Sunteți pe pagina 1din 45

ROMNIA

UNIUNEA
EUROPEAN

MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE

Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale

AutoritateadeManagementpentruPNDR
Program finanat prin
FEADR

GHIDULSOLICITANTULUI

Sprijinprivindinstalareatinerilorfermieri

SUBMSURA6.1

Sesiunea12015

PrevederileprezentuluiGhidsecompleteazcureglementrilecuprinsen
ManualdeProcedurpentruSubmsura6.1postatpesiteulwww.afir.info

FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomniei

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII6.1Instalareatinerilorfermieri
VersiuneCONSULTATIV

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic i


financiarapotenialilorbeneficiariaiFonduluiEuropeanAgricol
pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport
informativ complex pentru ntocmirea proiectului conform
cerinelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil
actelornormativenaionaleicomunitare.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmirea i depunerea proiectului de solicitare a sprijinului,
precum i modalitatea de selecie, aprobare i derulare a
proiectului dumneavoastr. De asemenea, conine documentele,
avizele i acordurile pe care trebuie s le prezentai, modelul
Cererii de finanare, al Planului de afaceri, al Contractului de
finanare, precum i alte informaii utile realizrii proiectului i
completriicorecteadocumentelor.
Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot suferi
rectificri/completaridincauzaactualizrilorlegislativenaionale
i comunitare sau procedurale varianta actualizat este
publicatpepaginadeinternetwww.afir.info.

IMPORTANT!
Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai pliantele i ndrumarele editate de
MADR i AFIR disponibile la sediile AFIR din fiecare jude i din regiunile de dezvoltare ale
Romniei, precum i pe pagina de internet
www.afir.info i www.madr.ro.
De asemenea, pentru a obine informaii despre PNDR ne putei contacta direct la sediile
noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet vezi datele de contact de la finalul
Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

1|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V

CUPRINS

1. PREVEDERIGENERALE
1.1. ObiectiveleSubmsurii6.1Instalareatinerilorfermieri.......................................

2. PREZENTAREASUBMSURII6.1
2.1.

Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile...................................................

2.2.

Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.....................................

2.3.

Criteriideseleciealeproiectului..................................................................

2.4.

Valoareasprijinuluinerambursabil....................................................................

3. ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUINSTALAREATINERILOR
FERMIERI
3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare...............

3.2.Contractareasprijinuluinerambursabil............................................................

3.3.Plata......................................................................................................................

4. INFORMAIIUTILE
4.1. DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare.....................................

4.2. ListaFormularelordisponibilepesiteulMADRiAFIR..................................

4.3. Dicionar............................................................................................................

4.4. AFIRnsprijinuldumneavoastr.............................................

5. ANEXElaGhidulSolicitantului
5.1. Anexa1ModelCereredeFinanare....
linkwww.madr.ro;www.afir.info
5.2. Anexa2ModelPlandeAfaceri.......................
linkwww.madr.ro;www.afir.info
5.3. Anexa3ModelContractdeFinanare............
linkwww.madr.ro;www.afir.info
5.4. Anexa4ModelCereredeplat.......................
linkwww.madr.ro;www.afir.info
5.5. Anexa5FiaMsurii6.1................................
linkwww.madr.ro;www.afir.info
5.6 Anexa6Declaraiipepropriarspundere.......... linkwww.madr.ro;www.afir.info
5.8. Anexa 7 Sinteza studiului privind Zonarea potenialului de producie agricol i a
potenialuluidedezvoltareainvestiiilornactivitiledeprocesareagroalimentar,estimarea
necesaruluidestocareiprocesarepezone......linkwww.madr.ro
5.9Anexa8ActeNormativeutile...................................linkwww.madr.ro;
Ghidul Solicitantului Msura 6.1
VERSIUNE CONSULTATIV

2|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
5.1. Anexa 9 Codul de bune practici agricole pentru protecia apelor mpotriva polurii cu
nitraidinsurseagricole
5.12 Anexa 10 Coeficieni Producie Standard 2010 i tipologie agricol......link:
http://www.madr

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

3|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE

1.1Submsura6.1Instalareatinerilorfermieri
Submsura 6.1 Instalarea tinerilor fermieri se ncadreaz, conform Regulamentului
(CE)1305/2013, art.19, n msura 06 Dezvoltarea exploataiilor i ntreprinderilor i
contribuieladomeniuldeintervenie2BFacilitareaintrriinsectorulagricolaunorfermieri
calificaicorespunztori,nspecial,arennoiriigeneraiilor.
Submsura6.1Instalareatinerilorfermieriarecascop:

instalarea pentru prima dat a tinerilor fermieri, ca efi/manageri ai unei exploataii


agricole;

mbuntireamanagementului,cretereacompetitivitiisectoruluiagricol,precumi
conformitatea cu cerinele de protecie a mediului, igien i bunstarea animalelor i
siguranalaloculdemunc;

submsura vacreaposibilitateatinerilorfermierirezideni,cuunminimdecunotinte

debaz,sseinstalezecaefi/manageriaiexploataiei;

cretereanumruluidetinerifermiericarenceppentruprimadatoactivitateagricol
caefi/managerideexploataie;

ncurajareatineriloriafamiliilordinmediulruraldeasestabilizanmediulrural,ceea
cevacreaunefectpozitivasupraeconomieinaionalengeneral.

Sprijinul va fi acordat sub form de sum forfetar pentru implementarea obiectivelor


prevzute n planul de afaceri pentru a facilita tnrului fermier nceperea activitilor
agricole.
Contribuia public total aferent sesiunii pentru anul 2015 pentru Submsura 6.1 este de:
111209889Eurodincare:
10%contribuiaGuvernuluiRomniei;
90%contribuiaUniuniiEuropene.
ncazulBucuretiiIlfovcontribuiapublicestempritastfel:
25%contribuiaGuvernuluiRomniei;
75%contribuiaUniuniiEuropene.
Din contribuia public total alocarea pentru zona montan este de 33 362 967 euro.
ncadrarea n zona montan vizeaz ntreaga exploataie i se va realiza conform delimitrii

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

4|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
zonelor care se confrunt cu constrngeri naturale sau cu alte constrngeri specifice i
ajustareazonelordincadrulPNDR.Anexa5.8

Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII6.1

2.1

Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

Solicitani eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceast submsur
sunt:
Tnrul fermier n conformitate cu definiia prevzut la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013,
careseinstaleazcaunicefalexploataieiagricole;
Persoanajuridiccumaimuliacionariundeuntnrfermiernsensulart.2dinR(UE)
nr.1305/2013seinstaleaziexercituncontrolefectivpetermenlungnceeaceprivete
deciziilereferitoarelagestionare,labeneficiiilariscurilefinanciarelegatedeexploataie.

ATENIE!
ConformArt.2dinR(UE)nr.1305/2013,(1)tnrfermiernseamnopersoancuvrstade
pn la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deine competenele i calificrile
profesionaleadecvateicaresestabiletepentruprimadatntroexploataieagricolcaef
alrespectiveiexploataii.

Exploataiatrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:
Exploataiaareodimensiuneeconomiccuprinsntre12.00050.000SO1
ExploataiaestenregistratobligatoriunRegistrulUnicdeIdentificareAPIA,
nRegistrulagricoli/saunRegistrulexploataiilorANSVSA;
Exploataiaestenregistratcamicrontreprindere/ntreprinderemic;

Categoriile de solicitani eligibili n cadrul Submsurii Sprijin pentru instalarea tinerilor


fermieri,nfunciedeformadeorganizaresunt:

Standard output (SO) reprezint valoarea produciei standard, calculul se poate realiza utiliznd anexa
Coeficieni Producie Standard 2010 i tipologie agricol

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

5|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
persoan fizic nregistrat i autorizat n conformitate cu prevederile Ordonanei de
UrgenaGuvernuluinr.44/2008,cumodificrileicompletrileulterioare:

individualiindependent,capersoanfizicautorizat;

cantreprinztortitularaluneintreprinderiindividuale;

cantreprinztortitularaluneintreprinderifamiliale;

asociatuluniciadministratoraluneisocieticurspunderelimitatSRL,nfiinatn
bazaLegii31/1990republicat,cumodificrileicompletrileulterioare;
asociatulmajoritar(majoritateabsolut)iadministratoraluneisocieticurspundere
limitatSRL, nfiinatnbazaLegii 31/1990 republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
ATENTIE!
Asociatul care particip la capitalul sau managementul persoanei juridice va ndeplini
calitateadetnrfermiernconformitatecuart.2nR.(UE)nr.1305/2013ivarespecta
dispoziiile aplicabile att tnrului fermier care se stabilete n calitate de unic ef al
exploataiei, ct i tnrului fermier care exercit controlul efectiv asupra persoanei
juridicenconformitatecuprevederiledinR.(UE)nr.807/2014,art.2
ATENIE!
Asociaiivordesemnamembrulasociatsauadministratorulsocietiipentruareprezenta
societateanrelaiacuAFIR,acestafiindtnrulcareseinstaleaz.

Conform legii 346 din 14 iulie 2004, cu


completrile i modificrile ulterioare,
privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, prin
ntreprindere se nelege orice form de
organizare a unei activiti economice i
autorizatpotrivitlegilornvigoaresfac
acte i fapte de comer, n scopul obinerii
de profit, n condiii de concuren,
respectiv: societi comerciale, societi
cooperative,

persoane

fizice

care

ATENIE!

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat


unic/asociatmajoritar/administrator)poate
primisprijinprinaceastmsur.
In cadrul unei familii (ntreprindere Familial)
doar unul dintre membri poate beneficia de
sprijin.
Contractele care confer dreptul de folosin
asupra cldirilor i a terenurilor agricole (ex.
arenda) trebuie ncheiate pentru o perioad
de cel putin 10 ani de la momentul depunerii
cererii de finanare, iar in cazul exploatatiilor
pomicoleminim15ani.(excepiepepinierele,
culturiledecpun,zmeur,mur,coacziagri
undeperioadaminimestede10ani).

n cazul exploataiilor care dein animale,


acestea vor fi n proprietatea persoanei
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 6 . 1autorizate/societii.
6|Pagina
VERSIUNE CONSULTATIV

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
desfoaractivitieconomicenmodindependentiasociaiifamilialeautorizatepotrivit
dispoziiilorlegalenvigoare.

DincategoriaIMMurilor,solicitanieligibilisunt:
microntreprinderiledepnla9salariaiirealizeazocifrdeafacerianualnet
saudeinactivetotaledepnla2milioaneeuro,echivalentnlei;
ntreprinderilemiciauntre10i49desalariaiirealizeazocifrdeafacerianual
netsaudeinactivetotaledepnla10milioaneeuro,echivalentnlei;

ATENTIE!

