Sunteți pe pagina 1din 11

Fia de observare a leciei

Unitatea de nvmnt: coala Gimnazial ,, Anton Pann,, Craiova


Data: 11 noiembrie 2013
Numele cadrului didactic asistat: Ciurea Viorica
Specialitatea: Istorie/Limba latin
Clasa:. a VII-a A
Numr de elevi prezeni i numrul de elevi abseni: 22, 10
Disciplina : Cultur civic
Unitatea de nvare/unitile de nvare : Sistemul politic n Romnia. Statele
moderne i constituiile Tema leciei: Statele moderne i constituiile
Tipul leciei: mixt
Director/Director adj. Prof.
Calificativ: foarte bine( FB)
, bine (B),
acceptabil (A)
, slab (S)
.
ASPECT
1
Evaluarea
activitii
cadrului
didactic

CRITERII DE EVALUARE
2
Planificarea i proiectarea activitii
didactice:
Proiectarea activitii didactice.
Planificarea activitii didactice.
Corelarea elementelor proiectrii
didactice.
Tipul, calitatea i diversitatea
strategiilor i metodelor didactice
incluse
n
cadrul
proiectrii
activitilor didactice de predarenvare-evaluare;
Elemente
de
creativitate
n
selectarea strategiilor i metodelor
didactice;
Elemente de tratare difereniat a
elevilor,
incluse
n
cadrul
proiectrii didactice, n special a
elementelor care vizeaz elevii cu
nevoi speciale.

Constatri/
aprecieri
3
Existenta
planificarilo
r anuale si
semestriale
a materiei
conform
programelo
r scolare.
Existenta
proiectarilo
r unitatilor
de
invatare .
Sunt
folosite
metode si
strategii
diactice
activparticipativ
e:.................
............. ,
jocul de rol,
problematiz
a-rea
S-a tinut
cont de

Recoma
ndri
4

particularita
tile de
varsta si
individuale
ale elevilor

Desfurarea activitii didactice:


Concordana activitii didactice
realizate cu proiectarea didactic
propus;
Cunoaterea
coninuturilor
disciplinei
Corectitudinea
tiinific
a
coninuturilor transmise;
Organizarea
informaiilor
transmise;
Claritatea explicaiilor;
Strategia didactic realizat:
-metode i procedee utilizate
-activiti de nvare
-forme de organizare a activitii
elevilor
-mijloace de nvmnt
Respectarea
particularitilor
clasei de elevi
(ritm de lucru,
accesibilizarea
coninuturilor,
predarea
difereniat,
sarcini
suplimentare);
Integrarea
elementelor
de
evaluare
n
cadrul
strategiei
didactice ( tipuri de evaluare,
metode);
Conducerea activitii didactice
(stil
de
conducere,
crearea
motivaiei necesare, ncurajarea
elevilor i stimularea interesului
pentru studiu, dozarea sarcinilor,
comunicarea cu elevii)

Au fost
selectate
texte
accesibile
nivelului de
pregatire al
elevilor,
atractive,
Informatiile
transmise
sunt pe
intelesul
elevilor, iar
cuvintele si
expresiile
necunoscut
e sunt
explicate si
folosite in
alcatuirea
de noi
propozitii.
Ca metode
si procedee
au fost
folosite:
lectura
explicativa,
exer-citiul,
povestirea
problematiz
area, jocul
de rol
Au fost
folosite
diverse
activitati de
2

Tema pentru acas (modul de invatare:


utilizare, volum, individualizare )
citirea/pove
stirea dupa
imagini din
povestea
prezentata
i
identificare
a
personajelor
,dramatizar
ea ...............
....................
.
Atitudinea fa de nvare
Atitudinea
i
responsabilitatea Elevii sunt
elevilor
fa
de
rezolvarea interesati si
sarcinilor de lucru din clas i a se implica
in
sarcinilor de lucru pentru acas;
Relaiile elevilor cu profesorul, rezolvarea
colaborarea cu acesta n procesul sarcinilor
de invatare
de nvare;
Relaiile
elevilor
cu
colegii, colaboreaza
colaborarea cu acetia n procesul intre ei
,sunt atenti
de nvare
la
explicatiile
date de
invatator./pr
ofesor

