Sunteți pe pagina 1din 8

DIRECIA ACHIZITII PUBLICE

CLARIFICAREA NR. 4 la documentatia de atribuire pentru contractul


Proiectare si Executie varianta de ocolire a Municipiului Satu Mare
Intrebare 1

In data de 03.10.2014 ca anexa la raspunsul de clarificari nr.1 ati incarcat pe SEAP


"Ridicarea Topo VO Satu Mare" si "Ax traseu VO Satu Mare" in format dwg. Dupa
studierea acestora avem urmatoarele observatii:
1. In fisierul "Ax traseu VO Satu Mare" se poate observa:
A. Un traseu care incepe la km 0+000 si se opreste la km 12+950 si altul care incepe
la km 12+900 si se termina la km 19+540.
Intre km 12+900-12+950, cele doua trasee sunt decalate cu 0.27m pana la 0.81m
rezultand astfel o deviere totala de la trseul aratat in Studiul de Fezabilitate
(documentul PDF) intre 3 si 4 metri.
Aceasta nu este conform cu niciun standard in vigoare, de aceea solicitam respectuos
o ridicare omogena si continua a axului traseului variantei ocolitoare.
B. Intre pozitiile kilometrice 13+500 si 13+550 nu exista nicio ridicare topo.
Solicitam un traseu omogen, fara discontinuitati.
C. Intregul traseu (trasee) sunt de fapt linii simple fara cota Z.
Permiteti-ne sa va solicitam sa incarcati inca o data in model digital omogen al
axului variantei cu o polilinie 3D (cote X, Y, Z).

Raspuns 1

A. Regasiti Atasat fisierul Ax traseu VO Satu Mare.dwg care contine axul continuu
al traseului. A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta.
B. Documentatia pusa la dispozitia potentialilor ofertanti este suficienta pentru
intocmirea ofertei.
C. Documentatia pusa la dispozitia potentialilor ofertanti este suficienta pentru
intocmirea ofertei.

Intrebare 2

In fisierul "Ridicari Topo VO Satu Mare.dwg" se poate observa ca:


A. punctele nu au "cota Z", ci doar cota X si Y. Cota Z este scrisa in dreptul fiecarui
punct ridicat, iar poliliniile din model au cota Z=0.
Cu tot respectul pentru amabilitatea dumneavoastra, dar in modelul digital de teren
3D trebuie ca toate elementele ridicate (puncte si linii) sa aiba si cota Z, lucru care
nu este valabil in cazul ridicarii pentru varianta ocolitoare a Municipiului Satu Mare.
Permiteti-ne sa va solicitam sa incarcati inca o data modelul digital al terenului in
format 3D cu toate cele trei cote active pentru fiecare punct si linie masurate.
B. Nu exista suficiente informatii topografice in zonele:
- 10+960 - 11+230 (exista o intreaga sectiune transversala, inclusiv in desenul nr.
12082-SF-DRU-1-TC-0021, dar nu exista topo in desenul "Ridicari Topo VO Satu
Mare.dwg" al CNADNR)
Page 1

- 13+020 - 13+090 (Nu exista informatii topo suficiente)


- 13+260 - 13+460 (exista o intreaga sectiune transversala, inclusiv in desenul nr.
12082-SF-DRU-1-TC-0024, dar nu exista topo in desenul "Ridicari Topo VO Satu
Mare.dwg" al CNADNR)
Apreciem ca in cazul unui refuz putem considera ca nu se respecta principiile
tratamentului egal, nediscriminarii si egalitatii de sanse pentru toti posibilii
participanti la procedura, deoarece elaboratorul studiului de fezabilitate face parte
dintr-un grup de companii avand acelasi specific de proiectare pentru drumuri si
exista posibilitatea ca acestea sa participe la procedura de mai sus mentionata si sa
obtina un model digital de teren 3D complet (X,Y,Z)
Raspuns 2

