................................................................................................72
Tabelul34.Persoaneocupatecareaulucratmaimultde40ore/spt.pegrupede
vrst,dupmotivulpentrucareaulucratmaimultde40ore/spt.,sexeimedii,n
anul2013 .............................................................................................................................................74
Tabelul35.Persoaneocupatenvrstde2049anicareaulucratmaimult
de40ore/spt.dupnumruldecopiidevrstprecolar,motivulpentrucareau
lucratmaimultde40ore/spt.,pesexeimedii,nanul2013 .................................................75
Tabelul36.Persoaneocupatecareaulucratmaimultde40ore/spt.dupnivelulde
instruire,motivulpentrucareaulucratmaimultde40ore/spt.,pesexeimedii,n
anul2013 .............................................................................................................................................76
3

Tabelul37.Persoanesubocupate,pegrupedevrst,dupmodulncareaudorits
lucrezemaimult,sexeimedii,nanul2013.................................................................................77
Tabelul38.Persoanesubocupatedupniveluldeinstruire,dupmodulncareau
doritslucrezemaimult,pesexeimedii,nanul2013 .............................................................78
Tabelul39.Volumulsubocupriipegrupedevrst,activitieconomice,
sexeimedii,nanul2013 ................................................................................................................79
Tabelul40.Volumulsubocupriipegrupedeactiviti,dupniveluldeinstruire,pe
sexeimedii,nanul2013 ................................................................................................................81
Tabelul41.Persoaneocupatepegrupedevrst,careardorisischimbesituaiala
loculdemunc,dupmotive,sexeimedii,nanul2013 ...........................................................83
Tabelul42.Persoaneocupatecareardorisischimbesituaialaloculdemunc,
niveldeinstruire,motive,pesexeimedii,nanul2013 ............................................................85
Tabelul43.Persoaneocupatedupniveluldeinstruire,corespundereaocupaieicu
domeniuldepregtire,pesexeimedii,nanul2013 .................................................................87
Tabelul44.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuide
munc,pegrupedevrst,sexeimedii,nanul2013 ...............................................................88
Tabelul45.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuide
munc,niveluldeinstruire,pesexeimedii,nanul2013 .........................................................90
Tabelul46.Persoaneocupatenvrstade2049aniduptipulunitiideproducie,
naturaloculuidemunc,numruldecopiidevrstprecolar,pesexeimedii,n
anul2013 .............................................................................................................................................92
Tabelul47.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuide
munc,statutulprofesional,pesexeimedii,nanul2013 ........................................................93
Tabelul48.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuide
munc,peactivitieconomice,sexeimedii,nanul2013 .......................................................94
Tabelul49.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuide
munc,pegrupedeocupaii,sexeimedii,nanul2013 ...........................................................96
Tabelul50.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuide
munc,formadeproprietateaunitii,pesexeimedii,nanul2013 ....................................99
Tabelul51.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuide
munc,formaorganizatoricojuridicaunitii,pesexeimedii,nanul2013 ....................100
Tabelul52.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuide
munc,programuldelucru,durataefectivasptmniidelucru,pesexeimedii,n
anul2013 ...........................................................................................................................................102
Tabelul53.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,pe
grupedevrst,sexeimedii,nanul2013 ................................................................................104
Tabelul54.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,nivelul
deinstruire,pesexeimedii,nanul2013 ..................................................................................106
Tabelul55.Salariainvrstade2049aniduptipulunitiideproducie,natura
loculuidemunc,numruldecopiidevrstprecolar,pesexeimedii,nanul2013....108
Tabelul56.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,pe
activitieconomice,sexeimedii,nanul2013 ........................................................................109
Tabelul57.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,pegrupe
deocupaii,sexeimedii,nanul2013 ..........................................................................................111
Tabelul58.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,
condiiiledeangajare,pesexeimedii,nanul2013 ................................................................114
4

Tabelul59.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,
programuldelucru,durataefectivasptmniidelucru,pesexeimedii,nanul
2013 ....................................................................................................................................................118
Tabelul60.Persoaneocupatepegrupedevrst,dupamplasarealoculuidemunc,
sexeimedii,nanul2013 ..............................................................................................................120
Tabelul61.Persoaneocupatedupamplasarealoculuidemunc,statutul
profesional,pesexeimedii,nanul2013...................................................................................122
Tabelul62.Persoaneocupatepegrupedevrst,dupfactoriinocivilacaresunt
expuselaloculdemunc,sexeimedii,nanul2013................................................................124
Tabelul63.Persoaneocupatedupfactoriinocivi/periculoilacaresuntexpusela
loculdemunc,pesexeimedii,formadeproprietate,statutulprofesional,tipul
loculuidelucru,nanul2013..........................................................................................................125
Tabelul64.omeriBIMpegrupedevrst,dupniveluldeinstruire,sexeimedii,n
anul2013 ...........................................................................................................................................127
Tabelul65.omeriBIMpegrupedevrst,dupdurataomajului,sexeimedii,n
anul2013 ...........................................................................................................................................128
Tabelul66.omeriBIMdupniveluldeinstruire,durataomajului,pesexeimedii,n
anul2013 ...........................................................................................................................................129
Tabelul67.omeriBIMpegrupedevrst,dupexperienademunc,sexeimedii,
nanul2013 .......................................................................................................................................130
Tabelul68.omeriBIMdupdurataomajului,experienademunc,pesexeimedii,
nanul2013 .......................................................................................................................................130
Tabelul69.omeriBIMcuexperiennmuncpegrupedevrst,dupmotivul
principalpentrucareauncetatslucreze,sexeimedii,nanul2013 ..................................131
Tabelul70.omeriBIMpegrupedevrst,dupmetodaprincipaldecutarea
loculuidemunc,sexeimedii,nanul2013 ..............................................................................132
Tabelul71.Populaiainactivde15aniipestepecategoriideinactivitate,grupede
vrst,sexeimedii,nanul2013 .................................................................................................134
Tabelul72.Populaiainactivde15aniipestepegrupedevrst,duprelaiacu
piaaforeidemunc,sexeimedii,nanul2013 ......................................................................136
Tabelul73.Populaiainactivde15aniipestedupniveluldeinstruire,duprelaia
cupiaaforeidemunc,pesexeimedii,nanul2013 ...........................................................138
Tabelul74.Populaiainactivnvrstde2049anidupnumruldecopiidevrst
precolar,duprelaiacupiaaforeidemunc,pesexeimedii,nanul2013 ................140
Tabelul75.Populaiainactivde15aniipestepegrupedevrst,dupformade
instruireurmat,sexeimedii,nanul2013 ...............................................................................141
Tabelul76.Populaiainactivde15aniipestecarenuadoritslucreze,pegrupede
vrst,dupmotivulpentrucarenudoreteslucreze,sexeimedii,nanul2013 ...........142
Tabelul77.Populaiainactivde15aniipestecarenuadoritslucreze,dup
numrulmembrilorgospodrieiaflailamuncpestehotare,motivulpentrucarenu
doreteslucreze,pesexeimedii,nanul2013 ......................................................................145
Tabelul78.Persoaneinactivede15aniipeste,declarateplecatelalucrupeste
hotare,dupniveluldeinstruire,pegrupedevrst,sexe,nanul2013 ..............................147
Tabelul79.Persoaneinactivenvrstde2049ani,declarateplecatelalucrupeste
hotare,dupstareacivil,numruldecopiidevrstprecolar,pesexeimedii,n
anul2013 ...........................................................................................................................................149
5

Tabelul80.Persoaneinactivede15aniipeste,declarateplecatelalucrupeste
hotare,pegrupedevrst,ridedestinaie,sexeimedii,nanul2013 .............................150
Tabelul81.Persoaneinactivede15aniipeste,declarateplecatelalucrupeste
hotare,dupniveluldeinstruire,peridedestinaie,sexeimedii,nanul2013 .............152
Tabelul82.Populaiade15aniipestedinmunicipiulChiinu,dupparticipareala
activitateaeconomic,pegrupedevrstisexe,nanul2013 ..............................................154
Tabelul83.Populaiade15aniipestedinzonaNord,dupparticiparealaactivitatea
economic,pegrupedevrst,sexeimedii,nanul2013......................................................155
Tabelul84.Populaiade15aniipestedinzonaCentru,dupparticiparea
laactivitateaeconomic,pegrupedevrst,sexeimedii,nanul2013 ..............................156
Tabelul85.Populaiade15aniipestedinzonaSud,dupparticiparealaactivitatea
economic,pegrupedevrst,sexeimedii,nanul2013......................................................157
Tabelul86.Populaiade15aniipestedinmunicipiulChiinu,dupparticipareala
activitateaeconomic,niveluldeinstruire,pesexe,nanul2013 ...........................................158
Tabelul87.Populaiade15aniipestedinzonaNord,dupparticiparealaactivitatea
economic,niveluldeinstruire,pesexeimedii,nanul2013 ................................................159
Tabelul88.Populaiade15aniipestedinzonaCentru,dupparticiparea
laactivitateaeconomic,niveluldeinstruire,pesexeimedii,nanul2013 ........................160
Tabelul89.Populaiade15aniipestedinzonaSud,dupparticiparealaactivitatea
economic,niveluldeinstruire,pesexeimedii,nanul2013 ................................................161
Tabelul90.Populaiaocupatadupstatutulprofesional,pezone,sexe,nanul2013 ........162
Tabelul91.Populaiaocupatpeactivitieconomiceizone,nanul2013.........................162
Tabelul92.Populaiaocupatpezoneigrupedeocupaii,nanul2013 .............................163
Tabelul93.Populaiaocupatduptipulunitiideproducieinaturaloculuide
munc,pezone,nanul2013 .........................................................................................................164
Tabelul94.Populaiainactivnvrstde15aniipeste,pezone,duprelaiacu
piaaforeidemunc,nanul2013...............................................................................................164
Tabelul95.Ratadeprsiretimpurieasistemuluieducaional,perioada20002013 .........165
Tabelul96.Graduldeinstruirealtinerilor,perioada20002013 .............................................165
Tabelul97.Niveluldeinstruirealpersoaneloradulte,perioada20022013 ..........................166
Tabelul98.Participarealaeducaiapermanent,perioada20022013..................................166

POPULAIAECONOMICACTIV,
OCUPAREAIOMAJUL
Ancheta Forei de Munc (AFM) este o cercetare continu realizat n gospodrii
casnice.Aceastaesteorganizat deBiroulNaional deStatistic ncepnd cu anul1998,
iar ncepnd cu anul 2006, se efectueaz pe un nou eantion de gospodrii casnice i
conformmetodologieiajustatelaultimilerecomandtialeBIM,lanormeleeuropeneila
Codul Muncii din RM. Rezultatele cercetrii permit gruparea populaiei n trei categorii
distincte: ocupai, omeri i economic inactivi, precum i descrierea detaliat a acestor
categorii.Dateleoferitedecercetareoferinformaiidespreprincipaleletendinedepe
piaaforeidemunc:ratadeparticipareapopulaieilaactivitateaeconomic;structura
ocupriipeactivitieconomiceiocupaii;orelelucrate;rataomajuluietc.Acestedate
potfiutilizateladezvoltarea,managementulievaluareapoliticilordeocupareaforeide
munc.

I.OBIECTIVELEANCHETEI
AnchetaForeideMuncafostcreatcarspunslanecesitateadeaobineperiodic
(trimestrial)indicatoricalitativiaipieeiforeidemunc,precum:

Msurareapopulaieiactiveocupateinomajiapopulaieiinactive
Determinareastructuriloracestorcategorii
Determinareatendinelordeevoluie
Furnizareadateloresenialedespreforademunc

Astfel,AFMasigurinformaiiprivindsituaiaexistentpepiaaforeidemunc,
evoluiafenomenelordeocupare,somajsiinactivitate.

n plus, metodologia i instrumentariul anchetei sunt proiectate astfel nct s


permitobinereadatelornecesarepentrustudiereaunorproblemespecificedepepiaa
foreidemunc,precum:ocuparea/omajulfemeilor,tinerilorivrstnicilor;subocuparea;
ocuparea n profilregional; migraia foreide muncetc.Aceste probleme potfistudiate
detaliat,nbazacaracteristicilorsocioeconomicefurnizatedeAFM.
Beneficiinddeovechetradiienrilecueconomiedepia,acesttipdeanchet
este unicul instrument prin care se poate msura complexitatea i interaciunea
fenomenelor de pe piaa forei de munc. Cercetrile efectuate la ntreprinderi nu
analizeazdectunsegmentalpopulaieiocupate(salariaii),ntimpcelucrtoriipecont
propriu,patronii,ceicareiajutfamiliantroactivitateeconomicrmnnafarasferei
decercetarestatistic.Unaltexemplucareilustreazaceeaiideeesteomajulcare,cu
toate c este nregistrat, prin canale administrative, nu poate fi evaluat la adevrata lui
dimensiune,pedeoparte,pentrucnutoiomeriisenscriulaageniiledeocuparea
foreidemunc,pedealtparte,pentrucdintreceinscrii,uniimaipresteaziacti
vitiocazionale.Ocupareaincomplet(subocuparea)esteunaltaspectdemareimpor
tanpentrucaracterizareaperformaneiuneieconomiiiapieeiforeidemunc.
7

Conceput ca surs important de informaii asupra forei de munc, ancheta


furnizeaz, ntro manier coerent, date eseniale asupra tuturor segmentelor de
populaie, cunumeroaseposibiliti decorelarei structuraredupcaracteristicidemo
socioeconomicediverse,ncondiiidecomparabilitateinternaional.

II.ASPECTEMETODOLOGICE
Participarealaeducaiapermanentreprezintraportuldintrepopulaiade25
64anicareurmaseoformdeinstruirenultimelepatrusptmniprecedente
interviului,latotalulpopulaieide2564ani.

Subiectul cercetrii l constituie toate persoanele din gospodrii private, cu


domiciliulpermanentncentreledecercetareselectate.
Nu intr n sfera de cercetare persoanele care locuiesc permanent n uniti de
locuitncomun(cminepentrubtrni,handicapai,sanatoriietc.).
nregistrarea datelor n chestionarele anchetei se realizeaz prin intervievarea
persoanelorde15aniipeste,ladomiciliulgospodriilordinlocuinelecercetate.
Interviurile sunt repartizate uniform dea lungul trimestrului, realiznduse o
cercetarecontinu.
Perioadadereferin(pentrumareamajoritateantrebrilor)estesptmna(de
lunipnduminicinclusiv)dinainteanregistrrii.
Anchetaserealizeazselectiv,peuneantionaleatordelocuine,reprezentativla
nivelul rii (fr partea stng a Nistrului i mun. Bender), utiliznduse un plan de
sondaj n dou trepte: n prima treapt au fost alese centrele de cercetare n baza
Clasificatorului Unitilor AdministrativTeritoriale (CUATM) i rezultatelor Recensmn
tuluiPopulaieidinoctombrie2004,iarntreaptaadoualocuinele(cutoategospod
riile care le alctuiesc). Pentru a participa la anchet sunt selectate trimestrial cte
12000locuine.Extinderearezultatelorobinutedin anchetlanivelulriiserealizeaz
nbazaunuisistemdecalculeprobabilistice.
Concepia metodologic i organizatoric a anchetei a fost realizat cu asistena
tehnicaspecialitilorfrancezidelaInstitutulNaionalde StatisticiStudiiEconomice
(Frana)iaspecialitilorromnidelaInstitutulNaionaldeStatistic(Romnia)ncadrul
ProgramuluiTACISndomeniulstatisticii.
OrganizareapracticiconducereaancheteinterenseefectueazdectreBiroul
NaionaldeStatisticprindireciileteritorialedestatistic.

III.CONCEPTELEIDEFINIIILEDEBAZ
Conceptele i definiiile utilizate n AFM sunt bazate pe metodologia Biroului
InternaionalalMuncii(BIM)dedeterminareaforeicurentedemunc.Conceptulde
baz al acestei metodologii este cel al activitii economice, care a fost preluat din
SistemulConturilorNaionale(SCN93).

1. Activitatea economic este activitatea care este efectuat cu scopul de a


producebunuri/serviciiicareaducevenit(nbanii/saunnatur).Msurareapopulaiei
activesebazeazpeconceptuldeactivitateeconomic.
2. Populaiaactivdinpunctdevedereeconomiccuprindetoatepersoanelecare
furnizeaz fora de munc disponibil pentru producia de bunuri i servicii n timpul
perioadeidereferin,incluzndpopulaiaocupatiomerii.
3. Ratadeactivitateapopulaieiproporiapopulaieiactivede15aniipesten
populaiatotaldeaceeaicategoriedevrst.
Producereadebunuriiservicii(ndecursuluneiperioadedetimpbinedeterminat)
include,conformSistemuluiConturilorNaionaleiaBalanelorONU,producereaipreluc
rarea produselor, fie pentru pia, fie pentru schimb sau consum personal. ncadrarea
populaiei pe categorii dup participarea la activitatea economic se efectueaz conform
principiuluiprioritiiocupriifadeomajiaomajuluifadeinactivitate.
4. Populaia ocupat cuprinde toate persoanele de 15 ani i peste, care au
desfuratoactivitateeconomicsausocialproductoaredebunurisauserviciidecel
puinoornperioadadereferin(osptmn),nscopulobineriiunorveniturisub
formdesalarii,platnnatursaualtebeneficii.
ndefinireapopulaieiocupatesaadoptatcriteriulstandarddecelpuinoor,
recomandatdeBiroulInternaionalalMunciinscopulasigurriicomparabilitiidatelor
lanivelinternaional,precumidinurmtoareleconsiderente:
cuprindereaactivitilordesfuratentimpredus,ocazionalesausezoniere;
definireaomajuluicalipstotalamuncii;
evaluareadimensiunilorsubocupriiforeidemunc.
n afara persoanelor aflate la lucru, care au un loc de munc i care n cursul
sptmnii de referin au lucrat ca salariai, ca lucrtori pe cont propriu sau lucrtori
familialineremunerai,seconsiderpersoaneocupate:
persoaneletemporarabsentedelalucruncursulsptmniidereferin,carei
pstreazlegturaformalculoculdemunc,motiveledeabsenputndfi:concediul
deodihn,medical,dematernitate(nlimitauneiperioadeprevzutedelege),frplat,
destudii,pentruincapacitatedemunctemporar,conflictdemuncsaugrev,cursuri
deperfecionaresauprofesionale,suspendareatemporaralucruluidatoritcondiiilor
meteorologice, conjuncturii economice nefavorabile, penuriei de materii prime sau
energie,incidentelortehnice;
persoanele care, temporar sau pe o durat nedefinit, nu sunt remunerate, dar
croranulisadesfcutcontractuldemunc;
persoanelecareauunlocdemunc(nregimdelucrucompletsauparial),aflate
ncutareaaltuilocdemunc;
persoanelecarencursulsptmniidereferinaudesfuratomuncoarecare,
pltitsauaductoaredevenit,chiar daceraun cursdepregtirecolarobligatorie,
eraulapensiesaubeneficiaudepensie,eraunscriselaoficiileforeidemunc,primind
saunuajutordeomaj;
lucrtoriifamilialineremunerai,inclusivceitemporarabsenincursulsptmnii
dereferin;
9

membriiforelorarmate(cadreactiveimilitarintermen).
5. Ratadeocupareapopulaieiproporiapopulaieiocupatede15aniipeste
npopulaiatotaldeaceeaicategoriedevrst.
6. Subocupatenraportcutimpuldelucrusuntpersoaneleocupatecareaulucrat,
independent de voina lor, mai puin de40ore i care au dorit i au fost disponibile s
lucrezemaimulteore.
Subocupareaconstituieunaspectdeterminatdedurataobinuitaprogramuluide
lucruireliefeazcaracteristiciiparticularitialepieeiforeidemunc.Acestfenomen
estepelargrspnditnriletradiionalagrare.
7. Volumulsubocupriinraportcutimpullucratnumruldeoresuplimentare
pecarepersoanelesubocupateaudoritslelucrezensptmnadereferin,cucondiia
casumadintreacesteoreiceleefectivlucratesnudepeasc40ore/persoan.
8. Ratasubocupriinraportcutimpullucratraportuldintrenumrulpersoane
lor subocupate i numrul total al persoanelor ocupate. Acest indicator indic gradul de
subutilizare a resurselor de munc oferite de persoanele implicate deja n procesul de
producieabunuriloriserviciilor.
9. ntreprinderilesectoruluiinformalsuntdefinitecantreprinderinecorporative
(fr statut juridic), care nu sunt nregistrate. Nu sunt parte component a sectorului
informalpersoaneleangajatengospodriileparticularealeceteniloripersoaneleocu
pate cu producerea de bunuri agricole (n gospodriile casnice) n exclusivitate pentru
consumulpropriualgospodriei1.
Ocupareansectorulinformalincludetoatepersoanelecare,indiferentdestatutul
lorprofesional,ntimpulperioadeidereferinaufostocupatenntreprindericeaparin
sectorului informal, avnd aceast ocupaie (loc de munc) n activitatea principal sau
secundar2.
Dimpotriv, ocuparea n sectorul formal este definit ca ocupare n: 1) ntreprin
deri corporative, organizaii i instituii (de exemplu, uniti economice cu drept de
persoan juridic) sau 2) ntreprinderi necorporative care sunt nregistrate. Ocuparea n
gospodriile casnice include persoanele ocupate cu producerea de produse agricole n
exclusivitatepentruconsumulgospodriei,daceleaufostocupatenaceastactivitate
20 de ore i mai mult n perioada de referin, i lucrtorii casnici pltii angajai de
gospodrii3.
10. Ocupareainformalcuprindepersoaneleocupatecarenperioadadereferin
erau n una din urmtoarele situaii (conform statutului profesional), fie n activitatea
(loculdemunc)principal,fienceasecundar:

1 Gospodriile care produc mrfuri agricole n ntregime sau parial pentru vnzare sau schimb fac parte din ntreprinderile
sectorului informal sau formal, n dependen de forma organizatorico-juridic i nregistrarea unitii
2 n prezenta culegere tabelele referitoare la ocuparea n economia informal (ocuparea n sectorul informal i ocuparea
informal) conin informaii despre locul de munc al persoanelor n activitatea principal
3 Persoanele care au lucrat mai puin de 20 de ore la producerea de mrfuri agricole n exclusivitate pentru consumul propriu al
gospodriei, n AFM nu sunt considerate ca ocupate. Analogic, AFM exclude din ocupare persoanele care presteaz servicii
nepltite propriei gospodrii, n conformitate cu recomandrile internaionale n vigoare

10

1) lucrtori pe cont propriu sau patroni care lucreaz n ntreprinderile sectorului


informal;
2) membriaicooperativelorinformaledeproducie;
3) ajutorifamilialiangajailantreprinderilesectorului formalsaulantreprinderile
sectoruluiinformal;
4) salariai angajai la ntreprinderile sectorului formal, la ntreprinderile sectorului
informalsaungospodriileparticularealecetenilor,caresatisfaccelpuinunul
dincriteriiledemaijos:
patronulnupltetecontribuiilesocialepentruei;
nubeneficiazdeconcediuanualpltit;
nubeneficiaz,ncazdeboal,deconcediumedicalpltit;
5) persoane ocupate cu producerea de produse agricole n gospodriile casnice, n
exclusivitatepentruconsumulpropriu,cuoduratasptmniidelucrude20de
oreimaimult.
Dimpotriv, ocuparea formal include: lucrtori pe cont propriu sau patroni care
lucreaz n ntreprinderile sectorului formal; membri ai cooperativelor de producie
formaleisalariaii,pentrucarepatronulpltetecontribuiisocialeicarebeneficiazde
concediuanualpltit,precumideconcediumedicalpltit.
11. omeri conform criteriilor BIM4 sunt persoanele de 15 ani i peste, care n
cursulperioadeidereferinndeplinescsimultanurmtoarelecondiii:
nu au un loc de munc i nu desfoar o activitate n scopul obinerii unor
venituri;
sunt n cutarea unui loc de munc, utiliznd n ultimele 4 sptmni diverse
metodepentrualgsi:nscrierealaoficiileforeidemuncsaulaageniiparticularede
plasare,demersuripentruancepeoactivitatepecontpropriu,publicareadeanunurii
rspunsurilaanunuri,apellaprieteni,rude,colegi,sindicateetc.;
suntdisponibilesnceaplucrulnurmtoarele15zile,dacsargsiimediatun
locdemunc.
naceastcategoriedepopulaiesuntincluse,deasemenea:
persoanelefrlocdemunc,disponibileslucreze,careateaptsfiereche
mate la lucru sau care au gsit un loc de munc i urmeaz s nceap lucrul la o dat
ulterioarperioadeidereferin;
persoanelecarenmodobinuitfacpartedinpopulaiainactiv(elevi,studeni,
pensionari),darcareaudeclaratcsuntncutareaunuilocdemuncisuntdisponibile
snceaplucrul.
12. omerinregistraipersoaneaptedemunc,nvrstaptdemunc,carenu
auunlocdemunc,unaltvenitlegalisuntnregistratelaageniiledeocupare
aforeidemunccapersoanencutaredelucruicaredaudovadcdoresc
ssencadrezenmunc.
13. RataomajuluiproporiaomerilorBIMnnumrulpopulaieiactive.
14. Statutul profesional5 reprezint situaia deinut de o persoan n funcie de
moduldeobinereaveniturilorprinactivitateaexercitatianume:
4

Biroul Internaional al Muncii

11

Salariatesteconsideratpersoanacareiexercitactivitateanbazaunuicontract
demuncntrounitateeconomicsausocialindiferentdeformaeideproprietate
saulapersoaneparticulare,nschimbuluneiremuneraiisubformdesalariu,nbanisau
nnatur,subformdecomisionetc.Princonveniecuaceststatutaufostnregistraii
militariintermen.
Patroneste persoanacareiexercit ocupaia (meseria)npropriaunitate (ntre
prindere,agenie,atelier,magazin,birou,fermetc.),pentruacreiactivitateareanga
jaiunulsaumaimulisalariaipermaneni.
Lucrtorpecontpropriuestepersoanacareiexercitactivitateanunitateaproprie
sauntroafacereindividual,fraangajavreunsalariatpermanent,fiindajutatsaunude
membriifamilieineremunerai.Suntncadrailaaceststatutntreprinztoriiindependeni
(vnztorii ambulani, meditatorii, taximetritii particulari etc.), liberprofesionitii (muzi
caniiambulani,artitiiplastici,avocaii),zilieriiocazionali,agricultoriiindividuali.Lucrto
rulpecontpropriupoateaveasalariaitemporari.
Lucrtor familial neremunerat este persoana carei exercit activitatea ntro
unitateeconomicfamilialcondusdeunmembrualfamilieisauorud,pentrucarenu
primete remuneraie sub form de salariu sau plat n natur. Gospodria rneasc
esteconsideratoastfeldeunitate.Dacmaimultepersoanedintrogospodrielucreaz
n gospodria agricol proprie, una dintre acestea de regul, capul gospodriei este
consideratlucrtorpecontpropriu,iarceilalilucrtorifamilialineremunerai.
Membrualuneicooperativeesteconsideratpersoanacarealucratcamembrual
unei cooperative, unde fiecare membru are drepturi egale la luarea deciziilor, soluio
nareaproblemelordeproducie/realizareetc.
LarepartizareapopulaieipegrupedeocupaiisautilizatClasificatorulOcupaiilor
dinRepublicaMoldova,armonizatcuClasificatorulInternaionalStandardalOcupaiilor.
Gruparea populaiei dup ocupaie a avut n vedere funcia sau meseria efectiv
exercitatapersoaneloractive,prinocupaienelegnduseactivitateautil,aductoare
devenit(nbanisaunnatur)pecareodesfoaropersoanntrounitateeconomico
social.
La repartizarea populaiei pe grupe de activiti sa utilizat Clasificatorul Activi
tilordinEconomiaMoldovei(CAEM),armonizatcuClasificatoruldinEconomiaStatelor
ComunitiiEuropene,NACE,rev.1.1.
15. Populaia inactiv din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele,
indiferent de vrst, care nau lucrat cel puin o or i nu erau omeri n perioada de
referin.
Populaiaeconomicinactivincludeurmtoarelecategoriidepopulaie:
elevisaustudeni;
pensionari(detoatecategoriile);
casnice(caredesfoarnumaiactiviticasnicengospodrie);
persoane ntreinute de alte persoane ori de stat sau care se ntrein din alte
venituri(chirii,dobnzi,renteetc.).

Conform Clasificrii Naionale referitoare la statutul profesional, armonizate cu ICSE (1993)

12

16. Persoanedescurajatesuntpersoaneleinactive,disponibileslucrezenurm
toarele 15 zile, care nu au loc de munc i au declarat c sunt n cutarea unui loc de
munc,darnuauntreprinsnimicnacestscopnultimele4sptmnisaucnucaut
unlocdemuncdinurmtoarelemotive:
aucrezutcanuexistlocuriliberesaunuautiutundescaute;
nusesimtpregtiteprofesional;
credcnuvorgsidelucrudincauzavrsteisauaucutataltdatinuaugsit.
ncadrulpopulaieiinactive,persoaneledescurajateconstituieocategoriespecial
a populaiei, n funcie de relaia cu piaa forei de munc, caracteristic statelor cu
economiedepia.Unnumrconsiderabildepersoanedinaceastcategoriedepersoa
nevorrevenincadrulforeidemuncodatcumbuntireasituaieieconomiceorin
rezultatulridicriicalificaieisaualreprofilrii.
17. Copiidevrstprecolarsuntconsideraicopiiicareaudela0anila7ani.
18. Niveluldeinstruire
Superior (ISCED6 5, 6) cuprinde instruirea n instituii de nvmnt superior
(46ani) universiti, academii, institute. Aici se includ i persoanele care au absolvit
instituiiledenvmntpostuniversitar.
Mediu de specialitate (ISCED 5) cuprinde instruirea n colegii. Aici se includ i
persoanelecareanteriorauabsolvitinstituiilemediidespecialitate(tehnicumuri,coli
pedagogice,colimedicale,colideiluminareculturaletc.).
Secundar profesional (ISCED 3) cuprinde instruirea profesional calificat, de
asemenea ridicarea calificrii profesionale la cursurile de calificare i recalificare a
muncitorilorcalificai.
Liceal, mediu general (ISCED 3) cuprinde instruirea medie (cl.XXI) i liceal
(cl.XXII),aiciseincludipersoanelecareauabsolvitfostelecolimediide10ani.
Gimnazial (ISCED 2) cuprinde instruirea gimnazial (cl.VIX), tot aici se includ i
persoanelecareauabsolvitfostelecolimediiincompletede7sau8ani.
Primarsaufrcoalprimar(ISCED1)includeinstruireanclaseleIIV.
19. Formadeinstruireurmatnultimele4sptmni
Nicioformsereferlapersoanelecarenultimele4sptmni,premergtoare
interviului,nuauurmatnicioformdeinstruire.
colarsereferlaeleviigimnaziilor,colilordeculturgeneral,liceelor,colilor
profesionale,colegiilor(dezi,seralsaucufrecvenredus).
Universitar, postuniversitar se refer la studenii nscrii la cursurile institu
iilordenvmntsuperior(universiti,academiietc.).
Formareprofesionalsereferlapersoanelecareurmeazcursurideperfecio
nare,calificaresaurecalificareprofesional.
6 ISCED 1997 International Standard Classification of Education
(http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm)

13

20. Formadeproprietate
Privat cuprinde unitile ce aparin unei persoane fizice ori unui grup de
persoanefizicesaujuridiceasociate.
Publicincludeproprietateadestat(ministere,departamente,instituiidenv
mnt, ocrotire a sntii etc.) sau proprietatea unitilor administrativteritoriale
(primrii).
Altaproprietateantreprinderilorcucapitalmixt(publiciprivat,darfrpartici
pareacapitaluluistrin);proprietateantreprinderilorcucapitalstrin;proprietateantre
prinderilorcucapitalmixt(cuparticipareacapitaluluistrin).
21. Tipulprogramuluidelucru
Complet pentru salariai, este programul aferent efecturii unei norme ntregi,
aa cum este ea prevzut n contractul colectiv de munc la nivelul ramurii n care se
nscrieloculdemuncrespectiv;pentrucelelaltecategoriidepersoaneocupate,poatefi
completoriceprogramdelucru,dacpersoanaintervievatlconsiderastfel.
Parialpentrusalariai,sereferlaprogramul,acruiduratamunciiprevzut
prin contractul individual este semnificativ mai mic dect durata normal specific
activitiieconomicerespective;pentrucelelaltecategoriidepersoaneocupate,poatefi
parialoriceprogramdelucru,dacpersoanaintervievatlconsiderastfel.
22. Motivulpentrucarerespondeniiaulucratmaipuiunde40orensptmna
dereferin
Deobiceilucreazmaipuinde40oresereferlapersoanelepentrucaredurata
sptmniidelucrueste,deregul,maimicde40ore.
omajtehnicsereferlapersoanelecareaulucratmaipuinde40oredincauza
lipseimaterieiprime,aclienilor,energieielectrice,combustibiluluietc.
Lucrusezoniersereferlaacelepersoane,careauunlocdemunccepoartun
caractersezonierinperioadadereferinauncetatlucrulsauabialaunceputinau
reuitslucrezetoatsptmna.
Zile libere, de odihn, orar variabil zilele libere acordate la cerere sau din
iniiativaconduceriintreprinderii(cuexcepiarecuperrilor);srbtorilelegale(conform
Codului Muncii); orarul variabil cuprinde cazurile n care activitatea persoanelor este
supusunorvariaiiconsiderabiledelaosptmnlaalta(lucrulpeschimburi).Aicivor
fiincluseipersoanelecareaufostnconcediudeodihnsaufrplatinaureuits
lucrezesptmnantreag.
Responsabiliti familiale se refer la acele persoane, a cror responsabiliti
sunt legate de creterea i ngrijirea unui copil, ngrijirea unui alt membru al familiei,
acordareadeajutorsauoricefeldeasistenunuimembrualfamiliei.Aicisevorinclude
ipersoanelecareeraunconcediudematernitate.
Condiii meteo nefavorabile se refer la acele persoane, care n sptmna de
referinnaupututlucradincauzacondiiilormeteonefavorabile:ploaie,ninsoare,ger,
arietc.
14

Altul aici sunt incluse urmtoarele motive: grev sau conflict de munc;
colarizaresauformareprofesional;ncepereasauschimbareaslujbei;ncetareaslujbei
frncepereaalteia;boal,accident;altmotiv.
23. Motivulpentrucarerespondeniiaulucratmaimultde40orensptmna
dereferin
Dorinadeactigamaimultsereferlapersoanelecareaulucratmaimultcu
scopuldeaaveaunctigmaimare.
De obicei lucreaz mai mult de40ore/spt. se refer la persoanele care
lucreaz,deregul,peste40ore.
Volumsporitdelucrusereferlapersoanelecarensptmnadereferinau
avutmaimultdelucruiaufostnevoiteslucrezemaimultcadeobicei.
Lucrusezoniersereferlapersoanelecarenperioadasezonuluiarputealucra
peste40ore.Deexemplu,lucrtoriinagriculturnperioadastrnsuluiroadeietc.
Orar variabil se refer la persoanele care, n sptmna de referin, conform
oraruluivariabil(deex.,nture),aulucratmaimultde40ore.
Altulmotivecarenuseregsescncategoriiledemaisus,deex.,persoanecare
mai au i funcii cu caracter obtesc (activiti sindicale, politice, nonguvernamentale
etc.) i n sptmna de referin a
trebuit si ndeplineasc i aceste
funcii,adiionallacelepecareleau
laloculdemunc.
Nord

25.Zonestatistice
Mun. Chiinu oraul Chisi
nuisuburbiilecareintrncompo
nenamunicipiului.
Centru

Mun.Chiinu

Sud

Nord raioanele Briceni,


Edine, Ocnia, Dondueni, Soroca,
Drochia, Rcani, Glodeni, Fleti,
Sngerei,Floreti,oldnetiimun.
Bli.
Centru raioanele Ungheni,
Teleneti, Rezina, Orhei, Clrai,
Nisporeni, Streni, Criuleni, Dub
sari,AneniiNoi,IaloveniiHnceti.
Sud raioanele Leova,
Cimilia, Basarabeasca, Cueni,
tefan Vod, Cantemir, Taraclia i
Cahul,UTAGguzia.

15


24. Indicatoriprivindparticiparealaprocesuleducaional

Ratadeprsiretimpurieasistemuluieducaionalreprezintproporiapopulaiei
de1824anicuniveldeeducaieelementar(sczut),carenuurmeaznicioformde
instruirenultimelepatrusptmniprecedenteinterviului,ntotalpopulaiede1824
ani;
Graduldeinstruirealtinerilorreprezintpondereatinerilorde2024ani,
absolveniaiuneiformedenvmntdeniveleducaionalcelpuinmediu,ntotal
tineride2024ani;
Niveluldeinstruirealpersoaneloradultereprezintstructurapopulaieide25
64anidupniveluldeeducaieabsolvit:

sczut:gimnazial,primar,frcoalprimar;
mediu:liceal,mediugeneral,secundarprofesional,mediuspecialitate;
superior:universitar,postuniversitar

16

IV.EROAREADESONDAJAPRINCIPALILORESTIMATORI

Tab.1.Numrulpersoaneloractiveirateledeactivitate

Barbati
Femei
Urban
Rural
Total

Activi
(pers.)
630038
605812
587270
648579
1235849

Eroarealimit
(pers.)
42798
39040
59632
59939
79406

Ratade
Eroarealimit
activitate
(p.p.)
(%)
44,49
1,63
38,57
1,34
45,64
1,47
38,15
2,01
41,37
1,33

Calitatea7
A
A
B
A
A

Calitatea
A
A
A
A
A

Tab.2.Numrulpersoanelorocupateirateledeocupare

Barbati
Femei
Urban
Rural
Total

Ocupai
(pers.)
592060
580707
550481
622286
1172768

Eroarealimit
(pers.)

Calitatea

41909
37578
56692
58306
76704

A
A
B
A
A

Ratade
Eroarealimit
ocupre
Calitatea
(p.p.)
(%)
41,81
1,73
A
36,97
1,39
A
42,78
1,67
A
36,6
2,05
A
39,26
1,38
A

Tab.3.Numrulomerilorirateledeomaj

Barbati
Femei
Urban
Rural
Total

omeri(mii Eroarealimit
pers.)
(miipers.)
37977
25104
36789
26293
63082

8499
5107
9548
7098
11731

Calitatea
C
C
C
C
B

Rata
Eroarealimit
omajului
Calitatea
(p.p.)
(%)
6,03
1,33
C
4,14
0,80
B
6,26
1,50
C
4,05
1,05
C
5,1
0,91
B

Vezi Tabelul 5, acest capitol

17

Tab.4.Numrulpersoaneloractive,ocupateialomerilorpegrupedevrst

Grupede
vrst

Activi
(miipers.)

1524ani
2534ani
3549ani
5064ani
65aniipeste

118835
318060
433302
341128
24525

Eroarea
Eroarea
Calita Ocupai
limit
limit
tea (miipers.)
(miipers.)
(miipers.)

10267
29068
31583
22508
4867

A
A
A
A
C

104326
298692
414101
331216
24432

Calita
omeri
tea (miipers.)

9598
28337
30267
22489
4863

A
A
A
A
C

14508
19368
19201
9911
93

Eroarea
Calita
limit
tea
(miipers.)

3215
4702
4946
2426
53

C
C
C
C
E

Tab.5.Criteriiledestabilireacalitiiestimatorilor

Simbolulde
calitate
A
B
C
D
E

Coeficientuldevariaie
alestimatorului
Sub5%
5%10%
10%15%
15%20%
20%35%

Peste35%

Explicareacalitii
estimatorului
Excelent
Foartebun
Bun
Acceptabil
Poatefiutilizatcuprecauie
Voluminsuficientpentruobinereaestimatorilorde
ncredere

Eroriledesondajaufostcalculatecuprobabilitateade95%.

