Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. Reg.: .............../................................

Domnule Director,

Subsemnatul Nechita Razvan,in calitate de fost angajat in functia de administrator la


Asociatia nr. 4A Tecuci, prin prezenta rog a mi se aproba o adeverinta cu perioada in care am
fost angajat cu contractul nr. ....................... in calitate de administrator la Asociatia nr 4A Tecuci.
Va multumesc!

Data:

Cu stima,