Sunteți pe pagina 1din 1

Structura proiectului sin cadrul disciplinei MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Cerinta
Alegerea unui domeniu in care veti dezvolta un proiect ce are drept
scop atragerea de fonduri (descrierea domeniului max. 1 pag.);
Alegerea unui tip de proiect, dar si identificarea sursei /surselor de
finantare (conform clasificarilor predate la orele de seminar si curs, se
va motiva alegerea in max. pag.);
Descrierea importantei domeniului abordat (se va descrie
importanta domeniului si gradul de solicitare venit din partea
satisfactorilor max. pag.);
Descrierea impactului si al rezultatelor in viitor, efecte scontate
(modul in care obiectivele odata indeplinite vor produce efecte si care
sunt acestea max. 1 pag.);
Analiza concurentiala in cadrul competitorilor, jucatorilor de pe
piata (cei care deruleaza activitati similare max. 2 pag.);
Contabilizarea sub forma tabelara a tuturor tipurilor de resurse
necesare implementarii si derularii unui astfel de proiect (resurse umane
/ resurse materiale / resursa de timp / resurse financiare);

Punctaj
10
5
10
10
10
10

Realizarea sub forma tabelara a unei diagrame de tip GANTT, avand la 15


baza resursele necesare derularii proiectului de la punctul anterior (se
va putea folosi diverse programe de calculator, recomandare Microsoft
Project);
Realizarea unui drum critic si calcularea timpilor, avand la baza
metoda CPM (conform modelului parcurs la orele de seminar)
Contabilizarea surselor bibliografice cu acuratele, dar si cu simt de
raspundere
Din oficiu 10 puncte
TOTAL

15
5
100
puncte

Nota: Termeul de predare al proiectelor este .............................. ;


Se va lucra in grupe de cate doi studenti;
O prezenta la orele de seminar si laborator mai mica de 50 % va duce la
diminuarea notei obtinute pe proiect cu zece puncte;