Sunteți pe pagina 1din 26

L 239/136

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

6.9.2013

REGULAMENTUL (UE) NR. 813/2013 AL COMISIEI


din 2 august 2013
de punere n aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European i a Consiliului n ceea ce
privete cerinele n materie de proiectare ecologic pentru instalaiile pentru nclzirea incintelor i
instalaiile de nclzire cu funcie dubl
(Text cu relevan pentru SEE)

Uniunea European. Studiul a fost elaborat n colaborare


cu prile implicate i interesate din Uniune i din ri
tere, iar rezultatele au fost publicate.

COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


(5)

Aspectele de mediu legate de instalaiile pentru nclzirea


incintelor i de instalaiile de nclzire cu funcie dubl,
considerate semnificative n scopul aplicrii prezentului
regulament, sunt consumul de energie n etapa de
utilizare i (pentru instalaiile de nclzire cu pomp de
cldur) nivelurile de putere acustic. n plus, n cazul
instalaiilor de nclzire care utilizeaz combustibili
fosili, aspectele de mediu considerate semnificative sunt
emisiile de oxizi de azot, de monoxid de carbon, de
pulberi n suspensie i de hidrocarburi.

(6)

Nu este oportun s se stabileasc cerine de proiectare


ecologic n ceea ce privete emisiile de monoxid de
carbon, de pulberi n suspensie i de hidrocarburi,
ntruct nu sunt nc disponibile, la nivel european,
metode adecvate de msurare a acestora. n vederea
elaborrii unor astfel de metode de msurare, Comisia
a mandatat organismele europene de standardizare s
aib n vedere elaborarea de cerine de proiectare
ecologic pentru emisiile respective n cursul revizuirii
prezentului regulament. Dispoziiile naionale privind
cerinele de proiectare ecologic pentru emisiile de
monoxid de carbon, de pulberi n suspensie i de hidro
carburi generate de instalaiile pentru nclzirea incintelor
i de instalaiile de nclzire cu funcie dubl pot fi
meninute sau introduse pn la intrarea n vigoare a
cerinelor corespunztoare de proiectare ecologic
adoptate la nivelul Uniunii. Nu se aduce atingere
dispoziiilor Directivei 2009/142/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind aparatele consumatoare de combustibili gazoi (3),
care limiteaz, din motive legate de sntate i de sigu
ran, produsele de ardere ale aparatelor consumatoare de
combustibili gazoi.

(7)

Studiul pregtitor arat c, n cazul instalaiilor pentru


nclzirea incintelor i al instalaiilor de nclzire cu
funcie dubl, nu sunt necesare cerine referitoare la
ceilali parametri de proiectare ecologic menionai n
partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE.
Concret, emisiile de gaze cu efect de ser legate de
agenii frigorifici utilizai n instalaiile de nclzire cu
pomp de cldur destinate nclzirii cldirilor europene
de astzi nu sunt considerate semnificative. Cu ocazia
revizuirii prezentului regulament, se va reevalua nece
sitatea stabilirii de cerine n materie de proiectare
ecologic pentru aceste emisii de gaze cu efect de ser.

avnd n vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului


European i a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire
a unui cadru pentru stabilirea cerinelor n materie de proiectare
ecologic aplicabile produselor cu impact energetic (1), n special
articolul 15 alineatul (1),
dup consultarea Forumului consultativ privind proiectarea
ecologic,
ntruct:

(1)

n temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie s


stabileasc cerine n materie de proiectare ecologic apli
cabile produselor cu impact energetic care reprezint
volume semnificative de vnzri i de schimburi comer
ciale, au un impact semnificativ asupra mediului i
prezint un potenial semnificativ de ameliorare a
impactului asupra mediului prin proiectare, fr a
antrena costuri excesive.

(2)

Prin Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992


privind cerinele de randament pentru cazanele noi de
ap cald cu combustie lichid sau gazoas (2) au fost
stabilite dispoziii privind randamentul cazanelor.

(3)

Articolul 16 alineatul (2) litera (a) din Directiva


2009/125/CE prevede c, n conformitate cu procedura
menionat la articolul 19 alineatul (3) i cu criteriile
prevzute la articolul 15 alineatul (2) i dup consultarea
Forumului consultativ privind proiectarea ecologic,
Comisia introduce, dup caz, msuri de punere n
aplicare pentru produsele avnd un potenial mare de
reducere necostisitoare a emisiilor de gaze cu efect de
ser, cum ar fi echipamentele de nclzire i cele de
nclzire a apei.

(4)

Comisia a realizat un studiu pregtitor cu privire la


aspectele tehnice, economice i de mediu ale instalaiilor
pentru nclzirea incintelor i ale instalaiilor de nclzire
cu funcie dubl (incinte i ap) folosite n mod tipic n

(1) JO L 285, 31.10.2009, p. 10.


(2) JO L 167, 22.6.1992, p. 17.

(3) JO L 330, 16.12.2009, p. 10.

6.9.2013

(8)

(9)

(10)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Domeniul de aplicare al prezentului regulament trebuie


s includ instalaiile cu cazan pentru nclzirea incin
telor, instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea
incintelor i instalaiile cu pomp de cldur pentru
nclzirea incintelor care produc cldur n cadrul unor
instalaii de nclzire central pe baz de ap, n scopul
nclzirii unor incinte, precum i instalaiile pentru
nclzire cu cazan cu funcie dubl i instalaiile de
nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl care
produc cldur n cadrul unor instalaii de nclzire
central pe baz de ap, n scopul nclzirii unor
incinte i al furnizrii de ap cald potabil i
menajer. Aceste instalaii de nclzire sunt proiectate
pentru a utiliza combustibili gazoi sau lichizi, inclusiv
combustibili din biomas (dac acetia nu predomin),
energie electric i cldur ambiant sau rezidual.
Instalaiile de nclzire care sunt proiectate s utilizeze
combustibili gazoi sau lichizi produi preponderent (n
proporie de peste 50 %) din biomas au caracteristici
tehnice specifice care necesit analize suplimentare de
ordin tehnic, economic i ecologic. n funcie de
rezultatul analizelor, cerinele n materie de proiectare
ecologic pentru instalaiile de nclzire respective
trebuie stabilite ntr-o faz ulterioar, dac este cazul.
Consumul anual de energie aferent instalaiilor pentru
nclzirea incintelor i instalaiilor de nclzire cu
funcie dubl a fost estimat la 12 089 PJ (aproximativ
289 Mtep) n Uniune n 2005, ceea ce corespunde unei
cantiti de emisii de 698 de milioane de tone CO2. n
absena unor msuri specifice, se preconizeaz c, n
2020, consumul anual de energie va fi de 10 688 PJ.
n 2005, cantitatea anual de emisii de oxizi de azot
aferente instalaiilor pentru nclzirea incintelor i insta
laiilor de nclzire cu funcie dubl din Uniune a fost
estimat la 821 kt echivalent SOx. n absena unor
msuri specifice, se preconizeaz c, n 2020, cantitatea
anual de emisii va fi de 783 kt echivalent SOx. Studiul
pregtitor demonstreaz c emisiile de oxizi de azot i
consumul de energie nregistrate n etapa de utilizare a
instalaiilor pentru nclzirea incintelor i a instalaiilor de
nclzire cu funcie dubl pot fi reduse semnificativ.

(11)

Consumul de energie al instalaiilor pentru nclzirea


incintelor i al instalaiilor de nclzire cu funcie dubl
poate fi redus prin utilizarea tehnologiilor nebrevetate i
rentabile existente, ceea ce determin reducerea costurilor
totale aferente achiziionrii i funcionrii acestor
produse.

(12)

n Uniune exist aproape cinci milioane de locuine


echipate cu sisteme mixte cu conduct deschis. Din
motive tehnice, n locuinele echipate cu un sistem
mixt cu conduct deschis este imposibil nlocuirea
instalaiilor cu cazan pentru nclzirea incintelor i a
instalaiilor pentru nclzire cu cazan cu funcie dubl
existente cu cazane cu condensare eficiente. Cerinele
prevzute de prezentul regulament permit meninerea
pe pia a cazanelor fr condensare, special proiectate
pentru o astfel de configuraie, pentru a evita costurile
inutile pentru consumatori, pentru a da timp produc
torilor s fabrice cazane concepute pentru a funciona cu

L 239/137

ajutorul unor tehnologii de nclzire mai eficiente i


pentru a da statelor membre timpul necesar s
examineze codurile naionale din domeniul construciilor.

(13)

Se preconizeaz c, spre deosebire de scenariul statu-quo,


efectul combinat al cerinelor de proiectare ecologic
prevzute n prezentul regulament i n Regulamentul
delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie
2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parla
mentului European i a Consiliului n ceea ce privete
etichetarea energetic a instalaiilor pentru nclzirea
incintelor, a instalaiilor de nclzire cu funcie dubl, a
pachetelor de instalaie pentru nclzirea incintelor,
regulator de temperatur i dispozitiv solar i a
pachetelor de instalaie de nclzire cu funcie dubl,
regulator de temperatur i dispozitiv solar (1) va avea
ca rezultat, pn n 2020, economii anuale de energie
estimate la aproximativ 1 900 PJ (aproximativ 45 Mtep),
ceea ce corespunde unei cantiti de emisii de apro
ximativ 110 milioane de tone CO2, precum i o
reducere a emisiilor anuale de oxizi de azot cu apro
ximativ 270 kt echivalent SOx.

(14)

Cerinele de proiectare ecologic trebuie s armonizeze,


n ntreaga Uniune, cerinele privind consumul de
energie, nivelul de putere acustic i emisiile de oxizi
de azot ale instalaiilor pentru nclzirea incintelor i
ale instalaiilor de nclzire cu funcie dubl, contribuind
astfel la mbuntirea funcionrii pieei interne i la
ameliorarea performanei de mediu a acestor produse.

(15)

Cerinele de proiectare ecologic nu trebuie s afecteze


funcionalitatea sau accesibilitatea preurilor instalaiilor
pentru nclzirea incintelor sau ale instalaiilor de
nclzire cu funcie dubl din perspectiva utilizatorului
final i nu trebuie s aib un impact negativ asupra
sntii, siguranei sau mediului.

(16)

Cerinele de proiectare ecologic trebuie introduse treptat,


pentru a acorda productorilor suficient timp pentru
reproiectarea produselor lor care intr sub incidena
prezentului regulament. La calcularea timpului trebuie
s se in seama de impactul asupra costurilor
suportate de productori, n special de ntreprinderile
mici i mijlocii, asigurndu-se totodat atingerea la timp
a obiectivelor prezentului regulament.

(17)

Parametrii produselor trebuie msurai i calculai prin


metode fiabile, exacte i reproductibile, care iau n
considerare metodele de msurare i de calcul de
ultim generaie general recunoscute, inclusiv, dac sunt
disponibile, standardele armonizate adoptate de orga
nismele europene de standardizare n temeiul unei
cereri din partea Comisiei, n conformitate cu procedurile
prevzute n Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parla
mentului European i al Consiliului din 25 octombrie
2012 privind standardizarea european (2).