Se va verifica, inclusiv, condiia de ntreprinderi legate sau partenere pentru


ncadrareancategoriademicrontreprinderesauntreprinderemic.

Vor fi eligibili solicitanii care desfoar activitate agricol numai prin intermediul
formei de organizare n numele creia solicit sprijinul, respectnd statutul de
microntreprindere/ntreprinderemic.

Finanarea n cadrul acestei msuri derulat prin PNDR este restricionat pentru
urmtoarelecategoriidebeneficiari:
Solicitanii/beneficiariinregistratinRegistruldebitorilorAFIR,attpentruProgramul
SAPARD, ct i pentru FEADR, pn la achitarea integral a datoriei fa de AFIR,
inclusivadobnzilorimajorrilordentrziere;
Solicitanii/beneficiariicareaucontractedefinanarencetatedinproprieiniiativ,
pentru1andeladatarezilierii,iarsolicitanii/beneficiariicareaucontractedefinanare
ncetate pentru nerespectarea obligaiilor contractuale din iniiativa AFIR pentru 2 ani
deladatarezilierii;
Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanrii FEADR, care se afl n situaii
litigioasecuAFIR,pnlapronunareadefinitiviirevocabilainstaneidejudecatn
litigiuldedusjudecii;
ntreprinderi n dificultate conform prevederilor specifice din fiele submsurilor
PNDR20142020;
Solicitaniicaresauangajatprindeclaraieladepunereacereriidefinanarecvor
depune dovada cofinanrii la contractare sau c vor depune proiectul tehnic i nu
prezint documentele la data prevzut n notificare, nu vor mai putea accesa
programultimpde1andelanotificare.
Beneficiarii care au obinut sprijin prin intermediul msurii 112 Instalarea tinerilor
fermieri;
Exploataiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul msurii 112 Instalarea
tinerilorfermieri;

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

7|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V

ATENIE!

Instalareatinerilorfermierireprezintactivitateadeadministrarecudrepturideplinen
calitatedeefi/manageriaiuneiexploataiiagricole,pentruprimadat.

Transferulexploataieiserealizeazprinintermediuldocumentelordeproprietatei/sau
arendi/sauconcesionare.

Exploataiaagricolcudimensiuneacuprinsntre12.000i50.000SOproducen
principalproduseagricolevegetalei/sauanimale(materieprim)pentruconsumumani
hranaanimalelor.

Instalareacatnrfermieresteunprocescaresederuleaznetape.Acestprocestrebuies
fi nceput i s fie nc n curs de desfurare la data depunerii cererii de finanare pentru
accesareasprijinuluiacordatprinintermediulacesteisubmsuri.
Instalareatnruluifermiersedesfoarastfel:

Etapa I: nregistrarea tnrului fermier la Oficiul National al Registrului Comertului ca


microntreprindere/ntreprindere mic cu maximum 24 de luni naintea depunerii
cererii de finanare (ntre timp, fermierul pregtete planul de afaceri, organizeaz
activitile administrative, achiziioneaz bunuri pentru noua ntreprindere, etc.).
Aceast etap trebuie s fie ncheiat naintea depunerii cererii de finanare pentru
aceastsubmsur;

EtapaII:DepunerereainregistrareaCereriideFinanarensoitdeplanuldeafaceri
i documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza material cu
activele deinute la momentul depuneriicererii de finanare), precum i documentele
anex;

implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n termen de cel


mult9(nou)lunideladatadecizieideacordareasprijinului;

naintea solicitrii celei dea doua trane de plat, beneficiarul face


dovada creterii performanelor economice ale exploataiei, prin

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

8|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
comercializarea produciei proprii n procent de minimum 20% din
valoareaprimeitranedeplat.

Etapa III: Instalarea tnrului fermier este considerat finalizat la momentul


implementrii corecte a planului de afaceri (la acordarea celei dea doua trane de
plat).

solicitantulseangajeazsdevinfermieractivntermendemaximum
18lunideladatancheieriiinstalrii.

Implementarea corect a planului de afaceri reprezint respectarea obligatorie a


urmtoarelorcondiii:
- stabilirea reedinei beneficiarului ntruna dintre UATurile n care exploataia
estelocalizat;
- stabilirealoculuidemuncalbeneficiaruluinaceeaiUATsauzonalimitrof;
- ndeplinirea obiectivului de comercializare a produciei proprii n procent de
minimum20%dinvaloareaprimeitranedeplat;
- n cazul n care exploataia agricol vizeaz creterea animalelor planul de
afaceri va prevede n mod obligatoriu amenajri de gestionare a gunoiului de
grajdconformnormelordemediu.

Comercializarensensulsubmsurii6.1,reprezintattprimavnzarectrerevnztorsau
prelucrtor, ct si vnzarea efectuat direct ctre consumatorii finali, demonstrate prin
documentejustificative.
Exploataiaagricoltrebuiesfienregistratdesolicitant,nnumepropriu,conformformeide
organizare eligibile pentru accesarea sprijinului, la Primrie n Registrul Agricol, la APIA n
Registrul Unic de Identificare i la ANSVSA n Registrul Exploataiilor dup caz, nainte de
solicitareasprijinuluipentruinstalareatinerilorfermieri.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

9|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
Exploataia agricol este o unitate tehnicoeconomic ce i desfoar activitatea sub o
gestiune unic, are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole i/sau activitatea
zootehnic.Exploataia agricol nseamn ansamblul unitilor utilizate pentru activiti
agricoleigestionatedeunfermier,situatepeteritoriulRomniei.

ATENIE!

Tnrul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie s dein aciuni n alte


societi care desfasoara activitati agricole pentru care se solicit sau s-a obinut
sprijin prin intermediul msurii 112 Instalarea tinerilor fermieri;
Un tnr care deja a primit sprijin de instalare, prin intermediul msurii 112Instalarea
tinerilor fermieri, nu va putea s solicite un nou sprijin pri submasura 6.1;
O exploataie agricol sau un tnr fermier, nu pot primi sprijin prin aceast
submsur dect o singur dat; Nu este permis preluarea de exploataii agricole care
au primit sprijin prin intermediul msurii 112 Instalarea tinerilor fermieri;
Pentru evitarea crerii de condiii artificiale, verificarea se face att pentru tnrul
fermier ct i pentru cedeni. Nu este admis frmiarea exploataiilor agricole, n
scopul crerii n mod artificial de condiii necesare pentru a beneficia de sprijin;
Se vor verifica, ncepnd cu momentul nregistrrii tanarului fermier, istoricul i
continuitatea activitii micro ntreprinderii/ ntreprinderii mici pentru a se evita
fracionarea exploataiilor cu dimensiunea mai mare de 50.000 SO n vederea
accesrii fondurilor FEADR.

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tnrul fermier trebuie s se afle n


procesdeinstalarentroexploataieagricolcarearedimensiuneademinimum12.000SO,cu
maipuinde24luninainteadepuneriiCereriideFinanarelaAFIR.
CalcululSOserealizeazpebazacoeficienilordinCerereadeFinanare,conformtabelului
deSO.
nsituaiancaresolicitantuldepuneproiectncalitatedeasociatunic/asociaimultiplialunui
SRL, se verific la APIA, dac anterior datei nregistrrii PFAului, IIului, IFului, SRLului n
Registrulunicdeidentificare,asociatulunic/asociatulmajoritarnuafostefdeexploataieca
persoanfizicautorizatconformOUG44/2008cumodificrileicompletrileulterioareia
beneficiat de sprijin FEADR prin Msura 112 i 121 (situaie n care solicitantul este deja
instalat).
ATENIE!
Frmiarea exploataiilor agricole, n scopul crerii n mod artificial de condiii necesare
pentruabeneficiadeacestepliideaobineunavantaj,contravineobiectivelorFEADR.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

10 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V

2.2

Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

Pentru a putea primi sprijin n cadrul submsurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie s
ndeplineascurmtoarelecondiii:
ssencadrezencategoriamicrontreprinderiloriintreprinderilormici;
deineoexploataieagricolcudimensiuneaeconomiccuprinsntre12000i50000SO
(valoareproduciestandard):
deinecompeteneiaptitudiniprogfesionale,ndeplinindcelpuinunadintreurmtoarele
condiii:
o studiimedii/superioarendomeniulagricol/veterinar/economieagrar;
o cunotinendomeniulagricoldobnditeprinparticiparealaprogramedeinstruire,
sau
o angajamentuldeadobndicompeteneleprofesionaleadecvatentroperioadde
graiedemaximum36delunideladataadoptriidecizieiindividualedeacordarea
ajutorului.
Deine sau se angajeaz s dobndeasc2 competene i calificri profesionale (minimum
nivelul 1 de calificare de 360 ore) minimum eligibil pentru PFA, certificat de competente
dobandite ca urmare a experientei (ANC) n raport cu activitatea pe care urmeaz s o
desfoare, n maxim 36 de luni ncepnd de la data deciziei individuale de acordare a
sprijinului,pentruaipermiteacestuiasseconformezecondiiilorreferitoareladobndirea
competenelorprofesionalespecificatenprogramuldedezvoltarerural;

prezint un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activitilor agricole din cadrul exploataiei
agricole;
beneficiarulivastabilireedinantrunadintreUnitileAdministrativTeritorialeperaza
creia este localizat exploataia, precum i a locului de munc n aceeai UAT sau zona
limitrof pn la momentul finalizrii implementrii planului de afaceri, aceasta fiind o
precondiieagestionriieficienteaplanuluideafaceri;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 807/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural (FEADR) i de introducere a unor dispoziii tranzitorii.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

11 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
ncazulexploataiilorpomicole,ncazulncareprinplanuldeafacerisepropunenfiinarea
de plantaii pomicole, sprijinul va fi acordat doar pentru speciile eligibile i suprafeele
inclusenAnexaIIdinSTP,exceptndculturadecpuninseresisolarii.

ATENIE!
ZONALIMITROFAREPREZINT

Zona limitrof - reprezint zona delimitat de comunele sau oraele cu care comuna n care
se afl exploataia majoritar are granie comune, n acelai jude i/sau n judeele vecine,
inclusiv cel mai apropiat ora de UAT n care se afl exploataia/exploataia majoritar.

