Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Liceul Dr. Lazr Chiril- Baia de Arie

Nr. inreg.____________/_____________

PLANIFICARE CALENDARISTIC
ENGLEZ
MANUAL FOLOSIT: Prospects Advanced ,Ken Wilson, James Taylor,
Deidre Howard-Williams, Macmillan, L1
CLASA: Postliceala I
ANUL COLAR: 2015/2016
PROFESOR: Toader Andreia
NR. SAPT./AN: 36
NR. ORE/AN: 148
NR. ORE/SPTMN: 4
SEMESTRUL I
Nr.
U..

INITIAL
REVISION

1.

Coninuturi ale U. .
teme
elemente de construcie a
comunicarii
funcii comunicative ale
limbii
Recapitulare iniial

Competente specifice vizate


Valori i atitudini

AVIZ EF CATEDR...................

AVIZ DIRECTOR...........................

Nr. ore
alocate

Saptmn
a

Vor fi trecute n revist


elemente de construcie a
comunicrii parcurse n anul
colar precedent

1.1 Identificarea informaiilor necesare i suficiente pentru


decodarea sensului global al mesajelor orale
1.2 Obinerea de informaii relevante, din mesaje orale,
pentru a rezolva o sarcin de lucru
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
unei sarcini de lucru
4.1 Completarea de documente i formulare profesionale
specifice domeniului ocupaional

S1
14 .09-18 .
09

NEW! IMPROVED!
Aspecte din viaa
contemporan (publictate,
optiuni pentru carier,
relaii interpersonale)
Produse i servicii
calitateaproduselor i

1.1 Identificarea informaiilor necesare i suficiente pentru


decodarea sensului global al mesajelor orale
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte de informare general
2.4 Corelarea n mod coerent a mai multor informaii din
diverse pri ale unui text / din texte diferite
3.2 Formularea clar, precis i n mod politicos a

S2
21 .09-25 .
09

Observaii

serviciilor
Mass-media

2.

Utilizarea formulelor
adecvate pentru iniierea,
ntreinerea i ncheierea
unui dialog/conversaii;
exprimarea opiniei;
exprimarea acordului/
dezacordului fa de opiniile
altora
CULTURE CLASH
Elemente de cultur i
civilizaie englez i
american (diferene
culturale, comportament
social)
Aspectelegate de viitorul
profesional
Cuvinte de legtur (in spite
of/despite/although/even if));
articolulzero,
omitereaarticolului,
cazurispeciale de utilizare a
articolului

TALKING
POINTS 1

Formularea de comparaii
ntre caracteristicile unor
persoane, activiti,
evenimente; exprimarea
opiniei; descrierea de
evenimente; solicitarea i
oferirea de informaii legate
de completarea unui
formular
Via personal
(comportament social
stereotipuri, relatii
interumane)

informaiilor i ntrebrilor
3.3 Solicitarea i oferirea de clarificri i explicaii atunci
cnd informaia nu este neleas imediat
4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a
verifica corectitudinea limbii folosite
5.1 Oferirea de opinii proprii i susinerea lor cu argumente
n conversaii de teme diverse de interes

1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate


corecte, relevante pentru sarcina de lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor
exprimate
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
ocupaional
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
2.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
identificate n texte cu coninut operaional complex
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
unei sarcini de lucru
4.1 Completarea de documente i formulare profesionale
specifice domeniului ocupaional
4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a
verifica corectitudinea limbii folosite
5.4 Verificarea nelegerii i solicitarea / oferirea de
clarificri / explicaii cnd informaia nu este clar neleas,
n conversaii

S3
28 .09-2 .
10

1.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor


obinute pe cale oral
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul

S4
5 .10-16 .
10

Patrimoniul socio-cultural
european

3.

4.

