Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei

Codul
disciplinei

DREPTUL UNIUNII EUROPENE II

Anul de studiu

III

Semestrul*

D.D.3.5.46

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opional, F- facultativ}
Ob.
Numrul de credite
Total ore din planul de
Total ore studiu
56
37,3
Total ore pe semestru
nvmnt
individual
Titularul disciplinei

E
DS
5
93,3

Prof. univ. dr. Augustin FUEREA, Lector univ. dr. Mihaela-Augustina DUMITRACU
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza cte o fi pentru fiecare
semestru
Numrul total de ore (pe semestru)
din planul de invatamant
(Ex: 28 la C dac disciplina are curs de
14_saptmni x 2_h_curs pe
saptmn)

Facultatea

DREPT

Departamentul

DREPT PUBLIC

Domeniul fundamental de
tiin, art, cultur

STIINTE JURIDICE

Domeniul pentru studii


universitare de licen

DREPT

Total

C**

Direcia de studii

DREPT

56

28

28

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice

Discipline
anterioare

Obligatorii (condiionate)

Dreptul Uniunii Europene I

Recomandate

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. Studiul notielor de la curs
2. Studiu dup manual/suport de curs
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
4. Documentare suplimentar n bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.
7. Pregtire lucrri de control

3
3
2
2
6

8. Pregtire prezentri orale


9. Pregtire examinare final
10. Consultaii
11. Documentare pe teren

3
2

13. Alte activiti


14. Alte activiti

12. Documentare pe INTERNET

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

2
10,3
2
0
2
0
0

37,3

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia domeniului de licen i fia specializrii)

Competene
specifice
disciplinei

Tabla de materii:

1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvata a noiunilor specifice


disciplinei)
- cunoaterea procedurilor de adoptare a actelor juridice ale UE n domeniul libertilor de
circulaie;
- nelegerea mecanismelor de control judiciar a respectrii libertilor de circulaie (inclusiv,
excepiile i clauzele de salvgardare);
- cunoaterea libertilor de circulaie din cadrul UE.
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese,
precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)
- explicarea naturii i a caracteristicilor politicilor comune;
- explicarea poziiei i rolului participanilor la libera circulaie n cadrul UE;
- explicarea i interpretarea jurisprudenei CJUE n domeniu.
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
- analiza i calificarea actelor juridice ale UE i a normelor pe care le cuprind, a
procedurilor legislative i a normelor de procedur contencioas n domeniu;
- interpretarea naturii obligaiilor implicate de diferite categorii de acte juridice ale UE i
capacitatea de a aplica n practic normele de drept al afacerilor n caz de conflict cu cele
de drept intern;
- corelarea cunotinelor teoretice cu abilitatea de a le aplica n practic.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fata de domeniul
tiinific / cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice /
promovarea unui sistem de valori culturale, morale i civice / valorificarea optima i
creativa a propriului potenial n activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea
instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu
alte persoane - instituii cu responsabiliti similare / participarea la propria dezvoltare
profesional)
- nelegerea importanei dreptului UE al afacerilor, din perspectiva integrrii Romniei n
UE;
- nelegerea poziiei, intereselor i a coninutului obligaiilor ce revin autoritilor
administrative i judiciare din Romnia n materie, ca urmare a aderrii la UE.
1. Delimitri conceptuale:
- obiectivele i valorile Uniunii Europene;
- Zon de liber schimb, Uniune vamal, Pia comun, Pia intern, Pia unic.
- personalitatea juridic a Uniunii Europene.
2. Principiile ordinii juridice a UE
- principiul atribuirii de competene;
- principiul subsidiaritii;
- principiul proporionalitii;
- principiul cooperrii cu bun credin (loiale).
3. Competenele Uniunii Europene
4. Procedurile de adoptare a actelor juridice ale Uniunii Europene:
- procedura ordinar;
- procedurile speciale.
5. Controlul judiciar al respectrii ordinii juridice a Uniunii Europene (I):
- controlul de legalitate a actelor adoptate de instituiile Uniunii (aciunea n anulare i
excepia de ilegalitate);
- controlul inaciunii instituiilor Uniunii (aciunea n caren);

6. Controlul judiciar al respectrii ordinii juridice a Uniunii Europene (II):


- contenciosul rspunderii (rspunderea contractuala i extracontractual);
- contenciosul funciei publice europene.
7. Controlul judiciar al respectrii ordinii juridice a Uniunii Europene (III):
- procedura de infringement.
8. Sistemul judiciar european n ansamblul su: judectorul naional judectorul
UE.
- hotrrile preliminare i aplicarea uniform a dreptului UE.
9. Politicile Uniunii Europene:
- clasificare;
- aspecte generale;
- politica comercial comun.
10. Libera circulaie a mrfurilor aspecte generale:
- interzicerea, ntre statele membre, a taxelor cu efect echivalent taxelor vamale;
- excepii de la principiul liberei circulaii a mrfurilor;
- clauze de salvgardare.
11. Libera circulaie a persoanelor i a serviciilor aspecte generale:
- beneficiarii liberei circulaii a persoanelor i a serviciilor;
- excepii de la principiul liberei circulaii a persoanelor i de la principiul liberei circulaii a
serviciilor;
- clauze de salvgardare.
12. Libera circulaie a capitalurilor i a plilor aspecte generale:
- libera circulaie a capitalurilor - noiune;
- libera circulaie a plilor - noiune;
- excepii de la principiul liberei circulaii a capitalurilor i a plilor;
- clauze de salvgardare.
13. Reguli concureniale adresate statelor membre ale Uniunii Europene
- interzicerea ajutoarelor de stat.
14. Reguli concureniale adresate ntreprinderilor din Uniunea European
- interzicerea nelegerilor ntre ntreprinderi;
- interzicerea abuzului de poziie dominant.