(1) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.


(2) JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

L 239/138

(18)

(19)

(20)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

n conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva


2009/125/CE, prezentul regulament specific procedurile
de evaluare a conformitii aplicabile.
Pentru a facilita verificarea conformitii, productorii
trebuie s furnizeze informaii n documentaia tehnic
menionat n anexele IV i V la Directiva 2009/125/CE,
n msura n care informaiile respective se raporteaz la
cerinele prevzute n prezentul regulament.
Pentru a limita i mai mult impactul instalaiilor pentru
nclzirea incintelor i al instalaiilor de nclzire cu
funcie dubl asupra mediului, productorii trebuie s
furnizeze informaii cu privire la dezasamblare, reciclare
i/sau eliminare.

(21)

Pe lng cerinele obligatorii din punct de vedere juridic


prevzute n prezentul regulament, trebuie identificate
valori indicative de referin privind cele mai bune
tehnologii disponibile, pentru a se asigura o larg dispo
nibilitate i accesibilitate a informaiilor cu privire la
performana de mediu pe durata ciclului de via a insta
laiilor pentru nclzirea incintelor i instalaiilor de
nclzire cu funcie dubl.

(22)

Directiva 92/42/CEE trebuie abrogat, cu excepia arti


colului 7 alineatul (2), a articolului 8 i a anexelor IIIV, i trebuie prevzute noi dispoziii n prezentul regu
lament pentru a se asigura extinderea domeniului su de
aplicare pentru a include instalaiile pentru nclzirea
incintelor, altele dect cazanele, n scopul mbuntirii
n continuare a randamentului energetic al instalaiilor
pentru nclzirea incintelor i al instalaiilor de nclzire
cu funcie dubl, precum i al ameliorrii altor aspecte
semnificative de mediu specifice radiatoarelor i insta
laiilor de nclzire cu funcie dubl.

(23)

Msurile prevzute n prezentul regulament sunt


conforme cu avizul comitetului instituit n temeiul arti
colului 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect i domeniu de aplicare
(1)
Prezentul regulament stabilete cerine de proiectare
ecologic pentru introducerea pe pia i/sau punerea n
funciune a instalaiilor pentru nclzirea incintelor i a insta
laiilor de nclzire cu funcie dubl cu o putere termic
nominal 400 kW, inclusiv a celor integrate n pachete de
instalaie pentru nclzirea incintelor, regulator de temperatur
i dispozitiv solar sau n pachete de instalaie de nclzire cu
funcie dubl, regulator de temperatur i dispozitiv solar, astfel
cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE)
nr. 811/2013.
(2)

Prezentul regulament nu se aplic:

(a) instalaiilor de nclzire special proiectate pentru a utiliza


combustibili gazoi sau lichizi produi preponderent din
biomas;

6.9.2013

(b) instalaiilor de nclzire care utilizeaz combustibili solizi;


(c) instalaiilor de nclzire care intr sub incidena Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului (1);
(d) instalaiilor de nclzire care genereaz cldur numai n
scopul furnizrii de ap cald potabil sau menajer;
(e) instalaiilor de nclzire destinate nclzirii i distribuirii unor
ageni termici gazoi, precum vapori sau aer;
(f) instalaiilor cu cogenerare pentru nclzirea incintelor ce au
o capacitate electric maxim de cel puin 50 kW;
(g) generatoarelor de cldur proiectate pentru instalaii de
nclzire i carcaselor de instalaie de nclzire care
urmeaz s fie echipate cu astfel de generatoare de
cldur, introduse pe pia nainte de 1 ianuarie 2018
pentru a nlocui generatoare de cldur identice i carcase
de instalaie de nclzire identice. Pe produsul nlocuitor sau
pe ambalajul acestuia trebuie s se indice n mod clar
instalaia de nclzire cruia i este destinat.
Articolul 2
Definiii
n scopul prezentului regulament, pe lng definiiile prevzute
la articolul 2 din Directiva 2009/125/CE, se aplic urmtoarele
definiii:
1. instalaie de nclzire nseamn o instalaie pentru
nclzirea incintelor sau un instalaie de nclzire cu
funcie dubl;
2. instalaie pentru nclzirea incintelor nseamn un
dispozitiv care
(a) produce cldur n cadrul unei instalaii de nclzire
central pe baz de ap, pentru a atinge i a menine
temperatura interioar la un nivel dorit, ntr-un spaiu
nchis, cum ar fi o cldire, o locuin sau o camer; i
(b) este echipat cu unul sau mai multe generatoare de
cldur;
3. instalaie de nclzire cu funcie dubl nseamn o
instalaie pentru nclzirea incintelor care este proiectat
i pentru a produce cldur n scopul nclzirii apei
potabile sau menajere la anumite niveluri de temperatur,
n anumite cantiti i la anumite debite, n anumite
intervale de timp, i care este conectat la o surs extern
de ap potabil sau menajer;
4. instalaie de nclzire central pe baz de ap nseamn un
sistem care utilizeaz apa ca agent termic pentru a distribui
cldura generat la nivel central unor emitori de cldur,
n scopul nclzirii incintelor unor cldiri sau a unor pri
din acestea;
(1) JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

6.9.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

5. generator de cldur nseamn componenta unei instalaii


de nclzire care genereaz cldur printr-unul sau mai
multe dintre urmtoarele procese:
(a) arderea combustibililor fosili i/sau a combustibililor
din biomas;
(b) utilizarea efectului Joule n elemente de nclzire cu
rezisten electric;
(c) captarea cldurii ambiante provenind de la o surs de
aer, de ap sau din sol i/sau a cldurii reziduale;
prin urmare, un generator de cldur proiectat pentru o
instalaie de nclzire i pentru o carcas de instalaie de
nclzire care urmeaz s fie echipat cu un astfel de
generator de cldur este considerat, de asemenea, o
instalaie de nclzire;
6. carcas de instalaie de nclzire nseamn partea unei
instalaii de nclzire proiectat pentru a fi echipat cu un
generator de cldur;
7. putere termic nominal (Prated) nseamn puterea
termic declarat, exprimat n kW, a instalaiei de
nclzire n momentul nclzirii incintelor i, dac este
cazul, al nclzirii apei n condiii nominale de funcionare;
n cazul instalaiilor cu pomp de cldur pentru nclzirea
incintelor i al instalaiilor de nclzire cu pomp de cldur
cu funcie dubl, condiiile nominale de funcionare pentru
stabilirea puterii termice nominale sunt condiiile de
proiectare de referin, stabilite n tabelul 4 din anexa III;
8. condiii nominale de funcionare nseamn condiiile de
funcionare a instalaiilor de nclzire n condiii climatice
medii, utilizate n scopul determinrii puterii termice
nominale, a randamentului energetic sezonier aferent
nclzirii incintelor, a randamentului energetic aferent
nclzirii apei, a nivelului de putere acustic i a emisiilor
de oxizi de azot;
9. biomas nseamn fraciunea biodegradabil a produselor,
deeurilor i reziduurilor de origine biologic din agri
cultur (inclusiv substane vegetale i animale), silvicultur
i industriile conexe, inclusiv pescuitul i acvacultura,
precum i fraciunea biodegradabil a deeurilor industriale
i municipale;
10. combustibil din biomas nseamn un combustibil gazos
sau lichid produs din biomas;
11. combustibil fosil nseamn un combustibil gazos sau
lichid de origine fosil;
12. instalaie cu cazan pentru nclzirea incintelor nseamn o
instalaie pentru nclzirea incintelor care genereaz cldur
prin arderea de combustibili fosili i/sau de combustibili din
biomas i/sau utiliznd efectul Joule n elemente de
nclzire cu rezisten electric;
13. instalaie pentru nclzire cu cazan cu funcie dubl
nseamn o instalaie cu cazan pentru nclzirea incintelor

L 239/139

care este proiectat i pentru a produce cldur n scopul


nclzirii apei potabile sau menajere la anumite niveluri de
temperatur, n anumite cantiti i la anumite debite, n
anumite intervale de timp, i care este conectat la o surs
extern de ap potabil sau menajer;
14. instalaie electric cu instalaie cu cazan pentru nclzirea
incintelor nseamn o instalaie cu cazan pentru nclzirea
incintelor care genereaz cldur numai prin utilizarea
efectului Joule n elemente de nclzire cu rezisten elec
tric;
15. instalaie electric de nclzire cu cazan cu funcie dubl
nseamn o instalaie pentru nclzire cu cazan cu funcie
dubl care genereaz cldur numai prin utilizarea efectului
Joule n elemente de nclzire cu rezisten electric;
16. instalaie cu cogenerare pentru nclzirea incintelor
nseamn o instalaie pentru nclzirea incintelor care
genereaz simultan cldur i electricitate printr-un singur
proces;
17. instalaie cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor
nseamn o instalaie pentru nclzirea incintelor care
genereaz cldur utiliznd cldura ambiant provenind
de la o surs de aer, de ap sau din sol i/sau cldura
rezidual; o instalaie cu pomp de cldur pentru
nclzirea incintelor poate fi echipat cu unul sau mai
multe instalaii de nclzire suplimentare care utilizeaz
efectul Joule n elemente de nclzire cu rezisten
electric sau arderea de combustibili fosili i/sau de
combustibili din biomas;
18. instalaie de nclzire cu pomp de cldur cu funcie
dubl nseamn o instalaie cu pomp de cldur pentru
nclzirea incintelor care este proiectat i pentru a produce
cldur n scopul nclzirii apei potabile sau menajere la
anumite niveluri de temperatur, n anumite cantiti i la
anumite debite, n anumite intervale de timp, i care este
conectat la o surs extern de ap potabil sau menajer;
19. instalaie de nclzire suplimentar nseamn o instalaie
de nclzire nepreferenial care genereaz cldur n cazul
n care necesarul de cldur este mai mare dect puterea
termic nominal a instalaiei de nclzire prefereniale;
20. randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor
(s) nseamn raportul, exprimat n %, dintre necesarul de
nclzire a incintelor, pentru un anumit sezon de nclzire,
furnizat de o instalaie de nclzire, i consumul anual de
energie de care este nevoie pentru satisfacerea acestui
necesar;
21. randamentul energetic aferent nclzirii apei (wh)
nseamn raportul, exprimat n %, dintre energia util din
apa potabil sau menajer furnizat de un instalaie de
nclzire cu funcie dubl i energia necesar pentru
generarea acesteia;

L 239/140

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

6.9.2013

22. nivel de putere acustic (LWA) nseamn nivelul de putere


acustic, ponderat cu A, n interior i/sau n exterior,
exprimat n dB;

directiva menionat, fr a aduce atingere articolului 7 alineatul


(2), articolului 8 i anexelor III-V la Directiva 92/42/CEE a
Consiliului.

23. coeficient de conversie (CC) nseamn un coeficient care


reflect media randamentului de generare, estimat la 40 %
la nivelul UE, la care se face referire n Directiva
2012/27/UE a Parlamentului European i a Consiliului (1);
valoarea coeficientului de conversie este CC = 2,5.