18

V.SUMAR

n anul 2013 populaia economic activ (populaia ocupat plus omerii) a


RepubliciiMoldovaaconstituit1235,9miipersoane,fiindncreterecu1,8%(21,4mii)
fadeanul2012.
Disparitiimportantepesexeimediincadrulpersoaneloreconomicactivenus
aunregistrat:pondereabrbailor(51,0%)adepituorpondereafemeilor(49,0%),iar
pondereapersoaneloreconomicactivedinmediulruralafostmaimarefadeceadin
mediulurban:respectiv52,5%i47,5%.
Ratadeactivitateapopulaieide15aniipeste(proporiapopulaieiactivede15
aniipestenpopulaiatotaldeaceeaicategoriedevrst)aconstituit41,4%,fiindn
cretere fa de valoarea anului precedent (40,7%). Acest indicator a atins valori mai
nalte n rndul populaiei masculine 44,5%, n comparaie cu cea feminin 38,6%.
Rateledeactivitatepemediiaunregistraturmtoarelevalori:45,6%nmediulurbani
38,1% n mediul rural. n categoria de vrst 1529 ani acest indicator a avut valoarea
30,7%, iar n categoria 1564 ani (vrst de munc n rile Uniunii Europene conform
metodologieiEurostat)46,0%.Ratadeactivitateapopulaieinvrstdemunc8(1656
anipentrufemeii1661anipentrubrbai)afostde48,9%.
Populaia ocupat a constituit 1172,8 mii persoane, n cretere cu 2,3% fa de
2012.Caincazulpopulaieieconomicactive,nuaufostnregistratedisparitipesexe
(49,5%femeii50,5%brbai).Aceeaisituaiesanregistratinrepartiiapemediide
reedin(46,9%mediulurbani53,1%mediulrural).
Ratadeocupareapopulaieide15aniipeste(proporiapersoanelorocupaten
vrstde15aniipestefadepopulaiatotaldinaceeaicategoriedevrst)afostde
39,3%,nregistrndaproximativaceeaivaloarecan2012(+0,9p.p.).Ratadeocuparela
brbai(41,8%)afostmainaltncomparaiecufemeile(37,0%).ndistribuiapemedii
de reedin acest indicator a avut valoarea 42,8% n mediul urban i 36,6% n mediul
rural.Ratadeocupareapopulaieinvrstdemunc(1656/61ani)afostde46,3%,a
populaieinvrstde1564ani43,6%incategoriadevrst1529aniacestindicator
anregistratvaloareade28,0%.

Din distribuia ocuprii dup activitile din economia naional rezult c n sectorul
agricol au activat 337,9 mii persoane (28,8% din totalul persoanelor ocupate). Fa de
2012numrulpopulaieiocupatenagriculturacrescutcu34,6mii,saucu11,4%.
n activitile nonagricole au fost ocupate 834,9 mii persoane, n scdere cu 8,6 mii (
1,0%)fade2012.Pondereapersoanelorocupatenindustrieaconstituit12,1%(13,2%
n2012)inconstrucii,respectiv,5,5%(6,1%n2012).Fadenivelulanuluiprecedent
numrulpersoanelorocupatenindustrieasczutcu5,6%,iarnconstruciicu7,3%.n
sectorulserviciiauactivat53,5%dintotalulpersoanelorocupate,pondereaacestorafiind
aproximativ la nivelul anului precedent (0,8 p.p.). Totodat, numrul absolut al
persoanelorocupatensectorulserviciiloracrescutcu5,1mii.

Conform legislaiei naionale.

19

nrepartizareadupformedeproprietate73,0%dinpopulaieafostocupatnsectorul
privati27,0%nsectorulpublic.
Structura populaiei ocupate dup statutul profesional relev, c ponderea salariailor a
constituit 68,8% din total. Marea majoritate a salariailor (92,9%) a fost angajat pe o
perioadnedeterminatdetimp.Indicatoruldatanregistratvalorimairidicatelafemei
(cu2,3p.p.)fadebrbai.
Muncanedeclarat9nrndulsalariailoraconstituit8,2%,fiindnuoarcreterefade
anul precedent (7,8% n 2012). Practica de angajare fr perfectarea contractelor
individuale de munc (n baza unor nelegeri verbale) este mai pe larg ntlnit printre
brbai(9,7%dintotalbrbai)ncomparaiecufemeile(6,8%dintotalfemei).
n sectorul informal au lucrat 13,9% din totalul persoanelor ocupate n economie, iar
30,9% au avut un loc de munc informal. Din numrul persoanelor ocupate informal
salariaiiaualctuit21,0%,totodat9,4%dintotalulsalariailoraveauunlocdemunc
informal.Pedealtparte,fiecarealzeceleasalariatadeclarat,cprimetefiecoparte
(2,3% din totalul salariailor) sau chiar n ntregime (7,3% din totalul salariailor) salariul
nplic.
Numrulpersoanelorsubocupate10(adicacelorpersoanecareauavutunlocdemunc,
ns orele efectiv lucrate n total n timpul perioadei de referin au fost sub 40 ore pe
sptmn,totodatdoreauiaufostdisponibileslucrezeoresuplimentare)afostde
86,0mii,ceeacereprezint7,3%dintotalulpersoanelorocupate.Numrulpersoanelor
dinaceastcategorieacrescutcu3,6%ncomparaiecu2012.
Fiecareaapteapersoanocupat(15,0%)adeclaratcarfidoritsschimbesituaian
raport cu locul actual de munc pe motiv c nu este satisfcut de nivelul remunerrii
(situaie inadecvat n raport cu venitul4). Majoritatea din ele (80 la sut) doresc o
remuneraremaimarepeor.Cotaparteaacestoraasczutdela14,0%n2012la12,5%
n 2013. Restul sunt gata s lucreze ore adiionale pentru un venit mai mare. Totodat,
pondereacelordinurmasczutdela3,0%n2012la2,5%n2013.
Numrul omerilor, estimat conform definiiei Biroului Internaional al Muncii a
fostde63,1mii,fiindcu4,6miimaimicfade2012.omajulaafectatntroproporie
maimarebrbaii60,2%dintotalomeri,lafelipersoaneledinmediulurban58,3%.
Rata omajului (proporia omerilor BIM n populaia activ) la nivel de ar a
nregistratvaloareade5,1%,fiindmaimicfade2012(5,6%).Rataomajuluilabrbai
a fost de 6,0% iar la femei de 4,1%. Dispariti semnificative au fost nregistrate ntre
medii:6,3%nurban,fade4,1%nrural.nrndultinerilor(1524ani)rataomajuluia
constituit12,2%.ncategoriadevrst1529aniacestindicatoraavutvaloareade8,7%.
Populaiainactivde15aniipesteaconstituit1751,2miipersoane,sau58,6%din
totalulpopulaieideaceeaicategoriedevrst,fiindcu17,0miipersoanemaimicfa
de 2012 (0,7 p.p.). Din punct de vedere al relaiei cu piaa muncii, n cadrul populaiei
9 Prin munca nedeclarat se nelege orice munc prestat de o persoan fizic pentru i sub autoritatea unui angajator
fr a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la ncheierea contractului individual de munc.
10 Definiie n corespundere cu Rezoluia privind msurarea sub-ocuprii i a situaiilor inadecvate de ocupare, adoptat de
a 16ea Conferin Internaional a Statisticienilor Muncii, 1998.

20

inactive distingem dou categorii importante: persoane descurajate i persoane care au


fost declarate de ctre gospodrii plecate n alte ri la lucru sau n cutare de lucru.
Persoaneledescurajatenaimaigsiunlocdemuncauconstituit19,3mii(27,4miin
2012). Numrul persoanelor declarate ca fiind plecate la lucru sau n cutare de lucru
pestehotareaalctuit,conformestimrilor,332,5miipersoane(328,3miin2012).Din
numrul celor declarai plecai, 65,2% o constituie brbaii. Ponderea persoanelor
plecatedinlocalitileruraleafostde71,6%.
Raportul de dependen economic, exprimat prin numrul persoanelor
neocupate (inactive sau n omaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 20350/00
(21040/00n2012).

Datele prezentate au fost obinute n cadrul cercetrii Ancheta Forei de Munc,


desfurate n anul 2013 pe un eantion de 48000 adrese. Din ele 37558 au acceptat
interviul).Informaiiaufostcolectatedela83179persoanecuvrstade15aniipeste.
Estimatorii pentru anul 2013 au fost calculai ca medii anuale n baza estimatorilor
trimestriali. n tabelul de mai jos sunt prezentate intervalele de ncredere pentru
principaliiindicatori.

21

TABELE

Not:
Datoritrotunjiriipriizecimale,existuneorimicidiferenentreuneletotaluridin
tabeleiceeacerezultdinnsumare.

Simbolurifolosite

evenimentulnuaexistat
0,0
numrmicdecazuri

22

Tabelul1.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,
total,perioada20092013

Perioada

Anul2009
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2010
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2011
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2012
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2013
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV

Persoaneactive
Total

Ocupate

1265,3
1181,0
1358,1
1326,7
1195,5
1235,4
1124,7
1349,6
1313,8
1153,3
1257,5
1137,7
1328,7
1347,2
1216,4
1214,5
1103,7
1266,9
1286,9
1200,7
1235,8
1121,0
1288,4
1328,2
1205,8

omeriBIM

1184,4
1090,1
1275,3
1250,5
1121,6
1143,4
1022,6
1255,1
1228,4
1067,3
1173,5
1030,5
1246,1
1276,2
1141,1
1146,8
1023,9
1209,3
1224,7
1129,3
1172,8
1030,2
1227,6
1276,8
1156,5

81,0
90,9
82,8
76,2
73,9
92,0
102,1
94,5
85,4
86,0
84,0
107,2
82,6
71,0
75,3
67,7
79,8
57,6
62,2
71,4
63,1
90,8
60,8
51,4
49,3

23

miipersoane
Rata
Rata
RataomajuluiBIM,
deactivitate,
deocupare,%
%
%

42,8
39,9
45,9
44,8
40,4
41,6
37,9
45,5
44,3
38,9
42,3
38,2
44,7
45,3
40,9
40,7
37,0
42,5
43,1
40,3
41,4
37,5
43,1
44,5
40,4

40,0
36,8
43,1
42,3
37,9
38,5
34,4
42,3
41,4
36,0
39,4
34,6
41,9
42,9
38,4
38,4
34,3
40,5
41,1
37,9
39,3
34,5
41,1
42,7
38,7

6,4
7,7
6,1
5,7
6,2
7,4
9,1
7,0
6,5
7,5
6,7
9,4
6,2
5,3
6,2
5,6
7,2
4,5
4,8
5,9
5,1
8,1
4,7
3,9
4,1

Tabelul2.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,
brbai,perioada20092013

Perioada

Anul2009
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2010
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2011
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2012
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2013
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV

Persoaneactive
Total

Ocupate

648,5
604,8
694,2
684,9
610,0
630,6
574,0
697,4
673,2
577,6
642,3
580,1
695,0
680,1
613,8
618,4
550,3
648,8
656,3
618,3
630,0
563,3
666,8
675,6
614,5

miipersoane
Rata
Rata
Rataomajului
deactivitate,
deocupare,%
BIM,%
omeriBIM
%

597,7
546,8
643,7
635,1
565,2
573,3
505,6
636,9
625,6
525,0
592,6
511,1
646,3
641,1
572,1
576,2
498,2
613,7
617,7
575,3
592,1
505,7
629,7
648,0
584,8

50,8
58,0
50,5
49,8
44,8
57,3
68,4
60,5
47,6
52,6
49,6
68,9
48,7
39,0
41,7
42,2
52,1
35,1
38,5
43,0
38,0
57,6
37,0
27,6
29,7

24

46,2
43,1
49,7
48,7
43,3
45,0
41,0
49,9
47,9
41,1
45,6
41,3
49,2
48,3
43,5
43,5
38,8
45,6
46,0
43,6
44,5
39,7
47,2
47,7
43,4

42,6
39,0
46,1
45,2
40,1
40,9
36,1
45,6
44,5
37,4
42,1
36,4
45,8
45,5
40,5
40,6
35,2
43,1
43,3
40,6
41,8
35,7
44,5
45,7
41,3

7,8
9,6
7,3
7,3
7,4
9,1
11,9
8,7
7,1
9,1
7,7
11,9
7,0
5,7
6,8
6,8
9,5
5,4
5,9
7,0
6,0
10,2
5,6
4,1
4,8

Tabelul3.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,
femei,perioada20092013

Perioada

Anul2009
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2010
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2011
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2012
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2013
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV

Persoaneactive
Total

Ocupate

616,8
576,2
663,9
641,8
585,5
604,8
550,7
652,2
640,6
575,7
615,3
557,7
633,7
667,0
602,6
596,1
553,4
618,1
630,6
582,3
605,8
557,7
621,6
652,6
591,3

miipersoane
Rata
Rata
Rataomajului
deactivitate,
deocupare,%
BIM,%
omeriBIM
%

586,7
543,3
631,6
615,4
556,4
570,1
517,0
618,2
602,8
542,3
580,9
519,4
599,8
635,1
569,0
570,5
525,7
595,6
606,9
553,9
580,7
524,5
597,8
628,8
571,7

30,2
32,9
32,4
26,4
29,1
34,7
33,7
34,0
37,8
33,4
34,4
38,3
33,9
31,9
33,6
25,6
27,7
22,5
23,6
28,4
25,1
33,2
23,8
23,8
19,6

25

39,7
37,0
42,5
41,4
37,8
38,6
35,1
41,5
41,0
36,8
39,3
35,5
40,5
42,6
38,5
38,2
35,3
39,6
40,5
37,2
38,6
35,6
39,5
41,6
37,6

37,7
34,9
40,4
39,7
35,9
36,4
33,0
39,3
38,6
34,7
37,1
33,0
38,4
40,6
36,4
36,5
33,6
38,2
39,0
35,4
37,0
33,4
38,0
40,1
36,4

4,9
5,7
4,9
4,1
5,0
5,7
6,1
5,2
5,9
5,8
5,6
6,9
5,3
4,8
5,6
4,3
5,0
3,6
3,7
4,9
4,1
6,0
3,8
3,6
3,3

Tabelul4.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,
urban,perioada20092013

Perioada

Anul2009
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2010
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2011
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2012
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2013
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV

Total

miipersoane
Persoaneactive
Rata
Rata
Rataomajului
BIM,%
Ocupate omeriBIM deactivitate,% deocupare,%

595,7
590,5
602,7
597,5
592,2
595,7
577,3
613,3
608,9
583,5
606,8
587,1
631,2
608,7
600,0
597,6
585,0
592,6
585,2
627,5
587,3
579,2
580,3
599,5
590,1

548,3
539,9
554,8
552,9
545,5
538,3
513,9
552,1
556,5
530,9
556,8
528,4
581,6
565,3
551,7
554,0
537,4
552,3
542,6
583,5
550,5
531,6
543,1
567,7
559,5

47,5
50,6
47,9
44,6
46,7
57,4
63,3
61,2
52,4
52,5
50,0
58,7
49,6
43,3
48,3
43,6
47,5
40,3
42,6
44,0
36,8
47,6
37,2
31,8
30,6

26

47,4
46,7
47,9
47,6
47,5
47,2
45,6
48,3
48,3
46,7
48,0
46,6
49,6
48,1
47,8
47,0
45,6
46,3
46,5
49,6
45,6
45,8
45,0
46,0
45,8

43,6
42,7
44,0
44,1
43,7
42,7
40,6
43,5
44,1
42,5
44,1
41,9
45,7
44,7
44,0
43,6
41,9
43,2
43,1
46,2
42,8
42,0
42,1
43,5
43,5

8,0
8,6
8,0
7,5
7,9
9,6
11,0
10,0
8,6
9,0
8,2
10,0
7,9
7,1
8,0
7,3
8,1
6,8
7,3
7,0
6,3
8,2
6,4
5,3
5,2

Tabelul5.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,
rural,perioada20092013

Perioada

Anul2009
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2010
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2011
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2012
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Anul2013
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV

Total

miipersoane
Persoaneactive
Rata
Rata
Rataomajului
BIM,%
Ocupate omeriBIM deactivitate,% deocupare,%

669,6
590,5
755,4
729,2
603,4
639,6
547,5
736,3
705,0
569,8
650,8
550,6
697,5
738,5
616,4
617,0
518,7
674,3
701,7
573,2
648,6
541,8
708,1
728,8
615,6

636,1
550,2
720,5
697,6
576,2
605,0
508,7
703,1
672,0
536,4
616,7
502,1
664,5
710,9
589,3
592,8
486,4
657,0
682,0
545,8
622,3
498,6
684,4
709,1
597,0

33,5
40,3
34,9
31,6
27,2
34,6
38,8
33,3
33,0
33,5
34,1
48,6
33,0
27,6
27,0
24,2
32,3
17,3
19,6
27,4
26,3
43,2
23,7
19,6
18,7

27

39,3
34,8
44,5
42,8
35,3
37,5
32,2
43,3
41,3
33,2
38,0
32,1
41,0
43,2
35,8
36,0
30,5
39,6
40,7
33,3
38,1
31,5
41,7
43,3
36,2

37,4
32,5
42,4
41,0
33,7
35,4
29,9
41,4
39,4
31,2
36,0
29,3
39,0
41,6
34,3
34,6
28,6
38,6
39,6
31,8
36,6
29,0
40,3
42,1
35,1

5,0
6,8
4,6
4,3
4,5
5,4
7,1
4,5
4,7
5,9
5,2
8,8
4,7
3,7
4,4
3,9
6,2
2,6
2,8
4,8
4,1
8,0
3,3
2,7
3,0

Tabelul6.Repartiiapopulaieidupparticiparealaactivitateaeconomic,pesexei
medii,nanul2013
Perioada,
sexe,medii
Total
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Brbai
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Femei
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Urban
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Brbai
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Femei
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Rural
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Brbai
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV
Femei
TrimestrulI
TrimestrulII
TrimestrulIII
TrimestrulIV

Persoaneactive
Total
1235,8
1121,0
1288,4
1328,2
1205,8
630,0
563,3
666,8
675,6
614,5
605,8
557,7
621,6
652,6
591,3
587,3
579,2
580,3
599,5
590,1
298,4
296,6
297,2
297,4
302,2
288,9
282,6
283,1
302,1
287,9
648,6
541,8
708,1
728,8
615,6
331,7
266,7
369,5
378,2
312,3
316,9
275,1
338,6
350,5
303,4

Ocupate

omeriBIM

1172,8
1030,2
1227,6
1276,8
1156,5
592,1
505,7
629,7
648,0
584,8
580,7
524,5
597,8
628,8
571,7
550,5
531,6
543,1
567,7
559,5
277,1
268,6
275,0
280,7
284,2
273,4
263,0
268,1
287,0
275,3
622,3
498,6
684,4
709,1
597,0
314,9
237,1
354,7
367,3
300,6
307,3
261,5
329,7
341,8
296,4

63,1
90,8
60,8
51,4
49,3
38,0
57,6
37,0
27,6
29,7
25,1
33,2
23,8
23,8
19,6
36,8
47,6
37,2
31,8
30,6
21,2
28,0
22,2
16,7
18,0
15,5
19,6
14,9
15,1
12,6
26,3
43,2
23,7
19,6
18,7
16,7
29,5
14,8
10,9
11,7
9,6
13,6
8,9
8,7
7,0
28

Ratade
activitate,%
41,4
37,5
43,1
44,5
40,4
44,5
39,7
47,2
47,7
43,4
38,6
35,6
39,5
41,6
37,6
45,6
45,8
45,0
46,0
45,8
51,0
51,6
50,9
50,0
51,5
41,2
40,9
40,1
42,6
41,1
38,1
31,5
41,7
43,3
36,2
39,9
31,6
44,5
46,0
37,7
36,5
31,4
39,0
40,8
34,8

Ratade
ocupare,%
39,3
34,5
41,1
42,7
38,7
41,8
35,7
44,5
45,7
41,3
37,0
33,4
38,0
40,1
36,4
42,8
42,0
42,1
43,5
43,5
47,4
46,8
47,1
47,2
48,4
38,9
38,0
38,0
40,4
39,3
36,6
29,0
40,3
42,1
35,1
37,9
28,1
42,7
44,6
36,3
35,4
29,8
38,0
39,8
34,0

miipersoane
Rata
omajului
BIM,%
5,1
8,1
4,7
3,9
4,1
6,0
10,2
5,6
4,1
4,8
4,1
6,0
3,8
3,6
3,3
6,3
8,2
6,4
5,3
5,2
7,1
9,5
7,5
5,6
6,0
5,4
6,9
5,3
5,0
4,4
4,1
8,0
3,3
2,7
3,0
5,0
11,1
4,0
2,9
3,7
3,0
5,0
2,6
2,5
2,3

Tabelul7.Populaiade15aniipestedupparticiparealaactivitateaeconomic,pe
grupedevrst,sexeimedii,nanul2013

Sexe,medii,grupe
devrst

Total
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
1529ani
1564ani
2554ani
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
1529ani
1564ani
2554ani
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
1529ani
1564ani
2554ani
Urban
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
1529ani
1564ani
2554ani

miipersoane
Persoaneactive
Total

1235,8
118,8
318,1
290,8
310,4
173,3
24,5
284,1
1211,3
919,2
630,0
70,4
175,7
132,4
143,9
95,7
11,9
166,5
618,1
452,0
605,8
48,4
142,4
158,4
166,6
77,5
12,6
117,6
593,2
467,3
587,3
50,9
180,9
139,2
130,9
77,4
7,9
148,7
579,3
451,1

Ocupate

1172,8
104,3
298,7
277,8
298,8
168,8
24,4
259,4
1148,3
875,2
592,1
62,0
164,1
124,1
137,7
92,3
11,8
151,7
580,2
425,9
580,7
42,3
134,6
153,6
161,1
76,5
12,6
107,7
568,1
449,3
550,5
44,8
168,4
131,5
123,5
74,3
7,9
136,3
542,6
423,5

omeriBIM

Ratade
activitate,%

Ratade
ocupare,%

Rataoma
juluiBIM,%

63,1
14,5
19,4
13,0
11,6
4,5
0,0
24,7
63,0
44,0
38,0
8,4
11,6
8,3
6,2
3,5
0,0
14,8
37,9
26,0
25,1
6,1
7,8
4,7
5,5
0,0

9,9
25,1
18,0
36,8
6,1
12,5
7,7
7,4
3,0
0,0
12,4
36,7
27,6
29

41,4
20,6
49,4
60,4
61,5
40,6
6,9
30,7
46,0
56,4
44,5
23,2
53,9
56,9
60,5
51,4
9,2
34,1
48,0
56,7
38,6
17,8
44,9
63,8
62,3
32,2
5,6
26,8
44,1
56,1
45,6
23,9
58,1
68,0
65,3
39,2
5,0
38,6
51,4
63,0

39,3
18,1
46,4
57,7
59,2
39,5
6,9
28,0
43,6
53,7
41,8
20,5
50,3
53,3
57,9
49,5
9,1
31,1
45,1
53,5
37,0
15,5
42,4
61,9
60,3
31,8
5,6
24,6
42,2
53,9
42,8
21,1
54,1
64,3
61,6
37,6
4,9
35,4
48,2
59,1

5,1
12,2
6,1
4,5
3,7
2,6

8,7
5,2
4,8
6,0
11,9
6,6
6,3
4,3
3,6

8,9
6,1
5,8
4,1
12,7
5,5
3,0
3,3

8,4
4,2
3,8
6,3
11,9
6,9
5,5
5,6
3,9

8,3
6,3
6,1

Sexe,medii,grupe
devrst

Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
1529ani
1564ani
2554ani
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
1529ani
1564ani
2554ani
Rural
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
1529ani
1564ani
2554ani
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
1529ani
1564ani
2554ani
Femei
1524ani
2534ani
3544ani

miipersoane
Persoaneactive
Total

298,4
26,4
104,6
65,0
57,9
41,2
3,4
84,3
294,9
227,4
288,9
24,5
76,4
74,3
73,1
36,2
4,5
64,4
284,4
223,7
648,6
68,0
137,1
151,5
179,5
95,9
16,6
135,4
632,0
468,1
331,7
44,1
71,1
67,4
86,0
54,6
8,5
82,2
323,2
224,5
316,9
23,9
66,0
84,1

Ocupate

277,1
23,6
97,6
59,7
54,0
38,8
3,4
77,9
273,8
211,4
273,4
21,2
70,8
71,8
69,5
35,5
4,5
58,4
268,9
212,2
622,3
59,5
130,3
146,2
175,2
94,4
16,6
123,1
605,7
451,7
314,9
38,5
66,5
64,4
83,7
53,4
8,5
73,8
306,4
214,6
307,3
21,1
63,8
81,8

omeriBIM

Ratade
activitate,%

Ratade
ocupare,%

Rataoma
juluiBIM,%

21,2
2,8
7,0
5,3
3,8
2,3
0,0
6,4
21,2
16,1
15,5
3,3
5,6
2,4
3,6
0,0

6,0
15,5
11,6
26,3
8,4
6,9
5,3
4,2
0,0
0,0
12,3
26,3
16,4
16,7
5,6
4,7
3,0
2,3
0,0
0,0
8,4
16,7
10,0
9,6
2,9
2,2
2,3
30

51,0
26,0
66,9
65,9
64,9
50,4
5,9
44,5
56,0
66,1
41,2
22,0
49,2
70,0
65,7
31,2
4,4
33,0
47,4
60,0
38,1
18,7
41,3
54,8
58,9
41,7
8,5
25,0
42,0
51,3
39,9
21,8
41,8
50,3
57,8
52,1
11,9
27,5
42,5
49,6
36,5
14,8
40,7
59,1

47,4
23,3
62,5
60,6
60,6
47,6
5,8
41,1
52,0
61,4
38,9
19,1
45,6
67,7
62,5
30,6
4,4
29,9
44,8
56,9
36,6
16,4
39,2
52,9
57,5
41,1
8,5
22,7
40,2
49,5
37,9
19,0
39,1
48,0
56,2
51,0
11,9
24,7
40,3
47,4
35,4
13,1
39,3
57,5

7,1
10,5
6,6
8,1
6,6
5,7

7,6
7,2
7,1
5,4
13,4
7,3
3,3
4,9

9,3
5,5
5,2
4,1
12,4
5,0
3,5
2,4

9,1
4,2
3,5
5,0
12,7
6,5
4,5
2,7

10,2
5,2
4,4
3,0
11,9
3,3
2,7

miipersoane
Persoaneactive

Sexe,medii,grupe
devrst

Total

Ocupate

93,5
41,0
8,1
53,2
308,8
243,6

91,6
41,0
8,1
49,3
299,3
237,2

4554ani
5564ani
65aniipeste
1529ani
1564ani
2554ani

omeriBIM

Ratade
activitate,%

Ratade
ocupare,%

Rataoma
juluiBIM,%

1,9

3,9
9,6
6,4

31

60,0
32,9
6,6
21,9
41,4
52,9

58,7
32,9
6,6
20,3
40,1
51,5

2,1

7,3
3,1
2,6

Tabelul8.Populaiade15aniipestedupparticiparealaactivitateaeconomic,nivelul
deinstruire,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,niveldeinstruire

Total
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Urban
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar

Persoaneactive
Ratade
Ratade
Rataoma
omeri activitate,
ocupare,% juluiBIM,%
Total
Ocupate
%
BIM

1235,8
1172,8
63,1
41,4
39,3
5,1
312,7
297,9
14,8
62,2
59,3
4,7
180,8
172,1
8,7
48,7
46,3
4,8
274,9
260,4
14,5
48,0
45,5
5,3
238,2
225,5
12,8
37,6
35,6
5,4
220,5
209,0
11,5
29,7
28,2
5,2
8,8
7,9
0,0
5,3
4,8

630,0
592,1
38,0
44,5
41,8
6,0
145,0
136,9
8,1
68,5
64,7
5,6
71,9
66,4
5,4
50,0
46,2
7,5
184,5
174,0
10,4
50,0
47,2
5,7
108,3
102,3
6,1
39,0
36,9
5,6
114,8
107,6
7,3
32,8
30,8
6,3
5,5
4,9
0,0
8,6
7,5

605,8
580,7
25,1
38,6
37,0
4,1
167,7
160,9
6,7
57,6
55,3
4,0
108,9
105,7
3,2
47,8
46,4
3,0
90,4
86,4
4,1
44,4
42,4
4,5
129,9
123,2
6,7
36,4
34,6
5,2
105,7
101,5
4,2
26,9
25,8
4,0
3,2
3,0
0,0
3,2
3,0

587,3
550,5
36,8
45,6
42,8
6,3
241,6
229,8
11,8
63,7
60,6
4,9
101,1
94,5
6,6
48,5
45,3
6,6
102,1
95,0
7,1
48,7
45,3
7,0
101,9
93,7
8,2
37,0
34,0
8,1
39,8
37,0
2,8
22,4
20,8
7,1
0,0
0,0
0,0

298,4
277,1
21,2
51,0
47,4
7,1
117,7
111,6
6,1
72,0
68,2
5,2
42,6
38,2
4,3
52,4
47,1
10,2
65,9
60,9
5,0
52,7
48,8
7,5
49,4
45,3
4,0
40,8
37,5
8,2
22,3
20,8
1,6
27,9
25,9
7,1
0,0
0,0
0,0

288,9
273,4
15,5
41,2
38,9
5,4
123,9
118,3
5,6
57,4
54,8
4,6
58,6
56,3
2,3
46,0
44,2
3,9
36,2
34,1
2,1
42,8
40,3
5,9
52,5
48,3
4,2
34,0
31,3
8,0
17,5
16,2
0,0
17,9
16,6

0,0
0,0

32

Sexe,medii,niveldeinstruire

Rural
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar

miipersoane
Persoaneactive
Ratade
Ratade
Rataoma
omeri activitate,
ocupare,% juluiBIM,%
Total
Ocupate
%
BIM

648,6
622,3
26,3
38,1
36,6
4,1
71,1
68,0
3,1
57,7
55,2
4,3
79,7
77,7
2,0
48,9
47,6
2,5
172,8
165,4
7,4
47,6
45,5
4,3
136,4
131,8
4,6
38,0
36,7
3,3
180,7
172,0
8,6
32,0
30,5
4,8
8,0
7,3
0,0
6,3
5,8

331,7
314,9
16,7
39,9
37,9
5,0
27,3
25,3
2,0
56,9
52,7
7,3
29,3
28,2
0,0
46,9
45,2

118,6
113,1
5,5
48,6
46,3
4,6
59,0
56,9
2,0
37,6
36,4
3,4
92,5
86,8
5,7
34,3
32,2
6,1
5,0
4,5
0,0
9,9
8,9

316,9
307,3
9,6
36,5
35,4
3,0
43,7
42,7
0,0
58,2
56,8

50,4
49,4
0,0
50,1
49,1

54,2
52,3
1,9
45,5
43,9
3,5
77,4
74,9
2,5
38,3
37,0
3,3
88,2
85,2
2,9
29,9
28,9
3,3
3,0
2,8
0,0
3,9
3,7

33

Tabelul9.Populaiade15aniipestedupparticiparealaactivitateaeconomic,starea
civil,pesexeimedii,nanul2013
Sexe,medii,starecivil
Total
Necstorit()
Cstorit()
Vduv()
Divorat()
Brbai
Necstorit
Cstorit
Vduv
Divorat
Femei
Necstorit
Cstorit
Vduv
Divorat
Urban
Necstorit()
Cstorit()
Vduv()
Divorat()
Brbai
Necstorit
Cstorit
Vduv
Divorat
Femei
Necstorit
Cstorit
Vduv
Divorat
Rural
Necstorit()
Cstorit()
Vduv()
Divorat()
Brbai
Necstorit
Cstorit
Vduv
Divorat
Femei
Necstorit
Cstorit
Vduv
Divorat

miipersoane
Persoaneactive
Ratade
Ratade Rataoma
Total
Ocupate omeriBIM activitate,% ocupare,% juluiBIM,%
1235,8
1172,8
63,1
41,4
39,3
5,1
249,4
224,6
24,8
29,6
26,7
9,9
846,4
815,7
30,7
50,8
49,0
3,6
55,2
53,8
0,0
18,2
17,7

84,9
78,7
6,2
48,4
44,9
7,3
630,0
592,1
38,0
44,5
41,8
6,0
154,3
138,6
15,7
31,3
28,1
10,2
436,8
417,7
19,1
54,1
51,8
4,4
11,0
10,2
0,0
20,0
18,6

28,0
25,6
2,4
46,1
42,2
8,4
605,8
580,7
25,1
38,6
37,0
4,1
95,0
86,0
9,0
27,3
24,7
9,5
409,6
398,0
11,6
47,7
46,3
2,8
44,2
43,6
0,0
17,8
17,5

57,0
53,1
3,9
49,7
46,3
6,8
587,3
550,5
36,8
45,6
42,8
6,3
127,4
115,3
12,1
37,8
34,2
9,5
383,8
364,8
19,0
53,5
50,9
5,0
20,7
19,7
0,0
16,2
15,4

55,3
50,7
4,6
52,5
48,2
8,3
298,4
277,1
21,2
51,0
47,4
7,1
72,6
65,5
7,1
39,4
35,6
9,8
207,1
195,1
12,0
59,4
56,0
5,8
3,7
3,0
0,0
17,2
14,2

14,9
13,4
0,0
48,8
43,9

288,9
273,4
15,5
41,2
38,9
5,4
54,8
49,8
5,0
35,9
32,7
9,0
176,7
169,7
7,0
48,0
46,1
4,0
17,1
16,6
0,0
16,0
15,6

40,3
37,2
3,1
54,1
49,9
7,7
648,6
622,3
26,3
38,1
36,6
4,1
121,9
109,3
12,7
24,1
21,6
10,4
462,5
450,8
11,7
48,7
47,5
2,5
34,4
34,2
0,0
19,6
19,4

29,7
28,0
1,7
42,3
40,0
5,6
331,7
314,9
16,7
39,9
37,9
5,0
81,7
73,1
8,6
26,4
23,6
10,5
229,7
222,5
7,1
50,1
48,6
3,1
7,3
7,1
0,0
21,7
21,4

13,0
12,2
0,0
43,4
40,5

316,9
307,3
9,6
36,5
35,4
3,0
40,2
36,2
4,1
20,6
18,5
10,2
232,9
228,3
4,6
47,5
46,5
2,0
27,2
27,0
0,0
19,1
19,0

16,6
15,8
0,0
41,5
39,5

34

Tabelul10.Populaianvrstde2049anidupparticiparealaactivitateaeconomic,
numruldecopiidevrstprecolar,pesexeimedii,nanul2013
Sexe,medii,numrdecopiide
vrstprecolar

Total
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Urban
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Rural
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar

miipersoane
Persoaneactive
Ratade
Rata
Ratade
activitate,
omajului
omeri
ocupare,%
Total
Ocupate
%
BIM,%
BIM

847,4
798,0
49,4
50,3
47,4
5,8
590,4

555,1

35,3

50,9

47,8

6,0

257,0
428,8

242,9
399,2

14,1
29,6

49,2
50,8

46,5
47,3

5,5
6,9

287,2

266,5

20,7

47,2

43,8

7,2

141,6
418,6

132,7
398,8

8,9
19,8

60,1
49,9

56,3
47,5

6,3
4,7

303,3

288,6

14,6

54,9

52,2

4,8

115,3
424,7

110,1
394,9

5,2
29,8

40,2
57,8

38,4
53,8

4,5
7,0

296,9

275,4

21,5

58,9

54,6

7,2

127,8
219,2

119,6
202,1

8,3
17,1

55,4
61,4

51,9
56,6

6,5
7,8

144,4

132,2

12,2

57,0

52,1

8,5

74,8
205,5

69,9
192,9

4,9
12,7

72,4
54,4

67,7
51,0

6,5
6,2

152,5

143,2

9,3

60,9

57,2

6,1

53,1
422,7

49,7
403,1

3,4
19,6

41,7
44,5

39,0
42,5

6,4
4,6

293,6

279,8

13,8

44,7

42,6

4,7

129,1
209,6

123,3
197,1

5,8
12,5

44,2
43,0

42,2
40,4

4,5
6,0

142,8

134,3

8,5

40,2

37,8

5,9

66,9
213,1

62,8
205,9

4,0
7,1

50,5
46,2

47,4
44,6

6,0
3,4

150,8

145,5

5,4

49,9

48,2

3,6

62,2

60,5

1,8

39,1

37,9

2,9

35

Tabelul11.Populaiaocupatdupstatutulprofesional,pegrupedevrst,sexei
medii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,grupede
vrst

Total
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Urban
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

Statutprofesional
Total
Salariai

1172,8
104,3
298,7
277,8
298,8
168,8
24,4
592,1
62,0
164,1
124,1
137,7
92,3
11,8
580,7
42,3
134,6
153,6
161,1
76,5
12,6
550,5
44,8
168,4
131,5
123,5
74,3
7,9
277,1
23,6
97,6
59,7
54,0
38,8
3,4
273,4
21,2
70,8
71,8
69,5
35,5
4,5

Lucrtoripecont
propriu

806,7
74,4
222,3
190,2
199,8
111,2
8,8
383,1
40,3
117,1
77,2
84,9
59,8
3,8
423,5
34,1
105,2
113,0
114,8
51,5
4,9
479,9
40,7
150,5
111,9
104,9
65,0
7,0
232,9
20,7
84,0
47,5
44,5
33,6
2,6
247,0
20,0
66,5
64,4
60,4
31,5
4,3

332,4
25,3
70,1
79,7
90,5
52,4
14,5
196,0
18,2
44,1
44,3
50,6
31,1
7,6
136,4
7,1
25,9
35,4
39,9
21,3
6,9
62,8
3,6
17,1
17,0
16,2
8,1
0,0
39,7
2,5
12,9
10,4
8,7
4,6
0,0
23,1
0,0
4,2
6,6
7,5
3,5
0,0
36

Lucrtorifamiliali
neremunerai

25,2
4,6
5,6
4,8
5,3
3,9
0,0
7,7
3,5
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
17,5
0,0
3,3
4,2
4,7
3,4
0,0
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Patroni
8,5

0,0
3,1
3,3
0,0
0,0
5,3

0,0
2,1
1,5
0,0
0,0
3,2

0,0
0,0
1,7
0,0

6,0

0,0
2,3
2,1
0,0
0,0
3,7

0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
2,3

0,0
0,0
0,0
0,0

miipersoane
Sexe,medii,grupede
vrst

Rural
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

Statutprofesional
Total
Salariai

622,3
59,5
130,3
146,2
175,2
94,4
16,6
314,9
38,5
66,5
64,4
83,7
53,4
8,5
307,3
21,1
63,8
81,8
91,6
41,0
8,1

Lucrtoripecont
propriu

326,8
33,8
71,8
78,3
94,9
46,2
1,8
150,3
19,6
33,1
29,7
40,4
26,2
0,0
176,5
14,2
38,7
48,6
54,4
20,0
0,0

269,6
21,7
53,0
62,7
74,3
44,3
13,7
156,3
15,8
31,2
33,9
41,9
26,5
7,0
113,3
5,9
21,8
28,8
32,4
17,8
6,7

37

Lucrtorifamiliali
neremunerai

23,4
4,1
5,1
4,5
5,0
3,6
0,0
6,8
3,1
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
16,6
0,0
3,2
4,0
4,4
3,2
0,0

Patroni
2,6

0,0
0,0
0,0
0,0

1,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Tabelul12.Populaiaocupatdupstatutulprofesional,niveluldeinstruire,sexei
medii,nanul2013
miipersoane
Statutprofesional
Sexe,medii,niveldeinstruire

Total
Salariai

Total
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Urban
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar

1172,8
297,9
172,1
260,4
225,5
209,0
7,9
592,1
136,9
66,4
174,0
102,3
107,6
4,9
580,7
160,9
105,7
86,4
123,2
101,5
3,0
550,5
229,8
94,5
95,0
93,7
37,0
0,6
277,1
111,6
38,2
60,9
45,3
20,8
0,4
273,4
118,3
56,3
34,1
48,3
16,2
0,2

806,7
274,7
134,4
160,0
141,1
94,1
2,4
383,1
122,4
48,1
100,3
62,6
48,2
1,5
423,5
152,3
86,3
59,7
78,5
45,9
0,0
479,9
216,9
81,9
74,6
77,7
28,3
0,0
232,9
102,8
31,9
45,8
36,3
15,9
0,0
247,0
114,1
50,0
28,8
41,4
12,5
0,0
38