Exprimarea opiniei;
formularea de comparaii
ntre caracteristicile unor
activiti, evenimente;
solicitarea si oferirea de
informaii despre fenomene,
evenimente, experiene i
activiti profesionale;
exprimarea
acordului/dezacoduluifa de
opiniile altora
TRAINS, BOATS &
PLANES
Aspecte din viaa
contemporan (socioeconomice, tehnice)
Universul adolescenei
timpul liber, cltorii

TOP DOGS: Leadership


Relaii interpersonale /
inter-umane / profesionale,
viaa de echip

ocupaional
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
unei sarcini de lucru
3.2 Formularea clar, precis i n mod politicos a
informaiilor i ntrebrilor
4.3 Adecvarea formatului i limbajului la context i la tipul
de text
5.5 Participarea la conversaii folosind unui limbaj adecvat
la context i respectnd conveniile folosite n conversaie

1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate


corecte, relevante pentru sarcina de lucru
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
ocupaional
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
unei sarcini de lucru
3.2 Formularea clar, precis i n mod politicos a
informaiilor i ntrebrilor
4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a
verifica corectitudinea limbii folosite
5.3 Solicitarea n mod adecvat a opiniilor interlocutorului
i rspunsul adecvat la acestea

1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor


exprimate
1.3 Iniierea de aciuni adecvate pentru confirmarea sau
clarificarea sensului mesajului
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
Formularea de comparaii, descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
formularea de persuasiuni; 3.3 Solicitarea i oferirea de clarificri i explicaii atunci
exprimarea de
opinii / cnd informaia nu este neleas imediat

S5
12 .10-16 .
10

S6
19 .10-23 .
10

puncte de vedere personale;


argumentarea / justificarea
de opinii / puncte de vedere
personale; solicitarea de
opinii / puncte de vedere
personale;
exprimarea

3.4 Prezentarea de descrieri clare i detaliate pe subiecte


legate de domenii de interes propriu i / sau profesional
4.1 Completarea de documente i formulare profesionale
specifice domeniului ocupaional
5.3 Solicitarea n mod adecvat a opiniilor interlocutorului
i rspunsul adecvat la acestea

satisfaciei / insatisfaciei fa
de un punct de vedere; cererea

i oferirea de clarificri
pentru nelegerea
unui
mesa; cererea i oferirea de
detalii
i
explicaii;
solicitarea de a repeta
reformula

5.

6.

HIGH DRAMA

1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor


exprimate
Elemente de cultur i 1.3 Iniierea de aciuni adecvate pentru confirmarea sau
civilizaie englez
clarificarea
Viaa cultural i lumea 2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
artelor
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
ocupaional
Articolul: articolul zero, 2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
omiterea articolului, cazuri domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
speciale de utilizare a 2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
articolului
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
2.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
identificate n texte cu coninut operaional complex
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
unei sarcini de lucru
LOST AND FOUND
1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate
Elemente de cultur i
corecte, relevante pentru sarcina de lucru
civilizaie (civilizaii antice) 1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor
Universul adolescenei
exprimate
(cultur, timp liber)
1.3 Iniierea de aciuni adecvate pentru confirmarea sau
clarificarea sensului mesajului
Adjective compuse; verbe
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
modale
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
(must/may/might/can/could); 3.3 Solicitarea i oferirea de clarificri i explicaii atunci
substantive cu plural
cnd informaia nu este neleas imediat

S7
26 .10-30 .
10

S8
2 .11-6 .11

neregulat

PROGRESS
CHECK 1

3.4 Prezentarea de descrieri clare i detaliate pe subiecte


legate de domenii de interes propriu i / sau profesional
4.1 Completarea de documente i formulare profesionale
specifice domeniului ocupaional
5.3 Solicitarea n mod adecvat a opiniilor interlocutorului
i rspunsul adecvat la acestea
5.4 Verificarea nelegerii i solicitarea / oferirea de
clarificri / explicaii cnd informaia nu este clar neleas,
n conversaii

Oferirea de informaii;
exprimarea presupunerilor;
solicitarea confirmrii/
infirmrii unor informaii;
solicitarea i oferirea de
clarificri pentru nelegerea
unui mesaj; iniierea,
ntreinerea i ncheierea unei
conversaii; exprimarea
obligaiei, necesitii,
interdiciei de a face ceva
Recapitulare
1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate
corecte, relevante pentru sarcina de lucru
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
ocupaional
3.2 Formularea clar, precis i n mod politicos a
informaiilor i ntrebrilor
4.1 Completarea de documente i formulare profesionale
specifice domeniului ocupaional
CHANGES
Democraie, civism i
drepturile omului (trecut i
prezent)

1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate


corecte, relevante pentru sarcina de lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor
exprimate
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
Propozitii participiale; funcii ocupaional
sintactice ale participiului
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
trecut
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
Oferirea i solicitarea de
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
informaii; descrierea unei
2.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
persoane; exprimarea
identificate n texte cu coninut operaional complex
opiniei; solicitarea i
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
formularea de sugestii;
unei sarcini de lucru
exprimarea acordului
4.1 Completarea de documente i formulare profesionale
/dezacordului fa de opiniile specifice domeniului ocupaional

S9
9 .11-13 .
11

S10
16 .11-20 .
11

altora

4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a


verifica corectitudinea limbii folosite
5.2 Exprimarea clar i fluent a propriilor opinii i puncte de
vedere legate de domeniul de activitate
5.3 Solicitarea n mod adecvat a opiniilor interlocutorului i
rspunsul adecvat la acestea

8.