(2)
n scopul evalurii conformitii, documentaia tehnic
trebuie s conin informaiile despre produs prevzute la
punctul 5 litera (b) din anexa II la prezentul regulament.

n scopul anexelor II-V, sunt stabilite definiii suplimentare n


anexa I.
Articolul 3
Cerine n materie de proiectare ecologic i calendar
(1)
Cerinele n materie de proiectare ecologic pentru insta
laiile de nclzire sunt stabilite n anexa II.
(2)
Fiecare cerin n materie de proiectare ecologic se aplic
n conformitate cu urmtorul calendar:

Articolul 5
Procedura de verificare n scopul supravegherii pieei
Atunci cnd efectueaz verificrile de supraveghere a pieei
menionate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva
2009/125/CE n vederea asigurrii conformitii cu cerinele
stabilite n anexa II la prezentul regulament, autoritile din
statele membre aplic procedura de verificare stabilit n
anexa IV la prezentul regulament.
Articolul 6
Valori indicative de referin

(a) de la 26 septembrie 2015:


(i) instalaiile de nclzire trebuie s ndeplineasc cerinele
stabilite n anexa II punctul 1 litera (a), punctul 3 i
punctul 5;
(ii) instalaiile de nclzire cu funcie dubl trebuie s nde
plineasc cerinele stabilite n anexa II punctul 2 litera
(a);
(b) de la 26 septembrie 2017:
(i) instalaiile electrice pentru nclzirea incintelor, insta
laiile electrice de nclzire cu funcie dubl, instalaiile
cu cogenerare pentru nclzirea incintelor, instalaiile cu
pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i insta
laiile de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl
trebuie s ndeplineasc cerinele stabilite n anexa II
punctul 1 litera (b);
(ii) instalaiile de nclzire cu funcie dubl trebuie s nde
plineasc cerinele stabilite n anexa II punctul 2 litera
(b);
(c) de la 26 septembrie 2018, instalaiile de nclzire trebuie s
ndeplineasc cerinele stabilite n anexa II punctul 4 litera
(a).
(3)
Conformitatea cu cerinele n materie de proiectare
ecologic se msoar i se calculeaz n conformitate cu
cerinele stabilite n anexa III.
Articolul 4
Evaluarea conformitii
(1)
Procedura de evaluare a conformitii menionat la
articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE este
controlul intern al proiectrii prevzut n anexa IV la directiva
respectiv sau sistemul de management prevzut n anexa V la
(1) JO L 315, 14.11.2012, p. 1.

Valorile indicative de referin pentru cele mai performante


instalaii de nclzire disponibile pe pia n momentul intrrii
n vigoare a prezentului regulament sunt stabilite n anexa V.
Articolul 7
Revizuire
Comisia revizuiete prezentul regulament n lumina progreselor
tehnologice nregistrate n domeniul instalaiilor de nclzire i
prezint rezultatele acestei revizuiri Forumului consultativ
privind proiectarea ecologic n termen de maximum cinci ani
de la data intrrii n vigoare a prezentului regulament. Revi
zuirea include, n special, o evaluare a urmtoarelor aspecte:
(a) oportunitatea stabilirii de cerine n materie de proiectare
ecologic pentru emisiile de gaze cu efect de ser legate
de agenii frigorifici;
(b) pe baza metodelor de msurare aflate n curs de elaborare,
nivelul cerinelor n materie de proiectare ecologic pentru
emisiile de monoxid de carbon, de hidrocarburi i de pulberi
n suspensie care poate fi introdus;
(c) oportunitatea stabilirii de cerine n materie de proiectare
ecologic mai stricte cu privire la randamentul energetic al
instalaiilor cu cazan pentru nclzirea incintelor i al insta
laiilor pentru nclzire cu cazan cu funcie dubl, la nivelul
de putere acustic i la emisiile de oxizi de azot;
(d) oportunitatea stabilirii de cerine n materie de proiectare
ecologic privind instalaiile de nclzire special proiectate
pentru a utiliza combustibili gazoi sau lichizi produi
preponderent din biomas;
(e) valabilitatea valorii coeficientului de conversie;
(f) oportunitatea certificrii de ctre teri.

6.9.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 239/141

Articolul 8

Articolul 9

Dispoziii tranzitorii

Abrogare

(1)
Pn la 26 septembrie 2015, statele membre pot permite
introducerea pe pia i/sau punerea n funciune a instalaiilor
de nclzire care sunt conforme cu dispoziiile naionale n
vigoare n momentul adoptrii prezentului regulament n ceea
ce privete randamentul energetic sezonier aferent nclzirii
incintelor, randamentul energetic aferent nclzirii apei i
nivelul de putere acustic.

Directiva 92/42/CEE se abrog, cu excepia articolului 7


alineatul (2), a articolului 8 i a anexelor III-V, fr a se aduce
atingere obligaiilor statelor membre legate de transpunerea n
legislaia naional i de aplicarea directivei respective pn cnd
ncep s se aplice cerinele n materie de proiectare ecologic
stabilite n anexa II la prezentul regulament.

(2)
Pn la 26 septembrie 2018, statele membre pot permite
introducerea pe pia i/sau punerea n funciune a instalaiilor
de nclzire care sunt conforme cu dispoziiile naionale n
vigoare n momentul adoptrii prezentului regulament n ceea
ce privete emisiile de oxizi de azot.

Articolul 10
Intrare n vigoare
Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la
data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 2 august 2013.
Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO

L 239/142

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ANEXA I
Definiii aplicabile pentru anexele II-V
n scopul anexelor II-V, se aplic urmtoarele definiii:
Definiii referitoare la instalaiile de nclzire
1. mod standby nseamn starea n care instalaia de nclzire este conectat la reeaua electric, depinde de
alimentarea cu energie de la reeaua electric pentru a funciona n mod corespunztor i asigur exclusiv desfurarea
urmtoarelor funcii, care pot continua pentru o perioad de timp nedefinit: funcia de reactivare sau funcia de
reactivare i doar o indicaie a faptului c funcia de reactivare este activat i/sau afiarea unor informaii sau a strii;
2. consum de energie electric n modul standby (PSB) nseamn consumul de energie electric, exprimat n kW, al
unei instalaii de nclzire aflate n modul standby;
3. condiii climatice medii nseamn condiiile de temperatur caracteristice oraului Strasbourg;
4. regulator de temperatur nseamn echipamentul care servete drept interfa cu utilizatorul final n ceea ce privete
valorile i programarea orar a temperaturii interioare dorite i care comunic date relevante unei interfee a instalaiei
de nclzire, cum ar fi o unitate central de procesare, contribuind astfel la reglarea temperaturii (temperaturilor)
interioare;
5. putere calorific superioar (PCS) nseamn cantitatea total de cldur degajat prin arderea complet, cu oxigen, a
unei uniti de mas de combustibil i dup ce produsele de ardere au revenit la temperatura ambiant; aceast
cantitate include cldura obinut prin condensarea tuturor vaporilor de ap din combustibil i a tuturor vaporilor de
ap formai prin arderea ntregii cantiti de hidrogen prezent n combustibil;
6. model echivalent nseamn un model introdus pe pia cu aceiai parametri tehnici stabilii n tabelul 1 sau n
tabelul 2 (dup caz) din anexa II punctul 5, ca i alt model introdus pe pia de acelai productor;
Definiii referitoare la instalaiile cu cazan pentru nclzirea incintelor, la instalaiile pentru nclzire cu cazan cu
funcie dubl i la instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea incintelor
7. instalaie cu cazan care utilizeaz combustibil pentru nclzirea incintelor nseamn o instalaie cu cazan pentru
nclzirea incintelor care genereaz cldur prin arderea de combustibili fosili i/sau de combustibili din biomas i
care poate fi echipat cu unul sau mai multe generatoare de cldur suplimentare care utilizeaz efectul Joule n
elemente de nclzire cu rezisten electric;
8. instalaie de nclzire cu cazan cu funcie dubl care utilizeaz combustibil nseamn o instalaie pentru nclzire cu
cazan cu funcie dubl care genereaz cldur prin arderea de combustibili fosili i/sau de combustibili din biomas i
care poate fi echipat cu unul sau mai multe generatoare de cldur suplimentare care utilizeaz efectul Joule n
elemente de nclzire cu rezisten electric;
9. cazan de tip B1 nseamn o instalaie cu cazan care utilizeaz combustibil pentru nclzirea incintelor care are
ncorporat o clapet de tiraj, destinat a fi conectat la o eav de fum cu tiraj natural prin care reziduurile de ardere
sunt evacuate n afara ncperii n care se afl cazanul cu combustibil pentru nclzirea incintelor i care trage aerul
pentru ardere direct din ncperea respectiv; un cazan de tip B1 este comercializat numai sub denumirea de cazan de
tip B1;
10. cazan combinat de tip B1 nseamn o instalaie de nclzire cu cazan cu funcie dubl care utilizeaz combustibil
care are ncorporat o clapet de tiraj destinat a fi conectat la o eav de fum cu tiraj natural prin care reziduurile
de ardere sunt evacuate n afara ncperii n care se afl cazanul cu combustibil combinat pentru nclzire i ap cald
i care trage aerul pentru ardere direct din ncperea respectiv; un cazan combinat de tip B1 este comercializat
numai sub denumirea de cazan combinat de tip B1;
11. randament energetic sezonier al nclzirii incintelor n modul activ (son) nseamn
n cazul instalaiilor cu cazan care utilizeaz combustibil pentru nclzirea incintelor i al instalaiilor de nclzire
cu cazan cu funcie dubl care utilizeaz combustibil, media ponderat ntre randamentul util la puterea termic
nominal i randamentul util la 30 % din puterea termic nominal, exprimat n %;
n cazul instalaiilor electrice cu instalaie cu cazan pentru nclzirea incintelor i al instalaiilor electrice de
nclzire cu cazan cu funcie dubl, randamentul util la puterea termic nominal, exprimat n %;
n cazul instalaiilor cu cogenerare pentru nclzirea incintelor neechipate cu instalaii de nclzire suplimentare,
randamentul util la puterea termic nominal, exprimat n %;