A. Documentatia pusa la dispozitia potentialilor ofertanti este suficienta pentru


intocmirea ofertei.
B. Documentatia pusa la dispozitia potentialilor ofertanti este suficienta pentru
intocmirea ofertei.
Documentele publicate de catre CNADNR SA in SEAP, inclusiv Clarificarile la
Documentatia de Atribuire, sunt accesibile tuturor potentialilor ofertanti care
intentioneaza sa intocmeasca oferte in vederea participarii la prezenta procedura de
achizitie publica. Studiile topografice ce au facut parte din documentatia aferenta
Studiului de fezabilitate, puse la dispozitia CNADNR SA de catre elaboratorul
acestuia, au fost publicate in SEAP, spre informare, tuturor posibililor participanti la
procedura de atribuire. Astfel, toti operatorii economici beneficiaza de tratament
egal si nediscriminatoriu din partea Autoritatii Contractante.
Precizam ca CNADNR SA a pus la dispozitia operatorilor economic toate
documentele pe care elaboratorul studiului de fezabilitate le-a furnizat in baza
contractului de servicii incheiat cu acesta.

Intrebare 3

In volumul 15 "Dimensionarea structurii rutiere" din documentatia postata pe SEAP


la dimensionarea structurii rutiere s-au folosit valorile modulilor de rigiditate din
AND 605/2013 "Normativ pentru mixturi asfaltice executate la cald. Conditii
tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera" si nu modulii de
elasticitate dinamica conform PD 177/2001 "Normativ pentru dimensionarea
sistemelor rutiere si semirigide (metoda analitica)".
Va rugam sa clarificati daca pentru dimensionarea structurilor rutiere se vor folosi
valorile modulilor de rigiditate din normativul AND 605 (revizuire AND 605-2013)
sau modulele de elasticitate dinamica conform normativului PD 177/2001.

Raspuns 3

In vederea dimensionarii sistemului rutier se vor aplica prevederile normativului PD


177/2001.

Intrebare 4

In caietul de sarcini la pct. 4.8.2 se precizeaza ca "Durata de viata conform


proiectarii utilizata pentru toate imbracamintile rutiere va fi de 20 ani (minim)". In
volumul 15 "Dimensionarea structurii rutiere" din documentatia postata in SEAP,
structurile rutiere sunt dimensionate pentru o perioada de perspectiva de 15 ani.
Pentru ca toti ofertanti sa ia in considerare aceeasi perioada de perspectiva va rugam
sa precizati daca se vor redimensiona structurile rutiere pentru perioada de
perspectiva de 20 ani.

Raspuns 4

Se vor respecta prevederile Volumului 15 Dimensionarea structurii rutiere, cap 2.1,


paragraf a) Stabilirea traficului de calcul, potrivit caruia:
Pentru lucrarea supusa studiilor, structura rutiera supla si cea semirigida vor fi
dimensionate pentru o perioada de perspectiva de 30 ani, 2015-2045, in doua
etape:
- dimensionarea structurii rutiere noi pentru o perioada de perspectiva de 15 ani,
2015-2030
Prevederea unei ranforsari cu straturi asfaltice la orizontul anului 2030, pentru o
Page 2

perioada de perspectiva de 15 ani, 2030-2045.


Intrebare 5

Va rugam sa precizati daca, la aceasta oferta, pentru grosimea stratului de baza din
mixtura asfaltica se prevede grosimea de min. 8 cm (in loc 6 cm din proiectul
ilustrativ) si tipurile de mixturi conform normativ AND 605 (revizuire AND 6052013;art.66) si deciziei Directorului General al CNADNR-SA (la acest normativ)
nr.401/28.04.2014 pct. 1.

Raspuns 5

Pentru dimensionarea sistemului rutier se va aplica normativul PD 177/2001,


tinandu-se cont de asemenea de normativul AND 605/2014-revizia 1 pentru
stabilirea grosimii straturilor de mixturi asfaltice.

Intrebare 6

In Documentul de avizare nr. 4291 din 20.05.13 emis de CNADNR-CTE se


precizeaza ca se avizeaza favorabil "Documentatia in faza Studiu de Fezabilitate
revizuire, aferenta obiectivulul Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare in
solutia prezentata la varianta I de traseu, cu recomandarea reverificarii calculului
de dimensionare a sistemului rutier"
Va rugam sa clarificati la ce se refera respectiva recomandare.