SURFING THE
INTERNET
Aspectelegate de
profesiunii de viitorul
profesional
(progresultehnologiei,
locuri de munc, activiti,
operaiuni)
Schimbarea valorii
gramaticale; corespondena
timpurilor

TALKING
POINTS 2

Aspectelegate de
profesiunii de viitorul
profesional (progresul
tehnologiei Online)

5.4 Verificarea nelegerii i solicitarea / oferirea de


clarificri / explicaii cnd informaia nu este clar neleas,
n conversaii
1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate
corecte, relevante pentru sarcina de lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor
exprimate
1.3 Iniierea de aciuni adecvate pentru confirmarea sau
clarificarea
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
ocupaional
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
2.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
identificate n texte cu coninut operaional complex
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
unei sarcini de lucru
5.2 Exprimarea clar i fluent a propriilor opinii i puncte
de vedere legate de domeniul de activitate
1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate
corecte, relevante pentru sarcina de lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor
exprimate
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
ocupaional
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a
verifica corectitudinea limbii folosite

S11
23 .11-27 .
11

S12
30 .11-4 .
12

5.3 Solicitarea n mod adecvat a opiniilor interlocutorului


i rspunsul adecvat la acestea
5.4 Verificarea nelegerii i solicitarea / oferirea de
clarificri / explicaii cnd informaia nu este clar neleas,
n conversaii
9.

WHAT ARE YOU


AFRAID OF?
Viaa personal (temeri i
fobii)

1.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor


obinute pe cale oral
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
3.2 Formularea clar, precis i n mod politicos a
Prepoziii n subordonata
informaiilor i ntrebrilor
relativ, locuiuni; construcii 3.3 Solicitarea i oferirea de clarificri i explicaii atunci
cu infinitivul
cnd informaia nu este neleas imediat
4.4 Utilizarea conveniilor folosite n comunicarea scris
formal i informal
5.1 Oferirea de opinii proprii i susinerea lor cu argumente
n conversaii de teme diverse de interes

S13
7 .12-11 .
12

10.

THE FOOD OF LOVE


Aspecte din viaa
contemporan (muzic
pop/clasic, hobby-uri)
Viaa cultural i lumea
artelor

1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate


corecte, relevante pentru sarcina de lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor
exprimate
1.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
obinute pe cale oral
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
3.2 Formularea clar, precis i n mod politicos a
informaiilor i ntrebrilor
3.3 Solicitarea i oferirea de clarificri i explicaii atunci
cnd informaia nu este neleas imediat
4.4 Utilizarea conveniilor folosite n comunicarea scris
formal i informal

S14
14 .12-18 .
12

1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate


corecte, relevante pentru sarcina de lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor
exprimate
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru

S15
11 .01-15 .
01

Oferirea de informaii;
exprimarea nemulumirii;
exprimarea presupunerilor;
solicitarea opiniilor;
argumentarea/ justificarea
punctelor de vedere
personale
TALKING
POINTS 3

Viaa personal (educaie,


strategii de studiuexamene)
Oferirea de informaii;

11.

12.

exprimarea de opinii;
formularea de sfaturi;
exprimarea
acordului/dezacordului fa
de opiniile altora;
contrazicerea prerilor altora;
exprimarea
satisfaciei/insatisfaciei fa
de un punct de vedere.

sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul


ocupaional
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a
verifica corectitudinea limbii folosite
5.3 Solicitarea n mod adecvat a opiniilor interlocutorului
i rspunsul adecvat la acestea
5.4 Verificarea nelegerii i solicitarea / oferirea de
clarificri / explicaii cnd informaia nu este clar neleas,
n conversaii

YOU ARE WHAT YOU


EAT
Viaa personal (hran i
sntate)
Produse i servicii
calitatea produselor i
serviciilor