Alteangajamente:
implementareaplanuluideafaceritrebuiesnceapntermendecelmult9(nou)lunide
ladatadecizieideacordareasprijinului;
solicitantulseangajeazsdevinfermieractiv(conformart.9dinRegulamentul(UE)NR.
1307/2013)ntermendemaximum18lunideladatancheieriiinstalrii;
naintea solicitrii celei dea doua trane de plat, beneficiarul face dovada creterii
performanelor economice ale exploataiei, prin comercializarea produciei proprii n
procent de minimum 20% din valoarea primei trane de plat (cerina va fi verificat n
momentulfinalizriiimplementriiplanuluideafaceri);
n cazul n care exploataia agricol vizeaz creterea animalelor, planul de afaceri va
prevedenmodobligatoriuamenajridegestionareagunoiuluidegrajd,conformnormelor
demediu(cerinavafiverificatlamomentulfinalizriiimplementriiplanuluideafaceri).

FERMIERACTIV!
Persoanafizicsaujuridicsauungrupdepersoanefizicesaujuridice,indiferentdestatutul
juridic pecare un astfelde grupimembriisil dein n temeiullegislaieinaionale,care
desfoar activiti agricole, gestionate de un fermier i situate pe teritoriul Romaniei,
definitconformLegislaiei.
IMPORTANT!
Sunteligibilisolicitaniicareauvrstadecelpuin18animpliniiladatadepuneriiCereriide
finanare.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

12 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
Solicitantul deine competene i aptitudini profesionale, ndeplinind cel puin una dintre
urmtoarelecondiii:
studiimedii/superioarendomeniulagricol/veterinar/economieagrar;
cunotinendomeniulagricoldobnditeprinparticiparealaprogramedeinstruire,
sau
angajamentuldeadobndicompeteneleprofesionaleadecvatentroperioaddegraiede
maximum36delunideladataadoptriidecizieiindividualedeacordareaajutorului.
ncazulstudiilordebaznvmntulminimobligatoriuestede8clase.

n cazul solicitanilor care dein competene profesionale conform OG nr. 129/2000 privind
formareaprofesionalaadulilor,aprobatprinLegeanr.375/2002,modificaticompletat
prin OG nr. 76/2004, precum i actele normative subsecvente (referitoare la normele de
aplicare, metodologiile, procedurile, clasificrile i nomenclatoarele specifice), acetia vor
prezentacertificatuldecalificare/absolvireemisdectreoinstituierecunoscutdeMinisterul
EducaieiiCercetriitiinifice.

Planuldeafaceritrebuiesincluddetaliiprivindinvestiiilecareserealizeazdemonstrnd
csprijinulacordatvafiinvestitpentrurealizareaconformitiicustandardelecomunitare,
modernizareaidezvoltareaexploataiei,astfel:

Planuldeafacerivaincludecelpuinurmtoarele:
Prezentarea situaiei iniiale a exploataiei agricole (de ex. datele solicitantului, aria
de cuprindere a activitii, forma juridic a solicitantului, abiliti profesionale,
istoriculntreprinderiiagricole,facilitideproducie,dotareaexploataiei);

Prezentareaetapeloriobiectivelorpropusepentrudezvoltareaexploataieiagricole
(deex.obiectivulgeneral,obiectiveleoperaionaleplanificareandepliniriiacestora,
riscuriledeimplementare,standardeinormeeuropenelegatedeproteciamunciii
de mediu i normele sanitareveterinare, n cazul exploataiiloragricole carevizeaz
creterea de animale, planul de amenajri pentru gestionarea gunoiului de grajd,
conformnormelordemediuprecumipreviziuneabugetuluidevenituricheltuieli;

Prezentareadetaliataaciunilor,inclusivcelelegatedesustenabilitateamediuluii
de utilizare eficient a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploataiei agricole,
formarea sau consilierea (mbuntirea economic propus a exploataiei, planul
propuspentruformareiconsilierepentruambuntiaptitudinilebeneficiarilori

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

13 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
eficacitatea exploataiei, restructurarea i diversificarea activitilor agricole
(evaluareariscurilordemediuiplanificareaimplementrii);
Gestionarea eficient a planului de afaceri este condiionatt de stabilirea reedinei
beneficiarului n UATul aferent exploataiei agricole. (aici este vorba i despre locul de
munc)

n cazul solicitanilor care se angajeaz c vor dobndi competenele profesionale adecvate


ntro perioad de graie de maximum 36 de luni de la data adoptrii deciziei individuale de
acordare a ajutorului se prezint angajamentul de a efectua cursurile necesare dobndirii
competenelor profesionale adecvate ntro perioad de graie de maximum 36 de luni de la
dataadoptriidecizieiindividualedeacordareaajutoruluidarnumaitrziudeultimatran
deplat.
ATENIE!
n cadrul exploataiilor apicole, tinerii fermieri nu pot face investiii i achizii de familii de
albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri i mtci prin Programul Naional Apicol, dup
momentuldepuneriiCereriideFinanareipetoatperioadaderulriicontractuluicuAFIR,n
cazcontraracetiafiinddeclaraineeligibiliireturnndntregulsprijinacordat.
Se consider dubl finanare orice fel de investiie i achiziie prin asociaiile de profil i
decontarea acestor cheltuieli prin PNA dup momentul depunerii Cererii de Finanare, innd
contdefaptulcbeneficiarulareposibilitateadearealizaacesteanbazasprijinuluiacordat.
ToateexploataiileagricolecareiformeazcalcululSOdinstupitrebuiesintroducsistemul
de identificare i nregistrare a stupiilor i stupinelor, constnd n plcue de identificare pentru
fiecare stup i panouri de identificare a stupinelor, n conformitate cu Ordinul MADR nr.119/
25.05.2011pentruaprobareaSistemuluiunitardeidentificareastupineloristupilor.

ATENIE!
SprijinulseacordnvedereafacilitriistabiliriitnruluifermiernbazaPlanuluideAfaceri.
Toate cheltuielile propuse n Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru i activitile
relevante pentru implementarea corect a Planului de Afaceri aprobat pot fieligibile,
indiferentdenaturaacestora.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

14 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
n cazul n care exploataia agricol vizeaz creterea animalelor, planul de afaceri va viza
obligatoriuinvestiii/amenajriminimedegestionareagunoiuluidegrajd,conformcodului
debunepractici.
Caurmare,nplanuldeafacerivorfiprevzutenmodobligatoriuamenajridedepozitarei
gestionareagunoiuluidegrajddestinateevitriiinfiltrriinpnzafreaticacompuilorpe
bazdenitriiinitrai.Cerinacevafiverificatnmomentulfinalizriiimplementriiplanului
de afaceri. Nerealizarea acestei condiii majore va atrage dup sine recuperarea ntregului
sprijinacordat.
n cazul investitiilor care presupun nfiinare i/sau reconversia plantaiilor pomicole
materialulfructiferutilizattrebuiesfiedincategoriebiologiccertificat(acestdocumentva
fiprezentatobligatoriulasolicitareaceleideadouacererideplat).

ATENIE!
ndeplinirea obiectivelor exploataiei agricole i a investiiilor propuse pentru atingerea
acestora,stabilitedebeneficiarnPlanuldeafaceri,constituiecondiiedeeligibilitatepentru
ceadeadouatrandeplat.
Planuldeafacerivamenionaobligatoriu:titlulproiectului,datantocmiriiacestuiaicursul
deschimbeuro/leialBnciiCentralEuropenevalabilladataelaborriiacestuia.
Implementareaplanuluideafaceritrebuiesnceapntermendecelmult9lunideladata
decizieideacordareasprijinului.
Prima etap de verificare a ndeplinirii activitilor prevzute n Planul de afaceri pn la
mplinirea a 3/5 ani de la data aprobrii deciziei individuale de acordare a sprijinului de
instalareatnruluifermier,nfunciedetipulexploataiei.

ATENIE!
Dac la verificare se constat nendeplinirea corect a activitilor prevzute n Planul de
afaceri, AFIR va proceda la recuperarea sprijinului acordat, proporional cu obiectivele
nerealizatepropusenplanuldeafaceri.
LaverificareaPlanuluideafaceri,beneficiarultrebuiesdemonstrezecacomercializat
producie de minimum de 20% din valoarea primei trane de plat i a modernizat
exploataiaagricolnconformitatecuceleprecizatenPlanuldeafaceri,ncepndcudata
aprobriidecizieiindividualedeacordareasprijinului.
Ghidul Solicitantului Msura 6.1
VERSIUNE CONSULTATIV

15 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
n cazul nerespectrii condiiei de comercializare a produciei agricole i a celorlalte
obiective conform celor asumate, prima tran se va recupera proportional cu valoarea
procentual realizat i nu va mai fi pltit a doua tran. Toate celelalte obiective
neindeplinite se recupereaz proportional, insa in privinta eligibilitatii, prima transa se
recupereazaintegral.

Beneficiarii acestei submsuri au obligaia de ai nscrie toate suprafeele agricole


deinutenRegistrulUnicdeIdentificarelaAPIA/RegistrulAgricol,nperioada01.0315.05
(cu penalizri 15.06), o dat cu depunerea cererii unice de plat pe suprafa i de ai
nregistratoateanimalelenaintededatadereferinlaANSVSA/DSVSA/MedicVeterinar/
RegistrulAgricol,pstrndcelputindimensiuneaSOurilorpentrucaresaacordatsprijinul,
peperioadadeimplementare(3/5ani)imonitorizareaproiectului(5ani).
Datadereferinreprezint:ultimamodificarenRegistrulExploataieidelaANSVSA/DSVSA
naintededatadeschideriisesiuniideevaluareproiecte.
La cea dea doua tran de plat se va verifica extrasul de la ANSVSA/ DSVSA/
Circumscripiaveterinari/sauRegistrulUnicdeIdentificaredelaAPIAisevaprezentade
ctrebeneficiarcopiaRegistruluiAgricolpeanulncurspebazacrorasevaverificapstrarea
dimensiunii exploataiei (SO), astfel dimensiunea nu poate sa scada fata de momentul
depunerii,insapoatecreste.

2.3Criteriideseleciealeproiectului

Pentruafiadmisepentruverificareaeligibilitii,cereriledefinanaretrebuiesndeplineasc
punctajulaferentpraguluidecalitateprecizatnanunullicitaieianualedeproiecte.Pragulde
calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finanare care nu ndeplinesc aceast condiie vor
rmnecustatutuldeamnate.Pentruaceastsubmsurpragulminimestede25depuncte.

