Sunteți pe pagina 1din 1

BILAN

ntocmit la data de 31 decembrie 2013

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
(ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
(ct. 211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
(ct. 261+263+265+267*-296*)
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
(ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+ 361+/368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428)
II. CREANE
(Sumele ce urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de un an se prezint separat.) (ct.
267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**)+437**)+4382+441**)+4424+ 4428**) +444**)+
445+446**)+447**)+4482+451**)+452**)+456**)+4582+461+473**)-491-495-497+5187)
III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
(ct. 5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 la 08)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
D. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431***)+437***)+4381+441***)+4423+4428***)+444***)+446***)+447***)+ 4481+451***)
+452***)+455+ 456***)+457+4581+462+473***)+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
(rd. 09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)
G. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+ 404+405+408+419+421+423+424426+427+4281+431***)+437***)+4381+441***)+4423+4428***)+444***)+446***)+447***)+ 4481+451***)
+452***)+455+ 456***)+457+4581+462+473***)+509+5186+519)
H. PROVIZIONANE (ct. 151)
I. VENITURI N AVANS rd. (17+18), din care:
Subvenii pentru investiii (ct. 475)
Venituri nregistrate n avans (ct. 472) total (rd. 19+20), din care:
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct. 472*)
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 23) din care:
- capital subscris nevrsat (1011)
- capital subscris vrsat (1012)
- patrimoniul regiei
(1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE (ct. 106)
Aciuni proprii (ct. 109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT ()
Sold C
(ct. 117)
Sold D
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI
Sold C
FINANCIAR (ct. 121)
Sold D
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL(rd. 36+37)
__________________________________________
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective
**) Solduri debitoare ale conturilor respective
***) Solduri creditoare ale conturilor respective

- lei Sold la
nceputul anului sfritul anului
1
2

Nr.
rd.
B
01

679

6.479,20

02

73.603

128.000

03
04

74.282

134.479,20

05

-13.193

-13.193

06

221.224

214.850,68

07

08
09
10

7.458
215.489
18.530

268.036,85
469.694,53
18.529,68

11

480.498

211.608,09

12
13

-246.479
-172.197

276.615,53
402.694,73

14
15
16
17
18
19
20

26.038
-

12.000
8.400
8.400

1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2.900
2.500
400
-

116.409
82.226
-

36
37
38

-198.235
-198.235

3.900
0
3.900
250
100
100
198.635,03
244.429

-198.140,61
-198.140,61