1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor


exprimate
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
ocupaional
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
2.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
identificate n texte cu coninut operaional complex
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
unei sarcini de lucru
4.1 Completarea de documente i formulare profesionale
specifice domeniului ocupaional
4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a
verifica corectitudinea limbii folosite

Exprimarea opiniei;
exprimarea acordului/
dezacordului fa de opiniile
altora; exprimarea cauzelor
i consecinelor; exprimarea
condiiilor; formularea de
propuneri i sugestii;
solicitarea i oferirea de
informaii privind produse i
servicii
A TALE OF TWO CITIES
Elemente de cultur i
civilizaie englez i
american (Irlanda)
Patrimoniul socio-cultural
european
Oferirea de informaii;
exprimarea presupunerilor;

S16
18 .01-22 .
01

S17
25 .01-29
01

S18
1 .02-5 .02

5.2 Exprimarea clar i fluent a propriilor opinii i puncte de


vedere legate de domeniul de activitate

1.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor


obinute pe cale oral
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
situaii descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
2.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
identificate n texte cu coninut operaional complex
3.2 Formularea clar, precis i n mod politicos a informaiilor
i ntrebrilor

13.

descrierea de evenimente;
exprimarea
acordului/dezacordului cu un
curs de aciune; exprimarea
inteniilor, dorinelor

4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a


verifica corectitudinea limbii folosite

ON THE ROAD
Aspecte din viaa
contemporan (clatorii,
viaa de echip)

1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate


corecte, relevante pentru sarcina de lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor
exprimate
1.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
obinute pe cale oral
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii

Cuvinte de legtur
(notonlybut also,
moreover/furthermore,
(n)either(n)or, in
additionto, bothand,
consequentlyetc)
CONSOLIDA
TION
TALKING
POINTS 4

14.

Democraie, civism i
drepturile omului (libertate)
Tinerii i viaa comunitar

SEMESTRUL AL II-LEA
4

S19
S20
15 .02-26 .
02

S21
29 .02-4 .
03

S22
7 .03-11 .
03

3.2 Formularea clar, precis i n mod politicos a informaiilor


i ntrebrilor

1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor


exprimate
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
Oferirea de informaii;
ocupaional
exprimarea de opinii;
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
formularea de sfaturi;
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
exprimarea acordului/
4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a
dezacordului fa de opiniile verifica corectitudinea limbii folosite
altora; contrazicerea prerilor 5.3 Solicitarea n mod adecvat a opiniilor interlocutorului
altora; exprimarea
i rspunsul adecvat la acestea
satisfaciei/insatisfaciei fa
de un punct de vedere;
corectarea/incurajarea cuiva
LOVE AT FIRST SIGHT
1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate
Via personal (relaii,
corecte, relevante pentru sarcina de lucru
comportament social)
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor
exprimate
Exprimarea timpului
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
adverbe de timp: after,
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
before, within a few
ocupaional

moments etc.

15.

MAKING MOVIES
Aspectedinviaacontempora
n (filme i producerealor))
Inversiunenfrazacondiional
(omisiunea lui if);
vorbireadirect/ indirect
Exprimarea unei opinii;
exprimarea de condiii;
exprimarea diverselor grade
de certitudine/ incertitudine;
formularea de concluzii

TALKING
POINTS 5

Viaapersonal
(comportament social)
Produseiservicii
Exprimareao piniei;
exprimarea acordului/
dezacordului fa de opiniile
altora; caracterizarea de
persoane, fapte, aciuni;
comentarea prerilor;
formularea de concluzii

1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite


referitoare la probleme de actualitate
2.3 Prezentarea, oral / n scris, de descrieri clare i
detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu i
de domeniul de specializare
3.1 Solicitarea adecvat, oral / n scris, a ideilor, opiniilor,
prerilor interlocutorului i rspunsuri / comentarii adecvate la
acestea
3.2 Verificarea nelegerii i solicitarea / oferirea de
reformulri / clarificri / explicaii, atunci cnd informaia nu
este clar neleasa
4.2 Redarea (oral i / sau n scris) cu cuvinte proprii a
spuselor altor persoane

S23
S24
14 .03-25 .
03

1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite


referitoare la probleme de actualitate
1.4 Identificarea, n mesaje orale i texte scrise diverse, a
unor puncte de vedere i opinii exprimate, pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
3.1 Solicitarea adecvat, oral / n scris, a ideilor, opiniilor,
prerilor interlocutorului i rspunsuri / comentarii adecvate la
acestea
3.2 Verificarea nelegerii i solicitarea / oferirea de
reformulri / clarificri / explicaii, atunci cnd informaia nu
este clar neleas
3.4 Avansarea, oral sau n scris, a unor ipoteze i
formularea de rspunsuri adecvate la ipotezele emise de
ceilali

S25
28 .03-1 .
04

16.

