Sunteți pe pagina 1din 1

PROCUR

Subsemnatul ........................................................................... cetean ......................................,


nscut la data de ...................................., n localitatea ......................................., de sex ..................,
cstorit/necstorit, domiciliat n ........................................., str. ........................................................ nr.
..................., bloc ........, scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor
al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ................................... la data de
.............................................., cod numeric personal .........................................................., mputernicesc
prin prezenta pe ................................................................ cetean ............................, nscut la data de
......................................, n localitatea ....................................., de sex .................., cstorit/necstorit,
domiciliat n ............................................, str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........,
scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor al .............................,
seria ............... nr. ........................... eliberat de .................................. la data de
........................................., cod numeric personal ..............................................................., ca, n numele
meu i pentru mine, s ridice produsele agricole i s-mi ncaseze drepturile bneti ce mi se cuvin de la
Societatea comercial/agricol ................................................................................. cu sediul n
..................................................., sectorul/judeul ..................................................., potrivit contractului de
locaiune/asociere/arendare pe care l-am ncheiat n calitate de acionar/asociat/arendator cu aceast
societate, corespunztoare unui teren, n suprafa de ....................... hectare, n echivalent arabil.
n baza prezentei procuri, mandatarul meu va face dovada calitii mele de locator i de
acionar/asociat/arendator la societatea menionat mai sus, va ridica produsele i va ncasa drepturile
bneti ce mi se cuvin, curente sau/i restante semnnd de primire, precum i oriunde va fi necesar, n
legtur cu prezentul mandat, semntura sa fiindu-mi pe deplin opozabil.
Redactat i editat/dactilografiat n ............... exemplare, la ............, astzi, data autentificrii.
S-au eliberat prilor ................. exemplare.
MANDANT