Sunteți pe pagina 1din 9

Turn cu structura metalica pentru sustinerea antenelor radio-tv.

Tema lucrarii:
Sa se proiecteze un element al tronsonului de la partea inferioara a unui turn pentru
sustinerea antenelor radio-tv.
Turnul este realizat din otel S 235 J2 G2 cu:
H=28 m -inaltimea turnului;
=1.7 - unghiul ramurilor turnului cu verticala;
b = 1 m - latimea turnului la varf;
q = 0,6 kN/m2 - presiunea dinamica de baza;
.b
- categoria de teren este II.
Sectiunea in plan a turnului este triunghiulara iar elementele componente vor fi
alcatuite din tevi circulare,cele mai economice.

H := 28
:= 1.7

tan( ) := 0.029679307

b := 1
q b := 0.6
im partim - turnul in 4 tronsoane
h- inaltim ea fiecarui tronson.
h :=

H
4

=7

a := tan( ) h = 0.208
b 2 := b + 2 a = 1.416
b 3 := b 2 + 2 a = 1.831
b 4 := b 3 + 2 a = 2.247
b 5 := b 4 + 2 a = 2.662

Determ inarea actiunii vantului folosind CR 1-1-4


Fw =

IW c d

cf q p( Ze) Aref

Fw - fortarezultanta din vant


IW -

factor de im portanta

cd - coeficient de raspuns dinam ic

cf - coeficient de forta
q p(Ze) - valoarea de varf a presiunii dinamice la inaltimea de referinta Z.e
Aref - aria de referinta

IW :=

cd := 1
cf := 1.3
1- Valoarea de referinta a vitezei vantului, vb
vb =

2 qb

:= 0.0122583125

vb :=

2 qb

= 9.894

Tronsonul I
Ze1 := 7.00
Fw1 =

IW c d

cf qp( Ze1 ) Aref1

2.1 - Viteza medie a vantului la inaltim ea de referinta


vm( Ze1 ) = cr(Ze1 ) vb
cr( Ze1 ) - factorul de rugozitate pentru viteza vantului

Ze1

Z0

cr( Ze1 ) = kr( Z0) ln

kr( Z0) - lungim ea de rugozitate functie de categoria terenului


kr( Z0) := 0.189
Z0 := 0.05

Ze1

Z0

cr( Ze1 ) := kr( Z0) ln


cr( Ze1 ) = 0.934

( )

3.1 - Valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului q p( Ze1 )

q p(Ze1 ) = cpq( Ze1 ) q m(Ze1 )


cpq( Ze1 ) - factor de rafala
q m( Ze1 ) - valoarea m edie a presiunii dinam ice la inaltim ea Ze1

cpq( Ze1 ) = 1 + 7 Iv( Ze1 )


Iv( Ze1 ) - intensitatea turbulentei
Iv( Ze1 ) =

Ze1

Z0

2.5 ln

- factor de porozitate
:= 7.0756
= 2.66

Iv( Ze1 ) :=

Ze1

Z0

2.5 ln

Iv( Ze1 ) = 0.215


cpq( Ze1 ) := ( 1 + 7 Iv( Ze1 ))
cpq( Ze1 ) = 2.507
2

q m( Ze1 ) = cr(Ze1 ) q b

cr( Ze1 ) = 0.872

q m( Ze1 ) := cr( Ze1 ) qb

q m( Ze1 ) = 0.523

q p(Ze1 ) := cpq (Ze1 ) q m( Ze1 )

q p(Ze1 ) = 1.312

Ac1 :=

( b 4 + b 5) h

= 17.18

Aref1 := 0.3 Ac1 = 5.154


Fw1 :=

IW c d

cf q p( Ze1 ) Aref1 = 8.792

Tronsonul II
Ze2 := 14.00
Fw2 =

IW c d

cf qp( Ze2 ) Aref2

2.2 - Viteza medie a vantului la inaltim ea de referinta


vm( Ze2 ) = cr(Ze2 ) vb
cr( Ze2 ) - factorul de rugozitate pentru viteza
vantului

Ze2

Z0

cr( Ze2 ) = kr( Z0) ln

kr( Z0) - lungim ea de rugozitate functie de categoria


terenului

Ze2

Z0

cr( Ze2 ) := kr( Z0) ln

cr( Ze2 ) = 1.065


3.2 - Valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului
q p(Ze2 )
q p(Ze2 ) = cpq( Ze2 ) q m(Ze2 )
cpq( Ze2 ) - factor de
rafala
q m( Ze2 ) - valoarea m edie a presiunii dinam ice la inaltim ea
Ze2

cpq( Ze2 ) = 1 + 7 Iv( Ze2 )


