Sunteți pe pagina 1din 27

10.10.

2011
Consiliul Europei - organizatie cu vocatie politica
- organizatie pentru securitate si cooperare in Europa ca organizatie de
asigurare a securitatii.
--> Tratatul de la Varsovia
--> Organizatii Economice
- organizatia pentru cooperare si dezvoltare economica ;
- organizatia cooperarii economice de la Marea Neagra ;
- asociatia europeana a liberului schimb - spatiul economic european
;
- asociatia central-europeana a liberului schimb ;
- consiliul de ajutor economic reciproc ;
- Uniunea Europeana - organizatie de integrare .
Consiliul Europei - organizatie
- Congresul de la Haga desfasurata in perioada 7-10.05.1948 a reprezentat
punctul de plecare in constituirea Consiliului Europei ca organizare paneuropeana . In concret organizatia ia fiinta prin semnarea statutului sau la
data de 5.05.1949 - statut care a fost semnat in Marea Britanie la Londra .
- In prezent aceasta organizatie cuprinde 47 de state membre ;
- Ecoul congresului de la Haga a ajuns repede in cancelariile Europei in
contextul in care pe plan international lucrurile se precipitau prin :
1. Loviturile de stat de la Praga : - a fost preluata puterea politica de catre
Partidul Comunist Ceho-Slovac .
2. Blocada de la Berlin care s-a materializat prin actiunea URSS de a bloca
caile de acces in direstia Berlinului de Vest - criza care a durat mai multe
luni . A ilustrat degradare raporturilor dintre fostii aliati din al II-lea Razboi
Mondial si a declansat Razboiul Rece .

17.10.2011
Statele Fondatoare ale Consiliul Europei :

- statele fondatoare ale Consiliului Europei au fost in numar de 10 :


Belgia , Danemarca , Franta , Irlanda , Italia , Luxemburg , Norvegia ,
Olanda , Marea Britanie si Suedia .
- in prezent Organizatia Consiliul Europei cuprinde 47 de state membre :

- Albania

- Italia

- Andorra

- Letonia

- Armenia

- Lituania

- Austria

- Lichenstein

- Azerbaidjan

- Luxemburg

- Belgia

- Malta

- Bosnia Hertzegovina

- Moldova

- Bulgaria

- Monaco

- Croatia

- Muntenegru

- Cipru

- Norvegia

- Danemarca

- Olanda

- Elvetia

- Polonia

- Estonia

- Portugalia

- Federatia Rusa

- Regatul Unit al Marii Britanii si al


Irlandei de Nord

- Finlanda
- Fosta Republica Iugoslava a
Macedoniei

- Republica Ceha
- Romania ( 7.10.1993)

- Franta

- San Marino

- Georgia

- Serbia

- Germania

- Slovacia

- Grecia

- Slovenia

- Islanda

- Spania

- Irlanda

- Suedia

- Turcia

- Ungaria

- Ucraina
Aderarea la Consiliul Europei necesita respectarea efectiva a
principiilor si valorilor specifice acestor organizatii precum si a conditiilor
de fond in ceea ce priveste aderarea .
Aderarea efectiva : tarile ce doresc sa devina membre ale acestei
organizatii trebuie sa respecte principiile democratiei si sa garanteze
drepturile omului .
Sub aspect procedural aderarea presupune depunerea unei cereri pe
langa secretariatul general , cerere care va fi inaintata Comitetului de
ministrii spre a fi examinata iar Comitetul de ministrii la randul sau
consulta Adunarea Parlamentara in privinta indeplinirii conditiilor de fond
si in functie de avizul dat de forul parlamentar , Comitetul de ministrii
decide prin consens daca admite sau respinge cererea de aderare .
In cazul admiterii Comitetul de ministrii adreseaza statului respectiv
invitatia de a deveni membru cu drepturi depline specificandu-i numarul
de locuri din cadrul Adunarii Parlamentare rezervat natiunii respective
precum si contributia financiara .
Retragerea se face pe baza unei declaratii voluntare si isi produce
efectele la sfarsitul anului financiar in curs daca aceasta cerere a fost
facuta in primele 9 luni sau la sfarsitul anului financiar urmator daca
cererea a fost facuta in ultimele 3 luni ale anului in curs .
Suspendarea si excluderea : - sunt destinate statelor care incalca
grav statutul Consiliului Europei .
Statutul de observator se acorda de catre Comitetul de ministrii
dupa consultarea Adunarii Parlamentare .
- Observatori pe langa Comitetul de Ministrii : Canada , Vatican , Japonia ,
Mexic , S.U.A
- Observatorii ai Parlamentelor Nationale pe langa Adunarea
Parlamentara : Canada , Israel , Mexic .

Principalele organisme ale Consiliului Europei sunt : Comitetul de ministrii ,


Adunarea Parlamentara si Secretariatul General ; Congresul Puterilor
Locale si Regionale , Comisarul pentru apararea drepturilor Omului si
CEDO .

Comitetul de ministrii :
- se compune de regula din ministrii de externe ai statelor membre ,
acestia putand fi reprezentati in anumite situatii si de un supleant care
trebuie sa fie de regula membru al Guvernului . Comitetul de ministrii se
intruneste de cel putin 2 ori pe an dar se poate reuni si la cererea unui stat
membru sau a Secretariatului General .
Comitetul de ministrii adopta bugetul Consiliului Europei precum si
programul de activitate al acestuia .

