Sunteți pe pagina 1din 14

Elemente fundamentale de geometrie

Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Elemente de geometrie-1

Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Elemente fundamentale de geometrie


La baza studiului geometriei stau notiunile fundamentale care nu
se pot defini direct, ci sunt extrase din lumea real
a.
Acestea sunt:
1

punctul

dreapta

planul

distanta

masura unghiurilor.

Celelalte notiuni geometrice se definesc cu ajutorul notiunilor


fundamentale.

Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Definition
Segmentul deschis (AB) este multimea punctelor cuprinse
ntre A si B.
Semidreapta [AB cu originea n A este multimea punctelor
dreptei AB situate de aceeasi parte cu B fata de A.
Segmentul nchis [AB] contine punctele dintre A si B, dar si
pe acestea.
Se numeste unghi reuniunea a dou
a semidrepte avand origine
comuna.
Linia poligonala (sau fr
ant
a) este reuniunea de segmente
nchise:
[P1 P2 ] [P2 P3 ] [Pn Pn+1 ].
Daca P1 coincide cu Pn+1 linia poligonal
a se numeste nchisa.
Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Poligoane

Definition
O linie poligonala nchis
a cu proprietatea c
a oricare doua laturi
nevecine nu au puncte comune si oricare dou
a segmente care o
formeaza nu sunt situate pe aceeasi dreapt
a se numeste poligon.
Perimetrul unui poligon este suma lungimilor tuturor laturilor sale.
Definition
Poligonul cu trei laturi se numeste triunghi.
Poligonul cu patru laturi se numeste patrulater

Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Poligoane

Definition
Doua segmente care au aceeasi lungime se numesc segmente
congruente.
Se noteaza (AB) (CD).
Definition
Doua unghiuri care au aceeasi m
asur
a se numesc unghiuri
congruente.
B.

Se noteaza A

Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Triunghiul
Triunghiurile se pot clasifica:
-dupa laturi
echilaterale- toate laturile au lungimi egale
isoscele-doua laturi au lungimi egale
oarecare- nu au laturi de lungime egal
a
-dupa unghiuri
triunghi obtuzunghic-are un unghi obtuz (cu masura mai mare
de 90 )
triunghi dreptunghic-are un unghi drept (cu masura de 90 )
triunghi ascutitunghic-cu toate unghiurile ascutite (toate au
masura mai mica de 90 ).
Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Triunghiul
Aria unui triunghi este egal
a cu semiprodusul dintre lungimea unei
laturi(baza) si lungimea n
altimii corespunz
atoare.
In cazul triunghiului dreptunghic dac
a consider
am baza una dintre
catete atunci cealalta va fi n
altime si aria va fi egala cu
semiprodusul lungimii catetelor triunghiului.
Notam cu a, b, c lungimile laturilor triunghiului.
Aria unui triunghi este egal
a cu semiprodusul lungimii a doua laturi
si sinusul unghiului dintre ele.

b c sinA
A=
.
2
Aria unui triunghi se poate calcula dac
a se cunosc lungimile
tuturor laturilor folosind formula lui Heron.
p
A = p(p a)(p b)(p c).
p este semiperimetrul p =

a+b+c
.
2

Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Triunghiul
Aria triunghiului echilateral cu lungimea laturii l este

l2 3
A=
.
4
Exprimand aria triughiului dreptunghic n dou
a moduri: adica
consideram prima data baza o catet
a a triunghiului si apoi baza va
fi ipotenuza, iar naltimea corespunz
atoare ipotenuzei are lungimea
h se obtine urmatoarea formul
a pentru h:
bc
h=
.
a
Alte relatii ntre lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic sunt
date de:
teorema lui Pitagora
teorema catetei
teorema naltimii
Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Triunghiul

Teorema lui Pitagora


Intr-un triunghi dreptunghic, p
atratul lungimii ipotenuzei este egal
cu suma patratelor lungimilor catetelor.
Pentru triunghiul ABC dreptunghic n A:
BC 2 = AB 2 + AC 2 .

Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Triunghiul

Teorema catetei
Intr-un triunghi dreptunghic, lungimea fiec
arei catete este medie
proportionala ntre lungimea ipotenuzei si lungimea proiectiei
catetei pe ipotenuza.
Pentru triunghiul ABC dreptunghic n A, AD BC :
AB 2 = BC BD;
AC 2 = BC CD.

Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Triunghiul

Teorema naltimii
Intr-un triunghi dreptunghic, lungimea n
altimii duse din varful
unghiului drept este medie proportional
a ntre lungimile proiectiilor
catetelor pe ipotenuza.
Pentru triunghiul ABC dreptunghic n A, AD BC :
AD 2 = BD DC .

Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Patrulatere

Poligonul cu patru laturi se numeste patrulater.


Cele mai frecvent ntalnite patrulatere:
paralelogramul
dreptunghiul
rombul
patratul
trapezul.

Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Patrulatere
Paralelogramul
Definition
Patrulaterul care laturile opuse paralele se numeste paralelogram.
Intr-un paralelogram ABCD sunt verificate urm
atoarele proprietati:
Laturile opuse sunt egale.
AB = CD;

AD = BC .

Unghiurile opuse sunt congruente.


Unghiurile alaturate unei laturi sunt suplementare (suma lor
este 180 ).
Diagonalele paralelogramului se taie n p
arti egale.
Daca {O} = AC BD atunci OA = OC ; OB = OD.
Elemente de geometrie-1

Elemente fundamentale de geometrie


Poligoane
Triunghiul
Patrulatere

Patrulatere
Daca ntr-un patrulater este verificat
a una din proprietatile de mai
sus atunci patrulaterul este paralelogram.
Perimetrul paralelogramului se calculeaz
a cu formula:
P = 2 (a + b)

a si b fiind lungimile laturilor paralelogramului.


Aria paralelogramului se calculeaz
a
A=bh

unde b este lungimea unei laturi (baz


a), iar h este lungimea
naltimii corespunzatoare bazei.
O alta formula de calcul:

A = a b sinA

este
unde a si b sunt lungimile laturilor paralelogramului, iar A
unghiul ascutit dintre ele.
Elemente de geometrie-1