Sunteți pe pagina 1din 22

Biomasa

Biomasa, ca energie solara acumulata sub formachimica in materie de origine


vegetala sau animalareprezinta sursa regenerabila de energie cea
maiabundenta de pe pamant.Biomasa poate fi convertita direct in energie
sau in produse energetice (biocombustibili) prin combustiedirecta, piroliza,
gazeificare, fermentare anaeroba,hidroliza chimica si biochimica.
Biocombustibilii de proima generatie
Sunt biocombustibili fabricati din zahr, amidon, uleivegetal sau grsimi animale
folosind tehnologiiconventionale. Materiile prime de baz
pentru productia de biocombustibili din prima generatie suntde regul
seminte (soia), cereale (cum ar fi grul,
care produce amidon, care este fermentat n bioetanol).!ceste materii prime
sunt "i resurse alimentare pentruanimal sau om, "i n conditiile n care populatia
la nivelmondial este n cre"tere, utilizarea lor n productia
de biocombustibili a fost criticat deoarece ar putea sconduc la penuria
de alimente
Bioetanolul este alcool pur, numit si alcool etilic.
(H (H
33
C-CH C-CH
22
OH)OH)
Bioetanolul sau doar #etanol# este o sursa deenergie $%
%& bio si regenerabila, este produs dinfermentarea de componente de
zahar si amidon de plante, n principal, trestie de zahar si culturi, cum arfi
cereale, folosind dro'die, porumb, cartofi,
lapte,orez, struguri sfecla si, recent sfecla, in functie deeconomia agricola a
tarii.
Pro#rietati
Caracteristicile fizice si chimice ale sale, se referala densitatea energetica,
la caldura de vaporizare,raportul molecular dintre reactanti si produsii
decombustie, energia specifica, limita deimflamabilitate, viteza de

transmitere a scantei sitemperatura acesteia, la continutul de hidrogen si


carbon.

Te%nologiideobtinereabioetanol de #rimabioetanol de
#rimageneratiegeneratie
Materia prima utilizata pentru
producerea bioetanolului de prima generatie se refera in primulrand la
sursa de biomasa care, de asemenea, este sursa pentru nutritia oamenilor
si animalelor. Materia primace are la baza sucroza provine in principal din
trestiede zahar, sfecla de zahar si sorg zaharat, in timp cemateria prima cu
continut bogat in amidon provinedin culturile cerealiere precum porumb,
grau, orz,ovaz, secara si culturile amidonoase cartof.

Procesarea materiei #rime #rime


Materia prima sorgul zaharat va fi receptionat,depozitat in silozuri.*n
timpul depozitarii se vor asigura conditii
de preintampinare a procesului de putrezire, se vaasigura o aerisire
permanenta, si o temperaturaconstanta.+regatirea melasei in vederea
fermentatieicuprinde urmatoarele operatii necesare pentrutransformarea
melasei intrun mediu fermentabil-

&ermentatia melasei
ermentarea este operatia tehnologica prin carezaharoza din melasa este
transformata de catre dro'diiin alcool si dio/id de carbon ca produse
principale,iar ca produse secundare se obtin aldehide, esteri,alcooli
superiori, alcool metilic, glicerina.+rintre factorii de care depinde calitatea
sirandamentul de obtinere a bioetanolului, alaturi decalitatea materiei
prime, alegerea si respectarea celuimai adecvat proces tehnologic, un rol
deosebit il aredro'dia utilizata la fermentarea plamezilor.

onversia glucozei la etanol se realizeaza dupa cum urmeaza

Distilarea bioetanolului
!lcoolul etilic si alti componenti volatili din plamada sesepara prin operatia
de distilare. 0istilarea se
realizeaza prin incalzirea pana la fierbere a plamezilor fermentate ininstalati
i speciale, prin care alcoolul etilic si alticomponenti volatili trec in faza de
vapori si sunt apoicondensati prin racire cu apa
.
+entru a obtine un produs cu un continut ridicat inetanol sunt necesare
distilari repetate si odata cu crestereacontinutului in alcool al lichidului
supus distilarii serealizeaza o concentrare din ce in ce mai redusa
a'narea bioetanolului

