Sunteți pe pagina 1din 17

Olimpiada Raională la Ecologie, anul 2020

Proiect pe tema :
,,Cimitir ecologic tansformat în centru de cultură”

Elaborat de elevii:
Boboc Dumitrița , Bobeico Liliana
Profesor :Lozinschi Vasile
Obiectivele proiectului

 1.Formarea unui climat ecologic curat în jurul


gimnaziului;
 2.Îmbunătăţirea aspectului exterior al mediului
ambiant din jurul şcolii;
 3.Educarea atitudinii grijulii faţă de natură;
 4.Educarea culturală a tinerilor;
 5.Crearea unui centru de agrement în satul Horodiște.
Argumentarea proiectului:
Tehnologia tot mai avansată, industria si-au pus amprenta in
mod negativ asupra naturii cu efecte nefaste pentru om.

Calitatea aerului din marile centre urbane influentează


direct starea de sănătate a populației.

Poluarea, cu toate aspectele ei , este unul


din factorii asupra carora se poate
interveni cu mijloace simple si la
îndemâna tuturor. Lupta pentru reducerea
poluării este continuă.
Actualitatea proiectului:
Locuitorii satului Horodiște nu au un loc
unde să-și petreacă timpul liber într-un mod
Mărirea suprafetelor de spatii verzi
sănătos, nici chiar copiii nu au un spațiu
amenajate, perdelele de verdeată sunt locuri
frumos amenajat unde să se implice în diferite
ideale de recreere, relaxare si petrecere a
activități. Un amfiteatru amplasat în centrul
timpului liber.
satului ar fi un loc ideal pentru petrecerea
timpului , relaxare și recreere.
Pe teritoriul aferent a Gimnaziului Horodiște este amplasată o clădire veche
într-o stare avansată de degradare, care este înconjurată de o gunoiște
neautorizată.
Aceasta poate fi înlocuită cu un amfiteatru în aer liber.
Problema în cauză a fost identificată şi analizată de tinerii ecologi din
Gimnaziul Horodiște împreună cu profesorul de ecologie . De asemenea
anterior, anual s-au întreprins masuri de curătire a terenului dat, care solicită
cheltuieli suplimentare.
Fiind alcătuit un plan de acțiuni
pentru lichidarea problemei în cauză:
 Activități de cercetare-monitorizare a zonei;
 Activități de consultări publice ale consătenilor;
 Activități de informare și educare a elevilor;
 Activități practice;
 Activități de menținere a proiectului pe termen lung.
Activitățile practice ale elevilor și profesorilor:
1. Implicarea elevilor şi a lucrătorilor din gimnaziu, cu profesorii în activitaţi
practice la pregătirea solului, la marcarea teritoriului și amenajarea acestuia.
Salubrizarea zonei în toamna anului 2019
 2. Implicarea Administratiei Publice Locale în
obținerea autorizațiilor necesare pentru efectuarea
lucrărilor .
 3.Demolarea clădirii vechi, cu ulterioara vindere a
foilor de ardezie, caramizilor și a plitelor din beton
armat.
 4.Construirea scenei amfiteatrului.
 5.Dotarea cu echipament pentru amfiteatru.
 6.Stimularea morală si materială a participanţilor.
Rezultatele asteptate
1. Obţinerea competenţelor ecologice;
2. Educaţia estetică şi ecologică;
3. Dezvoltarea spiritului management;
4. Educarea culturală a tinerilor.
Planul financiar a proiectului pe surse de finanţe
Venituri:
1. Finanţe obţinute la vinderea materialului de la lichidarea
clădirii vechi;
2. Finanţe de la contribuţia şcolii;
3.Finanțe de la administrația publică locală;
4.Finanțe de la prestarea serviciilor culturale.

Parteneri:
1.APL Horodiște;
2.IP Gimnaziul Horodiște;
3.A.O. Horodiștea Codrilor.
Venituri obţinute la vinderea materialului de la lichidarea clădirii vechi:

Baia este construită din cărămidă roșie cu


dimensiunile 240 x 115 x 63 mm, astfel
obținem că o cărămidă are pe vertical o
suprafață de 240 mm*63 mm=15120
mm2=0,01512m2.
Astfel, putem calcula cite caramizi avem
pe acești pereți 168 m2: 0,01512m2=11111
(caramizi)
Din viderea cărora la un preț de 2 lei
bucata, obținem un venit de 22222 lei
MDL. Deasemenea, in interior avem
pereți din caramidă, care sunt întregi și
din a căror demolare și vindere s-ar
obține profit.
Podul clădirii este construit din plite de
beton armat, care sunt in numar de 6,
aceste tot pot fi vindute la un preț de
2000 lei bucata, obținînd un venit de
12000 lei MDL.
Per total din vinderea materialelor cladirii
am optine un venit minim de 34000 lei
MDL
Cheltuieli:

1.Finanțe pentru demolarea clădirii;


2. Finanţe pentru procurarea materialului săditor;
3. Finanţe pentru procurarea echipamentului pentru
amfiteatru;
4.Finanțe pentru procurarea mobilierului necesar;
5.Finanțe pentru întreținerea amfiteatrului.
O parte din materialele obținute la demolare s-ar putea utiliza pentru construcția amfiteatrului, care v-a fi
alcătuit din 3 părți principale:
1.scena- ar urma sa fie amplasată pe locul clădirii vechi, unde ar fi necesar un strat de beton de 10 cm,
utilizînd parametrii de 10m- lungime și 4m- lățime, obținem un volum necesar de beton aproximativ de V=
10*4*0,1=4m3 , 1m3 de beton costă 900 lei MDL. Astfel, am avea un cost de 4m3* 900 lei MDL= 3600 lei MDL,
pentru scenă.
2.peretele de la scenă- acesta ar urma să fie construit din cărămida opținută la demolare, după care
tencuit - costuri aproximative de 1000 lei MDL;
3.scaunele pentru spectatori, au un pret de 193 lei bucata, preconizînd să instalăm 100 de scaune vom
avea nevoie de 19300 lei MD.
Măsuri de menţinere pe termen
lung a proiectului:
 1.Instalarea unui panou informativ;
 2.Desemnarea persoanei responsabile de spațiul dat;
 3.Construcția gardului în jurul amfiteatrului;
 4.Promovarea amfiteatrului prin intermediul rețelelor
de socializare.
Multumim
Pentru
Atenție!