Comitetul de ministrii indeplineste un rol triplu prin urmatoarele :


1. este un forum care permite participantilor sa prezinte abordarile si
propunerile precum si pozitiile nationale cu privire la problemele cu care se
confrunta societatea europeana .
2. este un forum colectiv in care se poate adopta si elabora
raspunsuri in ceea ce privesc problemele societatii europene .
3. este un aparator al valorilor esentiale al consiliului fiind investit cu
functie de monitorizare a respectarii angajamentelor asumate de statele
membre .
Presedintia Consiliului de ministrii este exercitata prin rotatie in
ordinea alfabetului englez de ministrii afacerilor externe al statelor
membre pe o perioada de 6 luni .
Reuniunile au loc de regula la sediul Consiliului , durata acestora
fiind de 1 zi , fiind precedate de o sedinta a reprezentatilor permanenti si
ai directorilor politici din cadrul ministerelor de externe . Astfel fiecare
ministru desemneaza un delegat imputernicit sa actioneze in numele sau ;
delegat care pregateste reuniunile ministeriale si actioneaza pentru
aplicarea deciziilor . Pentru acest lucru a fost creat un birou format din 6
membrii : un presedinte , 2 presedinti anteriori si viitori 3 presedinti .
Delegatiile se reunesc in sesiuni ordinare saptamanale .
Principalele competente ale Consiliului de ministrii :
- examinarea din proprie initiativa sau la recomandarea Adunarii
Parlamentare a masurilor necesare pentru realizarea scopului consiliului .
- adoptarea de recomandari catre Guvernele statelor membre .

- monitorizarea aplicarii conventiilor adoptate de catre consiliu , de catre


statele membre .
- adoptarea de decizii obligatorii asupra oricarei probleme de organizare si
activitate interna a institutiei .
24.10.2011
(Continuare)
In functie de importanta problemei Comitetul de ministri adopta
deciziile dupa cum urmeaza :
1.Unanimitate de voturi
2.Cu majoritate de 2/3 din membri
3.Cu majoritate simpla
4.Cu majoritate de 2/3 voturi exprimate
De regula,Comitetul evita sa recurga la vot si sa adopte decizii cu
majoritate de voturi urmarind realizarea consensului.
Sedintele Comitetului de ministri au loc cu usile inchise si asupra lucrarilor
se publica un comunicat de presa adoptat in unanimitate.
II)Adunarea Parlamentara :
- Adunarea Parlamentara este formata din delegatii ale parlamentelor
statelor membre,adica 315 membri+315 membri supleanti alesi si
desemnati de fiecare parlament national dintre membri sai dupa
modalitati proprii cu conditia sa reflecte ponderea detinuta de partid
parlamentar.
Fiecare tara dispune de 2 pana la 18 membri in functie de nr
populatiei din tara respectiva , Adunarea Parlamentara tine sedinte
plenare publice de 4 ori pe an , timp de o saptamana la sediul din
Strasbourg si o reuniune de primavara intr-unul din statele membre.
Limbile oficiale sunt engleza si franceza , dar se poate asigura
traducerea in germana , italiana si rusa si in alte limbi ,dar pe cheltuiala
delegatiilor care doresc acest lucru .
Adunarea Parlamentara isi alege un presedinte dintre membri sai
pentru 3 mandate consecutiv de cate un an , iar acesta cei 20 de
vicepresedinti si presedintii grupurilor politice formeaza Biroul Adunarii ,
birou care are 4 functii importante(directii de actiune):
1.pregatirea ordinei de zi a sedintelor
2.trimiterea documentelor catre comisie
3.rezolvarea problemelor curente
4.mentinerea legaturilor cu celelalte organisme internationale.
Grupurile politice ale Adunarii Parlamentare sunt in numar de 5 , si
anume :

1.Grupul socialist
2.Grupul Paridului Popular European
3. Alianta democratilor si liberalilor pt Europa
4.Grupul democratilor europeni
5.Grupul stangii europene unite.
Fiecare grup politic este format din 15 membri provenind din cel
putin 3 tari putand alege in mod liber din ce grup sa faca parte.
Adunarea Parlamentara isi alege un secretar care conduce
Secretariatul General , adjunctul acestuia,judecatorii CEDO si comisarul pt
apararea drepturilor omului .
Adunarea Parlamentara adopta recomandari care contin propuneri
adresate Comitetului de ministri si care intra in competenta guvernelor
privind aplicarea cartei sociale europene.
Ca documente sunt publicate declaratiile scrise ,daca sunt semnate de 20
de membri provenind din 4 state , daca presedintele le considera
acceptabile ,iar un numar de 10 membri pot depune o motiune privind o
recomandare sau o rezolutie .Aceste lucrari sunt pregatite de un nr de 10
comisii specializate pe domeniu :
1.Comisia pt probleme politice
2.Comisia pt probleme juridice si drepturile omului
3.Comisia pt probleme economice si de dezvoltare
4.Comisia pt probleme sociale,de sanatate si de familie
5.Comisia pt migratiune,populatie si demografie
6.Comisia pt probleme de mediu,agricultura si probleme locale si regionale
7.Comisia pt egalitatea sanselor pt femei si barbati
8.Comisia pt regulament si imunitati
9.Comisia pt cultura,stiinta si educatie
10.Comisia pt probleme privind respectarea obligatiilor si angajamentelor
asumate de statele membre.
Aceste comisii se compun din reprezentanti sau supleanti in nr de 83
cu exceptia comisiei pt regulament si imunitati care este formata din 51 de
membri.
Comisiile se constituie la inceputul fiecarui an alegandu-si
presedintele si 3 vicepresedinti.
Discutiile au loc cu usile inchise.

31.10.2011

Congresul puterilor locale si regionale


Comisarul pentru Drepturile Omului

Secretariatul
CEDO/Curtea Europeana a Drepturilor Omului .

- Acest Congres se compune din 318 membri si 318 supleanti


reprezentand peste 200.000 de autoritati locale si regionale fiind alesi ai
colectivitatii precum si functionari ce raspund in fata organelor alese .
Lucrarile Congresului sunt organizate in 2 Camere : Camera Autoritatilor
Locale si Camera Regionala .
- Fiecare isi alege un presedinte si un birou , mandatul presedintelui
exercitandu-se prin rotatie la cele 2 camere odata la 2 ani . Acest Congres
tine in fiecare an o sesiune ordinara la sediul Consiliului Europei .
Congresul dispune de 4 comisii statutare : institutionala , educatie si
procedura , pentru dezvoltare durabila si pentru coeziune sociala .
- coeziune social solutionarea problemelor cu privire la locul de munca ,
cetatenie , solidaritate , egalitatea de sanse intre femei si barbati .
- Documentele importante a caror aplicare va fi urmarita de catre
Congres :
- Conventia Europeana privind participarea strainilor la viata publica
la nivel local ;
- Conventia-cadru Europeana privind cooperarea transfrontaliera a
colectivitatilor si a autoritatilor teritoriale din 1980 cu 2 protocoale
aditionale ;
- Carta Europeana a limbilor minoritare ;
- Carta privind participarea tinerilor la viata municipala si regionala
din 1992 ;
- Conventia Europeana a

Comisarul pentru drepturile omului


- aceasta institutie a fost creata in anul 1999 , urmare a unei abordari data
de summitul consiliului ce a avut loc la Strasbourg in 1997 . Scopul
comisarului este acela de prevenire a incalcarii drepturilor omului si de
semnalare a abuzurilor in caz de nerespectare a acestora .
Comisarul pentru drepturile omului va fi ales de Adunarea
Parlamentara cu o majoritate de voturi in baza unei liste din 3 candidati .

