Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 8

- PO.IP-06
Revizia 0
FORMULAR DE RAPORTARE1
PENTRU PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA NFIINRII I DEZVOLTRII
MICRONTREPRINDERILOR DE CTRE NTREPRINZTORII DEBUTANI N AFACERI
(Se completeaz toate rubricile n limba romn, prin tehnoredactare )
Perioada pentru raportare:

anul .............

Datele de identificare a operatorului economic :


Denumirea operatorului economic.....
Adresa....
Telefon:. Fax: E-mail.....Cod potal..
Data nregistrrii operatorului economic .....
Numrul de nmatriculare n Registrul comerului (dup caz).. ...
Codul unic de nregistrare ................ .......
Am accesat programul n anul .......
Contractul de finanare numrul .......din.......
Criterii obligatorii care au/nu fost realizate
Operatorul economic se ncadreaza n categoria microntreprinderilor n
condiiile legii nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare
Operatorul economic este reprezentat de un asociat unic sau de cel mult 5
ntreprinztori debutani asociai
Microntreprinderea are n obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate
de clasificarea activitilor din economia naional n vigoare, altele decat
cele considerate neeligibile din ghid
Microntreprinderea a creat un numar de minim 2 angajati cu contract de
munc pe durat nedeterminat, cu norm ntreag, acelasi numar de angajati
ca si in planul de afaceri realizat
Operatorul economic a depus conform OUG nr.6 din 9.02.2011 situaiile
financiare semestriale i anuale
Operatorul economic a mentinut sediul social i implementarea proiectului in
mediul urban/rural
Codurile CAEN aferente proiectului au fost meninute n certificatul de
inmatriculare pe perioada derulrii proiectului
Operatorul economic mentine in proprietatea sa activele corporale si/sau
necorporale achizitionate pe program, pe o perioada de cel putin 3 ani de la
finalizarea investitiei

Se completeaz pentru urmtorii 3 ani bugetari ncepnd cu anul 2016

Da

Nu

Date de raportare:
- Cifra de afaceri: .......................lei;
- Creterea cifrei de afaceri fa de anul anterior......%;
- Profitul brut .....................lei ;
- Creterea profitul brut fa de anul anterior........%;
- Numrul mediu anual de personal: ........... .;
- Creterea numrul mediu anual fa de anul anterior.....%.
- Numr contracte ncheiate .......;
- Creterea numr contracte ncheiate fa de anul anterior..%;
Subsemnatul/Subsemnata ..............., identificat/identificat cu actul de identitate
seria .........., nr. ..........., eliberat de ............ la data de .................., cu domiciliul n
localitatea .................., str. ............. nr. ........... bl. ......., sc. .........,
ap. ........., sectorul/judeul .............., n calitate de reprezentant legal al operatorului
economic, declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezentul
formular sunt corecte i complete.
Reprezentantul legal /mputernicitul operatorului economic2
Numele...........................................................
Funcia:..........
Semntura ......................................................
Data semnrii:........

tampila

Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceeai persoan(reprezentant legal sau mputernicit)

S-ar putea să vă placă și