Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul Popica Pingica, angajat in functia de in cadrul societatii .............. SRL/SA,


prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de munca,
nr.din data zz/ll/aa, in baza art. 81 din Codul muncii - Legea 53/2003 modificata si
completata, prin demisie si cu respectarea preavizului de zile prevazut de legea mai sus
mentionata.
Va multumesc!

Data:

Cu stima,
zz/ll/aaaa

Popica Pingica