Evaluarea
activitii
elevilor

Alte
component
e i

Competene dobndite de elevi


Competenele
i
nivelul
competenelor specifice disciplinei
demonstrate de elevi ( cunotine,
deprinderi, atitudini);
Gradul de utilizare a cunotinelor,
deprinderilor iatitudinilor n
contexte noi de nvare
Progresul realizat de elevi n
timpul leciei
Mediul ocupaional
Locul de desfurare la unitatea de
nvmnt a leciei

Elevii sunt
capabili
sa .............
, in ritm
propriu,con
stient
............

Lectia s-a
desfusurat
in sala de
3

observaii

Alte

Dispunerea mobilierului n funcie


de activitate
Dotarea, resursele materiale i
auxiliarele curriculare utilizate n
lecie
Expunerea materialelor/lucrrilor
elevilor
Atmosfera general n clas
observaii

clasa,
/.laborator /
cabinet/sala
de
sport/teren,.
........,,
amenajata
si dotata
corespunzat
or
Exista in
clasa un
colt de
lectura/
instrumente
/mat
did/.............
unde
elevii,in
timpul liber,
pot citi
orice
material
expus.

Director/Director adj.
Semntura cadrului didactic:
Fia de observare a leciei
Unitatea de nvmnt: COALA GIMNAZIAL ,, ANTON PANN,,
CRAIOVA
Data: 29 octombrie 2012
Numele cadrului didactic asistat: Ciurea Viorica
Specialitatea: Istorie/Limba latin
Clasa:. A V-a A
Numr de elevi prezeni i numrul de elevi abseni: 30, 12
Disciplina :Istorie
Unitatea de nvare/unitile de nvare : Orientul antic
Tema leciei: De la orae-state la regate i imperii
Tipul leciei: mixt
Director/Director adj. Prof.
Calificativ: foarte bine( FB)
, bine (B),
acceptabil (A)
, slab (S)
.
ASPECT

CRITERII DE EVALUARE

Constatri/
aprecieri

Recoma
ndri
4

1
Evaluarea
activitii
cadrului
didactic

2
Planificarea i proiectarea activitii
didactice:
Proiectarea activitii didactice.
Planificarea activitii didactice.
Corelarea elementelor proiectrii
didactice.
Tipul, calitatea i diversitatea
strategiilor i metodelor didactice
incluse
n
cadrul
proiectrii
activitilor didactice de predarenvare-evaluare;
Elemente
de
creativitate
n
selectarea strategiilor i metodelor
didactice;
Elemente de tratare difereniat a
elevilor,
incluse
n
cadrul
proiectrii didactice, n special a
elementelor care vizeaz elevii cu
nevoi speciale.

3
Existenta
planificarilo
r anuale si
semestriale
a materiei
conform
programelo
r scolare.
Existenta
proiectarilo
r unitatilor
de
invatare .
Sunt
folosite
metode si
strategii
diactice
activparticipativ
e:.................
............. ,
jocul de rol,
problematiz
a-rea
S-a tinut
cont de
particularita
tile de
varsta si
individuale
ale elevilor

Au fost
selectate
texte
accesibile
nivelului de
Desfurarea activitii didactice:
pregatire al
Concordana activitii didactice elevilor,
realizate cu proiectarea didactic atractive,
propus;
Informatiile
5

Cunoaterea
coninuturilor
disciplinei
Corectitudinea
tiinific
a
coninuturilor transmise;
Organizarea
informaiilor
transmise;
Claritatea explicaiilor;
Strategia didactic realizat:
-metode i procedee utilizate
-activiti de nvare
-forme de organizare a activitii
elevilor
-mijloace de nvmnt
Respectarea
particularitilor
clasei de elevi
(ritm de lucru,
accesibilizarea
coninuturilor,
predarea
difereniat,
sarcini
suplimentare);
Integrarea
elementelor
de
evaluare
n
cadrul
strategiei
didactice ( tipuri de evaluare,
metode);
Conducerea activitii didactice
(stil
de
conducere,
crearea
motivaiei necesare, ncurajarea
elevilor i stimularea interesului
pentru studiu, dozarea sarcinilor,
comunicarea cu elevii)
Tema pentru acas (modul de
utilizare, volum, individualizare )