Persoana ce va fi ales comisar este persoana care dovedeste ca are


cunostiintele cele mai vaste in privinta drepturilor omului . Activitatile
comisarului sunt indreptate in urmatoarele directii :
- identificarea carentelor existente in legislatia si practica drepturilor
omului ;
- promovarea institutiei drepturilor omului ;
- incurajarea infiintarii de structuri nationale in domeniul drepturilor omului
;
- promovarea educatiei in spiritul respectarii drepturilor omului .

Comisarul nu are competente jurisdictionale ci un rol de indrumare in


domeniul drepturilor omului si de semnalare a abuzurilor in caz de
nerespectare a acestora .
Obligatia comisarului este aceea de a intocmi anual un raport cu privire la
activitatea sa , raport ce trebuie inmanat atat comitetului de ministri cat si
Adunarii Parlamentare .

Secretariatul :
- se compune din secretar , secretar-general adjunct si personalul
necesar . Secretarul si secretarul-general adjunct vor fi numiti de Adunarea
Parlamentara iar personalul necesar va fi numit de secretarul general .
Circa 1800 functionari internationali recrutati din statele membre vor
alcatui personalul permanent .

CEDO/ Curtea Europeana a Drepturilor Omului :

- CEDO este un tribunal international ce isi are sediul la Strasbourg .


Conventia privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului a fost
elaborata in cadrul Consiliului Europei in anul 1950 si a intrat in vigoare in
1953 consacrand o serie de drepturi civile si politice .

Drepturi prevazute in Conventia si in protocoalele sale :


- dreptul la viata ;

- dreptul la un proces echitabil in materie civila si penala ;


- dreptul la un recurs efectiv ;
- dreptul de a dispune de bunurile proprii ;
- dreptul la vot ;
- dreptul de a se prezenta la alegeri ;
- dreptul la constiinta , religie .

Interdictii prevazute in conventie si protocoalele sale :


- pedepsele crude , inumane , degradante ;
- pedeapsa cu moartea ;
- expulzarea colectiva straina ;
- detentia ilegala ;

CEDO se compune dintr-un numar de judecatori egal cu cel al statelor


parti la conventie ; in prezent neexistand nici o interdictie in ceea ce
priveste mandatul judecatorilor de aceeasi cetatenie . Mandatul unui
judecator la CEDO este de 9 ani . Mandatul unui judecator expira automat
la implinirea varstei de 70 ani . Judecatorul isi desfasoara activitatea
individual si independent fiind impartial , neutru .
CEDO dispune de 4 sectii a caror compozitie va fi stabilita pe o perioada
de 3 ani . Fiecare sectie va fi prezidata de un presedinte al curtii ,
presedinte al sectiei si un vice-presedinte .
In cadrul sectiilor se vor constitui comitete compuse din 3 judecatori ,
acestia avand obligatia de a efectua munca de filtrare a plangerilor
stabilind care sunt admisibile sau nu .
Deasemnea pe o perioada de 3 ani se va constitui marea camera compusa
din presedinte , vice-presedinti , presedintele sectiei si judecator alesi prin
rotatie astfel incat sa se asigure echilibrul geografic si al sistemului juridic
din partea statelor contractante .
Curtea dispune de o grefa redactata de un grefier .
Limbile oficiale ale CEDO : engleza , franceza dar cererile pot fi adresate in
orice limba oficiala a statului contractat .

Procedura in fata Curtii este contradictorie , publica . Fiecare cerere va fi


repartizata unei sectii al carei presedinte va numi un raportor . In urma
unei evalurari prealabile raportorul va decide daca cererea va fi examinata
de un comitet compus din 3 judecatori sau de o camera.
Hotararile privind admisibilitatea sunt motivate si publice , hotararile se
vor lua cu o majoritate de voturi , deasemnea orice judecator poate
prezenta o serie de probe si observatii suplimentare scrise . Orice parte
interesata poate solicita ca respectiva afacere sa fie trimisa Marii
Camere in situatia in care se vor constata ca au fost incalcate unul sau mai
multe din drepturile prevazute in conventia-cadru , conventia de baza
Conventia privind drepturile omului . Se va constitui un colegiu compus din
5 membri iar in situatia in care acesta va admite cererea se va pronunta
cu o majoritate de voturi .
Hotararile curtii sunt definitive iar controlul executarii deciziilor CEDO va
reveni Comitetului de Ministri .

07.11.2011
Ideea europeana la romani
1. Dionisie Exigul, nascut pe la anul 470, pe teritoriul tarii noastre,
ducand o viata laborioasa si exemplara la Roma pana la sfarsitul
vietii, in jurul anului 545, este cel care a calculat data Pastelui si a
fixat era crestina, fiind un precursor al uniunii spirituale si culturale
continentale
2. Nicolae Balcescu, a fost unul dintre primii promotori ai idei de spirit
european
3. C.A. Rosetti, a fost un european care credea in Dumnezeul gintilor
si nu al monarhilor solitari si absolutisti
4. Ion C. Bratianu a militat pentru o republica europeana, in care
romanii ar fi constituit un element distinct
5. Tache Ionescu numit si Marele European a lansat ideea vechii
Case europene
6. Leon Ghica Dumbraveni sustinea ca Liga natiunilor trebuie sa
devina o confederatie a tarilor europene, iar uniune monetara ar fi
garantia unei mari rezerve in manuirea banului public 1926

