Sunteți pe pagina 1din 95

PROGRAMUL OPERAIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Axa prioritar 1 Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii


economice i dezvoltrii afacerilor
GHIDUL SOLICITANTULUI
ANEXE

ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI


Anexa 1 Formularul Cererii de Finanare
Anexa 2 Modele de declaraii

Anexa 2.1.1 Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea


(variant investiii pentru departamente CD ale ntreprinderilor)

Anexa 2.1.2 - Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea


(variant spin-off i start-up)

Anexa 2.1.3 - Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea


(variant atragerea specialitilor din strintate)

Anexa 2.1.4 Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea


(variant clustere de inovare)

Anexa 2.1.5 Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea


(variant ntreprindere nou-nfiinat inovatoare)

Anexa 2.2 - Declaraie pe proprie rspundere privind evitarea dublei finanri din fonduri
publice

Anexa 2.3 Declaraie pe proprie rspundere de certificare a aplicaiei

Anexa 2.3.1 Declaraie pe proprie rspundere de certificare a aplicaiei (variant


clustere de inovare)

Anexa 2.4 Declaraie privind eligibilitatea TVA aferent cheltuielilor eligibile incluse n
bugetul proiectului propus spre finanare din instrumente structurale

Anexa 2.5 Declaraie pe proprie rspundere c terenul/ imobilul nu face obiectul unui
litigiu

Anexa 2.6 - Declaraie pe proprie rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n


categoria ntreprinderilor mici i mijlocii

Anexa 2.7 Declaraie pe proprie rspundere n vederea certificrii efectului stimulativ

Anexa 2.8 Declaraie pe proprie rspundere privind ncadrarea n definiia organizaiei


de cercetare

Anexa 2.9 Declaraie pe proprie rspundere privind ajutoare de minimis

Anexa 2.10 Declaraie pe proprie rspundere pentru ntreprindere nou-nfiinat


inovatoare

Anexa 2.11 Declaraie pe proprie rspundere privind valoarea precomenzilor i


contractelor

Anexa 2.12 Declaraie privind contractele directe ale solicitantului cu ntreprinderi pe


domeniul proiectului din ultimii 5 ani

Anexa 2.13 Lista ntreprinderilor care i-au exprimat interesul pentru realizarea unui
parteneriat de transfer de cunotine cu solicitantul i Model Expresie de Interes a
ntreprinderii
Anexa 3 Lista domeniilor i subdomeniilor de specializare inteligenta i sntate
Anexa 3.1 Lista sectoarelor economice
Anexa 4 - Not de fundamentare privind valorile cuprinse n bugetele orientative din cererea de
finanare
Anexa 5 Modele de studii

Anexa 5.1 - Model Studiu de Fezabiliate/ DALI


3

Anexa 5.2 - Model Studiu de Impact


Anexa 5.3 - Model Studiu de Pia
Anexa 5.3.1 - Model Studiu de Pia (variant Parteneriate pentru transfer de
cunotine)
Anexa 5.4 - Model Plan de Afaceri
Anexa 5.4.1 - Model Plan de Afaceri (variant spin-off i start-up)
Anexa 5.5 - Model memoriu tehnic
Anexa 5.6 - Model proiecii financiare

ANEXA 1- FORMULARUL CERERII DE FINANARE


MECS - ANCSI
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE

FORMULARUL CERERII DE FINANARE

PROGRAMUL OPERAIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020


AXA PRIORITAR 1 CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGIC I INOVARE (CDI)
N SPRIJINUL COMPETITIVITII ECONOMICE I DEZVOLTRII AFACERILOR
ACIUNEA ....................
Tip proiect
...........................................................................................

<TITLUL PROIECTULUI max. 200 caractere>


<ACRONIM max 20 de caractere>
FEDR
<Precizrile marcate intre parantezele unghiulare vor fi terse atunci cnd completai cererea de
finanare; rolul textului din cadrul parantezelor este de o oferi instruciuni asupra modului in care
se va completa seciunea respectiva.
Cererea de finanare se va completa cu font Times New Roman , la un singur rnd, dimensiunea 12.
ATENIE! Cererea de finanat completat nu va depi 50 de pagini (fr a lua n calcul CV-urile
5

anexate Cererii de Finanare.>

Cuprins
1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL
2. INFORMAII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI I A
DIRECTORULUI DE PROIECT
3. INFORMATII PRIVIND FINANTARI PUBLICE PRIMITE IN ULTIMII 3 ANI
4. INFORMAII PRIVIND PROIECTUL
5. INDICATORI
6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
7. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL
7.1 PRINCIPIUL POLUATORUL PLTETE
7.2 DEZVOLTAREA DURABIL
7.3 EGALITATEA DE ANSE
7.4 ACHIZIII
8. PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI
8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE
CHELTUIAL
8.2 PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI
9. LISTA ACTIVELOR DE ACHIZITIONAT PRIN PROIECT

1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL


1.1 Denumirea solicitantului

< denumire complet in conformitate cu actul de constituire, scris


cu majuscule >

1.2 Forma juridica de organizare < se va bifa cu X forma juridic corespunztoare >
Societate comercial constituit

Institut naional de cercetareconform Legii nr. 31/1990


dezvoltare
Asociaie

Instituie de nvmnt
superior de stat acreditat
Fundaie

Instituie de nvmnt
superior de drept privat
acreditat
Camer de comer constituit

Institut, centru sau staiune


conform Legii nr. 335/2007
CD din subordinea Academiei
Romne sau acad. de ramur
Societate cu personalitate juridic

Institut/centru/staiune CD
constituit conform legilor speciale
organizat/ ca instituie
(Legea nr. 15/1990, OUG nr.
public sau de drept public
30/1997)

Centru internaional de CD
nfiinat n baza unor acorduri
internaionale

Alt tip de instituie public


sau de drept public care are ca
obiect de activitate CD

1.3 Anul nfiinrii


1.4 ncadrarea ntreprinderii < se va bifa unde este cazul >
Microntreprindere

ntreprindere mic
ntreprindere mijlocie
ntreprindere mare

1.5 Date de contact

Adresa oficial/adresa sediului


social

Adresa de coresponden
< se va completa doar dac
adresa de coresponden difer
de adresa oficial >

Regiune:
Judet/Sector
Localitate
Adresa: < se menionez
adresa potal complet >
1.6 Cod unic de nregistrare

< CUI >

1.7 Cod fiscal TVA

< se va trece sub forma RO XXXX se va completa doar de


organizaiile pltitare de TVA >

1.8 Cod CAEN

< codul CAEN de activitate la care se adreseaza proiectul >

1.8. 1. Sectorul economic

< se precizeaz sectorul/sectoarele economic/e cruia/crora se


adreseaz rezultatele proiectului >

1.9 BANCA
Banca/ Sucursal
Adresa
Nr. de cont n format IBAN

1.10 Date privind clusterul de


inovare (entitate juridic)
Denumirea clusterului de
inovare
Forma juridica de organizare
Anul nfiinrii
Cod unic de nregistrare

< se completeaz numai pentru tipul de proiect Clustere de


inovare>

1.11 Date privind activitatea de


cercetare-dezvoltare

Venituri realizate din


activitatea de cercetaredezvoltare (lei)

Cheltuieli pentru activitatea de


cercetare-dezvoltare (lei)

<se va trece penultimul an fiscal


naintea depunerii cererii de
finanare >
<se va trece ultimul an fiscal
naintea depunerii cererii de
finanare>
2. INFORMAII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI I
DESPRE DIRECTORUL DE PROIECT
8

Nume i
prenume
2.1 Reprezentant
legal
2.2 Director de
proiect

Funcia

Tel

Fax

E-mail

<dac este
angajat al
solicitantului>

3. INFORMAII PRIVIND ALTE FINANRI PUBLICE PRIMITE


3.1 Solicitantul a mai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice dedicat clusterelor
de inovare/polilor de competitivitate sau investiiilor in faciliti CD (fonduri europene, fonduri in
cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale, imprumuturi din partea instituiilor
finantatoare internationale precum BERD/BEI/Banca Mondiala) n ultimii 3 ani?
DA
NU
< n caz afirmativ, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru maximum 10 proiecte,
prezentate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de
finanare>:

Nr.
crt

(1)

Titlul proiectului i Nr Instituia cu care s-a


de referin
semnat contractul de
finanare i denumirea
programului
(2)

(3)

Bugetul
contractului
finanare

Cota solicitantului Anul


semnrii Anul finalizrii
de din contractul de contractului de contractului de
finanare
finanare
finanare

(mii lei)

(mii lei)
(4)

(5)

(6)

(7)

...
< Coloana 2 va fi completat cu denumirea complet a proiectului i numrul de referin/cod SMIS/nr contract de finanare
Coloana 3 va fi completat cu denumirea instituiei cu care s-a semnat contractul de finanare i denumirea n clar a programului
Coloana 4 va fi completat cu bugetul total al contractului inclusiv TVA, respectiv valoarea certificat dac proiectul a fost finalizat sau valoarea
precizat n contract /ultimul act adiional dac contractul este n execuie
Coloana 5 se va completa cu valoarea cotei solicitantului la contract dac a proiectul a fost derulat de acesta n parteneriat, avnd n vedere i
precizrile de completare a coloanei 4; valoarea se va trece in lei inclusiv TVA>

10

3.2 Prezentul proiect sau activitati prevazute in prezentul proiect a mai fost finantat/au mai fost
finantate din fonduri publice (fonduri europene, fonduri in cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri
publice guvernamentale, imprumuturi din partea institutiilor finantatoare internationale precum
BERD/BEI/Banca Mondiala) in ultimii 3 ani?
DA
NU
< n caz afirmativ, v rugm specificai n cadrul cror proiectele din cele menionate la pct 3.1 >
3.3 Pentru prezentul proiect sau pentru activitati prevazute in prezentul proiect exista alte solicitari
pentru finantare in cadrul altor programe la momentul depunerii prezentei cereri de finantare?
DA
NU
In caz de raspuns afirmativ la intrebarea de mai sus precizati:
Programul de finantare la care s-a depus
proiectul
Data depunerii proiectului
<conform numarului de inregistrare>
Stadiul evaluarii
<se va preciza stadiul functie de informarile primite
de la institutia unde s-a depus proiectul>
Activitati similare prezentului proiect pentru
care s-a mai solicitat finantare
4. INFORMAII PRIVIND PROIECTUL
4.1 Date generale
Programul Operaional

POC

Axa Prioritar

AP1: CDI n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii


afacerilor

Aciunea
Tipul proiectului
Domeniul i subdomeniul
< se va preciza unul sau mai multe dintre subdomeniile ( x.y.zn care se ncadreaz
denumirea ) din Anexa 3 la ghidul solicitantului >
proiectul

4.2 Locaia / locaiile proiectului


Regiunea Jude

Localitate

Adresa complet
11

Activitile care se vor


desfura la adresa
menionat

4.3 Durata proiectului


<in luni, calculate de la data semnrii contractului de finanare pn la finalizarea activitilor
proiectului>
4.4 Obiectivul proiectului
<se vor descrie obiectivele proiectului; sectiunea va avea maximum 1 pagin >
4.5 Justificarea si contextul proiectului
< Se va prezenta contextul naional i internaional n domeniul proiectului i gradul de noutate al
proiectului; se va justifica ncadrarea domeniului proiectului ntr-unul din domeniile prioritare; se
va prezenta necesitatea activitilor propuse spre finanare pentru atingerea scopului proiectului; se
va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o component a unui alt proiect mai
complex sau continuarea altui proiect. In cazul proiectelor ITI se justifica importanta pentru zona
Biosferei Delta Dunrii a rezultatelor proiectului. Seciunea va avea maximum 3 pagini >
4.5.1 Justificarea ncadrrii rezultatelor obinute n urma implementrii proiectului ntr-unul
dintre domeniile de specializare inteligent
< Se va prezenta modul n care rezultatele proiectului se ncadreaz in domeniile /subdomeniile de
specializare inteligent prezentata in anexa la ghidul solicitantului>
4.5.2 Relaia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante
Tip
Nr
Denumire
Mod de relaionare
(program/strategie/proiect/altele)
crt
1.
2.
3.
....
< Se va prezenta modul n care investiia propusa se adreseaza si altor strategii na ionale sau
sectoriale sau/i strategiilor regionale de inovare (RIS), modul in care rezultatele proiectului
contribuie la atingerea obiectivelor acestor strategii identificate >
4.6 Beneficiarii direci ai proiectului
<se va preciza cine sunt beneficiarii direci ai proiectului i cum vor beneficia de rezultatele
proiectului ntreprinderile. Seciunea va fi corelata cu punctul 4.5 de mai sus i cu documentele
suport ale proiectului>
4.7 Descrierea proiectului
12

<Prezentarea activitilor si sub-activitilor, a rezultatelor estimate, perioada de derulare a


activitilor i subactivitilor, rezultate prevzute, resurse care vor fi utilizate>

13

4.7.1 Lista activitilor i subactivitilor


<Tabelul de mai jos este o sinteza a activitilor i subactivit ilor proiectului, care vor detaliate la punctul 4.7.2 de mai jos. Activit ile i subactivitile eligibile se vor include in tabel aa cum sunt formulate la capitolul 2.3 din Ghidul Solicitantului, sec iunea corespunztoare tipului de
proiect.>:

(1)
Activitatea 1

Tip activitate

(2)

(3)

Durata

Neeligibil

Denumire subactivitate

Eligibil

Denumire
activitate

Durata total
(nr. luni)

(4)

(5)

1.1 Subactivitatea .
1.2 Subactivitatea.
1.x Subactivitatea.

Activitatea 2

2.1 Subactivitatea
2.2 Subactiviatea
2.x Subactivitatea

Activitatea 3

3.1 Subactivitatea
3.2 Subactiviatea
3.x Subactivitatea

Activitatea x
14

Rezultate cunatificate

Data
ncepere

Data
finalizare

(Luna)

(Luna)

(6)

(7)

(8)

Informare i
publicitate
privind proiectul

Management de
proiect

Audit final al
proiectului
<coloana 2 se va complete cu denumirea subactivitatilor avute in vedere ; coloanele 3 si 4 se vor bifa cu X in functie de situatia corespunzatoare
a eligibilitii activitii; coloanele 5,6,7 referitoare la durata vor meniona Luna 1, Luna 2. Luna x n corelare cu durata total a proiectului,
cu graficul de realizare a investiiei din studiul de fezabilitate unde este cazul, cu termenele prevazute la punctul 7.4 din cererea de finanare >

15

4.7.2

Descrierea activitilor si subactivitilor


Activitatea 1- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>

<se va prezenta pe scurt activitatea>


Sub-activitatea 1.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>
<se va descrie in detaliu subactivitatea>
Sub-activitatea 1.2 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>
.........
Activitatea X- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>
Sub-activitatea X.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>
........................
4.7.3 Riscuri
<se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum i msurile
de reducere a acestora >
4.7.4 Descrierea activitile ulterioare de cercetare-dezvoltare i inovare pentru care se
realizeaz investiia
< Se va completa numai pentru proiectele care conin activiti de investiii. Pentru
activitile de construcie/modernizare/extindere etc se vor indica laboratoarele de cercetare
noi/ modernizate i activitile de CDI corespunztore pentru care se realizeaz investiia. In
cazul echipamentelor propuse pentru achiziionare, se va descrie activitatea laboratorulului n
care vor funciona. >
4.8 Managementul proiectului i resursele umane alocate proiectului
4.8.1 Metodologia de implementare a proiectului
<se va descrie modul n care va fi gestionat implementarea activitilor proiectului i
mecanismul de monitorizare, evaluare i control necesar implementrii proiectului >
4.8.2 Resurse umane
Echipa de management a proiectului
Nr
Nume i prenume
Poziia
crt
proiect

n Angajat
al Zile/om Responsabilitati
solicitantului alocate
DA*
NU*

16

*Se va bifa cu X situaia corespunzatoare

Echipa de implementare a proiectului


Nr
Nume i prenume
Poziia
crt
proiect

n Angajat
al Zile/om Responsabilitati
solicitantului alocate
DA*
NU*

*Se va bifa cu X situatia corespunzatoare


5. INDICATORI
< se va completa cu indicatorii afereni tipului de proiect, prezentai n capitolul 4 din
Ghidul Solicitantului, seciunea corespunztoare tipului de proiect. Se poate completa cu
indicatori suplimentari, propui de solicitant. >
Indicatori de realizare
Valoare la nceputul perioadei de Valoare la sfritul perioadei
implementare a activitilor
de implementare a
proiectului
activitilor proiectului

Indicatori de rezultat

Valoare la nceputul perioadei


de implementare a activitilor
proiectului

Valoare la sfritul perioadei


de durabilitate

6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
< se va prezenta modul n care implementarea rezultatelor proiectului vor fi susinute
administrativ, tehnic i financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de
finanare. Pentru proiectele care conin investiii informaiile vor fi corelate cu studiul de
fezabilitate prin care se va demonstra fezabilitatea instituional i financiar a investiiei.>

17

7. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL


7.1 Principiul poluatorul pltete
<se va prezenta modul n care proiectul va respecta principiul poluatorul pltete, dac este
cazul>

7.2 Dezvoltarea durabil


<se va prezenta modul n care proiectul contribuie la respectarea principiului privind
dezvoltarea durabil>
7.3 Egalitatea de anse
<se va prezenta modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n
elaborarea i implementarea proiectului, fie n activitile, fie n managementul proiectului,
menionnd orice component specific care arat acest lucru>

7.4 ACHIZIII

Nr.
crt.