Atenie!Esteimportantcanaintededepunereacereriidefinanare,sidentificai,obiectiv,
punctajulpecareaceastaontruneteislmenionaincerereadefinanare,seciuneaA
Date despre tipul de proiect i beneficiar. Pentru a evita scorarea n baza unor estimri
subiectivealesolicitanilornvedereaevaluriicuprioritateaCererilordeFinanaredepuse,n
cazul n care estimarea punctajului de ctre solicitant este mai mare cu cel puin 20% dect

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

16 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
punctajul real rezultat n urma evalurii, selecia Cererii de Finanare va fi amnat pentru
ultimafazproceduralsubrezervadisponibiluluialocatpentrusesiuneancauz.
Scorulsecalculeaznbazaurmtoarelorprincipiideselecie:
Nr.
Criteriideselecie
crt.

Punctaj

Principiul sectorului prioritar* care vizeaz sectorul zootehnic (bovine,


apicultur,ovineicaprine)ivegetal(legumicultura,inclusivproducerede
materialsaditor,pomiculturaiproduceredesamn)

Criteriideselecie:

1) Sectorvegetal

1.

Legumicultur (se refer att la legumele n cmp ct i la cele n


spaiiprotejate,inclusivciupercriiledinspaiileclimatizate),inclusiv 30
25
produceredematerialsditor;
20
Produceredesmnsimaterialsaditor;

Pomicultur;

30
2) Sectorzootehnic:
25
20
Bovine(suntincluseibubalinele);

Apicultur;

Ovineicaprine.

*Pentruacordareapunctajuluideseleciesevainecontdepondereaculturilorsauspeciilorde
animaleincadrulcalcululuiS.O.caretrebuiesafiedepeste50%dintotalS.O.exploatatie.

Principiul comasrii exploataiilor avnd n vedere numrul exploataiilor


preluateintegral

1) Solicitantulpreiaintegralminimtreiexploataiiagricole;
2) Solicitantulpreiaintegral2exploataiiagricole;
2.

3) Solicitantulpreiaintegralcelpuinoexploataieagricol;

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecie, preluarea exploataiilor se


realizeazunitar,cutoatesuprafeeleianimalele,aacumaparnregistratelaAPIAi/saula
ANSVSAinRegistrulagricol.
Caurmare,cedentulnutrebuiesmaifienregistratnRegistrulunicdeidentificaredelaAPIA
i/ sau n Registrul exploataiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripie Veterinar i Registrul
Agricol.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

15
10
5

17 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
Nuesteobligatoriepreluareacuriiiaanexelorgospodrieicedentului.

3.

Principiulniveluluidecalificarendomeniulagricol

1) Solicitantul a absolvit cu diplom de studii superioare n domeniul


agricol;

2) Solicitantulaabsolvitstudiipostlicealeilicealendomeniulagricol;

3) Formare profesional care confer un nivel de calificare superior


niveluluiminimobligatoriusolicitatprineligibilitate.

Pentrudemonstrareacriteriuluideselecieiacordareapunctajuluiminimseva
prezenta, pe lng documentul care certific absolvirea celor 8 clase, un act
doveditor(diplom,certificatdecalificare)eliberatdeunformatordeformare
profesional acreditat (recunoscut de Ministerul Educaiei i Cercetrii
tiinifice) prin care se certific competenele profesionale (instruirea/
calificarea/specializarea).

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

25

20

10

18 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V

4.

Principiulpotenialuluiagricolcarevizeazzonelecupotenialdeterminaten
bazastudiilordespecialitate
1) Proiectulesteimplementatntrozoncupotenialridicat;
25

2) Proiectulesteimplementatntrozoncupotenialmediu.
20
Atenie!

ncadrarea n tipul de potenial (ridicat sau mediu) conform anexei nr. 8 se va face

innd cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figureaz cultura

predominantexistent/nfiinat.

Dacexploataiaesteprevzutcusistemdeirigaiisauprinproiectesteprevzutun
astfeldesistem,atuncisevancadranpotentialulagricolconformnoteidebonitare
aferentculturilorpentruterenurileirigate,conformanexeinr.8.

Aseaveanvedereprecizriledinlegendaaferentanexei8princaresefacecorelarea
dintreculoareipotenial(ridicat=culoareaverde,mediu=culoareagalben,culoarea

rosureprezintapotenialsczutinuseacordpunctaj).

Investiiilenspaiileprotejate(sere,solarii,ciupercrii)vorfincadrateninvestiiidin
zonele cu potenial agricol ridicat i se acord automat punctajul aferent primului
criteriu.

5.

Principiulraselor/soiurilorautohtone

Solicitantul i propune prin proiect sau demonstreaz c deine/dezvolt la


nivelul exploataiei agricole i prevede n cadrul documentaiei tehnico
economicecavapstraidezvoltanucleulderase(raselevorficertificateise
vor regsi n Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone
(conform Catalogului oficial al soiurilor romneti aprobat de ctre ISTIS) pe
toatduratadeimplementareaproiectului.

Atenie! Punctajul se va acorda proportional n funcie de ponderea nucleului soiurilor

autohtoneexprimatenSOdintotaldimensiuneeconomicaexploataiei.

Soiurilor autohtone se regsesc n Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din


Romnia/InstitutuldeStatpentruTestareaiInregistrareaSoiurilor(ISTIS)aprobatanual.
Acestcriteriuseaplicdoarncazulmodernizrilorexploataiiloragricole.

TOTAL

100

!Prescoringulsevafacepepropriaraspundereabeneficiarului

IMPORTANT!
ToateactivitilepecaresolicitantulseangajeazsleefectuezencadrulPlanuluideafaceri
i pentru care a primit punctaj la selecie, devin condiii obligatorii pentru meninerea
sprijinuluiipetoatperioadacontractuluidefinanare.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

19 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
2.4 Valoareasprijinuluinerambursabil

Sprijinulpublicnerambursabilseacordpentruoperioaddemaximtrei/cinciani(perioada
decincianiseaplicdoarpentrusectorulpomicol)siestede:

50.000deeuropentruexploataiilentre30.000S.O.i50.000S.O.;

40.000deeuropentruexploataiilentre12.000S.O.i29.999S.O..

Sprijinul pentru instalarea tinerilorfermierise va acorda sub form de prim ndou trane,
astfel:

75%dincuantumulsprijinuluilancheiereadecizieidefinanare;

25%dincuantumulsprijinuluisevaacordacucondiiaimplementriicorecteaplanului
deafaceri,fradepitrei/cincianidelancheiereadecizieidefinanare.

ATENIE! n conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.


1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat n mod artificial condiiile necesare
pentruabeneficiadefinanarencadrulmsurilorPNDR.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

20 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V

Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE
ACORDATEPENTRUINSTALAREATINERILORFERMIERI

n cazul instalrii tinerilor fermieri, principiul finanrii nerambursabile este acela al acordrii
uneiprimedeinstalare.
UnsolicitantalsprijinuluiprinSubmsura6.1poatedepunenacelaitimpproiectepentrualte
msuridincadrulPNDRpentruaficofinanateprinFEADR.3.1COMPLETAREA,DEPUNEREAI
VERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de Planul de afaceri i


documentelejustificativeanexate.
FormularulstandardalCereriideFinanareesteprezentatnAnexa1laprezentulGhidieste
disponibil,nformatelectronic,laadresawww.afir.info.

3.1.1COMPLETAREACereriideFinanare

Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului


standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelorsuportnaltordinedectceaspecificatetc.)conducelarespingereaDosarului
CereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.
PentrustabilireadimensiuniieconomiceafermeiiavaloriisprijinuluideinstalarenCererea
deFinanaresecompleteaztabelulcuStructuraculturiloricalcululSO.
n aceast seciune a Cererii de Finanare se nscrie toat baza de producie (suprafee,
animale, pasri i familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate
i/sauarend/concesionareicaresuntnregistratenRegistrulUnicdeIdentificaredelaAPIA,
i/saunRegistrulExploataiilordelaANSVSA/DSVSA/CircumscripieVeterinarinRegistrul
Agricolnaintedesolicitareasprijinului.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

21 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
ATENIE!SpeciiledeplanteideanimalecarenuseregsescntabelulprivindcalcululSO
(Structura culturilor i Structura produciei zootehnice), nu sunt eligibile pentru calculul
dimensiuniiexploataieiagricole.
ncadrarea plantelor de cultur i a animalelor n tabelul privind calculul SO se realizeaz
conform Regulamentului CE 1444/2002 i a Catalogului Oficial al soiurilor i plantelor de
culturdinRomania,aflatepesitelaadresawww.afir.info.
ATENIE!
Pentru exploataiile zootehnice solicitanii trebuie s dein n exploataia agricol
construciizootehniceadaptatepentrucretereaanimaleloriapasrilor.
ATENIE!
LamomentuldepuneriiCereriideFinanare,exploatatiazootehnictrebuiesfienregistrat
dectreANSVSA,caexploataiecomercialdetipA(conformOrdinuluinr.16din16martie
2010

pentru

aprobarea

Normei

sanitare

veterinare

privind

procedura

de

nregistrare/autorizare sanitarveterinar a unitilor/centrelor de colectare/exploataiilor de


origine i a mijloacelor de transport din domeniul sntii i al bunstrii animalelor, a
unitilor implicate n depozitarea i neutralizarea subproduselor de origine animal care nu
sunt destinate consumului uman i a produselor procesate, cu modificarile si completarile
ulterioare)cuprezentareadocumentuluicarecertificnregistrareaexploataieizootehnicede
tipA.
ExploataiecomercialdetipAexploataiedeanimaledeinutdepersoanefiziceautorizate,
ntreprinderi individuale, ntreprinderi familiale sau persoane juridice organizate n condiiile
legii,nregistrateiautorizatedeoficiulregistruluicomerului,nregistratnSistemulnaional
deidentificareinregistrareaanimalelor,carendeplinetecondiiileprevzutenanexanr.
50iestenregistratsanitarveterinar.
Solicitantul, fermierul, are obligaia declarrii la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile i
neeligibile pe care le utilizeaz, nedeclararea ntregii suprafee utilizate atrgnd dup sine
sanciuni(art.55dinRegulamentulCEnr.6.12/2009cumodificrileicompletrileulterioare).
Pentru a se nregistra la APIA, suprafaa parcelei agricole s fie de cel puin 0,3 ha. n cazul
viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbutilor
fructiferi, suprafaa minim a parcelei trebuie s fie de

ATENIE!
La stabilirea dimensiunii exploataiei
celpuin0,1ha;
agricole se ia n calcul ntreaga baz de
producie: suprafee i culturi, animale i
Ghidul Solicitantului Msura 6.1
22 | P a gprecum
ina
pasri pe specii i categorii,
i
V E R S I U N E C O N S U L T A familiile
T I V de albine, utiliznd tabelul privind
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea
acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
calcululSOalexploataiei.
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
Solicitantii trebuie sa faca dovada existentei vetrei stupinei, desi terenul care formeaza
aceastavatranuesteobligatoriusafieinregistratlaAPIA.
ATENIE!nsituaiancaresuprafaadeclaratnRegistrulUnicdeIdentificareAPIAestemai
maredectceadinRegistrulAgricol,proiectulesteneeligibil.