7. Nicolae Iorga a scris 1359 de volume si 25.000 de articole, a avut


un spirit universal si european prin faptul ca nu exista vreun popor
european care sa nu fi cazut sub privirea istorica a acestuia
8. Iului Maniu in anii 30, sustinea solidaritate economica si
suprimarea vamilor intra europene, cerand crearea Statelor Unite ale
Europei si a unei piete comune
9. Nicolae Titulescu a avansat ideea unificarii europene
In 1934, din Timisoara pornea un appel esperanto pentru
Statele Unite ale Europei, care are 10 puncte :
1. Europeni cu toata opozitia si contra tuturor aveti incredere in
Uniunea Europeana
2. Cu ocazia alegerilor nationale nu votati decat pentru un partid,
care militeaza in favoarea crearii unei zone europene, economice
unificate
3. Difuzati pe langa parlamentele nationale europene ideea
instituirii unui parlament comun, cereti constituirea unei armate
europene comune si introducerea unei monede europene unice
4. Cereti un statut autonom pentru state, regimuri si orase in cadrul
Statelor Unite ale Europei
In 1934, la Iasi sustinea teza de doctoratc V. I. Fieraru, cu tema
Uniunea statelor europene
Pactul de la Varsovia
In documente poarta denumirea Tratatul de prietenie,
cooperare si asistenta mutuala
A fost semnat la data de 14 mai 1955 si a reprezentat o
alianta militara a blocului comunist
Statele fondatoare au fost : URSS, Albania, Bulgaria,
Cehoslovacia, Romania, Republica democrata germana,
Polonia si Ungaria
Aderarea

Presupunea consensul statelor deja membre fata de statul candidat,


iar din punct de vedere institutional tratatul a creat un
comandament unic si un comitet politic executiv care se intruneau
de 2 ori pe an

Durata mandatului
A fost stabilita la 20 de ani, iar in cazul statelor care il denuntau
inainte de implinirea acestui termen tratatul se prelungea automat
pentru o perioada de 10 ani, iar cum denuntarea era practic
imposibila, avand in vedere politica Uniunii Sovietice, in anul 1985,
pactul a mai fost prelungit pentru un interval de 20 de ani
La data de 1 iulie 1991 Pactul de la Varsovia a fost dizolvat

Organizatia pentru securitate si cooperare in Europa (OSCE)


Aceasta organizatie actioneaza in sensul prevenirii conflictelor,
administrarii crizelor si reconstructiei democratice
Conferinta pentru securitate si cooperare in Europa deschisa in anul
1973, ce a avut loc la Helsinki, a reprezentat un important cadru de
dialog reunind statele europene mai presus de apartenenta acestora
la diferite sisteme politice
Aceasta conferinta a fost a fost urmata de mai multe reuniuni
politice :
1. 4 octombrie 1977 8 martie 1978 la Belgrad
2. 11 noiembrie 1980 9 septembrie 1983 la Madrid
3. 4 noiembrie 1986 19 ianuarie 1989 la Viena
- organizatia pentru securitate si cooperare in Europa isi incepe activitatea
la data de 1 ianuarie 1995, fiind considerata un acord regional la care sunt
parti toate statele europene :
1. Albania
2. Germania
3. Macedonia
4. Andora
5. Armenia
6. Austria
7. Azerbajan
8. Belgia

9. Bielorusia
(Belarus)

15.
ca

Danemar

10.
Bosnia
Hertzegovina

16.

Spania

17.

Estonia

11.

Bulgaria

12.

Canada

13.

Cipru

14.

Croatia

18.
Statele
Unite ale
Americii
19.

Rusia

20.

Finlanda

21.

Franta

22.

Georgia

23.

Grecia

24.

Ungaria

25.

Irlanda

26.

Islanda

27.

Italia

28.
n

Kazaksta

29.
n

Kirghista

30.

Letonia

31.
ein

Lichtenst

32.

Lituania

33.
urg

Luxembo

45.
Marea
Britanie

34.

Malta

35.

Moldova

46.
San
Marino

36.

Monaco

37.
gru

Muntene

38.

47.

Vatican

48.

Serbia

49.

Slovenia

Norvegia

50.

Suedia

39.
tan

Uzbechis

51.

Elvetia

52.

Tajikistan

40.

Olanda

41.

Polonia

53.
Turkmeni
stan

42.

Slovacia

54.

Turcia

43.
Republic
a Ceha

55.

Ucraina

44.

Romania

Institutile si organismele organizatiei pot si grupate in 2 categorii :


a. cu caracter de negociere si decizional (fac parte reuniunile sefilor
de state si de guvern, consiliul ministrilor afacerilor externe,
comitetul inaltilor functionari, comitetul permanent, forumul
pentru cooperare in materie de securitate, forumul economic)
b. cu rol de supraveghere a respectarii decizilor organizatiei de catre
statele membre (fac parte presedintia in exercitiu a organizatiei,
adunarea parlamentara, secretariatul, biroul pentru drepturile
omului, inaltul comisar pentru minoritatile nationale,
reprezentantul pentru libertatea presei, curtea de conciliere si
arbitraj)
contrar denumirii sale organizatia nu este o organizatie militara
propriu zisa, aceasta neintervenind cu trupe in conflicte armate, ci
desfasoara numai observatori in teatrele de operatiune

14.11.2011

Asociatia Europeana a Liberului Schimb(AELS)


Asociatia Central-Euroepeana a Liberului Schimb(CEFTA)
Spatiul Economic European(SEE)
Comunitatea Economica Europeana(CEE) : a fost creata in 1960 prin
Conventia de la Stokholm la initiativa Marii Britanii ce incerca sa creeze o
contrapondere pt a evita dominatia economica din partea CEE .
- state fondatoare : Norvegia,Suedia,Danemarca,Austria,Portugalia,Islanda
si Elvetia ,ulterior aderand la AELS Finlanda si Liechtestein->au devenit
membre ale comunitatii europene astfel incat CEE si AELS au dezvoltat
legaturi economice stranse ce in anii 1994 vor culmina cu o zona a
liberului schimb intre UE si statele membre AELS .
Aceasta organizatie isi pierde din importanta initiala astfel incat se va
semna un acord in 1992 privind crearea spatiului economic european ca
zona a liberului schimb .
Sunt parti la acest acord Islanda , Norvegia si Liechenstein care vor
ramane alaturi de Elvetia membre al AELS .
Acordul Spatiului Economic European prevede :
Participarea la piata interna in conditiile liberei circulatii a marfurilor ,
persoanelor , serviciilor si a capitalului .
Armonizarea normelor si a conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca
marfurile si serviciile din punct de vedere al sanatatii , sigurantei ,
protectiei mediului .
Stabilirea de norme comune de reglementare a concurentei ,
subventiilor de stat , achizitiilor publice .
Cooperarea si in alte sfere de activitate sau domenii , protectia mediului
, educatie , cultura , turism .