Lucrtoripe
contpropriu
332,4
19,4
32,4
96,0
75,5
104,2
4,9
196,0
12,1
16,7
71,6
37,5
55,2
2,9
136,4
7,2
15,7
24,4
38,0
49,0
2,1
62,8
10,2
10,4
19,5
14,6
8,0
0,0
39,7
6,9
5,4
14,6
8,4
4,2
0,0
23,1
3,3
5,0
4,9
6,2
3,8

Lucrtorifamiliali
neremunerai

25,2
0,0
2,5
2,8
8,1
10,4
0,0
7,7
0,0
0,0
0,0
1,5
3,8
0,0
17,5
0,0
2,2
1,7
6,5
6,6
0,0
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

Patroni
8,5
2,9
2,8
1,7
0,0
0,0

5,3
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,2
0,0
0,0
0,0
0,0

6,0
2,6
1,9
0,0
0,0
0,0

3,7
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0

2,3
0,0
0,0
0,0
0,0

miipersoane
Statutprofesional
Sexe,medii,niveldeinstruire

Total
Salariai

Rural
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar

622,3
68,0
77,7
165,4
131,8
172,0
7,3
314,9
25,3
28,2
113,1
56,9
86,8
4,5
307,3
42,7
49,4
52,3
74,9
85,2
2,8

326,8
57,9
52,5
85,4
63,3
65,8
1,9
150,3
19,6
16,2
54,5
26,3
32,3
0,0
176,5
38,2
36,2
30,9
37,1
33,4
0,0

39

Lucrtoripe
contpropriu
269,6
9,2
22,0
76,5
60,9
96,2
4,8
156,3
5,2
11,3
56,9
29,1
50,9
2,7
113,3
3,9
10,7
19,6
31,8
45,2
2,1

Lucrtorifamiliali
neremunerai

23,4
0,0
2,3
2,6
7,3
10,0
0,0
6,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
16,6
0,0
2,0
1,5
6,0
6,6
0,0

Patroni
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tabelul13.Populaiaocupatnvrstde2049anidupstatutulprofesional,numrul
decopiidevrstprecolar,sexeimedii,nanul2013
Sexe,medii,numrdecopiide
vrstprecolar

Total
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Urban
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Rural
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar

Total

Salariai

miipersoane
Statut profesional
Lucrtoripe
Lucrtorifamiliali
Patroni
contpropriu
neremunerai

211,2
14,6
5,6

798,0

566,6

555,1

396,7

143,6

11,2

3,7

242,9
399,2

170,0
264,7

67,6
126,1

3,4
4,8

1,9
3,5

266,5

175,5

84,6

4,3

2,0

132,7
398,8

89,2
301,9

41,5
85,1

0,0
9,8

0,0
2,1

288,6

221,1

59,0

6,9

1,6

110,1
394,9

80,7
344,6

26,1
45,3

2,9
0,0

0,0
3,8

275,4

239,8

32,2

0,0

2,5

119,6
202,1

104,8
169,2

13,1
29,7

0,0
0,0

0,0
2,5

132,2

110,3

19,8

0,0

0,0

69,9
192,9

59,0
175,4

9,8
15,6

0,0

0,0
0,0

143,2

129,5

12,3

0,0

0,0

49,7
403,1

45,9
222,0

3,3
165,9

0,0
13,4

0,0
1,8

279,8

156,9

111,4

10,2

0,0

123,3
197,1

65,1
95,5

54,4
96,5

3,2
4,2

0,0
0,0

134,3

65,3

64,8

3,6

0,0

62,8
205,9

30,3
126,5

31,7
69,4

0,0
9,3

0,0
0,0

145,5

91,6

46,6

6,6

0,0

60,5

34,9

22,8

2,7

0,0

40

Tabelul14.Populaiaocupatpegrupedevrst,peactivitieconomice,sexeimedii,
nanul2013
miipersoane
Grupedevrst
Sexe,medii,activitieconomice

Total

1524
ani

2534
ani

3544
ani

Total

4554
ani

5564
ani

65anii
peste

1172,8

104,3

298,7

277,8

298,8

168,8

24,4

337,9

26,9

59,9

76,2

96,8

62,4

15,6

142,4

13,3

39,9

33,7

35,4

19,3

0,0

65,0

7,3

22,4

15,4

13,4

6,1

0,0

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

211,4

26,1

66,1

55,1

44,8

18,6

0,0

73,2

5,1

22,9

17,1

18,0

9,7

0,0

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alteactiviti

235,6

14,2

50,7

59,9

67,4

38,2

5,4

107,2

11,4

36,8

20,3

23,0

14,5

0,0

Brbai

592,1

62,0

164,1

124,1

137,7

92,3

11,8

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur
Industrie

190,3

19,4

33,1

39,1

53,2

37,5

8,0

76,9

6,4

20,6

16,7

19,8

12,8

0,0

Construcii

59,0

6,8

21,3

13,8

11,4

5,3

0,0

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

89,0

13,0

34,2

19,6

13,8

8,1

0,0

55,4

3,8

17,2

12,8

13,5

7,7

0,0

70,1

7,8

19,1

12,4

15,7

13,5

1,5

51,2

4,7

18,6

9,7

10,3

7,2

0,0

Femei

580,7

42,3

134,6

153,6

161,1

76,5

12,6

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur
Industrie

147,6

7,5

26,8

37,2

43,6

24,9

7,6

65,5

6,9

19,3

16,9

15,6

6,5

0,0

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur
Industrie
Construcii

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alteactiviti

Construcii

6,0

0,0

0,0

1,7

2,0

0,0

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

122,3

13,1

31,8

35,5

31,0

10,5

0,0

17,8

0,0

5,7

4,3

4,5

1,9

0,0

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alteactiviti

165,5

6,4

31,6

47,5

51,7

24,6

3,8

56,0

6,7

18,2

10,6

12,7

7,2

0,0

Urban

550,5

44,8

168,4

131,5

123,5

74,3

7,9

20,6

0,0

4,5

4,7

4,6

5,0

0,0

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur

41

miipersoane
Grupedevrst
Sexe,medii,activitieconomice

Total

1524
ani

2534
ani

3544
ani

4554
ani

5564
ani

65anii
peste

Industrie

89,3

6,5

25,9

18,5

23,0

14,7

0,0

Construcii

32,3

2,0

10,7

8,4

6,7

4,3

0,0

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

152,6

17,7

49,2

41,2

30,3

13,8

0,0

51,3

3,6

18,0

11,6

10,7

6,9

0,0

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alteactiviti

121,2

5,1

30,6

31,0

31,4

18,7

4,5

83,4

8,8

29,6

16,2

16,8

10,9

0,0

Rural

622,3

59,5

130,3

146,2

175,2

94,4

16,6

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur
Industrie

317,3

25,9

55,4

71,5

92,2

57,4

14,9

53,1

6,8

14,1

15,2

12,4

4,6

Construcii

32,8

5,3

11,8

7,1

6,6

1,8

0,0

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

58,8

8,4

16,9

13,9

14,5

4,8

0,0

21,9

0,0

4,9

5,5

7,3

2,7

0,0

114,4

9,1

20,1

28,9

35,9

19,5

0,0

23,9

2,6

7,2

4,0

6,2

3,5

0,0

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alteactiviti

42

Tabelul15.Populaiaocupatdupniveluldeinstruire,peactivitieconomice,sexei
medii,nanul2013
miipersoane
Niveldeinstruire
Sexe,medii,activitieconomice

Total
Agricultur,economiavnatului
ipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nv
mnt;Sntateiasisten
social
Alteactiviti
Brbai
Agricultur,economiavnatului
ipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nv
mnt;Sntateiasisten
social
Alteactiviti
Femei
Agricultur,economiavnatului
ipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nv
mnt;Sntateiasisten
social
Alteactiviti

Total

Superior

Mediu Secundar Liceal;


despe profesio mediu
cialitate
nal
general

Gimna
zial

Primar
saufr
coal
primar

1172,8

297,9

172,1

260,4

225,5

209,0

7,9

337,9
142,4
65,0

13,5
31,3
9,4

29,4
18,8
6,3

87,9
43,7
24,2

78,5
31,3
9,6

122,1
17,2
15,1

6,5
0,0
0,0

211,4
73,2

56,8
19,8

37,1
12,0

45,7
20,9

47,8
13,6

23,8
6,7

0,0
0,0

235,6
107,2
592,1

112,2
54,8
136,9

54,1
14,6
66,4

23,8
14,1
174,0

28,1
16,6
102,3

17,2
6,9
107,6

0,0
0,0
4,9

190,3
76,9
59,0

8,6
17,6
7,2

14,2
9,6
5,4

65,2
27,7
22,9

35,6
14,6
8,8

62,9
7,3
14,2

3,8
0,0
0,0

89,0
55,4

27,9
13,5

13,6
8,5

19,4
18,4

17,3
10,1

10,6
4,9

0,0
0,0

70,1
51,2
580,7

36,3
25,8
160,9

8,9
6,3
105,7

12,1
8,3
86,4

8,0
7,7
123,2

4,8
2,8
101,5

0,0
3,0

147,6
65,5
6,0

4,9
13,7
2,2

15,2
9,2
0,0

22,7
16,0
0,0

42,8
16,7
0,0

59,2
9,9
0,0

2,7
0,0

122,3
17,8

29,0
6,3

23,4
3,5

26,3
2,5

30,5
3,5

13,2
1,9

0,0

165,5
56,0

76,0
29,0

45,2
8,3

11,7
5,8

20,0
8,8

12,4
4,1

0,0

43

miipersoane
Niveldeinstruire
Sexe,medii,activitieconomice

Urban
Agricultur,economiavnatului
ipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nv
mnt;Sntateiasisten
social
Alteactiviti
Rural
Agricultur,economiavnatului
ipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nv
mnt;Sntateiasisten
social
Alteactiviti

Total

Superior

Mediu Secundar Liceal;


despe profesio mediu
cialitate
nal
general

Gimna
zial

Primar
saufr
coal
primar

550,5

229,8

94,5

95,0

93,7

20,6
89,3
32,3

2,6
27,3
8,0

2,8
13,6
3,5

4,5
24,3
12,5

6,2
18,4
4,4

4,3
5,7
3,7

0,0
0,0
0,0

152,6
51,3

50,8
18,0

28,7
9,3

26,0
11,0

34,1
9,3

12,8
3,5

0,0
0,0

121,2
83,4
622,3

74,6
48,5
68,0

25,5
11,1
77,7

7,5
9,2
165,4

9,5
11,6
131,8

3,9
3,0
172,0

0,0

7,3

317,3
53,1
32,8

10,9
4,0
0,0

26,6
5,3
2,8

83,4
19,5
11,7

72,2
12,9
5,2

117,9
11,5
11,3

6,4
0,0
0,0

58,8
21,9

6,0
1,8

8,4
2,7

19,7
10,0

13,7
4,3

11,0
3,2

0,0

114,4
23,9

37,6
6,3

28,5
3,5

16,3
4,9

18,5
5,0

13,4
3,8

0,0
0,0

44

37,0

0,0

Tabelul16.Populaiaocupatdupstatutulprofesional,peactivitieconomice,sexei
medii,nanul2013
miipersoane
Statutprofesional
Sexe,medii,activitieconomice

Total
Salariai

Lucrtoripe
contpropriu

Total
Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur
Industrie
Construcii

Lucrtori
familiali
neremunerai

Patroni

1172,8

806,7

332,4

25,2

8,5

337,9

70,8

243,5

23,0

0,0

142,4

138,4

3,4

0,0

0,0

65,0

29,8

35,1

0,0

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

211,4

168,0

35,3

1,9

6,2

73,2

65,7

7,2

0,0

0,0

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alteactiviti

235,6

234,6

0,0

0,0

107,2

99,3

7,0

0,0

Brbai

592,1

383,1

196,0

7,7

5,3

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur
Industrie

190,3

49,2

133,6

6,9

0,0

76,9

73,8

2,7

0,0

0,0

Construcii

59,0

25,8

33,0

0,0

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

89,0

69,8

15,2

0,0

3,7

55,4

48,2

7,2

0,0

0,0

70,1

69,3

0,0

0,0

51,2

47,1

3,8

0,0

Femei

580,7

423,5

136,4

17,5

3,2

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur
Industrie

147,6

21,6

109,9

16,0

65,5

64,7

0,0

0,0

0,0

6,0

4,0

2,1

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

122,3

98,3

20,2

0,0

2,5

17,8

17,6

0,0

0,0

0,0

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alteactiviti

165,5

165,2

0,0

56,0

52,2

3,2

0,0

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alteactiviti

Construcii

45

miipersoane
Statutprofesional
Sexe,medii,activitieconomice

Total
Salariai

Lucrtoripe
contpropriu

Urban

Lucrtori
familiali
neremunerai

Patroni

550,5

479,9

62,8

1,8

6,0

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur

20,6

9,8

10,0

0,0

0,0

Industrie

89,3

87,3

1,7

0,0

0,0

Construcii

32,3

18,0

14,1

0,0

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

152,6

121,1

26,2

0,0

4,3

51,3

47,0

4,1

0,0

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alteactiviti

121,2

120,5

0,0

0,0

83,4

76,1

6,3

0,0

Rural

622,3

326,8

269,6

23,4

2,6

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur
Industrie

317,3

61,0

233,5

22,4

0,0

53,1

51,2

1,7

0,0

0,0

Construcii

32,8

11,8

21,0

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

58,8

46,9

9,2

0,0

1,9

21,9

18,7

3,1

0,0

114,4

114,0

0,0

0,0

23,9

23,2

0,0

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alteactiviti

46

Tabelul17.Populaiaocupatpeactivitieconomice,dupformadeproprietatea
unitii,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Activitieconomice
Agricultur,
economia
Sexe,medii,
formade
Total vnatuluii
pisicultur
proprietate

Total

Indus
trie

Con
strucii

Comercu
ridicataicu Transpor
amnuntul; turiico
Hotelurii municaii
restaurante

Administraie
public;
nvmnt;
Alte
Sntatei activiti
asisten
social

1172,8

337,9 142,4

65,0

211,4

73,2

235,6

107,2

Privat

856,3

331,3 126,4

64,4

206,6

44,6

8,3

74,7

Public

316,5

6,6

16,0

0,0

4,8

28,6

227,3

32,5

Brbai

592,1

190,3

76,9

59,0

89,0

55,4

70,1

51,2

Privat

473,4

184,8

64,9

58,6

88,4

38,2

3,3

35,2

Public

118,6

5,6

12,0

0,0

0,0

17,2

66,8

16,0

Femei

580,7

147,6

65,5

6,0

122,3

17,8

165,5

56,0

Privat

382,9

146,5

61,5

5,7

118,2

6,4

5,1

39,5

Public

197,8

0,0

4,0

0,0

4,2

11,4

160,5

16,5

Urban

550,5

20,6

89,3

32,3

152,6

51,3

121,2

83,4

Privat

382,6

18,7

77,0

31,7

151,1

34,9

6,3

63,0

Public

167,9

1,9

12,3

0,0

0,0

16,4

114,9

20,3

Rural

622,3

317,3

53,1

32,8

58,8

21,9

114,4

23,9

Privat

473,7

312,6

49,5

32,7

55,5

9,8

2,1

11,7

Public

148,6

4,7

3,7

0,0

3,3

12,2

112,4

12,2

47

Tabelul18.Salariaipeactivitieconomice,dupmodalitateadeangajare,pesexei
medii,nanul2013
miipersoane
Activitieconomice
Sexe,medii,
modalitateade
angajare

Agricultur,
Total economia
vnatuluii Indus
pisicultur
trie

Administraie
Comercu
public;nv
ridicataicu Transpor
Alte
Con
mnt;
amnuntul; turiico
activit
strucii
Sntatei
Hotelurii municaii
i
asisten
restaurante
social

Total

806,7

70,8

138,4

29,8

168,0

65,7

234,6

99,3

Contractde
munc

740,4

44,1

133,7

24,4

147,7

64,2

234,3

92,0

nelegere
verbal

66,3

26,7

4,8

5,4

20,3

1,6

0,0

7,3

Brbai

383,1

49,2

73,8

25,8

69,8

48,2

69,3

47,1

Contractde
munc

345,8

31,8

70,2

20,9

62,7

46,8

69,3

44,1

nelegere
verbal

37,3

17,4

3,5

4,9

7,1

0,0

0,0

2,9

Femei

423,5

21,6

64,7

4,0

98,3

17,6

165,2

52,2

Contractde
munc

394,6

12,3

63,4

3,6

85,0

17,4

165,1

47,9

nelegere
verbal

28,9

9,3

0,0

0,0

13,3

0,0

0,0

4,4

Urban

479,9

9,8

87,3

18,0

121,1

47,0

120,5

76,1

Contractde
munc

454,8

6,7

85,6

15,9

109,2

45,8

120,5

71,2

nelegere
verbal

25,0

3,1

1,7

2,1

11,9

0,0

0,0

4,9

Rural

326,8

61,0

51,2

11,8

46,9

18,7

114,0

23,2

Contractde
munc

285,5

37,4

48,1

8,5

38,5

18,4

113,8

20,8

nelegere
verbal

41,3

23,6

3,1

3,3

8,5

0,0

0,0

2,4

48

Tabelul19.Populaiaocupatpegrupedevrst,grupedeocupaii11,sexeimedii,n
anul2013
miipersoane
Sexe,medii,grupe
deocupaii

Total
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Brbai
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Femei
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Urban
Grupa1

Grupedevrst
Total

1172,8
92,2
165,0
94,2
24,3
175,1
39,1
113,7
469,3
378,1
592,1
56,1
59,6
30,7
3,9
49,3
24,2
82,1
286,1
201,9
580,7
36,1
105,4
63,4
20,3
125,8
14,9
31,5
183,2
176,2
550,5
70,5

1524ani

2534ani

3544ani

104,3
3,2
10,3
8,0
3,3
21,7
1,9
13,5
42,4
33,5
62,0
2,1
3,6
3,2
0,0
7,8
1,5
9,8
33,5
25,0
42,3
0,0
6,7
4,8
2,9
13,8
0,0
3,6
9,0
8,5
44,8
2,3

298,7
31,1
56,1
22,4
8,0
45,5
5,5
36,6
93,7
71,9
164,1
20,7
24,5
12,7
0,0
15,5
3,9
27,4
58,2
38,2
134,6
10,4
31,6
9,7
6,8
30,0
1,6
9,2
35,5
33,6
168,4
27,3

277,8
22,4
39,5
23,0
4,8
47,2
10,8
27,8
102,3
81,0
124,1
12,5
11,6
5,8
0,0
10,9
6,5
18,7
57,0
37,7
153,6
9,9
27,9
17,2
3,7
36,3
4,3
9,1
45,2
43,2
131,5
16,4

11Grupe

4554ani 5564ani
298,8
21,3
33,8
26,6
5,0
42,4
12,5
25,3
131,8
106,9
137,7
12,0
9,5
4,9
0,0
9,7
6,4
17,4
77,0
53,9
161,1
9,3
24,3
21,7
4,3
32,7
6,1
7,9
54,8
53,0
123,5
14,8

168,8
13,6
21,7
12,6
2,6
17,6
7,3
10,3
83,0
69,2
92,3
8,2
9,1
3,8
0,0
5,0
5,1
8,7
52,0
39,1
76,5
5,5
12,7
8,8
2,2
12,6
2,2
1,6
31,0
30,1
74,3
9,5

65anii
peste
24,4
0,0
3,6
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
16,1
15,7
11,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
8,0
12,6

2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,7
7,7
7,9
0,0

majore ale clasificatorului ISCO-88:


Grupa 1 - Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i
politice;
Grupa 2 - Specialiti cu nivel superior de calificare;
Grupa 3 - Specialiti cu nivel mediu de calificare;
Grupa 4 - Funcionari administrativi;
Grupa 5 - Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai;
Grupa 6 - Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur i pescuit;
Grupa 7 - Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari si mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii,
geologie i prospectare geologic;
Grupa 8 - Operatori, aparatiti, mainiti la instalaii i maini, lctui asamblori;
Grupa 9 - Muncitori necalificai

49

miipersoane
Sexe,medii,grupe
deocupaii

Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Rural
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9

Grupedevrst
Total

125,2
58,8
17,3
105,3
2,6
61,1
109,6
59,3
622,3
21,7
39,7
35,4
6,9
69,8
36,5
52,6
359,6
318,8

1524ani

2534ani

3544ani

6,9
5,6
2,4
13,6
0,0
5,0
8,8
5,4
59,5
0,0
3,4
2,4
0,0
8,1
1,8
8,5
33,6
28,2

44,1
17,3
6,4
27,8
0,0
19,6
25,6
11,8
130,3
3,8
11,9
5,1
1,5
17,6
5,2
16,9
68,1
60,1

30,9
13,3
3,5
29,0
0,0
14,2
23,3
11,0
146,2
6,1
8,6
9,7
0,0
18,2
9,7
13,7
79,0
70,0

50

4554ani 5564ani
24,3
13,7
3,1
24,0
0,0
14,7
28,5
16,5
175,2
6,5
9,5
13,0
1,9
18,4
12,0
10,6
103,4
90,4

15,7
7,7
0,0
10,5
0,0
7,4
21,4
13,0
94,4
4,1
6,1
4,8
0,0
7,1
6,7
2,8
61,6
56,2

65anii
peste
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
1,7
16,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,1
14,0

Tabelul20.Populaiaocupatdupniveluldeinstruire,pegrupedeocupaii12,pesexei
medii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,
grupede
ocupaii

Total
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,
Grupa9
Brbai
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,
Grupa9
Femei
Grupa1
Grupa2
Grupa3

Niveldeinstruire
Total
Superior

Primarsau
Secundar Liceal;mediu
Gimnazial frcoal
profesional
general
primar

260,4
225,5
209,0
7,9
5,1
5,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5,8
6,8
2,2

3,4
5,4
0,0

46,6
55,7
24,1
0,0
10,3
8,6
13,9
0,0
51,4
24,4
18,9
0,0
137,2
118,8
147,9
6,9

Mediude
specialitate

1172,8
92,2
165,0
94,2
24,3
175,1
39,1
113,7
469,3

297,9
66,0
156,5
18,7
8,9
20,9
1,6
6,1
19,2

172,1
15,2
7,1
60,7
5,6
27,5
4,0
12,7
39,3

378,1
592,1
56,1
59,6
30,7
3,9
49,3
24,2
82,1
286,1

12,0
136,9
40,4
56,1
11,3
0,0
7,9
0,0
5,4
13,0

28,4
66,4
8,2
2,5
12,4
0,0
7,7
2,0
10,0
23,0

96,7
174,0
3,6
0,0
3,6
0,0
13,8
7,5
38,4
105,8

97,4
102,3
3,4
0,0
2,9
0,0
14,3
4,3
14,7
61,3

136,6
107,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
8,6
13,4
78,8

6,9
4,9

0,0
0,0
0,0
4,1

201,9
580,7
36,1
105,4
63,4

6,2
160,9
25,6
100,4
7,4

13,2
105,7
6,9
4,6
48,3

67,5
86,4
1,6
0,0
2,3

42,3
123,2
1,5
0,0
3,9

68,6
101,5
0,0

1,6

4,1
3,0

Grupe majore ale clasificatorului ISCO-88:


Grupa 1 - Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i
politice;
Grupa 2 - Specialiti cu nivel superior de calificare;
Grupa 3 - Specialiti cu nivel mediu de calificare;
Grupa 4 - Funcionari administrativi;
Grupa 5 - Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai;
Grupa 6 - Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur i pescuit;
Grupa 7 - Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari si mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii,
geologie i prospectare geologic;
Grupa 8 - Operatori, aparatiti, mainiti la instalaii i maini, lctui asamblori;
Grupa 9 - Muncitori necalificai
12

51

miipersoane
Sexe,medii,
grupede
ocupaii

Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,
Grupa9
Urban
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,
Grupa9
Rural
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,
Grupa9

Niveldeinstruire
Total
Superior

Primarsau
Secundar Liceal;mediu
Gimnazial frcoal
profesional
general
primar

2,4
4,7
0,0

32,7
41,4
18,7
0,0
2,8
4,3
5,3
0,0
13,0
9,7
5,4
0,0
31,4
57,5
69,1
2,8

Mediude
specialitate

20,3
125,8
14,9
31,5
183,2

7,4
13,0
0,0
0,0
6,2

5,0
19,9
2,0
2,7
16,3

176,2
550,5
70,5
125,2
58,8
17,3
105,3
2,6
61,1
109,6

5,8
229,8
54,9
119,3
15,1
7,0
17,8
0,0
5,1
10,4

15,2
94,5
9,6
4,9
33,7
3,6
20,0
0,0
8,9
13,1

29,2
95,0
2,6
0,0
3,7
2,0
24,0
0,0
28,5
33,3

55,2
93,7
3,0
0,0
5,2
4,1
33,4
0,0
13,4
33,1

68,0
37,0
0,0

0,0
0,0
9,9
0,0
5,1
19,3

2,8
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

59,3
622,3
21,7
39,7
35,4
6,9
69,8
36,5
52,6
359,6

4,1
68,0
11,1
37,2
3,6
1,8
3,1
0,0
0,0
8,8

5,3
77,7
5,6
2,2
27,0
1,9
7,5
3,4
3,9
26,1

15,1
165,4
2,5
0,0
2,2
0,0
22,6
9,9
22,9
103,9

20,3
131,8
2,0
0,0
1,5
0,0
22,4
7,8
11,0
85,7

14,1
172,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,2
13,5
13,7
128,5

0,0
7,3

0,0
0,0
6,6

318,8

7,9

23,0

81,6

77,1

122,5

6,6

52

Tabelul21.Populaiaocupatnvrstde2049anipegrupedeocupaii13,dup
numruldecopiidevrstprecolar,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,numruldecopiide
Total
vrstprecolar

Grupedeocupaii
1

Total
798,0 67,5 121,0
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
555,1 42,6 84,0
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Urban
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar
Rural
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar

Alii

dincare,grupa
9

66,2

18,0 131,1

23,4

88,9

281,9

47,9

12,8

96,3

16,0

57,9

197,6

157,3

222,2

242,9 24,9
399,2 41,1

37,0
44,2

18,3
23,3

5,2
3,1

34,8
38,1

7,3
14,7

31,0
63,2

84,3
171,5

64,9
116,5

266,5 23,9

29,3

14,2

2,3

26,8

9,4

40,6

120,1

83,5

132,7 17,2
398,8 26,4

14,9
76,8

9,2
42,9

0,0
14,9

11,4
92,9

5,3
8,7

22,6
25,7

51,4
110,4

33,0
105,6

288,6 18,7

54,7

33,7

10,5

69,5

6,6

17,4

77,5

73,8

110,1

7,8

22,0

9,1

4,4

23,4

2,0

8,4

32,9

31,9

394,9 53,6

92,4

41,8

13,4

80,1

0,0

46,0

66,1

33,1

275,4 33,0

64,4

29,8

9,2

59,6

0,0

31,1

47,0

25,7

119,6 20,6
403,1 13,9

27,9
28,7

12,1
24,3

4,2
4,6

20,5
50,9

0,0
21,9

14,9
42,9

19,1
215,8

7,4
189,1

279,8

9,5

19,6

18,1

3,6

36,6

14,8

26,9

150,6

131,7

123,3

4,3

9,1

6,2

0,0

14,3

7,1

16,1

65,3

57,4

Grupe majore ale clasificatorului ISCO-88:


Grupa 1 - Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i
politice;
Grupa 2 - Specialiti cu nivel superior de calificare;
Grupa 3 - Specialiti cu nivel mediu de calificare;
Grupa 4 - Funcionari administrativi;
Grupa 5 - Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai;
Grupa 6 - Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur i pescuit;
Grupa 7 - Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari si mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii,
geologie i prospectare geologic;
Grupa 8 - Operatori, aparatiti, mainiti la instalaii i maini, lctui asamblori;
Grupa 9 - Muncitori necalificai
13

53

Tabelul22.Populaiaocupatpeactivitieconomice,grupedeocupaii14,sexeimedii,
nanul2013
miipersoane
Activitieconomice
Sexe,
medii,
grupede
ocupaii

Total

Total
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7

1172,8
92,2
165,0
94,2
24,3
175,1
39,1
113,7

Alii
dincare,
Grupa9
Brbai
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,
Grupa9

Agricultur,
economia
vnatuluii
pisicultur

Industrie

Con
strucii

Comercu
ridicataicu
amnuntul;
Hotelurii
restaurante

Administraie
public;
Transpor
Alte
nvmnt;
turiico
activit
Sntatei
municaii
i
asisten
social

337,9
4,9
2,1
3,6
0,0
0,0
39,1
2,0

142,4
13,1
14,4
8,8
2,6
7,2

49,8

65,0
3,8
3,5
0,0
0,0
3,2

39,2

211,4
28,4
13,1
16,5
1,7
108,5

11,1

73,2
8,4
7,6
5,1
5,3
3,6

7,5

469,3

285,1

46,6

14,4

32,0

35,8

39,4

16,0

378,1
592,1
56,1
59,6

273,4
190,3
4,3
0,0

25,2
76,9
9,4
7,0

10,3
59,0
3,0
2,1

21,2
89,0
18,5
3,9

6,5
55,4
4,8
4,4

28,7
70,1
8,0
24,8

12,9
51,2
8,1
16,0

30,7
3,9
49,3
24,2
82,1
286,1

2,1
0,0
0,0
24,2
1,8
156,2

3,6
0,0
4,3

22,5
30,0

0,0

2,9

36,5
14,0

8,8
0,0
24,8

10,3
22,4

3,3
0,0
1,8

7,1
32,7

7,3
0,0
6,4

0,0
21,8

5,1
0,0
9,1

2,6
9,0

201,9

144,5

13,8

9,8

12,4

3,6

11,7

6,1

235,6 107,2
18,3 15,3
91,8 32,5
48,5 10,9
5,1
9,2
31,2 20,6

0,0
2,7

Grupe majore ale clasificatorului ISCO-88:


Grupa 1 - Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i
politice;
Grupa 2 - Specialiti cu nivel superior de calificare;
Grupa 3 - Specialiti cu nivel mediu de calificare;
Grupa 4 - Funcionari administrativi;
Grupa 5 - Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai;
Grupa 6 - Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur i pescuit;
Grupa 7 - Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari si mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii,
geologie i prospectare geologic;
Grupa 8 - Operatori, aparatiti, mainiti la instalaii i maini, lctui asamblori;
Grupa 9 - Muncitori necalificai
14

54

miipersoane
Activitieconomice
Sexe,
medii,
grupede
ocupaii

Total

Femei
Grupa1

580,7
36,1

Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,
Grupa9
Urban
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4

Agricultur,
economia
vnatuluii
pisicultur

Industrie

Con
strucii

Administraie
public;
Transpor
Alte
nvmnt;
turiico
activit
Sntatei
municaii
i
asisten
social

122,3
17,8
165,5 56,0
10,0
3,5
10,2
7,2

Comercu
ridicataicu
amnuntul;
Hotelurii
restaurante

147,6
0,0

65,5
3,7

6,0
0,0

105,4
63,4
20,3
125,8
14,9
31,5
183,2

0,0
1,5
0,0
0,0
14,9
0,0
128,9

7,4
5,2
2,4
3,0

27,3
16,6

0,0
0,0
0,0
0,0

2,7
0,0

9,1
7,7
0,0
83,7

0,0
9,6

3,3
1,8
3,8
1,8

0,0
3,1

67,0
41,1
4,6
24,8

0,0
17,6

16,6
5,8
7,7
11,6

0,0
7,0

176,2
550,5
70,5
125,2
58,8
17,3

128,9
20,6
1,6
0,0
0,0
0,0

11,4
89,3
11,4
12,5
7,1
2,3

0,0
32,3
3,3
3,2
0,0
0,0

8,8
152,6
24,4
11,7
14,3
0,0

2,9
51,3
6,9
7,0
4,6
3,5

17,0
121,2
10,3
61,3
23,3
3,4

6,8
83,4
12,7
28,9
8,8
6,5

Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,
Grupa9

105,3
2,6
61,1
109,6

2,6
0,0
14,9

4,2

27,7
24,1

1,8

17,1
6,3

74,1

7,8
18,9

2,1

4,4
22,8

9,3

0,0
12,4

13,7

2,5
10,2

59,3

14,2

10,2

4,1

11,8

2,5

8,5

7,9

Rural
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii

622,3
21,7
39,7
35,4
6,9
69,8
36,5
52,6
359,6

317,3
3,3
0,0
3,3
0,0
0,0
36,5
1,5
270,2

53,1
1,7
1,9
1,7
0,0
3,0

22,2
22,5

32,8
0,0
0,0
0,0

0,0

22,1
8,1

58,8
4,1
0,0
2,2
0,0
34,4

3,3
13,1

21,9
0,0
0,0
0,0
1,8
0,0

3,1
13,0

114,4
8,0
30,4
25,2
1,7
21,8

0,0
27,0

23,9
2,7
3,6
2,0
2,7
6,9

0,0
5,8

dincare,
Grupa9

318,8

259,2

15,0

6,1

9,4

3,9

20,2

5,0

55

Tabelul23.Populaiaocupatpegrupedevrst,dupprogramuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,programul
delucru,durata
sptmniidelucru

Total
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Brbai
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Femei
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Urban
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Rural
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste

Grupedevrst
Total
1524ani 2534ani 3544ani 4554ani 5564ani

1172,8
1088,6
341,7
444,3
302,6
84,1
74,1
10,1
592,1
550,9
139,6
223,8
187,5
41,2
34,6
6,6
580,7
537,8
202,2
220,6
115,0
42,9
39,4
3,5
550,5
523,5
105,2
281,0
137,3
27,0
24,9
2,0
622,3
565,2
236,6
163,4
165,2
57,1
49,1
8,0

104,3
95,7
23,8
38,5
33,4
8,6
7,6
0,0
62,0
56,8
13,3
22,2
21,3
5,2
4,5
0,0
42,3
39,0
10,6
16,3
12,1
3,3
3,1
0,0
44,8
42,0
6,5
20,6
15,0
2,8
2,5
0,0
59,5
53,7
17,4
18,0
18,4
5,8
5,1
0,0

298,7
280,5
68,9
134,7
76,9
18,2
15,7
2,6
164,1
156,3
30,1
74,2
51,9
7,8
6,3
0,0
134,6
124,2
38,8
60,5
24,9
10,4
9,3
0,0
168,4
161,2
24,6
96,6
40,0
7,2
6,7
0,0
130,3
119,3
44,3
38,1
36,9
11,0
9,0
2,0
56

277,8
260,1
81,5
99,3
79,3
17,6
15,2
2,4
124,1
115,5
26,4
44,5
44,6
8,7
6,9
1,8
153,6
144,7
55,1
54,8
34,8
9,0
8,3
0,0
131,5
126,3
28,0
60,4
37,9
5,3
4,7
0,0
146,2
133,9
53,5
38,9
41,5
12,4
10,4
1,9

298,8
276,6
97,7
106,4
72,5
22,2
19,8
2,4
137,7
127,5
38,9
47,3
41,3
10,2
8,9
0,0
161,1
149,1
58,8
59,1
31,2
12,0
10,8
0,0
123,5
117,1
28,9
60,8
27,4
6,4
6,0
0,0
175,2
159,5
68,7
45,6
45,2
15,8
13,7
2,1

168,8
155,3
55,7
61,4
38,2
13,5
12,2
0,0
92,3
84,8
24,6
33,5
26,8
7,4
6,3
0,0
76,5
70,4
31,1
27,9
11,4
6,1
5,9
0,0
74,3
70,6
14,6
39,5
16,5
3,7
3,4
0,0
94,4
84,6
41,0
21,9
21,7
9,8
8,8
0,0

65anii
peste
24,4
20,5
14,1
4,1
2,3
4,0
3,6
0,0
11,8
10,0
6,3
2,1
1,6
1,8
1,6
0,0
12,6
10,4
7,8
2,0
0,0
2,2
2,0
0,0
7,9
6,3
2,5
3,1
0,0
1,6
1,5
0,0
16,6
14,2
11,6
0,0
1,6
2,4
2,1
0,0

Tabelul24.Populaiaocupatnvrstde2049anidupprogramuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,numruldecopiidevrstprecolar,pesexeimedii,n
anul2013
miipersoane
Sexe,medii,programulde
lucru,duratasptmnii
delucru

Total
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Brbai
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Femei
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Urban
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Rural
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste

Numruldecopiidevrstprecolar
Total

Persoanecarenuauniciun copil
devrstprecolar

798,0
745,6
213,6
313,1
218,9
52,4
45,8
6,6
399,2
373,9
84,0
156,5
133,4
25,3
21,1
4,2
398,8
371,7
129,6
156,6
85,5
27,1
24,7
2,4
394,9
376,9
71,2
201,8
104,0
18,0
16,7
0,0
403,1
368,7
142,4
111,4
114,9
34,3
29,1
5,3

555,1
518,9
148,9
217,6
152,5
36,2
32,0
4,2
266,5
248,1
58,4
101,9
87,8
18,3
15,6
2,7
288,6
270,8
90,4
115,7
64,7
17,9
16,4
0,0
275,4
262,0
50,2
138,8
73,0
13,4
12,4
0,0
279,8
256,9
98,6
78,8
79,5
22,8
19,6
3,3

57

Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar

242,9
226,7
64,7
95,6
66,4
16,1
13,8
2,4
132,7
125,8
25,6
54,6
45,6
7,0
5,5
0,0
110,1
101,0
39,2
40,9
20,9
9,2
8,3
0,0
119,6
114,9
20,9
63,0
31,0
4,7
4,2
0,0
123,3
111,8
43,8
32,5
35,5
11,5
9,5
2,0

Tabelul25.Populaiaocupatdupniveluldeinstruire,programuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,
programulde
lucru,durata
sptmniide
lucru

Total
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Brbai
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Femei
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Urban
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Rural
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste

Niveldeinstruire
Total
Superior

1172,8
1088,6
341,7
444,3
302,6
84,1
74,1
10,1
592,1
550,9
139,6
223,8
187,5
41,2
34,6
6,6
580,7
537,8
202,2
220,6
115,0
42,9
39,4
3,5
550,5
523,5
105,2
281,0
137,3
27,0
24,9
2,0
622,3
565,2
236,6
163,4
165,2
57,1
49,1
8,0

297,9
284,3
76,0
161,5
46,8
13,5
13,0
0,0
136,9
132,0
21,4
81,0
29,6
4,9
4,7
0,0
160,9
152,4
54,7
80,5
17,2
8,6
8,3
0,0
229,8
221,3
46,7
136,4
38,2
8,5
8,2
0,0
68,0
63,0
29,3
25,1
8,6
5,0
4,8
0,0

Mediude Secundar
specialitate profesional
172,1
162,0
49,1
68,8
44,2
10,1
9,3
0,0
66,4
62,5
12,8
25,7
24,0
4,0
3,6
0,0
105,7
99,6
36,3
43,0
20,2
6,1
5,8
0,0
94,5
90,0
20,1
44,4
25,5
4,4
4,2
0,0
77,7
72,0
29,0
24,3
18,7
5,7
5,2
0,0

58

260,4
241,3
68,9
88,9
83,5
19,0
16,8
2,2
174,0
161,9
44,2
58,9
58,8
12,2
10,5
1,6
86,4
79,5
24,8
30,0
24,7
6,9
6,3
0,0
95,0
88,8
14,1
44,6
30,1
6,2
5,4
0,0
165,4
152,5
54,8
44,3
53,4
12,9
11,4
0,0

Liceal;
mediu
general
225,5
207,2
65,3
73,5
68,3
18,3
15,0
3,3
102,3
93,4
24,6
32,6
36,2
8,9
6,6
2,3
123,2
113,8
40,7
41,0
32,1
9,4
8,5
0,0
93,7
88,9
16,3
39,1
33,5
4,8
4,3
0,0
131,8
118,3
49,0
34,4
34,9
13,5
10,8
2,7

Primar sau
Gimnazial frcoal
primar

209,0
7,9
187,1
6,7
78,4
3,9
50,8
0,0
57,9
1,9
22,0
0,0
18,9
0,0
3,0
0,0
107,6
4,9
97,0
4,2
34,4
2,2
25,1
0,0
37,4
1,5
10,6
0,0
8,7
0,0
1,9
0,0
101,5
3,0
90,1
2,5
44,0
1,7
25,7
0,0
20,5
0,0
11,4
0,0
10,2
0,0
0,0
0,0
37,0
0,0
34,0
0,0
7,8
0,0
16,3
0,0
9,9
0,0
3,0
0,0
2,8
0,0
0,0