Suprafeele i culturile declarate la APIA trebuie s fie identice cu suprafeele i culturile


completatedesolicitantnCerereadeFinanare.
Anul 0 din Planul de afaceri reprezint anul care include ultima perioad de depunere a
cererii unice de plat pe suprafa la APIA (1 martie 15 mai i ncepnd cu 16 mai cu
penaliti pentru fiecare zi de ntrziere pn pe data de 10 iunie) i ultimele nregistrri
efectuate n Registrul Exploataiilor ANSVSA/DSVSA/Circumscripie Veterinar naintea datei
dereferin,isepoatefolosiiextrasulutilizatoruluianterior(cedentul)deterenuriagricole
(exploataieagricol).
IMPORTANT! n dimensiunea economic a exploataiei agricole culturile i animalele care
asigurconsumulumanihranaanimalelortrebuiesreprezintepeste75%,attnanul0
ctilasolicitareaacordariiceleideadouatranedeplat.
IMPORTANT! n cazul solicitanilor care dein ciupercrii, ponderea acestora din
dimensiuneaeconomicaexploataieiagricolenutrebuiesdepeasc50%nanul0.
ATENIE!Daclastabilireadimensiuniieconomiceaexploataieisauluatncalcul,pentru
anul0,attfloricticiuperci,pondereaacestoracumulatnupoatedepi50%dintotalul
dimensiuniieconomiceaexploataiei.nacestcazflorilenutrebuiesdepeasc25%din
totalulde50%.
Solicitaniicaredeinexploataiiagricoleexclusivzootehnice(inclusivapicole)vorfiverificai
laAPIAdacnuaubazdeproducievegetalnexploatare.
ATENIE! Rezultatul calcului dimensiunii exploataiei agricole la data depunerii Cererii de
Finanarecoincidecuanul0dinPlanuldeafaceri.Anul0serealizeazpebazanregistrrilor
dinultimaperioaddedepunere(nregistrare)acereriiunicedeplatpesuprafanRegistrul
unicdeidentificaredelaAPIAdinperioada01martie15maialeanului,cupenalitipentru
fiecarezintrzierepnpedatade10iuniei/saunRegistrulexploataiilorANSVSA/DSVSA/

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

23 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
Circumscripia Veterinar conform situaiei existente n ferma zootehnic la momentul
depuneriiCereriideFinanare,nnumepropriui/saualcedentului.
Nusunteligibilepentrusprijincontracteledecomodat/nchirierencheiatepentruterenurile
agricole(inclusivpuniifnee).

3.1.2 DEPUNEREADosaruluiCereriideFinanare
IMPORTANT!
CerereadeFinanaretrebuiecompletatnformatelectronic,nlimbaromn.
DosarulCereriideFinanarevacuprindenmodobligatoriuunopis,cuurmtoareleelemente:
Nr.crt.

Titluldocumentului

Nr.Pagin(dela.....pnla.....)

Pagina opis va fi pagina cu numrul 0 a Cererii de Finanare. Cererea de Finanare trebuie


completatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluarealacesteia.
nacestsens,sevorfurnizanumaiinformaiilenecesareirelevante,carevorprecizamoduln
carevafiatinsscopulproiectului,avantajelecevorrezultadinimplementareaacestuiaince
msurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.
IMPORTANT!
NumaiCerereadeFinanareidocumentelejustificativecompletatedupmodelulstandard
prezentat,sunteligibilepentrufinanarencadrulMsurii6.1.

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i


administrativeconformlisteidocumentelor.Acestavafidepusnformatletric(pehrtie)sau
online*, caz n care Cererea de Finanare i documentele anexate vor fi scanate i depuse
online pe siteul www.afir.info (*n situaia n care beneficiarii sunt pregtii i dezvoltarea
sistemuluiinformaticvapermite).
FormularulstandardalCereriideFinanareesteprezentatnAnexa1laprezentulGhidieste
disponibil,nformatelectronic,laadresawww.afir.info.CerereadeFinanaretrebuiensoit
de anexele prevzute n modelul standard. Anexele Cererii de Finanare fac parte integrant
dinaceasta.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

24 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
Scorarea proiectelor se realizeaz pentru toate proiectele depuse n luna respectiv, iar
verificareaeligibilitiiproiectelorserealizeazdoarpentruproiectelecareauobinutunscor
maimaresauegaldectpraguldecalitatelunar,dectreexperiievaluatoridincadrulAFIR,n
baza procedurilor de evaluare cuprinse n manualele de proceduri aprobate prin ordin al
MinistruluiAgriculturiiiDezvoltriiRurale.

Dosarul Cererii de Finanare se completeaza ntrun exemplar original si mpreun cu


documenteleatasate(conformListeiDocumentelordinCerereadeFinanare) sedepunela
Oficiul Judeean pentru Finaarea Investiiilor Rurale (OJFIR) al judeului unde are loc
implementarea proiectului, mpreuna cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finanare
(acestavaincludeCerereadeFinanaresiPlanuldeafaceri).
FiecareexemplardindosarulCereriideFinanarevafilegat,paginatsiopisat,cutoatepaginile
numerotatemanualnordinedela1lannparteadreaptasusa fiecaruidocument,unden
estenumarultotalalpaginilordindosarulcomplet,inclusivdocumenteleanexate,astfelnct
sa nu permita detasarea si/sau nlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0.
Fiecarepaginavapurtastampilasolicitantului(semnatura,ncazulpersoanelorfizice).
Pentruaceledocumentejustificativeoriginalecareramnnposesiasolicitantului(ex:actde
proprietate,actdeidentitate,etc.),copiiledepusenDosarulCereriideFinanaretrebuiesa
coninameniuneaConformcuoriginalul.
IMPORTANT!
Va fi atasata o copie electronica (prin scanare) a Planului de afaceri, ca si a tuturor
documenteloratasateCereriideFinanare,salvatecafisieredistinctecudenumireaconforma
listeidocumentelor(seciuneaspecificadincerereadefinanare).Scanareasevaefectuadupa
finalizarea dosarului (paginare, meniunea copie conform cu originalul etc.), nainte de a fi
legat,cuorezoluiedescanaremaximade300dpi(recomandat150dpi)nfisiereformatPDF.
Numelefisierelornutrebuiesaconinacaracteredegenul:~"#%&*:<>?/\{|},nu
trebuiesaconinadouapunctesuccesive...Numarulmaximdecaracterealenumeluiunui
fisiernutrebuiesafie maimarede 128,iarnumarul maximdecaractereale numeluiunui
director de pe CD nu trebuie sa fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care
depasesc formatul A3, se pot atasa salvate direct n format .pdf, la care se va adauga
declaratia proiectantului privind conformitatea cu plansele originale din Cererea de
Finanare.
Ghidul Solicitantului Msura 6.1
VERSIUNE CONSULTATIV

25 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
n cazul n care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judee, acesta va fi depus la
OJFIR pe raza caruia exploataia agricola are ponderea cea mai mare (suprafa_a agricola/
animale). Dosarul Cererii de Finanare se depune personal de catre solicitant, sau de catre
mputernicitprinprocuralegalizata(original)asolicitantuluilegal,laOJFIR,nainteadateilimita
carefigureazanlicitaiadeproiecte.

IMPORTANT!
Solicitantul trebuie sa depuna Dosarul Cererii de Finanare corect completata, mpreuna cu
toatedocumentelejustificativeanexate.
Acesteavorfimarcateclar,pecoperta,nparteasuperioaradreapta,cuORIGINAL,
respectivCOPIE.

IMPORTANT!Solicitantultrebuiesaseasigurecaramnenposesiaunuiexemplar
completalDosaruluiCereriideFinan_are,nafaraceluipecareldepune.

3.1.3VERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANAREDECTREOJFIR
Verificareacererilordefinanaresefacedectre:
OJFIR;
CRFIR/AFIRpentrucereriledefinanarecarevorfiverificateprinsondaj;

VERIFICAREACONDIIILORDEADMITEREACERERIIDEFINANARE

Verificarea se realizeaz pe baza Fiei de verificare a condiiilor de admitere a cererii de


finanare.
Daccerereadefinanareseaflnsistem,custatutuldeamanata;
Dac cererea de finanare este corect completat, tampilat si semnat de catre
solicitant,
Dacestecompletatultimavariantacereriidefinanaredepesite;
DacsolicitantulestenregistratcuCodulunicdeidentificareROlaAPIA.
Dupverificarepotexistadousituaii:
Cererea de finanare este admisa pentru verificarea criteriilor de selecie si stabilirea
punctajului;

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

26 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
Cererea de finanare nu este admisa pentru verificare, caz n care Dosarul Cererii de
finantareserestituiesolicitantuluiimpreunacuParteaIaFieideverificareaconditiilor
deadmitereacereriidefinantare.
Verificareaconcordaneidocumentelorataatecereriidefinanarecuceleoriginalenposesia
croraestesolicitantulserealizeaznetapadecontractare.
n cazul in care se identific erori de form ale documentelor, sau lipsa documentelor n
originalcerereadefinanareesterespinspentruverificare.

VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE
Verificarea eligibilitii este efectuat n baza documentelor depuse de ctre solicitant, pe
suportletric.
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitate;
verificareabugetuluiindicativalproiectului;
verificareastudiuluidefezabilitateiatuturordocumenteloranexate
ATENIE! Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale i rezerv dreptul de a solicita
documente sau informaii suplimentare dac, pe parcursul verificrilor i implementrii
proiectului,seconstatdectreAFIRcestenecesar.Informaiilesuplimentaresevorsolicita
dectreexperiievaluatorinsistemonline,iarraspunsulvafitransmisonline.
Cazurilencareexpertulevaluatorpoatesolicitainformaiisuplimentaresunturmtoarele:
1. ncazulncaredocumentultehnic(Planuldeafaceri)conineinformaiiinsuficientepentru
clarificarea unuicriteriudeeligibilitatesauexistinformaii contradictoriininteriorullui,
ori,fadecelemenionatenCerereadeFinanare.
2. n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de ctre autoritile
emitententroformcarenurespectmodelulconvenitprinprotocoalelencheiatentre
AFIRiinstituiilerespective.
3. ncazulncareexistdiferenedecalculalsprijinului.

ncazulncarerestuldocumentelordinCerereadeFinanarenusuntnconformitatecuforma
cerutlacap.4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriidefinanaresauacesteanusunt
conforme cu copia scanata a cererii de finanare, Cererea de finanare va fi declarat
neeligibil.