Raspuns 6

Conform celor inscrise in avizul CTE - CNADNR nr. 4291/20.05.2013 comisia a


recomandat verificarea aplicabilitatii normativului de dimensionare a structurii
rutiere PD 177/2001 in cadrul proiectului. In urma verificarii s-a reconfirmat faptul
ca dimensionarea structurii rutiere s-a realizat in conformitate cu normativul PD
177/2001.

Intrebare 7

Avand in vedere ca la nodurile rutiere cu DN19 (km. 9+665), DN 19A (km.


13+590), DJ194 (km 16+288) lungimea cailor uridirectionale care leaga varianta de
ocolire cu giratia de pe drumul national/judetean este cuprinsa intre 250m - 640m,
va rugam sa ne precizati daca latimea partii carosabile se va pastra de 4.00m sau se
va adopta latimea de 5.50m pentru a asigura latimea necesara trecerii libere a 2
autovehicule in cazul in care unul dintre ele are o problema sau este avariat.

Raspuns 7

Conform punctului 3.4 Proiect ilustrativ, paragraf 3.4.2 (volumul 3a cerintele


Beneficiarului) Antreprenorul nu este obligat sa adopte in totalitate acest proiect cu
exceptia cerintelor obligatorii mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul
poate sa completeze acest proiect, dar in cazul in care face acest lucru,
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca proiectul respecta pe deplin cerintele
Beneficiarului si a tuturor acordurilor, avizelor, actelor legislative si standardelor
aplicabile.

Intrebare 8

Banda de viraj dreapta din varianta de ocolire catre Str. Parc Industrial Sud are o
latime a partii carosabile de 3.5m si o raza de 25m. Conform STAS 863-85 pentru
raza de 25m valoarea latimii partii carosabile pentru benzile de viraj la dreapta ar
trebui sa fie de mim. 5.5m. Va rugam sa clarificati ce latime a partii carosabile va
avea aceasta banda.

Raspuns 8

Conform punctului 3.4 Proiect ilustrativ, paragraf 3.4.2 (volumul 3a cerintele


Beneficiarului) Antreprenorul nu este obligat sa adopte in totalitate acest proiect cu
exceptia cerintelor obligatorii mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul
poate sa completeze acest proiect, dar in cazul in care face acest lucru,
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca proiectul respecta pe deplin cerintele
Beneficiarului si a tuturor acordurilor, avizelor, actelor legislative si standardelor
aplicabile.

Intrebare 9

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantlior listele de cantitati aferente proiectului


ilustrativ.

Raspuns 9

Avand in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, fiecare
ofertant isi va redacta propria lista de cantitati.

Intrebare 10 Cerinta 1:
Page 3

Ofertantul va prezenta Certificate/documente editicatoare care probeaza confirma


indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Certificate emise de organisme
independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv
ISO 9001 sau echivalente.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este
solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Cerinta nr. 2
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele privind protectia mediului, respectiv
detine certificare ISO 14001 sau echivalent.
Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de
protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este
solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/
dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei
mediului.
Va rugam sa clarificati daca demararea procedurii de certificare pentru obtinerea
ISO 9001 si ISO 14001 pentru activitatea de proiectare in conditiile in care
ofertantul detine certificatele ISO 9001 si ISO 14001 pentru activitatea de
constructie drumuri si poduri, se incadreaza la cerinta ,,Nota 4".
Raspuns 10

In conformitate cu prevederile Fisei de date a achizitiei, pct. III.2.3b) Standarde de