6.9.2013

6.9.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

n cazul instalaiilor cu cogenerare pentru nclzirea incintelor echipate cu instalaii de nclzire suplimentare,
media ponderat ntre randamentul util la puterea termic nominal, cu instalaia de nclzire suplimentar
dezactivat, i randamentul util la puterea termic nominal, cu instalaia de nclzire suplimentar activat,
exprimat n %;
12. randament util () nseamn raportul dintre puterea termic util i energia total consumat ale unei instalaii cu
cazan pentru nclzirea incintelor, ale unei instalaii pentru nclzire cu cazan cu funcie dubl sau ale unei instalaii
cu cogenerare pentru nclzirea incintelor, exprimat n %, unde energia total consumat este exprimat n termeni de
PCS i/sau de energie final nmulit cu coeficientul de conversie (CC);
13. putere termic util (P) nseamn puterea termic a unei instalaii cu cazan pentru nclzirea incintelor, a unei
instalaii pentru nclzire cu cazan cu funcie dubl sau a unei instalaii cu cogenerare pentru nclzirea incintelor,
transmis agentului termic, exprimat n kW;
14. randament electric (el) nseamn raportul dintre energia electric produs i energia total consumat de o instalaie
cu cogenerare pentru nclzirea incintelor, exprimat n %, unde energia total consumat este exprimat n termeni de
PCS i/sau de energie final nmulit cu coeficientul de conversie (CC);
15. consum de energie electric al arztorului de aprindere (Pign) nseamn consumul de energie electric al unui arztor
destinat s aprind arztorul principal, exprimat n W n termeni de GVC;
16. cazan cu condensare nseamn o instalaie cu cazan pentru nclzirea incintelor sau o instalaie pentru nclzire cu
cazan cu funcie dubl n care, n condiii normale de funcionare i la anumite temperaturi operaionale ale apei,
vaporii de ap din produsele de ardere sunt condensai parial astfel nct cldura latent a acestor vapori de ap s
poat fi utilizat pentru nclzire;
17. consum auxiliar de energie electric nseamn energia electric anual, exprimat n kWh n termeni de energie
final, necesar pentru funcionarea corespunztoare a unei instalaii cu cazan pentru nclzirea incintelor, a unui
cazan combinat pentru nclzire i ap cald sau a unei instalaii cu cogenerare pentru nclzirea incintelor, calculat
pornind de la consumul de energie electric la sarcin complet (elmax), la sarcin parial (elmin), n modul standby i
la ore de funcionare stabilite implicit pentru fiecare mod;
18. pierdere de cldur n standby (Pstby) nseamn cantitatea de cldur pierdut de o instalaie cu cazan pentru
nclzirea incintelor, de o instalaie pentru nclzire cu cazan cu funcie dubl sau de o instalaie cu cogenerare
pentru nclzirea incintelor, n modurile de funcionare fr necesar de cldur, exprimat n kW;
Definiii referitoare la instalaiile cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i la instalaiile de nclzire cu
pomp de cldur cu funcie dubl
19. temperatur exterioar (Tj) nseamn temperatura termometrului uscat a aerului exterior, exprimat n grade Celsius;
umiditatea relativ poate fi indicat de o temperatur corespunztoare a termometrului umed;
20. coeficient nominal de performan (COPrated) sau coeficient nominal al energiei primare (PERrated) nseamn
capacitatea declarat de nclzire, exprimat n kW, mprit la energia consumat, exprimat n kW n termeni
de PCS i/sau n kW n termeni de energie final nmulit cu CC, pentru nclzire furnizat n condiii nominale de
funcionare;
21. condiii de proiectare de referin nseamn combinaia dintre temperatura de proiectare de referin, temperatura
bivalent maxim i temperatura limit maxim de funcionare, stabilite n tabelul 4 din anexa III;
22. temperatur de proiectare de referin (Tdesignh) nseamn temperatura exterioar, exprimat n grade Celsius,
stabilit n tabelul 4 din anexa III, la care raportul sarcinii pariale este egal cu 1;
23. raportul sarcinii pariale [pl(Tj)] nseamn temperatura exterioar minus 16 C mprit la temperatura de proiectare
de referin minus 16 C;
24. sezon de nclzire nseamn un set de condiii de operare care descriu, pentru fiecare interval, combinaia dintre
temperaturile exterioare i numrul de ore n care sunt atinse aceste temperaturi n fiecare sezon;
25. interval (binj) nseamn o combinaie dintre o temperatur exterioar i orele per interval, n conformitate cu tabelul
5 din anexa III;
26. ore per interval (Hj) nseamn numrul de ore per sezon de nclzire, exprimat n ore pe an, n care se atinge o
anumit temperatur exterioar pentru fiecare interval, n conformitate cu tabelul 5 din anexa III;

L 239/143

L 239/144

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27. sarcin parial de nclzire [Ph(Tj)] nseamn sarcina de nclzire la o anumit temperatur exterioar, calculat prin
nmulirea sarcinii nominale cu raportul sarcinii pariale, exprimat n kW;
28. coeficient sezonier de performan (SCOP) sau coeficient sezonier al energiei primare (SPER) nseamn coeficientul
global de performan a unei instalaii cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau a unei instalaii de
nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl care utilizeaz energie electric sau coeficientul global al energiei
primare a unei pompe de cldur pentru nclzirea incintelor sau a unei pompe de cldur pentru nclzire i ap
cald care utilizeaz combustibili, reprezentativ pentru sezonul de nclzire dat, calculat prin mprirea necesarului
anual de cldur de referin la consumul anual de energie;
29. necesar anual de cldur de referin (QH) nseamn necesarul de cldur de referin pentru un anumit sezon de
nclzire, care trebuie utilizat ca baz pentru calcularea SCOP sau SPER i calculat ca produsul dintre sarcina
nominal de nclzire i numrul anual de ore echivalente n modul activ, exprimat n kWh;
30. consum anual de energie (QHE) nseamn consumul de energie necesar pentru a satisface necesarul anual de cldur
de referin pentru un anumit sezon de nclzire, exprimat n kWh n termeni de GVC i/sau n kWh n termeni de
energie final nmulit cu CC;
31. numrul anual de ore echivalente n modul activ (HHE) nseamn numrul anual presupus de ore n care o instalaie
cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau o instalaie de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl
trebuie s produc sarcina nominal de nclzire pentru a satisface necesarul anual de cldur de referin, exprimat n
h;
32. coeficient de performan n modul activ (SCOPon) sau coeficientul energiei primare n modul activ (SPERon)
nseamn coeficientul mediu de performan a instalaiei cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau a
instalaiei de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl care utilizeaz energie electric n modul activ sau
coeficientul mediu al energiei primare a pompei de cldur pentru nclzirea incintelor sau a pompei de cldur
pentru nclzire i ap cald care utilizeaz combustibili n modul activ, pentru un anumit sezon de nclzire;
33. capacitate suplimentar de nclzire [sup(Tj)] nseamn puterea termic nominal Psup, exprimat n kW, a unei
instalaii de nclzire suplimentare care completeaz capacitatea declarat de nclzire pentru a atinge sarcina parial
de nclzire, n cazul n care capacitatea termic declarat este mai mic dect sarcina parial de nclzire;
34. coeficient de performan specific unui interval [COPbin(Tj)] sau coeficientul energiei primare specific unui interval
[PERbin(Tj)] nseamn coeficientul de performan a instalaiei cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau a
instalaie de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl care utilizeaz energie electric sau coeficientul energiei
primare a pompei de cldur pentru nclzirea incintelor sau a pompei de cldur pentru nclzire i ap cald care
utilizeaz combustibil, specific pentru fiecare interval dintr-un sezon, derivat din sarcina parial de nclzire, din
capacitatea declarat de nclzire i din coeficientul de performan declarat pentru intervalele specificate i calculat
pentru alte intervale prin interpolare sau extrapolare, corectat, dac este necesar, cu coeficientul de degradare;
35. capacitate declarat de nclzire [Pdh(Tj)] nseamn capacitatea de nclzire, exprimat n kW, pe care o poate
produce o instalaie cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau o instalaie de nclzire cu pomp de
cldur cu funcie dubl, pentru o temperatur exterioar;
36. controlul capacitii nseamn caracteristica unei instalaii cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau a
unei instalaie de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl care const n modificarea capacitii prin
modificarea debitului volumetric al cel puin unuia dintre fluidele necesare pentru funcionarea ciclului de refrigerare,
care trebuie indicat ca fiind fix, dac debitului volumetric nu poate fi modificat, sau variabil, dac debitul
volumetric se modific sau variaz n serii de dou sau mai multe etape;
37. sarcin nominal de nclzire (Pdesignh) nseamn puterea termic nominal (Prated), exprimat n kW, a unei
instalaii cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau a unei instalaii de nclzire cu pomp de cldur
cu funcie dubl la temperatura de proiectare de referin, unde sarcina nominal de nclzire este egal cu sarcina
parial de nclzire, n condiiile unei temperaturi exterioare egale cu temperatura de proiectare de referin;
38. coeficient de performan declarat [COPd(Tj)] sau coeficient declarat al energiei primare [PERd(Tj)] nseamn
coeficientul de performan sau coeficientul energiei primare pentru un numr limitat de intervale specificate;
39. temperatur bivalent (Tbiv) nseamn temperatura exterioar declarat de productor pentru nclzire, exprimat n
grade Celsius, la care capacitatea declarat de nclzire este egal cu sarcina parial de nclzire i sub care capacitatea
declarat de nclzire necesit capacitate suplimentar de nclzire pentru a atinge sarcina parial de nclzire;

6.9.2013

6.9.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

40. temperatur limit de funcionare (TOL) nseamn temperatura exterioar declarat de productor pentru nclzire,
exprimat n grade Celsius, sub care instalaia cu pomp de cldur aer-ap pentru nclzirea incintelor sau instalaia
de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl aer-ap nu poate produce nicio capacitate de nclzire, iar
capacitatea declarat de nclzire este egal cu zero;
41. temperatur limit de funcionare pentru nclzirea apei (WTOL) nseamn temperatura de ieire a apei declarat de
productor pentru nclzire, exprimat n grade Celsius, peste care instalaie cu pomp de cldur pentru nclzirea
incintelor sau instalaia de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl nu poate produce nicio capacitate de
nclzire, iar capacitatea declarat de nclzire este egal cu zero;
42. capacitate de nclzire n cursul unui interval ciclic (Pcych) nseamn capacitatea de nclzire integrat n cursul
intervalului de testare ciclic pentru nclzire, exprimat n kW;
43. randament n cursul unui interval ciclic (COPcyc sau PERcyc) nseamn coeficientul mediu de performan sau
coeficientul mediu al energiei primare n cursul intervalului de testare ciclic, calculat prin mprirea capacitii
termice integrate n cursul intervalului respectiv, exprimat n kW, la energia consumat integrat n cursul
aceluiai interval, exprimat n kWh n termeni de PCS i/sau n kWh n termeni de energie final nmulit cu CC;
44. coeficient de degradare (Cdh) nseamn msura pierderii de randament datorat ciclurilor instalaiilor cu pomp de
cldur pentru nclzirea incintelor sau ale instalaiilor de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl; dac Cdh
nu este determinat prin msurare, atunci coeficientul de degradare implicit este Cdh = 0,9;
45. modul activ nseamn starea care corespunde orelor n care, n incint, se produce o sarcin de nclzire, funcia de
nclzire fiind activat; aceast stare poate implica parcurgerea de cicluri de ctre instalaia cu pomp de cldur
pentru nclzirea incintelor sau instalaia de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl pentru a atinge sau a
menine temperatura interioar dorit a aerului;
46. modul oprit nseamn o stare n care instalaia cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau instalaia de
nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl este conectat la reeaua electric i nu asigur desfurarea niciunei
funcii, inclusiv strile n care este disponibil numai o indicaie a strii n modul oprit i strile n care sunt
disponibile numai funcionalitile destinate s asigure compatibilitatea electromagnetic n temeiul Directivei
2004/108/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1);
47. modul oprit prin termostat nseamn starea care corespunde orelor n care funcia de nclzire este activat, dar n
care nu se produce nicio sarcin de nclzire, unde funcia de nclzire este pornit, dar instalaie cu pomp de
cldur pentru nclzirea incintelor sau instalaia de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl nu funcioneaz;
ciclurile din modul activ nu sunt considerate ca fcnd parte din modul oprit prin termostat;
48. modul de funcionare a nclzitorului uleiului din carter nseamn o stare n care dispozitivul de nclzire este
activat pentru a se evita migrarea agentului frigorific ctre compresor, cu scopul de a se limita concentraia de agent
frigorific n ulei la pornirea compresorului;
49. consum de energie electric n modul oprit (POFF) nseamn consumul de energie electric, exprimat n kW, al unei
instalaii cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau al unei instalaii de nclzire cu pomp de cldur cu
funcie dubl aflate n modul oprit;
50. consum de energie electric n modul oprit prin termostat (PTO) nseamn consumul de energie electric, exprimat
n kW, al unei instalaii cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau al unei instalaii de nclzire cu pomp
de cldur cu funcie dubl aflate n modul oprit prin termostat;
51. consum de energie electric n modul de funcionare a nclzitorului uleiului din carter (PCK) nseamn consumul de
energie electric, exprimat n kW, al unei instalaie cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor sau al unei
instalaii de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl aflate n modul de funcionare a nclzitorului uleiului din
carter;
52. pomp de cldur pentru temperatur sczut nseamn o instalaie cu pomp de cldur pentru nclzirea
incintelor care este proiectat n mod special pentru o aplicare la temperatur sczut i care, n condiiile de
proiectare de referin pentru clim medie, nu poate produce ap pentru nclzire cu o temperatur de ieire de
52 C la o temperatur de intrare a termometrului uscat (umed) de 7 C ( 8 C);
(1) JO L 390, 31.12.2004, p. 24.