3.VerificareaPETERENacererilordefinanare
Verificareapeterenserealizeazdectreentitatilecareinstrumenteazcerereadefinanare:

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

27 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
OJFIRdacestecazul;
CRFIR/AFIRnivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj.
Scopulverificriipeterenestedeacontroladateleiinformaiilecuprinsenanexeletehnicei
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compar
verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificrii
administrative)curealitatea,pentruaseasiguradecorectitudinearspunsurilor.
ncazulncare,solicitantulnuestedeacordcurezultateleviziteipeterenefectuatdectre
OJFIR (dac este cazul), acesta poate contesta rezultatele verificrii. Contestaia va fi depus
onlinenmaxim3zilelucrtoaredeladataviziteipeterenlaOJFIRullacareadepusCererii
deFinanare,numaincazulncarereprezentantullegal/mputernicitalreprezentantuluilegal
amenionatobservatiinformularulE3.8Fiadeverificarepeteren.nacestcazsevafaceo
nouvizitpeterendectreunaltOJFIR.
Nusedepuncontestaiiasupraverificriipeteren,executatlanivelcentralncazulverificrii
prinsondaj.

nurmaacestorverificripotexistatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitate.
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<praguldecalitate

Verificareacriteriilordeselecie
nurmaverificriipotexistadouvariante:
cererea de finanare a ntrunit un punctaj < pragul de calitate i se va ncadra n categoria
cererilordefinanareamnate;
cererea de finanare a ntrunit un punctaj pragul de calitate, caz n care se continu
verificareacondiiilordeeligibilitate.

4. SELECIAPROIECTELOR
Submsura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a
submsurii aferenta perioadei de depunere continue, criteriile de selectie, punctajele de
selectie,criteriilededepartajareipragulminimsuntrealizatelainitiativaDGDRAMPNDRcu
consultareaprelabilaaComitetuldeMonitorizare.Pentrufiecaresesiuneanualacontinuase
Ghidul Solicitantului Msura 6.1
VERSIUNE CONSULTATIV

28 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
face un ANUN DE LANSARE A LICITAIEI n care se vor prezenta alocarea anuala
corespunzatoare domeniilor de interventie, intervalul de depunere a proiectelor, pragul
minimsipraguriledecalitate.

Solicitantii/beneficiarii la depunerea proiectului completeaza in cererea de finantare campul


aferentpunctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Depunereaproiectelorncadrulsesiuniianualecontinueseopretenaintedetermenullimit,
atuncicndvaloareapublictotalaproiectelordepuseavndunpunctajmaimaresauegal
dectpraguldecalitateaferentluniirespectiveajungelanivelulalocriisesiuniianuale.

Toate proiectele depuse intro luna calendaristica, ce au punctajul mai mare sau egal decat
pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de catre AFIR. Celelalte
proiectevorfievaluateinlunileurmatoare,atuncicandpunctajulestimativ(autoevaluare/pre
scoring)vadevenimaimaresauegalcupraguldecalitatecorespunzatorluniirespective,sivor
intraincompetitiecuproiecteledepuseinlunilerespective.
Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate
corespunzatorluniirespectivesevaintocmiunraportdeselectielunar.
Selectia proiectelor eligibile se face n ordinea descresctoare a punctajului de selecie, n
cadrulalocariidisponibilepentruselecialunarcereprezintdiferenadintrealocareaanual
ivaloareapublictotalaproiectelorselectateprinrapoarteledeselecielunareanterioare.
ncazulproiectelorcuacelaipunctaj,departajareaacestorasefacenordineaurmtoarelor
prioriti:
1.

niveluldecalificarendomeniulagricol;

2.

sectorulprioritar;

ncazulncareexistproiectecuacelaipunctajiaceleaiprioriti,departajareasevafacen
ordinedescresctoareadimensiuniieconomiceaexploataieiagricoleexprimateprinstandard
output(S.O.)

DupapublicarearaportuluideselectielunarpesiteulAFIR,beneficiariiauladispoziie10zile
lucrtoarepentruadepunecontestaiicuprivirelarezultatulselectiei.
Ghidul Solicitantului Msura 6.1
VERSIUNE CONSULTATIV

29 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
Dupaexpirareatermenuluidedepunereacontestatiilor,AFIRvaprocedalaseleciaproiectelor
cu punctajul total mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent ultimei sesiuni pentru
caresantocmitunraportdeselecielunarsicarenuaudepuscontestatii,iarproiectelecu
punctajultotalmaimicdectultimulpragdecalitateaferentluniipentrucaresantocmitun
raportdeselecielunarvorrmnenateptareivorintrancompetiiecuproiecteledepuse
ulterior.

3.2CONTRACTAREASPRIJINULUINERAMBURSABIL

Dup primirea Raportului de selecie, n care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi
finanate,AFIRnotificbeneficiarulprivindacceptareaCereriideFinanare.
Obiectul Contractului l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre AFIR, pentru
punereanaplicareaCereriidefinanareasumatdectresolicitant.
Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n
Contract,careesteconstituitdinContractuldeFinanareianexeleacestuia.
Cererea de finanare depus de beneficiar, rezultat n urma verificrilor, modificrilor i
completrilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare i selecie devine obligatorie pentru
beneficiar.
Beneficiarulacceptfinanareanerambursabiliseangajeazsimplementezecorectplanul
deafaceripepropriarspundere.
IMPORTANT!
ntermende15zilelucrtoaredelaprimireanotificrii,solicitantulautorizattrebuiesse
prezintelasediulCRFIRdecareaparine,nvedereasemnriiContractuluidefinanare.
La acest moment se va prezenta cazierul judiciar al solicitantului n care se va verifica lipsa
nscrierilorcareprivescsanciunieconomicofinanciare.
Pentru solicitanii autorizai conform OG 44/2008 (PFA, II, IF ) sau SRL cu asociat i
administrator unic sau asociai multiplii se prezint document de la banc cu urmtoarele
date: denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu
AFIR.
La data semnrii Contractului de Finanare, exploataiile agricole care iau calculat volumul
sprijinuluidinanimale(psri,bovine,ovine,caprine,porcine)trebuiesprezintedocumentul

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

30 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
prin care de demonstreaz nregistrate la ANSVSA, ca exploataie comercial de tip A,
conformOrdinuluiANSVSAnr.16din16.03.2010.

IMPORTANT! n cazul n care solicitantul nu se prezint n termenul precizat n Notificare


pentru a semna Contractul de finanare i nici nu anun AFIR, atunci se consider c a
renunatlaajutorulfinanciarnerambursabil.
Verificareaconformitiilancheiereacontractuluidefinanare:
Efectuareaconformitiisevarealizanaintedeacordareadecizieidecontractareiconstn
verificareaCereriideFinanaredac:
documentele originale aflate n posesia solicitantului corespund cu cererea de finanare
depuspeformathrtie;
IMPORTANT!
n cazul n care expertul verificator descoper modificri ulterioare aduse documentelor
scanate n format electronic, proiectul este considerat neeligibil i nu se va mai ncheia
contractuldefinanare.
EroriledeformsunterorilefcutedectresolicitantncompletareaCereriideFinanarecare
sunt descoperite de experii verificatori la OJFIR, cu ocazia verificrii online a conformitii
(exemplu:datedeidentificarealesolicitantuluiscriseincorect).
Constituie eroare de fond nesemnarea declaraiilor pe propria rspundere situatie in care
proiectulestedeclaratneconform.
Aceeai Cerere de Finanare poate fi declarat neconform de maximum dou ori pentru
aceeailicitaiedeproiecte.
DupverificareaconformitiiCereriidefinanare,potexistadousituaii:
CerereadeFinanareestedeclaratneconform;
CerereadeFinanareestedeclaratconform;
Dac Cererea de Finanare este declarat conform, se trece la etapa ncheierii deciziei de
finantare.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

31 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
IMPORTANT!SerecomandconsultareatextuluiintegralalContractuluidefinanare(Anexa
3 la prezentul ghid, vezi www.afir.info), parcurgerea integrali asumareacelor prevzute n
acestaianexeleaferente,asigurndusetotodatdeintrareanposesieaacestora.

DuratadeexecutieaContractuluideFinantareestedemaxim36deluni.
Aceastacuprinde:
-

durataderealizareainvestiieiiimplementareaproiectuluiestedemaxim33deluni
de la semnarea contractului i reprezint termenul limita pn la care beneficiarul
poatedepuneultimacereredeplat.

la durata de realizare efectiv a investiiei i implementare a proiectului se adaug


termenuldemaxim90dezilecalendaristicepentruefectuareaultimeipli.

ncazulproiectelordeinvestiiidinsectorulpomicol,prinexcepiedelaprevederiledemai
sus, durata de execuie a contractului este de maxim 60 luni calculate ncepnd cu data
semnriicontractuluidefinanaredeambelepri.
Aceastacuprinde:
-

durataderealizareainvestiieiiimplementareaproiectuluiestedemaxim57deluni
de la semnarea contractului i reprezint termenul limit pn la care beneficiarul
poatedepuneultimacereredeplat.

la durata de realizare efectiv a investiiei i implementare a proiectului se adaug


termenuldemaxim90dezilecalendaristicepentruefectuareaultimeipli.

Duratadevalabilitateacontractuluireprezintduratadeexecuieacontractuluidefinanare,
lacareseadaug5anidemonitorizaredeladataultimeipliefectuatedectreAutoritatea
Contractant.
Beneficiarulseobligsrespecteismeninpetoatduratadevalabilitateacontractului,
criteriiledeeligibilitateideselecienscrisenPlanuldeafaceri,parteintegrantdinCererea
de finanare. De asemenea, pe o perioad de 5 ani de la ultima plat efectuat de Agenie
Beneficiarul se oblig s nu modifice obiectivele prevazute n Planul de afaceri, parte
integrantdinCerereadefinanare,snunstrinezeinvestiiaparialsauintegralisnui
ncetezeactivitateaagricol.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

32 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
3.3

PLATA

n cazul instalrii tinerilor fermieri, principiul finanrii nerambursabile este acela al acordrii
uneiprimedeinstalare.