asigurare a calitatii si de protectie a mediului, pentru demonstrarea celor 2 cerinte
privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii si de protectie a mediului,
ofertantii trebuie sa prezinte certificate emise de organisme independente care
atesta respectarea standardelor si care sa fie valabile la data limita de depunere
a ofertelor.
Nota 4 pentru cele doua cerinte prevede posibilitatea prezentarii altor probe sau
dovezi, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii, respectiv al protectiei mediului.
In situatia descrisa de dvs., certificarile ISO 9001 si ISO 14001 pentru activitatea de
constructie drumuri si poduri nu se pot substitui certificarilor de calitate si protectia
mediului necesare pentru activitatea de proiectare.
Astfel, pentru a fi luate in considerare, probele/dovezile prezentate, altele decat
certificatele solicitate, trebuie sa respecte prevederile art. 193, respectiv 196 din
OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
"In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum
este solicitat de autoritatea contractanta, acesta din urma are obligatia de a accepta
orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura
in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator
al calitatii"
"In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum
este solicitat de autoritatea contractanta, acesta din urma are obligatia de a accepta
orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura
in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator
al protectiei mediului"
Demararea procedurii pentru obtinerea certificatelor de calitate si mediu indicate de
dvs. in solicitarea de clarificare nu sunt o garantie a faptului ca certificarile vor fi
obtinute si nici o dovada a faptului ca se asigura un nivel corespunzator al calitatii si
al protectiei mediului in proiectare.

Intrebare 11 Avand in vedere faptul ca obiectul contractului este unul de proiectare si executie si
timpul insuficient in raport cu complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi proiectate si
Page 4

executate, pentru a putea intocmi o oferta corecta si competitiva din punct de vedere
tehnico-economic, va solicitam decalarea termenului de depunere a ofertelor cu 20
zile.
Raspuns 11

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP.

Intrebare 12 In situatia in care, conform Notei 5 de la Sectiunea III.2.3a) Capacitatea tehnica


si/sau profesionala, un ofertant beneficiaza de sprijinul unui tert sustinator in
vederea indeplinirii Cerintei nr. 2 aferente Capacitatii Tehnice si anume " Ofertantul
trebuie sa faca dovada ca a elaborat in ultimii 3 ani* cel mult 2 Proiecte Tehnice
pentru lucrari** de constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau
largire de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si/ sau
drumuri judetene, in lungime totala cumulata de minim 19 km",
1. va rugam sa ne comunicati care este raspunderea tertului sustinator fata de
obligatiile Ofertantului privind constructia, avand in vedere ca tertul sustinator se
angajeaza sa raspunda, in mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru
neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului de achizitie
publica si pentru care Ofertantul a primit sustinerea tehnica conform angajamentului
prezentat sub forma Formularului 7B.
2. va rugam sa confirmati/infirmati intelegerea noastra coform careia tertul
sustinator care ofera sustinerea tehnica pentru indeplinirea cerintei minime
referitoare la proiectare va raspunde in fata autoritatii contractante in mod exclusiv
pentru neexecutarea obligatiilor asumate de Ofertant privind proiectarea si nu si in
legatura cu obligatiile referitoare la constructie.
Raspuns 12

In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, pct. III.2.3a) Capacitatea tehnica si/sau


profesionala, Capacitatea Tehnica Cerinta nr. 2, Nota nr. 5: "In vederea
indeplinirii cerintei, Ofertantul poate beneficia de sprijinul unui tert sustinator. In
acest sens vor fi respectate prevederile Ordinului ANRMAP nr. 509/2011, ale art.
190 din OUG nr. 34/2006 si ale art. 111 din HG nr. 925/2006. Ofertantul va
prezenta, in cazul in care beneficiaza de sustinere, Angajamentul ferm privind
sustinerea tehnica (Formularul nr. 7B din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al
Documentatiei de Atribuire)."
Raspunderea oricarui tert sustinator in cadrul procedurii de achizitie publica este
reglementata de art. 111 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
dupa cum urmeaza:
(1) n cazul n care, n conformitate cu prevederile art. 186 i 190 din ordonana de
urgen, ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar ori
capacitatea tehnic i/sau profesional prin prezentarea unui angajament de
susinere din partea unui ter, autoritatea contractant are obligaia de a lua n
considerare aceast susinere pentru verificarea ndeplinirii cerinelor minime
impuse n cadrul documentaiei de atribuire.
(2) Pentru a fi luat n considerare susinerea acordat, angajamentul ferm
prevzut la art. 186 alin. (2) i la art. 190 alin. (2) din ordonana de urgen trebuie
s reprezinte un instrument juridic care s asigure dreptul autoritii contractante
de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea anumitor obligaii de ctre persoana
susintoare.
(3) n cazul n care susinerea terului se refer la asigurarea unor resurse care pot
fi puse efectiv la dispoziia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente,
personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie s prevad
care sunt resursele respective i s evidenieze faptul c disponibilizarea acestora se
va realiza necondiionat, n funcie de necesitile care apar pe parcursul
ndeplinirii contractului n cauz.
(4) n cazul n care susinerea terului vizeaz ndeplinirea unor cerine minime de
calificare cum ar fi experiena similar reflectat prin prezentarea unor liste de
Page 5