Iv( Ze2 ) - intensitatea turbulentei
Iv( Ze2 ) =

Ze2

Z0

2.5 ln

Iv( Ze2 ) :=

Ze2

Z0

2.5 ln

Iv( Ze2 ) = 0.189


cpq( Ze2 ) := ( 1 + 7 Iv( Ze2 ))
cpq( Ze2 ) = 2.322
2

q m( Ze2 ) = cr(Ze2 ) q b

cr( Ze2 ) = 1.134

q m( Ze2 ) := cr( Ze2 ) qb

( )

q m( Ze2 ) = 0.681

q p(Ze2 ) := cpq (Ze2 ) q m( Ze2 )

q p(Ze2 ) = 1.58

Ac2 :=

( b 3 + b 4) h
2

= 14.271

Aref2 := 0.3 Ac2 = 4.281


Fw2 :=

IW c d

cf q p( Ze2 ) Aref2 = 8.794

Tronsonul III
Ze3 := 21.00
Fw3 =

IW c d

cf qp( Ze3 ) Aref3

2.3 - Viteza medie a vantului la inaltim ea de referinta


vm( Ze3 ) = cr(Ze3 ) vb
cr( Ze3 ) - factorul de rugozitate pentru viteza
vantului

Ze3

Z0

cr( Ze3 ) = kr( Z0) ln

kr( Z0) - lungim ea de rugozitate functie de categoria


terenului

Ze3

Z0

cr( Ze3 ) := kr( Z0) ln


cr( Ze3 ) = 1.142

3.2 - Valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului


q p(Ze3 )
q p(Ze3 ) = cpq( Ze3 ) q m(Ze3 )

cpq( Ze3 ) - factor de


rafala
q m( Ze3 ) - valoarea m edie a presiunii dinam ice la inaltim ea
Ze2

cpq( Ze3 ) = 1 + 7 Iv( Ze3 )


Iv( Ze3 ) - intensitatea turbulentei
Iv( Ze3 ) =

Ze3

Z0

2.5 ln

Iv( Ze3 ) :=

Ze3

Z0

2.5 ln

Iv( Ze3 ) = 0.176


cpq( Ze3 ) := ( 1 + 7 Iv( Ze3 ))
cpq( Ze3 ) = 2.233
2

q m( Ze3 ) = cr(Ze3 ) q b

cr( Ze3 ) = 1.303

q m( Ze3 ) := cr( Ze3 ) qb

q m( Ze3 ) = 0.782

q p(Ze3 ) := cpq (Ze3 ) q m( Ze3 )

( )

q p(Ze3 ) = 1.746

( b 2 + b 3) h

Ac3 :=

= 11.363

Aref3 := 0.3 Ac3 = 3.409


Fw3 :=

IW c d

cf q p( Ze3 ) Aref3 = 7.738

Tronsonul IV
Ze4 := 28.00
Fw4 =

IW c d

cf qp( Ze4 ) Aref4

2.4 - Viteza medie a vantului la inaltim ea de referinta


vm( Ze4 ) = cr(Ze4 ) vb
cr( Ze4 ) - factorul de rugozitate pentru viteza
vantului

Ze4

Z0

cr( Ze4 ) = kr( Z0) ln

kr( Z0) - lungim ea de rugozitate functie de categoria


terenului

Ze4

Z0

cr( Ze4 ) := kr( Z0) ln


cr( Ze4 ) = 1.196

3.4 - Valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului


q p(Ze4 )
q p(Ze4 ) = cpq( Ze4 ) q m(Ze4 )
cpq( Ze4 ) - factor de
rafala
q m( Ze4 ) - valoarea m edie a presiunii dinam ice la inaltim ea
Ze4
cpq( Ze4 ) = 1 + 7 Iv( Ze4 )

( )

Iv( Ze4 ) - intensitatea turbulentei


Iv( Ze4 ) =

Ze4

Z0

2.5 ln

Iv( Ze4 ) :=

Ze4

Z0

2.5 ln

Iv( Ze4 ) = 0.168


cpq( Ze4 ) := ( 1 + 7 Iv( Ze4 ))
cpq( Ze4 ) = 2.177
2

q m( Ze4 ) = cr(Ze4 ) q b

cr( Ze4 ) = 1.43

q m( Ze4 ) := cr( Ze4 ) qb

q m( Ze4 ) = 0.858

q p(Ze4 ) := cpq (Ze4 ) q m( Ze4 )

q p(Ze4 ) = 1.868

Ac4 :=

( b + b2) h
2

= 8.454

Aref4 := 0.3 Ac4 = 2.536


Fw4 :=

IW c d

cf q p( Ze4 ) Aref4 = 6.16