Sunteți pe pagina 1din 1

Reglare viteza amestecator

Record de alimentare cu

Orificiu de luat
probe

Manta

Fereastr
a de
vizitare

sican
Amestecator

Ameste
cator
radial

Alimentar
ecu aerbarbotor
Record de