Nu este o uniune vamala si nici o politica comerciala comuna fata de


terte state nefiind inclusa politica agricola comuna si nici politica comuna
in domeniul pescuitului .
Odata cu aderarea Romaniei si a Bulgariei la UE la 1 ianuarie 2007
cele 2 au devenit parti la Spatiul Economic European .

Organele AELS :
1. Consiliul Organ de Conducere ;
2. Comitete si grupuri de lucru ;
3. Secretariat
4. Comitet parlamentar
5. Comitet consulatativ
In 1992 ,Romania a semnat un acord de comert liber cu statele AELS
,acord ce prevede stabilirea unei zone de comert liber pana in 2002 .
In 1993 , Romania a incheiat un acord european de asociere cu
comunitatile europene si statele membre ,iar in 2007 odata cu aderarea
Romaniei la UE ,Romania a incheiat un acord privind aderarea ei la SEE si
4 acorduri conexe (dezvoltarea comertului cu produse agricole si 2
referitoare la dezvoltarea comertului cu produse piscicole) .
CEFTA:
-a fost creata in 1992 si a intrat ion vigoare in 1993 ca forma de
cooperare regionala
-State fondatoare : Polonia,Ungaria si Cehoslovacia,ulterior au format
grupul de la Vizegrad.Dupa semnarea unui nou acord in 1995 au devenit
membri CEFTA : Slovenia(1996),Romania(1997) ,Bulgaria(1998) si
Croatia(2003).
-a avut ca obiectiv crearea unei zone de liber schimb prin liberalizarea
graduala a comertului reciproc cu produse agricole si industriale in statele
membre .
-a urmarit eliminarea barierelor tarifare si netarifare , imbunatatirea
conditiilor de munca,viata,sanatate ,precum si dezvoltarea unei
concurente loiale
-a pregatit si pregateste statele candidate in vederea aderarii la UE
-desi este considerata si functioneaza ca o organizatie economica
regionala ,aceasta nu are o structura institutionala permanenta ,respectiv
secretariat si organe permanente.
-Romania a devenit membra cefta in 1997, a avut ca obiectiv crearea unei
zone de comert cu produse industriale si facilitarea comertului cu produse
agricole.

SEE:
-tratatul de constituire a spatiului economic european a fost creat in 1992
la Porto purtand denumirea de Tratatul relativ la spatiul economic
european.
-a intrat in vigoare in 1993 punand baza celei mai mari zone de liber
schimb
-tratatul se aplica intre statele membre AELS cu exceptia Elvetiei si a UE
-obiectivele SEE constau in crearea unui SEE omogen in cadrul caruia un
drept substantial identic celui ce se afla in vigoare in interiorul
comunitatilor europene ar trebui sa se aplice in materii precum libertatea
de circulatie a marfurilor,persoanelor,serviciilor si a capitalurilor.
Cadru institutional SEE :
1.Consiliul SEE:acesta este similar intr-o oarecare masura cu Consiliul
European al UE ,acesta se reuneste la nivelul ministrilor de externe ai
statelor AELS ,precum si din statul UE care detine presedentia.Presedentia
se schimba cu prilejul fiecarei reuniuni intre UE si statele AELS membre ale
SEE.
2.Consiliul reunit al SEE:reprezinta cadrul prin care se vor lua prin consens
decizii de preluare a legislatiei comunitare .Acesta se reuneste lunar la
nivelul reprezentantilor AELS precum si ai Comisiei Europene.
3.Consiliul parlamentar reunit al SEE:acesta are menirea de a contribui
prin dialog politic la imbunatatirea relatiilor dintre UE si statele AELS
membre ale SEE.Acest comitet se compune din parlamentari ai
Comitetului Parlamentar ai AELS si din parlamentari ai Parlamentului
UE.Acestia se reunesc de doua ori pe an ,iar presedentia se exercita prin
rotatie intre Comitetul parlamentar al AELS si Parlamnetul european
4.Consiliul consultativ al SEE:acesta are menirea de a consolida
dimensiunea sociala a organizatiei prin cooperare intre partenerii
economici si cei sociali .Acesta se compune dintr-un comitet ecxonomic si
social al UE si un comitet consulativ al AELS .Presedintia este rotativa iar
actele emise de aceste institutii poarta denumirea de rezolutii.
5.Consiliul permanent:Elvetia participa in calitate de observator.
21.11.2011
Uniunea Europeana (aspecte generale)

Ideea de uniune europeana a fost sustinuta de alungul timpului atat


de imparati cat si de intelectuali, dar numai dupa cel de al doilea
razboi mondial statele europene au institutionalizat forme de