VOTE FOR ME!


Democraie, civism
i drepturile omului
(politic si democraie)
Tinerii si viata comunitara

Exprimarea opiniei; oferirea


i confirmarea de informaii;
comentarea prerilor;
solicitarea si
acordarea/refuzarea
permisiunii de a face ceva
17.

ANT NOISES
Aspecte din viaa
contemporan (art
modern)
Participiul prezent i trecut

1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite


referitoare la probleme de actualitate,
1.2 Identificarea, prin citire rapid, de informaii / detalii
specifice dintr-un text mai lung, n vederea rezolvrii unei
sarcini de lucru
1.3 Corelarea, n mod coerent, a mai multor informaii din
diverse pri ale unui text/ din texte diferite, pentru a
rezolva o sarcin de lucru
2.2 Prezentarea, oral / n scris, de filme, cri, evenimente,
experiene, cu exprimarea sentimentelor/ reaciilor
personale n legtur cu acestea

S26
4 .04-8 .04

S27
11-15 04

3.2 Formularea clar, precis i n mod politicos a informaiilor


i ntrebrilor

1.2 Identificarea, prin citire rapid, de informaii / detalii


specifice dintr-un text mai lung, n vederea rezolvrii unei
sarcini de lucru
3.1 Solicitarea adecvat, oral / n scris, a ideilor, opiniilor,
prerilor interlocutorului i rspunsuri / comentarii adecvate la
acestea
3.2 Verificarea nelegerii i solicitarea / oferirea de
reformulri / clarificri / explicaii, atunci cnd informaia nu
este clar neleas
3.4 Avansarea, oral sau n scris, a unor ipoteze i
formularea de rspunsuri adecvate la ipotezele emise de
ceilali
4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a
verifica corectitudinea limbii folosite
5.3 Solicitarea n mod adecvat a opiniilor interlocutorului
i rspunsul adecvat la acestea

S28
Saptamana de proiecte

18.

LETS CELEBRATE
Evenimente culturale i
religioase
Repere culturle ale spaiului
lingvistic
Verbe cauzale: have, get;
substantive colective;
colocaii

TALKING
POINTS 6

Aspecte din viaa


contemporan (sporturi)
Exprimarea opiniei;
exprimarea
acordului/dezacordului fa
de opiniile altora;
comentarea prerilor;
solicitarea i oferirea de
clarificri pentru nelegerea
unui mesaj

1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite


referitoare la probleme de actualitate
1.4 Identificarea, n mesaje orale i texte scrise diverse, a
unor puncte de vedere i opinii exprimate, pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
5.3 Solicitarea n mod adecvat a opiniilor interlocutorului
i rspunsul adecvat la acestea

S29
4 .05-6 .05

1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite


referitoare la probleme de actualitate
1.4 Identificarea, n mesaje orale i texte scrise diverse, a
unor puncte de vedere i opinii exprimate, pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
3.1 Solicitarea adecvat, oral / n scris, a ideilor, opiniilor,
prerilor interlocutorului i rspunsuri / comentarii adecvate la
acestea
3.2 Verificarea nelegerii i solicitarea / oferirea de
reformulri / clarificri / explicaii, atunci cnd informaia nu
este clar neleas
3.4 Avansarea, oral sau n scris, a unor ipoteze i
formularea de rspunsuri adecvate la ipotezele emise de
ceilali

S30
9 .05- 13 .
05

In cadrul
programului Sa
stii mai multe, sa
fii mai bun!,
Sapt. 18-22 aprilie
2016 din sem II
este dedicata act.
Exracurriculare si
extrascolare,
avand un orar
specific

19.

20.

