Sunteți pe pagina 1din 26

Moto-ul:

“Spune-mi şi voi uita,


arată-mi şi poate îmi voi aduce
aminte,
implică-mă şi sigur voi înţelege”
(proverb chinezesc)
Tema lecţiei:
“Apa ca solvent. Compoziţia
soluţiilor.
Partea de masă a substanţei
dizolvate în soluţie. Rolul vital
şi importanţa soluţiilor în viaţa
cotidiană”
Mini test
1)Densitatea apei este egală cu 1g/ml A F

2)Gheaţa are o densitate mai mare decât apa lichidă A F

3)Între atomi în molecula apei se formează legătură A F


covalentă
4)Apa pură conduce curentul electric A F

5)Apa este considerată un bun dizolvant A F

6)În natură este mai multă apă pură decât marină A F

7)La încălzire procesul de dizolvare a multor A F


substanţe se stopează
8)Solubilitatea gazelor se micşorează la încălzire şi A F
creşte odată cu mărirea presiunii
Total
Mini test
1.Densitatea apei este egală cu 1g/ml A F

2.Gheaţa are o densitate mai mare decât apa lichidă A F

3.Între atomi în molecula apei se formează legătură A F


covalentă

4.Apa pură conduce curentul electric A F

5.Apa este considerată un bun dizolvant A F

6.În natură este mai multă apă pură decât marină A F

7.La încălzire procesul de dizolvare a multor A F


substanţe se stopează

8.Solubilitatea gazelor se micşorează la încălzire şi A F


creşte odată cu mărirea presiunii

Total 4 4
Ce este soluţia?
Soluția este un amestec omogen
format din două sau mai multe
substanțe în care particulele
substanței dizolvate nu se observă
nici chiar cu ajutorul microscopului.
Exemplu: soluție de: apǎ cu sare, ceai, sălămura,
alcool, oțet.
SOLVENT SUBSTANȚA
(Dizolvant) DIZOLVATĂ
Substanța în cantitate mai (Dizolvat)
mare şi în care se produce Substanța în cantitate mai
dizolvarea. mică şi care se dizolvă.
Ex: H2O Ex: sare, zahǎr

soluţie

m(soluţiei) = m(subst.diz.) + m(H2O)

m (H2O)= m(soluţiei) - m (subst.diz.)


Soluţiile se clasifică după starea de agregare

soluţiile

Lichide
Solide Gazoase
(substanţă
(aliajele) (aerul)
+apă)
Solubile
(mai mult de 1,0 g la 100 g apă);
Ex.: sare, zahăr, detergent pentru rufe;

Puţin solubile
(0,1g - 1,0g la 100 g apă);
Ex.: var stins

Insolubile
(mai puţin de 0,1g la 100 g apă).
Ex.: ulei, fier, cǎrbune.
Soluţiile se clasifică după cantitatea de
substanţă dizolvată

soluţiile
Nesaturate Saturate
Pot dizolva o Conţine cantitatea maximă
cantitate nouă de substanţă de substanţă dizolvată

Diluate Concentrate
conţine o cantitae mică conţine o cantitate
de substanţă dizolvată mare de substanţă
Partea de masă a substanţei
dizolvată în soluţie

m (subst.diz.)
ω (subst.diz.) = m (soluţiei) *100%

ω – partea de masă a substanţei (p.m.;%)


m(sub.) - masa sub. dizolvate (în grame)
m(sol.) - masa soluției (în grame).
Aplicăm formulele
ω =m(sub)/m(sol) • 100%

m(soluţiei) = m(subst.diz.) + m(H2O)

,
m (H2O)= m(soluţiei) - m (subst.diz.)

m(sol)=m(sub)/ ω• 100%

m(sub)= m(sol) • ω/100%

ρ =m/V; m=V •ρ; V=m/ ρ.


Problemă

Determină partea de masă a


clorurii de sodiu dizolvată în
soluție, formată din apă cu masa de
100 g și sare de bucătărie cu masa
de 36 g.
Problemă
(rezolvarea problemei)
Se dă:
m(NaCl)=36g ω%= m(sub.diz)/m(sol.) •100%
m(H2O)=100g
ω(NaCl)=? m(sol.) = m(subst.diz.) + m(H2O)
m(sol.)=36g + 100g = 136g

ω(NaCl)= 36g •100% =26,5%


136g
Răspuns: ω(NaCl)= 26,5%
Domenii de utilizare a soluțiilor

Construcție Agricultură

Produse alimentare
Cosmetică
soluţiile
Igienizare

Industrie
Medicină
Știinţă
În cosmetică
 Aliaje
SOLUŢII ÎN MEDICINĂ
SOLUŢII - PRODUSE ALIMENTARE
SOLUŢII PENTRU IGIENIZARE
SOLUŢII ÎN INDUSTRIE
SOLUŢII ÎN AGRICULTURĂ
SOLUŢII VITALE
EXEMPLE DE SOLUŢII
Tinctura de iod - soluţie dezinfectantă de iod
dizolvat în alcool folosită în medicină;
Saramura - soluţie pentru murături din 1-2
linguri de sare la 1 litru de apă;
Aliajele – soluţii solide obţinute prin
amestecarea a două sau mai multor metale
topite, urmată de solidificarea amestecului.
Aerul – soluţie gazoasă indispensabilă vieţii;
Apa minerală – soluţie lichidă din apă, săruri
minerale şi dioxid de carbon;
Apa oxigenată - soluţie dezinfectantă din 97 părţi
apă şi 3 părţi perhidrol;
ASTĂZI EU AM AFLAT….
AM REUŞIT…
A FOST GREU….
A FOST INTERESANT….
ACUM EU POT…