produse/servicii/lucrri furnizate/prestate/executate ntr-o perioad anterioar sau


ndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri n domeniul de activitate aferent
obiectului contractului de achiziie public, angajamentul ferm prezentat de
ofertant/candidat trebuie s garanteze autoritii contractante faptul c, n cazul n
care contractantul ntmpin dificulti pe parcursul derulrii contractului,
persoana susintoare se oblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a
obligaiilor contractuale prin implicarea sa direct.
(5) n situaiile prevzute la alin. (3)-(4), susintorul rspunde pentru prejudiciile
cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n
angajament, aceasta din urm avnd posibilitatea de aciune direct mpotriva
susintorului.
(6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul ctigtor face parte integrant din
contractul de achiziie public
In situatia in care cerinta nr. 2 privind capacitatea tehnica este demonstrata, in
conditiile legii, de un tert sustinator in baza unui angajament ferm privind punerea la
dispozitie a resurselor tehnice si profesionale aferente proiectarii, raspunderea
tertului sustinator fata de Autoritatea Contractanta va viza exclusiv obligatiile
asumate de ofertant in cadrul contractului pentru activitatile de proiectare, nu si
pentru cele de constructie.
Intrebare 13 Va rugam respectuos sa ne raspundeti la cererea de clarificare nr. 639/22.10.2014,
deoarece au trecut aproape doua saptamani si nu am primit inca niciun raspuns.
Raspuns 13

A se vedea raspunsurile 1 si 2 din prezenta clarificare.

Intrebare 14 Ca urmare a celor mentionate atat la punctul 1 cat si la punctul 2, va rugam


respectuos sa decalati data de depunere a ofertei cu cel putin alte doua saptamani
fata de ultima data de depunere, 24.11.2014.
Raspuns 14

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP.

Intrebare 15 Avand in vedere faptul ca obiectul contractului este unul de proiectare si executie si
timpul insuficient in raport cu complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi proiectate si
executate, pentru a putea intocmi o oferta corecta si competitiva din punct de vedere
tehnico-economic, va solicitam decalarea termenului de depunere a ofertelor cu 20
zile.
Raspuns 15

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP.

Intrebare 16 Avand in vedere ca obiectul contractului este unul de proiectare si executie si timpul
insuficient in raport cu complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi proiectate si
executate, pentru a putea intocmi o oferta corecta si competitiva din punct de vedere
tehnico-economic, va rugam respectuos sa decalati termenul de depunere a ofertei cu
cel putin 20 zile, respectiv pana pe data de 12.12.2014. Am luat in considerare si
perioada de doua saptamani de la data transmiterii anuntului pana la data raspunsului
de clarificare nr. 1, perioada in care proiectantul nu a putut incepe proiectarea
preliminara care sta la baza elaborarii ofertei.
Raspuns 16

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP.

Intrebare 17 Solicitam decalarea termenului de depunere a ofertelor, fata de data valabila in


prezent, cu minim doua saptamani pentru a putea elabora o oferta cat mai
competitiva.
Raspuns 17

A se vedea Anuntul de tip erata publicat in SEAP.