Bibliografia

Bibliografie minimal obligatorie:


Doctrin:
- Fuerea, Augustin, Introducere n dreptul material al Uniunii Europene, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2014;
- Fuerea, Augustin, Dreptul comunitar al afacerilor, ediia a III-a, revzut i adugit, Editura
Universul Juridic, Bucureti, 2008;
- Fuerea, Augustin, Manualul Uniunii Europene, ediia a V-a, revzut i adugit dup Tratatul de
la Lisabona (2007/2009), Editura Universul Juridic, Bucureti, 2011;
- Dumitracu, Mihaela-Augustina, Dreptul Uniunii Europene si specificitatea acestuia, Editura
Universul Juridic, Bucureti, 2012;
- Dumitracu, Mihaela-Augustina; Popescu, Roxana-Mariana Dreptul Uniunii Europene. Sinteze i
aplicaii, ediia a II-a, revzut i adugit, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2014;
- Dumitracu, Mihaela Augustina, Legislaie comunitar privind proprietatea intelectual, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2008;
e
- Gavalda, Christian; Parleani, Gilbert, Droit des affaires de lUnion Europenne, 6 dition, LitecJurisClasseur, Paris, 2010.
Culegeri de jurispruden:
- Deleanu, Sergiu; Fabian, G.; Costa, C.F.; Ioni, B., Curtea de Justiie European. Hotrri
comentate, Editura Wolters Kluwer, Bucureti, 2007.
- Nourissat, Cyril; Karpenschif, Michal, Les grands arrts de la jurisprudence de l'Union
europenne: les 100 grandes dcisions de la Cour de justice de l'Union europenne, PUF,
2010.
Site-uri:
- www.europa.eu Uniunea European;
- www.curia.europa.eu Curtea de Justiie a Uniunii Europene;
- www.ier.ro Institutul European din Romnia;
- http://www.cvce.eu/ European Navigator.
Bibliografie recomandat:
Doctrin:
- Fuerea, Augustin, Drept comunitar european. Partea general, Editura AllBeck, 2003;
- Popescu, Roxana-Mariana, Introducere n dreptul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2011;
- Filipescu, Ion P.; Fuerea, Augustin, Drept instituional comunitar european, ediia a V-a,
Editura Actami, Bucureti, 2000;
- Munteanu, Roxana, Drept european: Evoluie Instituii Ordine juridic, Editura Oscar Print,
Bucureti, 1996;
-

Favret, Jean-Marc, Droit communautaire du march intrieur, 6 dition, Gualino diteur,


Paris, 2009;
e
Moussis, Nicolas, Guide des politiques de lEurope, 5 dition, Ed. Pedone, 2001 ;
Tobler, Christa, Beglinger, Jacques, Essential EC Law Charts, Ed. HVG-ORAC, Budapesta,
2007;
Foster, Nigel, Blackstone's EU Treaties and Legislation 2014-2015, 2014, Oxford University
Press;
Moussis, Nicholas, Access to European Law. Law, economics, policies, Euroconfidentiel,
2011;
Molinier, Joel; de Grove-Valdeyron, Nathalie, Droit du marche interieur europeen, ed. a 3-a,
LGDJ, 2011;
Barnardm ,Catherine The Substantive Law of the EU. The four freedoms, ed. a 3-a, Oxford
University Press, 2010;
Lenaerts, Koen; van Nuffel, Piet, European Union Law, ed. a 3-a, Sweet and Maxwell, 2011.

Culegeri de acte normative:


- coordonator Fuerea, Augustin, Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2013.
Reviste de specialitate:
- Revista Romn de Drept Comunitar/Revista romn de drept european;
- Revista de Drept public
- Pandectele romne.
Legislaie:
- Constituia Romniei, republicat (2003);
- Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea European (2005);
- Tratatul de la Lisabona (2007).

Lista materialelor
didactice necesare

Videoproiector
Flipchart
Materiale informative
Acte normative
La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare, exprimat in %


{Total=100%}
80 %

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final)


- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control
5%
- testarea continu pe parcursul semestrului
5%
- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc
5%
- alte activiti (precizai) participare la Cercul de Dreptul Uniunii
5%
Europene i concursuri de specialitate
Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. {de exemplu: lucrare scris (descriptiv i/sau test gril i/sau
probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n grup, proiect etc.}.
Lucrare scris compus din 3 pri (7 subiecte, a cror rezolvare implic i utilizarea soluiilor Curii de Justiie a Uniunii
Europene n interpretarea i aplicarea dispoziiilor dreptului scris). Un punct se acord din oficiu, ntre 0 i 2 puncte pot fi
obinute din activitatea de la seminar, potrivit tabelului de mai sus. n principiu, structura subiectelor este:
1) Obiectivele, valorile i personalitatea juridic a UE; principiile ordinii juridice a UE i competenele n cadrul UE - 2
puncte;
2) procedura de adoptare a legislaiei UE i controlul judiciar al ordinii juridice a UE 3 puncte;
3) politica comercial comun, libertile de circulaie i elemente de drept concurenial 2 puncte.
Pentru a promova examenul, este necesar tratarea fiecrui subiect.
Cerine minime pentru nota 5
(sau cum se acord nota 5)
s dovedeasc nsuirea minim a materiei;
lucrarea s nu conin erori grave;
activitate minim n timpul semestrului.

Data completrii: iulie 2014

Cerine pentru nota 10


(sau cum se acord nota 10)
rspuns corect la cele 7 subiecte;
activitate susinut n timpul semestrului;
cunoaterea, n afara cursului, a unor elemente din
bibliografia indicat.

Semntura titularilor: ____________________

S-ar putea să vă placă și