Evaluarea
activitii
elevilor

transmise
sunt pe
intelesul
elevilor, iar
cuvintele si
expresiile
necunoscut
e sunt
explicate si
folosite in
alcatuirea
de noi
propozitii.
Ca metode
si procedee
au fost
folosite:
lectura
explicativa,
exer-citiul,
povestirea
problematiz
area, jocul
de rol
Au fost
folosite
diverse
activitati de
invatare:
citirea/pove
stirea dupa
imagini din
povestea
prezentata
i
identificare
a
personajelor
,dramatizar
ea ...............
....................
.

Atitudinea fa de nvare
Atitudinea
i
responsabilitatea Elevii sunt
elevilor
fa
de
rezolvarea interesati si
6

Alte
component
e i
observaii

sarcinilor de lucru din clas i a


sarcinilor de lucru pentru acas;
Relaiile elevilor cu profesorul,
colaborarea cu acesta n procesul
de nvare;
Relaiile
elevilor
cu
colegii,
colaborarea cu acetia n procesul
de nvare

Competene dobndite de elevi


Competenele
i
nivelul
competenelor specifice disciplinei
demonstrate de elevi ( cunotine,
deprinderi, atitudini);
Gradul de utilizare a cunotinelor,
deprinderilor iatitudinilor n
contexte noi de nvare
Progresul realizat de elevi n
timpul leciei
Mediul ocupaional
Locul de desfurare la unitatea de
nvmnt a leciei
Dispunerea mobilierului n funcie
de activitate
Dotarea, resursele materiale i
auxiliarele curriculare utilizate n
lecie
Expunerea materialelor/lucrrilor
elevilor
Atmosfera general n clas
Alte observaii

se implica
in
rezolvarea
sarcinilor
de invatare
colaboreaza
intre ei
,sunt atenti
la
explicatiile
date de
invatator./pr
ofesor
Elevii sunt
capabili
sa .............
, in ritm
propriu,con
stient
............

Lectia s-a
desfusurat
in sala de
clasa,
/.laborator /
cabinet/sala
de
sport/teren,.
........,,
amenajata
si dotata
corespunzat
or
Exista in
clasa un
colt de
lectura/
instrumente
/mat
did/.............
unde

elevii,in
timpul liber,
pot citi
orice
material
expus.
Director/Director adj.
Semntura cadrului didactic:
Fia de observare a leciei
Unitatea de nvmnt: SCOALA GIMNAZIALA ,, ANTON PANN,,
CRAIOVA
Data:
Numele cadrului didactic asistat:
Specialitatea:
Clasa:.
Numr de elevi prezeni i numrul de elevi abseni:
Disciplina :
Unitatea de nvare/unitile de nvare :
Tema leciei:
Tipul leciei:
Director/Director adj. Prof.
Calificativ: foarte bine( FB)
, bine (B),
acceptabil (A)
, slab (S)
.
ASPECT
1
Evaluarea
activitii
cadrului
didactic

CRITERII DE EVALUARE
2
Planificarea i proiectarea activitii
didactice:
Proiectarea activitii didactice.
Planificarea activitii didactice.
Corelarea elementelor proiectrii
didactice.
Tipul, calitatea i diversitatea
strategiilor i metodelor didactice
incluse
n
cadrul
proiectrii
activitilor didactice de predarenvare-evaluare;
Elemente
de
creativitate
n
selectarea strategiilor i metodelor
didactice;
Elemente de tratare difereniat a
elevilor,
incluse
n
cadrul