Intrebare 18 Referitor la Anexa nr. 3 la Formularul nr. 27, la sfarsitul Tabelului datelor de
actualizare si sursele indicilor regasim urmatoarea mentiune: **Ofertantul va
introduce valoarea indicelui exprimata in lei.
In situatia in care la momentul depunerii ofertei nu vor fi publicate de catre Institutul
National de Statistica informatiile referitoare la indicii de pret, va rugam sa
Page 6

clarificati ce anume se va completa in coloana nr. 5 din tabel. Avem experienta


licitatiilor anterioare in care Autoritatea Contractanta a prevazut o explicatie in acest
sens.
Raspuns 18

Conditiile Generale si Conditiile Speciale aferente contractului au la baza:


- Anexa nr. 1 "Conditiile de Contract pentru Echipamente si Constructii inclusiv
Proiectare pentru Echipamente electrice si mecanice, si pentru cladiri si lucrari
ingineresti proiectate de catre Antreprenor" a HG nr. 1.450/2010 privind aprobarea
utilizarii unor conditii contractuale ale Federatiei Internationale a inginerilor
Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din
domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri
publice,
si
- Anexa nr. 1 "Conditii Speciale ale Contractului pentru Echipamente si Constructii
inclusiv Proiectare a Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 146/2011 privind
aprobarea conditiilor contractuale speciale pentru echipamente si constructii,
inclusiv proiectare si ale contractelor pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti
proiectate de catre beneficiar ale Federatiei Internationale a inginerilor Consultanti
in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul
infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Anexa la Oferta inclusa in Documentatia de Atribuire este intocmita in baza Anexei
nr. 1 a "Conditiilor Speciale ale Contractului pentru Echipamente si Constructii,
inclusiv Proiectare" incluse in Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 146/2011.
Modul de completare a "Tabelului datelor de actualizare si surselor indicilor", inclus
in Anexa la Oferta este indicat in mod expres in Anexa nr. 1 a "Conditiilor Speciale
ale Contractului pentru Echipamente si Constructii, inclusiv Proiectare" din ordinul
MTI nr. 146/2011.
De asemenea, dorim sa subliniem faptul ca in conformitate cu Nota aferenta
coloanei nr. 4 din " Tabelul datelor de actualizare si a surselor indicilor ": "Valoarea
fiecarui indice prezentat mai sus este orientativa, cu titlu de exemplu. Aceste valori
confirma definitia fiecarui indice, dar nu definesc valoarea indicior la Data de
Baza. "Data de Baza" inseamna data anterioara cu 28 de zile fata de ultima data de
depunere a ofertei"
A se vedea, de asemenea, si prevederile sub-clauzei 1.1.3.1 din Conditiile generale
de Contract, potrivit carora "Data de Baza inseamna data anterioara cu 28 de zile
fata de ultima data de depunere a ofertei".
Prin urmare, coloana nr. 5 din "Tabelul datelor de actualizare si sursele indicilor" se
va completa de catre operatorii economici cu Valoarea indicilor la Data de Baza.

19

Se introduc in Acordul Contractual urmatoarele articole, dupa cum urmeaza:


"12. (1) Antreprenorul are obligatia de a intocmi un plan de comunicare publica
referitor la lucrari si la impactul acestora, cu responsabilitati si termene clare, plan
care sa fie supus apro barii Beneficiarului, cu 15 zile inaintea inceperii lucrarilor in
zona.
(2) In zonele in care accesul la proprietati este intrerupt temporar, Antreprenorul va
asigura permanenta 24 ore in zona, pe toata durata intreruperii accesului.
(3) Antreprenorul va asigura in toata aceasta perioada utilaje si echipamente
specializate pentru interventie si sprijin in cazuri de urgenta (incendii, cazuri
medicale, calamitati naturale etc)
(4) In caz de neindeplinire a obligatiilor mai sus mentionate, Beneficiarul va
percepe Antreprenorului penalitati de 0,01% pe zi din Valoarea de Contract
Acceptata, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere, calculate dupa cum urmeaza:
Page 7

a) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin (1), de la data expirarii termenului


de 15 zile inaintea inceperii lucrarilor in zona si pana la data indeplinirii
obligatiilor de catre Antreprenor;
b) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin (2)-(3), de la data notificarii
transmisa de Beneficiar/Inginer catre Antreprenor pana la data indeplinirii
obligatiilor de catre acesta din urma."
"13. Partie au obligatia de a respecta prevederile mentionate in cadrul
Instructiunilor emise de catre Autoritatea de Management pentru Programul
Operational Sectorial Transport disponibile in format electronic la adresa
www.ampost.ro"

Page 8