*n urma distilarii rezulta ca produs intermediar


alcoolul brut, care are o concentratie alcoolica de 1%213& vol. sicontine o
serie de impuritati, fie provenite din plamadafermentata, fie formate chiar in
cursul procesului dedistilare. 4afinarea reprezinta operatia de purificare
siconcentrare a alcoolului brut, in vederea obtinerii unui produs de puritate
superioara.+entru a se realiza o purificare avansata a alcoolului
estenecesar ca la rafinare sa se aiba in vedere doua
aspecte principale- temperaturile de fierbere ale impuritatilor sisolubilitatile
lor in amestecul de alcool apa.
An%idri(areabioetanolului bioetanolului
5peratia de anhidrizare este obligatorie pentruutilizarea bioetanolului ca
biocarburant, apa continuta dealcoolul rectificat diminuand performantele in
procesulde combustie.!nhidrizarea bioetanolului se poate realiza
prinurmatoarele procedeeDistilare azeotropa
cu benzen, tricloretilena,dietileter, n pentan6
Distilare extractia
cu etilenglicol sau benzina6
!eraporatie
prin procedee membranare.
Utili(ari ale bioetanolului ale bioetanolului

7tilizarea bioetanolului drept carburant pentrumotoarele cu ardere interna


nu este o inventie recenta,fiind practicata de aproape un secol si 'umatate.
*deeafolosirii bioetanolului drept carburant pentru motoarele cuaprindere
prin scanteie dateaza din primele decade alesecolului al 8*8 lea. *n
$19% :icolaus !. 5tto a utilizatetanolul pentru alimentarea prototipului
motorului sau, precursorul motoarelor cu aprindere prin scanteie de azi.#
Reinventarea
# in ultimii ani a bioetanolului ca sicarburant s a datorat necesitatii de
gasire a unor surse deenergie alternative care sa inlocuiasca treptat
resurseleminerale.
;/ista urmatoarele alternative de utilizare a bioetanolului aditiv pentru benzine (;<B;)6 folosirea unor amestecuri de benzina si
bioetanolin diferite proportii. Bioetanolul este utilizat pentrucresterea cifrei
octanice si imbunatatirea
calitatii benzinei6 biocombustibil pentru celulele de combustie6 in divers
e alte domenii ale industriei chimice,spre e/emplu ca solvent sau ca reactiv.
A)anta*ele bioetanolului le bioetanolului
<rebuie subliniat faptul ca bioetanolul este uncombustibil regenerabil si nu
este un contributor net laemisiile de gaze cu efect de sera. !cest lucru sedatoreaza
faptului ca biomasa cultivata pentru bioetanol este capabila sa reabsoarba
(prin fotosinteza)dio/idul de carbon produs in timpul arderii bioetanolului .!
stfel, principalul avanta' al biocombustibililor estefaptul ca sunt neutri din
punct de vedere al efectului de sera.
Se vorbeste despre bioetanol ca despre solutiaenergetica a viitorului,
deoarece constituie oalternativa viabila la combustibilul
conventional(benzina).7n alt avanta' este faptul ca are cifra octanica
maimare decat a benzinei, ceea ce se traduce prin arderemai eficienta si,
implicit, emisii to/ice mai reduse.

De(a)anta*elelebioetanolului bioetanolului

0esi bioetanolul este considerat o alternativa verde, prietenoasa cu mediul,


utilizarea lui la o scara din ce ince mai mare la nivel global poate crea probleme
legatede defrisari si siguranta alimentara a populatiei. !stfel,multe din culturile agricole
destinate pentru consumsunt convertite in culturi destinate
pentru biocombustibil.

