Sunteți pe pagina 1din 2

EXPEDITOR:

Iacovescu Doru
CNP 1820207297249
Domiciliu: judetul Prahova ,Ploiesti, Aleea Libelulei, nr 3, bloc 5, scara A, apt 6
CI: seria PX numar 223260 eliberat de SPCLEP Ploiesti la data de 08.01.2014

Catre,

Judecatoria Constanta
Str. Traian, nr 33
Constanta
Sectia Civila

Referitor: Dosarul Nr. 10121 / 212 / 2015


Obiectul dosarului: plngere contravenional DPLC nr 51083

Conform adresei emise de catre Judecatoria Constanta in data de 22 aprilie 2015 prin care
se solicitata inscrisurile doveditoare (la punctul A.) si dovada achitarii taxei de timbru (la punctul C.)
va transmit cele solicitate cu mentiunea ca punctul B. din adresa de mai sus nu exista, dupa cum
urmeaza:
- chitanta CT XWM 5737085 PJ / 19.03.2015 privind plata taxei judiciare de timbru in suma
de 20 RON;
-14 planse foto;
Mentionez faptul ca am fost sanctionat contraventional, dar si cu ridicare autoturismului
pentru faptul ca am parcat autovehiculul cu numarul de inmatriculare PH 11 XGH, proprietate
personala, in data de 18.03.2015, ora 17:40 intr-un loc in care era permisa parcarea doar
persoanelor cu handicap, asa cum se precizeaza in cuprinsul Procesului verbal de contraventie
seria DPLC nr 51083. Conform planselor foto nr 11, 12, 13, 14 anexate prezentei, se poate
observa cu usurinta ca indicatorul de tabla este amplasat pe trotuar in dreptul altui loc de parcare,
marcajul de pe asfalt fiind in contradictie cu indicatorul de tabla.
De asemenea, asa cum am mentionat si in Procesul verbal seria DPLC nr 51083 incheiat
de PULBERE ANDREI, acest semn nu era vizibil. Pozitia indicatorului de tabla la momentul
parcarii, corespundea in totalitate planselor foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fotografii realizate in
aceeasi seara in care autoturismul a fost ridicat.

Mai mult decat atat, indicatorul de tabla aflat pe locul de parcare destinat persoanelor cu
dizabilitati era intors cu spatele spre locul de parcare, el nefiind vizibil din directia locului de
parcare, adica din directia celui ce parcheaza un autoturism, si marcajul de pe asfalt nu este
vizibil, conform plansei foto nr 12, in special in conditii de noapte si meteo nefavorabile, respectiv
ploaie. In momentul ridicarii autovehiculului, era intuneric si ploua.

Data
04.05.2015

Domnului presedinte al Judecatoriei Constanta

Semnatura,