Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Notiunea, formele si metodele administrarii fondului funciar


Administrare de stat a raporturilor funciare este pate componenta a administrarii
statale in general si reprezinta activitatea organelor de stat in vederea organizarii si
folosirii rationale a terenurilor si protectiei lor prin adoptarea masurilor economicojuridice.
Statul este obligat sa organizeze si sa tina evidenta terenurilor pe categorii de
folosinta.
Metodele de administrare statala sun foarte variate. Reglementarea de catre stat a
raporturilor funciare presupune acordarea deplinei libertati tuturor subiectilor raportului
de folosinta funciara, neadmiterea amestecului in activitatea gospodareasca a acestora.
Reglementarea de stat a raporturilor funciare consta in crearea organelor statale si
stabilirea sferei obligatiilor lor in baza legala s.a.
Functiile organelor de stat privind administrarea terenurilor au putere juridical si pot fi
aplicate atunci cind este necesara interventia statului.
Exercitarea de organizare de stat a functiilor de administrare are la baza 2 principi:
1. delimitarea competentei si functiilor dintre verigile corespunzatoare ale
aparatului de stat si autoritatilor locale;
2. inadmisibilitatea interventiei unor organe de stat in competenta si functiile
altora.
Administrarea terenurilor urmareste mai multe scopuri :
- asigurarea respectarii legislatiei funciare, prin efectuarea controlului de stat,
privind folosirea rationala si protectia lor ;
- crearea conditiilor favorabile de exploatare si protectie a sectoarelor de teren , prin
organizarea teritoriala, evidenta loturilor, planificarea activitatii in domeniul dat,
tragerea contravenientilor la raspundere juridica in caz de necesitate a legislatiei.
Administrarea terenurilor se imparte in :
- generala;
- ramurala.
Administrarea generala este organizata de organelle de competenta generala si
speciala si se extinde asupra tuturor terenurilor, indifferent de categorii, tip de
proprietate si forma de gospodarie.
Administrarae ramurala se realizeaza prin intermediul ministerelor si
departamentelor si este bazata pe principiul subordonarii intreprinderilor, a celor
organizatii care au in posesiune terenuri.

2. Sistemul organelor de administrare a fondului funciar si


atributiile lui
Organele administrarii de stat in domeniul folosirii si protectiei terenurilor se clasifica
in functie de competenta in :
1) organe de competenta generala ;
2) organe de competenta speciala.
Din categoria organelor de competenta generala fac parte: Parlamentul , Guvernul,
autoritatile publice locale.
Atributiile Parlamentului RM:
- reglementarea egislativa a relatiilor funciare pe integ teritoriul RM;
- organizarea controlului asupra respectarii legislatiei funciare;
- stabilirea suprafetelor cu regim juridic special;
- stabilirea tarifelor pentru calculare pretului normative al pamintului si impozitul
funciar.
Atributiile Guvernului RM :
- elaborarea masurilor de protectie a terenurilor si organizarea realizarii lor ;
- tinerea cadastrului funciar si organizarea reglementarii regimului proprietatii
funciare pe teritoriul RM;
- aprobarea cadastrului funciar annual;
- stabilirea modului de incasare a impozitelor funciare;
- stabilirea si schimbarea destinatiei terenurilor.
Atributiile autoritatilor publice locale :
- executarea controlului asupra folosirii si protectiei terenurilor ;
- repartizarea si retragerea terenurilor in modul stabilit de lege ;
- tinerea cadastrului funciar in teritoriul din subordine;
- privarea de dreptul de detonator de teren in cazurile prevazute de lege;
- organizarea evaluarii terenurilor conform metodei unice elaborate de Guvern.
Din categoria organelor cu competenta speciala fec parte :
- ministerul ecologiei si amenajarii teritoriului;
- Ministerul Agriculturii RM.

S-ar putea să vă placă și