172,0
7,3
153,1
6,2
70,7
3,8
34,5
0,0
47,9
1,8
19,0
0,0
16,1
0,0
2,8
0,0

Tabelul26.Populaiaocupatdupstatutulprofesional,programuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,
programuldelucru,
duratasptmniide
lucru

Total
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Brbai
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Femei
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Urban
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Rural
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste

Statutprofesional
Total

1172,8
1088,6
341,7
444,3
302,6
84,1
74,1
10,1
592,1
550,9
139,6
223,8
187,5
41,2
34,6
6,6
580,7
537,8
202,2
220,6
115,0
42,9
39,4
3,5
550,5
523,5
105,2
281,0
137,3
27,0
24,9
2,0
622,3
565,2
236,6
163,4
165,2
57,1
49,1
8,0

Lucrtoripe
contpropriu

Salariai

806,7
774,2
157,0
409,8
207,4
32,4
29,4
3,0
383,1
371,3
47,0
201,8
122,6
11,8
10,1
1,7
423,5
402,9
110,1
208,0
84,8
20,7
19,3
0,0
479,9
465,6
84,3
269,5
111,8
14,3
13,2
0,0
326,8
308,6
72,8
140,2
95,6
18,2
16,3
1,9
59

332,4
284,8
167,3
29,9
87,6
47,6
40,8
6,8
196,0
168,2
87,2
19,5
61,4
27,8
23,1
4,7
136,4
116,6
80,0
10,4
26,1
19,8
17,7
2,1
62,8
50,8
19,9
8,6
22,3
12,0
11,2
0,0
269,6
233,9
147,4
21,3
65,2
35,6
29,6
6,0

Lucrtorifamiliali
neremunerai

25,2
21,8
16,3
1,5
4,0
3,4
3,3
0,0
7,7
6,6
4,5
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
17,5
15,2
11,8
0,0
2,4
2,4
2,3
0,0
1,8
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

23,4
20,2
15,8
0,0
3,4
3,2
3,1
0,0

Patroni

8,5
7,9
0,0
3,2
3,6
0,0
0,0
0,0
5,3
4,7
0,0
2,0
1,9
0,0
0,0
0,0
3,2
3,1
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0

6,0
5,4
0,0
2,4
2,6
0,0
0,0
0,0
2,6
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tabelul27.Populaiaocupatpeactivitieconomice,dupprogramuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Statutprofesional

Sexe,medii,
programuldelucru,
duratasptmniide
lucru

Total

Total
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Brbai
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Femei
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Urban
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste
Rural
Programcomplet
sub40ore

1172,8
1088,6
341,7
444,3
302,6
84,1
74,1
10,1
592,1
550,9
139,6
223,8
187,5
41,2
34,6
6,6
580,7
537,8
202,2
220,6
115,0
42,9
39,4
3,5
550,5
523,5
105,2
281,0
137,3
27,0
24,9
2,0
622,3
565,2
236,6

Agricultur,
economia Industrie
vnatuluii

pisicultur

337,9
298,6
176,6
42,3
79,8
39,2
33,5
5,8
190,3
169,3
88,1
26,2
54,9
21,0
17,3
3,7
147,6
129,3
88,4
16,1
24,8
18,2
16,1
2,1
20,6
17,7
7,7
5,1
5,0
2,8
2,5
0,0
317,3
280,9
168,9

142,4
138,2
13,5
96,4
28,3
4,2
3,6
0,0
76,9
74,7
6,4
50,2
18,1
2,2
1,6
0,0
65,5
63,5
7,0
46,3
10,2
2,0
2,0
0,0
89,3
86,8
7,9
64,2
14,6
2,5
2,1
0,0
53,1
51,4
5,5
60

Administr
Comercu
aie
ridicatai
public,
Trans
cuam
nvm Alte
Construc
porturii
nuntul;
nt,
activit
ii
comuni
Hotelurii
sntate
i
caii
restauran
i
te
asisten
medical

65,0
211,4
73,2
235,6 107,2
59,7
200,2
69,5
224,3
98,1
8,6
34,2
8,9
85,5
14,7
25,6
81,6
34,1
103,2
61,2
25,5
84,5
26,6
35,6
22,3
5,4
11,2
3,7
11,4
9,1
4,1
9,8
3,2
11,1
8,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59,0
89,0
55,4
70,1
51,2
54,0
84,7
53,0
67,0
48,2
7,7
11,5
5,8
13,5
6,5
22,1
37,1
23,3
36,9
28,0
24,3
36,1
23,8
16,6
13,7
5,0
4,3
2,5
3,1
3,0
3,7
3,7
2,1
3,1
3,0
0,0
0,0
0,0

0,0
6,0
122,3
17,8
165,5
56,0
5,7
115,5
16,6
157,3
49,9
0,0
22,7
3,0
71,9
8,1
3,5
44,5
10,7
66,3
33,1
0,0
48,3
2,8
19,1
8,6
0,0
6,8
0,0
8,3
6,1
0,0
6,1
0,0
8,0
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,3
152,6
51,3
121,2
83,4
30,1
145,6
49,5
116,5
77,4
3,7
23,0
5,8
46,1
11,0
15,9
63,2
25,5
55,8
51,3
10,5
59,4
18,1
14,6
15,1
2,2
6,9
1,8
4,7
6,0
1,9
6,3
1,6
4,7
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,8
58,8
21,9
114,4
23,9
29,6
54,6
20,1
107,8
20,7
4,9
11,2
3,0
39,4
3,7

miipersoane
Statutprofesional

Sexe,medii,
programuldelucru,
duratasptmniide
lucru

40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreipeste

Total

163,4
165,2
57,1
49,1
8,0

Agricultur,
economia Industrie
vnatuluii

pisicultur

37,3
74,7
36,4
30,9
5,5

32,2
13,7
1,7
0,0
0,0

61

Administr
Comercu
aie
ridicatai
public,
Trans
cuam
nvm Alte
Construc
porturii
nuntul;
nt,
activit
ii
comuni
Hotelurii
sntate
i
caii
restauran
i
te
asisten
medical

9,7
18,4
8,6
47,4
9,9
15,0
25,1
8,5
21,0
7,2
3,2
4,2
1,8
6,7
3,1
2,2
3,5
1,6
6,5
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tabelul28.Populaiaocupatpegrupedeocupaii15,dupprogramuldelucru,durata
efectivasptmniidelucru,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,programul
delucru,durata
sptmniidelucru

Grupedeocupaii
Total

Dincare
grupa9

Alii

Total

1172,8

92,2 165,0

94,2

24,3

175,1

39,1

113,7

469,3

378,1

Programcomplet

1088,6

90,1 156,4

88,4

22,4

165,3

36,9

107,5

421,8

335,3

sub40ore

341,7

8,7

57,5

25,6

4,2

35,2

18,0

13,4

179,3

168,4

40ore

444,3

63,1

84,9

45,4

15,5

53,9

6,1

57,9

117,4

74,9

41oreipeste

302,6

18,2

14,0

17,4

2,7

76,2

12,8

36,2

125,1

92,0

Programparial

84,1

2,1

8,6

5,8

1,9

9,8

2,2

6,1

47,5

42,9

sub20ore

74,1

1,9

8,5

5,6

1,8

8,6

1,8

4,9

40,8

36,7

10,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

6,1

Brbai

21oreipeste

592,1

56,1

59,6

30,7

3,9

49,3

24,2

82,1

286,1

201,9

Programcomplet

550,9

55,0

56,8

28,7

3,9

46,9

23,1

76,4

260,1

180,1

sub40ore

139,6

4,8

12,1

3,9

0,0

8,4

10,6

9,8

89,1

79,4

40ore

223,8

36,7

37,0

16,1

2,0

14,9

3,5

37,3

76,1

37,5

41oreipeste

187,5

13,5

7,6

8,7

0,0

23,6

9,0

29,3

94,9

63,2

Programparial

41,2

0,0

2,7

2,0

0,0

2,4

0,0

5,7

26,0

21,8

sub20ore

34,6

0,0

2,7

2,0

0,0

2,0

0,0

4,6

21,4

17,8

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

4,0

21oreipeste
Femei

580,7

36,1 105,4

63,4

20,3

125,8

14,9

31,5

183,2

176,2

Programcomplet

537,8

35,0

99,6

59,7

18,5

118,4

13,8

31,1

161,7

155,1

sub40ore

202,2

3,9

45,3

21,7

3,4

26,8

7,4

3,6

90,2

89,0

40ore

220,6

26,4

47,9

29,3

13,5

39,1

2,6

20,6

41,2

37,4

41oreipeste

115,0

4,7

6,4

8,7

1,6

52,6

3,8

7,0

30,2

28,8

Programparial

42,9

0,0

5,8

3,7

1,8

7,4

0,0

0,0

21,5

21,1

sub20ore

39,4

0,0

5,7

3,6

1,8

6,7

0,0

0,0

19,4

19,0

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

2,1

21oreipeste

Grupe majore ale clasificatorului ISCO-88:


Grupa1Conductoriaiautoritilorpublicedetoatenivelurile,conductoriifuncionarisuperioridinunitile
economicosocialeipolitice;
Grupa2Specialiticunivelsuperiordecalificare;
Grupa3Specialiticunivelmediudecalificare;
Grupa4Funcionariadministrativi;
Grupa5Lucrtorinservicii,gospodriadelocuineideservirecomunal,comeriasimilai;
Grupa6Lucrtoricalificainagricultur,silvicultur,vntorie,pisciculturipescuit;
Grupa7Muncitoricalificainntreprinderiindustrialemarisimici,nmeseriidetipartizanal,nconstrucii,
transporturi,telecomunicaii,geologieiprospectaregeologic;
Grupa8Operatori,aparatiti,mainitilainstalaiiimaini,lctuiasamblori;
Grupa9Muncitorinecalificai
15

62

miipersoane
Sexe,medii,programul
delucru,durata
sptmniidelucru

Grupedeocupaii
Total

Dincare
grupa9

Alii

Urban

550,5

70,5 125,2

58,8

17,3

105,3

2,6

61,1

109,6

59,3

Programcomplet

523,5

69,3 120,1

55,5

16,1

99,7

2,2

58,3

102,2

54,1

sub40ore

105,2

5,9

36,7

13,3

2,9

21,3

0,0

6,3

18,1

13,2

40ore

281,0

49,6

72,0

30,9

11,3

32,0

0,0

34,7

49,7

25,0

41oreipeste

137,3

13,8

11,4

11,3

1,9

46,4

0,0

17,3

34,4

15,9

Programparial

27,0

0,0

5,1

3,3

0,0

5,6

0,0

2,8

7,4

5,2

sub20ore

24,9

0,0

5,0

3,2

0,0

5,1

0,0

2,5

6,5

4,7

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rural

622,3

21,7

39,7

35,4

6,9

69,8

36,5

52,6

359,6

318,8

Programcomplet

565,2

20,8

36,3

32,9

6,2

65,6

34,7

49,2

319,6

281,1

sub40ore

236,6

2,8

20,7

12,3

0,0

13,9

17,3

7,1

161,2

155,2

40ore

163,4

13,5

13,0

14,5

4,2

21,9

5,4

23,2

67,6

49,9

41oreipeste

165,2

4,4

2,6

6,1

0,0

29,8

11,9

18,9

90,7

76,0

Programparial

57,1

0,0

3,5

2,5

0,0

4,2

1,9

3,4

40,1

37,6

sub20ore

49,1

0,0

3,4

2,5

0,0

3,5

1,5

2,4

34,3

32,1

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,8

5,6

21oreipeste

21oreipeste

63

Tabelul29.Duratamedieasptmniidelucru,dupstatutulprofesional,activiti
economice,pesexeimedii,nanul2013
ore/sptmn
Statutprofesional
Sexe,medii,activitieconomice

Total

Salariai

Lucrtoripe
contpropriu

Lucrtorifamiliali
neremunerai

Patroni

Total

37,5

39,1

33,9

28,8

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur

33,9

40,3

32,6

28,6

Industrie

39,7

39,9

32,5

Construcii

40,4

40,1

40,7

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante

41,8

42,8

37,2

30,5

Transporturiicomunicaii

41,5

42,0

37,7

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial

34,7

34,7

Alteactiviti

38,7

39,3

30,1

Brbai

39,2

41,3

35,4

29,6

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur

35,7

41,8

33,8

29,4

Industrie

40,6

40,8

34,8

Construcii

40,6

40,2

40,9

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante

41,8

42,8

37,6

Transporturiicomunicaii

42,9

43,6

37,7

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial

38,6

38,7

Alteactiviti

40,5

41,4

30,4

Femei

35,7

37,2

31,9

28,5

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur

31,6

36,9

31,1

28,2

Industrie

38,7

38,9

Construcii

38,2

38,9

36,7

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante

41,7

42,8

36,8

Transporturiicomunicaii

37,4

37,5

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial

33,0

33,1

Alteactiviti

37,0

37,4
64

41,8

43,0

40,2

42,0

44,5

29,9

44,5

ore/sptmn
Statutprofesional
Sexe,medii,activitieconomice

Total

Salariai

Lucrtoripe
contpropriu

Lucrtorifamiliali
neremunerai

Patroni

Urban

38,9

39,2

36,1

36,6

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur

34,7

39,0

30,1

Industrie

39,3

39,4

33,2

Construcii

40,0

39,6

40,6

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante

41,6

42,5

37,7

Transporturiicomunicaii

41,8

42,3

36,2

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial

34,4

34,5

Alteactiviti

38,7

39,4

30,4

Rural

36,2

39,0

33,5

28,2

Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur

33,9

40,5

32,7

28,3

Industrie

40,4

40,8

31,8

Construcii

40,8

40,8

40,8

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante

42,1

43,6

35,8

Transporturiicomunicaii

41,0

41,2

39,7

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial

35,0

35,0

Alteactiviti

38,7

39,0

65

42,3

43,4

40,6

42,2

Tabelul30.Duratamedieasptmniidelucrudupstatutulprofesional,pegrupede
ocupaii16,pesexeimedii,nanul2013
ore/sptmn
Sexe,medii,grupede
ocupaii

Total
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Brbai
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Femei
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Urban
Grupa1

Total

37,5
40,0
33,0
37,5
36,4
42,1
37,8
40,1
36,2
34,9
39,2
40,9
36,7
39,0
40,0
43,2
39,3
40,5
38,3
36,9
35,7
38,7
30,9
36,7
35,7
41,7
35,3
39,3
32,9
32,7
38,9
40,2

Salariai
39,1
39,8
33,0
37,7
36,4
43,9
42,2
40,0
40,9
40,3
41,3
40,9
36,8
39,7
40,0
46,2
45,4
40,3
42,5
42,6
37,2
38,2
30,9
36,8
35,7
43,1
38,6
39,4
37,2
37,2
39,2
39,9

Statutprofesional
Lucrtoripe Lucrtorifamiliali
contpropriu
neremunerai

33,9
28,8

32,7

36,1
29,2
36,6

40,5

32,3
28,3
32,1
28,1
35,4
29,6

34,0

36,4

37,9

40,7

33,6
28,6
33,4
28,1
31,9
28,5

35,9

34,3

36,7

30,8
28,1
30,8
28,1
36,1
36,6

Patroni
41,8
42,1

0,0
40,2
40,6

0,0
44,5
44,5

0,0
42,3
42,8

Grupe majore ale clasificatorului ISCO-88:


Grupa 1- Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i
politice;
Grupa 2- Specialiti cu nivel superior de calificare;
Grupa 3- Specialiti cu nivel mediu de calificare;
Grupa 4- Funcionari administrativi;
Grupa 5- Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai;
Grupa 6- Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur i pescuit;
Grupa 7- Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari si mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii,
geologie i prospectare geologic;
Grupa 8- Operatori, aparatiti, mainiti la instalaii i maini, lctui asamblori;
Grupa 9- Muncitori necalificai
16

66

ore/sptmn
Sexe,medii,grupede
ocupaii

Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Rural
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9

Total

34,7
38,4
36,3
42,1
36,1
40,1
39,8
38,0
36,2
39,6
27,4
35,9
36,8
42,1
37,9
40,2
35,1
34,4

Salariai
34,8
38,7
36,3
44,1
40,0
41,0
39,6
39,0
39,5
27,4
36,1
36,7
43,5
43,4
40,0
40,9
40,7

67

Statutprofesional
Lucrtoripe Lucrtorifamiliali
contpropriu
neremunerai

33,4

36,7

40,3

32,5

31,1

33,5
28,2

34,6

36,6

40,7

32,3
27,9
32,2
27,8

Patroni

0,0
40,6
40,6

0,0

Tabelul31.Persoaneocupatepegrupedevrst,dupmotivulpentrucareaulucratmai
puinde40ore/spt.,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,motivulpentru
careaulucratmaipuin
de40ore/spt.

Grupedevrst
Total
1524ani 2534ani 3544ani 4554ani 5564ani

65anii
peste

Total

382,2

29,8

76,7

87,0

107,4

63,7

17,7

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

186,4

11,3

33,8

40,6

52,9

34,8

13,0

omajtehnic

27,5

3,3

8,3

7,2

6,7

2,0

0,0

Lucrusezonier

76,5

6,0

13,4

18,2

22,8

13,6

2,6

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

40,2

3,6

9,6

9,6

10,9

5,7

0,0

Responsabilitifamiliale

16,5

0,0

6,2

4,0

4,0

0,0

0,0

Condiiimeteonefavorabile

27,8

2,4

4,6

6,4

8,3

5,3

0,0

7,3

2,0

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

164,2

17,1

34,5

31,1

44,1

29,6

7,9

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

62,5

5,6

12,6

9,2

16,2

13,2

5,6

omajtehnic

20,5

2,5

6,0

5,5

4,8

1,6

0,0

Lucrusezonier

41,2

3,9

7,5

8,9

12,0

7,6

0,0

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

17,4

2,2

4,6

3,0

4,6

2,6

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6

1,7

3,0

3,3

4,8

3,4

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Femei

218,0

12,6

42,2

55,9

63,3

34,2

9,8

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

123,8

5,7

21,3

31,3

36,7

21,5

7,4

7,1

0,0

2,3

1,7

1,8

0,0

Lucrusezonier

35,3

2,2

5,8

9,3

10,8

5,9

0,0

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

22,8

0,0

5,0

6,6

6,4

3,1

0,0

Responsabilitifamiliale

13,5

0,0

5,6

3,3

2,9

0,0

0,0

Condiiimeteonefavorabile

11,2

0,0

1,6

3,2

3,4

2,0

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Altul
Brbai

Responsabilitifamiliale
Condiiimeteonefavorabile
Altul

omajtehnic

Altul

68

miipersoane
Sexe,medii,motivulpentru
careaulucratmaipuin
de40ore/spt.

Grupedevrst
Total
1524ani 2534ani 3544ani 4554ani 5564ani

65anii
peste

Urban

113,2

7,9

26,3

29,0

30,3

15,8

3,9

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

65,3

3,1

12,7

17,2

18,8

10,2

3,2

omajtehnic

15,8

0,0

5,5

4,0

4,0

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,8

2,3

5,8

6,0

6,1

3,1

0,0

Responsabilitifamiliale

3,1

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Condiiimeteonefavorabile

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Altul

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rural

269,0

21,9

50,3

57,9

77,2

48,0

13,8

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

121,1

8,2

21,2

23,3

34,1

24,5

9,8

omajtehnic

11,7

2,1

2,8

3,2

2,7

0,0

0,0

Lucrusezonier

74,2

5,8

13,1

17,5

22,5

12,9

2,4

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

16,4

0,0

3,7

3,6

4,9

2,6

0,0

Responsabilitifamiliale

13,4

0,0

4,7

3,3

3,4

0,0

0,0

Condiiimeteonefavorabile

27,3

2,4

4,5

6,3

8,1

5,3

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lucrusezonier
Zilelibere,deodihn,orar
variabil

Altul

69

Tabelul32.Persoaneocupatenvrstde2049anicareaulucratmaipuin
de40ore/spt.dupnumruldecopiidevrstprecolar,motivulpentrucareau
lucratmaipuinde40ore/spt.,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,motivulpentru
careaulucratmaipuin
de40ore/spt.

Numruldecopiidevrstprecolar
Total
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar

Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar

Total

234,8

164,3

70,5

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

106,6

77,0

29,7

omajtehnic

21,7

16,2

5,6

Lucrusezonier

45,3

30,1

15,3

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

27,6

20,7

6,9

Responsabilitifamiliale

13,4

5,7

7,7

Condiiimeteonefavorabile

16,6

11,9

4,7

3,5

2,9

0,0

Brbai

98,4

69,0

29,4

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

32,9

24,3

8,6

omajtehnic

16,5

12,0

4,5

Lucrusezonier

24,0

15,0

9,0

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

11,7

8,6

3,1

Responsabilitifamiliale

2,2

0,0

0,0

Condiiimeteonefavorabile

9,9

6,6

3,2

Altul

0,0

0,0

0,0

136,5

95,3

41,1

73,7

52,6

21,1

5,3

4,2

0,0

Lucrusezonier

21,3

15,0

6,3

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

16,0

12,2

3,8

Responsabilitifamiliale

11,1

4,3

6,8

Condiiimeteonefavorabile

6,7

5,2

1,5

Altul

2,3

1,8

0,0

Altul

Femei
Deobiceilucreazmaipuin
de40ore
omajtehnic

70

miipersoane
Sexe,medii,motivulpentru
careaulucratmaipuin
de40ore/spt.

Numruldecopiidevrstprecolar
Total
Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar

Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar

Urban

75,6

55,4

20,3

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

40,6

29,6

11,0

omajtehnic

12,6

9,1

3,5

0,0

0,0

0,0

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

16,6

13,2

3,4

Responsabilitifamiliale

2,6

0,0

1,6

Condiiimeteonefavorabile

0,0

0,0

0,0

Altul

1,6

0,0

0,0

Rural

159,2

109,0

50,2

66,0

47,3

18,7

9,2

7,1

2,1

Lucrusezonier

44,1

29,2

14,9

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

11,0

7,5

3,5

Responsabilitifamiliale

10,7

4,6

6,1

Condiiimeteonefavorabile

16,3

11,7

4,6

2,0

1,5

0,0

Lucrusezonier

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore
omajtehnic

Altul

71

Tabelul33.Persoaneocupatecareaulucratmaipuinde40ore/spt.dupnivelulde
instruire,dupmotivulpentrucareaulucratmaipuinde40ore/spt.,pesexeimedii,
nanul2013
miipersoane
Niveldeinstruire
Sexe,medii,motivulpentrucare
aulucratmaipuin
de40ore/spt.

Total

Primar
saufr
coal
primar

Mediude Secundar Liceal;


Gimna
Superior specia
profesio mediu
zial
litate
nal
general

Total

382,2

74,4

53,3

80,5

75,1

94,2

4,8

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

186,4

53,5

31,8

28,5

33,5

37,5

1,7

omajtehnic

27,5

3,5

2,8

8,8

5,9

6,3

0,0

Lucrusezonier

76,5

2,6

6,1

20,3

17,3

28,5

1,8

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

40,2

12,1

7,9

9,0

6,8

4,4

0,0

Responsabilitifamiliale

16,5

0,0

2,1

3,1

4,1

5,7

0,0

Condiiimeteonefavorabile

27,8

0,0

1,6

9,5

5,7

9,4

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

1,8

2,4

0,0

164,2

23,0

15,0

51,9

30,0

41,6

2,6

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

62,5

12,6

5,3

16,3

12,4

15,4

0,0

omajtehnic

20,5

2,6

2,2

6,8

4,3

4,5

0,0

Lucrusezonier

41,2

0,0

3,3

14,6

8,0

12,7

0,0

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

17,4

5,4

2,8

5,0

2,0

2,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6

0,0

0,0

7,5

2,2

5,1

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Femei

218,0

51,5

38,2

28,5

45,0

52,5

2,2

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

123,8

40,9

26,5

12,2

21,1

22,1

0,0

7,1

0,0

0,0

2,1

1,5

1,8

0,0

Lucrusezonier

35,3

0,0

2,8

5,7

9,3

15,8

0,0

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

22,8

6,7

5,1

3,9

4,7

2,4

0,0

Responsabilitifamiliale

13,5

0,0

1,8

2,1

3,5

4,9

0,0

Condiiimeteonefavorabile

11,2

0,0

0,0

2,0

3,5

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Altul
Brbai

Responsabilitifamiliale
Condiiimeteonefavorabile
Altul

omajtehnic

Altul

72

miipersoane
Niveldeinstruire
Sexe,medii,motivulpentrucare
aulucratmaipuin
de40ore/spt.

Total

Urban

Primar
saufr
coal
primar

Mediude Secundar Liceal;


Gimna
Superior specia
profesio mediu
zial
litate
nal
general

113,2

45,2

22,2

18,2

17,5

9,8

0,0

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

65,3

31,4

13,7

6,7

8,4

5,1

0,0

omajtehnic

15,8

3,1

2,0

5,4

3,3

2,1

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,8

9,2

5,1

4,7

3,3

0,0

0,0

Responsabilitifamiliale

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Condiiimeteonefavorabile

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Altul

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rural

269,0

29,2

31,0

62,3

57,5

84,3

4,6

Deobiceilucreazmaipuin
de40ore

121,1

22,1

18,1

21,8

25,1

32,3

1,6

omajtehnic

11,7

0,0

0,0

3,5

2,6

4,3

0,0

Lucrusezonier

74,2

2,4

5,6

19,8

16,6

28,1

1,8

Zilelibere,deodihn,orar
variabil

16,4

2,9

2,8

4,3

3,5

3,0

0,0

Responsabilitifamiliale

13,4

0,0

1,5

2,8

3,1

5,5

0,0

Condiiimeteonefavorabile

27,3

0,0

1,6

9,3

5,6

9,2

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

Lucrusezonier
Zilelibere,deodihn,orar
variabil

Altul

73

Tabelul34.Persoaneocupatecareaulucratmaimultde40ore/spt.pegrupedevrst,
dupmotivulpentrucareaulucratmaimultde40ore/spt.,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,motivulpentrucare
aulucratmaimult
de40ore/spt.

Total
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Brbai
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Femei
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Urban
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Rural
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul

Grupedevrst
Total
1524ani 2534ani 3544ani 4554ani 5564ani

65anii
peste

318,2
62,7

34,0
6,5

79,5
16,8

84,8
17,3

77,1
15,8

89,9
36,2
34,6
89,1
5,7
195,7
41,7

11,3
3,7
3,1
9,1
0,0
21,8
5,5

25,1
8,7
6,9
20,5
0,0
53,4
13,1

24,5
10,3
9,6
21,4
1,6
47,4
10,2

19,1
8,3
9,5
22,8
0,0
43,4
8,4

9,7
4,7
4,6
14,5
0,0
28,1
4,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0

53,3
26,0
22,6
49,7
2,4
122,5
21,0

6,0
3,2
2,4
4,5
0,0
12,3
0,0

17,0
6,2
4,5
12,0
0,0
26,1
3,7

13,5
7,2
6,0
9,7
0,0
37,4
7,1

10,3
5,9
5,9
12,4
0,0
33,7
7,4

6,4
3,1
3,3
10,5
0,0
12,4
1,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

36,6
10,2
11,9
39,4
3,3
140,0
24,6

5,2
0,0
0,0
4,6
0,0
15,2
1,6

8,1
2,5
2,4
8,6
0,0
40,6
7,0

11,0
3,1
3,6
11,7
0,0
38,8
7,2

8,8
2,4
3,6
10,4
0,0
27,8
5,9

3,3
1,6
0,0
4,0
0,0
17,0
2,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

54,3
11,5
0,0
44,4
3,8
178,2
38,2

7,6
0,0
0,0
4,9
0,0
18,8
4,9

16,6
3,1
0,0
12,4
0,0
38,9
9,8

15,7
3,7
0,0
10,8
0,0
46,0
10,1

9,0
2,3
0,0
9,3
0,0
49,3
9,9

5,3
0,0
0,0
6,8
0,0
23,5
3,3

0,0
0,0

0,0
0,0
1,7
0,0

35,6
24,7
33,3
44,7
1,9

3,7
2,8
3,1
4,2
0,0

8,5
5,6
6,3
8,2
0,0

8,7
6,6
9,3
10,6
0,0

10,2
6,0
9,3
13,6
0,0

4,3
3,3
4,6
7,7
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

74

40,5
6,0

2,3
0,0

Tabelul35.Persoaneocupatenvrstde2049anicareaulucratmaimult
de40ore/spt.dupnumruldecopiidevrstprecolar,motivulpentrucareau
lucratmaimultde40ore/spt.,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,motivulpentrucare
aulucratmaimult
de40ore/spt.

Total
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Brbai
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Femei
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Urban
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Rural
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul

Numruldecopiidevrstprecolar
Total

Persoanecarenuauniciun
copildevrstprecolar

Persoanecareaucelpuinun
copildevrstprecolar

230,0
47,1

161,1
33,4

68,9
13,7

70,1
26,3
23,3
59,3
3,9
139,2
31,8

47,9
17,9
16,2
43,1
2,6
92,2
21,4

22,2
8,3
7,2
16,3
0,0
47,0
10,5

41,6
19,0
15,0
30,2
1,6
90,8
15,2

26,9
12,6
10,2
20,1
0,0
68,9
12,1

14,7
6,4
4,8
10,1
0,0
21,9
3,2

28,4
7,3
8,3
29,2
2,3
105,9
18,2

21,0
5,4
6,0
23,0
1,5
74,7
13,5

7,5
1,9
2,4
6,2
0,0
31,2
4,7

44,5
8,8
0,0
30,8
2,5
124,1
28,9

29,6
6,5
0,0
22,7
1,7
86,3
19,9

14,8
2,3
0,0
8,1
0,0
37,7
8,9

25,6
17,5
22,2

18,3
11,4
15,4

7,3
6,1
6,7

28,6
0,0

20,4
0,0

8,2
0,0

75

Tabelul36.Persoaneocupatecareaulucratmaimultde40ore/spt.dupnivelulde
instruire,motivulpentrucareaulucratmaimultde40ore/spt.,pesexeimedii,n
anul2013
miipersoane
Sexe,medii,motivulpentru
careaulucratmaimult
de40ore/spt.
Total
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Brbai
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Femei
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Urban
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul
Rural
Dorinadeactigamaimult
Deobiceilucreazmaimult
de40ore/spt.
Volumsporitdelucru
Lucrusezonier
Orarvariabil
Altul

Niveldeinstruire
Mediude Secundar Liceal;
Primar sau
Total
Gimna
Superior speciali profesio mediu
frcoal
zial
tate
nal
general
primar
318,2
50,1
47,1
87,2
71,0
60,7
2,0
62,7
8,6
9,6
19,4
12,4
12,2
0,0
89,9
36,2
34,6
89,1
5,7
195,7
41,7

21,3
4,4
0,0
12,5
2,5
31,3
5,3

14,3
3,7
2,8
15,5
0,0
24,7
4,8

24,1
10,4
8,5
24,1
0,0
61,4
14,8

17,9
7,4
7,8
24,7
0,0
37,4
7,4

12,1
9,9
13,7
12,3
0,0
39,3
9,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1,6
0,0

53,3
26,0
22,6
49,7
2,4
122,5
21,0

13,8
3,1
0,0
7,5
0,0
18,8
3,3

8,0
2,8
1,9
7,0
0,0
22,4
4,9

15,2
8,8
6,8
15,3
0,0
25,9
4,5

8,3
4,8
3,8
12,7
0,0
33,7
5,1

7,8
6,2
8,9
7,2
0,0
21,4
3,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

36,6
10,2
11,9
39,4
3,3
140,0
24,6

7,5
0,0
0,0
4,9
0,0
39,8
6,3

6,3
0,0
0,0
8,5
0,0
25,9
4,6

8,9
1,6
1,8
8,7
0,0
30,3
5,7

9,5
2,6
4,0
12,0
0,0
33,8
5,9

4,3
3,7
4,8
5,1
0,0
10,0
2,1

0,0
0,0
0,0

0,0

54,3
11,5
0,0
44,4
3,8
178,2
38,2

17,9
3,4
0,0
10,2
2,0
10,4
2,4

9,9
0,0
0,0
9,0
0,0
21,2
5,0

11,1
2,7
0,0
10,3
0,0
56,9
13,7

11,3
3,4
0,0
12,4
0,0
37,2
6,5

4,2
0,0
0,0
2,5
0,0
50,7
10,1

0,0
0,0
0,0

1,8
0,0

35,6
24,7
33,3
44,7
1,9

3,4
0,0
0,0
2,3
0,0

4,4
2,3
2,7
6,5
0,0

13,0
7,7
8,3
13,8
0,0

6,6
4,1
7,4
12,3
0,0

7,9
9,3
13,2
9,8
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

76

Tabelul37.Persoanesubocupate,pegrupedevrst,dupmodulncareaudorits
lucrezemaimult,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,moduldealucramai
mult

Grupedevrst
Total

1524
ani

2534
ani

3544
ani

4554
ani

5564
ani

65anii
peste

Total
Mrindnumruldeorelalocul
(locurile)actual(e)demunc
Avndunlocdemuncadiional

86,0

8,7

19,7

23,8

24,6

8,8

0,0

30,2
32,4

2,9
3,1

8,1
6,3

9,0
9,6

6,8
10,1

3,4
3,2

0,0
0,0

nlocuindlocul(locurile)demunc
prezent(e)cualtulcumaimulteore
delucru

23,4

2,7

5,3

5,3

7,7

2,3

0,0

48,6

6,1

11,7

11,9

13,2

5,6

0,0

16,4
18,8

1,7
2,1

4,7
3,8

4,6
5,0

3,4
5,9

2,0
2,0

0,0
0,0

13,4
37,4

2,2
2,6

3,3
8,0

2,3
12,0

3,9
11,4

1,7
3,2

0,0
0,0

13,9
13,6

0,0
0,0

3,4
2,5

4,4
4,6

3,4
4,2

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0
21,3

0,0
2,2

2,0
5,9

3,0
6,3

3,8
5,2

0,0
1,7

0,0
0,0

11,9
5,1

0,0
0,0

4,0
0,0

3,8
0,0

2,1
0,0

0,0
0,0

0,0

4,2
64,8

0,0
6,5

0,0
13,9

0,0
17,6

1,7
19,4

0,0
7,1

0,0

18,3
27,3

1,6
2,4

4,2
5,1

5,2
8,2

4,7
8,7

2,5
2,8

0,0
0,0

19,1

2,6

4,6

4,2

6,0

1,8

0,0

Brbai
Mrindnumruldeorelalocul
(locurile)actual(e)demunc
Avndunlocdemuncadiional
nlocuindlocul(locurile)demunc
prezent(e)cualtulcumaimulteore
delucru
Femei
Mrindnumruldeorelalocul
(locurile)actual(e)demunc
Avndunlocdemuncadiional
nlocuindlocul(locurile)demunc
prezent(e)cualtulcumaimulteore
delucru
Urban
Mrindnumruldeorelalocul
(locurile)actual(e)demunc
Avndunlocdemuncadiional
nlocuindlocul(locurile)demunc
prezent(e)cualtulcumaimulteore
delucru
Rural
Mrindnumruldeorelalocul
(locurile)actual(e)demunc
Avndunlocdemuncadiional
nlocuindlocul(locurile)demunc
prezent(e)cualtulcumaimulteore
delucru

77

Tabelul38.Persoanesubocupatedupniveluldeinstruire,dupmodulncareaudorit
slucrezemaimult,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Niveldeinstruire
Sexe,medii,moduldealucramai
mult

Total
Mrindnumruldeorelalocul
(locurile)actual(e)demunc
Avndunlocdemuncadiional
nlocuindlocul(locurile)demunc
prezent(e)cualtulcumaimulte
oredelucru
Brbai
Mrindnumruldeorelalocul
(locurile)actual(e)demunc
Avndunlocdemuncadiional
nlocuindlocul(locurile)demunc
prezent(e)cualtulcumaimulte
oredelucru
Femei
Mrindnumruldeorelalocul
(locurile)actual(e)demunc
Avndunlocdemuncadiional
nlocuindlocul(locurile)demunc
prezent(e)cualtulcumaimulte
oredelucru
Urban
Mrindnumruldeorelalocul
(locurile)actual(e)demunc
Avndunlocdemuncadiional
nlocuindlocul(locurile)demunc
prezent(e)cualtulcumaimulte
oredelucru
Rural
Mrindnumruldeorelalocul
(locurile)actual(e)demunc
Avndunlocdemuncadiional
nlocuindlocul(locurile)demunc
prezent(e)cualtulcumaimulte
oredelucru

Total

Mediude Secundar Liceal;


Gimna
Superior speciali profesio mediu
zial
tate
nal
general

Primar
saufr
coal
primar

86,0

11,1

9,3

25,4

17,0

22,3

0,0

30,2
32,4

6,7
2,6

3,9
3,0

7,9
9,1

5,5
6,8

5,9
10,5

0,0
0,0

23,4
48,6

1,8
4,9

2,4
4,0

8,3
18,0

4,7
8,1

5,9
12,9

0,0
0,0

16,4
18,8

2,8
0,0

1,7
0,0

5,6
6,4

2,4
3,6

3,6
6,1

0,0
0,0

13,4
37,4

0,0
6,2

0,0
5,3

6,1
7,3

2,1
8,8

3,1
9,4

0,0
0,0

13,9
13,6

3,9
1,6

2,2
1,6

2,4
2,7

3,1
3,2

2,3
4,3

0,0
0,0

10,0
21,3

0,0
6,5

1,5
3,0

2,3
6,3

2,5
2,9

2,8
2,5

0,0
0,0

11,9
5,1

3,9
0,0

1,9
0,0

3,1
1,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

4,2
64,8

0,0
4,7

0,0
6,3

1,6
19,1

0,0
14,1

0,0
19,8

0,0

18,3
27,3

2,7
0,0

1,9
2,5

4,8
7,5

4,1
5,8

4,5
10,0

0,0
0,0

19,1

0,0

1,8

6,8

4,2

5,4

0,0

78

Tabelul39.Volumulsubocupriipegrupedevrst,activitieconomice,sexeimedii,
nanul2013
miiore
Sexe,medii,activiti
economice

Total
Agricultur,economiavna
tuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicu
amnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;
nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Brbai
Agricultur,economiavna
tuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicu
amnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;
nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Femei
Agricultur,economiavna
tuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicu
amnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;
nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Urban
Agricultur,economiavna
tuluiipisicultur
Industrie

Grupedevrst
Total
1524ani 2534ani 3544ani 4554ani 5564ani

65anii
peste

1247,2

133,2

277,9

344,0

367,1

122,0

3,0

675,0
80,0
107,2

72,3
6,6
17,6

137,4
19,5
24,2

176,1
27,8
35,5

213,8
16,6
28,8

73,0
9,5
0,0

2,3

97,9
61,6

20,6
0,0

30,9
13,2

20,0
25,5

19,9
15,9

6,5
6,2

146,8
78,7
710,8

4,7
10,7
95,9

21,4
31,3
163,1

45,4
13,7
173,1

53,6
18,4
201,4

21,1
4,5
76,6

0,0

0,0

400,8
39,9
97,1

51,8
2,9
17,5

87,9
5,6
24,2

89,5
16,5
29,9

120,7
8,7
24,4

50,2
6,2
0,0

0,0

47,8
48,0

17,7
0,0

11,9
12,8

9,8
17,8

6,8
13,6

0,0
3,0

43,5
33,7
536,4

0,0
3,9
37,3

6,1
14,5
114,8

6,0
3,6
171,0

19,6
7,5
165,7

10,5
4,1
45,4

2,2

274,2
40,1
10,1

20,5
3,7
0,0

49,5
13,9

86,7
11,3
5,6

93,2
7,9
4,4

22,8
3,3

1,6

50,1
13,6

2,8

19,0
0,0

10,2
7,7

13,1
2,3

5,0
3,3

103,3
45,0
323,2

3,4
6,8
34,7

15,2
16,8
81,2

39,4
10,1
91,4

34,0
10,9
88,4

10,6
0,0
27,4

0,0

0,0

35,1
37,1

2,6
2,8

5,9
8,9

6,4
11,1

15,0
7,3

5,0
6,9

0,0

79

miiore
Sexe,medii,activiti
economice

Construcii
Comercuridicataicu
amnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;
nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Rural
Agricultur,economiavna
tuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;
nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti

Grupedevrst
Total
1524ani 2534ani 3544ani 4554ani 5564ani

65anii
peste

45,8

2,3

7,2

15,4

20,3

0,0

56,7
28,9

14,1

18,1
6,0

11,5
15,0

8,9
7,0

4,2
0,0

65,7
53,9
923,9

2,6
10,2
98,5

12,0
23,1
196,7

25,5
6,4
252,6

19,6
10,2
278,7

6,0
4,0
94,6

2,8

639,9
42,9
61,4

69,7
3,8
15,3

131,5
10,6
17,0

169,7
16,7
20,0

198,8
9,3
8,5

68,1
2,6
0,0

2,2

41,2
32,6

6,4
0,0

12,8
7,2

8,6
10,5

11,1
8,9

2,3
5,3

81,1
24,8

2,1
0,0

9,4
8,2

19,8
7,3

34,0
8,2

15,1
0,0

0,0

80

Tabelul40.Volumulsubocupriipegrupedeactiviti,dupniveluldeinstruire,pesexe
imedii,nanul2013
miiore
Niveldeinstruire
Sexe,medii,activitieconomice

Total
Agricultur,economiavnatului
ipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;
nvmnt;Sntateiasisten
social
Alteactiviti
Brbai
Agricultur,economiavnatului
ipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;
nvmnt;Sntateiasisten
social
Alteactiviti
Femei
Agricultur,economiavnatului
ipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;
nvmnt;Sntateiasisten
social
Alteactiviti

Total

Supe
rior

Mediude Secundar Liceal;


Gimna
speciali
profe
mediu
zial
tate
sional general

Primar sau
fr
coal
primar

1247,2

155,5

127,1

361,6

262,1

330,7

10,2

675,0
80,0
107,2

18,4
11,6
5,7

47,2
7,4
5,9

195,5
33,4
41,0

171,4
15,0
23,2

234,1
12,6
29,7

8,4

1,7

97,9
61,6

13,4
3,4

12,6
13,4

28,1
18,7

20,3
11,0

23,6
15,1

146,8
78,7
710,8

81,3
21,7
69,5

32,7
7,9
58,4

17,3
27,7
255,0

10,2
11,0
129,2

5,3
10,3
191,1

7,6

400,8
39,9
97,1

14,2
5,5
4,8

19,0
4,3
5,9

142,4
22,8
34,9

83,0
4,0
20,7

136,4
3,4
28,9

5,8

1,7

47,8
48,0

7,4
2,1

5,5
10,6

20,4
18,0

6,7
5,9

7,8
11,4

43,5
33,7
536,4

19,5
16,1
86,0

9,0
4,0
68,8

11,4
5,1
106,6

2,2
6,8
132,8

0,0
1,7
139,6

2,6

274,2
40,1
10,1

4,3
6,1
0,0

28,1
3,1

53,1
10,6
6,1

88,4
11,0
2,4

97,7
9,2
0,0

2,6

50,1
13,6

6,0
0,0

7,1
2,8

7,7
0,0

13,6
5,2

15,8
3,7

103,3
45,0

61,8
5,6

23,7
3,9

5,9
22,6

8,0
4,2

3,9
8,6

81

miiore
Niveldeinstruire
Sexe,medii,activitieconomice

Urban
Agricultur,economiavnatului
ipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;
nvmnt;Sntateiasisten
social
Alteactiviti
Rural
Agricultur,economiavnatului
ipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuam
nuntul;Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;
nvmnt;Sntateiasisten
social
Alteactiviti

Total

Supe
rior

Mediude Secundar Liceal;


Gimna
speciali
profe
mediu
zial
tate
sional general

Primar sau
fr
coal
primar

323,2

94,2

42,6

97,1

49,9

35,1
37,1
45,8

0,0
9,5
3,0

3,0
2,9
4,4

12,7
16,6
18,8

9,7
7,7
13,0

8,7
0,0
5,3

0,0

0,0

56,7
28,9

12,0
0,0

9,2
7,8

14,2
8,9

8,6
3,8

12,7
7,5

65,7
53,9
923,9

47,5
20,3
61,3

11,6
3,7
84,6

5,4
20,5
264,6

0,0
6,4
212,2

0,0
3,1
292,6

8,8

639,9
42,9
61,4

17,4
2,1
2,7

44,2
4,5
1,6

182,8
16,8
22,2

161,7
7,3
10,2

225,4
12,3
24,4

8,4

0,0

41,2
32,6

0,0
2,5

3,4
5,6

13,8
9,8

11,7
7,2

10,9
7,6

81,1
24,8

33,8
0,0

21,1
4,2

11,9
7,2

9,5
4,6

4,8
7,2

82

38,1

0,0

Tabelul41.Persoaneocupatepegrupedevrst,careardorisischimbesituaiala
loculdemunc,dupmotive,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Grupedevrst
Sexe,medii,motiveleschimbriisituaiei

Total
Dorinadealucramaimulteore,cuo
creterecorespunztoareavenitului
Dorinadeaaveaunsalariumaimare
Loculactualdemuncestetemporar
(ocazional)
Utilizareaadecvataabilitilor/calificrii
Altmotiv17
Brbai
Dorinadealucramaimulteore,cuo
creterecorespunztoareavenitului
Dorinadeaaveaunsalariumaimare
Loculactualdemuncestetemporar
(ocazional)
Utilizareaadecvataabilitilor/calificrii
Altmotiv
Femei
Dorinadealucramaimulteore,cuo
creterecorespunztoareavenitului
Dorinadeaaveaunsalariumaimare
Loculactualdemuncestetemporar
(ocazional)
Utilizareaadecvataabilitilor/calificrii
Altmotiv
Urban
Dorinadealucramaimulteore,cuo
creterecorespunztoareavenitului
Dorinadeaaveaunsalariumaimare
Loculactualdemuncestetemporar
(ocazional)
Utilizareaadecvataabilitilor/calificrii
Altmotiv
Rural
Dorinadealucramaimulteore,cuo
creterecorespunztoareavenitului
Dorinadeaaveaunsalariumaimare

Total

1524
ani

2534
ani

3544
ani

4554
ani

244,2

23,7

63,6

61,9

5564 65anii
ani
peste

62,4
31,1
0,0

28,8
146,5

2,6
11,8

7,2
36,5

7,9
36,5

7,4
38,0

3,5
22,4

0,0
0,0

21,1
20,7
0,0
26,9

3,6
1,9

3,6

5,8
5,9

8,2

6,2
4,7

6,5

4,3
6,1
0,0
6,6

0,0
2,0

2,0

125,2
15,7

15,7
1,6

36,2
4,4

27,1
4,4

29,2
3,5

16,1
1,8

0,0
0,0

65,1
16,5
11,6
0,0

6,5
3,4
0,0

19,1
4,4
2,8

12,6
4,3
2,7

15,6
3,4
3,2
0,0

10,5
0,0
1,6

0,0

16,3
119,0

2,8
8,0

5,5
27,4

3,2
34,8

3,4
33,3

0,0
15,0

0,0

13,1
81,5
4,6
9,2

0,0
5,3
0,0
0,0

2,9
17,3
0,0
3,1

3,5
24,0
1,9
2,1

4,0
22,4
0,0
2,9

1,7
11,9
0,0
0,0

0,0
0,0

10,7

0,0

2,7

3,3

3,2

0,0

110,8
10,0
80,7
5,4

9,8
0,0
6,9
0,0

32,8
3,1
22,1
1,6

27,5
3,1
19,8
1,6

26,3
2,0
20,2
0,0

13,8
0,0
11,1
0,0

0,0
0,0
0,0

5,5

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

17 Aici sunt incluse urmtoarele motive: Teama sau certitudinea de a pierde locul actual de munc; De a avea un program de lucru mai
convenabil; Condiii inadecvate de munc; De a lucra mai puine ore, cu reducerea respectiva a venitului; Alt motiv.

83

miipersoane
Grupedevrst
Sexe,medii,motiveleschimbriisituaiei

Loculactualdemuncestetemporar
(ocazional)
Utilizareaadecvataabilitilor/calificrii
Altmotiv

Total

1524
ani

2534
ani

3544
ani

0,0
13,9
2,0

3,2
30,8
4,2

2,4
34,4
4,8

9,3
133,4
18,8

84

4554
ani

5564 65anii
ani
peste

2,1
36,1
5,5

0,0
17,3
2,3

0,0
0,0

Tabelul42.Persoaneocupatecareardorisischimbesituaialaloculdemunc,nivel
deinstruire,motive,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Niveldeinstruire
Sexe,medii,motiveleschimbrii
situaiei

Total
Dorinadealucramaimulte
ore,cuocreterecorespun
ztoareavenitului
Dorinadeaaveaunsalariumai
mare
Loculactualdemunceste
temporar(ocazional)
Utilizareaadecvata
abilitilor/calificrii
Altmotiv
Brbai
Dorinadealucramaimulte
ore,cuocreterecorespun
ztoareavenitului
Dorinadeaaveaunsalariumai
mare
Loculactualdemunceste
temporar(ocazional)
Utilizareaadecvata
abilitilor/calificrii
Altmotiv
Femei
Dorinadealucramaimulte
ore,cuocreterecorespun
ztoareavenitului
Dorinadeaaveaunsalariumai
mare
Loculactualdemunceste
temporar(ocazional)
Utilizareaadecvata
abilitilor/calificrii
Altmotiv
Urban
Dorinadealucramaimulte
ore,cuocreterecorespun
ztoareavenitului
Dorinadeaaveaunsalariumai
mare
Loculactualdemunceste
temporar(ocazional)
Utilizareaadecvata
abilitilor/calificrii
Altmotiv
Rural

Total

Mediude Secundar Liceal;


Gimna
mediu
profe
Superior specia
zial
sional general
litate

Primar sau
fr
coal
primar

244,2

50,5

37,7

58,6

49,0

47,4

0,0

28,8

5,5

4,2

6,2

6,0

6,7

0,0

146,5

35,3

23,0

29,9

33,6

24,1

0,0

21,1

1,7

0,0

6,1

3,0

8,7

0,0

20,7
27,0
125,2

5,6
2,4
19,7

6,5
2,6
14,6

8,4
8,0
39,9

0,0
6,2
22,5

0,0
7,8
27,7

0,0
0,0

15,7

2,6

1,8

4,3

2,9

4,0

0,0

65,1

12,5

7,3

18,8

14,0

12,0

0,0

16,5

0,0

0,0

5,4

2,2

6,6

0,0

11,6
16,4
119,0

2,7
0,0
30,8

2,9
0,0
23,1

5,8
5,6
18,7

0,0
3,3
26,5

0,0
5,1
19,6

0,0
0,0

13,1

2,9

2,5

1,9

3,0

2,8

0,0

81,5

22,8

15,7

11,1

19,6

12,0

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

9,2
10,7
110,8

2,9
1,6
37,7

3,6
0,0
20,4

2,6
2,4
23,1

0,0
2,9
20,3

2,7
9,1

0,0

10,0

3,3

2,1

1,5

0,0

1,6

80,7

28,4

15,3

16,4

15,4

5,0

0,0

5,4

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

3,5
0,0
12,8
85

0,0
0,0
17,3

0,0
2,8
35,6

0,0
2,3
28,7

0,0
38,2

0,0

5,5
9,3
133,4

miipersoane
Niveldeinstruire
Sexe,medii,motiveleschimbrii
situaiei

Dorinadealucramaimulte
ore,cuocreterecorespun
ztoareavenitului
Dorinadeaaveaunsalariumai
mare
Loculactualdemunceste
temporar(ocazional)
Utilizareaadecvata
abilitilor/calificrii
Altmotiv

Total

Primar sau
fr
coal
primar

Mediude Secundar Liceal;


Gimna
mediu
profe
Superior specia
zial
sional general
litate

18,8

2,2

2,2

4,7

4,5

5,1

0,0

65,8

6,8

7,7

13,5

18,3

19,1

0,0

15,7

0,0

0,0

4,5

2,1

7,6

0,0

15,2
17,8

2,2
0,0

5,3
0,0

7,7
5,2

3,9

0,0
6,3

0,0

86

Tabelul43.Persoaneocupatedupniveluldeinstruire,corespundereaocupaieicu
domeniuldepregtire,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Corespundereaocupaieicudomeniuldepregtire
Sexe,medii,niveldeinstruire

Total
Corespunde

Total
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Urban
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Rural
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar

Este
inferioar

Este
superioar

Echivalente,
dardiferite

1172,8
297,9
172,1
260,4
225,5
209,0
7,9
592,1
136,9
66,4
174,0
102,3
107,6
4,9
580,7
160,9
105,7
86,4
123,2
101,5
3,0
550,5
229,8
94,5
95,0
93,7
37,0
0,0
622,3
68,0
77,7
165,4
131,8
172,0
7,3

659,8
189,3
63,5
101,0
134,8
163,7
7,5
297,6
79,7
13,8
66,9
53,3
79,5
4,5
362,2
109,7
49,8
34,1
81,5
84,2
3,0
296,6
146,7
35,7
54,0
37,8
21,9
0,0
363,2
42,6
27,8
47,0
97,0
141,8
7,0
87

268,1
74,8
81,9
111,3
0,0

155,7
39,5
40,1
76,1
0,0

112,3
35,3
41,8
35,2

116,5
55,3
42,1
19,0
0,0

151,6
19,6
39,8
92,3

180,5
10,3
19,3
14,6
90,6
45,3
0,0
104,3
6,5
10,2
10,2
48,9
28,0
0,0
76,3
3,8
9,1
4,4
41,7
17,3
0,0
99,2
8,6
12,5
7,1
55,8
15,1
0,0
81,4
1,7
6,8
7,4
34,8
30,3
0,0

64,4
23,4
7,4
33,6

34,5
11,3
2,3
20,9

29,9
12,1
5,1
12,7

38,2
19,3
4,1
14,8

26,1
4,1
3,2
18,8

Tabelul44.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,pegrupedevrst,sexeimedii,n
anul2013
miipersoane
Sexe,medii,grupe
devrst

Total

Total
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani

Totaleconomie
Ocupare
Ocupare
formal
informal

1172,8
104,3
298,7
277,8
298,8
168,8
24,4
592,1
62,0
164,1
124,1
137,7
92,3
11,8
580,7
42,3
134,6
153,6
161,1
76,5

810,0
65,8
212,9
194,7
209,2
117,5
9,8
386,6
35,2
111,7
80,6
90,2
64,1
4,7
423,4
30,7
101,2
114,1
119,0
53,4

ntreprinderialesectoruluiformal
Ocupare
Ocupare
Total
formal
informal

362,8
38,5
85,8
83,0
89,6
51,2
14,7
205,5
26,9
52,4
43,5
47,5
28,1
7,1
157,3
11,6
33,4
39,5
42,1
23,1

878,6
77,9
232,5
211,2
222,6
124,3
10,2
422,0
42,5
122,5
87,9
96,4
67,9
4,9
456,6
35,4
110,0
123,3
126,1
56,4
88

810,0
65,8
212,9
194,7
209,2
117,5
9,8
386,6
35,2
111,7
80,6
90,2
64,1
4,7
423,4
30,7
101,2
114,1
119,0
53,4

68,6
12,1
19,6
16,4
13,4
6,8
0,0
35,4
7,3
10,7
7,2
6,2
3,8
0,0
33,2
4,7
8,8
9,2
7,2
3,0

ntreprinderi
alesectorului
informal

Gospodriicasnice

162,8
15,6
41,1
39,5
41,0
20,1
5,5
106,5
12,8
30,1
24,6
24,2
11,8
3,0
56,3
2,8
11,0
14,9
16,8
8,2

131,4
10,8
25,1
27,1
35,2
24,4
8,7
63,5
6,7
11,5
11,7
17,1
12,5
4,0
67,9
4,1
13,6
15,4
18,2
11,8

miipersoane
Sexe,medii,grupe
devrst

Total

65aniipeste
Urban
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Rural
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

Totaleconomie
Ocupare
Ocupare
formal
informal

12,6
550,5
44,8
168,4
131,5
123,5
74,3
7,9
622,3
59,5
130,3
146,2
175,2
94,4
16,6

5,0
476,4
37,0
145,1
112,6
108,4
66,2
7,1
333,5
28,8
67,8
82,2
100,8
51,3
2,7

ntreprinderialesectoruluiformal
Ocupare
Ocupare
Total
formal
informal

7,5
74,1
7,7
23,3
18,9
15,1
8,1
0,8
288,7
30,7
62,4
64,1
74,5
43,1
13,9

5,3
504,2
41,7
154,6
119,8
112,7
68,3
7,1
374,4
36,2
77,9
91,4
109,9
56,0
3,1

89

5,0
476,4
37,0
145,1
112,6
108,4
66,2
7,1
333,5
28,8
67,8
82,2
100,8
51,3
2,7

0,0
27,7
4,6
9,5
7,2
4,3
2,1
0,0
40,9
7,4
10,1
9,2
9,1
4,7
0,0

ntreprinderi
alesectorului
informal

Gospodriicasnice

2,5
37,6
2,7
12,9
10,1
8,6
3,2
0,0
125,2
13,0
28,2
29,3
32,4
16,9
5,3

4,8
8,7
0,0
0,0
1,6
2,2
2,9
0,0
122,7
10,3
24,2
25,5
33,0
21,5
8,2

Tabelul45.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,niveluldeinstruire,pesexeimedii,
nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,niveldeinstruire

Total
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial

Totaleconomie
ntreprinderialesectoruluiformal
ntreprinderiale
Gospodrii
sectorului
Ocupare Ocupare
Ocupare
Ocupare
casnice
Total
Total
informal
formal
informal
formal informal

1172,8
297,9
172,1
260,4
225,5
209,0
7,9
592,1
136,9
66,4
174,0
102,3
107,6
4,9
580,7
160,9
105,7
86,4
123,2
101,5

810,0
277,2
140,2
167,1
137,3
86,9
1,3
386,6
123,5
51,1
107,0
61,0
43,2
0,8
423,4
153,7
89,1
60,1
76,4
43,7

362,8
20,7
32,0
93,3
88,2
122,1
6,6
205,5
13,4
15,3
67,1
41,3
64,3
4,0
157,3
7,3
16,6
26,2
46,9
57,8
90

878,6
283,3
146,7
180,4
157,0
109,2
2,0
422,0
127,4
53,9
114,9
68,5
55,9
1,4
456,6
155,9
92,8
65,5
88,5
53,4

810,0
277,2
140,2
167,1
137,3
86,9
0,0
386,6
123,5
51,1
107,0
61,0
43,2
0,0
423,4
153,7
89,1
60,1
76,4
43,7

68,6
6,1
6,5
13,3
19,7
22,3
0,0
35,4
3,9
2,8
7,9
7,6
12,7
0,0
33,2
2,2
3,7
5,4
12,1
9,6

162,8
9,4
15,5
45,6
39,1
50,7
2,5
106,5
7,1
8,5
37,1
22,1
30,0
1,8
56,3
2,2
7,0
8,5
17,1
20,7

131,4
5,2
10,0
34,4
29,3
49,1
3,4
63,5
2,4
4,0
22,1
11,7
21,7
1,7
67,9
2,8
6,0
12,3
17,6
27,4

Sexe,medii,niveldeinstruire

Primarsaufrcoalprimar
Urban
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Rural
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar

miipersoane
Totaleconomie
ntreprinderialesectoruluiformal
ntreprinderiale
Gospodrii
sectorului
Ocupare Ocupare
Ocupare
Ocupare
casnice
Total
Total
informal
formal
informal
formal informal

3,0
550,5
229,8
94,5
95,0
93,7
37,0
0,0
622,3
68,0
77,7
165,4
131,8
172,0
7,3

0,4
476,4
218,3
84,9
75,1
73,0
24,7
0,4
333,5
58,8
55,3
92,0
64,3
62,2
0,9

2,6
74,1
11,5
9,6
19,9
20,7
12,2
0,2
288,7
9,2
22,4
73,4
67,5
109,8
6,4

91

0,6
504,2
223,1
88,4
79,7
82,2
30,3
0,4
374,4
60,2
58,3
100,7
74,8
78,9
1,5

0,0
476,4
218,3
84,9
75,1
73,0
24,7
0,0
333,5
58,8
55,3
92,0
64,3
62,2
0,0

0,0
27,7
4,7
3,5
4,6
9,2
5,6
0,0
40,9
0,0
3,0
8,7
10,5
16,7
0,0

0,0
37,6
6,1
4,6
13,1
8,5
5,2
0,0
125,2
3,3
10,9
32,5
30,7
45,4
2,4

1,7
8,7
0,0
0,0
2,2
3,0
0,0
0,0
122,7
4,5
8,5
32,2
26,4
47,7
3,4

Tabelul46.Persoaneocupatenvrstade2049aniduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,
numruldecopiidevrstprecolar,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,numruldecopiide
vrstprecolar
Total
Persoanecarenuauniciuncopilde
vrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopilde
vrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciuncopilde
vrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopilde
vrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciuncopilde
vrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopilde
vrstprecolar
Urban
Persoanecarenuauniciuncopilde
vrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopilde
vrstprecolar
Rural
Persoanecarenuauniciuncopilde
vrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopilde
vrstprecolar

Totaleconomie
Ocupare
Ocupare
Total
formal informal
798,0
560,0
238,0

ntreprinderialesectoruluiformal
ntreprinderiale
sectorului
Ocupare
Ocupare
Total
informal
formal
informal
610,5
560,0
50,5
112,6

Gospodrii
casnice
74,9

555,1

390,6

164,5

426,6

390,6

36,0

78,3

50,2

242,9
399,2

169,4
261,6

73,5
137,6

183,8
287,3

169,4
261,6

14,5
25,7

34,3
76,5

24,7
35,4

266,5

172,5

93,9

190,2

172,5

17,7

52,2

24,0

132,7
398,8

89,1
298,4

43,6
100,4

97,1
323,1

89,1
298,4

8,0
24,8

24,2
36,1

11,4
39,5

288,6

218,1

70,5

236,4

218,1

18,3

26,0

26,2

110,1
394,9

80,3
338,4

29,9
56,5

86,7
361,4

80,3
338,4

6,4
23,0

10,1
30,1

13,3
3,5

275,4

235,1

40,3

251,7

235,1

16,6

21,0

2,6

119,6
403,1

103,3
221,6

16,3
181,5

109,6
249,1

103,3
221,6

6,3
27,5

9,0
82,5

0,0
71,4

279,8

155,5

124,2

174,9

155,5

19,4

57,2

47,6

123,3

66,0

57,2

74,2

66,0

8,1

25,3

23,8

92

Tabelul47.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,statutulprofesional,pesexeimedii,
nanul2013
miipersoane
Totaleconomie

Sexe,medii,statut
profesional

Total

Total

Ocupare
formal

ntreprinderialesectoruluiformal
Ocupare
informal

Ocupare
formal

Total

ntreprinderiale
sectorului
informal

Ocupare
informal

Gospodrii
casnice

1172,8

810,0

362,8

878,6

810,0

68,6

162,8

131,4

Salariai

806,7

730,5

76,2

790,5

730,5

60,1

12,3

3,8

Nesalariai

366,1

79,5

286,6

88,1

79,5

8,6

150,5

127,5

Brbai

592,1

386,6

205,5

422,0

386,6

35,4

106,5

63,5

Salariai

383,1

341,3

41,9

373,7

341,3

32,5

9,0

0,0

Nesalariai

208,9

45,3

163,6

48,3

45,3

3,0

97,6

63,1

Femei

580,7

423,4

157,3

456,6

423,4

33,2

56,3

67,9

Salariai

423,5

389,2

34,3

416,8

389,2

27,6

3,4

3,4

Nesalariai

157,2

34,2

123,0

39,8

34,2

5,6

52,9

64,5

Urban

550,5

476,4

74,1

504,2

476,4

27,7

37,6

8,7

Salariai

479,9

449,0

30,8

475,6

449,0

26,6

2,1

2,2

Nesalariai

70,6

27,4

43,2

28,5

27,4

0,0

35,6

6,5

Rural

622,3

333,5

288,7

374,4

333,5

40,9

125,2

122,7

Salariai

326,8

281,4

45,4

314,9

281,4

33,5

10,2

1,7

Nesalariai

295,5

52,1

243,4

59,5

52,1

7,4

114,9

121,0

93

Tabelul48.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,peactivitieconomice,sexeimedii,
nanul2013
Sexe,medii,activitieconomice

Total
Agricultur,economiavnatuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Brbai
Agricultur,economiavnatuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Femei
Agricultur,economiavnatuluiipisicultur
Industrie
Construcii

miipersoane
ntreprinderialesectoruluiformal ntreprinderi
Totaleconomie
Gospod
Ocupare Ocupare
Ocupare Ocupare alesectorului
riicasnice
Total
Total
informal
formal informal
formal informal

1172,8
810,0
362,8
878,6
810,0
68,6
162,8
131,4
337,9
88,5
249,4
113,7
88,5
25,3
96,6
127,5
142,4
133,4
9,0
139,9
133,4
6,4
2,6

65,0
24,9
40,1
28,4
24,9
3,5
36,6

211,4
73,2

169,5
64,1

41,9
9,1

195,9
66,5

169,5
64,1

26,4
2,4

15,4
6,7

235,6
107,2
592,1
190,3
76,9
59,0

235,1
94,4
386,6
61,0
70,7
21,4

0,5
12,8
205,5
129,3
6,2
37,6

235,4
98,8
422,0
75,5
75,1
24,4

235,1
94,4
386,6
61,0
70,7
21,4

0,0
4,4
35,4
14,5
4,4
3,0

0,0
4,6
106,5
51,7
1,8
34,6

3,8
63,5
63,1

89,0
55,4

71,6
46,5

17,5
8,9

80,0
48,8

71,6
46,5

8,4
2,2

9,1
6,7

70,1
51,2
580,7
147,6
65,5
6,0

70,0
45,4
423,4
27,4
62,8
3,6

0,1
5,8
157,3
120,1
2,7
2,5

70,0
48,3
456,6
38,2
64,8
4,0

70,0
45,4
423,4
27,4
62,8
3,6

0,0
2,8
33,2
10,8
2,0
0,0

0,0
2,6
56,3
44,9
0,0
2,1

0,0
67,9
64,5

94

Sexe,medii,activitieconomice

Comercuridicataicuamnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Urban
Agricultur,economiavnatuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Rural
Agricultur,economiavnatuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti

miipersoane
ntreprinderialesectoruluiformal ntreprinderi
Totaleconomie
Gospod
Ocupare Ocupare alesectorului
Ocupare Ocupare
riicasnice
Total
Total
informal
formal informal
formal informal

122,3
17,8

97,9
17,6

24,4
0,2

116,0
17,7

97,9
17,6

18,0
0,0

6,3
0,0

165,5
56,0
550,5
20,6
89,3
32,3

165,2
49,0
476,4
7,6
85,5
16,3

0,4
7,0
74,1
13,0
3,8
15,9

165,3
50,6
504,2
9,5
88,0
18,2

165,2
49,0
476,4
7,6
85,5
16,3

0,0
1,6
27,7
1,9
2,5
1,9

0,0
2,0
37,6
4,5
0,0
14,0

3,4
8,7
6,5

152,6
51,3

127,2
45,5

25,4
5,8

142,8
47,6

127,2
45,5

15,6
2,1

9,8
3,7

121,2
83,4
622,3
317,3
53,1
32,8

120,9
73,4
333,5
80,9
47,9
8,6

0,3
9,9
288,7
236,5
5,2
24,2

120,9
77,1
374,4
104,2
51,8
10,2

120,9
73,4
333,5
80,9
47,9
8,6

0,0
3,7
40,9
23,4
3,9
1,6

0,0
4,1
125,2
92,1
0,0
22,6

2,2
122,7
121,0

58,8
21,9

42,3
18,6

16,5
3,3

53,2
18,9

42,3
18,6

10,8
0,0

5,7
3,0

114,4
23,9

114,3
21,0

0,2
2,9

114,4
21,7

114,3
21,0

0,0
0,0

0,0

1,7

95

Tabelul49.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,pegrupedeocupaii18,sexeimedii,
nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,grupede
ocupaii
Total
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Brbai
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5

Total
1172,8
92,2
165,0
94,2
24,3
175,1
39,1
113,7
469,3
378,1
592,1
56,1
59,6
30,7
3,9
49,3

Totaleconomie
Ocupare
formal
810,0
91,4
162,3
90,5
23,6
134,9
16,0
74,5
216,7
138,6
386,6
55,6
57,3
28,3
3,5
36,6

Ocupare
informal
362,8
0,8
2,7
3,6
0,7
40,2
23,1
39,2
252,5
239,5
205,5
0,5
2,3
2,4
0,4
12,8

ntreprinderialesectoruluiformal
ntreprinderiale
Ocupare
Ocupare
sectoruluiinformal
Total
formal
informal

878,6
810,0
68,6
162,8
92,1
91,4
0,0
0,0
163,2
162,3
0,0
1,8
92,9
90,5
2,3
0,0
24,3
23,6
0,0

156,4
134,9
21,4
16,5
18,4
16,0
2,3
14,3
80,9
74,5
6,4
32,8
250,6
216,7
33,8
96,1
168,1
138,6
29,4
87,5
422,0
386,6
35,4
106,5
56,0
55,6
0,0
0,0
57,9
57,3
0,0
1,6
29,7
28,3
0,0
0,0
3,9
3,5
0,0

40,5
36,6
3,9
8,8

Grupe majore ale clasificatorului ISCO-88:


Grupa 1- Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i politice;
Grupa 2 - Specialiti cu nivel superior de calificare;
Grupa 3 - Specialiti cu nivel mediu de calificare;
Grupa 4 - Funcionari administrativi;
Grupa 5 - Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai;
Grupa 6 - Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur i pescuit;
Grupa 7 - Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari si mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii, geologie i prospectare geologic;
Grupa 8 - Operatori, aparatiti, mainiti la instalaii i maini, lctui asamblori;
Grupa 9 - Muncitori necalificai
18

96

Gospodrii
casnice

131,4

2,3
6,5

122,6
122,6
63,5

miipersoane
Sexe,medii,grupede
ocupaii
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Femei
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Urban
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Rural
Grupa1
Grupa2
Grupa3

Totaleconomie
Ocupare
Total
formal
24,2
9,6
82,1
45,9
286,1
149,9
201,9
78,8
580,7
423,4
36,1
35,8
105,4
105,0
63,4
62,2
20,3
20,1
125,8
98,4
14,9
6,4
31,5
28,6
183,2
66,8
176,2
59,9
550,5
476,4
70,5
69,8
125,2
122,8
58,8
55,6
17,3
16,6
105,3
80,5
2,6
1,4
61,1
43,9
109,6
85,8
59,3
41,3
622,3
333,5
21,7
21,6
39,7
39,5
35,4
34,9

Ocupare
informal
14,6
36,3
136,2
123,2
157,3
0,3
0,4
1,2
0,3
27,5
8,4
2,9
116,4
116,3
74,1
0,7
2,4
3,2
0,7
24,9
1,1
17,1
23,9
18,0
288,7
0,1
0,3
0,4

ntreprinderialesectoruluiformal
ntreprinderiale
Ocupare
Ocupare
sectoruluiinformal
Total
formal
informal
11,2
9,6
1,6
8,8
51,3
45,9
5,4
30,9
171,5
149,9
21,6
55,3
96,0
78,8
17,2
46,7
456,6
423,4
33,2
56,3
36,1
35,8
0,0

105,2
105,0
0,0
0,0
63,2
62,2
0,0
0,0
20,3
20,1
0,0

115,9
98,4
17,5
7,7
7,1
6,4
0,0
5,5
29,6
28,6
0,0
1,9
79,1
66,8
12,2
40,8
72,1
59,9
12,2
40,8
504,2
476,4
27,7
37,6
70,4
69,8
0,0
0,0
123,5
122,8
0,0
1,8
57,6
55,6
2,0
0,0
17,3
16,6
0,0

93,6
80,5
13,1
10,3
1,6
0,0
0,0
0,0
47,8
43,9
3,9
13,3
92,3
85,8
6,6
10,4
45,7
41,3
4,4
6,7
374,4
333,5
40,9
125,2
21,7
21,6
0,0

39,7
39,5
0,0
0,0
35,2
34,9
0,0
0,0
97

Gospodrii
casnice
4,2

59,3
59,2
67,9

2,3
2,2

63,4
63,4
8,7

0,0
0,0

6,9
6,9
122,7

miipersoane
Sexe,medii,grupede
ocupaii
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9

Totaleconomie
Ocupare
Total
formal
6,9
6,9
69,8
54,5
36,5
14,6
52,6
30,5
359,6
131,0
318,8
97,3

Ocupare
informal
0,0
15,4
21,9
22,1
228,7
221,5

ntreprinderialesectoruluiformal
ntreprinderiale
Ocupare
Ocupare
sectoruluiinformal
Total
formal
informal
6,9
6,9

62,8
54,5
8,4
6,2
16,8
14,6
2,2
13,6
33,1
30,5
2,5
19,5
158,2
131,0
27,2
85,7
122,3
97,3
25,0
80,8

98

Gospodrii
casnice

0,0
6,2

115,7
115,7

Tabelul50.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,formadeproprietateaunitii,
pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,forma
deproprietatea
unitii

Total

Total
Privat
Public
Brbai
Privat
Public
Femei
Privat
Public
Urban
Privat
Public
Rural
Privat
Public

1172,8
856,3
316,5
592,1
473,4
118,6
580,7
382,9
197,8
550,5
382,6
167,9
622,3
473,7
148,6

Totaleconomie
Ocupare
Ocupare
formal
informal

810,0
494,4
315,5
386,6
268,9
117,7
423,4
225,5
197,8
476,4
308,5
167,9
333,5
185,9
147,6

362,8
361,9
0,9
205,5
204,5
0,9
157,3
157,3
0,0
74,1
74,1
0,0
288,7
287,8
0,9

ntreprinderialesectoruluiformal
Ocupare
Ocupare
Total
formal
informal

878,6
562,1
316,5
422,0
303,4
118,6
456,6
258,7
197,8
504,2
336,3
167,9
374,4
225,9
148,6

99

810,0
494,4
315,5
386,6
268,9
117,7
423,4
225,5
197,8
476,4
308,5
167,9
333,5
185,9
147,6

68,6
67,7
0,0
35,4
34,5
0,0
33,2
33,2

27,7
27,7

40,9
40,0
0,0

ntreprinderiale
sectoruluiinformal

Gospodrii
casnice

162,8
162,8

106,5
106,5

56,3
56,3

37,6
37,6

125,2
125,2

131,4
131,4

63,5
63,5

67,9
67,9

8,7
8,7

122,7
122,7

Tabelul51.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,formaorganizatoricojuridic
aunitii,pesexeimedii,nanul2013
Sexe,medii,formaorganizatoricojuridicaunitii
Total

miipersoane
ntreprinderialesectoruluiformal ntreprinderi Gospo
Totaleconomie
Ocupare Ocupare
Ocupare Ocupare alesectorului drii
Total
Total
informal
casnice
formal informal
formal informal
1172,8

810,0

362,8

878,6

810,0

68,6

162,8

131,4

ntreprindere,organizaie,instituie(cudreptdepersoan
juridic)

732,4

705,1

27,3

732,4

705,1

27,3

ntreprindereindividualagricol(gospodrierneasc)

68,5

47,1

21,4

66,9

47,1

19,8

1,6

ntreprindereindividual,birouindividualdeavocaisau
notarial(frdreptdepersoanjuridic)

54,3

36,1

18,2

54,3

36,1

18,2

108,4

21,7

86,7

25,0

21,7

3,3

83,4

3,8

3,8

0,0

3,8

ngospodriaauxiliar,proprie

205,3

205,3

0,0

77,8

127,5

Brbai

592,1

386,6

205,5

422,0

386,6

35,4

106,5

63,5

ntreprindere,organizaie,instituie(cudreptdepersoan
juridic)

350,4

332,9

17,6

350,4

332,9

17,6

ntreprindereindividualagricol(gospodrierneasc)

43,1

31,1

12,0

41,8

31,1

10,8

0,0

ntreprindereindividual,birouindividualdeavocaisau
notarial(frdreptdepersoanjuridic)

20,5

14,6

5,9

20,5

14,6

5,9

Activitatedemuncindividual

76,8

8,0

68,7

9,2

8,0

0,0

67,5

0,0

0,4

0,0

0,0

100,8

100,8

0,0

37,7

63,1

Activitatedemuncindividual
Caangajatngospodriiparticularealecetenilor(act.95)

Caangajatngospodriiparticularealecetenilor(act.95)
ngospodriaauxiliar,proprie

100

Sexe,medii,formaorganizatoricojuridicaunitii
Femei
ntreprindere,organizaie,instituie(cudreptdepersoan
juridic)
ntreprindereindividualagricol(gospodrie rneasc)
ntreprindereindividual,birouindividualdeavocaisau
notarial(frdreptdepersoanjuridic)
Activitatedemuncindividual
Caangajatngospodriiparticularealecetenilor(act.95)
ngospodriaauxiliar,proprie
Urban
ntreprindere,organizaie,instituie(cudreptdepersoan
juridic)
ntreprindereindividualagricol(gospodrie rneasc)
ntreprindereindividual,birouindividualdeavocaisau
notarial(frdreptdepersoanjuridic)
Activitatedemuncindividual
Caangajatngospodriiparticularealecetenilor(act.95)
ngospodriaauxiliar,proprie
Rural
ntreprindere,organizaie,instituie(cudreptdepersoan
juridic)
ntreprindereindividualagricol(gospodrie rneasc)
ntreprindereindividual,birouindividualdeavocaisau
notarial(frdreptdepersoanjuridic)
Activitatedemuncindividual
Caangajatngospodriiparticularealecetenilor(act.95)
ngospodriaauxiliar,proprie

miipersoane
ntreprinderialesectoruluiformal ntreprinderi Gospo
Totaleconomie
Ocupare Ocupare alesectorului drii
Ocupare Ocupare
Total
Total
informal
casnice
formal informal
formal informal
580,7
423,4
157,3
456,6
423,4
33,2
56,3
67,9
382,0
25,4

372,2
16,1

9,8
9,4

382,0
25,1

372,2
16,1

9,8
9,0

0,0

33,8
31,6
3,4
104,5
550,5

21,5
13,6

476,4

12,3
18,0
3,4
104,5
74,1

33,8
15,7
0,0
0,0
504,2

21,5
13,6

476,4

12,3
2,1

27,7

15,9

40,0
37,6

3,4
64,5
8,7

449,3
2,7

434,1
1,0

15,2
1,8

449,3
2,3

434,1
0,0

15,2
0,0

0,0

32,6
55,3
2,2
8,4
622,3

23,5
17,8

333,5

9,1
37,5
2,2
8,4
288,7

32,6
19,9
0,0
0,0
374,4

23,5
17,8

333,5

9,1
2,2

40,9

35,4

1,9
125,2

2,2
6,5
122,7

283,1
65,8

270,9
46,1

12,2
19,6

283,1
64,6

270,9
46,1

12,2
18,4

0,0

21,7
53,1
1,7
196,9

12,6
3,9

9,2
49,2
1,7
196,9

21,7
5,0
0,0
0,0

12,6
3,9

9,2
0,0

48,0

75,9

1,7
121,0

101

Tabelul52.Persoaneocupateduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,programuldelucru,durataefectiv
asptmniidelucru,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,programul
obinuitdelucru,durata
efectivasptmniide
lucru
Total
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreimaimult
Brbai
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreimaimult
Femei
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreimaimult

ntreprinderialesectoruluiformal

Totaleconomie
Total
1172,8
1088,6
341,7
444,3
302,6
84,1
74,1
10,1
592,1
550,9
139,6
223,8
187,5
41,2
34,6
6,6
580,7
537,8
202,2
220,6
115,0
42,9
39,4
3,5

