Sunteți pe pagina 1din 30

Moto-ul

“Spune-mi şi voi uita,


arată-mi şi poate îmi voi aduce
aminte,
implică-mă şi sigur voi înţelege”
(proverb chinezesc)
Subiectul lecţiei
“Compoziţia soluţiilor. Partea
de masă a substanţei
dizolvate în soluţie. Rolul vital
şi importanţa soluţiilor în
viaţa cotidiană”
Minitest
1)Densitatea apei este egală cu 1g/ml A F
1)Gheaţa are o densitate mai mare decît apa lichidă A F
1)Între atomi în molecula apei se formează legătură covalentă A F

1)Apa pură conduce curentul electric A F


1)Apa este considerată un bun dizolvant A F
1)În natură este mai multă apă pură decît marină A F
1)Suspenzia este un amestec de substanţe solide şi licide A F

1)Emulsia este un amestec omogen A F


1)La încălzire procesul de dizolvare a multor substanţe se A F
stopează
1)Solubilitatea gazelor se micşorează la încălzire şi creşte odată A F
cu mărirea presiunii
Total

Total (colioane împreună)


Minitest
1.Densitatea apei este egală cu 1g/ml A F
2.Gheaţa are o densitate mai mare decît apa lichidă A F
3.Între atomi în molecula apei se formează legătură covalentă A F

4.Apa pură conduce curentul electric A F


5.Apa este considerată un bun dizolvant A F
6.În natură este mai multă apă pură decît marină A F
7.Suspenzia este un amestec de substanţe solide şi licide A F

8.Emulsia este un amestec omogen A F


9.La încălzire procesul de dizolvare a multor substanţe se A F
stopează
10.Solubilitatea gazelor se micşorează la încălzire şi creşte A F
odată cu mărirea presiunii
Total 5 5
Total (colioane împreună) 10
Ce este soluţia?
Soluția este un amestec omogen
format din două sau mai
multe substanțe, obținută
prin dizolvarea uneia în
cealaltă.
Exemplu: apǎ cu sare, .....
Compoziţia soluţiei
DIZOLVANT DIZOLVAT
Substanța în cantitate (Substanţă dizolvată)
mai mare şi în care se Substanța în cantitate
produce dizolvarea mai mică şi care se
Ex: H2O dizolvă Ex: sare, zahǎr

soluţie

m(soluţiei) = m(subst.diz.) + m(dizolvantului)

m (dizolvantului)= m(soluţiei) - m (subst.diz.)


Soluţiile se clasifică după starea de
agregare

soluţiile

Lichide
Solide Gazoase
(substanţă
(aliajele) (aerul)
+apă)
Soluţiile se clasifică după solubilitate
Solubile (mai mult de
1,0 g la 100 g apă);
Ex. sare, zahăr, sodǎ de rufe;

Puţin solubile
(0,1g - 1,0g la 100 g apă);
Ex.var stins

Insolubile (mai puţin


de 0,1g la 100 g apă).
Ex. ulei, fier, cǎrbune.
Soluţiile se clasifică după cantitatea de
substanţă dizolvată

soluţiile
Nesaturate Saturate
Pot dizolva o Conţine cantitatea maximă
cantitate nouă de substanţă de substanţă dizolvată

Diluate Concentrate
conţine o cantitae mică conţine o cantitate
de substanţă dizolvată mare de substanţă
Partea de masă a substanţei
dizolvată în soluţie

m (subst.diz.)
ω (subst.diz.) = m (soluţiei) *100%

ω – partea de masă a substanţei (p.m.;%)


m(sub.) - masa sub. dizolvate (in grame)
m(sol.) - masa solutiei (in grame).
Aplicăm formulele

• ω =m(sub)/m(sol) • 100%
• m(soluţiei) = m(subst.diz.) + m(dizolvantului)
, • m (dizolvantului)= m(soluţiei) - m (subst.diz.)
• m(sol)=m(sub)/ ω• 100%
• m(sub)= m(sol) • ω/100%

• ρ =m/V; m=V •ρ; V=m/ ρ.


Problemă

Înainte de a semăna seminţele de


roşii se dezinfectează cu soluţie de
permanganat de potasiu de 15%. Cîte
grame de permanganat de potasiu este
necesar pentru a pregăti 500 g de
soluţie?
Problemă
(rezolvarea problemei)

Se dă:
ω%=15% ω%= m(sub.)/m(sol.) •100%
m(sol.)=500г
m(sub.)=?
m(sub.)= m (sol.) • ω/100%
m(sub.)=500g • 15%/100%=75g
Răspuns: 75 g permanganat
de potasiu
Problemă
(rezolvarea problemei)

Cubuleţul de zahăr rafinat are masa de


5,6g,.Determinaţi partea de masă a zahărului în
ceaiul vostru.
Se dă:
m(zahăr)=5,6g
ω (zahăr)=?
Să presupunem că cănuţa cu ceai are 200ml
ω%= m(sub.)/m(sol.) •100%
ω%(zahăr)= 5,6g/200g •100%=2,8%
Răspuns: ω%(zahăr)=2,8%
Problemă
(rezolvarea problemei)

Organizmul omului matur conţine în


mediu 5 l sînge densitatea căruia e 1,05
g/ml. Cîte grame de fier şi hemoglobină se
conţine în sînge, dacă partea de masă a
hemoglobinei e 12 % , iar
Rezolvare
Se dă:
V (sînge)= 5 lρ
(sînge)=1,05g/ml
ω(hemoglobinei)=12%
ω(Fe)=5%
m(гем.)=?m(Fe)=?
Rezolvare:
m = v· ρ
m(sub.)= m (sol)· ω/100%
m (sînge)=5000 ml · 1,05 g/ml =5250 g
m(hemogobinei.) = 5250 g ·12%/100% = 630g
m(Fe) = 630 g ·5%/100% = 31,5g

Răspuns: m(hemogobinei.) =630g;


m(Fe) = 31,5g
Aerul – soluţie gazoasă indispensabilă
vieţii;
Apa minerală – soluţie lichidă din apă,
săruri minerale şi dioxid de carbon;
Apa oxigenată - soluţie dezinfectantă
din 97 părţi apă şi 3 părţi perhidrol;
În cosmetică
SOLUŢII SOLIDE
 Aliaje
SOLUŢII ÎN MEDICINĂ
SOLUŢII - PRODUSE
ALIMENTARE
SOLUŢII PENTRU IGIENIZARE
SOLUŢII ÎN INDUSTRIE
SOLUŢII ÎN AGRICULTURĂ
SOLUŢII VITALE
EXEMPLE DE SOLUŢII
• Tinctura de iod - soluţie dezinfectantă
de iod dizolvat în alcool folosită în
medicină;
• Saramura - soluţie pentru murături din
1-2 linguri de sare la 1 litru de apă;
• Aliajele – soluţii solide obţinute prin
amestecarea a două sau mai multor
metale topite, urmată de solidificarea
amestecului.
Ce ?

Unde?
Cum ?
Cum ?

De ce? Care?
Constructie agricultură

alimentare igenizare
soluţiil
e

cosmetică

industrie medicină
ştiinţă
• ASTĂZI EU AM AFLAT….
• AM REUŞIT…
• A FOST GREU….
• A FOST INTERESANT….
• ACUM EU POT…