Sunteți pe pagina 1din 33

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Solutii GIS open source pentru evaluarea


vulnerabilitatii carstului
Mihai Terente
Institutul de Speologie Emil Racovit
a, Bucuresti

19-20 noiembrie 2010,


Universitatea de Vest, Timisoara

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

1 Vulnerabilitatea carstului

Concept
Abordare
2 Studiu de caz: metoda EPIK aplicat
a cu solutii OS GIS n

podisul Mehedinti
Zona: Podisul Mehedinti, Ponoarele
Metoda

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Concept

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Concept

Vulnerabilitatea este o masura a sensibilitatii a unui obiect la


un stres oarecare.
Vulnerabilitatea carstului Sensibilitatea apei subterane la
poluare

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Abordare

Contextul european

Directiva Cadru Apa (2000/60/EC) Directiva Apelor


Subterane (2006/118/EC)
COST (COoperation in Science and Technology )
retele de oameni de stiinta din diferite domenii
grupuri de lucru Actiuni
COST Action 620 raportul Vulnerability and Risk Mapping
for the Protection of Carbonate (Karst) Aquifers

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Abordare

COST Action 620

Vulnerabilitatea carstului 2 componente:


vulnerabilitatea specifica poluant
vulnerabilitatea intrinseca mediul

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Zona: Podisul Mehedinti, Ponoarele

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Zona: Podisul Mehedinti, Ponoarele

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Zona: Podisul Mehedinti, Ponoarele

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Zona: Podisul Mehedinti, Ponoarele

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

EPIK - acronim pentru


Epikarst
Protective cover
Infiltration
conditions
Karst network

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Factorul E: Epicarst

la suprafata (epi) carstului


sub cuvertura de sol
calcarul foarte fisurat
functie hidrogeologica de concentrare
a infiltratiei
caracterizabil indirect
geomorfologie:

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Clasele atributului E: Epikarst


Epikarst
Foarte dezvoltat

E1

Moderat dezvoltat

E2

Redus sau absent

E3

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

Morfologie
Avene, ponoare, doline, cmpuri
de lapiezuri, cueste, aflorimente
intens fisurate si friabile (n lungul drumurilor, n cariere)
Interfluviile dolinelor, vai seci,
aflorimente moderat fisurate
Fara forme de exocarst, densitate redusa a fisurilor n aflorimente

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Vizualizarea E n QGIS

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Analiza E n SAGA

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Factorul P: cuvertura de Protectie


solul sau cuvertura
sedimentara (argile,
nisipuri, etc.)
functie de atenuare a
impactului poluarii
parametri analizabili:
grosimea, textura,
structura, continutul de
materie organica si
minerale argiloase, etc.

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Clasele atributului P: Protective Cover

Cuvertura
Absenta
:
:
Prezenta

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

P1
P2
P3
P4

1
2
3
4

Grosimea (cm)
0-20
20-100
100-200
>200

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Vizualizarea P n QGIS

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Vizualizarea P n QGIS

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Factorul I: Infiltratie

afluxul de apa n sistemul


carstic
difuz sau concentrat
depinde de:
rul se pierde n ponor
sau nu
panta terenului

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Clasele atributului I: Infiltration conditions

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

Aflux
Concentrat

I1

:
:

I2
I3

2
3

Difuz

I4

Caracteristici
Albiile rurilor permanente sau temporare, inclusiv artificiale, care se pierd
n ponoare sau doline
Pantele > 25 din bazinele ponoarelor
Pantele < 25 din bazinele ponoarelor
sau pantele > 25 din bazinele rurilor
normale
Restul suprafetelor

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Analiza I n SAGA: reteaua hidrografica

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Analiza I n SAGA: sub-bazinele hidrografice

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Analiza I n SAGA: panta

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Vizualizare I n SAGA

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Factorul K: Carstul

retea de fisuri largite prin


disolutie
organizare ierarhica
structura dendritica
impact asupra
hidrografului debitelor
analizabila indirect
hidrogeologie carstica

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Clasele atributului K: Karst network


Retea carstica
Foarte dezvoltata

Slab dezvoltata

Mixta sau fisurata noncarstica

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

K1

K2

K3

Caracteristici
Retea de fisuri cu deschideri de
ordinul metrilor sau decimetrilor (pesteri)
2 Retea de conducte subtiri sau
slab conectate sau colmatate,
de ordinul decimetrilor sau mai
nguste
3 Acvifere poroase (nisipuri, pietrisuri) sau fisurate necarstice
1

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Vizualizare K n QGIS

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Analiza K n SAGA

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Factorul de protectie

F = 3E + 1P + 3I + 2K
Valori
<19
19-25
>25

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

Vulnerabilitate
Foarte mare
Moderata
Redusa

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Harta vulnerabilitatii

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Concluzii
Studiu de vulnerabilitate 2 componente:
vizualizare
analiza

GIS functionalitate:
suport pentru o paleta larga de tipuri de date (.shp, .asc, .tif,
.ecw)
conversie ntre diferite sisteme de coordonate (LatLong, S42)
conversie ntre diferite tipuri de layere (vector to raster)
analiza morfometrica (panta)
analiza hidrologica (retea hidrografica din DEM)
raster calculator
suport pentru clasificare la nivel de pixel

solutia: QGIS + SAGA


Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER

Sumar

Vulnerabilitatea carstului

Studiu de caz: EPIK

Metoda

Mai multe informatii:


Vulnerabilitatea carstului
D
orfliger, N. & Zwahlen, F. Groundwater Vulnerability
Mapping in Karstic Regions (EPIK) Swiss Agency for the
Environment, Forests and Landscape SAEFL, 1998
Zwahlen, F.-E. Vulnerability and Risk Mapping for the
Protection of Carbonate (Karst) Aquifers, Final Report (COST
Action 620), European Commission, Directorate-General XII
Science, Research and Development, Brussels, Luxemburg,
2003, 297

OS-GIS
www.qgis.org
Cimmery, V. User Guide for SAGA (version 2.0.5), 2010

Mihai Terente
EPIK-OS GIS

ISER