Sunteți pe pagina 1din 9

Judetul Braila

Consiliul Local Municipal


Nr....................../.....................2006

ANEXA NR. 2
LA H.C.L.M. NR. 1/2

LISTA PROGRAM
a obiectivelor de investitii pe anul 2006, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local
- mii lei RONPrevederi 2006

Denumirea obiectivului
Data inceperii executiei (luna, anul)
Nr. Si data acordului MF*

Valoarea Valoarea
totala

Nr si data actului de aprobare*

Finantate din:

Total

totala

(col. 5 la

Surse

actualizata

col.9)

proprii

Credite
bancare
interne

Credite

Alte surse

Total

Capacitati

din care:

bancare constituite

alocatii

de la

pe seama

externe

potrivit

bugetare

bugetul

transf.

legii

(col.10+col.11)

local

Termen
PIF

de la
bugetul de
stat

1
TOTAL
din care:
A Constructii
Masini ,echipamente si mijloace
B de transport
Mobilier,aparatura , birotica si
C alte active corporale
D Alte active fixe
Cap. 51.02 Autoritati
publice din care:
A Constructii
1 Construire garaj +arhiva
Extindere spatiu
2 administrativ

10

11

12

13

4906,15
2745,8

0
0

0
0

0
0

0
0

4906,15
2745,8

4906,15
2745,8

0
0

0
0

0
0

277,94

277,94

277,94

66,5
1815,91

0
0

0
0

0
0

0
0

66,5
1815,91

66,5
1815,91

0
0

0
0

0
0

1002,94
563
363

0
0

0
0

0
0

0
0

1002,94
563
363

1002,94
563
363

0
0

0
0

0
0

200

200

200

B
1
2
3

Masini ,echipamente si mijloace


de transport
Autoturisme(3 buc)
Xerox(2 buc)
Calculatoare

277,94
93,07
31,03
153,84

277,94
93,07
31,03
153,84

277,94
93,07
31,03
153,84

12

12

12

1 Masina de numarat bani (3 buc)


D Alte active fixe
1 Extindere program soft
CAP. 61.02 ,,Ordine publica si
siguranta nationala"
din care:
D Alte active fixe

12
150
150

12
150
150

12
150
150

30
30

0
0

0
0

0
0

0
0

30
30

30
30

0
0

0
0

0
0

1 Achizitie si montare centrala termica

30

30

30

654
262

654
262

0
0

0
0

0
0

200

200

200

5
14

5
14

5
14

40
3

40
3

40
3

Mobilier,aparatura , birotica si
C alte active corporale

CAP. 65.02 ,,Invatamant"


din care:
A Constructii
Colegiul Nat. Gh. M. Murgoci 1
consolidare cladire
2
3
4
5

Scoala I.L.Caragiale- rampa


handicapati
Grup Sc.I. Ghica -rampa handicapati
Scoala nr.21-racord canal termic+
canalizare
Scoala M.Viteazul-rampa handicapati

Mobilier,aparatura , birotica si
C alte active corporale
1 Scoala M.Viteazul-xerox
D Alte active fixe
Grdinia nr. 1
1 (achiziie i montare gigacalorimetru)

654
262

0
0

0
0

0
0

0
0

3,5

3,5

3,5

3,50
388,5

3,50
388,5

3,50
388,5

10

10

10

Grdinia nr. 2
2 (expertiza +achizitie centrala termica)
Grdinia nr. 3
3 (achiziie i montare gigacalorimetru)
Grdinia nr. 4
(cheltuieli proiectare +achizitie
4 centrala termica)

20

20

20

6,5

6,5

6,5

22

22

22

Grdinia nr. 5
5 (achiziie i montare gigacalorimetru )
Grdinia nr. 10
6 (achizitie centrala termica)

10

10

10

Grdinia nr. 11
7 (achiziie i montare gigacalorimetru )
Grdinia nr. 12
(achiziie i montare gigacalorimetru-2
8 buc )

10

10

10

Grdinia nr. 23
9 (achiziie i montare gigacalorimetru )

Grdinia nr. 26
10 (achiziie i montare gigacalorimetru )

Grdinia nr. 30
11 (achiziie i montare gigacalorimetru )

6,5

6,5

6,5

Grdinia nr. 34
(achiziie
i montare gigacalorimetru )
12

Grdinia nr. 36
13 (achiziie i montare gigacalorimetru )

Grdinia nr. 37
14 (achiziie i montare gigacalorimetru )

Grdinia nr. 38
(achiziie i montare gigacalorimetru -2
15 buc)

10

10

10

Grdinia nr. 39
16 (achiziie i montare gigacalorimetru )