0e asemenea, bioetanolul pur (;$%%) poate porniautovehiculul mai greu la


temperaturi scazute, de aceeacel mai raspandit bioetanol se gaseste in
amestec(etanol=benzina in diferite proportii)

Bibliogra'e
http://biofuels.dbioro.eu/ http://www.biofuelenergy.ro/ http://semineebio.ro/
47
8.CONCLUZII
IMPORTANTA ALCOOLULUI IN ZILELE NOASTRE
Industria spirtului ocupa un loc important in cadrul industriei fermentative
prelucrtoare de
materii prime agricole vegetale (
cartofi,cereale,melasa).Aceste industrii se bazeaza pe nsuireaunor
microorganisme (drojdii selecionate) care prin
e n z i m e l e c e l e c o n t i n ,
t r a n s f o r m a s u b s t a n t e l e u t i l e d i n
m a t e r i i p r i m e p r e l u c r a t e , i n
a n u m i t e
condiii tehnologice inalcool sau mas de drojdii ca produse principale si

dioxid de carbon ca produssecundar.


A l c o o l u l
p r o d u s
c a l e
i n d u s t r i a l
d e n u m i t
s p i r t ,
a c e s t a

e
e

a v n d
i n
c o m p o n e n a ,
i n
principal, alcool etilic (9596,6% din volum), ali alcooli,aldehide, esteri, eteri i ap.Alcoolul se obine
pe cale fermentativa, sau pe cale sintetic. Pe
plan mondial cea mai mare parte
din alcool se obtine prin fermentarea
materiilep r i m e , c e l m a i f r e c v e n t
f o l o s i t e f i i n d :
melasa, cereale (porumb), cartofi, sfecl dezahr
etc. Pe cale industrial alcoolul
se obine din gaze naturale fiind ntrebuinate in scopuritehnice. Industria
alcoolului valorific importantec a n t i t t i
d e
p i e r d e r i
a g r i c o l e
a l t e r a t e
e x :
( p o r u m b
n e c o p t ,
c e r e a l e
d e p r
e c i a t e
s i
m e l a s a
rezultat de la fabricile de zahr).
A l c o o l u l s e f o l o s e s t e i n
scopuri industriale, drept combustibil,
dar i n industria alimentar la
p r e p a r a r e a buturilor. El reprezint ma
teria pentru prepararea unor produse ca: eter etilic,
estrii etilici
a i a c i z i l o r f o r m i c i , b u t i r i c i ,
l a c t i c i , f t a l i c i ; l a f a b r i c a r e a
e s e n e l o r c u
aro
m
d e
f r u c t e ,
p r e c u m
s i
i n
i n d u s t r i a
p a r f u m e r i l o

r .
L a
a p e l e
d e
t o a l e t a
s i
s p u n
u r i l e
t r a n s p a r e n t e ,
d a r
s i
l a
f o a r t e
m u l t e
c o s m e t i c e
s e
u t i l i z e a z a
m a r i
c a n t i t t i
de alcool; o foarte mare importanta o are alcoolul si in
industria farmaceutica. Este folosit
i
la fabricarea de insecticide n industria celulozei, a explozivilor, a lacurilor,
ac l o r o f o r m u l u i , a i o d o f o r m u l u i s i
a c a u c i u c u l u i s i n t e t i c . A l c o o l u l
e t i l i c s e
m a i foloseste la fabricarea otetului pe cale
fermentativ
i
a alcoolului sanitar.Din cozile de la rafinare se
prepar
alcoolul denaturant.Alcoolul de calitate a II a esteu t i l i z
l a
f a b r i c a r e a
l i c h i d u l u i
a n t i g e l ,
c a r e
m p i e d
ic
a p a
d i n
r a d i a t o a r e
ma
i n i l o r
s

i n g h e e . O
l a r g a
u t i l i z a r e
o
a r e
a l c o o l u l
e t i l i c
i n
b u t u r i l e
industriei alimentare, a rachurilor, lichioruri,
v i n u r i l i c h i o r o a s e e t c . S u b p r o d u s e l e rezultate de la
fabricarea alcoolului etilic: CO2 cu
u t i l i z r i
d i f e r i t e
i n
i n d u s t r i a
a l i m e n t a r ,