Tipul achiziiei
(servicii/
bunuri/
lucrri)

Valoarea
estimat
(Lei)

Scopul achiziiei

Data estimat Data estimat


de ncepere a de finalizare a
procedurii*
procedurii*

1
2
3
....
.
< *Se va completa cu nr. lunii (ex. Luna 3) in corelare cu punctul 4.7.1 din cererea de
finanare>

18

8. PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI


8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE
CHELTUIAL
< Se vor completa n tabel categoriile de cheltuieli eligibile conform capitolului 2.4 din Ghidul
Solicitantului, seciunea corespunztoare tipului de proiect. Se vor completa separat cheltuielile
eligibile indirecte (de regie) unde este cazul (dac nu sunt eligibile se pot include in lista
cheltuielilor integral neeligibile). >
- lei
Valoarea
Intensitatea
Valoare
Valoare
Valoare
asistenei
interveniei
Cod
Denumire cheltuial
cheltuial eligibil neeligibil
financiare
publice
(lei)
(lei)*
(lei)
nerambursabile
(%)
(lei)
1
2
3
4
5
6
7
CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE

TOTAL CHELTUIELI
ELIGIBILE DIRECTE
TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE
DIRECTE MINUS ACHIZIII DE
SERVICII (se va preciza unde este
cazul s se completeze)
CHELTUIELI ELIGIBILE INDIRECTE (unde este cazul)
Cheltuieli generale de
administraie (de regie)**
TOTAL CHELTUIELI
ELIGIBILE
CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE

TOTAL CHELTUIELI
NEELIGIBILE
(Total
(Valoare (Valoare
(Valoare
buget
eligibil neeligibil
asisten
proiect)
total)
total)
nerambursabil)
*) In cazul n care solicitantul depune o declaraie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA
aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului, atunci, calculul cheltuielilor
eligibile (col.4) se face cu includerea TVA.

TOTAL GENERAL

19

**) Se completeaz numai pentru tipurile de proiecte pentru care sunt eligibile cheltuieli
generale de administraie (indirecte).
8.2 PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI
Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului:
- lei NR.
COMPONENTE ALE
VALOARE
CRT.
BUGETULUI
PROIECTULUI
I
VALOAREA TOTAL A
(I=II+III)
PROIECTULUI
II
VALOAREA NEELIGIBIL A
PROIECTULUI
III
VALOAREA ELIGIBIL A
PROIECTULUI
III.1
ASISTEN FINANCIAR
NERAMBURSABIL
SOLICITAT
III.2
CONTRIBUIA ELIGIBIL A
SOLICITANTULUI
III.2.1
Contribuia n numerar
III.2.2
Contribuia n natur
Nu este cazul
III.2.3
mprumut

9. LISTA ACTIVELOR DE ACHIZITIONAT PRIN PROIECT


9.1 Lista activelor fixe corporale de achiziionat
<Denumire i caracteristici tehnice, nr.uniti >
9.2 Lista activelor fixe necorporale de achiziionat
<Denumire i caracteristici tehnice, nr.uniti >

20

ANEXA LA CEREREA DE FINANARE:


CV-URILE ECHIPEI DE MANAGEMENT A PROIECTULUI (max. 5)
Se va completa pentru membrii echipei de management a proiectului cte un CV de max. 1-2
pagini pe modelul urmtor:
Acronimul Proiectului:
Funcia n cadrul Proiectului:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data i locul naterii:
4. Cetenie:
5. Stare civil:
6. Studii:
Instituia
Perioada
Grade sau diplome
obinute
7. Experiena profesional:
Instituia

Perioada

Funcia

Descriere

8. Limbi strine cunoscute:


9. Competene n domeniul investiiilor:
10. Alte specializri i calificri:
11. Experiena acumulat (n special managerial) n alte programe/proiecte
naionale/internaionale:
Programul/Proiectul
Funcia
Perioada
Bugetul administrat

12. Alte meniuni:


Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea.
Data completrii:

21

CV-URILE PERSOANELOR DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI


(n cazul proiectelor care conin investiii se vor ataa i CV-URILE MEMBRILOR CU
EXPERIEN DIN ECHIPELE DE CERCETARE CARE VOR FOLOSI
FACILITILE CD DEZVOLTATE DE PROIECT)
(max. 15)
Se va completa cte un CV de max. 1-2 pagini de persoan, pe modelul urmtor:
Instituia de care aparine:
Funcia n cadrul instituiei:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data i locul naterii:
4. Cetenie:
5. Stare civil:
6. Studii:
Instituia
Perioada
Grade sau diplome
obinute
7. Experiena profesional:
Instituia

Perioada

Funcia

Descriere

8. Limbi strine cunoscute:


9. Competene:
10. Alte specializri i calificri:
11. Experiena acumulat n alte programe/proiecte naionale/internaionale:
Programul/Proiectul
Funcia
Perioada
Bugetul administrat

12. Alte meniuni:


Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea.
Data completrii:

22

ANEXA 2- MODELE DE DECLARAII


ANEXA 2.1.1 - variant investiii pentru departamente CD ale ntreprinderilor
Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea
A. Certificm prin prezenta c ........................ (denumirea instituiei solicitante) NU se afl n
nici una din situaiile enumerate n continuare:
1) are obligaii de plat scadente ctre instituiile publice, nu i-a ndeplinit la timp obliga iile
de plat a impozitelor, taxelor i a altor contribuii ctre bugetul de stat, bugetele speciale i
bugetele locale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
2) este o ntreprindere aflat n dificultate n sensul prevederile art. 2 punctul 18 din
Regulamentul 651/2014 al CE, i anume:
(i) n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat, atunci cnd mai mult de
jumtate din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate.
Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din
toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale
societii) conduce la un rezultat negativ care depete jumtate din capitalul social
subscris;
(ii) n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au rspundere
nelimitat pentru creanele societii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul
propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut din cauza pierderilor
acumulate;
(iii) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
ndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri
colective de insolven la cererea creditorilor si;
(iv) atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc
mprumutul sau nu a ncetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face nc
obiectul unui plan de restructurare;
(v) n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci cnd, n ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al ntreprinderii este mai mare de 7,5; i
2. capacitatea de acoperire a dobnzilor calculat pe baza EBITDA se situeaz sub
valoarea 1,0.
3) n stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judector-sindic sau
activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
4) a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat n urma unei decizii anterioare a
Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal i
incompatibil cu piaa intern;
5) a nchis aceeai activitate sau o activitate similar n Spaiul Economic European n cei
doi ani care au precedat depunerea cererii de finanare i la momentul depunerii cererii de
finanare nu are planuri concrete de a nchide o astfel de activitate ntr-o perioad de doi ani
dup finalizarea investiiei iniiale pentru care se solicit finanare, n zona n cauz;

23

6) Reprezentantul legal al solicitantului a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre


definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
7) Reprezentantul legal al solicitantului a fost condamnat, prin hotrre definitiv a unei
instane judectoreti, pentru fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau pentru
svrirea altor infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
B.
Certificm
pe
proprie
rspundere
c
proiectul
cu
titlul:
........................................................................................... i numrul de nregistrare electronic
........................, depus la competiia .
nu solicit finanare pentru :
activiti de export
activiti din sectorul pescuitului i al acvaculturii, astfel cum este reglementat de
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
decembrie 2013 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor
pescreti i de acvacultur;
activiti din sectorul produciei agricole primare;
activiti din sectorul prelucrrii i comercializrii produselor agricole, n urmtoarele
cazuri: (i) atunci cnd valoarea ajutoarelor este stabilit pe baza preului sau a
cantitii unor astfel de produse achiziionate de la productori primari sau introduse
pe pia de ntreprinderile respective; sau (ii) atunci cnd ajutoarele sunt condiionate
de transferarea lor parial sau integral ctre productorii primari;
activiti privind facilitarea nchiderii minelor de crbune necompetitive, astfel cum
sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
activiti din sectorul siderurgic, din sectorul crbunelui, din sectorul construciilor
navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor i al infrastructurii
conexe, din sectorul producerii i distribuiei de energie i al infrastructurii pentru
aceasta.
nu va utiliza cu precdere produse naionale n detrimentul produselor importate.
C. Certificm pe proprie rspundere c vom utiliza finanarea nerambursabil strict pentru
activitile i costurile precizate n proiectul ................................. (titlul proiectului), cu numrul
de nregistrare electronic , depus la competiia .
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Reprezentant legal
<denumire oficial solicitant>
<funcie reprezentant legal >
<nume, prenume reprezentant legal*>
<semntur reprezentant legal>
Data : <zz/ll/aa>
<tampila>
24

*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

25

ANEXA 2.1.2 - variant spin-off i start-up


Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea

Certificm prin prezenta c ntreprinderea .. nu se afl n nici una


din situaiile enumerate n continuare:
i) n stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judector-sindic sau
activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
ii) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de
stat, bugete speciale, bugete locale), n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
iii) reprezentantul legal a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre definitiv a unei
instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau
pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
iv) prezint informaii false sau nu prezint informaiile cerute mai sus.

Certificm pe proprie rspundere c ntreprinderea .. nu


se afl n dificultate, n sensul Comunicatului Comisiei privind ajutoarele de stat
pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor nefinanciare aflate n
dificultate (2014/C 249/01) i anume:
(i) n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat, atunci cnd mai mult de
jumtate din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate.
Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din
toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale
societii) conduce la un rezultat negativ care depete jumtate din capitalul social
subscris;
(ii) n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au rspundere
nelimitat pentru creanele societii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul
propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut din cauza pierderilor
acumulate;
(iii) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
ndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri
colective de insolven la cererea creditorilor si;
(iv) atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc
mprumutul sau nu a ncetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face nc
obiectul unui plan de restructurare;
(v) n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci cnd, n ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al ntreprinderii este mai mare de 7,5; i
2. capacitatea de acoperire a dobnzilor calculat pe baza EBITDA se situeaz sub
valoarea 1,0.

Certificm pe proprie rspundere c ntreprinderea ..


activeaz n oricare din sectoarele economice, cu excepia urmtoarelor sectoare:
(a) pescuit i acvacultur, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr.
104/2000 al Consiliului;
(b) producia primar de produse agricole;
(c) n sectorul prelucrrii i comercializrii produselor agricole.
26

Certificm
pe
proprie
rspundere
c
proiectul
cu
titlul:
........................................................................................... i numrul de nregistrare
electronic ........................, depus la competiia .
nu solicit finanare pentru activiti de export
nu va utiliza cu precdere produse naionale n detrimentul produselor importate
activitile eligibile ale proiectului nu au nceput nainte de data depunerii propunerii
de proiect

Certificm pe proprie rspundere c vom utiliza finanarea nerambursabil strict


pentru activitile i costurile precizate n proiectul ................................. (titlul
proiectului), cu numrul de nregistrare electronic , depus la competiia
.

Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.
Dat: (ZI/LUN/AN)
Reprezentantul legal

Funcie
Nume i prenume*
Semntura

Directorul de proiect

tampila
Nume i prenume*
Semntura

*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

27

ANEXA 2.1.3 - variant atragerea specialitilor din strintate


Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea
A. Certificm pe proprie rspundere c ........................ (denumirea instituiei solicitante) NU se
afl n nici una din situaiile enumerate n continuare:
1) are obligaii de plat scadente ctre instituiile publice, nu i-a ndeplinit la timp obliga iile
de plat a impozitelor, taxelor i a altor contribuii ctre bugetul de stat, bugetele speciale i
bugetele locale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
2) este o ntreprindere aflat n dificultate n sensul prevederile art. 2 punctul 18 din
Regulamentul 651/2014 al CE, i anume:
(i) n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat, atunci cnd mai mult de
jumtate din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate.
Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din
toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale
societii) conduce la un rezultat negativ care depete jumtate din capitalul social
subscris;
(ii) n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au rspundere
nelimitat pentru creanele societii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul
propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut din cauza pierderilor
acumulate;
(iii) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
ndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri
colective de insolven la cererea creditorilor si;
(iv) atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc
mprumutul sau nu a ncetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face nc
obiectul unui plan de restructurare;
(v) n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci cnd, n ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al ntreprinderii este mai mare de 7,5; i
2. capacitatea de acoperire a dobnzilor calculat pe baza EBITDA se situeaz sub
valoarea 1,0.
3) n stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judector-sindic sau
activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
4) a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat n urma unei decizii anterioare a
Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal i
incompatibil cu piaa intern;
5) Reprezentantul legal al solicitantului a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
6) Reprezentantul legal al solicitantului a fost condamnat, prin hotrre definitiv a unei
instane judectoreti, pentru fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau pentru
svrirea altor infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

28

B.
Certificm
pe
proprie
rspundere
c
proiectul
cu
titlul:
............................................................................................. i numrul de nregistrare
electronic ........................, depus la competiia ........................
nu solicit finanare pentru :
activiti de export
activiti din sectorul prelucrrii i comercializrii produselor agricole, n urmtoarele
cazuri: (i) atunci cnd valoarea ajutoarelor este stabilit pe baza preului sau a
cantitii unor astfel de produse achiziionate de la productori primari sau introduse
pe pia de ntreprinderile respective; sau (ii) atunci cnd ajutoarele sunt condiionate
de transferarea lor parial sau integral ctre productorii primari;
activiti privind facilitarea nchiderii minelor de crbune necompetitive, astfel cum
sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.
nu va utiliza cu precdere produse naionale n detrimentul produselor importate.
C. Certificm pe proprie rspundere c vom utiliza finanarea nerambursabil strict pentru
activitile i costurile precizate n proiectul ................................. (titlul proiectului), cu numrul
de nregistrare electronic , depus la competiia ..........................
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Reprezentant legal
<denumire oficial solicitant>
<funcie reprezentant legal >
<nume, prenume reprezentant legal*>
<semntur reprezentant legal>
Data : <zz/ll/aa>
<tampila>
*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

29

ANEXA 2.1.4 variant clustere de inovare


Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea
A. Certificm pe proprie rspundere c ........................ (denumirea instituiei solicitante) NU se
afl n nici una din situaiile enumerate n continuare:
1) are obligaii de plat scadente ctre instituiile publice, nu i-a ndeplinit la timp obliga iile
de plat a impozitelor, taxelor i a altor contribuii ctre bugetul de stat, bugetele speciale i
bugetele locale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
2) este o ntreprindere aflat n dificultate n sensul prevederile art. 2 punctul 18 din
Regulamentul 651/2014 al CE, i anume:
(i) n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat, atunci cnd mai mult de
jumtate din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate.
Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din
toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale
societii) conduce la un rezultat negativ care depete jumtate din capitalul social
subscris;
(ii) n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au rspundere
nelimitat pentru creanele societii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul
propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut din cauza pierderilor
acumulate;
(iii) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
ndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri
colective de insolven la cererea creditorilor si;
(iv) atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc
mprumutul sau nu a ncetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face nc
obiectul unui plan de restructurare;
(v) n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci cnd, n ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al ntreprinderii este mai mare de 7,5; i
2. capacitatea de acoperire a dobnzilor calculat pe baza EBITDA se situeaz sub
valoarea 1,0.
3) n stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judector-sindic sau
activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
4) a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat n urma unei decizii anterioare a
Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal i
incompatibil cu piaa intern;
5) Reprezentantul legal al solicitantului a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
6) Reprezentantul legal al solicitantului a fost condamnat, prin hotrre definitiv a unei
instane judectoreti, pentru fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau pentru
svrirea altor infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