50

50

50

3,5

3,5

3,5

14

14

14

50

50

50

50

50

50

50

50

50

376,41
376,41

376,41
376,41

Grdinia nr. 40
(achiziie
i montare gigacalorimetru )
17
Grdinia nr. 50
18 (chelt. de proiectare)
Grdinia nr. 56
19 (achiziie i montare gigacalorimetru )
Scoala G. Cosbuc-(achiziie i montare
20 gigacalorimetru )
Scoala nr. 24 (achizitie si montare
21 centrala termica)
Scoala A.Vlaicu
22 (achiziie i montare gigacalorimetru )
Scoala M.Viteazul-(achiziie i montare
23 gigacalorimetru )
Liceul de arta--(achiziie i montare
24 gigacalorimetru )
Grup Sc.I. Ghica -bransament gaze
25 ,energie electrica
Grup ScI.G.Moisil- (achizitie si
26 montare centrala termica)
Liceul N. Iorga- (achizitie si montare
27 centrala termica)
Grup Sc.E.Nicolau -modernizare punct.
28 termic
Cap 66.02 ,,SANATATE"
din care:
D Alte active fixe

376,41
376,41

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

C
1
2

3
D

Spitalul "Sf.Pantelimon"-cofinantare
Program Phare :Consolidare pavilion
central si administrariv
Spitalul,,Sfantul PantelimonReabilitare centrala termica si instalatii
de incalzire
Cap. 68.02 ,,ASIGURARI SI
ASISTENTA SOCIALA"
din care:
Mobilier,aparatura , birotica si
alte active corporale
Camin Pensionari Sf.Nicolae-soba de
gatit
Directia de Asistenta Socialacalculatoare
Serviciul de Functionare si
Administrare a Creselorcalculator+imprimanta
Alte active fixe
Serviciul de Functionare si
Administrare a Creselor-amenajare
spatiu de joaca pentru copii la Cresa
nr.1
Cap. 70.02 ,,Locuinte,servicii si
dezvoltare publica" din care:
Constructii

1 Retea apa str. Ghe. Asachi (R.A. Apa)


Utilitati ansamblul de locuinte bl.24
2 (R.A. Apa)
Amenajari hidrotehnice in vederea
desecarii lacurilor din cart. Chercea
,L.Dulce si Lacu Tiganesc din Port
3 (R.A. Apa)
Extindere retea apa str. Ion Creanga
4 (R.A. Apa)
D Alte active fixe
1 Cadastru imobiliar si banca de date

286,41

286,41

286,41

90

90

90

61

61

61

51

51

51

40

40

40

5
10

5
10

10

10

631
351

631
351

0
0

0
0

0
0

21

21

21

120

120

120

100

100

100

110
280
200

110
280
200

5
10

10
631
351

110
280
200

0
0

0
0

0
0

0
0

2 Reabilitare fantani arteziene


Cap. 74.02 ,,PROTECTIA
MEDIULUI" din care:
A Constructii
Viabilizare retea de canalizare cart.
1 Lacu Dulce
Extindere retea canalizare Parc
Monument si construirea a 3 WC-uri
2 publice(R.A. Apa)
Extindere retea canalizare str. Ciprian
3 Porumbescu(R.A. Apa)
4 Canalizare str. Somesului(R.A. Apa)
Reabilitarea si extinderea retelelor de
canalizare si construirea statiei de
epurare -cheltuieli neeligibile Program
5 ISPA
D Alte active fixe
Canal colector general de ape uzate
(exproprieri,demolari,refaceri
1 imobile)(R.A. Apa)
Lucrari de eliminarea apei pluviale
,ridicarea la cota, capace canalizare si
2 inlocuire guri de scurgere(R.A. Apa)

D
1

3
4

Cap. 84.02 ,,TRANSPORTURI" din


care:
Alte active fixe
Studiu de fezabilitate -b-dul
Dorobantilor
Semaforizare intersectia Dorobantilor Calea Calarasilor si montare de camera
video(Braicar)
Modernizare semaforizare intersectia
Dorobanti-Calea Galati si montare
camera video(Braicar)
Modernizare semaforizare intersectia
str. Scolilor-str. Grivitei (Braicar)

80

80

80

1889,8
1569,8

1889,8
1569,8

90,62

90,62

90,62

160

160

160

12
80

12
80

12
80

1227,18
320

1227,18
320

200

200

200

120

120

120

261
261

261
261

97

97

97

40

40

40

40

40

40

20

20

20

1889,8
1569,8

1227,18
320

261
261

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Modernizare semaforizare intersectia


5 str.M. Eminescu-str. Grivitei (Braicar)
Modernizare semaforizare intersectia
6 str.E. Grigorescu-str. Grivitei (Braicar)

32

32

32

32

32

32

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


CONSTANTIN SEVER CIBU

DIRECTOR EXECUTIV,
ANGHELESCU STOICA

2006