l a f a b r i c a r e a
b u t u r i l o r
r c o r i t o a r e
s i a s o m a r e a p o r c i l o r . A m e s t e c u l d e alcool
fruni
si cozi numit
i
alcool tehnic este utilizat in industria lacurilor
siv
o
p
s
e
l
e
l
o
r
i
l
a
f
a
b
r
i
c
a
r
e
a
a
l
c
o
o
l
u
l
u
i
d
e
n
a
t
u
r
a
t
.
U l e i u
d e
f
u z e l
e s t e
u
t i l i z a
t
p e n t r
u
d e t
e r
m i n a r
e a
g r s i m i l o r
d i n l a p t e
i
l a
f a b r i c a r e a
d e
e s t e r i .
D e e u l
rezultat este borhotul de cereale care este
u t i l i z a t ca furaj pentru hrana animalelor .S p i r t u l
a b s o l u t , l a
c o n c e n t r a i a
d e 9 9 , 8 v o l u m s e
u t i l i z e a z
in
r i l e
l i p s i t e d e
z c m i n t e
petroliere, drept carburant, in amestec de 20-30% cu
benzin
cruia
i se
mrete

totodat
icifra
octanica. n ultimii ani alcoolul etilic este utilizat tot mai mult n amesctec
cubenzina drept carburant pentru motoare, ceea ce a dat o noua
dezvoltare industriei spirtului indiferite
ri,
mai ales n cele cu agricultura
d e z v o l t a t .
C e l
m a i
a m b i i o s
p r o g r a m

48
privind folosirea alcoolului n scopuri energetice l
a r e B r a z i l i a c a r e , s u b d e n u m i r e a d e PROALCOOL,
urmrete
a nlocui 15-21% din cantitatea de ben
zin
cu alcool
obinut
din trestiede
zahr.
n Japonia s-a elaborat programul
RAPAD( R e s e r c h A s s o c i a t i o n f o r
P e t r o l e u m A l t e r n a t i v e s
D e v e l o p m e n t s ) c a r e urm
r e t e
r e a l i z a r e a
d e
e t a n o
i
a c e t o
n
- b u t a n o l - e t a n o l
p r i n
p r o c e d e e
b i o t e h n o l o g i c e , f o l o s
n d
c a
m a t e r i e
p r i m
ce l u l o z a .
n
F r a
na
p r o g r a m u l
C a r b u r o l
u r m
r e t e
r e a l i z a r e a a l c o o l u l u i e t i l i c d i n
sfecl
i
a butanolului din paie. Noua
Zeeland
s-au efectuatstudii pentru
obinerea
etanolului din lactoserum.

49
Bibliografie:
1.Banu C. si altii, Mnualul inginerului de industre alimentara, vol I,
Ed. Tehnica, Bucuresti-19882.
Stnciulescu,Gh., Fabricarea buturilor
alcoolice, Editura Tehnic, Bucureti
-19733.Tom Standage, o istorie a lumii in 6 pahare,House of guides20074.Tane . N, Masini si instalatii pt produse de origine vegetala, vol
I,Brasov-1988
http://www.scribd.com/doc/46761055/3/GENERALITATII http://www.scrigro
up.com/tehnologie/merceologie/index.php

n tarile UE utilizarea bioetanolului drept combustibil este facuta ca atare sau prin obtinereaetiltertbutileterului (ETBE) din bioetanol (45%) si izobutene (55%). Ultima varianta, desinu este n
ntregime bazata pe surse regenerabile, are avantajul ca foloseste un produs petrolier
de valoare relativ scazuta si procese chimice foarte bine stapnite.