30

B.
Certificm
pe
proprie
rspundere
c
proiectul
cu
titlul:
............................................................................................. i numrul de nregistrare
electronic ........................, depus la competiia ........................
nu solicit finanare pentru :
activiti de export
activiti din sectorul pescuitului i al acvaculturii, astfel cum este reglementat de
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11
decembrie 2013 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor
pescreti i de acvacultur;
activiti din sectorul produciei agricole primare;
activiti din sectorul prelucrrii i comercializrii produselor agricole, n urmtoarele
cazuri: (i) atunci cnd valoarea ajutoarelor este stabilit pe baza preului sau a
cantitii unor astfel de produse achiziionate de la productori primari sau introduse
pe pia de ntreprinderile respective; sau (ii) atunci cnd ajutoarele sunt condiionate
de transferarea lor parial sau integral ctre productorii primari;
activiti privind facilitarea nchiderii minelor de crbune necompetitive, astfel cum
sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.
nu va utiliza cu precdere produse naionale n detrimentul produselor importate.
C. Certificm pe proprie rspundere c vom utiliza finanarea nerambursabil strict pentru
activitile i costurile precizate n proiectul ................................. (titlul proiectului), cu numrul
de nregistrare electronic , depus la competiia ..........................
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Reprezentant legal
<denumire oficial solicitant>
<funcie reprezentant legal >
<nume, prenume reprezentant legal*>
<semntur reprezentant legal>
Data : <zz/ll/aa>
<tampila>
*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

31

ANEXA 2.1.5 variant ntreprindere nou-nfiinat inovatoare


Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea
A. Certificm pe proprie rspundere c ........................ (denumirea instituiei solicitante) NU se
afl n nici una din situaiile enumerate n continuare:
1) are obligaii de plat scadente ctre instituiile publice, nu i-a ndeplinit la timp obliga iile
de plat a impozitelor, taxelor i a altor contribuii ctre bugetul de stat, bugetele speciale i
bugetele locale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
2) este o ntreprindere aflat n dificultate n sensul prevederile art. 2 punctul 18 din
Regulamentul 651/2014 al CE, i anume:
(i) n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat, atunci cnd mai mult de
jumtate din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate.
Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din
toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale
societii) conduce la un rezultat negativ care depete jumtate din capitalul social
subscris;
(ii) n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au rspundere
nelimitat pentru creanele societii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul
propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut din cauza pierderilor
acumulate;
(iii) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
ndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri
colective de insolven la cererea creditorilor si;
(iv) atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc
mprumutul sau nu a ncetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face nc
obiectul unui plan de restructurare;
(v) n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci cnd, n ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al ntreprinderii este mai mare de 7,5; i
2. capacitatea de acoperire a dobnzilor calculat pe baza EBITDA se situeaz sub
valoarea 1,0.
3) n stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judector-sindic sau
activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
4) a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat n urma unei decizii anterioare a
Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal i
incompatibil cu piaa intern;
5) Reprezentantul legal al solicitantului a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale
sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
6) Reprezentantul legal al solicitantului a fost condamnat, prin hotrre definitiv a unei
instane judectoreti, pentru fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau pentru
svrirea altor infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

32

B.
Certificm
pe
proprie
rspundere
c
proiectul
cu
titlul:
............................................................................................. i numrul de nregistrare
electronic ........................, depus la competiia ........................
nu solicit finanare pentru :
activiti de export
activiti din sectorul produciei agricole primare;
activiti din sectorul prelucrrii i comercializrii produselor agricole, n urmtoarele
cazuri: (i) atunci cnd valoarea ajutoarelor este stabilit pe baza preului sau a
cantitii unor astfel de produse achiziionate de la productori primari sau introduse
pe pia de ntreprinderile respective; sau (ii) atunci cnd ajutoarele sunt condiionate
de transferarea lor parial sau integral ctre productorii primari;
activiti privind facilitarea nchiderii minelor de crbune necompetitive, astfel cum
sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.
nu va utiliza cu precdere produse naionale n detrimentul produselor importate.
C. Certificm pe proprie rspundere c vom utiliza finanarea nerambursabil strict pentru
activitile i costurile precizate n proiectul ................................. (titlul proiectului), cu numrul
de nregistrare electronic , depus la competiia ..........................
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Reprezentant legal
<denumire oficial solicitant>
<funcie reprezentant legal >
<nume, prenume reprezentant legal*>
<semntur reprezentant legal>
Data : <zz/ll/aa>
<tampila>
*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

33

ANEXA 2.2
DECLARAIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANRI DIN FONDURI PUBLICE
Subsemnatul/subsemnata

(numele

prenumele

reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de ...........


(funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ...
(denumirea instituiei solicitante), declar pe proprie rspundere c
activitile

cheltuielile

propuse

spre

finanare

...........................................................................................

cadrul

proiectului

numrul

de

cu

titlul:

nregistrare

electronic ........................, depus la competiia ............................ (codul competiiei), nu sunt i


nu au fost finanate din alte fonduri publice, inclusiv ajutoare de stat i ajutoare de minimis.

Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Reprezentant legal
<denumire oficial solicitant>
<funcie reprezentant legal >
<nume, prenume reprezentant legal*>
<semntur reprezentant legal>
Data : <zz/ll/aa>
<tampila>
*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

34

ANEXA 2.3
Declaraie pe proprie rspundere de certificare a aplicaiei
Subsemnatul/subsemnata

reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de

(numele

prenumele

(funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ...


(denumirea instituiei solicitante),

confirm c informaiile incluse n cererea de finanare cu titlul ............................................... i


numrul de nregistrare electronic ........................, depus la competiia ............................ (codul
competiiei), precum i detaliile prezentate n documentele anexate sunt corecte i asistena
financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii.
De asemenea, confirm c nu cunosc nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze
sau ar putea fi ntrziat.
neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele
solicitate, inclusiv aceast declaraie, propunerea de proiect ar putea fi respins.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.
Reprezentant legal
<denumire oficial solicitant>
<funcie reprezentant legal >
<nume, prenume reprezentant legal*>
<semntur reprezentant legal>
Data : <zz/ll/aa>
<tampila>
*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

35

ANEXA 2.3.1 variant clustere de inovare


Declaraie pe proprie rspundere de certificare a aplicaiei
Subsemnatul/subsemnata ................................................. <numele i prenumele reprezentantului
legal al instituiei solicitante>, n calitate de ......................................... <funcia reprezentantului
legal al instituiei solicitante> al ............................................. <denumirea instituiei solicitante>,
confirm

informaiile

incluse

cererea

de

finanare

pentru

proiectul

cu

titlul ............................................... i numrul de nregistrare electronic ........................, depus


la competiia ............................ <codul competiiei>, precum i detaliile prezentate n
documentele anexate sunt corecte i asistena financiar pentru care am aplicat este necesar
proiectului pentru a se derula conform descrierii.
Confirm c cererea de finanare menionat este aferent singurei propuneri depus la
competiia ............ <codul competiiei> de ctre instituia pe care o reprezint, n calitate de
organizaie care adminstreaza i exploateaza clusterul de inovare ................................................
<denumirea entitii juridice in care este constituit clusterul de inovare >.
De asemenea, declar c nu cunosc niciun motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze
sau ar putea fi ntrziat.
neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele
solicitate, inclusiv aceast declaratie, propunerea ar putea fi respins.

Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice
Reprezentant legal
<denumire oficial solicitant>
<funcie reprezentant legal >
<nume, prenume reprezentant legal*>
<semntur reprezentant legal>
Data : <zz/ll/aa>
<tampila>
*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

36

ANEXA 2.4
Declaraie privind eligibilitatea TVA aferent cheltuielilor eligibile incluse n bugetul
proiectului propus spre finanare din instrumente structurale

A. Datele de identificare a persoanei juridice


_____________________________________________________________________________
_
|
_________________________
|
| Codul de identificare
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
__________________________________________________________ |
| Denumirea
|__________________________________________________________| |
|
|
| Domiciliul fiscal
|
|
______________
__________________
__________ |
| Judeul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________||
|
__
________
__
_________________ |
| Ap. |__| Codul potal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________| |
|
___________________
_______________________ |
| Fax |___________________|
E-mail |_______________________| |
|
_____________________________________________________________________________
_|
B. Datele de identificare a proiectului
_____________________________________________________________________________
_
|
_______________________________________________________ |
| Titlul proiectului |_______________________________________________________| |
|
___________________________________________ |
| Numele programului operaional |
___________________________________________| |
|
_______________________________________________ |
| Axa prioritar
|_______________________________________________| |
|
____________________________________________ |
| Domeniul major de intervenie |
____________________________________________| |
|
_______________________________________________ |
| Data depunerii proiectului |_______________________________________________| |
|
_____________________________________________________________________________
_|
C. ......................................................................,
(numele i statutul juridic ale beneficiarului)
solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
37

.............................................................................,
(numele autoritii de management/organismului intermediar)
n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare (Codul fiscal), declar c m ncadrez n
urmtoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA
aplicabil:
a) [ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din
Codul fiscal;
b) [ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul
fiscal.
D. ......................................................................,
(numele i statutul juridic ale beneficiarului)
solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
.............................................................................,
(numele autoritii de management/organismului intermediar)
n conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c pentru achiziiile din
cadrul proiectului cuprinse n tabelul de mai jos TVA este nedeductibil.

Scopul achiziiei / Activitatea prevzut n


cadrul proiectului

Cod
L1
L1_1

Denumire cheltuiala

L1_8
L1_9

Programator microcontrolere
Compilator C PRO pentru
microcontrollere 32 biti
Compilator; C++ PRO pentru
microcontrollere 32 biti
Sursa de tensiune digitala
programabila
Multimetru digital de
laborator, 6.5 digiti
Osciloscop 2 canale analogice,
100MHz
Sonda analiza semnale digitale
100MHz
Osciloscop de inalta definitie
1000MHz
Monitor LED 27"

L1_10

Sistem Desktop PC

L1_2
L1_3
L1_4
L1_5
L1_6
L1_7

Laborator sisteme inteligente


Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente

38

L1_11
L1_12
L1_13
L1_14
L1_15
L1_16
L1_17
L1_18
L1_19

Laptop cu procesor 2.40GHz,


ecran LED 14", Full HD,
RAM 8GB, HDD 1TB + 8GB
SSHD, placa video 2GB,
sistem de operare Microsoft
Windows 8.1, Black
Senzor distanta, prezenta
Senzor iluminare
Modul monitorizare consum
(masoara si I si U)
Senzor temperature si
umiditate
Senzor gaz
Microsistem cu
microcontroller pe 32 biti
Modul de comunicare (la
distanta) cu support ZigBee
Acumulator 4.8V, 940mAh

L1_24
L1_25
L1_26
L1_27

Carcasa, sursa de alimentare si


conectori pentru echipare
completa Microsistem cu
microcontroller pe 32 biti
Microsistem cu
microcontroller pe 32 biti cu
comunicatie WiFi
Modul de comunicare (la
distanta) cu suport ZigBee
Ceas de timp real
Modul comunicare Bluetooth
(comunicare locala)
Modul localizare GPS
Acumulator 4.8V, 940mAh
Afisor OLED 128x32 pixeli

L1_28

Carcasa, sursa de alimentare si


conectori pentru echipare
completa Microsistem cu
microcontroller pe 32 biti cu
comunicatie WiFi

L1_20
L1_21
L1_22
L1_23

Cercetare pentru Microsisteme inteligente

Cercetare pentru Microsisteme inteligente


Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente

Cercetare pentru Microsisteme inteligente


Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente
Cercetare pentru Microsisteme inteligente

Laborator eficienta energetica a cladirilor


L2
L2_1
L2_2
L2_3

Calibrator camera IR
Datalogger 12 canale cu afiaj
Datalogger cu touch screen, 12
canale universale

Calibrare camer Infrarou


Aparat de laborator pentru eficientizarea
aparatelor termice
Aparat de laborator pentru eficientizarea
aparatelor termice

39

L2_4

L2_5

L2_6
L2_7
L2_8
L2_9

L2_10
L2_11
L2_12
L2_13
L2_14

L2_15

L2_16
L2_17
L3
L3_1
L3_2
L3_3
L3_4

Analizor complex de energie


electric trifazat cu msurare
parametri i agregare date
conform IEC 61000-4-30 clasa
A
Analizor compact de calitate a
energiei electrice, conform EN
61000-4-30, clasa A

Analiza instalaiilor la consumator

Analizor complex de energie


electric trifazat portabil cu
msurare parametri i agregare
date conform IEC 61000-4-30
clasa A
Tester electrosecuritate
Sistem complet de msurare
parametrii de mediu
Camera profesionala de
termoviziune n infrarou
Camera profesionala de
termoviziune n infrarou de
precizie
Multimetru digital portabil
profesional
Debitmetru portabil cu
ultrasunete
Calibrator multifunctional de
procese
Software de simulare in regim
nestationar tip Trnsys
Software de dezvoltare pentru
calcul numeric si analiza
statistica tip MATLAB
Senzor pentru microclimat
interior (temperatura,
umiditate, CO2)
Servomotor pentru HVAC
Laborator luminotehnica
Luxmetru compact de precizie,
pentru gama superioada
Luxmetru compact de precizie,
pentru gama inferioara
Luxmetru cu luminanmetru
portabil
Aparat masurare spectru
luminos pentru surse punctuale

Analiza instalaiilor la consumator

Analiza instalaiilor la consumator

Analiza instalaiilor la consumator


Analiza cldirii i instalaiilor la consumator
Defectoscopie, analiza eficienei energetice a
anvelopei cldirii, identificare puni termice
Analiza regimurilor termice pentru aparate
electrice, corpuri de ilumianat cu LED
Msurtori pe teren
Investigare regimuri n instalaii
Calibrare instrumentaie i bucle de reglare
Optimizarea regimurilor tranzitorii ale
cldirilor i instalaiilor
Calcule, simulare i modelare regimuri
tranzitorii, comunicaie microsisteme
embeded, BigData
Optimizare microclimat interior

Controlul sistemelor de instalaii


Msurtori ale iluminrii pentru nivel de
iluminare normal
Msurtori ale iluminrii pentru nivel de
iluminare redus i poluare luminoas
Msurtori de luminan la teren
Aparat pentru evaluarea eficienei surselor
LED

40

L3_5

L3_6

L3_7
L3_8

Sfera integratoare portabila


500mm pentru flux luminos si
analiza de spectru
Sistem cu sfere integratoare
195cm si 50cm pentru
masurarea fluxului spectral
Luminanmetru pentru
msurarea i evaluarea
luminanei la intrarea n tunele
Luminanmetru universal de
precizie

L3_9

Camera CCD de precizie

L3_10

Camera foto digitala 24MP

L3_11
L3_12

Drona stiintifica pentru


observare aeriana a poluarii
luminoase
Monitor LED 27"

L3_13

L3_14

L3_15
L3_16
L4
L4_1
L4_2
L4_3
L4_4

Sistem Desktop PC
Goniofotometru de camp
apropiat pentru generarea
datelor fotometrice
Imprimanda 3D cu rasini,
pentru generare obiecte avand
dimensiunile maxime
440x340x380mm
Camera obscura mobila/
modulara

Server de retea
Switch 10G Ethernet cu
conectori SFP+
Transceiver 10Gb Ethernet
SFP+
Cabluri fibra optica 10G

Determinare de flux luminos, compoziie


spectral pentru corpuri de iluminat cu LED
Determinare de flux luminos, compoziie
spectral pentru corpuri de iluminat de mici
sau mari dimensiuni, cu surse clasice sau LED
Luminametru specializat pentru intrarea n
tunele, pasaje
Msurarea luminanei
Noi metode i mijloace pentru evaluarea
cmpului de luminane
Noi metode i mijloace pentru evaluarea
cmpului de luminane
Observare aerian pentru diagnosticare poluare
luminoas, analiz luminotehnic a sistemelor
de iluminat public, observare aerian a
instalaiilor energetice (termoizolaie acoperi,
co de fum, paratrsnet
Calcul, simulare, modelare luminotehnic
Calcul, simulare, modelare luminotehnic
Determinarea distribuiei intensitii
luminoase, fiiere LDT, IES
Realizare de lentile unicat i la tem pentru
optimizarea sistemelor de iluminat cu LED,
dispozitive unicat pentru senzori, carcase,
adaptoare diverse
Realizarea mediului ntunecat necesar
msurtorilor luminotehnice
Laborator de prelucrare si analiza a
volumelor mari de date
Suplimanteaz Data cente-ul universitii,
pentru prelucrarea i analiza volumelor mari de
date (Big Data

_____________________________________________________________________________
_
|Nr. | Achiziia |
Scopul achiziiei/Activitatea prevzut n
|
|crt.|
|
cadrul proiectului*1)
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
41

| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
| |
|
|
|____|_______________|_________________________________________________________|
*1) Atenie! Se va completa cu aceleai informaii corespunztoare din cererea de finanare.
___________________
Numele i prenumele*): |___________________|
_______
___________________ Semntura i tampila |_______|
Funcia:
|___________________|
*) Se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoan abilitat s
reprezinte solicitantul.