Ocupare
formal
810,0
779,3
177,2
403,9
198,2
30,7
28,6
2,0
386,6
375,2
58,8
198,4
118,1
11,4
10,3
1,0
423,4
404,1
118,5
205,5
80,1
19,3
18,3
1,0

Ocupare
informal
362,8
309,3
164,5
40,5
104,4
53,5
45,4
8,0
205,5
175,6
80,8
25,4
69,4
29,8
24,3
5,5
157,3
133,7
83,7
15,1
34,9
23,6
21,1
2,5

Total
878,6
841,7
194,6
418,5
228,6
36,9
33,4
3,5
422,0
407,1
66,8
207,0
133,2
15,0
12,9
2,1
456,6
434,7
127,8
211,5
95,3
21,9
20,5
1,4
102

Ocupare
formal

Ocupare
informal

810,0
779,3
177,2
403,9
198,2
30,7
28,6
2,0
386,6
375,2
58,8
198,4
118,1
11,4
10,3
0,0
423,4
404,1
118,5
205,5
80,1
19,3
18,3
0,0

68,6
62,4
17,4
14,6
30,4
6,2
4,8
0,0
35,4
31,8
8,0
8,6
15,2
3,6
2,6
0,0
33,2
30,6
9,4
6,0
15,2
2,6
2,2
0,0

ntreprinderiale
sectoruluiinformal
162,8
136,7
70,7
15,4
50,6
26,1
22,9
3,2
106,5
90,5
38,1
11,5
40,8
16,1
13,8
2,2
56,3
46,2
32,5
3,9
9,8
10,0
9,0
0,0

Gospodriicasnice
131,4
110,2
76,4
10,4
23,4
21,1
17,8
3,3
63,5
53,4
34,6
5,3
13,4
10,1
7,9
2,3
67,9
56,9
41,8
5,2
9,9
11,0
9,9
0,0

miipersoane
Sexe,medii,programul
obinuitdelucru,durata
efectivasptmniide
lucru
Urban
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreimaimult
Rural
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
21oreimaimult

ntreprinderialesectoruluiformal

Totaleconomie
Total
550,5
523,5
105,2
281,0
137,3
27,0
24,9
2,0
622,3
565,2
236,6
163,4
165,2
57,1
49,1
8,0

Ocupare
formal
476,4
463,7
89,0
267,5
107,2
12,8
12,0
0,7
333,5
315,6
88,3
136,4
91,0
17,9
16,6
1,3

Ocupare
informal
74,1
59,8
16,2
13,5
30,1
14,2
12,9
1,3
288,7
249,5
148,3
27,0
74,3
39,2
32,5
6,7

Total
504,2
488,6
92,9
274,9
120,7
15,6
14,3
1,3
374,4
353,1
101,7
143,6
107,9
21,3
19,1
2,2

103

Ocupare
formal

Ocupare
informal

476,4
463,7
89,0
267,5
107,2
12,8
12,0
0,0
333,5
315,6
88,3
136,4
91,0
17,9
16,6
0,0

27,7
24,9
4,0
7,4
13,5
2,8
2,3
0,0
40,9
37,5
13,4
7,2
16,9
3,4
2,5
0,0

ntreprinderiale
sectoruluiinformal
37,6
28,2
7,3
5,1
15,9
9,4
8,8
0,0
125,2
108,5
63,4
10,3
34,7
16,7
14,1
2,6

Gospodriicasnice
8,7
6,7
5,0
0,0
0,0
2,0
1,9
0,0
122,7
103,5
71,5
9,4
22,7
19,2
15,9
3,2

Tabelul53.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,pegrupedevrst,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,grupe
devrst
Total
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

Totaleconomie
Total

806,7
74,4
222,3
190,2
199,8
111,2
8,8
383,1
40,3
117,1
77,2
84,9
59,8
3,8
423,5
34,1
105,2
113,0
114,8
51,5
4,9

Ocupare
formal

730,5
62,2
200,0
172,5
183,3
104,0
8,5
341,3
32,9
103,8
69,1
76,6
55,3
3,7
389,2
29,4
96,2
103,4
106,7
48,7
4,8

ntreprinderialesectoruluiformal
Ocupare
informal

76,2
12,2
22,3
17,7
16,5
7,3
0,3
41,9
7,5
13,3
8,1
8,4
4,5
0,2
34,3
4,7
9,0
9,6
8,1
2,7
0,1

Ocupare
formal

Total

790,5
72,2
217,9
187,3
194,9
109,4
8,7
373,7
38,6
113,7
76,1
82,6
58,8
3,8
416,8
33,6
104,2
111,2
112,3
50,6
4,9
104

730,5
62,2
200,0
172,5
183,3
104,0
8,5
341,3
32,9
103,8
69,1
76,6
55,3
3,7
389,2
29,4
96,2
103,4
106,7
48,7
4,8

Ocupare
informal

ntreprinderiale
sectorului
informal

60,1
10,0
17,9
14,8
11,6
5,4
0,0
32,5
5,8
9,9
7,0
6,1
3,6
0,0
27,6
4,2
8,0
7,8
5,6
1,9
0,0

Gospodriicasnicecare
angajeazlucrtoricasnici
pltii

12,3
1,9
3,6
2,1
3,5
0,0
0,0
9,0
1,5
3,2
0,0
2,3
0,0

3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

miipersoane
Sexe,medii,grupe
devrst
Urban
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Rural
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

Totaleconomie
Total

479,9
40,7
150,5
111,9
104,9
65,0
7,0
326,8
33,8
71,8
78,3
94,9
46,2
1,8

Ocupare
formal

449,0
36,1
140,4
103,9
99,0
62,6
6,9
281,4
26,1
59,6
68,6
84,3
41,4
1,5

ntreprinderialesectoruluiformal
Ocupare
informal

30,8
4,5
10,1
7,9
5,9
2,4
0,0
45,4
7,7
12,2
9,7
10,6
4,9
0,3

Ocupare
formal

Total

475,6
40,5
149,7
111,0
103,0
64,4
7,0
314,9
31,7
68,2
76,3
91,9
45,0
1,8

105

449,0
36,1
140,4
103,9
99,0
62,6
6,9
281,4
26,1
59,6
68,6
84,3
41,4
1,5

Ocupare
informal

ntreprinderiale
sectorului
informal

26,6
4,4
9,3
7,1
4,0
1,8
0,0
33,5
5,6
8,6
7,7
7,6
3,6
0,0

Gospodriicasnicecare
angajeazlucrtoricasnici
pltii

2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,2
1,7
2,9
1,9
2,6
0,0
0,0

2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tabelul54.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,niveluldeinstruire,pesexeimedii,nanul
2013
Sexe,medii,nivelde
instruire
Total
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoal
primar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoal
primar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoal
primar

Total
806,7
274,7
134,4
160,0
141,1
94,1

Totaleconomie
Ocupare
Ocupare
formal
informal
730,5
76,2
268,6
6,1
128,0
6,4
145,2
14,8
120,4
20,6
67,3
26,8

ntreprinderialesectoruluiformal
ntreprinderiale
Ocupare
Ocupare
sectoruluiinformal
Total
formal
informal
790,5
730,5
60,1
12,3
274,2
268,6
5,5
0,0
133,6
128,0
5,6
0,0
157,4
145,2
12,2
2,2
137,4
120,4
17,0
2,6
86,5
67,3
19,2
6,5

miipersoane
Gospodriicasnicecare
angajeazlucrtoricasnici
pltii
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,4
383,1
122,4
48,1
100,3
62,6
48,2

0,9
341,3
118,5
45,4
90,8
53,8
32,2

1,5
41,9
3,9
2,7
9,5
8,8
16,0

1,4
373,7
122,2
48,0
98,4
60,9
43,5

0,0
341,3
118,5
45,4
90,8
53,8
32,2

0,0
32,5
3,7
2,6
7,5
7,1
11,3

0,0
9,0
0,0
0,0
1,8
1,7
4,7

0,0
0,0

0,0

1,5
423,5
152,3
86,3
59,7
78,5
45,9

0,5
389,2
150,1
82,6
54,4
66,6
35,1

1,0
34,3
2,2
3,7
5,3
11,9
10,8

0,9
416,8
152,0
85,6
59,0
76,5
43,0

0,0
389,2
150,1
82,6
54,4
66,6
35,1

0,0
27,6
1,9
3,0
4,7
9,9
8,0

0,0
3,4

0,0
0,0
1,7

0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,4

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

106

Sexe,medii,nivelde
instruire
Urban
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoal
primar
Rural
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoal
primar

Total
479,9
216,9
81,9
74,6
77,7
28,3

Totaleconomie
Ocupare
Ocupare
formal
informal
449,0
30,8
212,1
4,8
78,1
3,9
69,5
5,0
67,3
10,5
21,7
6,6

miipersoane
ntreprinderialesectoruluiformal
Gospodriicasnicecare
ntreprinderiale
angajeazlucrtoricasnici
Ocupare
Ocupare
sectoruluiinformal
Total
pltii
formal
informal
475,6
449,0
26,6
2,1
2,2
216,6
212,1
4,6

0,0
81,3
78,1
3,2
0,0
0,0
74,0
69,5
4,4
0,0
0,0
76,1
67,3
8,8
0,0
0,0
27,2
21,7
5,5
0,0
0,0

0,0
326,8
57,9
52,5
85,4
63,3
65,8

0,4
281,4
56,6
50,0
75,6
53,2
45,6

0,1
45,4
1,3
2,5
9,8
10,1
20,2

0,4
314,9
57,5
52,3
83,4
61,3
59,3

0,0
281,4
56,6
50,0
75,6
53,2
45,6

0,0
33,5
0,0
2,3
7,8
8,1
13,8

10,2
0,0
0,0
1,8
1,7
5,7

1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,9

0,5

1,4

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

107

Tabelul55.Salariainvrstade2049aniduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,numruldecopii
devrstprecolar,pesexeimedii,nanul2013
Sexe,medii,numruldecopiidevrst
precolar
Total
Persoanecarenuauniciuncopilde
vrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopilde
vrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciuncopilde
vrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopilde
vrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciuncopilde
vrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopilde
vrstprecolar
Urban
Persoanecarenuauniciuncopilde
vrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopilde
vrstprecolar
Rural
Persoanecarenuauniciuncopilde
vrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopilde
vrstprecolar

ntreprinderialesectoruluiformal
Totaleconomie
Ocupare Ocupare
Ocupare Ocupare
Total
Total
formal informal
formal informal
566,6
509,8
56,8
555,2
509,8
45,3

miipersoane
ntreprinderi
Gospodriicasnice
alesectorului
careangajeaz
informal
lucrtoricasnicipltii
9,0
2,5

396,7

356,2

40,5

388,1

356,2

31,9

6,4

2,1

170,0
264,7

153,6
234,0

16,3
30,7

167,1
257,6

153,6
234,0

13,4
23,6

2,5
6,8

0,0
0,0

175,5

154,5

21,0

170,4

154,5

15,9

4,8

0,0

89,2
301,9

79,5
275,8

9,7
26,1

87,2
297,5

79,5
275,8

7,7
21,7

2,0
2,2

0,0
2,1

221,1

201,7

19,5

217,7

201,7

16,0

1,6

1,8

80,7
344,6

74,1
319,8

6,6
24,9

79,9
342,1

74,1
319,8

5,8
22,3

0,0
0,0

0,0
0,0

239,8

221,2

18,5

237,5

221,2

16,2

0,0

0,0

104,8
222,0

98,5
190,1

6,3
31,9

104,6
213,1

98,5
190,1

6,1
23,0

0,0
7,5

0,0

156,9

135,0

21,9

150,6

135,0

15,7

5,3

0,0

65,1

55,1

10,0

62,5

55,1

7,4

2,3

0,0

108

Tabelul56.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,peactivitieconomice,sexeimedii,nanul
2013

806,7
70,8
138,4
29,8

730,5
43,1
132,1
24,1

76,2
27,6
6,3
5,7

790,5
61,5
138,3
27,6

730,5
43,1
132,1
24,1

60,1
18,3
6,2
3,5

12,3
9,3
0,0
2,2

miipersoane
Gospodrii
casnicecare
angajeaz
lucrtoricasnici
pltii
3,8

168,0
65,7

142,4
63,4

25,7
2,4

167,4
65,7

142,4
63,4

25,0
2,4

0,0

234,6
99,3
383,1
49,2
73,8
25,8

234,3
91,0
341,3
31,0
69,5
20,5

0,2
8,2
41,9
18,2
4,3
5,3

234,6
95,5
373,7
43,0
73,7
23,6

234,3
91,0
341,3
31,0
69,5
20,5

0,0
4,4
32,5
12,0
4,2
3,0

9,0
6,2
0,0
2,2

3,8
0,0

69,8
48,2

61,1
46,0

8,6
2,2

69,3
48,2

61,1
46,0

8,1
2,2

0,0

69,3
47,1
423,5
21,6
64,7
4,0

69,3
43,8
389,2
12,1
62,6
3,6

0,1
3,2
34,3
9,5
2,0
0,4
109

69,3
46,6
416,8
18,5
64,6
4,0

69,3
43,8
389,2
12,1
62,6
3,6

0,0
2,8
27,6
6,4
2,0
0,0

3,4
3,1
0,0

0,0
3,4

ntreprinderialesectoruluiformal

Totaleconomie
Sexe,medii,activitieconomice

Total
Agricultur,economiavnatuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Brbai
Agricultur,economiavnatuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Femei
Agricultur,economiavnatuluiipisicultur
Industrie
Construcii

Total

Ocupare Ocupare
formal informal

Total

Ocupare
formal

ntreprinderi
Ocupare alesectorului
informal
informal

Sexe,medii,activitieconomice

Comercuridicataicuamnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Urban
Agricultur,economiavnatuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti
Rural
Agricultur,economiavnatuluiipisicultur
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;Hotelurii
restaurante
Transporturiicomunicaii
Administraiepublic;nvmnt;Sntatei
asistensocial
Alteactiviti

Total

miipersoane
Gospodrii
ntreprinderi
casnicecare
angajeaz
Ocupare alesectorului
informal
lucrtoricasnici
informal
pltii

ntreprinderialesectoruluiformal

Totaleconomie
Ocupare Ocupare
formal informal

Total

Ocupare
formal

98,3
17,6

81,2
17,4

17,0
0,2

98,1
17,6

81,2
17,4

16,9
0,0

0,0

165,2
52,2
479,9
9,8
87,3
18,0

165,1
47,2
449,0
6,7
84,9
15,7

0,2
5,0
30,8
3,1
2,4
2,4

165,2
48,8
475,6
8,5
87,2
17,6

165,1
47,2
449,0
6,7
84,9
15,7

0,0
1,6
26,6
1,8
2,3
1,9

2,1
0,0
0,0
0,0

3,4
2,2

121,1
47,0

106,1
45,0

15,0
2,1

120,8
47,0

106,1
45,0

14,7
2,1

0,0

120,5
76,1
326,8
61,0
51,2
11,8

120,5
70,2
281,4
36,4
47,2
8,4

0,1
5,9
45,4
24,5
4,0
3,3

120,5
73,9
314,9
53,0
51,1
10,0

120,5
70,2
281,4
36,4
47,2
8,4

0,0
3,7
33,5
16,5
3,9
1,6

10,2
8,0
0,0
1,8

2,2
1,7

46,9
18,7

36,3
18,4

10,7
0,3

46,5
18,7

36,3
18,4

10,3
0,0

0,0

114,0
23,2

113,8
20,8

0,2
2,4

114,0
21,5

113,8
20,8

0,0
0,0

1,7

110

Tabelul57.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,pegrupedeocupaii19,sexeimedii,nanul2013

Sexe,medii,grupede
ocupaii

Total

Totaleconomie
Ocupare
Ocupare
formal
informal

ntreprinderialesectoruluiformal
Ocupare
Ocupare
Total
formal
informal

miipersoane
ntreprinderi Gospodriicasnice
alesectorului
careangajeaz
informal
lucrtoricasnicipltii

Total
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Brbai
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4

806,7
83,5
161,1
92,5
24,2
136,6
8,3
79,6
220,9
140,0
383,1
50,6
56,3
29,6
3,9

730,5
82,8
160,2
90,4
23,5
113,5
5,5
73,0
181,5
104,8
341,3
50,2
55,6
28,3
3,5

76,2
0,7
0,9
2,0
0,7
23,0
2,7
6,7
39,4
35,2
41,9
0,4
0,7
1,3
0,4

790,5
83,5
161,1
92,5
24,2
133,8
7,3
79,4
208,7
127,9
373,7
50,6
56,3
29,6
3,9

730,5
82,8
160,2
90,4
23,5
113,5
5,5
73,0
181,5
104,8
341,3
50,2
55,6
28,3
3,5

60,1
0,0
0,0
2,0
0,0
20,3
1,7
6,4
27,3
23,1
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0

12,3

3,8

0,0
0,0
0,0
10,6
10,6
9,0

Grupe majore ale clasificatorului ISCO-88:


Grupa 1 - Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economico-sociale i politice;
Grupa 2 - Specialiti cu nivel superior de calificare;
Grupa 3 - Specialiti cu nivel mediu de calificare;
Grupa 4 - Funcionari administrativi;
Grupa 5 - Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai;
Grupa 6 - Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur i pescuit;
Grupa 7 - Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari si mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi, telecomunicaii, geologie i prospectare geologic;
Grupa 8 - Operatori, aparatiti, mainiti la instalaii i maini, lctui asamblori;
Grupa 9 - Muncitori necalificai
19

111

2,3

1,5
1,5
0,0

Sexe,medii,grupede
ocupaii

Total

Totaleconomie
Ocupare
Ocupare
formal
informal

ntreprinderialesectoruluiformal
Ocupare
Ocupare
Total
formal
informal

miipersoane
ntreprinderi Gospodriicasnice
alesectorului
careangajeaz
informal
lucrtoricasnicipltii

Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Femei
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Urban
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9

34,2
4,3
50,0
154,1
80,3
423,5
32,9
104,8
62,9
20,3
102,3
3,9
29,6
66,8
59,8
479,9
64,4
121,8
57,4
17,3
77,4
0,0
46,7
93,4
47,4

30,1
2,1
44,4
127,1
57,4
389,2
32,6
104,6
62,1
20,0
83,4
3,4
28,6
54,4
47,4
449,0
63,8
121,1
55,6
16,6
63,2
1,1
42,8
84,7
40,7

4,1
2,2
5,6
27,1
22,9
34,3
0,3
0,2
0,8
0,3
18,9
0,5
1,0
12,4
12,4
30,8
0,7
0,7
1,8
0,7
14,2
0,2
3,9
8,8
6,8

33,8
3,4
49,8
146,3
72,5
416,8
32,9
104,8
62,9
20,3
100,0
3,9
29,6
62,4
55,4
475,6
64,4
121,8
57,4
17,3
75,7
1,3
46,7
91,0
45,0
112

30,1
2,1
44,4
127,1
57,4
389,2
32,6
104,6
62,1
20,0
83,4
3,4
28,6
54,4
47,4
449,0
63,8
121,1
55,6
16,6
63,2
0,0
42,8
84,7
40,7

3,7
0,0
5,4
19,2
15,1
27,6
0,0
0,0
0,0
0,0
16,6
0,0
0,0
8,0
8,0
26,6
0,0
0,0
1,8
0,0
12,4
0,0
3,9
6,3
4,3

0,0
0,0
0,0
7,4
7,4
3,4

0,0
0,0

3,2
3,2
2,1

0,0
0,0

1,7
1,7

0,0
0,0
3,4

2,3

0,0
0,0
2,2

0,0

0,0
0,0

Sexe,medii,grupede
ocupaii

Total

Totaleconomie
Ocupare
Ocupare
formal
informal

ntreprinderialesectoruluiformal
Ocupare
Ocupare
Total
formal
informal

miipersoane
ntreprinderi Gospodriicasnice
alesectorului
careangajeaz
informal
lucrtoricasnicipltii

Rural
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9

326,8

281,4

45,4

314,9

19,1
39,3
35,1
6,9
59,2
6,9
32,9
127,5
92,6

19,0
39,1
34,8
6,9
50,3
4,4
30,1
96,8
64,1

0,1
0,2
0,3
0,0
8,9
2,5
2,8
30,7
28,5

19,1
39,3
35,1
6,9
58,2
6,0
32,7
117,7
82,9

113

281,4
19,0
39,1
34,8
6,9
50,3
4,4
30,1
96,8
64,1

33,5
0,0
0,0
0,0

7,9
1,6
2,5
21,0
18,8

10,2

1,7

0,0
0,0
0,0
8,9
8,9

0,0

0,0
0,0

Tabelul58.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,condiiiledeangajare,pesexeimedii,nanul
2013
miipersoane
Sexe,medii,condiiide
angajare

ntreprinderialesectorului
formal

Totaleconomie
Ocupare Ocupare
formal informal
806,7
730,5
76,2

740,4
730,5
9,9
66,3
66,3

749,5
704,0
45,5
57,1
26,5
30,7

Total
Total
Modalitateadeangajare:
contractdemunc
nelegere
Permanenaloculuidemunc:
duratnedeterminat
duratdeterminat
Contribuiisocialepltitede
ctrepatron:
pltete
nupltete
Concediuanualpltit:
beneficiaz
nubeneficiaz
Concediumedicalpltit:
beneficiaz
nubeneficiaz
Brbai
Modalitateadeangajare:
contractdemunc
nelegere
Permanenaloculuidemunc:
duratnedeterminat

740,4
66,3

730,5

733,5
73,1

730,5

732,3
74,3
383,1

730,5

345,8
37,3

341,3

351,3

329,0

341,3

9,9
66,3

3,1
73,1

1,9
74,3
41,9

4,5
37,3

22,3

Gospodriicasnice
careangajeaz
lucrtoricasnici
pltii

ntreprinderiale
sectorului
informal
Ocupare Ocupare
Total
formal informal
790,5
730,5
60,1
12,3
740,4
730,5
50,1

9,9
50,1

12,3

745,1
45,4

41,1
18,9

0,0
11,1

704,0
26,5

3,8

3,8

3,2
0,0

740,4
730,5
50,1

9,9
50,1

12,3

733,3
730,5
57,2

2,8
57,2

12,3

732,3
730,5
58,2
373,7
341,3

1,9
58,2
32,5

12,3
9,0

345,8
341,3
28,0

4,5
28,0

9,0

350,1

21,0

0,0

114

329,0

3,8

0,0
3,6

3,8
0,0

0,0

0,0

miipersoane
Sexe,medii,condiiide
angajare

ntreprinderialesectorului
formal

Totaleconomie
Ocupare Ocupare
formal informal
31,8
12,2
19,6

Total
duratdeterminat
Contribuiisocialepltitede
ctrepatron:
pltete
nupltete
Concediuanualpltit:
beneficiaz
nubeneficiaz
Concediumedicalpltit:
beneficiaz
nubeneficiaz
Femei
Modalitateadeangajare:
contractdemunc
nelegere
Permanenaloculuidemunc:
duratnedeterminat
duratdeterminat
Contribuiisocialepltitede
ctrepatron:
pltete
nupltete
Concediuanualpltit:
beneficiaz
nubeneficiaz
Concediumedicalpltit:

345,8
37,3

341,3

342,7
40,4

341,3

342,0
41,1
423,5

341,3

394,6
28,9

389,2

398,2
25,4

374,9
14,3

394,6
28,9

389,2

390,9
32,7

389,2

389,2

4,5
37,3

1,4
40,4

0,7
41,1
34,3

5,4
28,9

23,2
11,1

5,4
28,9

1,7
32,7

Gospodriicasnice
careangajeaz
lucrtoricasnici
pltii

ntreprinderiale
sectorului
informal
Ocupare Ocupare
Total
formal informal
23,7
12,2
11,4
7,8

0,0

345,8
341,3
28,0

4,5
28,0

9,0

342,7
341,3
31,1

0,0
31,1

9,0

342,0
341,3
31,8
416,8
389,2

0,0
31,8
27,6

9,0
3,4

394,6
389,2
22,2

5,4
22,2

3,4

395,0
21,7

20,1
7,5

0,0
3,3

374,9
14,3

0,0

0,0

0,0
3,4

3,4

3,0
0,0

394,6
389,2
22,2

5,4
22,2

3,4

390,6
389,2
26,2

0,0
26,2

3,4

115

3,4

0,0
3,2

miipersoane
Sexe,medii,condiiide
angajare

ntreprinderialesectorului
formal

Totaleconomie
Ocupare Ocupare
formal informal
390,3
389,2
1,1
33,2
33,2
479,9
449,0
30,8

454,8
449,0
5,8
25,0
25,0

457,6
432,2
25,4
22,2
16,8
5,5

Total
beneficiaz
nubeneficiaz
Urban
Modalitateadeangajare:
contractdemunc
nelegere
Permanenaloculuidemunc:
duratnedeterminat
duratdeterminat
Contribuiisocialepltitede
ctrepatron:
pltete
nupltete
Concediuanualpltit:
beneficiaz
nubeneficiaz
Concediumedicalpltit:
beneficiaz
nubeneficiaz
Rural
Modalitateadeangajare:
contractdemunc
nelegere
Permanenaloculuidemunc:
duratnedeterminat

454,8
25,0

449,0

451,0
28,8

449,0

449,8
30,1
326,8

449,0

285,5
41,3

281,4

291,9

271,7

281,4

5,8
25,0

2,0
28,8

0,7
30,1
45,4

4,1
41,3

20,2

Ocupare
formal
390,3
389,2
26,4
475,6
449,0

Total

454,8
449,0
20,8
455,1
20,5

432,2
16,8

Gospodriicasnice
ntreprinderiale
careangajeaz
sectorului
lucrtoricasnici
informal
Ocupare
pltii
informal
0,0

26,4
3,4
3,4
26,6
2,1
2,2

5,8

20,8
2,1
2,2

22,9
0,0
2,1
3,7
1,7
0,0

454,8
449,0
20,8

5,8
20,8

2,1

450,8
449,0
24,8

1,8
24,8

2,1

449,8
449,0
25,9
314,9
281,4

0,0
25,9
33,5

2,1
10,2

285,5
281,4
29,4

4,1
29,4

10,2

290,0

18,2

116

271,7

2,2

0,0
2,0

2,2
1,7

0,0

1,7

0,0

miipersoane
Sexe,medii,condiiide
angajare

ntreprinderialesectorului
formal

Totaleconomie
Ocupare Ocupare
formal informal
34,9
9,7
25,2

Total
duratdeterminat
Contribuiisocialepltitede
ctrepatron:
pltete
nupltete
Concediuanualpltit:
beneficiaz
nubeneficiaz
Concediumedicalpltit:
beneficiaz
nubeneficiaz

285,5
41,3

281,4

282,5
44,3

281,4

282,6
44,2

281,4

4,1
41,3

1,1
44,3

1,1
44,2

Gospodriicasnice
careangajeaz
lucrtoricasnici
pltii

ntreprinderiale
sectorului
informal
Ocupare Ocupare
Total
formal informal
24,9
9,7
15,2
9,4

0,0

285,5
281,4
29,4

4,1
29,4

10,2

282,5
281,4
32,4

0,0
32,4

10,2

282,6
281,4
32,3

0,0
32,3

10,2

117

1,7

0,0
1,6

1,7

Tabelul59.Salariaiduptipulunitiideproducie,naturaloculuidemunc,programuldelucru,durataefectiv
asptmniidelucru,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,programul
obinuitdelucru,durata
efectivasptmniide
lucru
Total
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
2130ore
Brbai
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
2130ore
Femei
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
2130ore

ntreprinderialesectoruluiformal

Totaleconomie
Total
806,7
774,2
157,0
409,8
207,4
32,4
29,4
3,0
383,1
371,3
47,0
201,8
122,6
11,8
10,1
1,7
423,5
402,9
110,1
208,0
84,8
20,7
19,3
0,0

Ocupare
formal
730,5
706,9
139,7
393,1
174,1
23,6
22,4
1,2
341,3
334,2
37,7
192,0
104,5
7,0
6,5
0,5
389,2
372,6
102,0
201,1
69,6
16,6
15,9
0,7

Ocupare
informal
76,2
67,4
17,3
16,7
33,3
8,8
7,1
1,8
41,9
37,1
9,2
9,8
18,0
4,8
3,6
1,2
34,3
30,3
8,1
6,9
15,3
4,1
3,5
0,6

Total
790,5
761,5
152,2
406,6
202,7
29,0
26,4
2,6
373,7
363,3
44,1
200,2
119,0
10,5
9,0
1,5
416,8
398,2
108,1
206,4
83,7
18,6
17,4
1,1
118

Ocupare
formal
730,5
706,9
139,7
393,1
174,1
23,6
22,4
0,0
341,3
334,2
37,7
192,0
104,5
7,0
6,5
0,0
389,2
372,6
102,0
201,1
69,6
16,6
15,9
0,0

Ocupare
informal
60,1
54,6
12,5
13,6
28,6
5,4
4,0
0,0
32,5
29,0
6,4
8,2
14,4
3,4
2,5
0,0
27,6
25,6
6,1
5,4
14,1
2,0
1,6
0,0

ntreprinderiale Gospodriicasnice
sectorului
careangajeaz
informal
lucrtoricasnicipltii
12,3
9,9
4,1
2,0
3,7
2,4
2,0
0,0
9,0
7,6
2,9
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
3,4
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,8
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3,4
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

miipersoane
Sexe,medii,programul
obinuitdelucru,durata
efectivasptmniide
lucru
Urban
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
2130ore
Rural
Programcomplet
sub40ore
40ore
41oreipeste
Programparial
sub20ore
2130ore

ntreprinderialesectoruluiformal

Totaleconomie
Total
479,9
465,6
84,3
269,5
111,8
14,3
13,2
0,0
326,8
308,6
72,8
140,2
95,6
18,2
16,3
1,9

Ocupare
formal
449,0
438,5
79,6
261,6
97,3
10,5
10,0
0,5
281,4
268,4
60,1
131,4
76,8
13,1
12,4
0,7

Ocupare
informal
30,8
27,1
4,7
7,9
14,5
3,7
3,2
0,6
45,4
40,2
12,6
8,8
18,8
5,1
3,9
1,2

Total
475,6
462,4
83,2
268,6
110,5
13,2
12,1
1,1
314,9
299,1
69,0
138,0
92,2
15,8
14,3
1,5

119

Ocupare
formal
449,0
438,5
79,6
261,6
97,3
10,5
10,0
0,0
281,4
268,4
60,1
131,4
76,8
13,1
12,4
0,0

Ocupare
informal
26,6
23,9
3,6
7,0
13,2
2,7
2,1
0,0
33,5
30,7
8,8
6,6
15,3
2,7
1,9
0,0

ntreprinderiale Gospodriicasnice
sectorului
careangajeaz
informal
lucrtoricasnicipltii
2,1
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,2
8,1
3,3
1,8
3,0
2,1
1,7
0,0

1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tabelul60.Persoaneocupatepegrupedevrst,dupamplasarealoculuide
munc,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,
amplasarealoculuide
munc
Total
Domiciliulpropriu
Domiciliulclientului/
patronului
ntreprindere,uzin,
fabricetc.
Fermsauteren
agricol
antierdeconstrucii
Pianaerlibersau
tarabnstrad
Nuexistunlocfix
Altul
Brbai
Domiciliulpropriu
Domiciliulclientului/
patronului
ntreprindere,uzin,
fabricetc.
Fermsauteren
agricol
antierdeconstrucii
Pianaerlibersau
tarabnstrad
Nuexistunlocfix
Altul
Femei
Domiciliulpropriu
Domiciliulclientului/
patronului
ntreprindere,uzin,
fabricetc.
Fermsauteren
agricol
antierdeconstrucii
Pianaerlibersau
tarabnstrad
Nuexistunlocfix
Altul

Grupedevrst
Total

65anii
peste
168,8
24,4
0,0

1524ani 2534ani 3544ani 4554ani 5564ani


1172,8
6,7

104,3
0,0

298,7
2,6

277,8
2,0

298,8
0,0

38,6

4,8

14,3

9,5

7,9

1,9

0,0

766,4

68,0

211,4

183,3

189,9

105,2

8,6

304,6
11,4

24,9
2,0

55,0
3,7

68,0
2,9

85,6
1,9

55,8
0,0

15,4
0,0

34,0
11,0

592,1
3,9

3,2
0,0

7,8
3,9

8,9
3,1

10,3
1,9

0,0

62,0
0,0

164,1
0,0

124,1
0,0

137,7
0,0

3,6
0,0

92,3
0,0

11,8

31,8

4,4

12,8

7,7

5,6

0,0

0,0

357,9

35,9

109,4

73,8

79,4

55,7

3,7

165,8
10,6

17,5
2,0

29,6
3,4

33,3
2,6

45,7
1,6

32,0
0,0

7,8
0,0

11,7
10,3

580,7
2,8

0,0
0,0

3,7
3,8

2,6
3,1

3,0
0,0

0,0

42,3
0,0

134,6
0,0

153,6
0,0

161,1
0,0

0,0
0,0

76,5
0,0

12,6

6,8

0,0

1,6

1,9

2,3

0,0

408,5

32,2

101,9

109,5

110,5

49,4

4,9

138,8
0,0

7,3

25,5
0,0

34,8
0,0

39,9
0,0

23,8
0,0

7,6

22,3
0,0

2,1
0,0

4,1
0,0

6,3
0,0

7,3
0,0

2,3
0,0

0,0

120

miipersoane
Sexe,medii,
amplasarealoculuide
munc
Urban
Domiciliulpropriu
Domiciliulclientului/
patronului
ntreprindere,uzin,
fabricetc.
Fermsauteren
agricol
antierdeconstrucii
Pianaerlibersau
tarabnstrad
Nuexistunlocfix
Altul
Rural
Domiciliulpropriu
Domiciliulclientului/
patronului
ntreprindere,uzin,
fabricetc.
Fermsauteren
agricol
antierdeconstrucii
Pianaerlibersau
tarabnstrad
Nuexistunlocfix
Altul

Grupedevrst
Total

65anii
peste
74,3
7,9
0,0

1524ani 2534ani 3544ani 4554ani 5564ani


550,5
4,6

44,8
0,0

168,4
2,1

131,5
0,0

123,5
0,0

19,0

0,0

6,6

5,5

4,8

0,0

0,0

478,0

39,6

148,6

112,8

104,8

65,2

7,1

13,6
2,6

0,0
0,0

2,6
0,0

2,5
0,0

3,3
0,0

3,5
0,0

0,0

26,2
6,4

622,3
2,1

2,4
0,0

5,6
2,4

6,8
1,8

8,3
0,0

0,0

59,5
0,0

130,3
0,0

146,2
0,0

175,2
0,0

3,0
0,0

94,4
0,0

16,6

19,6

3,9

7,8

4,1

3,1

0,0

0,0

288,4

28,4

62,8

70,5

85,1

40,0

1,6

291,0
8,8

23,9
1,7

52,4
3,2

65,5
2,1

82,3
0,0

52,2
0,0

14,6
0,0

7,8
4,6

0,0
0,0

2,1
0,0

2,1
0,0

2,0
0,0

0,0
0,0

0,0

121

Tabelul61.Persoaneocupatedupamplasarealoculuidemunc,statutul
profesional,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,amplasarea
loculuidemunc
Total
Domiciliulpropriu
Domiciliulclientului/
patronului
ntreprindere,uzin,fabric
etc.
Fermsauterenagricol
antierdeconstrucii
Pianaerlibersautarab
nstrad
Nuexistunlocfix
Altul
Brbai
Domiciliulpropriu
Domiciliulclientului/
patronului
ntreprindere,uzin,fabric
etc.
Fermsauterenagricol
antierdeconstrucii
Pianaerlibersautarab
nstrad
Nuexistunlocfix
Altul
Femei
Domiciliulpropriu
Domiciliulclientului/
patronului
ntreprindere,uzin,fabric
etc.
Fermsauterenagricol
antierdeconstrucii
Pianaerlibersautarab
nstrad
Nuexistunlocfix
Altul

Statutprofesional
Total
Salariai

Lucrtoripe Lucrtorifamiliali
Patroni
contpropriu
neremunerai

1172,8
6,7

806,7
0,0

332,4
6,3

25,2
0,0

8,5
0,0

38,6

6,5

31,9

0,0

766,4
304,6
11,4

749,7
38,5
5,2

7,8
242,6
6,3

0,0
23,0

7,8
0,0

34,0
11,0

6,2
0,0

26,8
10,6

0,0

592,1
3,9

383,1
0,0

196,0
3,7

0,0
0,0

7,7
0,0

31,8

2,5

29,1

0,0

357,9
165,8
10,6

348,5
25,6
4,7

4,5
132,8
5,9

0,0
6,9

4,6
0,0

11,7
10,3

0,0
0,0

9,9
10,0

0,0

580,7
2,8

423,5
0,0

136,4
2,6

0,0
0,0

17,5
0,0

6,8

4,0

2,8

408,5
138,8
0,0

401,2
12,9
0,0

3,3
109,9
0,0

0,0
16,0

3,2

22,3
0,0

4,8
0,0

16,9
0,0

0,0
0,0

122

5,3
0,0

3,2

miipersoane
Sexe,medii,amplasarea
loculuidemunc
Urban
Domiciliulpropriu
Domiciliulclientului/
patronului
ntreprindere,uzin,fabric
etc.
Fermsauterenagricol
antierdeconstrucii
Pianaerlibersautarab
nstrad
Nuexistunlocfix
Altul
Rural
Domiciliulpropriu
Domiciliulclientului/
patronului
ntreprindere,uzin,fabric
etc.
Fermsauterenagricol
antierdeconstrucii
Pianaerlibersautarab
nstrad
Nuexistunlocfix
Altul

Statutprofesional
Total
Salariai

Lucrtoripe Lucrtorifamiliali
Patroni
contpropriu
neremunerai

550,5
4,6

479,9
0,0

62,8
4,5

1,8

6,0
0,0

19,0

3,0

15,9

0,0

478,0
13,6
2,6

466,5
3,4
1,9

4,9
9,6
0,0

0,0
0,0

5,8

26,2
6,4

4,9
0,0

20,9
6,3

622,3
2,1

326,8
0,0

269,6
1,8

0,0

23,4
0,0

2,6
0,0

19,6

3,6

16,0

288,4
291,0
8,8

283,2
35,1
3,3

2,9
233,0
5,5

0,0
22,4

2,0
0,0

7,8
4,6

0,0
0,0

6,0
4,3

0,0
0,0

0,0

123

Tabelul62.Persoaneocupatepegrupedevrst,dupfactoriinocivilacare
suntexpuselaloculdemunc,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Grupedevrst
Sexe,medii,factorinocivi

Total
Persoanecarenusuntexpusela
factorinocivi
Persoaneexpuselafactorinocivi
Fizici
Chimici
Biologici
Psihofiziologici
Brbai
Persoanecarenusuntexpusela
factorinocivi
Persoaneexpuselafactorinocivi
Fizici
Chimici
Biologici
Psihofiziologici
Femei
Persoanecarenusuntexpusela
factorinocivi
Persoaneexpuselafactorinocivi
Fizici
Chimici
Biologici
Psihofiziologici
Urban
Persoanecarenusuntexpusela
factorinocivi
Persoaneexpuselafactorinocivi
Fizici
Chimici
Biologici
Psihofiziologici
Rural
Persoanecarenusuntexpusela
factorinocivi
Persoaneexpuselafactorinocivi
Fizici
Chimici
Biologici
Psihofiziologici