TALKING
POINTS 7

DISAPPEARING WORLD
Aspecte din viaa
contemporan (mediul
nconjurtor, strategii de
utilizare a resurselor)
Descoperiri tiinifice i
tehnice

1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate


corecte, relevante pentru sarcina de lucru
1.2 Identificarea opiniilor, atitudinilor i sentimentelor
exprimate
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
ocupaional
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
Verbe urmate de gerunziu i
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
infinitiv
2.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
identificate n texte cu coninut operaional complex
Exprimarea opiniei;
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
exprimarea
unei sarcini de lucru
acordului/dezacordului fa
4.1 Completarea de documente i formulare profesionale
de opiniile altora; exprimarea specifice domeniului ocupaional
entuziasmului; exprimarea
4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a
acordului; exprimarea
verifica corectitudinea limbii folosite
5.2 Exprimarea clar i fluent a propriilor opinii i puncte de
obligaiei/ necesitii/
vedere legate de domeniul de activitate
interdiciei de a faceceva
LINES THAT RHYME
1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate
Texte din literatura englez corecte, relevante pentru sarcina de lucru
i american (poezia)
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
Viaa cultural i lumea
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
artelor
2.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
identificate n texte cu coninut operaional complex
Gradele de comparaie ale
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
adjectivului si adverbului;
unei sarcini de lucru
structuri care utilizeaz
4.1 Completarea de documente i formulare profesionale
comparativul
specifice domeniului ocupaional
4.2 Utilizarea unor materiale de referin adecvate pentru a
verifica corectitudinea limbii folosite

S31
16 .05-20 .
05

S32
23 .05-27 .
05

Aspecte din viaa


contemporan (limba)

S33
30 .05-2 .
06

Exprimarea preferinelor;
exprimarea unei hotrri sau
a unei promisiuni;
exprimarea opiniei;
exprimarea

1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite


referitoare la probleme de actualitate
1.4 Identificarea, n mesaje orale i texte scrise diverse, a
unor puncte de vedere i opinii exprimate, pentru a le
compara cu punctul de vedere personal
3.1 Solicitarea adecvat, oral / n scris, a ideilor, opiniilor,
prerilor interlocutorului i rspunsuri / comentarii adecvate la
acestea

acordului/dezacordului fa
de opiniile altora;
comentarea prerilor

21.

DISASTER
Aspecte din viaa
contemporan (poluarea
spaiului, ecologie)
Cuvinte polisemantice

FINAL
REVISION

Exprimarea opiniei;
exprimarea
acordului/dezacordului fa
opinia altora; iniierea,
ntreinerea i ncheierea
unui dialog; formularea de
concluzii
Recapitulare final

3.2 Verificarea nelegerii i solicitarea / oferirea de


reformulri / clarificri / explicaii, atunci cnd informaia nu
este clar neleas
3.4 Avansarea, oral sau n scris, a unor ipoteze i
formularea de rspunsuri adecvate la ipotezele emise de
ceilali
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
ocupaional
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
2.3 Analizarea avantajelor i dezavantajelor unor situaii
descrise n texte, n scopul lurii unor decizii
2.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
identificate n texte cu coninut operaional complex
3.1 Oferirea i solicitarea de informaii pentru ndeplinirea
unei sarcini de lucru

S34
6 .06-10 .
06

S35
13 .06-17 .
06

S36
20 .06-24 .
06

5.2 Exprimarea clar i fluent a propriilor opinii i puncte de


vedere legate de domeniul de activitate

1.1 Obinerea, din mesaje orale, de detalii de specialitate


corecte, relevante pentru sarcina de lucru
2.1 Identificarea de informaii i opinii relevante pentru
sarcina de lucru n texte referitoare la domeniul
ocupaional
2.2 Transferul informaiilor din texte referitoare la
domeniul ocupaional n diverse forme de prezentare
2.4 Realizarea de aciuni adecvate pe baza informaiilor
identificate n texte cu coninut operaional complex
3.4 Prezentarea de descrieri clare i detaliate pe subiecte
legate de domenii de interes propriu i / sau profesional
5.1 Oferirea de opinii proprii i susinerea lor cu argumente
n conversaii de teme diverse de interes
5.2 Exprimarea clar i fluent a propriilor opinii i puncte
de vedere legate de domeniul de activitate
5.3 Solicitarea n mod adecvat a opiniilor interlocutorului
i rspunsul adecvat la acestea
5.5 Participarea la conversaii folosind unui limbaj adecvat
la context i respectnd conveniile folosite n conversaie