Sunteți pe pagina 1din 1

Algebra

Ecuatia si functia de gradul intai.


Ecuatia si functia de gradul doi
Sisteme de ecuatii cu doua necunoscute
Sisteme de ecuatii cu trei necunoscute
Inecuatii de gradul intai si doi
Operatii cu matrice
Calculul determinantilor de ordinul intai si doi, proprietati
Geometrie
Unghiuri. Unghiuri complementare/suplementare, unghiuri formate de doua
drepte taiate de o secanta
Bisectoare, mediana, mediatoare
Triunghiul, relatii si teoreme in triunghiuri, congruenta, cazuri de asemanare,
aria
Patratul, dreptunghiul, rombul, trapezul, paralelogramul, cercul, arii
Elipsa, parabola
Calcul vectorial
Trigonometrie
Ecuatii diferentiale
Derivate
Integrale