Aspecte ecologice
Producerea de biocombustibili folosind metode ecologice primeste din ce in ce maimulta
atentie datorita cresterii cererii pentru acest tip de combustibil si Directivei Europeneasupra
energiei din surse regenerabile. Pentru a promova sustenabilitatea in procesultehnologic si
utilizarea biocombustibililor, UE a inclus recent o directiva Europeana(2009/28/EC) ce ia

in considerare aspect ecologice (Articolul 17). Aceste criterii cu privirela sustenabilitate


intentioneaza sa promoveze bio diversitatea si reducerea emisiilor deCO2.

cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera prin folosirea biocombustibililor trebuie sa duca la
o reducere de cel putin 35%

incepand cu anul 2017 reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera trebuie sa fie decel putin
50%

unitatile de productie care isi incep activitatea dupa anul 2017 trebuie sa atinga oreducere a
emisiilor de gaze cu efect de sera de cel putin 70%.UE a stabilitt valori standard aplicabile in
diferite sisteme de productie de etanol, caretrebuie sa fie calculate prin folosirea unor
metodologii specifice. Calculele UE au Aspecte ecologice
Producerea de biocombustibili folosind metode ecologice primeste din ce in ce maimulta
atentie datorita cresterii cererii pentru acest tip de combustibil si Directivei Europeneasupra
energiei din surse regenerabile. Pentru a promova sustenabilitatea in procesultehnologic si
utilizarea biocombustibililor, UE a inclus recent o directiva Europeana(2009/28/EC) ce ia
in considerare aspect ecologice (Articolul 17). Aceste criterii cu privirela sustenabilitate
intentioneaza sa promoveze bio diversitatea si reducerea emisiilor deCO2.

cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera prin folosirea biocombustibililor trebuie sa duca la
o reducere de cel putin 35%

incepand cu anul 2017 reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera trebuie sa fie decel putin
50%

unitatile de productie care isi incep activitatea dupa anul 2017 trebuie sa atinga oreducere a
emisiilor de gaze cu efect de sera de cel putin 70%.UE a stabilitt valori standard aplicabile in
diferite sisteme de productie de etanol, caretrebuie sa fie calculate prin folosirea unor
metodologii specifice. Calculele UE au determinat de asemenea un foarte bun echilibru intre
valoare energetic si emisiile de gaz cuefect de sera in cazul folosirii combustibililor regenerabili
in procesele de productie.

Fezabilitatea tehnic
Din punct de vedere practic exista urmatoarele alternative de a folosi bioetanolul nmotoarele
cu ardere interna:

aditiv pentru benzine (ETBE). Procedeul este simplu si ieftin, dar actualmente nu
existasuficiente capacitati de productie pentru ETBE;

prin adaugarea (blending) etanolului, n cantitati moderate, direct n


benzina saumotorina (pna la 15...25 %, combustibili cunoscuti sub codul E15, E25). Exista
temeri privind calitatea combustibilului astfel obtinut (Directiva 2003/17).

prin folosirea amestecurilor bogate n etanol (E85, E95, 85-95% etanol


de fermentatie);asemena amestecuri pot fi folosite ca atare nlocuind benzina sau motorina

prin folosirea etanolului 100%, direct n motoare (experienta Braziliana n


materie estendelungata si relevanta).

precursor pentru combustibili oxigenati;


hidrogen pentru celule de combustieEste de subliniat ca la nivelul consumurilor, cca. 1,5 litri
etanol nlocuiesc 1 litru benzina. Aceast raport se are n vedere la stabilirea
necesarului de productie de biocombustibili si la ntocmirea bilanturilor de
mediu.
Beneficii pentru mediu
Fiind combustibil de alcool pur etanolul are arderea aproape complet. Aceastanseamn c
foarte putin monoxid de carbon se formeaz. Alcoolul nu conine substane deobicei gsite n
benzin, cum ar fi sulful i benzenul. n comparaie cu benzina, emisiilenocive i poluarea sunt
foarte reduse. Cnd este amestecat cu benzina, etanol contribuie lao reducere a emisiilor de
cele mai multe n funcie de ponderea sa n amestec.