Modalitateadeplat

Sprijinuldeinstalarevafiacordatndoutranedeplat:
prima tran se va acorda la data aprobrii de ctre AFIR a solicitrii pentru acordarea
sprijinuluiiestede75%dinvaloareasprijinuluipentruinstalare;
adouatran,de25% dinvaloareasprijinuluipentruinstalaresevaacordala ndeplinirea
aciunilor prevzutenPlanulde afaceri.Verificareacondiiilorpentruacordarea celei dea
doua tran nu va depi 33 de luni de la data aprobrii de ctre AFIR a deciziei pentru
acordareasprijinului.Pnlaceadeadouatrandeplat,beneficiariitrebuiesrealizeze
toate investiiile pentru modernizarea i dezvoltarea exploataiei, propuse n Planul de
afaceri.
Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la OJFIR, pe suport de hrtie i pe suport
magnetic(CD).Dosarulcereriideplattrebuiescuprinddocumentelejustificativeprevzute
n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa 3 la Contractul de finanare) pe siteul AFIR
www.afir.info.

ATENIE!
Beneficiarul este obligat s nu nstrineze i/sau s nu modifice investiia realizat prin
proiectpeoperioadde3anidelaultimaplatefectuatdeAgenie.
Sprijinulpentruinstalarevafiacordatsubformdeprimedeinstalare.Platasevaefectuan
bazacelordoucererideplatautorizatedeAFIR.

Primacereredeplatse vadepunenmaxim10 deziledeladatasemnriiContractuluide


finanareireprezint75%dinvaloareasprijinuluiacordat.Platasevaefectuanmaxim90de
ziledeladatadeclarriiconformitiicereriideplatdectreAFIR.
nainteasolicitriiceleideadouatranedeplat,beneficiarulseobligsfacdovadacreterii
performaneloreconomicealeexploataiei,princomercializareaproducieipropriinprocent

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

33 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
de minimum 20% din valoarea primei trane de plat. Cerina va fi verificat n momentul
finalizriiimplementriiplanuluideafaceri.
Dosarul cererii de plat pentru a doua tran se depune dup ndeplinirea conformitii i a
investiiilorpropusedebeneficiarnplanuldeafaceri,idupdepunereacererilordeplatpe
suprafa de la APIA, dar nu mai devreme de 1 iulie al celui deal doilea an din Planul de
afaceri.
Depunereadosaruluipentruadouatranestecondiionattotodatdepstrareadimensiunii
exploataiei(SO)idupfinalizareaimplementriicorecteaplanuluideafaceri,fradepi
trei/cincianidelancheiereadecizieidefinanare.
Adouacereredeplatsedepunenmaxim33/57delunideladatasemnriiContractuluide
finanare,dupverificareandepliniriituturoraciunilorprevzutenPlanuldeAfaceri,inclusiv
dupimplementareastandardelorcomunitare(dacestecazul)ireprezint25%dinvaloarea
valoareasprijinuluiacordat.
Platasevaefectuanmaxim90dezilecalendaristicedeladatadeclarriiconformitiicererii
deplatdectreAutoritateaContractant.
Ladepunereaceleideadouacereredeplat,beneficiarulvaprezentadocumenterelevante
(ex: B.I./C.I., Extras Revisal/Extras ONRC pentru sediul social/punct de lucru) din care s
reias faptul c ia stabilit reedina ntruna dintre UATurile n care exploataia este
localizat,precumialoculuidemuncnacelaiUATsauzonalimitrofdacestecazul,n
termendemaxim9lunideladatasemnriiContractuluideFinanarecuAFIR.
Beneficiarul care la depunerea Cererii de Finanare ia luat angajamentul de a dobndi
competenele profesionale adecvate ntro perioad de graie de maximum 36 de luni de la
data semnrii contractului de finanare, are obligaia de a face dovada ndeplinirii
angajamentuluiasumat,ladepunereaceleideadouatranedeplat.
ncazulexploataiiloragricolecarevizeazcretereaanimaleloriarnplanuldeafaceriaufost
cuprinseamenajridestocaresigestionareagunoiuluidegrajdconformnormelordemediu,
(PROGRAMUL DE ACIUNI pentru protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din
surse agricole 2013 i a Codului de bune practici agricole pentru protecia apelor mpotriva
poluriicunitraidinsurseagricole),laadouacereredeplatsevaprezentaAutorizaieide
Mediupentruntreagaexploataie.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

34 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V

Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1 DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare

1.Plandeafaceripentrudezvoltareaexploataiei.

2.Documenteproprietate/folosinpentruexploataiaagricol:
a)Documentesolicitatepentruterenulagricol:
documentcareatestdreptuldeproprietateasupraterenuluiagricolconformlegislaiein
vigoare(contractdevnzarecumprareautentificatdenotar,actdedonaieautentificatde
notar, hotarre judecatoreasc definitiv i irevocabil cu punere n posesie, certificat de
motenitorunicautentificatdenotarialtedocumentecaredemonstreazterilordreptulde
proprietateconformlegislaieinvigoareautentificatelanotar),
i/sau
tabel centralizator emis de Primrie, semnat de persoanele autorizate conform legii,
(coninndsumarulcontractelordearendarecuovalabilitatedeminim10anipentrusectorul
vegetal i minim 15 ani pentru sectorul pomicol, excepie pepinierele, culturile de cpun,
zmeur,mur,coacziagriundeperioadaminimestede10ani,deladatadepuneriiCererii
deFinanare),cusuprafeeleluatenarendpecategoriidefolosiniperioadadearendare,
i/sau
contractdeconcesionare(cuovalabilitatedecelpuin5aniiminim10anipentrusectorul
pomicol,deladatadepuneriiCereriideFinanare)nsoitdeadresaemisdeconcedentcare
coninesituaiaprivindrespectareaclauzelorcontractuale,dacestengraficulderealizarea
investiiilorprevzutencontractialteclauze;
Ghidul Solicitantului Msura 6.1
VERSIUNE CONSULTATIV

35 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
documente pentru terenul ce cons tuie vatra stupinei acte de proprietate conform
legislaieinvigoare,saucontractdeconcesiune/contractdearend/nchiriere/contractde
comodat.Suprafaadetereneligibilpentruvatrastupineiestedeminim5mp/stupi50mp
pentrufiecarepavilionapicol.

b)Documentesolicitatepentrucldiri:
actuldeproprietate;
alte documente care demonstreaz dreptul de folosin asupra cldirii (contract de
nchiriere,contractdecomodat);
n cazul n care proiectul vizeaz i modernizarea cldirilor acestea se vor face n baza Legii
50/1991,modificaticompletat.
ncazulrealizriideinvestiii,documenteledeproprietatelapunctulb)suntobligatorii.

c)Documentesolicitatepentruanimale,psriifamiliidealbine:
extras din Registrul Exploataiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripia Veterinar
(adeverin eliberat de medicul veterinar de circumscripie) din care s rezulte: efectivul de
animaledeinut,alpsrilorialfamiliilordealbineidataprimeinscrieriasolicitantuluin
Registrul Exploataiei, nsoit de formular de micare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele
sanitareveterinarealeOrdinuluiANSVSAnr.40/2010);
solicitanii care au accesat PNA vor prezenta documentele de achiziii de familii de albine,
roiurilapachet,roiuripefaguriimtci(facturi,ordinedeplat,chitane,procesverbalde
predareprimire).

d)CopiedinRegistrulagricolemisdePrimriicaresconfirmedreptuldeproprietatei/sau
de folosin (arend/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor nregistrate
pentrubazadeproducie,cutampilaprimrieiimeniunea"Conformcuoriginalul".

3. Situaiile financiare (bilan formularul 10, contul de profit i pierderi formularul 20,
formularele 30 i 40, pentru anii n i n1, unde n este anul anterior depunerii Cererii de
Finantare,nregistratelaAdministraiaFinanciar,ncarerezultatuloperaional(rezultatulde
exploataredinbilan)sfiepozitiv(inclusiv0),
Ghidul Solicitantului Msura 6.1
VERSIUNE CONSULTATIV

36 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
sau
Pentrupersoanefiziceautorizate,ntreprinderiindividualeintreprinderifamiliale:
Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii proiectului
nregistratlaAdministratiaFinanciar(formularul200nsoitdeAnexelelaFormular)ncare
Pierderea fiscal anual s fie pozitiv (inclusiv 0) i/sau Declaraia privind veniturile din
activitiagricoleimpusepenormedevenit(formularul221).
ncazulsolicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului:
DeclaraiadeinactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar,
sau
Situaiile financiare (bilan, cont de profit i pierderi, formularele 10, 20, 30 i 40) prin care
dovedesccnuaunregistratvenituridinexploatare.

4. Certificat care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale emise de Direcia
GeneralaFinanelorPublice,iarncazulncaresolicitantulesteproprietarasupraimobilelor,
se va depune Certificatemis de Primria de pe raza crora i au sediul social i punctele de
lucru.

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect ( asociat unic/asociat


majoritar/administrator).

6.CertificatconstatatoriCertificatdenregistrare.
6.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din care s rezulte c,
solicitantularesediulsocialsaupunctuldelucrudeschislaadresaexploataieiagricole,codul
CAENconformactivitiipentrucaresolicitfinanare,icnuseaflanprocesdelichidare,
fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicat), reorganizare judiciar sau faliment, conform
Legii85/2006republicat.
6.2CertificatuldenregistrareeliberatdeOficiulRegistrului Comertuluiconformlegislaiein
vigoare.

7. Hotrrea Adunrii Generale a Acionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se


desemneaz ca tnrul fermier s reprezinte societatea n relaia cu AFIR i s exercite un

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

37 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
controlefectivpetermenlungnceeaceprivetedeciziilereferitoarelagestionare,beneficii,
riscurifinanciarencadrulexploataieirespective.

8.Copiedupcertificat/diplomdestudiicareatestcompeteneleprofesionale:
(Solicitantul deine competene i aptitudini profesionale, ndeplinind cel puin una dintre
urmtoarelecondiii)
studiimedii/superioarendomeniulagricol/veterinar/economieagrar;
sau
cunotinendomeniulagricoldobnditeprinparticiparealaprogramedeinstruiredeminim
360h(calificarenivelulI)
sau
angajamentuldeadobndicompeteneleprofesionaleadecvatentroperioaddegraiede
maximum 36 de luni de la data adoptrii deciziei individuale deacordare aajutorului dar nu
maimultdeultimatrandeplat.