42

ANEXA 2.5
Declaraia c terenul/imobilul nu face obiectul unui litigiu

Subsemnatul/ subsemnata, . (numele i prenumele


reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de

(funcia

solicitante)

reprezentantului

legal

al

instituiei

al

..

.............................. (denumirea instituiei


solicitante), declar pe proprie rspundere c
terenul/imobilul
din ........................................................................................................................................
n care se va realiza proiectul cu titlul ........................................................ i numrul de
nregistrare electronic ........................ depus la Competiia ..................... (codul competiiei),
ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
- nu face obiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectoreti, cu privire la
situaia juridic,
- nu face obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului comun.
n cazul aprobrii proiectului pentru finanare, la semnarea contractului, infrastructura
(terenul/cldirea) necesar implementrii va fi liber de orice sarcini.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................
Nume i prenume*
Semntur i tampil
*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

43

ANEXA 2.6
DECLARAIE
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii
I. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
_____________________________________________________________________________
__
Adresa sediului social
_____________________________________________________________________________
__
Cod unic de nregistrare
_____________________________________________________________________________
__
Numele i funcia
_____________________________________________________________________________
__
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)
II. Tipul ntreprinderii
Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr
formularul B
ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform formularului B, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie
ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform formularului B, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii 1
Exerciiul financiar de referin2
Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual net Active totale (mii lei/mii )
salariai
(mii lei/mii )

Important: Precizai dac, fa de exerciiul


financiar anterior, datele financiare au
nregistrat
modificri
care
determin
ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie
(respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere
mic, mijlocie sau mare).

Nu

Da (n acest caz se va completa i se va


ataa o declaraie referitoare la exerciiul
financiar anterior)

Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004.


Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale
sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de
acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual
de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria
rspundere.
2

44

Semntura _______________________________________________
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)
Declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c
datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data ntocmirii ...........................
Semntura .................................

45

Formularul B
CALCULUL
pentru ntreprinderile partenere sau legate
Seciunile care trebuie incluse, dup caz:
- seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i
orice fie adiionale);
- seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i
orice fie adiionale).
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate
Perioada de referin
Numrul
mediu Cifra
de
afaceri Total active
anual de salariai
anual
net
(mii lei/mii )
lei/mii )
1. Datele1 ntreprinderii
solicitante
sau
din
situaiile financiare anuale
consolidate
(se
vor
introduce
datele
din
tabelul B1 din seciunea
B2 )
2. Datele cumulate1 n
mod proporional ale
tuturor
ntreprinderilor
partenere, dac este cazul
(se vor introduce datele
din seciunea A)
3. Datele cumulate ale
tuturor
ntreprinderilor
1
legate (dac exist) - dac
nu au fost deja incluse
prin consolidare la pct. 1
din acest tabel (se vor
introduce
datele
din
tabelul B2 din seciunea
B)
TOTAL

(mii

Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a
se stabili categoria ntreprinderii" din formularul A

46

Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele
totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale
aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la
numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se
declar pe propria rspundere.
2
Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza
situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza
situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale
consolidate n care ntreprinderea este inclus.
Seciunea A
INTREPRINDERI PARTENERE

Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" [cte o fi pentru
fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a
oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale
consolidate ale acelei ntreprinderi legate], datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie
introduse n tabelul de mai jos.
Date de identificare i date financiare preliminare
Tabelul A.1
ntreprinderea partener Date de identificare
Numele sau Adresa
Cod unic de Numele
i
denumirea
sediului
nregistrare prenumele
ntreprinderii social
preedintelui
consiliului de
administraie,
director
general sau
echivalent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total

Numrul
mediu
anual de
salariai

Cifra de
afaceri
anual
net
(mii lei/mii
)

Active
totale
(mii lei/mii
)

NOT:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru
fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener.
Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul Calculul pentru
tipurile de ntreprinderi partenere sau legate (referitor la ntreprinderile partenere).
47

Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii
partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt
legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n
situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai
"fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n
situaiile financiare anuale consolidate.

48

FIA DE PARTENERIAT
1. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
_____________________________________________________________________________
___
Adresa sediului social
_____________________________________________________________________________
___
Codul unic de nregistrare
_____________________________________________________________________________
___
Numele, prenumele i funcia
_____________________________________________________________________________
___
preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent
2.Date referitoare la ntreprinderea legat
Perioada de referin
Numrul
mediu Cifra de afaceri
anual de salariai3
anual net
(mii lei/mii )

Active totale
(mii lei/mii )

Total
NOTA: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate,
dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate
de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate
au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere . Dac este necesar, se
va aduga fia ntreprinderii legate pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin
consolidare.
3. Calculul proporional
a) Indicai exact proporia deinut4 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat
prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se
refer aceast fi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast
fi, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat)
_____________________________________________________________________________
___
3

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal,
calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
4
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai
mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai
ntreprindere partener
3
Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans.

49

_____________________________________________________________________________
___
b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui
mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct.
1.
Tabelul de parteneriat A.2
Procent

Numrul
mediu Cifra de afaceri Active totale5 (mii
anual de salariai
anual net (mii lei/mii )
lei/mii )

Valoare rezultat n
urma aplicrii celui
mai mare procent la
datele introduse n
tabelul de la pct. 1.
Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1.

Seciunea B
NTREPRINDERI LEGATE
1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii:
Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus
n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1).
Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu
ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale
consolidate (tabelul B2).
NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale
i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod
proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat
imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare1.
2. Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa
tabelul B1 de mai jos.
Tabelul B1
Numrul
mediu Cifra de
anual de salariai2
anual net
5

50

afaceri Active totale


(mii lei/mii )

(mii lei/mii )
Total
Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate.
Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare
ntreprinderea
Adresa
sediului Cod
unic
legat
social
inregistrare
(denumire/date
de
identificare)

de Numele i prenumele
preedintelui
consiliului
de
administraie,
director general sau
echivalent

A.
B.
C.
D.
E.
NOT:
ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile
financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante.
Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie adugate la seciunea A.

Definiia ntreprinderii legate din Legea nr. 346/2004.


n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de
personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
2

Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate),
se va completa o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" i se vor aduga datele din situaiile
financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
Tabelul B2
ntreprinderea
numrul:

Numrul
mediu Cifra de afaceri Active totale
anual de salariai
anual net
(mii lei/mii )
(mii lei/mii )

1. *)
2. *)
3. *)
4. *)
5. *)
Total
51

NOT
Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate (privind ntreprinderile legate)
*) Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere.

52

FIA
privind legtura dintre ntreprinderi nr. .............. din tabelul B2, seciunea B
(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale
consolidate)
1. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
_____________________________________________________________________________
___
Adresa sediului social
_____________________________________________________________________________
___
Codul unic de nregistrare
_____________________________________________________________________________
___
Numele, prenumele i funcia
_____________________________________________________________________________
___
preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent
Date referitoare la ntreprindere
Perioada de referin
Numrul
mediu Cifra de afaceri Active totale
anual de salariai1
anual net
(mii lei/mii )
(mii lei/mii )
Total

Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B.


NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare
anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod
proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat
imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare
anuale consolidate.
Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu
ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n
seciunea A.
1

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu
anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

53

ANEXA 2.7
DECLARAIE N VEDEREA CERTIFICRII EFECTULUI STIMULATIV

Subsemnatul/subsemnata

(numele

prenumele

reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de

(funcia

solicitante)

reprezentantului

legal

al

instituiei

al

..

.............................. (denumirea instituiei solicitante),


declar pe proprie rspundere c nceperea lucrrilor sau activitilor propuse spre finanare n
cadrul proiectului cu titlul: ............................................................................................. , depus
la competiia (codul competiiei), nu s-a produs nainte de depunerea
cererii de finanare i a documentelor nsoitoare la OI Cercetare.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.
Solicitant (Denumire)
(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie
Nume i prenume*
Semntur
tampil
Data (zi/ luna/ an)

*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

54

ANEXA 2.8
DECLARAIE PRIVIND NCADRAREA N DEFINIIA ORGANIZAIEI DE
CERCETARE
Subsemnatul/ subsemnata, . (numele i prenumele
reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de (funcia
reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ...
.. (denumirea instituiei solicitante), declar pe proprie rspundere c
urmtoarele condiii sunt ndeplinite simultan:
1. Organizaia pe care o reprezint este organizaie de cercetare*, dup cum urmeaz:

Instituie de nvmnt superior**;

Instituie cu activitate principal cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72), aa cum


reiese din statut sau din actul juridic de nfiinare;

Instituie cu activitate principal diseminarea la scar larg a rezultatelor unor activiti


CD prin predare, publicare sau transfer de cunotine;
2.

Nu exist ageni economici care pot exercita influen decisiv asupra organizaiei de

cercetare;

Exist ageni economici care pot exercita influen decisiv asupra organizaiei de
cercetare, dar acetia nu au acces preferenial la capacitile de cercetare ale organizaiei, i nici
la rezultatele cercetrii;
3.

Organizaia desfoar exclusiv activiti non-economice***;

n afara activitilor non-economice de baz, organizaia desfoar i activiti


economice pur auxiliare****, dar n bilan sau n balana cu situaia analitic, activitile noneconomice, costurile, veniturile i finanarea acestora sunt prezentate separat de activitile
economice.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.
Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................
Nume i prenume
(Se va completa cu majuscule i fr
abrevieri)
Semntur i tampil
55

*) Organizaie de cercetare i diseminare a cunotinelor (pe scurt organizaie de cercetare)


nseamn o entitate (cum ar fi universitile sau institutele de cercetare, ageniile de transfer de
tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre
cercetare), indiferent de statutul su juridic (organizaie de drept public sau privat) sau de
modalitatea de finanare, al crei obiectiv principal este de a efectua n mod independent
cercetare fundamental, cercetare industrial sau dezvoltare experimental sau de a disemina la
scar larg rezultatele unor astfel de activiti prin predare, publicare sau transfer de cuno tin e.
n cazul n care entitatea desfoar i activiti economice, finanarea, costurile i veniturile
activitilor economice respective trebuie s fie contabilizate separat. ntreprinderile care pot
exercita o influen decisiv asupra unei astfel de entiti, de exemplu, n calitate de acionari sau
asociai, nu pot beneficia de acces preferenial la rezultatele generate de aceasta.
**) Inclusiv spitalele clinice cu secii clinice universitare definite in Legea nr. 95/2006 privind
Reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare. Seciile clinice
universitare sunt seciile de spital n care se desfoar activiti de asisten medical,
nvmnt medical, cercetare tiinific medical i de educaie medical continu. Institutele,
centrele medicale i spitalele de specialitate, care au n componen o secie clinic universitar
sunt spitale clinice.
***) Prin activiti non-economice se neleg:
(a) activitile de baz ale organizaiilor de cercetare, n special:
activitile de formare n vederea sporirii i mbuntirii calificrii resurselor umane;
activitile CD independente n vederea dobndirii unor cunotine mai vaste i a unei nelegeri
mai bune, inclusiv proiectele de colaborare n domeniul CD n cadrul crora organizaia de
cercetare se angajeaz n colaborare efectiv;
diseminarea la scar larg a rezultatelor cercetrii, n mod neexclusiv i nediscriminatoriu, de
exemplu prin predarea acestora, prin baze de date cu acces liber, publicaii deschise sau programe
informatice gratuite;
(b) activitile de transfer de cunotine, n cazul n care acestea sunt efectuate fie de organiza ia de
cercetare (inclusiv departamentele sau filialele acesteia), fie n comun cu astfel de entiti sau n
numele acestora i n cazul n care toate profiturile din activitile respective sunt reinvestite n
activitile de baz ale organizaiei de cercetare. Caracterul non-economic al activitilor nu este
periclitat de contractarea prestrii de servicii corespunztoare ctre pri tere prin intermediul unor
licitaii deschise.
****) Activitatea economic este pur auxiliar atunci cnd corespunde unei activiti care este
legat direct de funcionarea organizaiei de cercetare i este necesar pentru aceasta sau care
este legat intrinsec de utilizarea non-economic principal a acesteia i care are un domeniu de
aplicare limitat. Se va considera c aa stau lucrurile atunci cnd activitile economice consum
exact aceiai factori (de exemplu, materiale, echipamente, for de munc i capital fix) ca i
activitile non-economice, iar capacitatea alocat n fiecare an unor astfel de activiti
economice nu depete 20 % din capacitatea anual global a entitii respective. nchirierea de
echipamente sau de laboratoare ctre ntreprinderi, furnizarea de servicii ctre ntreprinderi sau
desfurarea de activiti de cercetare contractual sunt activiti economice.

56

ANEXA 2.9
Declaraie pe proprie rspundere privind ajutoare de minimis

Declar c ajutoarele de minimis de care am beneficiat n cursul prezentului an fiscal ____ i cu


doi ani fiscali n urm sunt de : _____________________________.
Sume primite ca ajutor de minimis:
Nume proiect

An fiscal

Suma de minimis
(Euro)*

TOTAL=
*) Valoarea calculat la momentul acordrii ajutorului
Declaraia include ajutoarele de care au beneficiat solicitantul i toate ntreprinderile cu care
acesta ntreine cel puin una dintre relaiile urmtoarele:
i.
o ntreprindere deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor
unei alte ntreprinderi;
ii.
o ntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte ntreprinderi;
iii.
o ntreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei ntreprinderi n
temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz sau n temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
iv. ntreprindere care este acionar sau asociat al unei alte ntreprinderi i care controleaz
singur, n baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai acelei ntreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acionarilor sau ale asociailor ntreprinderii respective.
n cazul fuziunilor sau al achiziiilor, declaraia include i ajutoarele anterioare acordate tuturor
ntreprinderilor care fuzioneaz.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.
Data: (ZI/LUNA/AN)
Reprezentantul legal

Funcie
Nume i prenume **
Semntura

Directorul de proiect

Stampila
Nume i prenume **

Semntura
**) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri
57

ANEXA 2.10
Declaraie pentru ntreprindere nou-nfiinat inovatoare
Subsemnatul/subsemnata

reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de

(numele

prenumele

(funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ...


(denumirea instituiei solicitante), declar pe proprie rspundere c:
(denumirea instituiei solicitante)
1. este ntreprindere mic
2. este nfiinat cu maximum 5 ani nainte de anul depunerii propunerii de proiect
3. nu a fost i nu este cotat n lista oficial a unei burse de valori
4. nu a distribuit nc profituri
5. nu s-a format printr-o fuziune
6. nu a mai primit ajutor de stat pentru ntreprindere nou-nfiinat
7. nu a beneficiat de asisten financiar prin operaiunea O233 ntreprinderi nou create
inovatoare n cadrul Axei 2 a POS-CCE n perioada de programare 2007-2013.

Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................

Nume i prenume*

Semntur
tampil
*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

58

ANEXA 2.11
Declaraie pe proprie rspundere privind valoarea precomenzilor i contractelor
Subsemnatul/subsemnata . (numele i prenumele
reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de
(funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ...
.. (denumirea ntreprinderii solicitante),
declar pe proprie rspundere c:
1) ntreprinderea solicitant are pre-contracte referitoare la produsele/serviciile/tehnologiile
care fac obiectul propunerii de proiect cu titlul , depus la competiia
. n valoare cel puin egal cu asistena financiar solicitat prin proiect n
valoare de lei,
2) dac n perioada de desfurare a proiectului i perioada de durabilitate nu voi realiza
venituri din pre-contractele menionate n tabelul de mai jos sau pre-contractele similare
referitoare la produsele/serviciile/tehnologiile care au fcut obiectul prezentei propuneri
de proiect n valoare cel puin egal cu valoarea asistenei financiare primite prin proiect,
m oblig s returnez diferena dintre asistena financiar nerambursabil primit n cadrul
proiectului i veniturile realizate.
Ataez/anexez urmtoarele pre-contracte:
Opis
Nr. crt.
Tipul documentului
Valoarea

Perioada de derulare

Pe copiile dup pre-contracte trebuie nscris meniunea CONFORM CU ORIGINALUL


nsoit de numele n clar al reprezentantului legal, semnat i tampilat.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.
Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................