Constatri/
aprecieri
3
Existenta
planificarilo
r anuale si
semestriale
a materiei
conform
programelo
r scolare.
Existenta
proiectarilo
r unitatilor
de
invatare .
Sunt
folosite
metode si

Recoma
ndri
4

proiectrii didactice, n special a strategii


elementelor care vizeaz elevii cu diactice
nevoi speciale.
activparticipativ
e:.................
............. ,
jocul de rol,
problematiz
a-rea
S-a tinut
cont de
particularita
tile de
varsta si
individuale
ale elevilor

Desfurarea activitii didactice:


Concordana activitii didactice
realizate cu proiectarea didactic
propus;
Cunoaterea
coninuturilor
disciplinei
Corectitudinea
tiinific
a
coninuturilor transmise;
Organizarea
informaiilor
transmise;
Claritatea explicaiilor;
Strategia didactic realizat:
-metode i procedee utilizate
-activiti de nvare
-forme de organizare a activitii
elevilor
-mijloace de nvmnt
Respectarea
particularitilor
clasei de elevi
(ritm de lucru,
accesibilizarea
coninuturilor,
predarea
difereniat,
sarcini

Au fost
selectate
texte
accesibile
nivelului de
pregatire al
elevilor,
atractive,
Informatiile
transmise
sunt pe
intelesul
elevilor, iar
cuvintele si
expresiile
necunoscut
e sunt
explicate si
folosite in
alcatuirea
de noi
propozitii.
Ca metode
si procedee
au fost
folosite:
9

suplimentare);
Integrarea
elementelor
de
evaluare
n
cadrul
strategiei
didactice ( tipuri de evaluare,
metode);
Conducerea activitii didactice
(stil
de
conducere,
crearea
motivaiei necesare, ncurajarea
elevilor i stimularea interesului
pentru studiu, dozarea sarcinilor,
comunicarea cu elevii)
Tema pentru acas (modul de
utilizare, volum, individualizare )

Evaluarea
activitii
elevilor

Atitudinea fa de nvare
Atitudinea
i
responsabilitatea
elevilor
fa
de
rezolvarea
sarcinilor de lucru din clas i a
sarcinilor de lucru pentru acas;
Relaiile elevilor cu profesorul,
colaborarea cu acesta n procesul
de nvare;
Relaiile
elevilor
cu
colegii,
colaborarea cu acetia n procesul
de nvare

lectura
explicativa,
exer-citiul,
povestirea
problematiz
area, jocul
de rol
Au fost
folosite
diverse
activitati de
invatare:
citirea/pove
stirea dupa
imagini din
povestea
prezentata
i
identificare
a
personajelor
,dramatizar
ea ...............
....................
.
Elevii sunt
interesati si
se implica
in
rezolvarea
sarcinilor
de invatare
colaboreaza
intre ei
,sunt atenti
la
explicatiile
date de
invatator./pr
ofesor

Elevii sunt
Competene dobndite de elevi
capabili
Competenele
i
nivelul
sa .............
10

Alte
component
e i
observaii

competenelor specifice disciplinei


demonstrate de elevi ( cunotine,
deprinderi, atitudini);
Gradul de utilizare a cunotinelor,
deprinderilor iatitudinilor n
contexte noi de nvare
Progresul realizat de elevi n
timpul leciei
Mediul ocupaional
Locul de desfurare la unitatea de
nvmnt a leciei
Dispunerea mobilierului n funcie
de activitate
Dotarea, resursele materiale i
auxiliarele curriculare utilizate n
lecie
Expunerea materialelor/lucrrilor
elevilor
Atmosfera general n clas
Alte observaii

, in ritm
propriu,con
stient
............

Lectia s-a
desfusurat
in sala de
clasa,
/.laborator /
cabinet/sala
de
sport/teren,.
........,,
amenajata
si dotata
corespunzat
or
Exista in
clasa un
colt de
lectura/
instrumente
/mat
did/.............
unde
elevii,in
timpul liber,
pot citi
orice
material
expus.

Director/Director adj.
Semntura cadrului didactic:

11