Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr.

DECLARAIE PE PROPRIE RSPUNDERE

Subsemnatul / Subsemnata.
avnd C.N.P. ...., cetean romn, fiul / fiica lui
.. i al/a .... nscut / nscut la data
de... n localitatea domiciliat / domiciliat n
..................................................................................................
..................................................................................................... legitimat / legitimat cu CI/BI,
seria nr. . eliberat / eliberat de . la data
de , cunoscnd prevederile art.292 din Codul Penal cu privire la falsul
n declaraii, declar prin prezenta, pe proprie rspundere, c:
- nu am fost lucrtor sau colaborator al Securitii, astfel cum sunt definii prin
Ordonana de Urgen a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar i
deconspirarea Securitii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.293/2008;
- nu am fost destituit / destituit dintr-o funcie public i nici nu mi-a ncetat contractul
individual de munc, pentru motive imputabile, n ultimii 7 ani.
Dau aceast declaraie i o susin.

Data: .

Semntura