9.
9.1. Adeverin eliberat de Inspectoratul Teritorial de Munc din care s reiasa c
solicitantularestabilitreedinantrunadintreUATurilencareexploataiaestelocalizat,
precumialoculuidemuncnacelaiUATsauzonalimitrof,
sau
9.2.Declaraiepepropriarspundereasolicitantuluicivastabilireedinantrunadintre
UATurilencareexploataiaestelocalizat,precumialoculuidemuncnacelaiUATsau
zona limitrof de la data deciziei de acordare a sprijinului, aceasta fiind o precondiie a
gestionriieficienteaplanuluideafaceri,panalamomentulfinalzariiacestuia.

10.Declaraiapepropriarspundereasolicitantuluiconformcreiamembriifamilieincazul
IF, asociatul unic/majoritar/administratorul, nu au mai accesat sprijin pentru instalarea
tinerilorfermieriinudeinenproprietate/folosinalteterenuri,animale,psriifamiliide
albine,nafaracelordeclaratenPlanuldeafaceri.

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

38 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
11. Declaraia privind ncadrarea ntreprinderii n categoria microintreprinderilor i
ntreprinderilormici(Anexa1dinLegea346/2004cumodificrileicompletrileulterioare)i
Anexa2(dacestecazul),semnatdepersoanaautorizatsreprezintentreprinderea(Anexa
nr.6).

12. Declaraia pe propria rspundere a solicitantului c n termen de9 luni de ladecizia de


acordareaasprijinuluivademaraimplementareaplanuluideafaceri.

13. Declaraia pe propria rspundere a solicitantului c n termen de 18 luni de la data


instalriivadevenifermieractiv.

14.Declaraiepepropriarspunderepentrundeplinireacomercializriiproducieinprocent
minim de 20% din valoarea primei trane de plat (cerina va fi verificat n momentul
finalizriiimplementriiplanuluideafaceri,respectivTRANAaIIa).

15.Declaratiepepropriaraspundereprivindamenajaridegestionareaagunoiuluidegrajd
conform normelor de mediu. Cerinta va fi verificata n momentul finalizrii implementrii
planuluideafaceri.

16. Document care certific utilizarea resurselor genetice autohtone. Acest document se
ataeaznumaipentruargumentareacriteriuluideselecie.Incazulanimalelorsevadepune
Certificatul de origine pentru animalele deinute de solicitant emis de Asociaia Cresctorilor
deAnimaledinspeciaprevzutnproiect,autorizatdeANARZ.

17. Declaraie pe propria rspundere privind implementarea cerinelor Codului bunelor


practici agricole (din PROGRAMUL DE ACIUNI pentru protecia apelor mpotriva polurii cu
nitraiproveniidinsurseagricole2013).

18.Altedocumentejustificative(dupcaz).

4.2

ListaFormularelordisponibilepesiteulMADRiAFIR

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

39 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V

CerereadeFinanareAnexa1;
PlanuldeafaceriAnexa2;
ContractuldefinanareAnexa3;
Formularedeplatcuprind:(Declaraiadeealonareadepuneriidosarelorcererilorde
plat, Cererea de plat, Declaraia de cheltuieli, Raportul de execuie, Tabelul privind
stabilirea dimensiunii economice a fermei i Declaraia pe propria rspundere a
beneficiarului)Anexa4;
FiaMsurii6.1Anexa5;
DeclaraiipepropriarspundereAnexa6;
StudiulICPAdinAugust2014CoeficieniProducieStandard2010itipologieagricol
PROGRAMULDEACIUNIpentruproteciaapelormpotrivapoluriicunitraiprovenii
dinsurseagricole2013;
Coduldebunepracticiagricolepentruproteciaapelormpotrivapoluriicunitraidin
surseagricole

TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CROR FORMAT ESTE ELABORAT DE AFIR POT FI


CONSULTATEIDESCRCATEDIRECTDEPEPAGINADEINTERNETAMADR(www.madr.ro)iaAFIR
(www.afir.infoInvestiiiprinPNDRM6.1)SAUPOTFISOLICITATEDELASEDIILEOJFIR.

4.3

DICIONAR

Solicitant persoan fizic sau juridic, potenial beneficiar al sprijinului nerambursabil din
FEADR;
BeneficiarpersoanfizicautorizatcareancheiatuncontractdefinanarecuAFIRpentru
accesareafonduriloreuropeneprinFEADR;

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

40 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
Cererea de finanare reprezint solicitarea depus de potenialul beneficiar n vederea
obineriifinanriinerambursabile;
Sprijinnerambursabilreprezintsumaalocatproiectelor,asiguratprincontribuiaUniunii
EuropeneiaGuvernuluiRomniei;
Eligibilreprezintndeplinireacondiiiloricriteriilorminimedectreunsolicitantaacum
suntprecizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldefinanarepentru
FEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizatpentruverificareandepliniriicondiiilorminimepentruacordareasprijinuluiipentru
selectareaproiectului,nvedereacontractrii;
Fiamsuriidescriemotivaiasprijinuluifinanciarnerambursabiloferit,obiectivelemsurii,
ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriiledebeneficiar
itipulsprijinului;
SubmsuraSubSubmsuradefineteariadefinanareprincaresepoaterealizacofinanarea
proiectelor(reprezintosumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile).
Abrevieri:
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, este un instrument de finanare
creatdeUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune;
PNDRProgramulNaionaldeDezvoltareRuralestedocumentulpebazacruiavaputeafi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare
strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene;
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
AMPNDRAutoritateadeManagementpentruProgramulNaionaldeDezvoltareRural;
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale instituie public subordonat
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale care deruleaz Fondul European Agricol pentru
DezvoltareRural;
OJFIROficiulJudeeanpentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoriclanivel
judeeanaAFIR(lanivelnaionalexist42OficiiJudeene);

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

41 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
APIA Agenia de Plai i Intervenie n Agricultur instituie public subordonat
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale care deruleaz fondurile europene pentru
implementarea msurilor de sprijin finanate din Fondul European pentru Garantare n
Agricultur.
ANCAutoritateaNaionalpentruCalificri
SO Standard Output Valoarea Produciei Standard Cedent = agricultorul care cedeaz
integraloexploataieagricolnregistratnRegistrulUnicdeIdentificaredelaAPIAi/saun
Registrul Exploataiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripie Veterinar prin acte de
proprietatei/sauarend/concesiuneunuialtagricultor.
Cesionar=agricultorulcruiaisetransferexploataiaagricolnregistratnRegistrulunicde
identificare de la APIA/ ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripie Veterinar prin acte de proprietate
i/sauarend/concesiune.

1.4 LEGISLAIE

LegislaieUE
Regulamentul (UE) NR. 1307/2013 de stabilirea unor norme privind plile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul politicii agricole comune i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului;
Regulamentul(UE)nr.1310/2013destabilireaanumitordispoziiitranzitoriiprivindsprijinul
pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural
(FEADR), de modificarea Regulamentului (UE)nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului n ceea ce privete resursele i repartizarea acestora pentru anul 2014 i de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului i a Regulamentelor (UE) nr.
1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 i (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European i ale
Consiliuluinceeacepriveteaplicareaacestorananul2014;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microntreprinderilor i a
ntreprinderilormiciimijlocii;
Regulamentului(CE)nr.1242/2008destabilireauneitipologiicomunitarepentruexploataii
agricole;

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

42 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru
pescuitiafacerimaritime;
RegulamentulDelegat(UE)nr.480/2014decompletareaRegulamentului(UE)nr.1303/2013;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei de completare a
Regulamentului(UE)nr.1303/2013.

Legislaienaional
Legeanr.346/2004privindstimulareanfiinriiidezvoltriintreprinderilormiciimijlociicu
modificrileicompletrileulterioare;
Ordonan de urgen nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale cu
modificrileicompletrileulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal i reglementarea unor msuri financiarfiscale cu modificrile i
completrileulterioare.
Ordonana Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 375/2002, Ordonana Guvernului nr.76/2004, cu
modificrileicompletrileulterioare.

4.5AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

AFIR,princele8CentreRegionale

icele41deOficiiJudeene,v
poateacordainformaiinecesare
Fiecare cetean al Romniei, precum i persoanele
pentruasolicitafinanarea
juridice de drept romn care se ncadreaz n aria de
proiectuluidumneavoastr.
finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s
Dacntmpinaigreutin
obinereainformaiilorsau
beneficieze de fondurile europene nerambursabile
consideraicsunteidefavorizat
pentrufinanarea propriilorproiectede investiiipentru
naccesareafonduriloreuropene
scrieine.Adresanoastreste:
dezvoltarerural.
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,
sector1;
reclamatii@afir.info;
www.afir.info;.
Ghidul Solicitantului Msura 6.1
43 | P a g i n a
V E R S I U N E C O N S U L T A T I Vwww.facebook.com/afir.info

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestuitwitter:@AFIR_RO
Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b m s u r a 6 . 1 V E R S I U N E C O N S U L T A T I V
AFIR v st la dispoziie de luni pn vineri ntre orele 8:30 i 16:30 pentru a v acorda
informaii privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau
sesizriledumneavoastrprivindderulareaPNDR.
ExperiiAFIRvpotacorda,pelocsauntermenullegal (maxim30dezile), oriceinformaie
necesarndemersuldumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
ns, nu uitai c experii AFIR nu au voie s v acorde consultan privind realizarea
proiectului.
EchipaAFIRvpoateajutaoridecteoriaveioplngere,oreclamaiesauopetiieprivindo
situaiecareintrnariadecompetenaAFIR.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile
neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai sv adresai n scris Ageniei pentruFinanarea
InvestiiilorRurale,pentrusoluionareaproblemelor.
Pentruareclamaoanumitsituaiesaupentruasesizaeventualeneregularitiinformaine
n scris. Trebuie s inei cont c pentru a putea demara investigaiile i aplica eventuale
sanciuni, reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete,
verificabile i datele de contact ale persoanei care a ntocmit respectiva reclamaie sau
sesizare.
Pentruaafladetaliiprivindcondiiileimodalitateadeaccesare,fonduriledisponibileprecum
i investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentareputeisconsultaiseciuneantrebrifrecventedepepaginadeinternetaAFIR
(www.afir.info > Comunicare > ntrebri frecvente) sau s formulai ntrebri ctre
departamentulderelaiipublicedincadrulAFIR.Menionmfaptulcnseciuneantrebri
frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spee concrete care au
aplicabilitategeneral,fiindastfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

***

Ghidul Solicitantului Msura 6.1


VERSIUNE CONSULTATIV

44 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza
n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.