cooperare internationala cu competente in domenii specifice, cum ar


fi : Organizatia pentru Cooperare Economica, Organizatia Atlanticului
de Nord (NATO)
Organizatia internationala este definita ca o asociatie care poate
fi statala, sau nestatala, compusa din reunirea persoanelor fizice si
juridice, avand nationalitati diferite, dar neurmarind scopuri lucrative
Organizatii internationale inter guvernamentale
Organizatii internationale non guvernamentale (ONG)
Procesul de integrare europeana se nastea prin crearea Comunitatii
Europene a Carbunelui si a Otelului (CECO)
Ministrul de externe al Frantei, Robert Schuman, prezinta la 9 mai
1950, o declaratia Declaratia lui Schuman , care a fost conceputa
de Jean Monnet ; in acea perioada Jean Monnet era comisar al
planului de modernizare si echipamente ; esenta acsestui document
consta in punerea in comun a productiei franco germane
La chemarea lui Schuman au raspuns in prima faza : Franta, Italia si
Germana, iar la o scurta perioada de timp au raspuns si : Olanda,
Belgia si Luxembourg, aceste state fiind statele fondatoare a Uniunii
Europene
Tratatul s-a semnat la 18 aprilie 1951, la Paris, dar a intrat in vigoare
la 23 iunie 1951
Jean Monnet devenind presedintele Inaltei Autoritati (in prezent
Comisia Europeana)
CECO indeplineste urmatoarele functii/principii :
1. Asigurarea aprovizionarii pietelor cu carbune si otel
2. Regularizarea preturilor
3. Imbunatatirea conditiilor de viata si de munca a salariatilor
4. Cresterea comertului si a investitilor
In 1952, au avut o initiativa sectoriala prin crearea unei Comunitati
Europene de Aparare, dar aceasta initiativa a esuat, deoarece
Parlamentul francez nu a ratificat
In anul 1955, in cadrul conferintel de la Mesina, ministrii afacerilor
de externe au cazut de acord asupra infiintarii unei Uniuni
Economice, bazata pe o piata comuna, dar si asupra crearii unei
organizatii pentru energie atomica
Datorita acestui mecanism ministrul belgian a hotarat sa
intocmeasca o echipa de specialisti pentru elaborarea a 2 proiecte :

a. Primul proiect care a luat nastere prin Tratatul de la Roma, a infiintat


Comunitatea Economica Europeana
b. Al doilea proiect Tratatul Comunitatii Europene pentru Energie
Atomica sau Euroatomul
Ambele proiecte au fost semnate in anul 1957
Prin aceste proiecte s-a putut crea o organizatie bazata pe transferul
de suveranitate de la statele membre catre comunitate (delegarea
de la membrii fondatori ai comunitatii catre anumite institutii
comune a puterii de decizie asupra unor aspecte comune conform
principiilor democratiei si a statului de drept
Obiectivele principale ale Uniunii Europene :
Dezvoltarea armonioasa a vietii economice
Cresterea economica stabila si echilibrata
Ridicarea nivelului de trai
Reducerea si eliminarea ulterioara a somajului
Stabilitate politica, economica si monetara
Crearea unei piete comune presupune :
Eliminarea tuturor barierelor existente in calea liberei circulatii a
bunurilor si stabilirea unei taxe vamale unice
Liberalizarea circulatiei persoanelor, serviciilor si capitalului
Stabilirea unor politici comune in domenii strategice (agricultura,
comert, concurenta, transport)
Acestea sunt adoptate in vederea crearii unor conditii omogene
pentru cresterea performantelor economice
Incepand cu anul 1950, gradul de integrare europeana a crescut
progresiv
In prezent Uniunea Europeana numara 27 de state membre

Cronologie
1957 au aderat ca membrii fondatori : Belgia, Franta, Italia,
Germania, Luxembourg si Olanda
1973 au aderat : Danemarca, Irlanda, Marea Britanie

1981 au aderat : Grecia


1986 au aderat : Spania si portugalia
1999 au aderat : Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Slovacia, Slovenia si Ungaria
2007 au aderat : Romania si Bulgaria
in prezent mai sunt inca 2 state candidate la Uniunea Europeana
care nu au indeplinit conditiile necesare : Croatia si Turcia

Tratatele care s-au semnat de a lungul timpului, prin care s-au adus
completari la organizarea si functionarea institutiilor Uniunii Europene
sunt :
1. Tratatul de la Roma semnat la 25 martie 1957, dar a intrat in
vigoare la 1 ianuarie 1958
2. Actul unic european semnat la 17 februarie 1986, si ratificat la 1
iulie 1987
3. Tratatul de la Mastricht semnat la 7 feruarie 1992, intrat in vigoare
la 1993
4. Tratatul de la Amsterdam semnat la 2 octombrie 1997, ratificat la 1
mai 1999
5. Tratatul de la Nisa semnat la 26 februarie 2001, ratificat la 2
februarie 2003
6. Tratatul de la Lisabona semnat la 1 decembrie 2009, la acest tratat
a luat parte si Romania
Institutiile Uniunii Europene :
1. Parlamentul european
2. Consiliul european
3. Consiliul Uniunii Europene
4. Comisia Europeana
5. Curtea de justitie
6. Curtea Europeana a Drepturilor Omului
7. Mediatorul european
8. Curtea Europeana de Conturi
9. Banca Europeana de investiti

10.

Banca Centrala Europeana

In urma tratatului de la Mastricht au luat nastere urmatoarele insitutitii :


1. Comitetul economic si social sediul la Bruxelles
2. Institutul monetar european sediul la Frankfurt
3. Agentia europeana pentru protectia mediului sediul in Olanda
4. Observatorul pentru droguri sediul in Portugalia
5. Oficiul pentru medicamente sediul in Anglia
6. Fundatia educatiei permanente sediul in Italia
7. Oficiul de formare pentru tarile din est sediul in Grecia
8. Oficiul pentru sanatate si protectia muncii sediul in Spania
9. Oficiul pentru inspectie veterinara sediul in Irlanda
10.
Comitetul regiunilor unite sediul la Bruxelles (emite rapoarte
sau avize pe baza propunerilor comisiei)

Parlamentul European
In toate statele membre ale Uniunii Europene se aplica reguli
democratice comune, si anume :
1. Dreptul la vot se poate exercita de la varsta de 18 ani
2. Principiul egalitatii intre femei si barbati
3. Votul secret (Belgia, Germania si Cipru)
4. Votul oblgatoriu (Luxembourg)
Deputatii europeni au un mandat de 5 ani
Potrivit tratatului de la Mastricht orice cetatean al Uniunii poate vota
sau candida la alegerile europene in tara unde locuieste
In prezent membrii parlamentului european sunt in numar de 732,
dar Constitutia Europeana prevede faptul ca numarul acestora nu va
putea depasi indiferent de numarul statelor membre ale Uniunii 750
Numarul de mandate este repartizat pe tari in functie de marimea
acestora, de aceea s-a impus un numar limita
Deputatii primesc acelasi salariu cu cel al demnitarilor nationali
Parlamentul european are sediul la Strasbourg