L 239/145

L 239/146

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

53. aplicaie la temperatur sczut nseamn o aplicare n care instalaia cu pomp de cldur pentru nclzirea
incintelor produce capacitatea sa declarat de nclzire la o temperatur de ieire a schimbtorului de cldur
interior de 35 C;
54. aplicaie la temperatur medie nseamn o aplicaie n care instalaia cu pomp de cldur pentru nclzirea
incintelor sau instalaia de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl produce capacitatea sa declarat de
nclzire la o temperatur de ieire a schimbtorului de cldur interior de 55 C;
Definiii referitoare la nclzirea apei n instalaii de nclzire cu funcie dubl
55. profil de sarcin nseamn o anumit secven de prelevri de ap, dup cum se specific n tabelul 7 din anexa III;
fiecare instalaie de nclzire cu funcie dubl respect cel puin un profil de sarcin;
56. prelevare de ap nseamn o anumit combinaie de debit de ap util, temperatur util a apei, coninut energetic
util i temperatur maxim, dup cum se specific n tabelul 7 din anexa III;
57. debit de ap util (f) nseamn debitul minim, exprimat n litri pe minut, la care apa cald contribuie la energia de
referin, dup cum se specific n tabelul 7 din anexa III;
58. temperatur util a apei (Tm) nseamn temperatura apei, exprimat n grade Celsius, la care apa cald ncepe s
contribuie la energia de referin, dup cum se specific n tabelul 7 din anexa III;
59. coninut energetic util (Qtap) nseamn coninutul energetic al apei calde, exprimat n kWh, furnizat la o tempe
ratur cel puin egal cu temperatura util a apei i la debite cel puin egale cu debitul de ap util, dup cum se
specific n tabelul 7 din anexa III;
60. coninut energetic al apei calde nseamn produsul dintre capacitatea calorific specific a apei, diferena medie de
temperatur dintre apa cald n ieire i apa rece n intrare, i masa total de ap cald furnizat;
61. temperatur de vrf (Tp) nseamn temperatura minim a apei, exprimat n grade Celsius, care trebuie atins n
timpul prelevrii de ap, dup cum se specific n tabelul 7 din anexa III;
62. energie de referin (Qref) nseamn coninutul energetic util total al prelevrilor de ap, exprimat n kWh, n cazul
unui anumit profil de sarcin, dup cum se specific n tabelul 7 din anexa III;
63. profil de sarcin maxim nseamn profilul de sarcin cu cea mai mare energie de referin pe care este n msur s
o furnizeze o instalaie de nclzire cu funcie dubl, respectnd totodat condiiile de temperatur i de debit ale
profilului de sarcin respectiv;
64. profil de sarcin declarat nseamn profilul de sarcin aplicat pentru evaluarea conformitii;
65. consum zilnic de energie electric (Qelec) nseamn consumul de energie electric pentru nclzirea apei ntr-o
perioad de 24 de ore consecutive n condiiile profilului de sarcin declarat, exprimat n kWh n termeni de
energie final;
66. consum zilnic de combustibil (Qfuel) nseamn consumul de combustibil pentru nclzirea apei ntr-o perioad de 24
de ore consecutive n condiiile profilului de sarcin declarat, exprimat n kWh n termeni de PCS.

6.9.2013

6.9.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ANEXA II
Cerine n materie de proiectare ecologic
1. CERINE PRIVIND RANDAMENTUL ENERGETIC SEZONIER AFERENT NCLZIRII INCINTELOR
(a) De la 26 septembrie 2015, randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor i randamentele utile ale
instalaiilor de nclzire nu trebuie s scad sub urmtoarele valori:
Instalaii cu cazan care utilizeaz combustibil pentru nclzirea incintelor cu putere termic nominal
70 kW i instalaii de nclzire cu cazan cu funcie dubl care utilizeaz combustibil cu putere termic
nominal 70 kW, cu excepia cazanelor de tip B1 cu putere termic nominal 10 kW i a cazanelor
combinate de tip B1 cu putere termic nominal 30 kW:
Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor nu trebuie s scad sub 86 %.
Cazane de tip B1 cu putere termic nominal 10 kW i cazane combinate de tip B1 cu putere termic
nominal 30 kW:
Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor nu trebuie s scad sub 75 %.
Instalaii cu cazan care utilizeaz combustibil pentru nclzirea incintelor cu putere termic nominal
70 kW i 400 kW, precum i instalaii de nclzire cu cazan cu funcie dubl care utilizeaz
combustibil cu putere termic nominal > 70 kW i 400 kW:
Randamentul util la 100 % din puterea termic nominal nu trebuie s scad sub 86 %, iar randamentul util la
30 % din puterea termic nominal nu trebuie s scad sub 94 %.
Instalaii electrice cu cazan pentru nclzirea incintelor i instalaii electrice de nclzire cu cazan cu
funcie dubl:
Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor nu trebuie s scad sub 30 %.
Instalaii cu cogenerare pentru nclzirea incintelor:
Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor nu trebuie s scad sub 86 %.
Instalaii cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i instalaii de nclzire cu pomp de cldur cu
funcie dubl, cu excepia pompelor de cldur pentru temperatur sczut:
Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor nu trebuie s scad sub 100 %.
Pompe de cldur pentru temperatur sczut:
Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor nu trebuie s scad sub 115 %.
(b) De la 26 septembrie 2017, randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor al instalaiilor electrice cu
cazan pentru nclzirea incintelor, a instalaiilor electrice de nclzire cu cazan cu funcie dubl, a instalaiilor cu
cogenerare pentru nclzirea incintelor, a instalaiilor cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i a
instalaiilor de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl nu trebuie s scad sub urmtoarele valori:
Instalaii electrice cu cazan pentru nclzirea incintelor i instalaii electrice de nclzire cu cazan cu
funcie dubl:
Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor nu trebuie s scad sub 36 %.
Instalaii cu cogenerare pentru nclzirea incintelor:
Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor nu trebuie s scad sub 100 %.
Instalaii cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i instalaie de nclzire cu pomp de cldur cu
funcie dubl, cu excepia pompelor de cldur pentru temperatur sczut:
Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor nu trebuie s scad sub 110 %.

L 239/147

L 239/148

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

6.9.2013

Pompe de cldur pentru temperatur sczut:


Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor nu trebuie s scad sub 125 %.
2. CERINE PRIVIND RANDAMENTUL ENERGETIC AFERENT NCLZIRII APEI
(a) De la 26 septembrie 2015, randamentul energetic aferent nclzirii apei al instalaiilor de nclzire cu funcie dubl
nu trebuie s scad sub urmtoarele valori:
Profilul de sarcin
declarat

Randamentul
energetic aferent
nclzirii apei

3XS

XXS

XS

XL

XXL

3XL

4XL

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

(b) De la 26 septembrie 2017, randamentul energetic aferent nclzirii apei al instalaiilor de nclzire cu funcie dubl
nu trebuie s scad sub urmtoarele valori:
Profilul de sarcin
declarat

Randamentul
energetic aferent
nclzirii apei

3XS

XXS

XS

XL

XXL

3XL

4XL

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

38 %

60 %

64 %

64 %

3. CERINE PRIVIND NIVELUL DE PUTERE ACUSTIC


De la 26 septembrie 2015, nivelul de putere acustic a instalaiilor cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i
a instalaiilor de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl nu trebuie s depeasc urmtoarele valori:

Putere termic nominal 6 kW

Putere termic nominal


> 6 kW i 12 kW

Putere termic nominal


> 12 kW i 30 kW

Putere termic nominal


> 30 kW i 70 kW

Nivelul de
putere
acustic
(LWA), n
interior

Nivelul de
putere
acustic
(LWA), n
exterior

Nivelul de
putere
acustic
(LWA), n
interior

Nivelul de
putere
acustic
(LWA), n
exterior

Nivelul de
putere
acustic
(LWA), n
interior

Nivelul de
putere
acustic
(LWA), n
exterior

Nivelul de
putere
acustic
(LWA), n
interior

Nivelul de
putere
acustic
(LWA), n
exterior

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

4. CERINE PRIVIND EMISIILE DE OXIZI DE AZOT


(a) De la 26 septembrie 2018, emisiile de oxizi de azot, exprimate n dioxid de azot, generate de instalaiile de
nclzire nu trebuie s depeasc urmtoarele valori:
instalaiile cu cazan care utilizeaz combustibil pentru nclzirea incintelor i instalaiile de nclzire cu cazan cu
funcie dubl care utilizeaz combustibil care utilizeaz combustibili gazoi: consum de combustibil de
56 mg/kWh n termeni de PCS;
instalaiile cu cazan care utilizeaz combustibil pentru nclzirea incintelor i instalaiile de nclzire cu cazan cu
funcie dubl care utilizeaz combustibil care utilizeaz combustibili lichizi: consum de combustibil de
120 mg/kWh n termeni de PCS;
instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea incintelor echipate cu dispozitiv cu ardere extern, care utilizeaz
combustibili gazoi: consum de combustibil de 70 mg/kWh n termeni de PCS;
instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea incintelor echipate cu dispozitiv cu ardere extern, care utilizeaz
combustibili lichizi: consum de combustibil de 120 mg/kWh n termeni de PCS;
instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea incintelor echipate cu motor cu ardere intern, care utilizeaz
combustibili gazoi: consum de combustibil de 240 mg/kWh n termeni de PCS;
instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea incintelor echipate cu motor cu ardere intern, care utilizeaz
combustibili lichizi: consum de combustibil de 420 mg/kWh n termeni de PCS;

