Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare la chimie clasa a VIII-a ___

Nume, prenume___________________________ Data_________________

Punctaj maxim / acumulat _/ ____ Nota____


Varianta I
Nr Item Punc
taj
1. Explicați noțiunile: Substanțe inițiale ________________________________________________ L
________________________________________________________________________________ 0
Reacții endoterme _______________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________________ 2
Reacții de descompunere __________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________________

2. Alcătuiți formulele chimice după valență: L


0
I II I II I II III I 1
Cl O Na S H CO3 Fe OH 2
3
4
3. Determină valențele elementelor după formulele chimice: L
0
HI K2 S O4 Mg Cl2 S O3 1
2
3
4
4. Egalează ecuațiile reacțiilor, indică tipul reacției și efectul termic: L 0
1 2
a) H2O + P2O5 → H3PO4 _____________________________ 3 4
5 6
b) KClO3 → KCl + O2 ______________________________ 7
8
c) HgO → Hg + O2 – Q ______________________________________________ 9
10
d) CO + O2 → CO2 + Q ______________________________________________ 11
Încercuiește reacția ce indică proprietate chimică a oxigenului. 12
13
5. Caracterizează elementul chimic Sulf după următorul algoritm: L
a) Simbol chimic_______ 0
b) Număr atomic _____________________ 1
c) Grupa____________ 2
d) Subgrupa_______________ 3
e) Perioada__________________ 4
f) Masa atomică relativă_______________ 5
g) Număr de electroni_________________ 6
h) Repartizarea electronilor pe straturi_________________ 7
i) Numărul de protoni_____________________ 8
j) Numărul de neutroni _____________________ 9
k) Valența ______________ 10
11
6. Calculează cantitatea de substanță și masa de clor necesară pentru obținerea a 6 mol de clorură de L
fier (III) FeCl3, conform ecuației: 0
Fe + Cl2 = FeCl3 1
2
3
4
5
6
7
8
Test de evaluare la chimie clasa a VIII-a ___
Nume, prenume___________________________ Data_________________

Punctaj maxim / acumulat _/ ____ Nota____


Varianta II
Nr Item Punc
taj
1. Explicați noțiunile: Produși de reacție ________________________________________________ L
________________________________________________________________________________ 0
Reacții exoterme _________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________________ 2
Reacții de combinare _____________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________________

2. Alcătuiți formulele chimice după valență: L


0
I II I II I II III I I III 1
NO KS H SO4 Al OH Na PO4 2
3
3. Determină valențele elementelor după formulele chimice: L
0
Mg S O4 H Cl Ca Cl2 Al2 O3 1
2
3
4
4. Egalează ecuațiile reacțiilor, indică tipul reacției și efectul termic: L 0
1 2
a) H2O + N2O5 → HNO3 _____________________________ 3 4
5 6
b) CaCO3 → CaO + CO2 – Q ______________________________ 7
8
c) H2O2 → H2O + O2 ______________________________________________ 9
10
d) SO2 + O2 → SO3 + Q ______________________________________________ 11
12
13
Încercuiește reacția ce indică proprietate chimică a oxigenului.
5. Caracterizează elementul chimic Fosfor după următorul algoritm: L 0
l) Simbol chimic_______ 1
m) Număr atomic _____________________ 2
n) Grupa____________ 3
o) Subgrupa_______________ 4
p) Perioada__________________ 5
q) Masa atomică relativă_______________ 6
r) Număr de electroni_________________ 7
s) Repartizarea electronilor pe straturi_________________ 8
t) Numărul de protoni_____________________ 9
u) Numărul de neutroni _____________________ 10
v) Valența ______________ 11
6. Calculează cantitatea de substanță și masa de fier necesară pentru obținerea a 6 mol de clorură de L
fier (III) FeCl3, conform ecuației: 0
Fe + Cl2 = FeCl3 1
2
3
4
5
6
7
8