Se reuneste in plen 1 data pe saptamana, in fiecare luna (1 data pe


luna)
Comisia Europeana
Are sediul la Bruxelles
Este organul executiv al Uniunii Europene
Principalele sale competente sunt :
1. De control supravegheaza respectarea tratatului
2. De initiativa are monopolul initiativei in chestiuni de
competenta comunitara
3. De executie joaca rolul unui guvern la nivel european
Compusa din comisari aprobati prin acordul guvernelor statelor
membre ale Uniunii Europene si al parlamentului european
Mandatul comisarilor este de 5 ani, iar acestia sunt independenti
atat fata de guvernul tarii din care fac parte, cat si fata de Consiliul
Uniunii Europene
Numarul comisarilor in prezent este de 30
Functia de comisar poate inceta la expirarea mandatului, prin
demitere voluntara, prin demiterea din oficiu (facuta numai de catre
Curtea de Justitie, la propunerea Comisiei, pentru ca acestia nu si-au
indeplinit functia corespunzator), in caz de deces si la cererea
parlamentului (prin motiune de cenzura, atunci cand se cere
demiterea comisiei in bloc)
Din punct de vedere administrativ Comisia europeana este cea mai
mare institutie a Uniunii Europene, avand un numar de 15.000 de
angajati .

28.11.2011
- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
aceasta organizatie a aparut ca o necesitate pentru gestionarea
ajutorului acordat de S.U.A si Canada la reconstructia Europei dupa cel deal II-lea Razboi Mondial prin planul Marshall in anul 1947 .
in 1961 aceasta organizatie s-a transformat in Org. pentru Cooperare si
Dezvoltare Economica .

organizatie cu caracter international care pe langa membrii Europei


cuprinde SUA , Canada , Japonia , Australia si Noua Zeelanda iar din anul
1994 devin membre ale acestei organizatii urmatoarele state europene :
- Rep. Ceha , Ungaria , Polonia si Slovacia . Mai adera Korea de Sud si
Mexic .
decizia de admitere in cazul acestei organizatii este o decizie de natura
politica , influentata in mare masura de interesul unei sau altei tari
membre a organizatiei fata de tarile candidate . in acest sens trebuind a fi
luate in considerare urmatoarele :
1. echilibrul geografic ;
2. evitarea unei europenizarii excesive ;
3. extinderea organizatiei la un nr. rezonabil de membrii care sa nu
transforme aceasta organizatie intr-un nou O.N.U .

Pentru a deveni membru , un stat trebuie sa fie atasat principiilor


economiei de piata si democratiei pluraliste . Scopul , evident , fiind
consolidarea economiilor statelor membre .
In prezent aceasta organizatie numara 30 de state membre si intretine
relatii de colaborare cu alte 70 de state cu ONG-uri si societatea civila .
Activitatea de baza a acestei organizatii o reprezinta analiza surselor de
dezvoltare si stabilitate economica . Instrumentul de lucru fiind
persuasiunea adica organizatia incearca sa isi convinga membrii sai sa
adopte anumite politici si sa-si sporeasca cooperarea neavand forta
coercitiva .
Prin urmare organizatia dezvolta o procedura specifica de confruntare care
presupune urmatoarele :
- Secretariatul si 2 state examinatoare propun un proiect de raport pe baza
unor intrebari la care statul examinat a fost chemat sa raspunda iar in
urma unei sedinte examinatoare si confidentiale la care participa toate
statele membre se adopta si apoi se publica varianta finala a raportului .
Raportul prezinta o analiza a situatiei si adreseaza recomandari referitoare
la politica care trebuie urmata de statul respectiv .
Aceasta organizatie publica lunar si trimestrial indicatori economici si
sociali privind situatia in diferite state ale lumii .
Limbile oficiale sunt engleza si franceza .

Structura organizatiei : - cuprinde organe deliberative si organe


administrative . Organul central este Consiliul format din reprezentanti ai
statelor membre si un reprezentant al Uniunii Europene misiunea
acestuia fiind de a orienta activitatea comitetelor de a adopta decizii si
recomandari precum si de a stabili bugetul anual .

Comitetul se intruneste odata pe an la nivel ministerial si periodic la nivel


de ambasadori acreditati pe langa organizatie .
Secretariatul sprijina si completeaza prin activitatea sa munca desfasurata
de comitete . La nivelul organizatiei functionand 200 de comitete si
400.000 de functionari din administratiile nationale .
Secretariatul este condus de un secretar-general asistat de 4 secretarigenerali adjuncti fiind format din 18 directorate si departamente .
Secretarul-general este si presedintele Consiliului .
In cadrul organizatiei mai functioneaza organe semi-autonome care isi au
centrele in Berlin , Mexico City , Tokyo si Washington . Aceste organe sau
organizme fiind urmatoarele :
1. Agentia internationala pentru energie ;
2. Agentia pentru energia nucleara ;
3. Centrul pentru dezvoltare ;
4. Centrul pentru dezvoltare si inovare in invatamant ;
5. Conferinta internationala a ministrilor Transporturilor ;
6. Forumul pentru parteneriatul cu Africa .

La data de 29 martie 2004 , Romania a aderat la Centrul de Dezvoltare al


organizatiei ca membru cu drepturi depline fiindu-i acordat un loc in
Consiliul Director iar pentru o mai buna cunoastere a activitatii organizatiei
si pentru consolidare legaturilor cu aceasta prin hotararea Guvernului nr.
167 din 2004 au fost infiintate : Centrul Roman de Informare si
Documentare in Domeniul Activitatii Organizatiei de Cooperare si
Dezvoltare Economica si Punctul de Informare si Documentare la Bucuresti
.