Total

1524
ani

2534
ani

3544
ani

1172,8

104,3

298,7

277,8

5564 65ani
ani ipeste

298,8 168,8
24,4

1049,7
123,1
77,0
18,3
4,0
23,9
592,1

92,9
11,4
6,7
1,8
0,0
2,7
62,0

269,7
29,0
19,4
3,0
0,0
6,2
164,1

245,1
32,7
19,4
4,9
0,0
6,9
124,1

268,3
30,5
19,7
4,8
0,0
4,7
137,7

151,1
17,7
11,3
2,7
0,0
3,1
92,3

22,6
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
11,8

521,7
70,3
49,4
7,7
0,0
12,7
580,7

55,2
6,9
4,7
0,0

0,0
42,3

144,2
19,8
14,8
0,0

3,7
134,6

107,6
16,5
11,3
1,9
0,0
3,0
153,6

121,9
15,8
11,4
1,6

2,8
161,1

81,9
10,3
7,0
1,6
0,0
1,6
76,5

10,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,6

527,9
52,8
27,6
10,5
3,5
11,1
550,5

37,7
4,6
2,1
0,0
0,0
0,0
44,8

125,5
9,1
4,6
1,5
0,0
2,6
168,4

137,5
16,1
8,1
3,1
0,0
3,8
131,5

146,4
14,7
8,3
3,2
0,0
1,9
123,5

69,2
7,3
4,3
0,0
0,0
0,0
74,3

11,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,9

489,5
61,0
38,2
8,6
2,0
12,2
622,3

39,5
5,3
2,4
0,0

1,7
59,5

151,9
16,5
11,1
2,0
0,0
3,2
130,3

115,7
15,8
8,5
2,4
0,0
3,9
146,2

110,4
13,2
9,3
1,6
0,0
1,9
175,2

64,8
9,5
6,8
0,0
0,0
1,5
94,4

7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,6

560,2
62,1
38,8
9,7
2,0
11,7

53,4
6,1
4,3
0,0
0,0
0,0

117,8
12,5
8,3
0,0
0,0
3,1

129,4
16,8
10,9
2,5
0,0
3,0

157,9
17,4
10,4
3,2
0,0
2,8

86,3
8,2
4,5
1,8
0,0
1,6

15,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

124

4554
ani

Tabelul63.Persoaneocupatedupfactoriinocivi/periculoilacaresuntexpuse
laloculdemunc,pesexeimedii,formadeproprietate,statutulprofesional,
tipulloculuidelucru,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,formade
proprietate,statut
profesional,tipullocului
delucru

Sexe
Brbai
Persoaneexpuselafactori
nocivi
Persoanecarenusunt
expuselafactorinocivi
Femei
Persoaneexpuselafactori
nocivi
Persoanecarenusunt
expuselafactorinocivi
Mediudereedin
Urban
Persoaneexpuselafactori
nocivi
Persoanecarenusunt
expuselafactorinocivi
Rural
Persoaneexpuselafactori
nocivi
Persoanecarenusunt
expuselafactorinocivi
Formadeproprietate
Privat
Persoaneexpuselafactori
nocivi
Persoanecarenusunt
expuselafactorinocivi
Public
Persoaneexpuselafactori
nocivi
Persoanecarenusunt
expuselafactorinocivi
Statutprofesional
Salariat
Persoaneexpuselafactori
nocivi

Total

Niciunfactor
nociv/pericu
los

Factorinocivi/periculoi
Fizici

Chimici

Biologici

Psihofi
ziologici

1172,8

1049,7

77,0

18,3

4,0

23,9

521,7

521,7

70,3

49,4

7,7

0,0

12,7

527,9

527,9

52,8
1172,8

1049,7

27,6
77,0

10,5
18,3

3,5
4,0

11,1
23,9

489,5

489,5

61,0

38,2

8,6

2,0

12,2

560,2

560,2

62,1
1172,8

1049,7

38,8
77,0

9,7
18,3

2,0
4,0

11,7
23,9

765,1

765,1

91,2

64,5

13,0

0,0

13,1

284,6

284,6

31,9
1172,8

1049,7

12,5
77,0

5,3
18,3

3,4
4,0

10,7
23,9

712,5

712,5
125

miipersoane
Sexe,medii,formade
proprietate,statut
profesional,tipullocului
delucru

Persoanecarenusunt
expuselafactorinocivi
Nesalariat
Persoaneexpuselafactori
nocivi
Persoanecarenusunt
expuselafactorinocivi
Tipulloculuidemunc
Formal
Persoaneexpuselafactori
nocivi
Persoanecarenusunt
expuselafactorinocivi
Informal
Persoaneexpuselafactori
nocivi
Persoanecarenusunt
expuselafactorinocivi

Total

Niciunfactor
nociv/pericu
los

Factorinocivi/periculoi
Fizici

Chimici

Psihofi
ziologici

Biologici

94,1

54,5

13,2

3,7

22,8

337,2

337,2

29,0
1172,8

1049,7

22,6
77,0

5,0
18,3

0,0
4,0

0,0
23,9

716,0

716,0

94,0

54,0

15,0

3,7

21,2

333,7

333,7

29,1

23,0

3,2

0,0

2,6

126

Tabelul64.omeriBIMpegrupedevrst,dupniveluldeinstruire,sexe
imedii,nanul2013
miipersoane
Grupedevrst
Sexe,medii,niveldeinstruire

Total
1524ani 2534ani 3549ani

Total
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Urban
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Rural
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar

50anii
peste

63,1
14,8
8,7
14,5
12,8
11,5
0,0
38,0
8,1
5,4
10,4
6,1
7,3
0,0
25,1
6,7
3,2
4,1
6,7
4,2

14,5
3,3
1,7
2,9
2,4
3,9
0,0
8,4
0,0
0,0
2,0
0,0
2,7
0,0
6,1
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0

19,4
7,1
1,8
2,5
4,0
3,4
0,0
11,6
4,0
0,0
1,8
2,1
2,1
0,0
7,8
3,0
0,0
0,0
1,9
0,0

19,2
3,0
3,4
5,3
4,3
3,1

11,9
2,2
2,1
3,7
2,0
1,8

7,3
0,0
0,0
1,6
2,4
0,0

10,0
0,0
1,7
3,7
2,1
0,0

6,1
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0

3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
36,8
11,8
6,6
7,1
8,2
2,8
0,0
26,3
3,1
2,0
7,4
4,6
8,6
0,0

0,0
6,1
2,0
0,0
0,0
1,6
0,0

8,4
0,0
0,0
2,2
0,0
3,5
0,0

0,0
12,5
6,0
1,6
0,0
2,9
0,0
0,0
6,9
0,0
0,0
1,5
0,0
2,6
0,0

11,6
2,5
2,5
2,9
2,5
0,0

7,6
0,0
0,0
2,4
1,8
2,0

6,6
0,0
0,0
2,4
0,0
0,0

3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

127

Tabelul65.omeriBIMpegrupedevrst,dupdurataomajului,sexeimedii,
nanul2013
miipersoane
Grupedevrst
Sexe,medii,durataomajului

Total
1524ani

2534ani

50anii
peste

3549ani

Total

63,1

14,5

19,4

19,2

10,0

sub3luni

20,4

6,6

6,2

5,3

2,4

35luni

15,9

3,9

5,0

4,5

2,5

611luni

11,0

2,3

4,1

3,0

1,6

1223luni

8,2

0,0

2,5

3,5

0,0

24luniimaimult

7,5

0,0

1,6

3,0

2,4

Brbai

38,0

8,4

11,6

11,9

6,1

sub3luni

12,2

3,8

3,5

3,4

0,0

35luni

9,2

1,9

3,2

2,8

0,0

611luni

6,3

1,6

2,1

1,6

0,0

1223luni

4,9

0,0

1,6

2,2

0,0

24luniimaimult

5,4

0,0

0,0

1,9

1,7

25,1

6,1

7,8

7,3

3,9

sub3luni

8,3

2,8

2,6

1,9

0,0

35luni

6,6

2,0

1,8

1,7

0,0

611luni

4,7

0,0

2,0

0,0

0,0

1223luni

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

24luniimaimult

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Urban

36,8

6,1

12,5

11,6

6,6

sub3luni

10,2

2,2

3,6

2,9

0,0

35luni

8,8

0,0

3,1

2,6

1,5

611luni

6,8

0,0

2,8

1,7

0,0

1223luni

5,9

0,0

1,9

2,4

0,0

24luniimaimult

Femei

5,2

0,0

0,0

2,0

1,7

Rural

26,3

8,4

6,9

7,6

3,4

sub3luni

10,3

4,4

2,6

2,4

0,0

35luni

7,1

2,5

1,8

1,9

0,0

611luni

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1223luni

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

24luniimaimult

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

128

Tabelul66.omeriBIMdupniveluldeinstruire,durataomajului,pesexe
imedii,nanul2013
miipersoane
Niveluldeinstruire
Sexe,medii,durata
omajului

Total
sub3luni
35luni
611luni
1223luni
24luniimaimult
Brbai
sub3luni
35luni
611luni
1223luni
24luniimaimult
Femei
sub3luni
35luni
611luni
1223luni
24luniimaimult
Urban
sub3luni
35luni
611luni
1223luni
24luniimaimult
Rural
sub3luni
35luni
611luni
1223luni
24luniimaimult

Total
Superior

Mediude Secundar Liceal;


speciali profesio
mediu
tate
nal
general

63,1
20,4
15,9
11,0
8,2
7,5
38,0
12,2
9,2
6,3
4,9
5,4
25,1
8,3
6,6
4,7
3,3
2,2
36,8
10,2
8,8
6,8
5,9
5,2
26,3
10,3
7,1
4,2
2,4
2,3

14,8
5,0
3,8
2,7
2,6
0,0
8,1
2,7
1,9
0,0
1,6
0,0
6,7
2,3
1,9
1,5
0,0

11,8
3,8
3,0
2,3
2,0
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8,7
2,2
1,7
2,1
0,0
0,0
5,4
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,6
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

129

14,5
4,4
3,8
2,1
1,5
2,7
10,4
3,0
2,6
0,0
0,0
2,1
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,1
1,6
1,9
0,0
0,0
2,0
7,4
2,8
1,9
0,0
0,0
0,0

12,8
3,7
3,1
2,3
2,2
0,0
6,1
1,8
1,5
0,0
0,0
0,0
6,7
1,9
1,5
0,0
0,0
0,0
8,2
2,0
1,9
1,5
1,9
0,0
4,6
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0

Primarsau
Gimna
frcoal
zial
primar

11,5
4,8
3,2
1,8
0,0
0,0
7,3
3,3
2,0
0,0
0,0
0,0
4,2
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,6
3,5
2,6
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Tabelul67.omeriBIMpegrupedevrst,dupexperienademunc,sexe
imedii,nanul2013
miipersoane
Grupedevrst
Sexe,medii,experienademunc

Total
1524ani 2534ani 3549ani

Total
omericuexperiendemunc
omerifrexperiendemunc
Brbai
omericuexperiendemunc
omerifrexperiendemunc
Femei
omericuexperiendemunc
omerifrexperiendemunc
Urban
omericuexperiendemunc
omerifrexperiendemunc
Rural
omericuexperiendemunc
omerifrexperiendemunc

63,1
47,8
15,3
38,0
30,0
8,0
25,1
17,8
7,3
36,8
29,0
7,7
26,3
18,8
7,5

14,5
5,2
9,3
8,4
3,4
5,0
6,1
1,9
4,3
6,1
2,0
4,0
8,4
3,2
5,2

19,4
14,5
4,9
11,6
9,2
2,4
7,8
5,3
2,5
12,5
9,4
3,1
6,9
5,1
1,8

19,2
18,2
0,0
11,9
11,3
0,0
7,3
6,9
0,0
11,6
11,1
0,0
7,6
7,1
0,0

50anii
peste
10,0
9,9
0,0
6,1
6,1
0,0
3,9
3,8
0,0
6,6
6,5
0,0
3,4
3,4
0,0

Tabelul68.omeriBIMdupdurataomajului,experienademunc,pesexe
imedii,nanul2013
miipersoane
Durataomajului
Sexe,medii,experienademunc

Total
omericuexperiendemunc
omerifrexperiendemunc
Brbai
omericuexperiendemunc
omerifrexperiendemunc
Femei
omericuexperiendemunc
omerifrexperiendemunc
Urban
omericuexperiendemunc
omerifrexperiendemunc
Rural
omericuexperiendemunc
omerifrexperiendemunc

Total

sub
3luni

63,1
47,8
15,3
38,0
30,0
8,0
25,1
17,8
7,3
36,8
29,0
7,7
26,3
18,8
7,5

20,4
14,7
5,8
12,2
9,5
2,6
8,3
5,2
3,1
10,2
7,9
2,3
10,3
6,8
3,5

130

35luni
15,9
12,7
3,2
9,2
7,9
0,0
6,6
4,8
1,8
8,8
7,5
0,0
7,1
5,2
1,9

611
luni
11,0
7,8
3,2
6,3
4,5
1,8
4,7
3,3
0,0
6,8
4,9
1,9
4,2
2,9
0,0

1223 24lunii
luni
maimult

8,2
7,5
6,3
6,3
2,0
0,0
4,9
5,4
3,9
4,2
0,0
0,0
3,3
2,2
2,4
2,1
0,0
0,0
5,9
5,2
4,5
4,2
0,0
0,0
2,4
2,3
1,8
2,1
0,0
0,0

Tabelul69.omeriBIMcuexperiennmuncpegrupedevrst,dupmotivul
principalpentrucareauncetatslucreze,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,motivulprincipalpentru
careauncetatslucreze

Total
Concedieresaureduceredepersonal
Desfiinareaunitii,faliment
Sfrituluneiactivititemporare
Demisie
Altmotiv
Brbai
Concedieresaureduceredepersonal
Desfiinareaunitii,faliment
Sfrituluneiactivititemporare
Demisie
Altmotiv
Femei
Concedieresaureduceredepersonal
Desfiinareaunitii,faliment
Sfrituluneiactivititemporare
Demisie
Altmotiv
Urban
Concedieresaureduceredepersonal
Desfiinareaunitii,faliment
Sfrituluneiactivititemporare
Demisie
Altmotiv
Rural
Concedieresaureduceredepersonal
Desfiinareaunitii,faliment
Sfrituluneiactivititemporare
Demisie
Altmotiv

Grupedevrst
Total
1524ani 2534ani 3549ani

50anii
peste

47,8
12,1

5,2
0,0

14,5
2,9

18,2
4,0

9,9
4,2

5,1
15,4
11,4
3,7
30,0
6,1

0,0
2,2
0,0
0,0
3,4
0,0

0,0
5,3
4,0
0,0
9,2
0,0

2,1
6,0
5,1
0,0
11,3
2,1

1,8
1,9
0,0
0,0
6,1
2,1

3,6
11,7
7,1
0,0
17,8
6,0
0,0
3,7
4,3
2,3
29,0
8,0
2,7
7,2
9,2
2,0
18,8
4,2
2,3
8,2
2,3
1,8

0,0
1,7
0,0
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
1,8
0,0
0,0

0,0
4,5
2,4
0,0
5,3
1,5
0,0
0,0
1,7
0,0
9,4
2,3
0,0
2,4
3,2
0,0
5,1
0,0
0,0
2,8
0,0
0,0

1,5
4,3
3,3
0,0
6,9
2,0
0,0
1,7
1,9
0,0
11,1
2,0
0,0
3,2
4,5
0,0
7,1
2,0
0,0
2,8
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

131

Tabelul70.omeriBIM20pegrupedevrst,dupmetodaprincipaldecutare
aloculuidemunc,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,metodaprincipaldecutare
loculuidemunc
Total
nscrierealaANOFM
Demersuripentruancepeoactivitatepe
contpropriu
nscrirelaageniiprivatedeplasare
Publicartedeanunuri
Rspunslaanunuri
Contactareadirectaangajatorului
Apellarude,prieteni,colegi
Alta
Brbai
nscrierealaANOFM
Demersuripentrua ncepeoactivitatepe
contpropriu
nscrirelaageniiprivatedeplasare
Publicartedeanunuri
Rspunslaanunuri
Contactareadirectaangajatorului
Apellarude,prieteni,colegi
Alta
Femei
nscrierealaANOFM
Demersuripentruancepeoactivitatepe
contpropriu
nscrirelaageniiprivatedeplasare
Publicartedeanunuri
Rspunslaanunuri
Contactareadirectaangajatorului
Apellarude,prieteni,colegi
Alta
Urban
nscrierealaANOFM
Demersuripentruancepeoactivitatepe
contpropriu
nscrirelaageniiprivatedeplasare
Publicartedeanunuri
Rspunslaanunuri
Contactareadirectaangajatorului

Grupedevrst
Total

1524ani
Da
Nu

2564ani
Da
Nu

58,7

0,0

13,2

7,3

38,2

59,1
58,5
59,4
59,4
59,4
59,4
59,2

0,0
0,0
2,7
5,7
7,5
12,1
0,0

13,6
13,0
11,1
8,2
6,4
1,7
13,7

42,0
41,6
36,8
26,4
17,7
8,1
45,3

35,2

0,0

7,9

3,5
3,9
8,7
19,1
27,8
37,4
0,2

3,2

35,2
34,9
35,4
35,4
35,4
34,4
35,4

0,0
0,0
1,6
2,7
4,0
7,1
0,0

7,9
7,6
6,5
5,4
4,1
0,0
8,0

24,3
24,6
21,3
15,3
10,4
4,8
27,3

23,5

0,0

5,3

3,1
2,8
6,1
12,1
16,9
22,5
0,0

4,1

23,8
23,5
22,8
23,9
23,9
23,2
23,9

0,0
0,0
0,0
2,9
3,5
5,1
0,0

5,7
5,4
4,6
2,8
2,3
0,0
5,7

17,7
17,0
15,5
11,1
7,3
3,3
18,0

34,7

0,0

5,7

0,4
1,2
2,7
7,1
10,9
14,9
0,2

5,1

34,9
34,4
35,0
35,0
35,0

0,0
0,0
1,8
3,6
3,6

5,9
5,3
4,1
2,3
2,3

3,0
3,5
7,3
16,3
19,8

26,1
25,5
21,8
12,8
9,2

20 Exclusiv categoria de omeri care n perioada de referin nu cutau de lucru. Vezi compartimentul Conceptele i
definiiile de baz.

132

24,2

14,0

24,0

Apellarude,prieteni,colegi
Alta
Rural
nscrierealaANOFM
Demersuripentruancepeoactivitatepe
contpropriu
nscrirelaageniiprivatedeplasare
Publicartedeanunuri
Rspunslaanunuri
Contactareadirectaangajatorului
Apellarude,prieteni,colegi
Alta

34,5
34,8

5,4
5,9

0,0
0,0

24,0

0,0

24,1
24,1
23,5
24,4
24,4
23,2
24,3

0,0
0,0
0,0
2,1
3,9
6,7
0,0

133

7,6

24,2
28,9

2,2

4,9

14,2

7,7
7,7
7,0
5,9
4,0
0,0
7,8

0,5
0,4
1,5
2,9
8,0
13,2
0,0

15,9
16,1
15,0
13,6
8,5
3,3
16,4

Tabelul71.Populaiainactivde15aniipestepecategoriideinactivitate,
grupedevrst,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,
grupedevrst

Total
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Urban
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Rural
1524ani
2534ani

21

Categoriideinactivitate
Total

Elevi,
studeni

Pensionari21

Casnice

Alt
situaie

1751,2
456,9
325,5
190,3
194,7
254,0
329,8
786,1
232,9
150,5
100,3
94,0
90,7
117,6
965,0
224,0
175,0
90,0
100,7
163,3
212,2
699,5
161,7
130,5
65,4
69,5
120,1
152,3
1051,7
295,2
195,0

Plecaipeste
hotare

316,5
304,8
11,6
0,0

608,7
6,5
17,6
17,0
38,1
200,0
329,5
219,7
4,5
10,6
11,3
18,4
57,4
117,5
389,1
2,0
7,1
5,8
19,7
142,6
211,9
283,7
1,9
6,3
6,9
15,6
100,7
152,2
325,1
4,6
11,3

150,6
145,3
5,3
0,0

165,9
159,5
6,3
0,0

137,8
129,9
7,9

178,7
174,8
3,8

184,1
30,5
105,4
29,6
15,0
3,7

7,8
0,0
0,0
2,1
2,1
0,0

176,3
29,3
104,0
27,5
13,0
2,6

85,8
8,5
54,4
13,9
7,2
1,8

98,3
22,0
51,0

Inclusiv persoane care primesc pensie de invaliditate i pensie pentru pierderea ntreintorului

134

309,3
46,0
79,2
69,0
80,2
34,9
0,0
191,1
31,8
51,1
40,8
42,5
25,0
0,0
118,2
14,2
28,1
28,2
37,7
9,9
0,0
97,8
10,4
30,0
21,5
24,7
11,2
0,0
211,5
35,6
49,2

332,5
69,1
111,7
74,6
61,3
15,5
0,0
216,9
50,1
82,2
46,1
31,1
7,3
0,0
115,6
19,0
29,5
28,5
30,3
8,2
0,0
94,4
11,0
31,9
23,1
22,0
6,5
0,0
238,0
58,2
79,8

miipersoane
Sexe,medii,
grupedevrst

3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

Categoriideinactivitate
Total

Elevi,
studeni

Pensionari21

Casnice

124,9
125,2
133,8
177,5

Alt
situaie

Plecaipeste
hotare

0,0

10,1
22,5
99,2
177,3

135

15,6
7,8
1,9

47,5
55,6
23,7
0,0

51,6
39,4
9,0
0,0

Tabelul72.Populaiainactivde15aniipestepegrupedevrst,duprelaia
cupiaaforeidemunc,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,categoriide
inactivitate

Total
Cautdelucru,darnui
disponibil()
Nucaut,dardoreteie
disponibil()
Doreteslucreze,dar
nicinucaut,nicinui
disponibil()
Nicinucaut,nicinu
dorete
Persoaneaflatepeste
hotarelalucrusaun
cutaredelucru
Brbai
Cautdelucru,darnui
disponibil
Nucaut,dardoreteie
disponibil
Doreteslucreze,dar
nicinucaut,nicinui
disponibil
Nicinucaut,nicinu
dorete
Persoaneaflatepeste
hotarelalucrusaun
cutaredelucru
Femei
Cautdelucru,darnui
disponibil
Nucaut,dardoreteie
disponibil
Doreteslucreze,dar
nicinucaut,nicinui
disponibil
Nicinucaut,nicinu
dorete
Persoaneaflatepeste
hotarelalucrusaun
cutaredelucru
Urban

Grupedevrst
Total

1524 2534 3544 4554


ani
ani
ani
ani

5564
ani

64aniipeste

1751,2

456,9

325,5

190,3

194,7

254,0

329,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,4

4,1

4,8

6,5

6,4

3,7

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1388,1

382,5

207,8

108,3

125,7

234,4

329,5

332,5
786,1

69,1
232,9

111,7
150,5

74,6
100,3

61,3
94,0

15,5
90,7

0,0
117,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,6

2,4

1,6

3,0

3,5

2,1

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

554,2

179,7

66,3

50,9

58,7

81,1

117,5

216,9
965,0

50,1
224,0

82,2
175,0

46,1
90,0

31,1
100,7

7,3
163,3

0,0
212,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,8

1,7

3,1

3,5

2,9

1,6

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

834,0

202,8

141,5

57,4

67,0

153,3

212,0

115,6
699,5

19,0
161,7

29,5
130,5

28,5
65,4

30,3
69,5

8,2
120,1

0,0
152,3

136

miipersoane
Sexe,medii,categoriide
inactivitate

Cautdelucru,darnui
disponibil()
Nucaut,dardoreteie
disponibil()
Doreteslucreze,dar
nicinucaut,nicinui
disponibil()
Nicinucaut,nicinu
dorete
Persoaneaflatepeste
hotarelalucrusaun
cutaredelucru
Rural
Cautdelucru,darnui
disponibil()
Nucaut,dardoreteie
disponibil()
Doreteslucreze,dar
nicinucaut,nicinui
disponibil()
Nicinucaut,nicinu
dorete
Persoaneaflatepeste
hotarelalucrusaun
cutaredelucru

Grupedevrst
Total

1524 2534 3544 4554


ani
ani
ani
ani

5564
ani

64aniipeste

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1

0,0

0,0

2,8

2,7

2,2

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

593,0

149,3

96,7

39,1

44,5

111,3

152,2

94,4
1051,7

11,0
295,2

31,9
195,0

23,1
124,9

22,0
125,2

6,5
133,8

0,0
177,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,3

3,0

3,3

3,7

3,8

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

795,1

233,2

111,1

69,2

81,2

123,0

177,3

238,0

58,2

79,8

51,6

39,4

9,0

0,0

137

Tabelul73.Populaiainactivde15aniipestedupniveluldeinstruire,dup
relaiacupiaaforeidemunc,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Niveldeinstruire
Sexe,medii,categoriide
inactivitate

Total
Cautdelucru,darnui
disponibil()
Nucaut,dardoreteie
disponibil()
Doreteslucreze,dar
nicinucaut,nicinui
disponibil()
Nicinucaut,nicinu
dorete
Persoaneaflatepeste
hotarelalucrusaun
cutaredelucru
Brbai
Cautdelucru,darnui
disponibil()
Nucaut,dardoreteie
disponibil()
Doreteslucreze,dar
nicinucaut,nicinui
disponibil()
Nicinucaut,nicinu
dorete
Persoaneaflatepeste
hotarelalucrusaun
cutaredelucru
Femei
Cautdelucru,darnui
disponibil()
Nucaut,dardoreteie
disponibil()
Doreteslucreze,dar
nicinucaut,nicinui
disponibil()
Nicinucaut,nicinu
dorete

Total

Mediu Secun Liceal;


Gimna
despe darpro mediu
zial
cialitate fesional general

Supe
rior

Primarsau
frcoal
primar

1751,2

189,8

190,8

297,8

395,7

522,0

155,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,4

3,1

2,9

6,5

5,9

6,8

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

1388,1

150,3

148,4

201,4

304,9

430,4

152,8

332,5
786,1

36,1
66,5

39,1
71,8

88,9
184,5

82,8
169,1

83,6
234,9

2,0
59,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,6

1,5

0,0

4,4

2,2

3,6

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

554,2

45,3

50,8

113,3

117,9

169,6

57,4

216,9
965,0

19,7
123,2

19,9
119,0

66,1
113,3

48,5
226,6

61,1
287,1

1,7
95,9

0,0

0,0

0,0

0,0

12,8

1,6

2,0

2,1

3,7

3,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

834,0

105,0

97,6

88,1

187,0

260,9

95,4

138

miipersoane
Niveldeinstruire
Sexe,medii,categoriide
inactivitate

Persoaneaflatepeste
hotarelalucrusaun
cutaredelucru
Urban
Cautdelucru,darnui
disponibil()
Nucaut,dardoreteie
disponibil()
Doreteslucreze,dar
nicinucaut,nicinui
disponibil()
Nicinucaut,nicinu
dorete
Persoaneaflatepeste
hotarelalucrusaun
cutaredelucru
Rural
Cautdelucru,darnui
disponibil()
Nucaut,dardoreteie
disponibil()
Doreteslucreze,dar
nicinucaut,nicinui
disponibil()
Nicinucaut,nicinu
dorete
Persoaneaflatepeste
hotarelalucrusaun
cutaredelucru

Total

Mediu Secun Liceal;


Gimna
despe darpro mediu
zial
cialitate fesional general

Supe
rior

Primarsau
frcoal
primar

115,6
699,5

16,4
137,6

19,2
107,4

22,7
107,4

34,4
173,2

22,5
138,0

0,0
35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1

2,5

1,6

2,4

2,5

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

593,0

116,2

89,1

81,9

145,5

124,6

35,7

94,4
1051,7

18,7
52,1

16,4
83,4

22,9
190,4

24,2
222,5

12,1
384,0

0,0
119,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,3

0,0

0,0

4,2

3,4

5,6

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

795,1

34,1

59,3

119,4

159,4

305,8

117,1

238,0

17,4

22,7

66,0

58,6

71,5

1,8

139

Tabelul74.Populaiainactivnvrstde2049anidupnumruldecopiide
vrstprecolar,duprelaiacupiaaforeidemunc,pesexeimedii,nanul
2013
miipersoane
Numruldecopiidevrstprecolar
Sexe,medii,categoriideinactivitate

Total
Cautdelucru,darnuidisponibil()
Nucaut,dardoreteiedisponibil()
Doreteslucreze,darnicinucaut,
nicinuidisponibil()
Nicinucaut,nicinudorete
Persoaneaflatepestehotarelalucru
sauncutaredelucru
Brbai
Cautdelucru,darnuidisponibil()
Nucaut,dardoreteiedisponibil()
Doreteslucreze,darnicinucaut,
nicinuidisponibil()
Nicinucaut,nicinudorete
Persoaneaflatepestehotarelalucru
sauncutaredelucru
Femei
Cautdelucru,darnuidisponibil()
Nucaut,dardoreteiedisponibil()
Doreteslucreze,darnicinucaut,
nicinuidisponibil()
Nicinucaut,nicinudorete
Persoaneaflatepestehotarelalucru
sauncutaredelucru
Urban
Cautdelucru,darnuidisponibil()
Nucaut,dardoreteiedisponibil()
Doreteslucreze,darnicinucaut,
nicinuidisponibil()
Nicinucaut,nicinudorete
Persoaneaflatepestehotarelalucru
sauncutaredelucru
Rural
Cautdelucru,darnuidisponibil()
Nucaut,dardoreteiedisponibil()
Doreteslucreze,darnicinucaut,
nicinuidisponibil()
Nicinucaut,nicinudorete
Persoaneaflatepestehotarelalucru
sauncutaredelucru

Total

Persoanecarenu
auniciuncopilde
vrstprecolar
836,1
570,6
0,0
0,0
16,7
12,5

Persoanecareaucel
puinuncopilde
vrstprecolar
265,5
0,0
4,2

2,7
537,8

1,9
342,9

0,0
194,9

278,2
415,5
0,0
7,9

212,9
321,4
0,0
5,7

65,2
94,1
0,0
2,2

0,0
217,3

0,0
178,2

0,0
39,1

188,9
420,6
0,0
8,8

136,4
249,2
0,0
6,8

52,5
171,4
0,0
2,0

1,6
320,5

0,0
164,7

0,0
155,8

89,3
309,9
0,0
6,5

76,6
207,1
0,0
4,6

12,7
102,8
0,0
1,9

0,0
226,5

0,0
143,4

0,0
83,1

75,5
526,2
0,0
10,2

58,0
363,4
0,0
7,9

17,4
162,7
0,0
2,3

0,0
311,3

0,0
199,5

0,0
111,8

202,7

154,9

47,8

140

Tabelul75.Populaiainactivde15aniipestepegrupedevrst,dupforma
deinstruireurmat,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,formade
instruireurmat

Grupedevrst
Total

1524
ani

2534
ani

3544
ani

4554
ani

5564
ani

64anii
peste

Total

1751,2

456,9

325,5

190,3

194,7

254,0

329,8

Nicioform

1432,3

151,1

312,8

190,2

194,5

254,0

329,8

colar

189,6

189,1

0,0

Universitar,
postuniversitar

127,3

115,7

11,4

0,0

0,0

Formareprofesional

1,9

0,0

0,0

Brbai

786,1

232,9

150,5

100,3

94,0

90,7

117,6

Nicioform

634,4

87,2

144,8

100,2

93,9

90,7

117,6

colar

95,8

95,5

0,0

Universitar,
postuniversitar

55,0

49,8

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Femei

965,0

224,0

175,0

90,0

100,7

163,3

212,2

Nicioform

797,9

63,9

168,0

90,0

100,7

163,3

212,2

colar

93,8

93,7

0,0

Universitar,
postuniversitar

72,3

65,9

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Urban

699,5

161,7

130,5

65,4

69,5

120,1

152,3

Nicioform

560,3

31,4

121,7

65,4

69,3

120,1

152,3

colar

68,0

67,7

0,0

Universitar,
postuniversitar

70,1

62,2

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Formareprofesional

Formareprofesional

Formareprofesional
Rural

1051,7

295,2

195,0

124,9

125,2

133,8

177,5

Nicioform

872,0

119,6

191,0

124,8

125,2

133,8

177,5

colar

121,6

121,5

0,0

57,2

53,4

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Universitar,
postuniversitar
Formareprofesional

141

Tabelul76.Populaiainactivde15aniipeste22carenuadoritslucreze,pe
grupedevrst,dupmotivulpentrucarenudoreteslucreze,sexeimedii,
nanul2013
miipersoane
Grupedevrst

Sexe,medii,motivulpentru
Total
carenudorescslucreze
Total
Urmeazuncursde
colarizaresauformare
profesional
Responsabilitifamiliale
(inclusivconcediupentru
ngrijireacopilului)
Boal
Pensionar()(pensie limita
devrst,deinvaliditate,
pierdereantreintorului)
Nuvreaslucreze
Sepregtetesplece/se
ntoarcpestehotare,la
lucru
Perioadnafarasezonului
nagricultur
Altmotiv
Brbai
Urmeazuncursde
colarizaresauformare
profesional
Responsabilitifamiliale
(inclusivconcediupentru
ngrijireacopilului)
Boal
Pensionar()(pensie limita
devrst,deinvaliditate,
pierdereantreintorului)
Nuvreaslucreze
Sepregtetesplece/se
ntoarcpestehotare,la
lucru
Perioadnafarasezonului
nagricultur
Altmotiv
22

1524 2534 3544 4554 5564 64ani


ani
ani
ani
ani
ani ipeste
1388,1 382,5 207,8 108,3 125,7 234,4 329,5

312,3

301,6

10,4

0,0

0,0

186,6
48,3

32,3
3,4

106,5
7,4

29,2
9,1

15,0
18,2

3,6
10,3

608,4
11,6

6,4
2,8

17,6
2,3

17,0
2,0

38,0
3,3

199,8
0,0

329,5

132,7

23,4

47,5

30,2

25,0

6,5

80,1
8,2
554,2

8,5
4,0
179,7

14,6
1,6
66,3

19,2
0,0
50,9

25,4
0,0
58,7

12,4
0,0
81,1

0,0
117,5

150,0

144,2

5,6

0,0

0,0

7,7
24,4

0,0
2,0

0,0
3,2

2,0
4,1

2,1
8,0

0,0
7,0

219,5
6,9

4,4
1,9

10,6
0,0

11,3
0,0

18,3
1,7

57,4
0,0

117,5

93,8

17,8

35,8

20,4

14,9

4,8

46,1
5,8

5,5
2,6

7,3
0,0

10,6
0,0

13,2
0,0

9,5
0,0

Exclusiv persoanele declarate plecate peste hotare la lucru sau n cutare de lucru

142

miipersoane
Grupedevrst

Sexe,medii,motivulpentru
Total
carenudorescslucreze
Femei
Urmeazuncursde
colarizaresauformare
profesional
Responsabilitifamiliale
(inclusivconcediupentru
ngrijireacopilului)
Boal
Pensionar()(pensie limita
devrst,deinvaliditate,
pierdereantreintorului)
Nuvreaslucreze
Sepregtetesplece/se
ntoarcpestehotare,la
lucru
Perioadnafarasezonului
nagricultur
Altmotiv
Urban
Urmeazuncursde
colarizaresauformare
profesional
Responsabilitifamiliale
(inclusivconcediupentru
ngrijireacopilului)
Boal
Pensionar()(pensie limita
devrst,deinvaliditate,
pierdereantreintorului)
Nuvreaslucreze
Sepregtetesplece/se
ntoarcpestehotare,la
lucru
Perioadnafarasezonului
nagricultur
Altmotiv
Rural
Urmeazuncursde
colarizaresauformare
profesional

1524 2534 3544 4554 5564 64ani


ani
ani
ani
ani
ani ipeste
834,0 202,8 141,5
57,4
67,0 153,3 212,0

162,3

157,4

4,9

178,9
23,9

31,1
0,0

105,1
4,2

27,3
4,9

12,9
10,2

2,6
3,2

388,9
4,6

2,0
0,0

7,1
0,0

5,8
0,0

19,7
1,6

142,5
0,0

211,9

38,9

5,6

11,6

9,8

10,2

1,7

34,0
2,4
593,0

3,1
0,0
149,3

7,3
0,0
96,7

8,6
0,0
39,1

12,3
0,0
44,5

2,9
0,0
111,3

0,0
152,2

134,6

127,5

6,9

0,0

88,5
16,8

10,1
0,0

55,6
2,5

13,8
2,9

7,2
6,7

1,8
3,6

283,5
5,7

1,9
0,0

6,3
0,0

6,9
0,0

15,6
1,8

100,6
0,0

152,2

57,4

6,7

22,7

13,1

11,4

3,5

3,5
3,1
795,1

0,0
233,2

0,0
0,0
111,1

0,0
0,0
69,2

0,0
0,0
81,2

0,0
0,0
123,0

0,0
177,3

177,7

174,2

3,5

0,0

143

miipersoane
Sexe,medii,motivulpentru
Total
carenudorescslucreze
Responsabilitifamiliale
(inclusivconcediupentru
ngrijireacopilului)
Boal
Pensionar()(pensie limita
devrst,deinvaliditate,
pierdereantreintorului)
Nuvreaslucreze
Sepregtetesplece/se
ntoarcpestehotare,la
lucru
Perioadnafarasezonului
nagricultur
Altmotiv

Grupedevrst
1524 2534 3544 4554 5564 64ani
ani
ani
ani
ani
ani ipeste

98,1
31,5

22,2
2,3

50,9
4,9

15,4
6,2

7,8
11,5

1,9
6,6

325,0
5,9

4,5
2,1

11,3
0,0

10,1
0,0

22,4
0,0

99,2
0,0

177,3

75,2

16,8

24,8

17,1

13,6

3,0

76,7
5,1

8,5
2,6

13,9
0,0

18,5
0,0

24,3
0,0

11,5
0,0

144

Tabelul77.Populaiainactivde15aniipeste23carenuadoritslucreze,dup
numrulmembrilorgospodrieiaflailamuncpestehotare,motivulpentru
carenudoreteslucreze,pesexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,motivulpentrucarenu
dorescslucreze

Total

Numrulmembrilorgospodrieiaflai
lamuncpestehotare
Niciunmembru

Celpuinunmembru

Total
Urmeazuncursdecolarizaresau
formareprofesional
Responsabilitifamiliale(inclusiv
concediupentrungrijireacopilului)
Boal

1388,1

1138,1

250,1

312,3

222,9

89,4

186,6
48,3

136,6
38,9

50,0
9,4

Pensionar()(pensie limitadevrst,de
invaliditate,pierdereantreintorului)
Nuvreaslucreze
Sepregtetessentoarcpeste
hotare,lalucru
Perioadnafarasezonuluinagricultur
Altmotiv

608,4
11,6

553,6
9,3

54,9
2,2

132,7
80,1
8,2

105,1
64,9
6,8

27,5
15,3
0,0

Brbai

554,2

455,0

99,1

150,0

106,7

43,3

7,7
24,4

5,1
20,8

2,6
3,6

219,5
6,9

198,5
5,6

21,1
0,0

93,8
46,1
5,8

76,1
37,5
4,7

17,7
8,6
0,0

834,0

683,1

150,9

162,3

116,2

46,1

178,9
23,9

131,5
18,1

47,4
5,8

Urmeazuncursdecolarizaresau
formareprofesional
Responsabilitifamiliale(inclusiv
concediupentrungrijireacopilului)
Boal
Pensionar()(pensie limitadevrst,de
invaliditate,pierdereantreintorului)
Nuvreaslucreze
Sepregtetessentoarcpeste
hotare,lalucru
Perioadnafarasezonuluinagricultur
Altmotiv
Femei
Urmeazuncursdecolarizaresau
formareprofesional
Responsabilitifamiliale(inclusiv
concediupentrungrijireacopilului)
Boal
23

Exclusiv persoanele declarate plecate peste hotare la lucru sau n cutare de lucru

145

miipersoane
Sexe,medii,motivulpentrucarenu
dorescslucreze

Total

Numrulmembrilorgospodrieiaflai
lamuncpestehotare
Niciunmembru

Celpuinunmembru

Pensionar()(pensie limitadevrst,de
invaliditate,pierdereantreintorului)
Nuvreaslucreze
Sepregtetessentoarcpeste
hotare,lalucru
Perioadnafarasezonuluinagricultur
Altmotiv
Urban
Urmeazuncursdecolarizaresau
formareprofesional
Responsabilitifamiliale(inclusiv
concediupentrungrijireacopilului)
Boal
Pensionar()(pensie limitadevrst,de
invaliditate,pierdereantreintorului)
Nuvreaslucreze
Sepregtetessentoarcpeste
hotare,lalucru
Perioadnafarasezonuluinagricultur
Altmotiv
Rural
Urmeazuncursdecolarizaresau
formareprofesional
Responsabilitifamiliale(inclusiv
concediupentrungrijireacopilului)
Boal
Pensionar()(pensie limitadevrst,de
invaliditate,pierdereantreintorului)
Nuvreaslucreze
Sepregtetessentoarcpeste
hotare,lalucru
Perioadnafarasezonuluinagricultur
Altmotiv