6.9.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

instalaiile cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i instalaiile de nclzire cu pomp de cldur cu
funcie dubl echipate cu dispozitiv cu ardere extern, care utilizeaz combustibili gazoi: consum de
combustibil de 70 mg/kWh n termeni de PCS;
instalaiile cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i instalaiile de nclzire cu pomp de cldur cu
funcie dubl echipate cu dispozitiv cu ardere extern care utilizeaz combustibili lichizi: consum de
combustibil de 120 mg/kWh n termeni de PCS;
instalaie cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i instalaiile de nclzire cu pomp de cldur cu
funcie dubl echipate cu motor cu ardere intern care utilizeaz combustibili gazoi: consum de combustibil
de 240 mg/kWh n termeni de PCS;
instalaiile cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i instalaiile de nclzire cu pomp de cldur cu
funcie dubl echipate cu motor cu ardere intern care utilizeaz combustibili lichizi: consum de combustibil de
420 mg/kWh n termeni de PCS.
5. CERINE PRIVIND INFORMAIILE DESPRE PRODUS
De 26 septembrie 2015, se furnizeaz urmtoarele informaii despre produs referitoare la instalaiile de nclzire:
(a) manualele cu instruciuni pentru instalatori i utilizatorii finali, precum i site-urile web cu acces liber ale produ
ctorilor, ale reprezentanilor autorizai ai acestora i ale importatorilor trebuie s conin elementele urmtoare:
pentru instalaiile cu cazan pentru nclzirea incintelor, instalaiile pentru nclzire cu cazan cu funcie dubl i
instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea incintelor, parametrii tehnici prevzui n tabelul 1, msurai i
calculai n conformitate cu anexa III;
pentru instalaiile cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i instalaiile de nclzire cu pomp de
cldur cu funcie dubl, parametrii tehnici prevzui n tabelul 2, msurai i calculai n conformitate cu anexa
III;
eventualele precauii speciale care trebuie luate n momentul asamblrii, al instalrii sau al ntreinerii instalaiei
de nclzire;
pentru cazanele de tip B1 i cazanele combinate de tip B1, caracteristicile acestora i urmtorul text standard:
Acest cazan cu tiraj natural este destinat s fie conectat exclusiv la o eav de fum care este comun mai
multor locuine din cldirile existente i prin care reziduurile de ardere sunt evacuate ctre exteriorul ncperii
n care se afl cazanul. Acesta trage aerul de ardere direct din ncpere i are ncorporat o clapet de tiraj. Din
cauza eficienei mai reduse, orice alt utilizare a acestui cazan trebuie evitat, cci ar determina un consum de
energie mai ridicat i costuri operaionale mai mari.;
pentru generatoarele de cldur proiectate pentru instalaiile de nclzire i pentru carcasele de instalaie de
nclzire care urmeaz s fie echipate cu astfel de generatoare de cldur, caracteristicile acestora, cerinele
privind asamblarea, pentru a se asigura conformitatea cu cerinele n materie de proiectare ecologic pentru
instalaiile de nclzire, i, dac este cazul, lista combinaiilor recomandate de productor;
informaii relevante privind dezasamblarea, reciclarea i/sau eliminarea la sfritul ciclului de via;
(b) n scopul evalurii conformitii n temeiul articolului 4, documentaia tehnic trebuie s conin urmtoarele
elemente:
elementele specificate la litera (a);
pentru instalaiile cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i instalaiile de nclzire cu pomp de
cldur cu funcie dubl, dac informaiile privind un anumit model care include o combinaie de uniti
interioare i exterioare au fost obinute prin calcul pe baza caracteristicilor de proiectare i/sau prin extrapolare
de la alte combinaii, detaliile referitoare la aceste calcule i/sau extrapolri, precum i ale eventualelor teste
efectuate pentru verificarea preciziei calculelor, inclusiv detaliile privind modelul matematic utilizat pentru
calcularea performanei combinaiilor respective i msurtorile efectuate pentru a verifica acest model;
(c) urmtoarele informaii trebuie marcate n mod durabil pe instalaia de nclzire:
dac este cazul, cazan de tip B1 sau cazan combinat de tip B1;
n cazul instalaiilor cu cogenerare pentru nclzirea incintelor, capacitatea electric.

L 239/149

L 239/150

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

6.9.2013

Tabelul 1
Cerine privind informaiile, aplicabile instalaiilor cu cazan pentru nclzirea incintelor, instalaiilor pentru
nclzire cu cazan cu funcie dubl i instalaiilor cu cogenerare pentru nclzirea incintelor
Model(e): [informaii pentru identificarea modelului (modelelor) la care se refer informaiile]
Cazan cu condensare: [da/nu]
Cazan pentru temperatur sczut (**): [da/nu]
Cazan de tip B1: [da/nu]
Instalaie cu cogenerare pentru nclzirea incintelor: [da/nu]

Dac da, echipat cu o instalaie de nclzire suplimentar:


[da/nu]

Instalaie de nclzire cu funcie dubl: [da/nu]


Parametru

Putere termic nominal

Simbol

Prated

Valoare Unitate

kW

Parametru

Randamentul energetic
sezonier aferent nclzirii
incintelor

Simbol

Valoare Unitate

Pentru instalaiile cu cazan pentru nclzirea incintelor i


instalaiile pentru nclzire cu cazan cu funcie dubl:
puterea termic util

Pentru instalaiile cu cazan pentru nclzirea incintelor i


instalaiile pentru nclzire cu cazan cu funcie dubl:
randament util

La puterea termic nominal


i regim de temperatur ridi
cat (*)

P4

x,x

kW

La puterea termic nominal


i regim de temperatur
ridicat (*)

x,x

La 30 % din puterea termic


nominal i regim de
temperatur sczut (**)

P1

x,x

kW

La 30 % din puterea termic


nominal i regim de
temperatur sczut (**)

x,x

Pentru instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea incin


telor: puterea termic util

Pentru instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea incin


telor: randament util

La puterea termic nominal


a instalaiei cu cogenerare
pentru nclzirea incintelor
cu instalaia de nclzire
suplimentar dezactivat

PCHP100

La puterea termic nominal


a instalaiei cu cogenerare
pentru nclzirea incintelor
cu instalaia de nclzire
suplimentar dezactivat

CHP100

La puterea termic nominal


a instalaiei cu cogenerare
pentru nclzirea incintelor
cu instalaia de nclzire
suplimentar activat

PCHP100

La puterea termic nominal


a instalaiei cu cogenerare
pentru nclzirea incintelor
cu instalaia de nclzire
suplimentar activat

CHP100

x,x

kW

+ Sup0

x,x

kW

+ Sup100

Pentru instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea incin


telor: randament electric
La puterea termic nominal
a instalaiei cu cogenerare
pentru nclzirea incintelor
cu instalaia de nclzire
suplimentar dezactivat

el,CHP100

La puterea termic nominal


a instalaiei cu cogenerare
pentru nclzirea incintelor
cu instalaia de nclzire
suplimentar activat

el,CHP100

x,x

x,x

Psup

x,x

kW

+ Sup0

+ Sup100

Instalaie de nclzire suplimentar

x,x

Puterea termic nominal

x,x

Tip de energie consumat

+ Sup0

+ Sup100

Ali parametri

Consumul auxiliar de energie electric


n sarcin total

elmax

x,xxx

kW

Pierderea de cldur n
standby

Pstby

x,xxx

kW

n sarcin parial

elmin

x,xxx

kW

Consumul de energie
electric al arztorului de
aprindere

Pign

x,xxx

kW

n modul standby

PSB

x,xxx

kW

Emisii de oxizi de azot

NOx

mg/
kWh

6.9.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 239/151

Pentru instalaiile de nclzire cu funcie dubl:


Profilul de sarcin declarat
Consumul zilnic de energie
electric
Date de contact

x,xxx

Qelec

kWh

Randamentul energetic
aferent nclzirii apei

wh

Consumul zilnic de
combustibil

Qfuel

x,xxx

kWh

Denumirea i adresa productorului sau a reprezentantului su autorizat.

(*) Regim de temperatur ridicat nseamn o temperatur de retur de 60 C la intrarea n instalaia de nclzire i o temperatur de
alimentare de 80 C la ieirea din instalaia de nclzire.
(**) Temperatur sczut nseamn o temperatur de retur de 30 C pentru cazanele cu condensare, de 37 C pentru cazanele pentru
temperatur sczut i de 50 C pentru alte instalaii de nclzire (la intrarea n instalaia de nclzire).

Tabelul 2
Cerine privind informaiile pentru instalaiile cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i instalaiile de
nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl:
Model(e): [informaii pentru identificarea modelului (modelelor) la care se refer informaiile]
Pomp de cldur aer-ap: [da/nu]
Pomp de cldur ap-ap: [da/nu]
Pomp de cldur ap srat-ap: [da/nu]
Pomp de cldur pentru temperatur sczut: [da/nu]
Echipat cu o instalaie de nclzire suplimentar: [da/nu]
Instalaie de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl: [da/nu]
Parametrii trebuie declarai pentru aplicaia la temperatur medie, cu excepia pompelor de cldur pentru temperatur
sczut. n ceea ce privete pompele de cldur pentru temperatur sczut, parametrii trebuie declarai pentru aplicaia
la temperatur sczut.
Parametrii trebuie declarai pentru condiii climatice medii.
Parametru

Putere termic nominal (*)

Simbol

Prated

Valoare Unitate

kW

Parametru

Randamentul energetic
sezonier aferent nclzirii
incintelor

Simbol

Valoare Unitate

Capacitatea declarat de nclzire pentru sarcin parial


la o temperatur interioar de 20 C i la o temperatur
exterioar Tj

Coeficientul de performan declarat sau coeficientul


declarat al energiei primare pentru sarcin parial la o
temperatur interioar de 20 C i la o temperatur
exterioar Tj

Tj = 7 C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 C

COPd
sau
PERd

x,xx
sau
x,x

sau
%

Tj = + 2 C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 2 C

COPd
sau
PERd

x,xx
sau
x,x

sau
%

Tj = + 7 C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 7 C

COPd
sau
PERd

x,xx
sau
x,x

sau
%

Tj = + 12 C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 12 C

COPd
sau
PERd

x,xx
sau
x,x

sau
%

Tj = temperatur bivalent

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatur bivalent

COPd
sau
PERd

x,xx
sau
x,x

sau
%

L 239/152

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

6.9.2013

Tj = temperatura limit de
funcionare

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatura limit de
funcionare

COPd
sau
PERd

x,xx
sau
x,x

sau
%

Pentru pompele de cldur


aer-ap:
Tj = 15 C (dac TOL <
20 C)