Nume i prenume*

Semntur
tampil
*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

59

ANEXA 2.12
Declaraie privind contracte directe ale solicitantului cu ntreprinderi pe domeniul
proiectului
din ultimii 5 ani
Instituia solicitant:
Reprezentant legal al instituiei solicitante: (numele i
prenumele)
Funcia (funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante)
Nr.
crt.

Denumirea ntreprinderii
cu
care
instituia
solicitant a ncheiat un
contract direct*

Forma
juridic de
organizare a
ntreprinderii

Domeniul n care
se
ncadreaz
tematica
contractului**

Nr i data Valoarea
semnrii
contractul
contractul ui (lei)
ui

*) n sensul prezentei propuneri de proiect prin ntreprindere se nelege o entitate juridic ce


desfoar o activitate economic constnd n a oferi produse sau servicii pe o pia dat,
indiferent de statutul su juridic sau dac aceasta are sau nu scop lucrativ.
**) Conform punctului 4.1 din Cererea de Finanare.

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................
Nume i prenume
(Se va completa cu majuscule i fr
abrevieri)
Semntur i tampil

60

ANEXA 2.13- Lista ntreprinderilor care i-au exprimat interesul pentru realizarea unui
parteneriat de transfer de cunotine cu solicitantul i Model Expresie de Interes a
ntreprinderii
Anexa 2.13.1
Lista ntreprinderilor care au transmis Expresii de Interes
Lista ntreprinderilor care au transmis Expresii de Interes privind realizarea unui parteneriat de
transfer de cunotine cu (denumirea instituiei solicitante) n cadrul
proiectului . (titlul proiectului):
Nr.
crt.

Denumirea
ntreprinderi
i

Forma
Cod
juridic
de CAEN
organizare a *
ntreprinderii

Form
contract*
*

Domeniul/
sub-domeniul
contractului**
*

Valoarea
eligibil
estimativ a
contractului (lei)

*) codul CAEN al ntreprinderii relevant pentru domeniul/sub-domeniul contractului.


**) contract direct pentru activiti tip B i/sau C, respectiv contract de colaborare pentru
activiti tip D.
***) conform domeniului/domeniilor propunerii de proiect aa cum este specificat n cererea de
finanare.
Sunt ataate aceste liste Expresiile de Interes primite de la ntreprinderi, n original.
Pe data de , (denumirea instituiei solicitante) a afiat pe site-ul instituiei
la pagina un anun prin care a fcut cunoscut propunerea de proiect i
domeniile crora li se adreseaz, invitnd ntreprinderile s-i exprime interesul pentru
colaborare.

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie

zi...../lun......./an................
Nume i prenume
61

(Se va completa cu majuscule i fr


abrevieri)
Semntur i tampil

Anexa 2.13.2
Expresie de Interes privind pentru realizarea unui parteneriat de transfer de cunotine
Subsemnatul/subsemnata . (numele i prenumele
reprezentantului legal al ntreprinderii), n calitate de (funcia
reprezentantului

legal

al

ntreprinderii)

al

...

(denumirea ntreprinderii), organizat ca (forma juridic de organizare a


ntreprinderii),
declar interesul ... (denumirea ntreprinderii) pentru
realizarea

unui

parteneriat

de

transfer

de

cunotine

cu

. (denumirea organizaiei de cercetare


solicitante) n cadrul proiectului . (titlul proiectului) pentru urmtoarele
activiti:
Nr.
crt
.

Scopul
parteneriatului

Cod
CAEN
*

Forma
parteneriatului*
*

Data
estimativ
a nceperii
activitilor

Domeniul/
sub-domeniul
contractului**
*

Valoarea
eligibil
estimativ a
contractului
(lei)

*) codul CAEN al ntreprinderii relevant pentru domeniul/sub-domeniul contractului.


**) contract direct pentru activiti tip B i/sau C, respectiv contract de colaborare pentru
activiti tip D.
***) conform domeniului/domeniilor propunerii de proiect aa cum este specificat n cererea de
finanare.

62

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n ntreprindere

zi...../lun......./an................
Nume i prenume
(Se va completa cu majuscule i fr
abrevieri)
Semntur i tampil

63

ANEXA 3 - LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE


INTELIGENTA SI SANATATE
Domenii i subdomenii de specializare inteligent i sntate
1. BIOECONOMIE
1.1. Agro-alimentare
1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile i optimizate nutriional
1.1.2. Dezvoltarea de noi produse, practici, procese i tehnologii n sectorul horticol
1.1.3. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicin veterinar, pescuit, acvacultur i
sericicultur, la provocrile secolului XXI
1.1.4. Dezvoltarea durabil a sectorului forestier, creterea competitivitii acestuia i a
calitii vieii
1.1.5. Dezvoltarea durabil a produciei culturilor de cmp adaptate impactului
schimbrilor climatice globale
1.2. Bioenergie biogaz, biomas, biocombustibil
1.3. Biotehnologii
1.3.1. Bionanotehnologii
1.3.2. Biotehnologii de mediu
1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare
1.3.4. Biotehnologii industriale
1.3.5. Biotehnologii medicale i farmaceutice
1.3.6. Bioanaliza
1.4. tiina medicamentului
1.4.1 Evaluarea in vitro/ in vivo n procesul de proiectare a medicamentelor generice
1.4.2 Modelarea matematic pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, n vederea
dezvoltrii de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo
1.4.3 Forme farmaceutice cu aciune sistemic, local i de transport la int i
tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic i
farmacocinetic
1.4.4 Design molecular (bio)sintez, semi-sintez, screening de nalt performan
1.4.5 Biodiversitatea i abordarea holistic a interrelaiei microorganismelor cu mediul,
animalele i omul.
1.4.6 Monitorizarea rspndirii transfrontaliere a microorganismelor nalt patogene cu
potenial de rspndire n mas.
2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE I DE COMUNICATII, SPAIU I SECURITATE
2.1.Tehnologii informaionale i de comunicaii
2.1.1 Analiza, managementul i securitatea datelor de mari dimensiuni
2.1.2 Internetul viitorului
2.1.3 Tehnologii, instrumente i metode pentru dezvoltarea de software
2.1.4 Calcule de nalt performan i noi modele computaionale
2.2. Spaiu
2.2.1 Aplicaii spaiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom)
2.2.2 Aplicaii spaiale integrate

64

2.3. Securitate
2.3.1

Metode i tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalier a terorismului,


crimei organizate, traficului ilegal de bunuri i persoane
o Cercetare n domeniile electronic, mecanic, fotonic, ICT, sisteme
inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de
securitate
2.3.2 Evaluarea i reducerea riscului la dezastre (modelarea i simularea dinamicii
sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare i cartare
interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare i luare a deciziei;
dezvoltarea sistemelor suport de decizie n vederea integrrii in reelele europene;
dezvoltarea unor soluii inovative de protecie antiseismic, eficiente, funcionale
i economice pentru zonele seismice din Romnia)
2.3.3 Infrastructuri si servicii critice (creterea rezilienei si reducerii vulnerabilitii
sistemelor Smart-Grid; protecia sistemelor de control industrial; securitatea
informatic a infrastructurilor i serviciilor critice; sistemele de intelligence)
OBSERVAIE:
Pentru proiectele de cercetare cu dubl utilizare evaluarea propunerilor va aprecia
preponderent cazul aplicaiilor civile.
3. ENERGIE, MEDIU I SCHIMBRI CLIMATICE
3.1. Energie
3.1.1 Creterea eficientei energetice la generare, transport i distributie i la
consumator
3.1.2 Resurse energetice convenionale, neconvenionale i regenerabile
3.1.3 Tehnologii inovative de stocare a energiei
3.1.4 Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili
3.1.5 Instalaii energetice de generaie nou
3.2. Mediu i schimbri climatice
3.2.1 Utilizarea optim a resurselor convenionale i neconvenionale de ap
3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbrile climatice asupra resurselor
3.3. Sisteme inteligente
3.3.1 Oraul inteligent
4. ECO-NANO-TEHNOLOGII I MATERIALE AVANSATE
4.1. Echipamente de transport
1.1.1 Noi generaii de vehicule i tehnologii ecologice i eficiente energetic
4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse
4.2.1 Tehnologii, echipamente i sisteme tehnice pentru producia de bioresurse
4.3. Tehnologii de depoluare
4.3.1 Tehnologii de depoluare i valorificare a deeurilor
4.4. Materiale
4.4.1 Substituia materialelor critice i creterea duratei de funcionare a materialelor prin
acoperiri funcionale
4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii
4.4.3 Materiale i tehnologii pentru sntate
65

4.4.4 Materiale pentru energie


4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construciilor i mijloacelor de
transport
4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicaiilor de ni ale economiei
5. SNTATE
5.1 Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare i prognostic n oncologie
5.2 Diagnosticul rapid al bolilor infecioase emergente i rare, identificarea unor markeri
moleculari de monitorizare a rspndirii paneuropene
5.3 mbtrnire sntoas, stil de via i sntate public
5.4 Medicin reproductiv, medicin materno-fetala i perinatal
5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative i neuroinflamatorii
5.6 Studierea si metode de diagnoz i tratament pentru cele mai rspndite cauze de
mortalitate i morbiditate din Romania
5.7 Terapie personalizat / de grup i monitorizare terapeutic
5.8 Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice,
farmacogenomice i corelaiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea
rezistenei la chimioterapie
5.9 Evaluarea calitii i a riscului utilizrii neraionale la nivel populaional a
medicamentelor i suplimentelor alimentare
5.10 Farmacologie i toxicologie sistemic cantitativ: corelare, modelare i predicie
5.11 Dezvoltarea de noi substane active i medicamente mai bune prin design, formulare
i control

Anexa 3.1 Lista sectoarelor economice


Conform Strategiei Naionale de Competitivitate
Rol economic Turism i ecoturism
important i cu
influen asupra Textile i pielrie
ocuprii
Lemn i mobil
66

Industrii creative
Dinamica
competitiv

Industria auto i componente


Tehnologia informaiilor i comunicaiilor
Procesarea alimentelor i a buturilor

Sntate i produse farmaceutice


Inovare, dezvoltare
tehnologic i Energie i management de mediu
valoare adugat Bioeconomie (agricultur, silvicultur, pescuit i acvacultur),
biofarmaceutic i biotehnologii
Altele

67

ANEXA 4
Not de fundamentare privind valorile cuprinse n bugetele orientative din
Cererea de Finanare
Nota de fundamentare trebuie s conin:
- Justificri/fundamentri pentru valorile solicitate (pentru lucrri i bunuri din cererea de
finanare depus);
- Preurile orientative care au stat la baza fundamentrilor;
- Oferte de pre, care au stat la baza stabilirii bugetelor orientative (minim 2 oferte - se transmit
mpreun cu nota de fundamentare, scanate, n format electronic).
Datele din nota de fundamentare trebuie s fie corelate cu tabelul de achiziii 7.4 i tabelul 8.1
din cererea de finanare.
Cod

Denumire cheltuial
(conform tabelului 8.1)

Numr

Preuri
Fundamentare
orientative 2 oferte- se va
(lei)
trece doar
numrul de
nregistrare
oferte la
solicitant

Data

(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat

zi...../lun......./an................
68

Justificare
privind
necesitatea
acestor
cheltuieli n
proiect
pentru
atingerea
obiectivelor

Nume i prenume*
Semntura
*) Se va completa cu majuscule i fr abrevieri

69

ANEXA 5.1 - MODEL DE STUDIU DE FEZABILITATE/ DALI


Model studiu de fezabilitate
Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea coninutuluicadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de intervenii,
publicat n MO nr. 48/22.01.2008
A. PIESE SCRISE
Date generale
Denumirea obiectivului de investiii
Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul)
Titularul investiiei
Beneficiarul investiiei
Elaboratorul studiului
Informaii generale privind proiectul
Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului
Descrierea investiiei
Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen
lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual, necesitatea
i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat
Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse
(n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de
prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung):
Scenarii propuse (minim dou)
Scenariul recomandat de ctre elaborator
Avantajele scenariului recomandat
Descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz
Date tehnice ale investiiei
Zona i amplasamentul
Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat
Situaia ocuprilor definitive de teren: suprafa total, reprezentnd terenuri din
intravilan/ extravilan;
Studii de teren:
studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor,
liste cu repere n sistem de referin naional;
studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe
cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandrile pentru fundare i consolidri;
alte studii de specialitate necesare, dup caz.
Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii,
specifice domeniului de activitate i variantele constructive de realizare a investiiei cu
recomandarea variantei optime pentru aprobare
70

Situaia existent a utilitilor i analiza de consum


Necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii
Soluii tehnice de asigurare cu utiliti
Concluziile evalurii impactului asupra mediului
Durata de realizare i etapele principale; Graficul de realizare a investiiei
Costurile estimative ale investiiei
Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general
Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei
Analiza cost-beneficiu
Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de
referin
<se vor prelua ipotezele de lucru din:
o Capitolul Proiecii financiare din cadrul Anexei 5.4 Plan de afaceri, in cazul
proiectelor din seciunea A
SAU
o Anexa 5.6 Model proiecii financiare, in cazul proiectelor din seciunea F)>
Analiza opiunilor
Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul
cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu
<se vor prelua concluziile/rezultatele din:
o Capitolul Proiecii financiare din cadrul Anexei 5.4 Plan de afaceri, in cazul
proiectelor din seciunea A
SAU
o Anexa 5.6 Model proiecii financiare, in cazul proiectelor din seciunea F)>
Analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic:
valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu (doar in
cazul proiectelor majore)
Analiza de senzitivitate
Analiza de risc
Sursele de finanare a investiiei
Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau
din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
Numr de locuri de munc create n faza de execuie
Numr de locuri de munc create n faza de operare
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
Valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri luna, anul, 1Euro = lei)
71

din care:

Construcii montaj (C+M)


Ealonarea investiiei (INV/C+M)
Anul I
Anul II

Durata de realizare (luni)


Capaciti (n uniti fizice i valorice)
Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz

Avize i acorduri de principiu


Avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei
Certificatul de urbanism
Avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan,
ap-canal, telecomunicaii etc.)
Acordul de mediu
Alte avize i acorduri de principiu specifice
B. PIESE DESENATE
Plan de amplasare n zon (1:25000 1:5000)
Plan general (1:2000 1:500)
Planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului.
Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz

Coninutul cadru al documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii


Acest model este obligatoriu conform HG nr. 28/09.01.2008 pentru aprobarea coninutuluicadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de intervenii,
publicat n MO nr. 48/22.01.2008
A. PIESE SCRISE
Date generale
Denumirea obiectivului de investiii
Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul)
Titularul investiiei
72

Beneficiarul investiiei
Elaboratorul studiului

Descrierea investiiei
Situaia existent a obiectivului de investiii
Starea tehnic, din punct de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de calitate n
construcii, potrivit legii
Valoarea de inventar a construciei
Actul doveditor al forei majore, dup caz
Concluziile raportului de expertiz tehnic/ audit energetic
Prezentarea a cel puin 2 opiuni
Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluiei optime din punct de
vedere tehnic i economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei de avizare a lucrrilor
de intervenii
Date tehnice ale investiiei
Descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma finalizrii
lucrrilor de baz
Descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spaiile consolidate/
reabilitate/ reparate
Consumuri de utiliti
Necesarul de utiliti rezultate, dup caz n situaia executrii unor lucrri de
modernizare
Estimri privind depirea consumurilor iniiale de utiliti
Durata de realizare i etapele principale
Graficul de realizare a investiiei
Costurile estimative ale investiiei
Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general
Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei
Indicatori de apreciere a eficienei economice
Analiza comparativ a costului realizrii lucrrilor de intervenii fa de valoarea de inventar
a construciei
Sursele de finanare a investiiei
Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau
din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite.
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
Numr de locuri de munc create n faza de execuie
Numr de locuri de munc create n faza de operare
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
Valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
73

(n preuri luna, anul, 1 Euro = lei)


din care:

Construcii montaj (C+M)


Ealonarea investiiei (INV/C+M)
Anul I
Anul II

Durata de realizare (luni)


Capaciti (n uniti fizice i valorice)
Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz

Avize i acorduri de principiu


Certificatul de urbanism
Avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan,
ap-canal, telecomunicaii etc.)
Acordul de mediu
Alte avize i acorduri de principiu specifice tipului de intervenie
B. PIESE DESENATE
Plan de amplasare n zon (1:25000 1:5000)
Plan general (1:2000 1:500)
Planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului.
Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz

74

ANEXA 5.2 - MODEL DE STUDIU DE IMPACT


1. Prezentarea de ansamblu a proiectului de cercetare
.1.
Situaia general pe plan naional i mondial n domeniul tiinific n care este propus
proiectul
.2.
Obiective tiinifice generale i specifice ale proiectului
.3.
Estimarea general a impactului potenial al rezultatelor cercetrii
.4.
Perioada de realizare i etapizarea cercetrii
.5.
Planificarea managementului proiectului
.6.
Experiena conductorului de proiect: CV, rezultate recente etc.
2. Impactul tiinific al proiectului
.1.
Evoluiile specifice ale cercetrii din domeniul de studiu. Identificarea petelor albe
de pe harta cunoaterii in domeniul abordat. Contribuii la dezvoltarea cunoaterii in
domeniu.
.2.
Interdisciplinaritatea proiectului i posibilele aplicaii in domenii conexe
.3.
Potenialul generat de rezultatele proiectului i posibilitatea de aplicare a rezultatelor
.4.
Analiza riscurilor tiinifice in derularea proiectului i sugerarea unei abordri de
management al acestor riscuri
3. Impactul social al proiectului
.1.
Descrierea principalelor probleme sociale pe care proiectul de cercetare le poate
soluiona
.2.
Identificarea grupurilor int
.3.
Efectele directe i indirecte ale proiectului asupra comunitii. Estimarea evoluiei
indicatorilor de tip social ca urmare a implementrii proiectului.
.4.
Analiza riscurilor sociale in derularea proiectului i sugerarea unei abordri de
management al acestor riscuri
4. Impactul economic
.1.
Impactul economic potenial al proiectului
.2.
Identificarea domeniilor economice care pot prelua in fabricaie/producie/prestare de
servicii rezultatele cercetrii
.3.
Impact economic estimat in domeniile beneficiare cheie
.4.
Prezentarea grupurilor int (consumatori i productori) care pot beneficia de
rezultatele cercetrii i cuantificarea potenialelor beneficii / costuri
.5.
Analiza riscurilor economice i financiare in derularea proiectului i sugerarea unei
abordri de management al acestor riscuri
5. Concluzii pe baza analizelor de impact propuse

75

ANEXA 5.3 - MODEL DE STUDIU DE PIA


Scopul Studiului de pia este de a dimensiona i evalua pia a int a proiectului, de a
evalua necesitile clienilor i de a identifica cererea potenial sau cerere pentru
rezultatele cercetrii.
1. Analiza sectorului/industriei din aria geografic de intervenie a proiectului

Identificarea i descrierea sectorului/industriei n care v desfurai activitatea


Mrimea actual a sectorului/industriei n care va desfurai activitatea (folosii
date statistice relevante i concise care s susin necesitatea implementrii
proiectului)
Tendinele de evoluie la nivel naional/internaional n acest sector privind nivelul
CDI i evoluia preconizat
Care sunt factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o
influen directa asupra dinamicii ramurii?

2. Analiza pieei int

Descrierea produsului/serviciului care se va concretiza ca rezultat al cercetrii


(esena produsului, atributele produsului, produsul completat). Descrierea ciclului
de utilizare a produselor
Identificarea si descrierea pieei int (segmentul de pia/grupul int cruia se
adreseaz serviciul/produsul rezultat in urma investiiei)
Dimensiunea pieei inta (mrimea pieei int, nevoi i tendinele de evoluie)
Identificarea i analiza necesitilor clienilor existeni i poteniali.
Dimensionarea pieei poteniale.

3. Analiza mediului concurenial

Analiza mediului concurenial care va cuprinde:


principalii competitori direci i modul de ptrundere al acestora pe pia;
cota de pia si mrimea competitorilor;
descrierea produsele/procesele/serviciile lor comparativ cu cele ale
Solicitantului;
modul de promovare a produselor/proceselor/serviciilor;
bariere de intrare (brevete, mrci private, tehnologii etc.)
Avantajele competitive ale Solicitantului (cum se evideniaz calitile, beneficiile
i avantajele noilor produse /procese/servicii, ca urmare a implementrii
rezultatelor de cercetare/dezvoltare experimental/cunotine tehnice/brevete, fa
de cel al competitorilor)

76

ANEXA 5.3.1- MODEL STUDIU DE PIA (Parteneriate pentru transfer de cunotine)


Studiul de pia trebuie s fie specific fiecrui proiect i s includ informaii despre:
- nevoile identificate in domeniul/domeniile proiectului, cererea pentru rezultatele de
cercetare pe care le poate oferi solicitantul, beneficiarii acestor rezultate, ceilali competitori de
pe pia, interesul pentru rezultatele pe termen lung ale proiectului.
1. Acest studiu va evidenia mediul socio-economic din domeniul/domeniile proiectului
proiectului i va arata n ce msur realizarea proiectului contribuie la realizarea prioritilor
identificate n strategii sectoriale i regionale de dezvoltare.
1.1. Studiul de pia este in special, bi-dimensional i presupune:
1.1.1. Analiza dimensiunii economice (indicatorii economici)
1.1.2. Analiza dimensiunii sociale (indicatorii sociali)
1.2. Analiza celor dou dimensiuni presupune identificarea acelor paramentrii specifici pentru
fiecare dimensiune care sunt relevani pentru aplicaie i deasemenea relaia ntre ambele
dimensiuni, daca este cazul.
1.3. Studiul de pia trebuie s fie relevant pentru scopurile i obiectivele proiectului n special
legat de analiza indicatorilor i de impactul asupra domeniului n care acesta este implementat.
1.4. Coroborarea datelor cu mediul economic din aria geografic a proiectului i cu strategiile
locale/regionale de dezvoltare reprezint informaii necesare pentru o buna evaluare.
2. Ce tipuri de produse (bunuri/servicii) i procese vor rezulta n urma proiectului?
2.1. Studiul de pia trebuie sa identifice care sunt partenerii economici poteniali ai proiectului
i ce produse i/sau procese noi vor fi introduse pe pia ca urmare a proiectului propus.
2.2. Identificarea produselor i proceselor trebuie s fie precis. Este recomandat s fie parcuri
urmtorii pai:
2.2.1. Descrierea elementului economic
2.2.2. Identificarea cantitativ a elementului economic
2.2.3. Identificarea calitativ a elementului economic.
3. Rspunde proiectul la o cerere concret identificat pe piaa intern sau extern? In ce msur?
Este identificat un grup int sau un grup demografic int? Care sunt resursele necesare pentru a
procura produsele/serviciile rezultate dup realizarea proiectului?
3.1. Identificarea elementelor economice introduse pe pia ca urmare a proiectului trebuie s
completeze nevoi reale ale pieei existente. In consecin, o identificare precis a segmentului de
pia sau a niei de pia este necesar.
3.2. Este recomandat de a fi luat n considerare urmtoarea abordare pentru descrierea
segmentului de pia:
3.2.1. Descrierea niei de pia
3.2.2. Descrierea ciclului de utilizare a produselor elementelor economice
Evaluarea nevoilor i Analiza cererii sunt prile principale ale studiului de pia pentru
acest tip de proiect.

77

ANEXA 5.4 - MODEL DE PLAN DE AFACERI


Denumire ntrerpindere.........................................
Adresa completa a sediului social.................
Cod unic de inregistrare................................
Nr inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului.......
A. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE
1. Descrierea activitii curente
1.1 Scurt istoric al organizaiei
1.2 Descrierea activitii curente (produse/servicii), politica de aprovizionare, clienii;
1.3 Experiena anterioara in gestionarea de proiecte cu finanare public (fonduri naionale,
fonduri europene, alte fonduri publice ), daca este cazul
1.4 Descrierea activitii/rolului ntreprinderii n cadrul clusterului de inovare/parcului
tiinific/parcului tehnologic/zonei tehnologice etc din care aceasta face parte
2. Descrierea activitii de CD
2.1 Descrierea activitilor de CD, evoluia venituri si cheltuieli din activitatea de CD pe ultimii
2 ani
2.2 Descrierea infrastructurii existente de CD (laboratoare, centre de cercetri, echipamente
deinute, brevete, patente)
2.3 Personal propriu6 alocat activitii de CD (numr, specialiti, calificri, competente,
experiena)
2.4 Experiena sau competente n domeniul 7 n care se dorete realizarea investiiei
B. DESCRIEREA PROIECTULUI
3. Prezentarea proiectului
3.1 Justificarea necesitii proiectului (oportunitile sau constrngerile identificate in strns
legtura cu punctele tari/slabe ale ntreprinderii)
3.2 Justificarea modalitii n care investiia contribuie la dezvoltarea de noi activiti i/sau
direcii de cercetare, precum i contribuia lor la crearea de valoare adugat din punct de
vedere tiinific i economic. Modul n care investiia propus va contribui la obinerea de
rezultate direct aplicabile pe pia. Descrierea modului n care proiectul va sprijini/ncuraja
dezvoltarea de proiecte cu parteneri internaionali sau cu parteneri din cadrul gruprii
economice din care ntreprinderea face parte, att pentru activiti de CDI ct i pentru
dezvoltarea de noi tehnologii/servicii/produse.
3.3 Contribuia investiiei CD la creterea competitivitii domeniului cruia i se adreseaz
proiectul
3.4 Descrierea tehnica a proiectului
6
7

Angajat cu contract de munca


Unul dintre domeniile de specializare inteligent sau sntate n conformitate cu anexa 3
78

Nota 1:

n cazul este necesar obinerea unei autorizaii de construire, se va elabora


documentaia tehnico-economic prevzut de HG nr. 28/2008 ( studiu de
fezabilitate sau documentaia de avizare a lucrrilor de construcii).
In acest caz, la acest punct respectiv 3.4 , se va meniona doar A se vedea studiu
de fezabilitate/documentaia de avizare a lucrrilor de construcie (dup cum
este cazul).

Nota 2:

In cazul in care investiia propusa vizeaz exclusiv achiziia de echipamente


(eventual i lucrri care nu necesit emiterea unei autorizaii de construire), la
acest punct respectiv punctul 3.4 se va prezenta un Memoriu tehnic inclusiv
plane anexate acestui memoriu, in care se vor detalia seciunile de mai jos ( a
d).

a) amplasarea investiiei
Se vor prezenta informaii/date cu privire la:
o modul in care se realizeaz accesul la cldirea/spaiul unde se vor monta/instala
echipamentele;
o cldirea/spaiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele si echipamentele (suprafee,
funciuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare, s.a.). Se va preciza
dac este necesar modificarea destinaiei cldirii/spaiului unde se vor monta/instala
utilajele si echipamentele.
b) utiliti existente/necesare
Se vor prezenta informaii/date cu privire la:
o echiparea cldirii/spaiului cu utiliti existente.
o informaii/date cu privire la necesarul de utiliti pentru utilajele i echipamentele care
vor fi montate/instalate. De asemenea, se vor prezenta, dac este cazul,
modificrile/interveniile i/sau operaiunile necesare conectrii utilajelor i
echipamentelor la reelele/instalaiile de utiliti (ap, canal, energie electric, s.a.).
Not:
Realizarea instalaiilor aferente construciilor civile, industriale, agricole sau de orice
natur, aa cum sunt menionate la art. 3 alin. (1) din Lege, se poate efectua numai n
baza i cu respectarea prevederilor unei autorizaii de construire.
c) autorizaii, avize i acorduri obinute/necesare
Se vor analiza prevederile Certificatului de Urbanism si se va prezenta dac prin realizarea
investiiei propuse sunt respectate reglementrile n vigoare cu privire la mediu, securitate la
incendiu, s.a.
d) soluia tehnica propus
Se vor prezenta informaii/date cu privire la:
o gradul de noutate a utilajelor i a echipamentelor propuse a fi achiziionate n cadrul
proiectului, n context naional, comparativ cu nivelul internaional.
o Se vor prezenta detalii cu privire la rolul si funciunea fiecrui utilaj si echipament propus
pentru dotarea departamentului CD.

79

o Se vor prezenta plane de utilaje i echipamente tehnologice. Se vor cuprinde, n func ie


de situaia aplicabil, n principal, planele principale de tehnologie i montaj, ,
dimensiuni, detalii montaj, i anume:
plane de ansamblu;
scheme ale fluxului tehnologic;
scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare,
comunicaii, reele de combustibil, ap, iluminat i altele asemenea, precum i ale
instalaiilor tehnologice;
plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv
a schemelor tehnologice de montaj;
liste cu utilaje i echipamente din componena planelor tehnologice, inclusiv fie
cuprinznd parametrii, performanele i caracteristicile acestora.
2. Se va analiza dac montarea/instalarea utilajelor si echipamentelor nu presupune
modificri constructive ale cldirii/spaiului.
3.5 Graficul estimat al proiectului
4. Piaa proiectului
4.1 Analiza sectorului/industriei in care ntreprinderea i desfoar activitatea
o Identificarea si descrierea sectorului/industriei in care ntreprinderea i desfoar activitatea
cu precizarea mrimii actuale a sectorului/industriei (a se folosi date statistice relevante i
concise care s susin necesitatea implementrii proiectului)
o Descrierea factorilor economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influenta
directa asupra dinamicii ramurii
o Tendinele de evoluie la nivel naional/internaional n acest sector privind nivelul CDI
o
o
o
o

4.2 Analiza pieei int


Identificarea si descrierea pieei int (segmentul de pia/grupul int cruia se adreseaz
serviciul/produsul rezultat in urma investiiei)
Dimensiunea pieei int (mrimea pieei int si tendinele de evoluie)
Analiza necesitilor clienilor existeni si poteniali;
Analiza mediului concurenial care va cuprinde:
o principalii competitori direci i modul de ptrundere al acestora pe pia;
o cota de pia si mrimea competitorilor;
o descrierea produselor/proceselor/serviciilor competitorilor comparativ cu cele ale
ntreprinderii;
o Bariere de intrare (brevete, mrci private, tehnologii etc.)
Avantajele competitive ale ntreprinderii (cum se evideniaz calitile, beneficiile i
avantajele noilor produse /procese/servicii ce vor rezulta n urma implementrii proiectului
pentru care se solicit finanare, fa de cel al competitorilor)

4.3 Strategia de marketing


o Descriei strategia de marketing pentru promovarea produselor/proceselor/serviciilor ce vor
rezulta n urma implementrii proiectului pentru care se solicit finanare i modalitile de
punere n practic a acesteia ( se vor descrie elemente precum avantaje oferite fa de
competitori, poziionarea pe pia a produsului/ serviciului, caracteristici care l difereniaz
80

de competitori, politica de pre, legtura dintre politica de pre, caracteristicile produsului/


serviciului i tendinele pieei, promovarea si distribuia produsului/serviciului, strategia de
vnzri: descriei modalitatea n care firma va aborda clienii (e.g. modaliti de comunicare),
previzionarea vnzrilor etc);
o Riscuri identificate i msurile prevzute pentru diminuarea efectelor n cazul materializrii
acestor riscuri.
C. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE
o Analiza cerinelor att pentru faza de implementare a proiectului ct i pentru faza de
operare, cu descrierea responsabilitilor i abilitilor necesare;
o Identificarea necesarului de personal att pentru faza de implementare a proiectului ct i
pentru faza de operare; prezentai profilul pentru fiecare post nou creat/meninut (dup caz)
o Descrierea echipei de management al proiectului (structura n organigrama ntreprinderii,
rolurile n echipa de implementare, funciile, responsabilitile i expertiza acestora)
o Descrierea echipei de operare a infrastructurii realizate prin proiect (competene, experien
in CD etc)
o Prezentai nivelul salarial pentru cei implicai n activitatea de implementare/operare a
rezultatelor proiectului de investiii
o Recrutarea, selecia i integrarea (pentru posturile nou create)
D. BUGETUL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE

E. PROIECTII FINANCIARE
5. Ipoteze:
o n elaborarea proieciilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat.
o Principalii indicatori ai investiiei (se prezint indicatorii strict legai de proiect, calculai pe
baza fluxurilor financiare marginale/difereniale ale proiectului fa de firma existent);
o orizontul de analiz pentru proiectele de investiii finanate din fonduri structurale este de 15
ani de la terminarea investiiei
o rata de actualizare recomandat n cadrul analizei financiare pentru actualizarea fluxurilor
de numerar nete este de 9 % n termeni reali (analiza va fi realizat n preuri constante, fr
inflaie)
o Valoarea reziduala aferenta proiectului va fi calculata prin prezentarea metodologiei
utilizate;
o Valoarea total a investiiei include totalul costurilor eligibile i ne-eligibile;
o Veniturile si costurile proiectului vor fi grevate de TVA, in msura in care TVA-ul nu este
recuperabil
6. Indicatorii proiectului
a) Evaluarea profitabilitii financiare a investiiei i a capitalului propriu
n cazul proiectelor ce vor fi subvenionate, analiza profitabilitii este realizat pentru a se
stabili dac subvenia a fost determinat corespunztor i nu sunt transferate ctre beneficiarul
proiectului fonduri nejustificate. Astfel, analiza va evalua prin calcularea urmtorilor indicatori
81

financiari, dac rata identificat a contribuiei UE nu este prea generoas:

RRF/C i VFNA/C (profitabilitatea financiara a investiiei)


RRF/K i VFNA/K (profitabilitatea financiara a capitalului propriu)

Profitabilitatea financiar a investiiei se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete
actuale i a ratei rentabilitii financiare a investiiei (VFNA/C i RRF/C). Aceti indicatori arat
capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investiii, indiferent de modalitatea n care
acestea sunt finanate. Pentru ca un proiect s poat fi considerat eligibil pentru acordarea
cofinanrii din Fonduri, VFNA/C trebuie s fie negativ i RRF/C trebuie s fie aadar mai
mici dect 9% (adic rata de actualizare folosit pentru analiz).
n calculul profitabilitii financiare a capitalului propriu (VFNA/K, RRF/K), resursele
financiare - fr subvenia UE - investite n proiect se consider fluxuri de ieire n loc de costuri
de investiii. Contribuiile la capital se iau n considerare n momentul n care sunt pltite pentru
proiect sau rambursate (n cazul mprumuturilor).
b) Verificarea sustenabilitii financiare a proiectului
Fluxurile de numerar nete cumulate, generate de afacere in varianta implementrii
proiectului, trebuie s fie pozitive pe durata ntregii perioade de referin luate n
considerare.
La determinarea fluxului de numerar net, inclusiv cu proiectul de investiii, se vor lua in
considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru
investiie cat si pentru operare si funcionare), inclusiv veniturile generate de proiect.
7. Modelul financiar
Recomandm modul de prezentare independent al fluxurilor de numerar proiectate pentru
calculul indicatorilor de performan, pentru profitabilitatea capitalului propriu i pentru
sustenabilitatea financiar.
Se vor prezenta urmtoarele tabele:

Prognoza cheltuielilor de exploatare pentru cele doua scenarii: scenariul fr proiect i


scenariul cu proiect

Costurile de operare se fundamenteaz pe elemente componente (costuri de personal, costuri de


mentenana/ntreinere, costuri materiale, costuri administrative, etc) si sunt asociate veniturilor
din operarea infrastructurii care face obiectul proiectului.
Toate articolele de cheltuieli care nu determin pli efective, cum ar fi: amortizare, provizioane,
neprevzute etc se elimin din proiecia fluxului de numerar.
Fluxurile financiare de natura dobnzilor i rambursrile de credite se exclud din fluxurile de
numerar pentru calculul indicatorilor de performan ai proiectului. De asemenea, nu se iau n
considerare impozitele, taxele i alte ieiri de numerar care nu sunt legate de costurile de
operare.
Se includ n costurile de operare, n msura n care nu au fost prevzute drept costuri
investiionale, reparaiile capitale i nlocuirile de echipamente cu durata de via sub perioada
82

de referin. Aceste costuri vor fi nominale i alocate perioadei n care se efectueaz i nu vor fi
constituite sub forma unor rezerve anterioare plilor efective.

Prognoza veniturilor din exploatare pentru cele doua scenarii: scenariul fr proiect i
scenariul cu proiect

In proiecia veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile asupra crora
implementarea investiiei produce efecte, respectiv rezultatele concrete din operarea
infrastructurii de CDI (licene, brevete, drepturi de proprietate intelectuala, produse noi,
contracte de cercetare ncheiate cu clienii, etc). Evoluia veniturilor va fi corelata cu evoluia
cererii prognozata la capitolul Piaa proiectului.
In ceea ce privete modalitatea stabilirii preurilor sau tarifelor se vor face consideraii asupra
ipotezelor conform crora preurile/tarifele folosite nu depesc capacitatea de plat a
utilizatorilor n condiiile locale concrete i a nivelurilor istorice de pre pe respectiva pia.
Nu sunt incluse n proieciile de venituri transferurile i subveniile, TVA-ul i alte taxe indirecte
colectate de la utilizatori n folosul autoritilor publice.

Tabelul de calcul a indicatorilor de profitabilitate a investiiei (RRF/C, VFNA/C )

Analiza se efectueaz n baza metodei incrementale, veniturile i costurile incrementale


reprezentnd diferena dintre valorile asociate proieciei scenariului cu proiect i cele
asociate scenariului fr proiect.
Fluxurile financiare vizeaz att perioada investiional cat si perioada de operare. In acest
sens, costurile investiionale sunt considerate fluxuri de ieire, iar la finalul perioadei de
referin este luata in calcul si valoarea reziduala cu semnul - , fiind considerata element de
intrare.
Atragem atenia c fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate a
investiiei nu iau n considerare sursele de finanare i n consecin nici fluxurile generate de
eventuala rambursare a acestor surse, ntruct performanele investiiei se evalueaz
independent de modalitatea de finanare pentru care se opteaz.

Tabelul de calcul a indicatorilor de profitabilitate a capitalului propriu (RRF/K,


VFNA/K)

Este cerut n cazul proiectelor derulate n cadrul unor scheme de ajutor de stat deoarece indic
dac transferul de fonduri publice s-a realizat n exces sau n deficit fa de nevoia de finanare
a proiectului.
n acest sens se calculeaz indicatorii de performan ai capitalului propriu investit (VFNA/K i
RRF/K) care indic capacitatea proiectului de a avea valoare i o rat de retur a capitalului
investit comparabil cu performanele altor proiecte din domeniul respectiv.
Calculul indicatorilor de capital se face pe baza fluxului de numerar ce st la baza VFNA/C i
RRF/C n care costul investiional total se nlocuiete cu suma finanat din surse proprii de
ctre solicitant, finanarea nerambursabil nu se ia n calcul, creditul i costul acestuia se
evideniaz ca o ieire pe parcursul perioadei de operare n conformitate cu planul de
83

rambursare.
Valoarea RRF/K nu trebuie sa depeasc valorile de referin privind profitabilitatea ateptat
pentru sectorul respectiv. Valorile de referina la care se va raporta solicitantul vor fi justificate
in mod corespunztor de ctre acesta.

Tabelul de calcul a sustenabilitii financiare

Verificarea sustenabilitii financiare a proiectului implic proiectarea unui flux de numerar


cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrnd c proiectul nu ntmpin
riscul unui deficit de numerar (lichiditi) care s pun n pericol realizarea sau operarea
investiiei.
Diferena ntre intrrile i ieirile de numerar reprezint deficitul sau, dup caz, surplusul
perioadei respective i se cumuleaz la rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit n
sustenabilitate nu se actualizeaz. Intrrile includ toate veniturile din valorificarea
produselor/serviciilor precum i toate intrrile de numerar datorate managementului resurselor
financiare. Valoarea rezidual nu se ia n considerare. Ieirile reprezint costurile investiionale,
costurile de operare, rambursrile de credite, pli dobnzi i alte cheltuieli ocazionate de
obinerea creditrii, taxele i impozitele, alte pli generate de aranjamentele financiare
ncheiate pentru asigurarea surselor de finanare a investiiei.

84

ANEXA 5.4.1 - variant pentru spin-off i start-up


MODEL DE PLAN DE AFACERI
Planul de afaceri trebuie s demonstreze c iniiatorii proiectului au o idee clar a ceea ce i
propun s realizeze cu identificarea corect a problemei/nevoii/oportunitii.
Capitolul I. Scopul i obiectivele Planului de Afaceri(maxim o pagin)
n acest capitol se vor prezenta:
Scopul pentru care se realizeaz planul de afaceri.
Identificarea obiectivelor ce trebuie atinse pe termen mediu corelate cu investiia propus
prin proiect. Obiectivele s fie SMART(specifice domeniului, msurabile, adecvate
proiectului de cercetare propus, realizabile i corect definite n timp) corelate cu pct.
Obiectivul proiectului din formularul cererii de finanare
Descrierea echipei care va asigura managementul ntreprinderii
Descrierea ideii de proiect i cum va fi gestionat de managementul ntreprinderii
Surse de cofinanare pentru contribuia ntreprinderii, perioad i modalitate de
amortizare a investiiei
Capitolul II. Descrierea ntreprinderii i evoluia activitii acesteia (n cazul start-upurilor care au minim un exerciiu financiar ncheiat)
n acest capitol se vor prezenta urmtoarele informaii
Prezentai tipul de proprietate al ntreprinderii, conducerea ntreprinderii, natura
capitalului
Activitatea curent i/sau experiena n domeniul n care se dorete implementarea unui
rezultat obinut dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicrii unei alte forme
de proprietate industrial
O scurt descriere a evoluiei ntreprinderii (n cazul start-up-urilor mai vechi de un
an)care s cuprind descrierea produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor obinute ca
urmare a activitii de CDI
Experiena anterioar n operarea unor proiecte similare
Sinteza situaiei financiare (unde este cazul)
Capitolul III. Descrierea pieei de desfacere - Cercetarea de marketing(innd cont i de
rezultatele implementrii proiectului)
n acest capitol se vor prezenta informaii despre:
Clienii i piaa int a ntreprinderii care va cuprinde:
o Descrierea pieei corelat cu pct. Contextul proiectului din Cererea de
Finanare
o Mrimea actual a sectorului/industriei n care v desfurai/v vei desfura
activitatea(folosii date statistice relevante i concise care s susin necesitatea
implementrii proiectului)
o Tendinele de evoluie la nivel naional/internaional n sectorul identificat
o Caracteristicile specifice ale pieei
o Aplicaiile n economie a produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor oferite
o Se va prezenta contribuia rezultatelor investiiei la dezvoltarea sectorului
privind nivelul cercetrii-dezvoltrii-inovrii;
Preurile practicate pe pia la produsele/tehnologiile/procesele/serviciile realizate
o Identificarea segmentului de pia int
85

Trendul pieei dimensiunea pieei i tendinele de evoluie


Principalii clieni existeni/poteniali
Analiza mediului concurenial care va cuprinde:
o Gradul de concuren
- Care sunt principalii competitori direci?
- Care este modul de ptrundere al acestora pe pia? Care este cota lor de
pia?
- Care sunt competitorii indireci?
- Care este mrimea competitorilor?
- Care sunt produsele/tehnologiile/procesele/serviciile lor fa de cele ale
ntreprinderii d-voastr?
- Cum
i
desfoar
activitatea?
Produsele/tehnologiile/procesele/serviciile lor sunt rezultatul activitii de
CDI? Cum i fac promovarea?
- Cum se evideniaz calitile, beneficiile i avantajele noilor
produse/tehnologii/procese/servicii realizate fa de cel al competitorilor.
o Bariere de intrare (brevete, mrci private, tehnologii etc.)
Obiectivele de marketing - o scurt descriere a obiectivelor de marketing corelate cu
obiectivele pe termen mediu ale ntreprinderii
Strategia de marketing
o Strategia de vnzare/distribuie a produselor
o Politica/strategia de pre pentru rezultatele obinute prin implementarea
proiectului a produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor. Se vor analiza
urmtorii factori:
- factori
interni:
costul
realizrii
produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor, marja de profit urmrit
- factori externi: cererea manifestat pe pia, aciunile i nivelul
concurenei, preul pe care clientul/beneficiarul direct este dispus s-l
accepte
o Promovarea produselor/proceselor/serviciilor i relaiile publice
- Ce cai specifice de promovare se vor folosi pentru a ajunge la
beneficiarul final.
- De ce materiale va fi nevoie (pliante, brouri, pagin web).
- Costurile pe care le implica promovarea (ct v putei permite, procentul
din vnzri, etc)
- Mesajul ce va genera efectul dorit
- Mass-media ce va fi utilizat
- Analiza rezultatelor promovrii
Identificarea riscurilor asociate i a factorilor de limitare a acestora corelate cu pct.
Riscurile implementrii proiectului din formularul cererii de finanare
Analiza capacitii de rspuns a ntreprinderii la riscurile identificate i msurile de
reducere/contracarare
Analiza
SWOT
care
va
evidenia
avantajele
i
beneficiile
produselor/tehnologiilor/proceselor/serviciilor rezultate ca urmare a implementrii
proiectului i care cuprinde:
o Identificarea punctelor tari cu propuneri de dezvoltare/consolidare
o Identificarea punctelor slabe cu msuri de eliminare
o Identificarea oportunitilor cu msuri de dezvoltare/fructificare
o Anticiparea ameninrilor cu msuri de diminuare/reducere/contracarare
o

86

Capitolul IV. Prezentarea proiectului i a rezultatelor pe care acesta le va genera prin


realizarea de produse/tehnologii/procese/servicii n cadrul ntreprinderii
n acest capitol prezentai n detaliu etapele de realizare a proiectului de cercetare ce fac obiectul
investiiei propuse prin proiect i impactul implementrii acestora asupra dezvoltrii de noi
produse, tehnologii/procese/servicii. Se vor prezenta urmtoarele:
Se va prezenta rezultatul obinut: dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a
aplicrii unei alte forme de proprietate industrial corelat cu Justificarea necesitaii
implementrii proiectului din formularul cererii de finanare
Descrierea produsului/tehnologiei/procesului/serviciului obinut prin implementarea
rezultatelor dintr-un proiect de cercetare, brevet sau a aplicrii unei alte forme de
proprietate industrial
Datele tehnice ale investiiei se va ine cont de:
o Avizele i acordurile necesare pentru implementare
o Utilitile existente i/sau necesare implementrii proiectului
o Descrierea capacitaii start-up-ului/spin-off-ului de a implementa proiectul de
investiii corelat cu Sustenabilitatea instituional a ntreprinderii din cererea
de finanare
o Echipamentele/utilajele necesare i capacitile tehnice de producie. Se vor
corela cu activitile de cercetare/rezultatele estimate i Resursele materiale
implicate n realizarea proiectului din formularul cererii de finanare
o Materiile prime i materiale necesare implementrii i operaionalizrii
rezultatelor implementrii proiectului de cercetare
o Ponderea materiilor prime i a materialelor, n funcie de provenien (e.g. local,
indigen, import)
o Sursele de materii prime se vor prezenta furnizorii principali, procedeele de
achiziie, cerine speciale dac sunt necesare
o Cum va fi msurat, controlat, mbuntit calitatea/rezultatele implementrii
proiectului(se vor prezenta msurile de mbuntire continua a calitii)
o Tipuri de asigurri a afacerii necesare
Capitolul V. Planificarea resurselor umane
Acest capitol va cuprinde o descriere detaliat despre:
Politica de resurse umane a ntreprinderii i obiectivele declarate
Strategia de dezvoltare a resurselor umane
Analiza cerinelor att pentru implementarea proiectului ct i pentru perioada de
exploatare cu descrierea responsabilitilor, competentelor i abilitailor necesare
Identificarea necesarului de personal
Se va prezenta organigrama ntreprinderii
Prezentai nivelul salarial pentru cei implicai att n activitatea de implementare ct i
exploatare a rezultatelor cercetrii
Recrutarea, selecia i integrarea(pentru posturile nou create; prezentai profilul pentru
fiecare post nou creat)
Capitolul VI. Managementul ntreprinderii
Descriei proprietarii ntreprinderii i a echipei manageriale. De asemenea descriei:
Cum este organizat afacerea
Prezentai modalitatea de dezvoltare a aptitudinilor/competentelor ntreprinderii pentru a
fi o entitate inovativ;
87

Evideniai efectul stimulator al activitilor de CD pentru ntreprindere.


