Sunteți pe pagina 1din 14

Oimpiada Raionala la Ecologie, anul 2020

Proiect pe tema :
,,Cimitir ecologic tansformat în centru de cultură”

Elaborat de elevii:
Boboc Dumitrița , Bobeica Lilia
Profesor :Lozinschi Vasile
Obiectivele proiectului

 1.Formarea unui climat ecologic curat în jurul


gimnaziului;
 2.Îmbunătăţirea aspectului exterior al mediului
ambiant din jurul şcolii;
 3.Educarea atitudinii grijulii faţă de natură;
 4.Educarea culturală a tinerilor;
 5.Crearea unui centru de agrement în satul Horodiște.
Argumentarea proiectului:
Tehnologia tot mai avansata, industria si-au pus amprenta in
mod negativ asupra naturii cu efecte nefaste pentru om.

Calitatea aerului din marile centre urbane influenteaza


direct starea de sanatate a populatiei.

Poluarea, cu toate aspectele ei , este unul


din factorii asupra carora se poate
interveni cu mijloace simple si la
indemana tuturor. Lupta pentru reducerea
poluarii este continua.
 Marirea suprafetelor de spatii verzi amenjate,
perdelele de verdeata sunt locuri ideale de
recreere, relaxare si petrecere a timpului liber.

 Locuitorii satului Horodiște nu au un loc unde să-


și petreacă timpul liber într-un mod sănătos, nici
chiar copiii nu au un spațiu frumos amenajat unde
să se implice în diferite activități. Un amfiteatru
amplasat în centrul satului este foarte necesar.
Pe teritoriul aferent a Gimnaziului Horodiște este amplasată o cladire veche
într-o stare avansată de degradare, care este înconjurată de o gunoiște
neautorizată.
Aceasta poate fi înlocuită cu un amfiteatru în aer liber.
Problema în cauză a fost identificată şi analizată de tinerii ecologi din
Gimnaziul Horodiște împreună cu profesorul de ecologie . Deasemenea
anterior, anual s-au întreprins masuri de curătire a terenului dat, care solicită
cheltuieli suplimentare. Fiind alcătuit un plan de acțiuni pentru lichidarea
problemei în cauză:
1. Implicarea elevilor şi a lucrătorilor din gimnaziu, cu profesorii în activitaţi
practice la pregătirea solului, la marcarea teritoriului și amenajarea acestuia.
Salubrizarea zonei în toamna anului 2019
 2. Implicarea Administratiei Publice Locale în
obținerea autorizațiilor necesare pentru efectuarea
lucrărilor .
 3.Demolarea clădirii vechi, cu ulterioara vindere a
foilor de ardezie, caramizilor și a plitelor din beton
armat.
 4.Construirea scenei amfiteatrului.
 5.Dotarea cu echipament pentru amfiteatru al
spațiului sus menționat.
 6.Stimularea morală si materială a participanţilor.
Rezultatele asteptate
1. Obţinerea competenţelor ecologice;
2. Educaţia estetică şi ecologică;
3. Dezvoltarea spiritului management;
4. Educarea culturală a tinerilor.
Planul financiar a proiectului pe surse de finanţe

Venituri:
1. Finanţe obţinute la vinderea materialului de la
lichidarea clădirii vechi;
2. Finanţe de la contribuţia şcolii;
3.Finanțe de la administrația publucă locală;
4.Finanțe de la prestare serviciilor culturale.
Cheltuieli:

1.Finanțe pentru demolarea clădirii;


2. Finanţe pentru procurarea materialului săditor;
3. Finanţe pentru procurarea echipamentului pentru
amfiteatru;
4.Finanțe pentru procurarea mobilierului necesar;
5.Finanțe pentru întreținerea amfiteatrului.
Măsuri de menţinere pe termen
lung a proiectului:
 1.Oformarea unei plăci cu inscripţie;
 2.Desemnarea persoanei responsabile de spațiul dat;
 3.Construcția gardului în jurul sectorului dat.
Multumim
Pentru
Atentie