Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaiei din R.

Moldova
Universitatea de Stat B.P.Hadeu din Cahul
Facultatea de Economie Informatic i Matematic
Catedra Inginerie i tiine Aplicate

Raport
La practic la central de calcul
(tipul practicii)

Studentul anului III grupa IT1101,Ajder Alina


(nume,prenume)

Locul practicii Liceul Teoretic ,,A.Mateevici


(denumirea unittii economice)

Coordonatorul practicii de la USC Brlea Svetlana,doctor confereniar universitar.


(functia,nume,prenume)

Coordonatorul practicii de la unitatea economica Radu Nina,prof de informatic.


(funcia,nume,prenume)

Cahul,2013