Pdh

x,x

kW

Pentru pompele de cldur


aer-ap: Tj = 15 C (dac
TOL < 20 C)

COPd
sau
PERd

x,xx
sau
x,x

sau
%

Temperatur bivalent

Tbiv

Pentru pompele de cldur


aer-ap: temperatura limit
de funcionare

TOL

Capacitatea de nclzire a
intervalului ciclic

Pcych

x,x

kW

Randamentul intervalului
ciclic

COPcyc
sau
PERcyc

x,xx
sau
x,x

sau
%

Coeficientul de degradare (**)

Cdh

x,x

Temperatura limit de
funcionare pentru
nclzirea apei

WTOL

Psup

x,x

kW

Pentru pompele de cldur


aer-ap: Debitul nominal de
aer, n exterior

m3/h

Pentru pompele de cldur


ap-ap/ap srat-ap:
Debitul nominal de ap sau
de ap srat, schimbtor
de cldur n exterior

m3/h

Randamentul energetic
aferent nclzirii apei

wh

Consumul zilnic de
combustibil

Qfuel

x,xxx

kWh

Consumul de energie electric n alte moduri dect n


modul activ

Instalaie de nclzire suplimentar

Modul oprit

POFF

x,xxx

kW

Putere termic nominal (*)

Modul oprit prin termostat

PTO

x,xxx

kW

Modul standby

PSB

x,xxx

kW

Modul de funcionare a
nclzitorului uleiului din
carter

PCK

x,xxx

kW

Tip de energie consumat

Ali parametri
Controlul capacitii

fix/variabil

Nivelul de putere acustic, n


interior/n exterior

LWA

x/x

dB

Emisii de oxizi de azot

NOx

mg/
kWh

Pentru instalaia de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl:


x

Profilul de sarcin declarat


Consumul zilnic de energie
electric
Date de contact

Qelec

x,xxx

kWh

Denumirea i adresa productorului sau a reprezentantului su autorizat.

(*) Pentru instalaiile cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i instalaiile de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl,
puterea termic nominal Prated este egal cu sarcina nominal de nclzire Pdesignh, iar puterea termic nominal a unei instalaii de
nclzire suplimentare Psup este egal cu capacitatea suplimentar de nclzire sup(Tj).
(**) Dac Cdh nu este determinat prin msurare, atunci coeficientul de degradare implicit este Cdh = 0,9.

6.9.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ANEXA III
Msurtori i calcule
1. Pentru msurtorile i calculele efectuate n scopul conformitii i al verificrii conformitii cu cerinele prezentului
regulament se utilizeaz fie standardele armonizate ale cror numere de referin au fost publicate n acest scop n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fie alte metode credibile, exacte i reproductibile care in seama de tehnologiile de
ultim generaie general recunoscute. Acestea ndeplinesc condiiile i parametrii tehnici prevzui la punctele 2-5.
2. Condiii generale privind msurtorile i calculele
(a) n scopul efecturii msurtorilor prevzute la punctele 2-5, temperatura ambiant interioar se stabilete la
20 C 1 C.
(b) n scopul efecturii calculelor prevzute la punctele 3-5, consumul de energie electric se nmulete cu un
coeficient de conversie CC de 2,5.
(c) Emisiile de oxizi de azot se msoar ca fiind cantitatea total de monoxid de azot i dioxid de azot i se exprim n
dioxid de azot.
(d) n ceea ce privete instalaiile de nclzire echipate cu instalaii de nclzire suplimentare, pentru msurarea i
calcularea puterii termice nominale, a randamentului energetic sezonier aferent nclzirii incintelor, a randa
mentului energetic aferent nclzirii apei, a nivelului de putere acustic i a emisiilor de oxizi de azot se ine
seama de instalaia de nclzire suplimentar.
(e) Valorile declarate n ceea ce privete puterea termic nominal, randamentul energetic sezonier aferent nclzirii
incintelor, randamentul energetic aferent nclzirii apei, nivelul de putere acustic i emisiile de oxizi de azot se
rotunjesc la cel mai apropiat numr ntreg.
(f) Toate generatoarele de cldur proiectate pentru o instalaie de nclzire i toate carcasele de instalaii de nclzire
care urmeaz s fie echipate cu astfel de generatoare de cldur se testeaz mpreun cu o carcas de instalaie de
nclzire corespunztoare i, respectiv, cu un generator de cldur corespunztor.
3. Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor a instalaiilor cu cazan pentru nclzirea incintelor, a
instalaiilor pentru nclzire cu cazan cu funcie dubl i a instalaiilor cu cogenerare pentru nclzirea incintelor
Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor s se calculeaz ca randamentul energetic sezonier aferent
nclzirii incintelor n modul activ son, corectat cu contribuii care in seama de regulatoarele de temperatur,
consumul auxiliar de energie electric, pierderea de cldur n standby, consumul de energie electric al arztorului
de aprindere (dac este cazul) i, n ceea ce privete instalaiile cu cogenerare pentru nclzirea incintelor, corectat prin
adugarea randamentului electric nmulit cu un coeficient de conversie CC de 2,5.
4. Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor al instalaiile cu pomp de cldur pentru nclzirea
incintelor i al instalaiilor de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl
(a) Pentru stabilirea coeficientului de performan nominal COPrated sau a coeficientului energiei primare PERrated, a
nivelului de putere acustic sau a emisiilor de oxizi de azot, condiiile de funcionare trebuie s fie condiiile
nominale de funcionare stabilite n tabelul 3 i se utilizeaz aceeai capacitate declarat de nclzire.
(b) Coeficientul de performan n modul activ SCOPon sau coeficientul energiei primare n modul activ SPERon se
calculeaz pe baza sarcinii pariale de nclzire Ph(Tj), a capacitii suplimentare de nclzire sup(Tj) (dac este cazul)
i a coeficientului de performan specific unui interval COPbin(Tj) sau a coeficientului energiei primare specific
unui interval PERbin(Tj), ponderate cu orele din interval n care se aplic condiiile specifice intervalului respectiv,
utiliznd condiiile urmtoare:
condiiile de proiectare de referin stabilite n tabelul 4;
sezonul de nclzire european de referin n condiiile climatice medii stabilite n tabelul 5;
dac este cazul, efectele eventualei scderi a randamentului energetic cauzat de cicluri, n funcie de tipul de
control al capacitii termice.
(c) Necesarul anual de cldur de referin QH este sarcina nominal de nclzire Pdesignh nmulit cu numrul anual
de ore echivalente n modul activ HHE, i anume 2 066.
(d) Consumul anual de energie QHE se calculeaz ca suma:
raportului dintre necesarul anual de cldur de referin QH i coeficientul de performan n modul activ
SCOPon sau coeficientul energiei primare n modul activ SPERon i
a consumului de energie pentru modurile oprit, oprit prin termostat, standby i pentru modul de funcionare a
nclzitorului uleiului din carter, n cursul sezonului de nclzire.

L 239/153

RO

L 239/154

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

6.9.2013

(e) Coeficientul de performan sezonier SCOP sau coeficientul sezonier al energiei primare SPER se calculeaz ca fiind
raportul dintre necesarul anual de cldur de referin QH i consumul anual de energie QHE.
(f) Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor s se calculeaz prin mprirea coeficientului
performan sezonier SCOP la coeficientul de conversie CC sau prin corectarea coeficientului sezonier
energiei primare SPER cu contribuiile de la regulatoarele de temperatur i, pentru instalaiile cu pomp
cldur pe baz de ap srat pentru nclzirea incintelor i instalaiile de nclzire cu pomp de cldur
funcie dubl, consumul de energie al uneia sau mai multor pompe de ap subteran.

de
al
de
cu

5. Randamentul energetic aferent nclzirii apei al instalaiilor de nclzire cu funcie dubl


Randamentul energetic aferent nclzirii apei wh al unui instalaie de nclzire cu funcie dubl se calculeaz ca
raportul dintre energia de referin Qref a profilului de sarcin declarat i energia necesar pentru generarea acesteia,
n urmtoarele condiii:
(a) msurtorile se efectueaz utiliznd profilurile de sarcin stabilite n tabelul 7;
(b) msurtorile se efectueaz utiliznd un ciclu de msurare de 24 de ore dup cum urmeaz:
de la 00:00 la 06:59: fr prelevare de ap;
de la 07:00: prelevri de ap conforme profilului de sarcin declarat;
de la sfritul ultimei prelevri de ap pn la 24:00: fr prelevare de ap;
(c) profilul de sarcin declarat este profilul de sarcin maxim sau profilul de sarcin aflat imediat sub profilul de
sarcin maxim;
(d) n cazul instalaiilor de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl, se aplic urmtoarele condiii suplimentare:
instalaiile de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl se testeaz n condiiile stabilite n tabelul 3;
instalaiile de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl care utilizeaz aerul evacuat prin ventilaie ca
surs de cldur se testeaz n condiiile stabilite n tabelul 6.
Tabelul 3
Condiii nominale de funcionare ale instalailor cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i ale
instalaiilor de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl
Schimbtor de cldur
exterior

Surs de cldur

Schimbtor de cldur interior

Instalaii cu pomp de cldur pentru


nclzirea incintelor i instalaii de
nclzire cu pomp de cldur cu funcie
Temperatura de intrare a
dubl, cu excepia pompelor de cldur
termometrului uscat
pentru temperatur sczut
(umed)

Aer exterior

+ 7 C (+ 6 C)

Aer evacuat

+ 20 C (+ 12 C)
Temperatura de
intrare/de ieire

Ap

Pompe de cldur pentru temperatur


sczut

Temperatura de
intrare

Temperatura de
ieire

Temperatura de
intrare

Temperatura de
ieire

+ 47 C

+ 55 C

+ 30 C

+ 35 C

+ 10 C/+ 7 C

Ap srat

0 C/ 3 C
Tabelul 4

Condiii de proiectare de referin pentru instalaiile cu pomp de cldur pentru nclzirea incintelor i pentru
instalaiile de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl, temperaturi exprimate n temperatura
termometrului uscat (temperatura termometrului umed este indicat ntre paranteze)
Temperatura de proiectare de referin

Temperatura bivalent

Temperatura limit de funcionare

Tdesignh

Tbiv

TOL

10 ( 11) C

maximum + 2 C

maximum 7 C

6.9.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 239/155

Tabelul 5
Sezonul de nclzire european de referin n condiii climatice medii pentru instalaiile cu pomp de cldur
pentru nclzirea incintelor i pentru instalaiile de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl
binj

Tj [C]

Hj [h/an]

de la 1 la 20

de la 30 la 11

21

10

22

25

23

23

24

24

25

27

26

68

27

91

28

89

29

165

30

173

31

240

32

280

33

320

34

357

35

356

36

303

37

330

38

326

39

348

40

335

41

10

315

42

11

215

43

12

169

44

13

151

45

14

105

46

15

74

Total ore:

4 910
Tabelul 6

Debitul maxim disponibil de aer evacuat prin ventilaie [m3/h], la un nivel de umiditate de 5,5 g/m3
Profilul de sarcin declarat

XXS

XS

XL

XXL

3XL

4XL

Debitul maxim disponibil de aer


evacuat prin ventilaie

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

RO

L 239/156

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

6.9.2013

Tabelul 7
Profilurile de sarcin aferente nclzirii apei ale instalaiilor de nclzire cu funcie dubl
XXS

3XS

XS

Qtap

Tm

Qtap

Tm

Qtap

Tm

Qtap

Tm

Tp

kWh

l/min

kWh

l/min

kWh

l/min

kWh

l/min

07:00

0,015

25

0,105

25

0,105

25

07:05

0,015

25

07:15

0,015

25

07:26

0,015

25

07:30

0,015

25

0,105

25

0,105

25

0,105

25

0,105

25

0,525

35

07:45
08:01
08:05
08:15
08:25
08:30
08:45
09:00

0,015

25

09:30

0,015

25

0,105

25

0,105

25

11:30

0,015

25

0,105

25

0,105

25

11:45

0,015

25

0,105

25

0,105

25

12:00

0,015

25

0,105

25

12:30

0,015

25

0,105

25

12:45

0,015

25

0,105

25

0,315

10

14:30

0,015

25

15:00

0,015

25

15:30

0,015

25

16:00

0,015

25

18:00

0,105

25

0,105

25

18:15

0,105

25

0,105

40

10:00
10:30
11:00

0,525

35

16:30
17:00

18:30

0,015

25

0,105

25

19:00

0,015

25

0,105

25

19:30

0,015

25

0,105

25

55

RO

6.9.2013

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

XXS

3XS

L 239/157

XS

Qtap

Tm

Qtap

Tm

Qtap

Tm

Qtap

Tm

Tp

kWh

l/min

kWh

l/min

kWh

l/min

kWh

l/min

0,105

25
1,05

35

0,42

10

55

0,525

45

20:00
20:30
20:45

0,105

25

0,105

25

0,105

25

20:46
21:00
21:15

0,015

25

21:30

0,015

25

21:35

0,015

25

0,105

25

21:45

0,015

25

0,105

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

XL

Qtap

Tm

Tp

Qtap

Tm

Tp

Qtap

Tm

Tp

kWh

l/min

kWh

l/min

kWh

l/min

07:00

0,105

25

0,105

25

0,105

25

07:05

1,4

40

1,4

40

07:15

1,82

40

07:26

0,105

25

4,42

10

10

0,105

25

0,105

25

07:30

0,105

25

07:45
08:01

0,105

25

0,105

25

25
3,605

08:05
08:15

0,105

0,105

10

10

40

25

08:25

0,105

25

08:30

0,105

25

0,105

25

0,105

25

08:45

0,105

25

0,105

25

0,105

25

09:00

0,105

25

0,105

25

0,105

25

09:30

0,105

25

0,105

25

0,105

25

0,105

25

0,105

10

0,105

25

10:00
10:30

0,105

10

40

0,105

10

11:00

40

11:30

0,105

25

0,105

25

0,105

25

11:45

0,105

25

0,105

25

0,105

25

12:00
12:30

40

40

RO

L 239/158

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

6.9.2013

XL

Qtap

Tm

Tp

Qtap

Tm

Tp

Qtap

Tm

Tp

kWh

l/min

kWh

l/min

kWh

l/min

12:45

0,315

10

55

0,315

10

55

0,735

10

55

14:30

0,105

25

0,105

25

0,105

25

0,105

25

0,105

25

0,105

25

0,105

25

0,105

25

15:00
15:30

0,105

25

0,105

25

16:00
16:30

0,105

25

0,105

25

17:00
18:00

0,105

25

0,105

25

0,105

25

18:15

0,105

40

0,105

40

0,105

40

18:30

0,105

40

0,105

40

0,105

40

19:00

0,105

25

0,105

25

0,105

25

0,735

10

0,735

10

0,735

10

55

4,42

10

10

40

0,105

25

4,42

10

10

40

19:30
20:00
20:30

55

55

20:45
20:46
3,605

21:00
21:15

0,105

25

21:30

1,4

40

0,105

10

10

40

25

21:35
21:45
Qref

5,845

11,655

19,07

3XL

XXL

4XL

Qtap

Tm

Tp

Qtap

Tm

Tp

Qtap

Tm

Tp

kWh

l/min

kWh

l/min

kWh

l/min

07:00

0,105

25

11,2

48

40

22,4

96

40

07:15

1,82

40

07:26

0,105

25

07:45

6,24

16

10

08:01

0,105

25

5,04

24

25

10,08

48

25

0,105

25

07:05

07:30

08:05
08:15

40

RO

6.9.2013

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 239/159

3XL

XXL

4XL

Qtap

Tm

Tp

Qtap

Tm

Tp

Qtap

Tm

Tp

kWh

l/min

kWh

l/min

kWh

l/min

08:30

0,105

25

08:45

0,105

25

09:00

0,105

25

1,68

24

25

3,36

48

25

09:30

0,105

25

10:00

0,105

25

10:30

0,105

10

0,84

24

10

1,68

48

10

11:00

0,105

25

11:30

0,105

25

11:45

0,105

25

1,68

24

25

3,36

48

25

12:45

0,735

10

2,52

32

10

5,04

64

10

14:30

0,105

25

15:00

0,105

25

15:30

0,105

25

2,52

24

25

5,04

48

25

16:00

0,105

25

16:30

0,105

25

17:00

0,105

25

18:00

0,105

25

18:15

0,105

40

18:30

0,105

40

3,36

24

25

6,72

48

25

19:00

0,105

25

0,735

10

55

5,88

32

10

11,76

64

10

6,24

16

10

40

21:15

0,105

25

21:30

6,24

16

10

12,04

48

40

24,08

96

40

08:25

40

40

40

12:00
12:30
55

55

55

19:30
20:00
20:30

55

20:45
20:46
21:00

40

21:35
21:45
Qref

24,53

46,76

93,52

55

L 239/160

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ANEXA IV
Procedura de verificare n scopul supravegherii pieei
La efectuarea controalelor de supraveghere a pieei menionate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE,
autoritile statelor membre aplic, n cazul cerinelor prevzute n anexa II, urmtoarea procedur de verificare:
1. Autoritile statelor membre testeaz o singur unitate pentru fiecare model.
2. Modelul de instalaie de nclzire este considerat conform cu cerinele aplicabile stabilite n anexa II la prezentul
regulament dac:
(a) valorile declarate respect cerinele stabilite n anexa II;
(b) Randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor s este cu maximum 8 % mai mic dect valoarea
declarat la puterea termic nominal a unitii;
(c) Randamentul energetic aferent nclzirii apei wh este cu maximum 8 % mai mic dect valoarea declarat la puterea
termic nominal a unitii;
(d) nivelul de putere acustic LWA este cu maximum 2 dB mai mare dect valoarea declarat a unitii; i
(e) emisiile de oxizi de azot, exprimate n dioxid de azot, sunt cu maximum 20 % mai mari dect valoarea declarat a
unitii.
3. Dac nu se obine rezultatul menionat la punctul 2 litera (a), se consider c modelul i toate celelalte modele
echivalente nu sunt conforme cu prezentul regulament. Dac nu se obine rezultatul menionat la punctul 2 literele
(b)-(e), autoritile statelor membre selecioneaz aleatoriu trei uniti suplimentare din acelai model n vederea testrii.
4. Modelul de instalaie de nclzire este considerat conform cu cerinele aplicabile stabilite n anexa II la prezentul
regulament dac:
(a) valorile declarate ale fiecreia dintre cele trei uniti respect cerinele stabilite n anexa II;
(b) media celor trei uniti n ceea ce privete randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor s este cu
maximum 8 % mai mic dect valoarea declarat la puterea termic nominal a unitii;
(c) media celor trei uniti n ceea ce privete randamentul energetic aferent nclzirii apei wh este cu maximum 8 %
mai mic dect valoarea declarat la puterea termic nominal a unitii;
(d) media celor trei uniti n ceea ce privete nivelul de putere acustic LWA este cu maximum 2 dB mai mare dect
valoarea declarat a unitii; i
(e) media celor trei uniti n ceea ce privete emisiile de oxizi de azot, exprimate n dioxid de azot, este cu maximum
20 % mai mare dect valoarea declarat a unitii.
5. n cazul n care nu se obin rezultatele menionate la punctul 4, se consider c modelul i toate celelalte modele
echivalente nu sunt conforme cu prezentul regulament. Autoritile statului membru n cauz comunic rezultatele
testelor i alte informaii relevante autoritilor din celelalte state membre i Comisiei n termen de o lun de la luarea
deciziei cu privire la neconformitatea modelului.
Autoritile statelor membre utilizeaz metodele de msurare i de calcul stabilite n anexa III.

6.9.2013

6.9.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 239/161

ANEXA V
Valorile indicative de referin menionate la articolul 6
n momentul intrrii n vigoare a prezentului regulament, cea mai bun tehnologie disponibil pe pia n materie de
instalaii de nclzire n ceea ce privete randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor, randamentul energetic
aferent nclzirii apei, nivelul de putere acustic i emisiile de oxizi de azot a fost identificat dup cum urmeaz:
1. Valori de referin pentru randamentul energetic sezonier aferent nclzirii incintelor n aplicaia la temperatur medie:
145 %.
2. Valori de referin pentru randamentul energetic aferent nclzirii apei al instalaiilor de nclzire cu funcie dubl:
Profilul
declarat

de

sarcin

Randamentul
energetic aferent
nclzirii apei

3XS

XXS

XS

XL

XXL

3XL

4XL

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

3. Valori de referin pentru nivelul de putere acustic (LWA), n exterior, al instalaiilor cu pomp de cldur pentru
nclzirea incintelor i al instalaiilor de nclzire cu pomp de cldur cu funcie dubl cu putere termic nominal:
(a) 6 kW: 39 dB;
(b) > 6 kW i 12 kW: 40 dB;
(c) > 12 kW i 30 kW: 41 dB;
(d) > 30 kW i 70 kW: 67 dB.
4. Valori de referin pentru emisiile de oxizi de azot, exprimate n dioxid de azot:
(a) generate de instalaiile cu cazan pentru nclzirea incintelor i de instalaiile pentru nclzire cu cazan cu funcie
dubl care utilizeaz combustibili gazoi: consum de combustibil de 14 mg/kWh n termeni de PCS;
(b) generate de instalaiile cu cazan pentru nclzirea incintelor i de instalaiile pentru nclzire cu cazan cu funcie
dubl care utilizeaz combustibili lichizi: consum de combustibil de 50 mg/kWh n termeni de PCS.
Valorile de referin specificate la punctele 1-4 nu implic n mod necesar faptul c o combinaie a acestor valori este
realizabil pentru o singur instalaie de nclzire.