Centrul Roman de Informare si Documentare are sediul la Bucuresti in


cadrul Institutului Economic National al Academiei Romane iar Punctul de
Informare si Documentare functioneaza in cadrul Ministerului Afacerilor
Externe .
Statele membre ale Org. de Cooperare si Dezvoltare Economica :
- Germania , Australia , Austria , Belgia , Canada , Rep. Korea ,
Danemarca , Spania , SUA , Finlanda , Franta , Grecia , Ungaria , Islanda ,
Irlanda , Italia , Japonia , Luxembourg , Mexic , Norvegia , Noua Zeelanda ,
Olanda , Polonia , Portugalia , Rep. Slovaca , Rep. Ceha , Marea Britanie ,
Suedia , Elvetia si Turcia .

05.12.2011
Examen presesiune :
1. - Consiliul Europei membrii , structura si functionarea consiliului ,
principalele domenii de activitate , Romania si Consiliul Europei .
2. - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica prezentare
generala , structura organizatiei , Romania si OCDE .
3. - Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa evolutia
organizatiei , structura , activitatea , Romania si OSCE .
4. - Uniunea Europeana evolutia organizatiei , cadrul institutional al U.E ,
preocuparii ale UE privind drepturile omului , raporturile dintre UE si
Consiliul Europei , relatiile cu statele-terti .
- CEDO competente , domenii de activitate .
5. - Asociatia Europeana a liberului schimb (AELS) si SEE prezentare
generala , structura institutionala .
6. - CEFTA prezentare generala , principalele atributii .
7. - Curtea de Justitie competente , domenii de activitate .
8. Organisme Centrale si S-E Europene
a) initiativa Central-Europeana ;
b) pactul de stabilitate pentru SE Europei ;
c) procesul de cooperare in SE Europei ;
d) initiativa de cooperare in SE Europei .

Initiativa Central-Europeana
- este o forma de organizare flexibila si pragmatica a Cooperarii Regionale
care cuprinde 17 state : Albania , Austria , Belarus , Bosnia Hertzegovina ,
Bulgaria , Cehia , Croatia , Italia , Macedonia , Moldova , Polonia ,
Romania , Slovacia , Slovenia , Serbia , Muntenegru , Ucraina si Ungaria .
- O prima structura numita Patrulater a fost formata din Italia , Austria ,
Ungaria si Republica Federala Socialista Yugoslavia in 1989 .
- in 1990 prin aderarea Cehoslovaciei a devenit Grupul Pentagonal iar in
1991 prin aderarea Poloniei a devenit Grupul Hexagonal iar din 1992 a fost
denumita Initiativa Central-Europeana .
- Reuniunile anuale ale sefilor de Guvern si ale ministrilor de externe
stabilesc liniile directoare ale activitatii organizatiei pe baza principiilor
Cartei ONU , a documentelor Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in
Europa cat si a prevederilor UE din zona de SE a continentului . Prin
urmare putem trage concluzia ca aceasta organizatie este eterogena ceea
ce face posibile ca numai unele proiecte si dezbateri sa isi gaseasca locul
in acest cadru institutional .

Pactul de stabilitate pentru SE Europei


Declaratia privind pactul de stabilitate pentru Europa de SE a fost adoptata
in 1999 iar inaugurarea oficiala a avut loc la Sarajevo in acelasi an unde
peste 40 de state si organizatii internationale s-au angajat sa sprijine tarile
din SE Europei in eforturile de promovare a pacii, respectarii drepturilor
omului si prosperitatii economice in ceea ce priveste intreaga regiune.
Fiind o tentativa ambitioasa a UE si SUA de a promova stabilitatea in zona
fostei Iugoslavii si in general in zona Balcanica .

Participantii sunt impartiti in 3 grupuri :


1. beneficiari ;
2. donatori ;
3. organizatii internationale .

Structura institutionala :
- este formata dintr-un organism de coordonare numit Masa Regionala iar
activitatea curenta se desfasoara in cadrul a 3 Mese de Lucru :
1. Prima Masa are in competenta problematica democratiei si a drepturilor
omului ;
2. Domeniile de dezvoltare ;
3. Justitia si afacerile interne precum si problemele de aparare si securitate
.

Mai avem si un secretariat care isi are sediul la Bruxelles si este condus de
coordonatorul special al organizatiei numite UE care detine si presedintia
Mesei Regionale .

Procesul de cooperare in SE Europei


- este o structura de cooperare regionala , neinstitutionalizata , constituita
la propunerea Bulgariei in 1996 .
La aceasta structura participa Albania , Bulgaria , Grecia , Macedonia ,
Romania , Serbia , Muntenegru , Turcia iar din 2001 si Bosnia Hertzegovina
.
Statul de observator il indeplineste Croatia .
Presedintia in exercitiu coordoneaza activitatile organizatiei , aceasta fiind
detinuta prin rotatie pe durate de cate 1 an de ministrul de externe al
fiecarui stat membru .
La reuniunile acesteia participa ca invitati Presedintia UE si Comisia UE ,
Banca Mondiala , ONU , Consiliul Europei , Organizatia pentru Securitate si
Cooperare in Europa (OSCE) iar in ultima parte a fost invitata si Rep.
Moldova .
Pe agenda reuniunilor figureaza ca teme majore urmatoarele :
1. masuri de intarirea a stabilitatii , securitatii si a relatiilor de buna
vecinatate .
2. masuri de intensificare a cooperarii multilaterale economice si
comerciale in zona .
3. promovarea cooperarii in domeniile umanitar , social si cultural .

4. cooperarea in domeniul justitiei , in combaterea crimei organizate si a


coruptiei .

Initiativa de cooperare in SE Europei


- a fost lansata in 1996 dupa semnarea acordurilor de pace la propunerea
comuna a Statelor Unite si UE cu scopul dezvoltarii unei strategii
economice si de mediu viabile in regiune .
Statele participante sunt Albania , Bosnia Hertzegovina , Bulgaria ,
Croatia , Grecia , Macedonia , Moldova , Romania , Serbia si Muntenegru ,
Slovenia , Turcia si Ungaria .
- Organismul decizional este Comitetul de Agenda care are urmatoarele
prioritati de actiune:
1. transportul pe Dunare .
2. initiativa raului Sava si Tisa .
3. crearea comitetelor nationale inspirata dupa modelul Comisiei ONU
pentru Europa care s-au dovedit active in unele tari din zona .