Evideniai modalitatea prin care ntreprinderea va dezvolta activiti de cooperare cu alte

IMM-uri din ar/strintate, cu instituii de cercetare pentru a menine activitatea


inovativ
Capitolul VII. Necesarul de finanare
Destinaia fondurilor cu prezentarea capitolelor de cheltuieli necesare implementrii
proiectului
Modul de finanare al proiectului de cercetare
Modalitatea finanrii prin prezentarea unei diagrame Gantt cu alocarea resurselor
financiare pe activitile i subactivitile proiectului de cercetare pentru perioada de
implementare a proiectului. Informaiile se vor corela cu Activitile proiectului i
Calendarul Activitilor din Cererea de finanare.
Capitolul VIII. Planul financiar
La acest capitol detaliai i explicai ipotezele care au stat la baza realizrii previzionrilor pentru
perioada de exploatare a proiectului de cercetare. Corelai informaiile din proieciile financiare
cu cele prezentate n celelalte capitole ale planului de afaceri. Detaliai i explicai fiecare
categorie de venituri i cheltuieli.
n elaborarea proieciilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat. n
aceast metod valoarea fluxurilor non-monetare (cum ar fi amortizarea i provizioanele) nu sunt
luate n considerare.
n analiza sustenabilitii financiare a investiiei se va aprecia:
Profitabilitatea financiar a investiiei determinat prin Valoarea Net Actualizata
(VAN) i Rata Intern de Rentabilitate (RIR) calculate la valoarea total a investiiei.
Valoarea total a investiiei include totalul costurilor eligibile i ne-eligibile (inclusiv
TVA)
Fezabilitatea/durabilitatea financiar a proiectului, prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactualizat).
Previziunile financiare vor avea urmtoarea structura:
Proiecia veniturilor/vnzrilor cu prezentarea raionamentul prin care a-i realizat aceste
previzionri
Estimarea elementelor de cost prezentate detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe
capitole de cheltuieli)
ntocmirea situaiilor financiare previzionate
o Bugetul de venituri i cheltuieli
o Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente - operaional, investiional,
financiar
Se vor analiza urmtorii indicatori de rentabilitate financiar:
- Determinarea valorii actualizate nete a fluxului de numerar VAN - rata de
actualizare folosit pentru actualizarea fluxului net de numerar este de 9%.
- Rata intern de rentabilitate RIR
- Durata de recuperare a investiiei
Identificarea riscurilor asociate planului financiar analiza de sensibilitate(analiza a
minim 3 variabile critice)

88

Instruciuni de calcul pentru indicatorii de rentabilitate financiar


Calculul valorii actualizate nete
Valoarea actualizat net (VAN) reprezint diferena pozitiv sau negativ de valoare ntre
fluxurile de lichiditi disponibile actualizate, generate de exploatarea unei investiii pe
durata vieii sale economice, i valoarea actualizat a investiiei.
Valoarea Coeficienilor de actualizare pentru o rat de actualizare de 9%
Anul
N0* N**
N+1
N+2
N+3
N+4
0,917
Coeficient actualizare
1
4
0,8417 0,7722 0,7084 0,6499
* reprezint perioada de implementare a proiectului de investiii
** primul an de exploatare a investiiei
Valoarea actualizat net poate fi calculat folosind tabele i foi de calcul tabelar precum
Microsoft Excel.
Rata intern de rentabilitate (RIR) reprezint rata de actualizare la care VAN =0. De asemenea
se poate folosi Microsoft Excel pentru a calcula RIR.
Durata de recuperarea investiiei reprezint numrul de ani necesar fluxurilor viitoare
actualizate s acopere integral efortul investiional.
Toate proieciile vor fi calculate pentru o perioad de 5 ani dup finalizarea implementrii
proiectului. Proiectul va fi considerat fezabil dac:
Valoarea actualizat net este pozitiv
Rata Intern de rentabilitate este > 9%
Fluxul net de numerar cumulat (cu finanare nerambursabil) pe ntreaga perioad
analizat s fie pozitiv

89

Anexa 5.5 - MODEL MEMORIU TEHNIC


<Acest model este recomandat pentru proiectele de dotare a unei infrastructuri existente prin
achiziionarea de noi instrumente i echipamente i lucrri exceptate de la autorizare (dup
caz), conform prevederilor art. 11, alin. (11) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii - Republicare*), art. 18, art. 42 i art. 65 din
Ordinul MDRL nr. 839/2009 (Norme metodologice).
Paragrafele marcate ntre parantezele unghiulare se vor terge din documentul final elaborat de
solicitant>
A. PIESE SCRISE
a) Amplasarea investiiei
<Se vor prezenta informaii/date cu privire la:
1. modul in care se realizeaz accesul la cldirea/spaiul unde se vor monta/instala
echipamentele sau se vor executa lucrrile exceptate de la autorizare;
2. cldirea/spaiu unde se vor monta/instala si utiliza utilajele si echipamentele sau se vor
executa lucrrile exceptate de la autorizare (suprafee, funciuni, act doveditor privind
proprietatea sau dreptul de utilizare, s.a.). Se va preciza dac este necesar modificarea
destinaiei cldirii/spaiului unde se vor monta/instala utilajele si echipamentele>
b) Utiliti existente/necesare
<Se vor prezenta informaii/date cu privire la:
3. echiparea cldirii/spaiului cu utiliti existente.
4. informaii/date cu privire la necesarul de utiliti pentru utilajele i echipamentele care
vor fi montate si puse in funciune. De asemenea, se vor prezenta, dac este cazul,
modificrile/interveniile i/sau operaiunile necesare conectrii utilajelor i
echipamentelor la reelele/instalaiile de utiliti (ap, canal, energie electric, s.a.).
Not: Realizarea instalaiilor aferente construciilor civile, industriale, agricole sau de
orice natur, aa cum sunt menionate la art. 3 alin. (1) din Lege, se poate efectua
numai n baza i cu respectarea prevederilor unei autorizaii de construire>.
c) Autorizaii, avize i acorduri obinute/necesare
<Se va prezenta/ analiza dac prin realizarea investiiei propuse sunt respectate
reglementrile n vigoare cu privire la mediu, securitate la incendiu, s.a.>
d) Soluia tehnic propus
<Se vor prezenta informaii/date cu privire la:
5. gradul de noutate a utilajelor i a echipamentelor propuse a fi achiziionate n cadrul
proiectului, n context naional, comparativ cu nivelul internaional.
6. Se vor prezenta detalii cu privire la rolul si funciunea fiecrui utilaj si echipament propus
pentru dotarea departamentului CD.
7. Se vor detalia tipul de lucrri exceptate de la autorizare, dac este cazul i sunt propuse
de solicitant prin proiect.>

90

B. PIESE DESENATE
8. <Se vor prezenta plane de utilaje i echipamente tehnologice. Se vor cuprinde, n func ie
de situaia aplicabil, n principal, planele principale de tehnologie i montaj, seciuni,
vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerane, detalii montaj, i anume:
o plane de ansamblu;
o scheme ale fluxului tehnologic;
o scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
o scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare,
comunicaii, reele de combustibil, ap, iluminat i altele asemenea, precum i ale
instalaiilor tehnologice;
o plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare,
prestaiilor, sarcinilor i a altor informaii de aceeai natur, inclusiv a schemelor
tehnologice de montaj;
o diagrame, nomograme, calcule inginereti, tehnologice i de montaj, inclusiv
materialul grafic necesar punerii n funciune i exploatrii;
o liste cu utilaje i echipamente din componena planelor tehnologice, inclusiv fie
cuprinznd parametrii, performanele i caracteristicile acestora.
3. Se va analiza dac montarea/instalarea utilajelor si echipamentelor nu presupune
modificri constructive ale cldirii/spaiului>.
C. Graficul estimat al proiectului

91

Anexa 5.6 - MODEL PROIECII FINANCIARE


<Acest model este recomandat pentru toate categoriile de proiecte prevzute menionate n
seciunea F din Ghidul solicitantului.
Ipoteze de lucru:
1. n elaborarea proieciilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar
actualizat.
2. Principalii indicatori ai investiiei (se prezint indicatorii strict legai de proiect, calculai
pe baza fluxurilor financiare marginale/difereniale ale proiectului fa de firma
existent);
3. orizontul de analiz pentru proiectele de investiii finanate din fonduri structurale este de
15 ani de la terminarea investiiei
4. rata de actualizare recomandat n cadrul analizei financiare pentru actualizarea fluxurilor
de numerar nete este de 5% n termeni reali (analiza va fi realizat n preuri constante,
fr inflaie)
5. Valoarea reziduala aferenta proiectului va fi calculata prin prezentarea metodologiei
utilizate;
6. Valoarea total a investiiei include totalul costurilor eligibile i ne-eligibile;
7. Veniturile si costurile proiectului vor fi grevate de TVA, in msura in care TVA-ul nu este
recuperabil
Paragrafele marcate ntre parantezele unghiulare se vor terge din documentul final completat
de solicitant >
92

1. Indicatorii proiectului
a) Evaluarea profitabilitii financiare a investiiei i a capitalului propriu
<n cazul proiectelor ce vor fi subvenionate, analiza profitabilitii este realizat pentru a se
stabili dac subvenia a fost determinat corespunztor i nu sunt transferate ctre beneficiarul
proiectului fonduri nejustificate. Astfel, analiza va evalua prin calcularea urmtorilor indicatori
financiari, dac rata identificat a contribuiei UE nu este prea generoas:

RRF/C i VFNA/C (profitabilitatea financiara a investiiei)


RRF/K i VFNA/K (profitabilitatea financiara a capitalului propriu)

Profitabilitatea financiar a investiiei se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete
actuale i a ratei rentabilitii financiare a investiiei (VFNA/C i RRF/C). Aceti indicatori arat
capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investiii, indiferent de modalitatea n care
acestea sunt finanate. Pentru ca un proiect s poat fi considerat eligibil pentru acordarea
cofinanrii din Fonduri, VFNA/C trebuie s fie negativ i RRF/C trebuie s fie aadar mai
mici dect rata de actualizare folosit pentru analiz.
In cazul in care indicatorii financiari de performanta nu se pot calcula, datorit faptului c
proiectul nu genereaz venituri, solicitantul va meniona in partea scris n dreptul indicatorului
RRF/C "valori negative deoarece proiectul nu este generator de venituri">.
n calculul profitabilitii financiare a capitalului propriu (VFNA/K, RRF/K), resursele
financiare - fr subvenia UE - investite n proiect se consider fluxuri de ieire n loc de costuri
de investiii. Contribuiile la capital se iau n considerare n momentul n care sunt pltite pentru
proiect sau rambursate (n cazul mprumuturilor)>.
b) Verificarea sustenabilitii financiare a proiectului
<Fluxurile de numerar nete cumulate, generate de afacere in varianta implementrii
proiectului, trebuie s fie pozitive pe durata ntregii perioade de referin luate n
considerare.
La determinarea fluxului de numerar net, inclusiv cu proiectul de investiii, se vor lua in
considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru
investiie cat si pentru operare si funcionare), inclusiv veniturile generate de proiect>.
2. Modelul financiar
<Se recomanda modul de prezentare independent al fluxurilor de numerar proiectate pentru
calculul indicatorilor de performan, pentru profitabilitatea capitalului propriu i pentru
sustenabilitatea financiar>.
<Se vor prezenta urmtoarele tabele:>
2.1. Prognoza cheltuielilor de exploatare pentru cele doua scenarii: scenariul fr proiect i
scenariul cu proiect
<Costurile de operare se fundamenteaz pe elemente componente (costuri de personal, costuri de
mentenan/intreinere, costuri materiale, costuri administrative, etc) si sunt asociate veniturilor
93

din operarea infrastructurii care face obiectul proiectului.


Toate articolele de cheltuieli care nu determin pli efective, cum ar fi: amortizare, provizioane,
neprevzute etc se elimin din proiecia fluxului de numerar.
Fluxurile financiare de natura dobnzilor i rambursrile de credite se exclud din fluxurile de
numerar pentru calculul indicatorilor de performan ai proiectului. De asemenea, nu se iau n
considerare impozitele, taxele i alte ieiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare.
Se includ n costurile de operare, n msura n care nu au fost prevzute drept costuri
investiionale, reparaiile capitale i nlocuirile de echipamente cu durata de via sub perioada de
referin. Aceste costuri vor fi nominale i alocate perioadei n care se efectueaz i nu vor fi
constituite sub forma unor rezerve anterioare plilor efective.>
2.2. Prognoza veniturilor din exploatare pentru cele doua scenarii: scenariul fr proiect si
scenariul cu proiect
<In proiecia veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile asupra crora
implementarea investiiei produce efecte, respectiv rezultatele concrete din operarea
infrastructurii de CDI (licene, brevete, drepturi de proprietate intelectuala, produse noi,
contracte de cercetare ncheiate cu clienii, etc). Evoluia veniturilor va fi corelata cu evoluia
cererii prognozata la capitolul Piaa proiectului.
In ceea ce privete modalitatea stabilirii preurilor sau tarifelor se vor face consideraii asupra
ipotezelor conform crora preurile/tarifele folosite nu depesc capacitatea de plat a
utilizatorilor n condiiile locale concrete i a nivelurilor istorice de pre pe respectiva pia.
Nu sunt incluse n proieciile de venituri transferurile i subveniile, TVA-ul i alte taxe indirecte
colectate de la utilizatori n folosul autoritilor publice.>
2.3. Tabelul de calcul a indicatorilor de profitabilitate a investiiei (RRF/C, VFNA/C )
<Analiza se efectueaz n baza metodei incrementale, veniturile i costurile incrementale
reprezentnd diferena dintre valorile asociate proieciei scenariului cu proiect i cele asociate
scenariului fr proiect.
Fluxurile financiare vizeaz att perioada investiional cat si perioada de operare. In acest sens,
costurile investiionale sunt considerate fluxuri de ieire, iar la finalul perioadei de referina este
luata in calcul si valoarea reziduala cu semnul - , fiind considerata element de intrare.
Atragem atenia c fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate a
investiiei nu iau n considerare sursele de finanare i n consecin nici fluxurile generate de
eventuala rambursare a acestor surse, ntruct performanele investiiei se evalueaz independent
de modalitatea de finanare pentru care se opteaz
2.4. Tabelul de calcul a indicatorilor de profitabilitate a capitalului propriu (RRF/K,
VFNA/K)
<Este cerut n cazul proiectelor derulate n cadrul unor scheme de ajutor de stat deoarece indic
dac transferul de fonduri publice s-a realizat n exces sau n deficit fa de nevoia de finanare a
proiectului.
n acest sens se calculeaz indicatorii de performan ai capitalului propriu investit (VFNA/K i
94

RRF/K) care indic capacitatea proiectului de a avea valoare i o rat de retur a capitalului
investit comparabil cu performanele altor proiecte din domeniul respectiv.
Calculul indicatorilor de capital se face pe baza fluxului de numerar ce st la baza VFNA/C i
RRF/C n care costul investiional total se nlocuiete cu suma finanat din surse proprii de ctre
solicitant, finanarea nerambursabil nu se ia n calcul, creditul i costul acestuia se evideniaz
ca o ieire pe parcursul perioadei de operare n conformitate cu planul de rambursare .
VANF(K) cu asisten din partea Uniunii ar trebui s fie negativ sau egal cu zero, i RRF(K) ar
trebui s fie mai mic sau egal cu rata de actualizare; n caz contrar, trebuie s se prezinte o
justificare adecvat>.
2.5. Tabelul de calcul a sustenabilitii financiare
<Verificarea sustenabilitii financiare a proiectului implic proiectarea unui flux de numerar
cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrnd c proiectul nu ntmpin riscul
unui deficit de numerar (lichiditi) care s pun n pericol realizarea sau operarea investiiei.
Diferena ntre intrrile i ieirile de numerar reprezint deficitul sau, dup caz, surplusul
perioadei respective i se cumuleaz la rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit n
sustenabilitate nu se actualizeaz. Intrrile includ toate veniturile din valorificarea
produselor/serviciilor precum i toate intrrile de numerar datorate managementului resurselor
financiare. Valoarea rezidual nu se ia n considerare. Ieirile reprezint costurile investiionale,
costurile de operare, rambursrile de credite, plti dobnzi i alte cheltuieli ocazionate de
obinerea creditrii, taxele i impozitele, alte plti generate de aranjamentele financiare ncheiate
pentru asigurarea surselor de finanare a investiiei>.

95