Sunteți pe pagina 1din 2

1.Resursele în Moodle pot fi de tip:

Select one:

a. pachet de conţinut IMS, pagină, prezentare, chestionar
 • a. pachet de conţinut IMS, pagină, prezentare, chestionar

b. seminar, etichetă, pagină, link
 • b. seminar, etichetă, pagină, link

c. resursă, URL, seminar
 • c. resursă, URL, seminar

d. etichetă, folder, pachet de conţinut IMS, pagină, prezentare, resursă, URL
 • d. etichetă, folder, pachet de conţinut IMS, pagină, prezentare, resursă, URL

2.Virtual Learning Environment (VLE) reprezintă:

Select one:

a. instruirea care se desfăşoară în cadrul unei săli de clasă virtuale în care instruiţii şi
 • a. instruirea care se desfăşoară în cadrul unei săli de clasă virtuale în care instruiţii şi

instructorii se întâlnesc şi acţionează ca şi cum s-ar afla fizic în acelaşi loc

b. un instrument de authoring (design) pentru crearea documentelor necesare de către
 • b. un instrument de authoring (design) pentru crearea documentelor necesare de către

instructor, și, de obicei, propunerile către elevi

c. dezvoltarea unui mediu electronic pentru furnizarea mai flexibilă a educaţiei
 • c. dezvoltarea unui mediu electronic pentru furnizarea mai flexibilă a educaţiei

d. platformă web-based pentru componentele digitale legate de studiu ș i
 • d. platformă web-based pentru componentele digitale legate de studiu și

cursuri, asociată de obicei cu instituțiile de învățământ

3.Pentru a participa la un curs in Moodle, utilizatorii au nevoie de:

Select one:

a. browser, calculator performant ș i aplica ț ii speciale
 • a. browser, calculator performant și aplicații speciale

b. browser ș i calculator performant
 • b. browser și calculator performant

c. un browser
 • c. un browser

d. browser, calculator performant, aplica ț ii speciale ș i cuno ș tin ț e avansate
 • d. browser, calculator performant, aplicații speciale și cunoștințe avansate de programare

4.E-learning denumeşte:

Select one:

a. combinaţie de mijloace (instrumente) şi proceduri care deservesc desfăşurarea
 • a. combinaţie de mijloace (instrumente) şi proceduri care deservesc desfăşurarea

procesului de învăţare

b. descrie întreaga gamă de servicii online oferite în cadrul unei instituţii, inclusiv accesul
 • b. descrie întreaga gamă de servicii online oferite în cadrul unei instituţii, inclusiv accesul

la date personale, informaţii financiare, scheme de creditare şi fişiere de bibliotecă

c. interacţiunea dintre procesul de predare/învăţare şi tehnologiile
 • c. interacţiunea dintre procesul de predare/învăţare şi tehnologiile

informaţionale

d. ansamblu de tehnologii, proceduri, mijloace, participanţi care conlucrează pntru
 • d. ansamblu de tehnologii, proceduri, mijloace, participanţi care conlucrează pntru

atingerea obiectivelor procesului de instruire

5.Pentru mediul educaţional preuniversitar, Moodle oferă și asigură:

Select one:

a. Evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor
 • a. Evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor

b. Partajarea de con ț inuturi pe suport hârtie
 • b. Partajarea de conținuturi pe suport hârtie

c. Organizarea de evenimente
 • c. Organizarea de evenimente

d. Doar evaluarea cuno ș tin ț elor
 • d. Doar evaluarea cunoștințelor