388,9
4,6

355,1
3,7

33,8
0,0

38,9
34,0
2,4

29,0
27,4
2,1

9,9
6,7
0,0

593,0

516,9

76,1

134,6

106,2

28,4

88,5
16,8

71,7
14,5

16,8
2,3

283,5
5,7

265,6
4,9

17,9
0,0

57,4
3,5
3,1

48,3
3,1
2,6

9,1
0,0
0,0

795,1

621,2

174,0

177,7

116,7

61,1

98,1
31,5

64,9
24,4

33,2
7,1

325,0
5,9

288,0
4,4

37,0
0,0

75,2
76,7
5,1

56,8
61,8
4,2

18,4
14,9
0,0

146

Tabelul78.Persoaneinactivede15aniipeste,declarateplecatelalucrupeste
hotare,dupniveluldeinstruire,pegrupedevrst,sexe,nanul2013
miipersoane
Niveldeinstruire
Sexe,grupede
vrst

Total
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

Total

Superior

Mediude Secundar Liceal;


Primarsau
speciali profesio mediu Gimnazial frcoal
tate
nal
general
primar

332,5

36,1

39,1

88,9

82,8

83,6

2,0

69,1

5,1

4,4

18,1

14,9

25,8

0,0

111,7

17,3

9,0

22,8

26,9

34,6

0,0

74,6

7,0

8,8

23,4

20,7

14,8

61,3

5,0

13,4

20,1

16,7

6,2

15,5

1,6

3,5

4,4

3,7

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

216,9

19,7

19,9

66,1

48,5

61,1

1,7

50,1

2,0

2,8

15,2

8,5

20,9

0,0

82,2

10,9

5,8

17,9

19,8

26,8

0,0

46,1

3,7

4,8

17,9

10,7

9,0

31,1

2,4

5,1

12,9

7,6

3,1

7,3

0,0

0,0

2,3

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

115,6

16,4

19,2

22,7

34,4

22,5

0,0

19,0

3,1

1,6

2,9

6,4

4,9

0,0

29,5

6,4

3,2

5,0

7,1

7,7

0,0

28,5

3,3

4,0

5,6

9,9

5,7

30,3

2,6

8,2

7,2

9,1

3,1

8,2

0,0

2,1

2,1

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

147

Urban
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Rural
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

94,4

18,7

16,4

22,9

24,2

12,1

0,0

11,0

0,0

0,0

2,6

3,6

2,4

31,9

8,1

3,7

6,2

8,6

5,2

0,0

23,1

4,9

3,3

5,6

6,5

2,7

22,0

3,4

6,9

6,7

4,0

0,0

6,5

0,0

1,6

1,6

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

238,0

17,4

22,7

66,0

58,6

71,5

1,8

58,2

3,7

3,5

15,5

11,3

23,4

0,0

79,8

9,2

5,3

16,6

18,2

29,4

0,0

51,6

2,0

5,5

17,8

14,2

12,1

39,4

1,6

6,4

13,4

12,7

5,2

9,0

0,0

1,9

2,7

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

148

Tabelul79.Persoaneinactivenvrstde2049ani,declarateplecatelalucru
pestehotare,dupstareacivil,numruldecopiidevrstprecolar,pesexe
imedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,numrcopiidevrst
precolar
Total
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopil
devrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopil
devrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopil
devrstprecolar
Urban
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopil
devrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopil
devrstprecolar
Femei
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopil
devrstprecolar
Rural
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopil
devrstprecolar
Brbai
Persoanecarenuauniciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopil
devrstprecolar
Femei
Persoanecarenuau niciuncopil
devrstprecolar
Persoanecareaucelpuinuncopil
devrstprecolar

Starecivil
Necstorit() Cstorit() Vduv() Divorat()
278,2
114,1
142,8
4,2
17,2

Total

212,9

110,9

83,3

3,8

14,9

65,2
188,9

3,1
86,5

59,4
96,6

0,0
0,0

2,3
5,4

136,4

84,3

46,4

0,0

5,2

52,5
89,3

2,1
27,6

50,2
46,2

3,7

0,0
11,8

76,6

26,6

36,9

3,3

9,7

12,7
75,5

0,0
25,1

9,2
42,6

0,0
0,0

2,1
6,5

58,0

24,5

26,2

0,0

6,3

17,4
51,0

0,0
18,9

16,4
30,2

0,0

0,0
1,9

36,1

18,3

15,8

1,9

14,9
24,5

0,0
6,2

14,4
12,4

0,0

4,6

21,9

6,1

10,4

0,0

4,4

2,5
202,7

0,0
88,9

2,0
100,2

0,0
2,9

0,0
10,7

154,9

86,5

57,1

2,8

8,6

47,8
137,9

2,5
67,6

43,1
66,4

0,0
0,0

2,1
3,5

100,3

66,0

30,6

0,0

3,3

37,6
64,8

1,6
21,4

35,8
33,8

2,4

0,0
7,2

54,6

20,5

26,6

2,3

5,3

10,2

0,0

7,2

0,0

2,0

149

Tabelul80.Persoaneinactivede15aniipeste,declarateplecatelalucrupeste
hotare,pegrupedevrst,ridedestinaie,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,ri
dedestinaie

Total
Grecia
Israel
Italia
Portugalia
Romnia
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte
Brbai
Grecia
Israel
Italia
Portugalia
Romnia
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte
Femei
Grecia
Israel
Italia
Portugalia
Romnia
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte
Urban
Grecia
Israel
Italia
Portugalia
Romnia
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte

Grupedevrst
Total
1524ani

332,5
1,6
7,1
50,7
4,2
3,5
223,6
7,5
5,4
28,8
216,9
0,0
0,0
12,2
3,1
2,6
170,7
1,9
4,5
19,8
115,6
0,0
5,7
38,6
0,0
0,0
52,8
5,7
0,0
9,0
94,4
0,0
1,6
16,9
1,7
2,3
61,5
1,6
1,6
6,4

2534ani

69,1
0,0
0,0
5,8
0,0
0,0
51,9
0,0
0,0
7,6
50,1
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
40,4
0,0
0,0
4,5
19,0
0,0

2,8
0,0
0,0
11,5
0,0
0,0
3,0
11,0
0,0

0,0
0,0
0,0
8,1
0,0
0,0
0,0

111,7
0,0
1,8
12,8
0,0
0,0
77,7
2,8
2,1
11,9
82,2
0,0
0,0
4,7
0,0
0,0
63,0
0,0
1,6
9,1
29,5
0,0
0,0
8,1
0,0
0,0
14,7
1,7
0,0
2,8
31,9
0,0
0,0
3,8
0,0
0,0
23,1
0,0
0,0
2,6
150

3544ani
74,6
0,0
1,7
11,6
0,0
0,0
49,7
1,7
0,0
5,7
46,1
0,0
0,0
2,4
0,0
0,0
36,1
0,0
0,0
4,0
28,5
0,0
1,5
9,2
0,0
0,0
13,6
1,5
0,0
1,7
23,1
0,0
0,0
3,8
0,0
0,0
14,5
0,0
0,0
0,0

4554ani

61,3
0,0
2,8
15,1
0,0
0,0
36,2
0,0
0,0
3,0
31,1
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
25,1
0,0
0,0
2,0
30,3
0,0
2,6
13,4
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
0,0
5,9
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0

5564ani
15,5
0,0
0,0
5,4
0,0

7,9
0,0
0,0
0,0
7,3
0,0
0,0
0,0
0,0

5,9

0,0
0,0
8,2
0,0
0,0
4,9

2,0
0,0

0,0
6,5
0,0
0,0
2,0
0,0

3,6
0,0
0,0
0,0

miipersoane
Sexe,medii,ri
dedestinaie

Rural
Grecia
Israel
Italia
Portugalia
Romnia
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte

Grupedevrst
Total
1524ani

238,0
0,0
5,4
33,8
2,5
0,0
162,1
6,0
3,8
22,4

2534ani

58,2
0,0
0,0
4,4
0,0
0,0
43,8
0,0
0,0
6,6

79,8
0,0
0,0
9,0
0,0
0,0
54,6
2,5
1,5
9,3

151

3544ani
51,6
0,0
0,0
7,8
0,0
0,0
35,2
0,0
0,0
4,3

4554ani

39,4
0,0
2,1
9,1
0,0
0,0
24,0
0,0
0,0
1,9

5564ani
9,0

0,0
3,4
0,0

4,4
0,0
0,0
0,0

Tabelul81.Persoaneinactivede15aniipeste,declarateplecatelalucrupeste
hotare,dupniveluldeinstruire,peridedestinaie,sexeimedii,nanul
2013
miipersoane
Sexe,medii,
ride
destinaie
Total
Grecia
Israel
Italia
Portugalia
Romnia
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte
Brbai
Grecia
Israel
Italia
Portugalia
Romnia
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte
Femei
Grecia
Israel
Italia
Portugalia
Romnia
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte
Urban
Grecia
Israel
Italia
Portugalia
Romnia
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte

Niveldeinstruire
Total
Superior
332,5
1,6
7,1
50,7
4,2
3,5
223,6
7,5
5,4
28,8
216,9
0,0
0,0
12,2
3,1
2,6
170,7
1,9
4,5
19,8
115,6
0,0
5,7
38,6
0,0
0,0
52,8
5,7
0,0
9,0
94,4
0,0
1,6
16,9
1,7
2,3
61,5
1,6
1,6
6,4

36,1
0,0
0,0
5,7
0,0
2,1
18,2
0,0
0,0
7,1
19,7

0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
0,0
0,0
4,9
16,4
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
7,1
0,0
0,0
2,3
18,7
0,0
0,0
3,2
0,0
0,0
9,8
0,0
0,0
2,6

Mediude Secundar Liceal;


speciali profesio mediu Gimnazial
tate
nal
general
39,1
88,9
82,8
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
1,8
9,9
13,1
13,5
8,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,0
66,0
54,9
61,9
0,0
0,0
2,9
1,9
0,0
0,0
0,0
1,9
3,9
4,9
6,5
6,3
19,9
66,1
48,5
61,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
2,6
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

14,4
55,7
38,7
49,5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
2,4
4,1
4,0
4,5
19,2
22,7
34,4
22,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
0,0
8,4
9,0
10,9
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
6,6
10,3
16,2
12,4
0,0
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
2,6
1,8
16,4
22,9
24,2
12,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
4,7
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9,5
15,4
17,3
9,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152

Primarsau
frcoal
primar
2,0

1,6
0,0
0,0
0,0
1,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

miipersoane
Sexe,medii,
ride
destinaie
Rural
Grecia
Israel
Italia
Portugalia
Romnia
Rusia
Turcia
Ucraina
Alte

Niveldeinstruire
Total
Superior
238,0
0,0
5,4
33,8
2,5
0,0
162,1
6,0
3,8
22,4

17,4

0,0
2,5
0,0
0,0
8,3
0,0
0,0
4,5

Mediude Secundar Liceal;


speciali profesio mediu Gimnazial
tate
nal
general
22,7
66,0
58,6
71,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
1,7
6,4
8,4
9,4
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,5
50,6
37,6
52,5
0,0
0,0
2,3
1,6
0,0
0,0
0,0
1,9
2,7
3,5
5,9
5,8

153

Primarsau
frcoal
primar
1,8

0,0
0,0
0,0
0,0

Tabelul82.Populaiade15aniipestedinmunicipiulChiinu,
dupparticiparealaactivitateaeconomic,pegrupedevrstisexe,nanul
2013
miipersoane
Sexe,
grupedevrst

Total

Persoaneactive
Total

Ocupate

Rata
omajului
BIM,%

Ratade
Ratade
activitate,% ocupare,%

omeri
BIM

360,9

338,3

22,6

53,3

50,0

6,3

1524ani

36,5

33,5

3,1

31,9

29,2

8,5

2534ani

125,3

118,7

6,6

66,6

63,1

5,3

3544ani

85,9

79,7

6,2

77,2

71,6

7,2

4554ani

70,6

65,7

4,9

75,2

69,9

6,9

5564ani

39,1

37,3

1,8

43,1

41,0

4,7

3,5

3,5

4,4

4,4

191,4

177,5

13,9

62,3

57,7

7,3

1524ani

19,0

17,2

1,8

35,5

32,1

9,6

2534ani

74,5

70,5

4,1

82,2

77,7

5,5

3544ani

43,8

39,3

4,5

78,5

70,3

10,4

4554ani

32,9

30,7

2,1

76,4

71,5

6,5

5564ani

20,1

18,7

0,0

56,3

52,4

0,0

0,0

169,4

160,8

8,6

45,9

43,5

5,1

1524ani

17,6

16,3

0,0

28,7

26,6

2534ani

50,8

48,3

2,5

52,1

49,5

4,9

3544ani

42,1

40,4

1,6

75,9

72,9

3,9

4554ani

37,7

34,9

2,8

74,1

68,6

7,3

5564ani

19,0

18,5

0,0

34,5

33,7

2,3

2,3

4,7

4,7

65aniipeste
Brbai

65aniipeste
Femei

65aniipeste

154

Tabelul83.Populaiade15aniipestedinzonaNord,dupparticiparea
laactivitateaeconomic,pegrupedevrst,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,
grupedevrst

Total
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Urban
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Rural
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

Persoaneactive
Total

354,6
29,4
79,6
83,7
94,7
53,8
13,4
175,5
19,7
41,1
36,6
42,4
28,8
6,9
179,1
9,7
38,5
47,1
52,3
25,0
6,6
125,0
7,1
34,5
29,6
33,0
18,4
2,4
229,7
22,3
45,1
54,2
61,7
35,4
11,0

Ocupate

omeri
BIM

340,9
26,4
74,8
80,6
92,9
52,8
13,4
168,4
18,1
38,7
35,2
41,5
28,1
6,8
172,5
8,3
36,1
45,5
51,5
24,7
6,6
116,5
5,7
30,7
28,1
31,9
17,7
2,4
224,4
20,7
44,1
52,5
61,0
35,1
11,0

13,7
3,0
4,7
3,1
1,8
0,0
0,0
7,1
1,7
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
6,6
0,0
2,4
1,7
0,0
0,0

8,4
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
1,6
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
155

Ratade
Ratade
activitate,% ocupare,%

39,6
17,7
47,3
57,1
60,0
43,6
10,0
41,4
21,5
47,8
52,4
57,0
52,6
14,5
37,9
13,0
46,8
61,4
62,8
36,4
7,6
39,7
14,6
50,3
59,8
62,2
36,6
5,4
39,5
19,0
45,2
55,7
58,9
48,3
12,4

38,0
15,9
44,5
55,0
58,9
42,8
10,0
39,7
19,7
45,1
50,3
55,6
51,4
14,4
36,5
11,1
43,9
59,3
61,8
35,9
7,6
37,0
11,6
44,9
56,9
60,1
35,3
5,3
38,6
17,6
44,2
54,1
58,3
47,9
12,3

Rata
omajului
BIM,%

3,9
10,4
6,0
3,7
1,9

4,0
8,4
5,7

3,7

6,2
3,5

6,7

10,8

2,3
7,2

3,0

Tabelul84.Populaiade15aniipestedinzonaCentru,dupparticiparea
laactivitateaeconomic,pegrupedevrst,sexeimedii,nanul2013
miipersoane
Sexe,medii,
grupedevrst

Total
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Urban
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Rural
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

Persoaneactive
Total
popact
328,8
34,9
71,5
78,5
91,2
48,0
4,7
167,7
21,3
37,2
34,4
44,2
27,9
2,6
161,1
13,6
34,2
44,0
47,1
20,1
2,1
65,4
6,2
16,4
15,4
16,4
10,1
0,0
263,4
28,6
55,1
63,1
74,9
38,0
3,7

omeri
BIM

Ocupate
v3
312,7
29,3
66,9
75,8
88,8
47,2
4,7
157,4
18,0
34,3
32,7
42,7
27,1
2,6
155,3
11,4
32,6
43,1
46,1
20,1
2,1
61,1
4,8
14,8
15,0
15,8
9,8
0,0
251,5
24,5
52,1
60,8
73,0
37,4
3,7

v4
16,1
5,5
4,6
2,7
2,4
0,0

rac
38,9
19,2
43,6
56,0
59,5
39,2
5,6
41,0
21,6
45,4
50,9
61,2
49,8
8,3
36,9
16,4
41,7
60,7
58,1
30,2
4,0
38,6
19,3
47,9
58,3
56,7
34,4

10,3
3,3
3,0
1,7
0,0
0,0

5,8
2,2
1,6
0,0
0,0
0,0

4,3
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0

11,9
4,1
3,0
2,3
1,9
0,0

156

Rata
omajului
BIM,%

Ratade
Ratade
activitate,% ocupare,%
rao
37,0
16,2
40,7
54,1
58,0
38,4
5,6
38,5
18,2
41,8
48,3
59,1
48,3
8,3
35,6
13,8
39,7
59,4
56,9
30,1
4,0
36,1
14,9
43,1
57,0
54,8
33,5

39,0
19,2
42,4
55,4
60,2
40,6
5,7

ras
4,9
15,9
6,5
3,4
2,7

6,2
15,6
8,0
5,0

3,6
16,3
4,8

6,5

10,0

37,2
16,4
40,1
53,4
58,7
40,0
5,7

4,5
14,3
5,4
3,7
2,5

Tabelul85.Populaiade15aniipestedinzonaSud,dupparticiparea
laactivitateaeconomic,pegrupedevrst,sexeimedii,nanul2013
Sexe,medii,
grupedevrst

Total
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Brbai
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Femei
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Urban
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste
Rural
1524ani
2534ani
3544ani
4554ani
5564ani
65aniipeste

Persoaneactive
Total
popact
191,5
18,0
41,6
42,7
53,9
32,4
2,9
95,4
10,4
22,8
17,6
24,4
19,0
0,0
96,1
7,6
18,8
25,1
29,5
13,4
1,6
64,1
4,7
13,2
16,0
17,3
11,9
0,0
127,4
13,4
28,5
26,7
36,6
20,5
1,8

Ocupate

Ratade
omeriBIM activitate,%

v3
180,9
15,2
38,2
41,6
51,4
31,6
2,9
88,8
8,8
20,6
17,0
22,8
18,3
0,0
92,1
6,4
17,6
24,6
28,6
13,2
1,6
60,7
4,1
12,1
15,6
16,3
11,5
0,0
120,2
11,1
26,2
26,0
35,1
20,0
1,8

v4
10,7
2,8
3,4
0,0
2,5
0,0
0,0
6,6
1,6
2,2
0,0
1,6
0,0
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,3
2,3
2,3
0,0
1,6
0,0

157

rac
33,7
15,9
33,9
51,5
53,8
35,8
5,0
34,6
17,5
33,8
44,6
50,6
47,5

32,9
14,1
33,9
57,6
56,7
26,5
4,5
34,6
15,5
37,5
55,2
50,9
34,7

33,3
16,0
32,4
49,4
55,2
36,4
5,0

miipersoane
Rata
Ratade
omajului
ocupare,%
BIM,%
rao
ras
31,8
5,6
13,4
15,7
31,1
8,2
50,2

51,3
4,7
34,9

4,9

32,2
6,9
14,9
15,0
30,5
9,7
43,2

47,4
6,4
45,9

31,5
4,2
11,7

31,7

56,5

54,9

26,3

4,5

32,8
5,3
13,6

34,3

54,0

48,1

33,8

31,4
5,7
13,3
16,9
29,8
8,1
48,1

52,9
4,2
35,7

5,0

Tabelul86.Populaiade15aniipestedinmunicipiulChiinu,
dupparticiparealaactivitateaeconomic,niveluldeinstruire,pesexe,nanul
2013
Sexe,niveldeinstruire

miipersoane
Persoaneactive
Ratade Ratade
Rata
omeri activitate, ocupare, omajului
Total Ocupate
%
%
BIM,%
BIM

Total

360,9

338,3

22,6

53,3

50,0

6,3

Superior

168,9

160,7

8,2

65,8

62,6

4,9

Mediudespecialitate

49,8

45,8

4,1

51,0

46,9

8,2

Secundarprofesional

50,8

46,6

4,2

59,3

54,4

8,2

Liceal;mediugeneral

67,4

62,8

4,6

46,0

42,8

6,8

Gimnazial

23,8

22,2

1,5

30,3

28,3

6,4

Primarsaufrcoalprimar

0,0

0,0

Brbai

191,4

177,5

13,9

62,3

57,7

7,3

Superior

85,8

80,9

4,8

76,0

71,8

5,6

Mediudespecialitate

25,8

22,9

2,9

61,4

54,5

11,2

Secundarprofesional

32,0

29,2

2,8

66,1

60,3

8,7

Liceal;mediugeneral

33,9

31,5

2,5

54,3

50,3

7,2

Gimnazial

13,9

12,9

0,0

37,3

34,6

0,0

0,0

169,4

160,8

8,6

45,9

43,5

5,1

Superior

83,1

79,7

3,4

57,8

55,4

4,1

Mediudespecialitate

24,1

22,9

0,0

43,3

41,1

Secundarprofesional

18,8

17,4

0,0

50,4

46,7

Liceal;mediugeneral

33,5

31,4

2,1

39,8

37,3

6,4

Gimnazial

9,9

9,4

0,0

24,0

22,7

Primarsaufrcoalprimar

0,0

0,0

Primarsaufrcoalprimar
Femei

158

Tabelul87.Populaiade15aniipestedinzonaNord,dupparticiparea
laactivitateaeconomic,niveluldeinstruire,pesexeimedii,nanul2013
Sexe,medii,niveldeinstruire

Total
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Urban
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Rural
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar

miipersoane
Persoaneactive
Ratade Ratade
Rata
omeri activitate, ocupare, omajului
Total Ocupate
%
%
BIM,%
BIM

354,6
340,9
13,7
39,6
38,0
3,9
58,5
56,4
2,1
61,2
59,0
3,5
59,4
56,8
2,6
48,9
46,7
4,4
87,1
83,7
3,4
46,0
44,2
3,9
73,6
70,7
2,9
39,1
37,6
3,9
72,0
69,7
2,3
30,6
29,7
3,2
4,1
3,6
0,0
6,1
5,4

175,5
168,4
7,1
41,4
39,7
4,0
24,1
23,3
0,0
65,4
63,1

20,1
18,6
1,5
44,8
41,4
7,6
60,0
57,6
2,4
47,0
45,2
4,0
33,1
32,0
0,0
39,2
37,9

35,8
34,9
0,0
34,2
33,3

2,4
2,0
0,0
9,4
7,8

179,1
172,5
6,6
37,9
36,5
3,7
34,3
33,1
0,0
58,6
56,5

39,4
38,2
0,0
51,3
49,9

27,1
26,1
0,0
43,9
42,3

40,5
38,7
1,8
39,0
37,3
4,5
36,2
34,8
0,0
27,8
26,7

1,6
1,6
0,0
4,0
3,9

125,0
116,5
8,4
39,7
37,0
6,7
38,6
36,8
1,8
62,8
59,8
4,7
27,6
25,6
2,0
46,9
43,5
7,4
29,7
28,0
1,7
45,1
42,6
5,7
20,8
18,8
2,1
30,6
27,5
9,9
7,8
7,2
0,0
16,2
15,0

0,0
0,0
0,0

229,7
224,4
5,3
39,5
38,6
2,3
19,8
19,6
0,0
58,4
57,7

31,8
31,2
0,0
50,8
49,8

57,3
55,6
1,7
46,5
45,1
2,9
52,7
51,9
0,0
43,9
43,3

64,2
62,5
1,7
34,3
33,4
2,7
3,7
3,4
0,0
6,8
6,3

159

Tabelul88.Populaiade15aniipestedinzonaCentru,dupparticiparea
laactivitateaeconomic,niveluldeinstruire,pesexeimedii,nanul2013
Sexe,medii,niveldeinstruire

Total
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Urban
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Rural
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar

miipersoane
Persoaneactive
Ratade Ratade
Rata
omeri activitate, ocupare, omajului
Total Ocupate
%
%
BIM,%
BIM

328,8
312,7
16,1
38,9
37,0
4,9
47,7
45,8
1,8
57,5
55,3
3,8
38,4
37,3
0,0
47,1
45,7

91,9
87,5
4,4
50,3
47,9
4,8
65,7
61,9
3,8
36,2
34,1
5,9
83,1
78,3
4,8
31,2
29,4
5,8
2,0
1,8
0,0
3,9
3,7

167,7
157,4
10,3
41,0
38,5
6,2
20,0
18,9
0,0
59,8
56,5

14,1
13,6
0,0
46,0
44,4

62,1
58,7
3,4
52,2
49,3
5,5
28,3
26,3
2,0
35,9
33,4
7,0
41,8
38,5
3,2
33,1
30,5
7,8
0,0
0,0
0,0

161,1
155,3
5,8
36,9
35,6
3,6
27,6
26,9
0,0
56,0
54,5

24,3
23,7
0,0
47,7
46,4

29,8
28,8
0,0
46,8
45,3

37,4
35,6
1,9
36,5
34,6
5,0
41,3
39,8
1,6
29,5
28,4
3,8
0,0
0,0

65,4
61,1
4,3
38,6
36,1
6,5
19,5
19,0
0,0
56,1
54,7

11,4
11,1
0,0
42,4
41,0

14,8
13,8
0,0
47,5
44,2

12,8
11,2
1,7
32,7
28,4
13,0
6,8
6,1
0,0
21,9
19,6

100,0
263,4
251,5
11,9
39,0
37,2
4,5
28,1
26,8
0,0
58,5
55,7

27,0
26,2
0,0
49,4
47,9

77,1
73,7
3,3
50,9
48,7
4,3
52,9
50,7
2,2
37,2
35,7
4,1
76,3
72,2
4,1
32,4
30,7
5,4
2,0
1,8
0,0
4,5
4,2

160

Tabelul89.Populaiade15aniipestedinzonaSud,dupparticiparea
laactivitateaeconomic,niveluldeinstruire,pesexeimedii,nanul2013
Sexe,medii,niveldeinstruire

Total
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Brbai
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Femei
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Urban
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar
Rural
Superior
Mediudespecialitate
Secundarprofesional
Liceal;mediugeneral
Gimnazial
Primarsaufrcoalprimar

miipersoane
Persoaneactive
Ratade
Ratade
Rata
omeri activitate, ocupare, omajului
Total Ocupate
%
%
BIM,%
BIM

191,5
180,9
10,7
33,7
31,8
5,6
37,7
34,9
2,7
55,9
51,8
7,3
33,1
32,3
0,0
46,7
45,6

45,1
42,6
2,6
39,2
36,9
5,7
31,5
30,0
0,0
26,8
25,6

41,6
38,8
2,8
25,6
23,9
6,8
2,5
2,3
0,0
7,3
6,5

95,4
88,8
6,6
34,6
32,2
6,9
15,1
13,8
0,0
53,2
48,5

11,9
11,4
0,0
45,4
43,4

30,4
28,5
1,9
41,0
38,5
6,2
13,0
12,4
0,0
25,2
24,1

23,4
21,3
2,1
28,6
26,0
9,1
1,6
0,0
0,0
11,3

96,1
92,1
4,1
32,9
31,5
4,2
22,6
21,2
0,0
57,8
54,2

21,2
20,9
0,0
47,5
46,9

14,8
14,0
0,0
35,9
34,1

18,5
17,6
0,0
28,0
26,7

18,2
17,5
0,0
22,5
21,7

0,0
0,0
0,0

64,1
60,7
3,4
34,6
32,8
5,3
21,1
19,3
1,8
58,8
53,8
8,5
15,4
14,9
0,0
49,5
48,2

12,4
12,0
0,0
32,5
31,3

7,9
7,8
0,0
21,7
21,3

7,1
6,5
0,0
19,7
18,1

0,0
0,0

127,4
120,2
7,3
33,3
31,4
5,7
16,5
15,6
0,0
52,6
49,6

17,7
17,4
0,0
44,6
43,6

32,7
30,6
2,1
42,5
39,8
6,5
23,6
22,3
0,0
29,1
27,5

34,5
32,3
2,2
27,2
25,5
6,5
2,3
2,1
0,0
8,5
7,6

161

Tabelul90.Populaiaocupatadupstatutulprofesional,pezone,sexe,nanul
2013
miipersoane
Statutprofesional
Zone,sexe

Mun.Chiinu
Brbai
Femei
Nord
Brbai
Femei
Centru
Brbai
Femei
Sud
Brbai
Femei

Total

Lucrtoripe
cont
propriu

Salariai

1172,8
806,7
332,4
25,2

338,3
310,7
25,9
0,0

8,5
592,1
383,1
196,0
7,7
5,3
580,7
423,5

1,6
177,5
158,0
18,5
0,0
0,0
160,8
152,7

Lucrtorifamiliali
neremunerai

Patroni

340,9
185,4
137,2
15,3

312,7
188,6
114,7
7,2

180,9
122,0
54,6
2,5

3,0
168,4
84,5
77,8
4,2
2,0
172,5
100,9

2,1
157,4
87,9
66,3
2,1
0,0
155,3
100,7

1,8
88,8
52,8
33,5
0,0
0,0
92,1
69,2

Tabelul91.Populaiaocupatpeactivitieconomiceizone,nanul2013
miipersoane
Zone
Activitieconomice

Total

mun.
Chiinu

Total
Agricultur,economiavnatuluii
pisicultur
Industrie
Construcii

Nord

Centru

Sud

1172,8

338,3

340,9

312,7

180,9

337,9

2,9

154,6

121,8

58,6

142,4

56,7

35,0

30,4

20,3

65,0

22,5

11,6

21,1

9,9

Comercuridicataicuamnuntul;
Hoteluriirestaurante
Transporturiicomunicaii

211,4

95,2

47,5

41,1

27,7

73,2

36,9

13,5

16,1

6,7

Administraiepublic;nvmnt;
Sntateiasistensocial
Alte

235,6

61,9

63,5

63,8

46,4

107,2

62,2

15,2

18,3

11,4

162

Tabelul92.Populaiaocupatpezoneigrupedeocupaii24,nanul2013
miipersoane
Zone
Grupedeocupaii

Total
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Brbai
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9
Femei
Grupa1
Grupa2
Grupa3
Grupa4
Grupa5
Grupa6
Grupa7
Alii
dincare,Grupa9

Total

1172,8
92,2
165,0
94,2
24,3
175,1
39,1
113,7
469,3
378,1
592,1
56,1
59,6
30,7
3,9
49,3
24,2
82,1
286,1
201,9
580,7
36,1
105,4
63,4
20,3
125,8
14,9
31,5
183,2
176,2

Mun.
Chiinu
338,3
49,4
86,8
33,8
10,0
56,7
0,0
40,1
61,2
28,5
177,5
31,6
36,8
15,8
2,0
16,5
0,0
31,5
42,9
14,5
160,8
17,7
50,0
18,0
8,0
40,2

8,6
18,2
14,0

Nord
340,9
18,4
30,3
23,2
6,3
44,4
17,7
25,4
175,2
153,0
168,4
10,5
9,1
5,4
0,0
13,5
11,2
17,3
100,8
79,7
172,5
7,9
21,2
17,8
5,7
30,9
6,6
8,1
74,4
73,3

Centru

312,7
14,2
27,5
18,8
3,8
47,4
11,6
31,1
158,2
135,9
157,4
7,9
8,0
4,8
0,0
12,8
6,5
22,5
94,2
72,9
155,3
6,3
19,5
14,0
3,2
34,6
5,1
8,6
64,0
63,0

Sud
180,9
10,2
20,3
18,4
4,1
26,6
9,5
17,1
74,7
60,7
88,8
6,1
5,6
4,7
0,0
6,5
6,3
10,8
48,1
34,9
92,1
4,1
14,7
13,7
3,3
20,1
3,2
6,2
26,6
25,9

Grupe majore ale clasificatorului ISCO-88:


Grupa 1 - Conductori ai autoritilor publice de toate nivelurile, conductori i funcionari superiori din unitile economicosociale i politice;
Grupa 2 - Specialiti cu nivel superior de calificare;
Grupa 3 - Specialiti cu nivel mediu de calificare;
Grupa 4 - Funcionari administrativi;
Grupa 5 - Lucrtori n servicii, gospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai;
Grupa 6 - Lucrtori calificai n agricultur, silvicultur, vntorie, piscicultur i pescuit;
Grupa 7 - Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari si mici, n meserii de tip artizanal, n construcii, transporturi,
telecomunicaii, geologie i prospectare geologic;
Grupa 8 - Operatori, aparatiti, mainiti la instalaii i maini, lctui asamblori;
Grupa 9 - Muncitori necalificai
24

163

Tabelul93.Populaiaocupatduptipulunitiideproducieinaturalocului
demunc,pezone,nanul2013
miipersoane
ntreprinderialesectorului
formal

Totaleconomie
Zone
Total

Total
Mun.Chiinu
Nord
Centru
Sud

1172,8
338,3
340,9
312,7
180,9

Ocupare Ocupare
formal informal

810,0
293,1
192,5
200,0
124,4

Ocupare Ocupare
formal informal

Total

362,8
45,2
148,4
112,6
56,5

878,6
314,0
211,9
216,7
136,0

810,0
293,1
192,5
200,0
124,4

68,6
20,9
19,4
16,7
11,6

ntreprin
deriale Gospodrii
sectorului
casnice
informal

162,8
22,0
76,4
41,8
22,6

131,4
2,3
52,7
54,1
22,3

Tabelul94.Populaiainactivnvrstde15aniipeste,pezone,duprelaia
cupiaaforeidemunc,nanul2013
miipersoane
Zone
Categoriideinactivitate

Total
Cautdelucru,darnuidisponibil()
Nucaut,dardoreteiedisponibil()
Doreteslucreze,darnicinucaut,
nicinuidisponibil()
Nicinucaut,nicinudorete
Persoaneaflatepestehotare,lalucru
sauncutaredelucru

Total

Mun.
Chiinu

Nord

Centru

Sud

1751,2
0,0
25,4

316,1
0,0
5,9

541,7
0,0
7,3

516,6
0,0
6,6

376,8
0,0
5,6

4,1
1388,1

0,0
281,6

0,0
430,9

0,0
397,6

0,0
278,1

332,5

27,6

101,6

110,9

92,3

164

Tabelul95.Ratadeprsiretimpurieasistemuluieducaional25,perioada2000
2013
procente

Perioada

Anul2000
Anul2001
Anul2002
Anul2003
Anul2004
Anul2005
Anul2006
Anul2007
Anul2008
Anul2009
Anul2010
Anul2011
Anul2012
Anul2013

Total

20,7
22,8
23,6
22,6
21,8
22,6
23,6
21,0
20,1
20,8
22,1
22,4
21,2
21,1

Brbai
22,5
25,3
26,8
25,8
25,2
26,4
27,1
25,2
23,9
25,1
27,0
27,2
25,8
25,9

Femei
18,8
20,2
20,2
19,1
18,3
18,8
20,1
16,7
16,1
16,2
16,9
17,2
16,2
15,6

Urban

Rural

10,6
11,9
11,4
9,8
9,5
11,3
9,7
8,7
7,4
8,5
10,6
10,1
8,7
8,8

28,0
30,8
31,9
31,5
30,3
30,2
33,1
32,1
31,4
30,1
30,8
31,3
29,4
28,7

Tabelul96.Graduldeinstruirealtinerilor26,perioada20002013
procente

Perioada

Anul2000
Anul2001
Anul2002
Anul2003
Anul2004
Anul2005
Anul2006
Anul2007
Anul2008
Anul2009
Anul2010
Anul2011
Anul2012
Anul2013

Total

Brbai

Femei

Urban

Rural

79,4
78,1
75,9
76,8
77,2
76,1
75,5
77,7
78,5
77,8
75,6
75,5
76,7
76,8

78,3
76,0
73,3
73,5
74,0
73,3
72,7
74,2
75,2
73,7
71,3
70,6
72,1
72,0

80,6
80,2
78,7
80,4
80,4
79,0
78,4
81,4
81,9
82,2
80,3
80,8
81,8
82,2

90,2
89,5
88,2
90,1
90,0
88,2
90,0
90,6
91,6
90,9
87,6
88,5
90,2
89,4

71,4
69,4
67,1
66,7
67,4
67,5
65,1
65,9
65,7
66,9
65,7
65,1
66,1
68,4

Proporia populaiei de 18-24 ani cu nivel de educaie elementar (sczut), care nu urmeaz nici o form de instruire n
ultimele patru sptmni precedente interviului, n total populaie de 18-24 ani
26 Ponderea tinerilor de 20 - 24 ani, absolveni ai unei forme de nvmnt de nivel educaional cel puin mediu, n total
tineri de 20-24 ani
25

165

Tabelul97.Niveluldeinstruirealpersoaneloradulte27,perioada20032013
procente

Nivelde
instruire
Total
Sczut
Mediu
Superior
Brbai
Sczut
Mediu
Superior
Femei
Sczut
Mediu
Superior
Urban
Sczut
Mediu
Superior
Rural
Sczut
Mediu
Superior

Anul
2003 2004
100,0 100,0
19,5 18,6
66,3 66,4
14,2 15,0
100,0 100,0
16,3 16,2
70,4 69,4
13,3 14,4
100,0 100,0
22,4 20,7
62,6 63,7
15,0 15,6
100,0 100,0
7,5
7,0
68,2 67,2
24,3 25,9
100,0 100,0
29,5 28,1
64,7 65,8
5,8
6,1

2005
100,0
18,8
66,3
14,8
100,0
16,9
69,1
13,9
100,0
20,5
63,8
15,7
100,0
7,7
66,7
25,7
100,0
28,1
66,1
5,9

2006 2007 2008 2009 2010


100,0 100,0 100,0 100 100,0
18,4
18,3
17,4
17,7
18,7
64,0
65,1
65,6
64,9
63,1
17,6
16,6
17,0
17,4
18,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
16,9
17,3
16,5
16,8
18,0
66,3
67,5
68,1
67,4
65,9
16,8
15,2
15,4
15,8
16,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19,7
19,2
18,2
18,5
19,4
61,8
62,9
63,3
62,6
60,6
18,4
17,9
18,5
19,0
20,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7,7
7,8
7,4
7,6
8,3
62,4
63,5
64,0
63,0
60,9
29,9
28,8
28,6
29,4
30,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
27,2
26,4
25,2
25,7
27,0
65,3
66,4
66,9
66,4
64,8
7,6
7,3
8,0
7,9
8,2

2011
100,0
19,3
61,7
19,0
100,0
18,9
64,1
17,0
100,0
19,7
59,6
20,8
100,0
7,5
60,2
32,3
100,0
28,5
62,9
8,5

2012
100,0
19,7
60,3
20,0
100,0
19,5
62,8
17,8
100,0
19,9
58,1
22,1
100,0
6,8
58,7
34,5
100,0
29,9
61,7
8,5

Tabelul98.Participarealaeducaiapermanent28,perioada20022013
procente

Perioada
Anul2003
Anul2004
Anul2005
Anul2006
Anul2007
Anul2008
Anul2009
Anul2010
Anul2011
Anul2012
Anul2013

Total

Brbai

Femei

Urban

Rural

0,44
0,41
0,47
0,89
0,82
0,85
0,83
0,95
1,03
0,98
1,17

0,47
0,41
0,53
0,78
0,71
0,80
0,68
0,83
0,85
0,91
1,14

0,41
0,41
0,43
0,98
0,92
0,90
0,96
1,24
1,19
1,05
1,28

0,81
0,78
0,84
1,38
1,26
1,36
1,24
1,62
1,75
1,63
1,75

0,12
0,1
0,17
0,48
0,49
0,46
0,50
0,42
0,47
0,47
0,70

27 Structura populaiei de 25-64 ani dup nivelul de educaie absolvit:

sczut: gimnazial, primar, fr coal primar;


mediu: liceal, mediu general, secundar profesional, mediu de specialitate;
superior: universitar, postuniversitar
28 Raportul dintre populaia de 25-64 ani care urmase o form de instruire n ultimele patru sptmni precedente
interviului, la totalul populaiei de 25-64 ani

166

2013
100,0
21,0
59,0
20,1
100,0
20,7
61,4
17,9
100,0
21,2
56,7
22,1
100,0
9,0
56,6
34,5
100,0
30,6
60,9
8,6